Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил
Держмитслужба України; Наказ, Форма типового документа від 21.04.2003261
Документ z0348-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.07.2012, підстава - z1015-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.04.2003 N 261
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2003 р.
за N 348/7669
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 652 ( z1015-12 ) від 31.05.2012 }
Про затвердження форм процесуальних документів
у справах про порушення митних правил

На виконання положень статей 359, 363, 366, 369-372, 375,
377-382, 386-391 Митного кодексу України ( 92-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми процесуальних документів у справах про
порушення митних правил: протоколу про порушення митних правил; додатка до протоколу про порушення митних правил; протоколу про вилучення товарів, транспортних засобів і
документів; додатка до протоколу про вилучення товарів, транспортних
засобів і документів; протоколу про митне обстеження; протоколу про пред'явлення товарів, транспортних засобів і
документів для впізнання; постанови про призначення експертизи; постанови про взяття проб і зразків; протоколу про одержання проб і зразків для проведення
експертизи; додатка до протоколу про одержання проб і зразків для
проведення експертизи; постанови в справі про порушення митних правил, - що додаються, і ввести їх у дію з 01.01.2004.
2. Управлінню організації боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил (Калетнік І.Г.) і Управлінню правової
роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити
тиражування та розсилку наказу в митні органи після його державної
реєстрації.
4. Регіональним митницям, митницям бланки форм процесуальних
документів у справах про порушення митних правил (за винятком
бланків форми протоколу про порушення митних правил і форми
додатка до протоколу про порушення митних правил) виготовляти
самостійно за допомогою комп'ютерної техніки з дотриманням
установлених форм.
5. Начальникам регіональних митниць, митниць при формуванні
кошторису витрат на рік ураховувати кошти, необхідні для придбання
паперу й витратних матеріалів для виготовлення бланків форм
процесуальних документів у справах про порушення митних правил (за
винятком бланків форми протоколу про порушення митних правил і
форми додатка до протоколу про порушення митних правил).
6. Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку
(Олійник Д.С.) забезпечити фінансування витрат регіональних
митниць, митниць на придбання паперу й витратних матеріалів,
необхідних для виготовлення бланків форм процесуальних документів
у справах про порушення митних правил (за винятком бланків форми
протоколу про порушення митних правил і форми додатка до протоколу
про порушення митних правил) згідно з поданими ними кошторисами.
7. Господарсько-експлуатаційному митному управлінню
(Копач В.С.) забезпечити виготовлення бланків форми протоколу про
порушення митних правил і форми додатка до протоколу про порушення
митних правил.
8. Установити, що до забезпечення бланками форми протоколу
про порушення митних правил і форми додатка до протоколу про
порушення митних правил митним органам дозволяється використання
цих бланків, виготовлених самостійно за допомогою комп'ютерної
техніки з дотриманням установлених форм.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління
організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
(Калетнік І.Г.).
10. Уважати з 01.01.2004 таким, що втратив чинність, наказ
Державного митного комітету України від 04.11.92 N 205
( v0205342-92 ) "Про затвердження Положення про провадження в
справах про порушення митних правил".
Голова Служби М.М.Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про порушення митних правил N _____/_________/_____
"____"_____________ 20___ р. ____________________________
(місце складення протоколу) Я, _________________________________________________________,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові
особи, що склала протокол) у присутності:
особи, що притягується до відповідальності, ______________________
(необхідні для __________________________________________________________________
розгляду справи відомості про особу, що притягується до __________________________________________________________________
відповідальності, якщо її встановлено: громадянство, прізвище, __________________________________________________________________
ім'я та по батькові, день, місяць і рік народження, __________________________________________________________________
місце народження, місце роботи, посада або рід занять, _________________________________________________________________,
місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)
свідків:
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, адреси свідків, якщо вони є)
2. _____________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 359, 363 і 375 Митного кодексу України,
склав цей протокол про порушення митних правил.
Протокол складено за участю перекладача _____________________ __________________________________________________________________
(посада, місце роботи, прізвище, _________________________________________________________________.
ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)
___________________________
Передбачені ст. 370 Митного кодексу України обов'язки
перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений
переклад) мені роз'яснено. Підпис перекладача __________________________________________
Передбачені статтями 363 ч. 4 і 366 Митного кодексу України
права особи, що притягується до відповідальності за порушення
митних правил (дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту
протоколу; письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання
протоколу; ознайомитися під час розгляду справи про порушення
митних правил у митному органі або суді з матеріалами справи,
зробити з них витяги, одержати копії рішень, постанов та інших
документів, що є в справі; бути присутнім під час розгляду справи
в митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати
докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти клопотання та
відводи, давати усні й письмові пояснення, подавати свої доводи,
міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу,
суду (судді); користуватись іншими правами, наданими законом),
мені роз'яснено. Підпис особи, що притягується до відповідальності: __________
Передбачені ст. 371 Митного кодексу України обов'язки свідка
(з'явитися за викликом органу, у провадженні якого перебуває
справа про порушення митних правил, у призначений час до цього
органу й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все
відоме в справі та відповісти на поставлені запитання) мені
роз'яснено.
Підписи свідків: 1. _________________________________________
2. _________________________________________
___________________________
Установлено: ________________________________________________
(місце, час учинення та суть __________________________________________________________________
порушень митних правил) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зазначені дії мають ознаки порушення (порушень) митних
правил, передбаченого (передбачених) статтями ________________
Митного кодексу України.
На підставі ст. 377 Митного кодексу України за цим протоколом
вилучено: а) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних
правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками),
що використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України
---------------------------------------------------------------- | N |Назва вилученого товару, транспортного|Кількість|Вартість,| |з/п| засобу, їх особливі ознаки | (вага) | грн. | |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------
б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення
митних правил
------------------------------------------------------ | N |Назва вилученого документа, його особливі ознаки| |з/п| | |---+------------------------------------------------| |---+------------------------------------------------| |---+------------------------------------------------| ------------------------------------------------------
в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання
або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, необхідних
для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є
безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі
спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що
використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України
---------------------------------------------------------------- | N |Назва вилученого товару, транспортного|Кількість|Вартість,| |з/п| засобу, їх особливі ознаки | (вага) | грн. | |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------
Якщо є додаток до протоколу, то зазначити: "Дивись
додаток ________ на ________ аркушах".
Пояснення, зауваження особи, що притягується до
відповідальності: ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Розгляд справи відбудеться "_____"_____________ 20___ р.
о "____" год. "____" хв. за адресою: _____________________________ __________________________________________________________________
(заповнюється в разі потреби)
Копію протоколу отримав "_____"_____________ 20___ р. __________________________________________________________________
(підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється,
якщо цю особу встановлено та вона була присутня
при складанні протоколу)
Від підпису протоколу та одержання його копії особа, що
притягується до відповідальності, відмовилася. _________________________________________________________________
(підпис посадової особи митного органу, що склала протокол)
Підписи свідків: 1. _________________________________________
2. _________________________________________
Зміст протоколу перекладено на __________________ мову. __________________________________________________________________
(підпис перекладача, якщо перекладач залучався)
Підписи свідків: 1. _________________________________________
2. _________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про порушення митних правил N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. _____________________________
(місце складення протоколу)
На підставі ст. 377 Митного кодексу України за цим протоколом
вилучено (продовження): а) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних
правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками),
що використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України; б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення
митних правил; в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання
або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, необхідних
для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є
безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі
спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що
використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України (непотрібне
закреслити)
---------------------------------------------------------------- | N |Назва вилученого товару, транспортного|Кількість|Вартість,| |з/п| засобу, їх особливі ознаки | (вага) | грн. | |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------
Копію додатка до протоколу отримав "___"_________ 20__ р. __________________________________________________________________
(підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється,
якщо таку особу встановлено та вона була присутня при складанні
додатка до протоколу)
Від підпису додатка до протоколу про порушення митних правил
та одержання його копії особа, що притягується до
відповідальності, відмовилася. __________________________________________________________________
(підпис посадової особи митного органу,
що склала додаток до протоколу)
Підписи свідків: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Зміст додатка до протоколу перекладено
на ________________ мову.
__________________________________________________________________
(підпис перекладача, якщо перекладач залучався)
Підписи свідків: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала додаток до
протоколу ________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про вилучення товарів, транспортних засобів і документів
у справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. ___________________________
(місце складення протоколу)
Я, _________________________________________________________,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові
особи, що склала протокол)
у присутності понятих:
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)
2. _____________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 375 і 377 Митного кодексу України, склав
цей протокол про вилучення товарів, транспортних засобів і
документів.
Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки
понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і
засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі
виконаним діям) мені роз'яснено.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
___________________________

На підставі статей 375, 377 Митного кодексу України за цим
протоколом у _____________________________________________________
(зазначити, у кого (де) вилучено товари, __________________________________________________________________
транспортні засоби, документи) __________________________________________________________________ ________________________________________________________ вилучено:
а) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних
правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками),
що використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України
---------------------------------------------------------------- | N |Назва вилученого товару, транспортного|Кількість|Вартість,| |з/п| засобу, їх особливі ознаки | (вага) | грн. | |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------
б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення
митних правил
------------------------------------------------------ | N |Назва вилученого документа, його особливі ознаки| |з/п| | |---+------------------------------------------------| |---+------------------------------------------------| |---+------------------------------------------------| ------------------------------------------------------
в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання
або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, потрібних для
забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є
безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі
спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що
використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України
---------------------------------------------------------------- | N |Назва вилученого товару, транспортного|Кількість|Вартість,| |з/п| засобу, їх особливі ознаки | (вага) | грн. | |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------
Якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток ________ на ________ аркушах".
Записано правильно.
Копію протоколу отримав "_____"_____________ 20___ р. __________________________________________________________________
(дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, __________________________________________________________________
організації), у якого вилучено товари, транспортні засоби, __________________________________________________________________
документи: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження громадянина; прізвище, ім'я, по батькові,
посада посадової особи)
Підпис __________________________________________________________
Підписи понятих 1. ______________________________________________
2. _____________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про вилучення товарів, транспортних засобів і документів
у справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. _____________________________
(місце складення протоколу)
На підставі статей 375, 377 Митного кодексу України за цим
протоколом вилучено (продовження): а) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних
правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками),
що використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України; б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення
митних правил; в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання
або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, потрібних для
забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є
безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі
спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що
використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України (непотрібне
закреслити)
---------------------------------------------------------------- | N |Назва вилученого товару, транспортного|Кількість|Вартість,| |з/п|засобу, документа, їх особливі ознаки | (вага) | грн. | |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| |---+--------------------------------------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------
Записано правильно.
Копію додатка до протоколу отримав "_____"____________ 20___ р. __________________________________________________________________
(дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, __________________________________________________________________
організації), у якого вилучено товари, транспортні засоби, __________________________________________________________________
документи: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження громадянина; прізвище, ім'я, по батькові,
посада посадової особи)
Підпис __________________________________________________________
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про митне обстеження
в справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. ___________________________
(місце складення протоколу)
Я, _________________________________________________________,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові
особи, що склала протокол)
у присутності понятих:
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)
2. _____________________________________________________________,
свідків:
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові, посади посадових осіб
підприємства, на території або в приміщеннях якого
проводиться митне обстеження)
2. _____________________________________________________________,
експертів (спеціалістів):
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів
(спеціалістів))
2. _____________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 375 і 378 Митного кодексу України, склав
цей протокол про митне обстеження.
_____________________________
Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки
понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і
засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі
виконаним діям) мені роз'яснено.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
_____________________________
Передбачені ст. 371 Митного кодексу України обов'язки свідка
(з'явитися за викликом органу, у провадженні якого перебуває
справа про порушення митних правил, у призначений час до цього
органу й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все
відоме в справі та відповісти на поставлені запитання) мені
роз'яснено.
Підписи свідків: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
_____________________________
Передбачені ст. 369 Митного кодексу України обов'язки
експерта (спеціаліста) (надати об'єктивний висновок з поставлених
питань) та права (ознайомитися з матеріалами справи, що стосуються
предмета експертизи, заявити клопотання про надання додаткових
матеріалів, потрібних для надання висновку) мені роз'яснено.
Підписи експертів (спеціалістів): 1. ____________________________
2. ____________________________
_____________________________
Проводилося митне обстеження території (приміщень,
транспортних засобів) (непотрібне закреслити) ____________________
(зазначити назву __________________________________________________________________
підприємства, адресу, місце розташування) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Митне обстеження розпочато о _____ год. ______ хв., закінчено
о _____ год. _____ хв., проводилося в умовах _____________________
(хмарної, __________________________________________________________________
сонячної погоди тощо)
при природному (штучному) освітленні (непотрібне закреслити).
