Документ z0346-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2010, підстава - z0162-10

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
19.03.2009 N 1405
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2009 р.
за N 346/16362
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 51 ( z0162-10 ) від 04.02.2010 }
Про затвердження Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
для ввезення яких, в тому числі переміщення
у міжнародних поштових відправленнях,
міжнародних експрес-відправленнях,
не потрібні дозволи

Відповідно до статей 29, 30 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі
переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних
експрес-відправленнях, не потрібні дозволи, що додається.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот та Юридичному
управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова С.Колобов

ПОГОДЖЕНО:  
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Державної митної
служби України А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
19.03.2009 N 1405
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2009 р.
за N 346/16362

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв, для ввезення
яких, в тому числі переміщення у міжнародних
поштових відправленнях, міжнародних
експрес-відправленнях, не потрібні дозволи

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Радіоелектронний засіб, |Код за УКТЗЕД| | |випромінювальний пристрій |( 2371г-14 ) | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1 |Не більше десяти радіомікрофонів |8525 10 80 00| |-----+--------------------------------------------+-------------| |2 |Одна радіостанція "СВ" діапазону |8525 20 99 00| | |(26.975...27.405) МГц, у тому числі, | | | |якщо вона встановлена на транспортному | | | |засобі | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |3 |Не більше двох радіотелефонів стільникового |8525 20 91 00| | |зв'язку (мобільних телефонів) | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |4 |Один абонентський термінал глобальної |8525 20 99 00| | |системи рухомого супутникового зв'язку | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |5 |Не більше двох телефонних апаратів |8517 11 00 00| | |для проводового (фіксованого) зв'язку | | | |в поєднанні з безпроводовою трубкою | | | |(в комплекті до 6 безпроводових трубок | | | |на 1 проводову базу) стандарту DECT | | | |із середньою потужністю випромінювання | | | |до 10 мВт, крім офісних радіо-АТС | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |6 |Не більше двох приймачів для визначення |8526 91 90 00| | |місцезнаходження (GPS), у тому | | | |числі встановлених на транспортному засобі | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |7 |Не більше чотирьох засобів охоронної |8531 10 20 00| | |сигналізації, що використовується в моторних| | | |транспортних засобах, у тому числі | | | |встановлені на транспортному засобі, | | | |до складу якого входить радіопередавальний | | | |пристрій з потужністю випромінювання | | | |до 10 мВт включно | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |8 |Не більше чотирьох дитячих радіопереговорних|8525 20 99 00| | |засобів, що працюють у діапазоні | | | |26,975...27,283 МГц, з потужністю | | | |випромінювання до 10 мВт включно | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |9 |Не більше чотирьох дитячих радіокерованих |8526 92 90 00| | |іграшок, що працюють у діапазоні | | | |26,975...27,283 МГц, | | | |з потужністю випромінювання до 10 мВт | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |10 |Не більше чотирьох транспондерів системи |8531 10 80 00| | |моніторингу письмової кореспонденції в | | | |рамках системи РЕЙМС | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |11 |Не більше двох машин автоматичного |8471 30 00 | | |оброблення інформації цифрових портативних | | | |масою | | | |не більш як 10 кг (ноутбук) | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |12 |Не більше чотирьох адаптерів радіодоступу |8471 50 90 | | |(пристроїв перетворення сигналів) для | | | |застосування | | | |у персональних комп'ютерах | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |13 |Не більше чотирьох USB-адаптерів |8471 80 00 | | |радіодоступу | | | |(пристроїв перетворення сигналів) для | | | |застосування | | | |у персональних комп'ютерах | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |14 |Не більше двох мікротелефонних гарнітур, які|8518 30 | | |з'єднуються за допомогою радіоінтерфейсу | | | |(WiFi, Bluetooth) із іншими пристроями | | | |(радіотелефон, комп'ютер тощо) | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |15 |Один комплект засобів радіозв'язку УКХ |8525 20 99 00| | |діапазону для забезпечення роботи | | | |суддівських колегій при | | | |проведенні спортивних змагань | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |16 |Не більше чотирьох бездротових навушників |8525 10 80 00| | |з потужністю випромінювання до 10 мВт | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |17 |Не більше двох кишенькових машинок для |8470 10 00 30| | |записування, відтворювання і візуального | | | |представлення даних з обчислювальними | | | |функціями, що містять у своєму складі | | | |передавач або передавач та приймач | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |18 |Не більше двох відеокамер покадрового |8525 40 | | |зображення та інших записувальних | | | |відеокамер, | | | |цифрових камер, що містять у своєму складі | | | |передавач або передавач та приймач | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |19 |Не більше двох апаратів з приладами |8528 12 91 00| | |на основі мікропроцесора, з вмонтованим | | | |модемом для доступу в Інтернет та з функцією| | | |інтерактивного обміну інформацією, здатних | | | |приймати телевізійні сигнали (цифровий | | | |декодер з функцією зв'язку), що містять | | | |у своєму складі передавач або передавач | | | |та приймач | | ------------------------------------------------------------------
Член НКРЗ В.П.Звєрєввгору