Документ z0347-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2010, підстава - z0161-10

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
19.03.2009 N 1406
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2009 р.
за N 347/16363
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісіії з питань регулювання зв'язку
N 50 ( z0161-10 ) від 04.02.2010 }
Про затвердження Переліку товарів
із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД,
на які Державним підприємством "Український
державний центр радіочастот" видаються
документи, необхідні для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів

Відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) та пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 80 ( 80-2006-п ) "Про
перелік документів, необхідних для здійснення митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку
України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Перелік товарів із зазначенням їх кодів згідно
з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), на які
Державним підприємством "Український державний центр радіочастот"
видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів, що додається.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот та Юридичному
управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної
комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.07.2007 N 820
( z0861-07 ) "Про затвердження Переліку товарів (із зазначенням їх
кодів згідно з УКТЗЕД), на які Українським державним центром
радіочастот надаються дозволи на ввезення в Україну",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 за
N 861/14128.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова С.Колобов

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова
Державної митної служби України А.В.Макаренко
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
19.03.2009 N 1406
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2009 р.
за N 347/16363

ПЕРЕЛІК
товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД,
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
на які Державним підприємством "Український
державний центр радіочастот" видаються документи,
необхідні для здійснення митного контролю
та митного оформлення товарів