Під час обстеження використовувалися технічні засоби контролю __________________________________________________________________
(зазначити, які саме) _________________________________________________________________.
У ході митного обстеження виявлено: _________________________ __________________________________________________________________
(зазначити, що виявлено) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Якщо є додаток до протоколу, то зазначити: "Дивись
додаток ________ на ________ аркушах".
Клопотання експерта: _______________________________________.
(зазначити, яке саме, за його наявності)
Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Підписи свідків: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________

Підписи експертів (спеціалістів): 1. ____________________________
2. ____________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про пред'явлення товарів, транспортних засобів,
документів для впізнання
в справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. ___________________________
(місце складення протоколу)
Я, _________________________________________________________,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові
особи, що склала протокол)
у присутності понятих:
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)
2. _____________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 375 і 379 Митного кодексу України, склав
цей протокол про пред'явлення товарів, транспортних засобів,
документів для впізнання.
Протокол складено за участю перекладача _____________________
(посада, місце __________________________________________________________________
роботи, прізвище, ім'я та по батькові, _________________________________________________________________.
якщо перекладач брав участь)
_____________________________
Передбачені ст. 370 Митного кодексу України обов'язки
перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений
переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні
процесуальних дій у справі про порушення митних правил) мені
роз'яснено.
Підпис перекладача ______________________________________________
Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки понятих
(бути присутніми при проведенні процесуальних дій та засвідчити
своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям)
нам роз'яснено.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
_____________________________
Громадянин(ка) ______________________________________________
(громадянство, прізвище, ім'я, по батькові; __________________________________________________________________
тип та номер документа, що посвідчує особу)
як особа, що притягається до відповідальності за порушення митних
правил (свідок у справі про порушення митних правил) (непотрібне
закреслити), був(ла) опитаний(а) про обставини, за яких він(вона)
бачив(ла) товари, транспортні засоби, документи, а також про їх
ознаки, за якими він(вона) може провести їх упізнання, та йому(їй)
пред'явлено для впізнання товари, транспортні засоби, документи
(непотрібне закреслити): _________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити пронумеровані назви однорідних товарів, __________________________________________________________________
транспортних засобів, документів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Громадянин(ка) _____________________, розглянувши пред'явлені
(прізвище, ініціали)
йому(їй) для впізнання товари, транспортні засоби, документи
(непотрібне закреслити), заявив(ла): __________________________________________________________________
(зазначити, чи впізнано пред'явлені товари, транспортні засоби, __________________________________________________________________
документи; якщо впізнано, то які конкретно й за якими ознаками) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Заяви й зауваження понятих (за наявності таких) _____________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Зміст протоколу перекладено на ________________________ мову. __________________________________________________________________
(підпис перекладача, якщо перекладач залучався)
Протокол записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Підпис особи, якій товари, транспортні засоби, документи
пред'являлися для впізнання ______________________________________ __________________________________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПОСТАНОВА
про призначення експертизи
в справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. _____________________________
(місце винесення постанови)
Я, __________________________________________________________
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________,
особи, що винесла постанову)
УСТАНОВИВ:
Для з'ясування питань _______________________________________
(зазначити, які питання підлягають __________________________________________________________________
з'ясуванню) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
виникла потреба в спеціальних знаннях у галузі ___________________
(зазначити галузь) __________________________________________________________________
На підставі викладеного й керуючись статтями 375, 380, 381
Митного кодексу України,
ПОСТАНОВИВ:
1. Призначити проведення _________________________ експертизи
(зазначити, проведення
якої експертизи потрібне) __________________________________________________________________
(зазначити, експертизу чого потрібно провести) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Проведення експертизи доручити ___________________________
(зазначити прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові, місце роботи, посаду експерта) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3. Передати в розпорядження експерта такі матеріали: __________________________________________________________________
(зазначити, __________________________________________________________________
які матеріали передаються) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Поставити перед експертом такі запитання: ________________
(перелік __________________________________________________________________
питань) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що винесла постанову __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПОСТАНОВА
про взяття проб і зразків
у справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. ___________________________
(місце винесення постанови)
Я, _________________________________________________________,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові
особи, що винесла постанову)
здійснюючи провадження в справі про порушення митних правил,
УСТАНОВИВ:
У справі необхідно проведення _______________________________
(зазначити, проведення якої __________________________________________________________________
експертизи потрібно)
експертизи, для чого потрібне одержання проб і зразків ___________ __________________________________________________________________
(зазначити, одержання проб і зразків чого) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Беручи до уваги, що відбір зазначених проб і зразків слід
здійснити в особи, яка притягується до відповідальності за
порушення митних правил (особи, свідчення та участь якої у
вивченні й оцінці обставин порушення митних правил можуть мати
істотне значення для провадження та розгляду справи) (непотрібне
закреслити): __________________________________________________________________
(зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові; тип і номер документа, що посвідчує особу; __________________________________________________________________
для посадових осіб підприємств - прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
місце роботи, посаду) _________________________________________________________________,
керуючись статтями 375, 382 Митного кодексу України,
ПОСТАНОВИВ:
1. Провести відбір проб (зразків) (непотрібне закреслити) ___ __________________________________________________________________
(зазначити, відбір проб, зразків чого слід провести) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2. Відбір проб (зразків) провести в _________________________
(зазначити для громадян: __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові; для посадових осіб - прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові, місце роботи, посаду) _________________________________________________________________,
3. Відбір проб (зразків) провести в _________________________
(зазначити місце __________________________________________________________________
проведення відбору проб (зразків) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
4. До проведення відбору проб (зразків) залучити експерта ___ __________________________________________________________________
(зазначити якого) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Підпис посадової особи митного органу, що винесла постанову __________________________________________________________________
Постанову мені пред'явлено.
Підпис особи, у якої здійснено відбір проб (зразків) ____________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про одержання проб і зразків для проведення експертизи
в справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____

"____"_______________ 20___ р. _____________________________
(місце складення протоколу)
Я, _________________________________________________________,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові
особи, що склала протокол)
у присутності понятих:
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)
2. _____________________________________________________________,
експертів:
1. _____________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів)
2. _____________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 375 і 382 Митного кодексу України, склав
цей протокол про одержання проб і зразків для проведення
експертизи.
Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки
понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і
засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі
виконаним діям) мені роз'яснено.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
_____________________________
Передбачені ст. 369 Митного кодексу України обов'язки
експерта (надати об'єктивний висновок з поставлених запитань) та
права (знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета
експертизи, заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів,
потрібних для проведення експертизи) мені роз'яснено.
Підписи експертів: 1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
Проби та зразки для проведення експертизи відбиралися в
особи, що притягується до відповідальності за порушення митних
правил (особи, свідчення та участь якої у вивченні й оцінці
обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для
провадження та розгляду справи) (непотрібне закреслити): __________________________________________________________________
(зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я, _________________________________________________________________.
по батькові; тип та номер документа, що посвідчує особу; _________________________________________________________________
для посадових осіб підприємств - прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________.
місце роботи, посаду)
Перед початком відбору проб і зразків гр. ___________________
(прізвище, ініціали __________________________________________________________________
особи, у якої відбираються проби та зразки)
була пред'явлена постанова про взяття проб і зразків від
"____"______________ 20___ р.
Під час взяття проб, зразків використовувалися технічні
засоби: __________________________________________________________
(зазначити, які саме)
Цим протоколом як проби (зразки) (непотрібне закреслити)
узято:
-------------------------------------------- | N |Назва взятої проби (зразка),|Кількість| |з/п| її особливі ознаки | (вага) | |---+----------------------------+---------| |---+----------------------------+---------| |---+----------------------------+---------| --------------------------------------------
Якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток _____ на _____
аркушах".
Копію протоколу отримав "_____"_____________ 20___ р.
Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки) ___________________
Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Підписи експертів: 1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про одержання проб і зразків для проведення експертизи
в справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. _____________________________
(місце складення протоколу)
Цим протоколом як проби (зразки) (непотрібне закреслити)
узято (продовження):
-------------------------------------------- | N |Назва взятої проби (зразка),|Кількість| |з/п| її особливі ознаки | (вага) | |---+----------------------------+---------| |---+----------------------------+---------| |---+----------------------------+---------| --------------------------------------------
Копію додатка до протоколу отримав "____"____________ 20__ р.
Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки) ___________________ __________________________________________________________________
Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Підписи експертів: 1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол: __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
21.04.2003 N 261

Державна митна служба України

ПОСТАНОВА
в справі про порушення митних правил
N _____/_________/_____
"____"_______________ 20___ р. _____________________________
(місце винесення постанови) Я, _________________________________________________________,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові
особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали справи про порушення митних правил,
розпочатої "___" ____________ 20___ р. за ознаками вчинення
громадянином(кою) ________________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити громадянство, прізвище, ім'я та по батькові особи, __________________________________________________________________
що притягається до відповідальності за порушення митних правил)
адміністративного правопорушення, передбаченого статтями _________
Митного кодексу України,
УСТАНОВИВ:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі викладеного й керуючись статтями 386-391 Митного
кодексу України,
ПОСТАНОВИВ:
1. Громадянина(ку) __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; __________________________________________________________________
для посадових осіб - також посада й місце роботи) __________________________________________________________________
визнати винним(ою) у вчиненні порушення(нь) митних правил,
передбаченого(их) статтями ______________ Митного кодексу України.
У справі в строк до "____" _____________ 20__ р. провести
додаткову перевірку, у ході якої _________________________________
(зазначити, кому та що саме слід __________________________________________________________________
здійснити) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Провадження в справі закрити. За матеріалами справи порушити
кримінальну справу про контрабанду (непотрібне закреслити).
2. На громадянина(ку) ____________________ накласти
(прізвище, ініціали)
адміністративне стягнення у вигляді попередження (штрафу) розміром __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3. На підставі ст. 285 Кодексу України про адміністративні
правопорушення копію постанови вручити (протягом трьох днів
надіслати) громадянину(ці) (непотрібне закреслити) _______________
(прізвище, __________________________________________________________________
ініціали)
Підпис посадової особи митного органу, що винесла постанову: __________________________________________________________________
Згідно зі ст. 403 Митного кодексу України штраф повинен бути
сплачений особою, що вчинила порушення митних правил, не пізніше
п'ятнадцяти днів з дня вручення або надіслання їй копії постанови
митного органу про накладення штрафу, а в разі оскарження
постанови або внесення на неї подання прокурором - не пізніше
п'ятнадцяти днів із дня залишення скарги без задоволення або з дня
відхилення подання. Якщо штраф не буде сплачений у строки, установлені ст. 403
Митного кодексу України, то постанова митного органу надсилається
для примусового виконання районному, міському (міста обласного
значення), районному в місті відділу державної виконавчої служби. Особа, що вчинила порушення митних правил, повинна,
незважаючи на стягнення штрафу, сплатити податки й збори,
установлені законами України (ст. 404 Митного кодексу України).
Згідно зі ст. 393 Митного кодексу України постанова в справі
про порушення митних правил може бути оскаржена особою, щодо якої
вона винесена, або представником такої особи. Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування
може бути подана до відповідної регіональної митниці або до
місцевого суду за місцезнаходженням митниці, що винесла постанову. Постанова регіональної митниці за скаргою на постанову
підпорядкованої їй митниці може бути оскаржена в Державній митній
службі України або в місцевому суді за місцезнаходженням цієї
регіональної митниці. Постанова регіональної митниці, митниці центрального
підпорядкування може бути оскаржена в Державній митній службі
України або в місцевому суді за місцезнаходженням відповідної
регіональної митниці, митниці. Якщо постанова митного органу одночасно оскаржується у
митному органі вищого рівня та в суді й суд приймає скаргу до
розгляду, то розгляд аналогічної скарги митним органом вищого
рівня припиняється. Постанова Державної митної служби України в справі про
порушення митних правил, а також її постанова за скаргою на
постанову іншого митного органу в такій справі можуть бути
оскаржені в місцевому суді за місцезнаходженням Державної митної
служби України. Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти
днів з дати вручення зацікавленій особі копії постанови в справі
або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску цього
строку з поважної причини він за заявою зацікавленої особи може
бути поновлений відповідно регіональною митницею, Державною митною
службою України або судом.
Копію постанови вручено (надіслано) (непотрібне закреслити)
громадянину(ці) _________________________________________________.
(прізвище, ініціали)
"____" _____________ 20__ р.
Постанову отримав(ла).
Підпис особи, щодо якої винесено постанову __________________________________________________________________
Начальник Управління організації
боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил І.Г.Калетніквгору