------------------------------------------------------------------ |Назва документа | Митний | Код товару | Назва товару | | | режим | згідно з | згідно з | | | | УКТЗЕД | УКТЗЕД | | | | ( 2371г-14 ) | | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. |8470 10 00 30 |Кишенькові | |ввезення з-за |Тимчасове | |машинки для | |кордону |ввезення. | |записування, | |радіоелектронних|Спеціальна | |відтворювання і | |засобів та |митна зона. | |візуального | |випромінювальних|Відмова на | |представлення | |пристроїв |користь | |даних з | | |держави | |обчислювальними | | | | |функціями, що | | | | |містять у своєму | | | | |складі передавач | | | | |або передавач та | | | | |приймач* | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. | 8471 30 00 |Машини | |ввезення з-за |Тимчасове | 8471 50 |автоматичного | |кордону |ввезення. | 8471 60 |оброблення | |радіоелектронних|Спеціальна | 8471 80 00 |інформації, | |засобів та |митна зона. | |цифрові | |випромінювальних|Відмова на | |портативні, масою| |пристроїв |користь | |не більш як 10 кг| | |держави | |що мають | | | | |принаймні | | | | |центральний блок | | | | |оброблення | | | | |інформації, | | | | |клавіатуру та | | | | |дисплей; | | | | |цифрові блоки | | | | |оброблення | | | | |інформації інші, | | | | |ніж у товарних | | | | |підпозиціях 8471 | | | | |41 або 8471 49, | | | | |що містять або | | | | |не містять в | | | | |одному корпусі | | | | |один або два | | | | |таких пристрої: | | | | |запам'ятовувальні| | | | |пристрої, | | | | |пристрої | | | | |введення та | | | | |пристрої | | | | |виведення; | | | | |пристрої введення| | | | |або пристрої | | | | |виведення, що | | | | |містять або не | | | | |містять в одному | | | | |корпусі | | | | |запам'ятовувальні| | | | |пристрої; | | | | |інші пристрої | | | | |машин для | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. |8517 11 00 00 |Телефонні апарати| |ввезення з-за |Тимчасове |8517 21 00 00 |для проводового | |кордону |ввезення. | |зв'язку, в тому | |радіоелектронних|Спеціальна | |числі факсимільні| |засобів та |митна зона. | |апарати, в | |випромінювальних|Відмова на | |поєднанні з | |пристроїв |користь | |безпроводовою | | |держави | |трубкою (що | | | | |містять у своєму | | | | |складі передавач | | | | |або передавач та | | | | |приймач) | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. | 8518 10 |Мікрофони та | |ввезення з-за |Тимчасове | 8518 30 |підставки для них| |кордону |ввезення. | |гучномовці, | |радіоелектронних|Спеціальна | |вмонтовані або | |засобів та |митна зона. | |не вмонтовані в | |випромінювальних|Відмова на | |корпус, навушники| |пристроїв |користь | |та телефони | | |держави | |головні, | | | | |об'єднані чи не | | | | |об'єднані з | | | | |мікрофоном, та | | | | |комплекти, які | | | | |складаються з | | | | |мікрофона та | | | | |одного чи більше | | | | |гучномовця, що | | | | |містять у своєму | | | | |складі передавач | | | | |або передавач та | | | | |приймач*, крім | | | | |продукції для | | | | |цивільної авіації| |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. | 8525 10 |Передавачі для | |ввезення з-за |Тимчасове | 8525 20 |радіотелефонного,| |кордону |ввезення. | |радіотелеграфного| |радіоелектронних|Спеціальна | |зв'язку, | |засобів та |митна зона. | |радіомовлення | |випромінювальних|Відмова на | |або телебачення, | |пристроїв |користь | |в тому числі | | |держави | |передавачі, до | | | | |складу яких | | | | |входять приймачі | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. |8525 20 91 00 |Абонентське | |ввезення з-за |Тимчасове | |обладнання систем| |кордону |ввезення. | |стільникового | |радіоелектронних|Спеціальна | |радіозв'язку | |засобів та |митна зона. | |(мобільні | |випромінювальних|Відмова на | |телефони, в тому | |пристроїв |користь | |числі | | |держави | |автомобільні та | | | | |радіотермінали) | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. | 8525 40 |Відеокамери | |ввезення з-за |Спеціальна | |покадрового | |кордону |митна зона. | |зображення та | |радіоелектронних|Відмова на | |інші записувальні| |засобів та |користь | |відеокамери, | |випромінювальних|держави | |цифрові камери, | |пристроїв | | |що містять у | | | | |своєму складі | | | | |передавач або | | | | |передавач та | | | | |приймач* | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. | 8526 10 |Радіолокаційні, | |ввезення з-за |Тимчасове | 8526 91 |радіонавігаційні | |кордону |ввезення. | 8526 92 |прилади та | |радіоелектронних|Спеціальна | |радіоапаратура | |засобів та |митна зона. | |дистанційного | |випромінювальних|Відмова на | |керування | |пристроїв |користь | | | | |держави | | | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. |8528 12 91 00 |Апарати з | |ввезення з-за |Тимчасове | |приладами на | |кордону |ввезення. | |основі | |радіоелектронних|Спеціальна | |мікропроцесора, з| |засобів та |митна зона. | |вмонтованим | |випромінювальних|Відмова на | |модемом, для | |пристроїв |користь | |доступу в | | |держави | |Інтернет та з | | | | |функцією | | | | |інтерактивного | | | | |обміну | | | | |інформацією, | | | | |здатні приймати | | | | |телевізійні | | | | |сигнали (цифровий| | | | |декодер з | | | | |функцією зв'язку)| | | | |що містять у | | | | |своєму складі | | | | |передавач або | | | | |передавач та | | | | |приймач* | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. |8529 90 10 00 |Модулі та вузли, | |ввезення з-за |Тимчасове | |що складаються з | |кордону |ввезення. | |двох або більше | |радіоелектронних|Спеціальна | |частин чи деталей| |засобів та |митна зона. | |які скомпоновані | |випромінювальних|Відмова на | |разом, для | |пристроїв |користь | |пристроїв | | |держави | |товарних | | | | |категорій 8526 10| | | | |10, 8526 91 11, | | | | |8526 91 19 і | | | | |8526 92 10, для | | | | |цивільної авіації| | | | |що містять у | | | | |своєму складі | | | | |передавач або | | | | |передавач та | | | | |приймач* | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. | 8529 90 40 |Частини апаратури| |ввезення з-за |Тимчасове |8529 90 40 10 |товарних | |кордону |ввезення. | |категорій 8525 10| |радіоелектронних|Спеціальна | |50, 8525 20 91, | |засобів та |митна зона. | |8525 20 99, 8525 | |випромінювальних|Відмова на | |40 11, що містять| |пристроїв |користь | |у своєму складі | | |держави | |передавач або | | | | |передавач та | | | | |приймач* | |----------------+--------------+--------------+-----------------| |Дозвіл на |Імпорт. | 8531 10 |Пристрої | |ввезення з-за |Тимчасове |8531 90 80 00 |електричні | |кордону |ввезення. | |сигналізаційні | |радіоелектронних|Спеціальна | |для захисту від | |засобів та |митна зона. | |крадіжки або | |випромінювальних|Відмова на | |пожежі та | |пристроїв |користь | |аналогічні | | |держави | |пристрої; | | | | |частини пристроїв| | | | |товарної | | | | |підпозиції 8531 | | | | |10, до складу | | | | |яких входять | | | | |передавачі | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Передавач або передавач та приймач, як правило,
позначаються: Bluetooth, Fi-Wi (або 802.11**, де зірочки - букви
a, b, g, n або їх комбінація), GSM, 3G (або CDMA, UMTS), Wireless,
Radio Frequency (RF, RF Transmitter), Transceiver.
Член НКРЗ В.П.Звєрєввгору