Документ z0343-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2013, підстава - z1789-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 235 від 21.09.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 вересня 1995 р.
за N 343/879
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 291 ( z1789-13 ) від 01.10.2013 }
Про затвердження Порядку розрахунків обсягів
товарообороту та платних послуг у порівнянних
цінах та темпів їх зростання (зниження)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 1995 року N 725 ( 725-95-п ) "Про затвердження Порядку
визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням
фонду споживання" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розрахунків обсягів товарообороту та
платних послуг у порівнянних цінах та темпів їх зростання
(зниження), що додається.
2. Скасувати: - вказівки Мінстату України від 05.04.94 N 8-1-3/41
( v3_41202-94 ) "Методика розрахунків темпів росту (зниження)
товарообороту для використання при обчисленні розрахункового
фонду споживання"; - вказівки Мінстату України від 18.07.94 N 8-2/8-72
"Розрахунок обсягів платних послуг у порівнянних цінах та темпів
їх зростання (зниження)".
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.Г.Осауленко
Затверджено
наказом Мінстату України
від 21.09.95 N 235
Порядок
розрахунків обсягів товарообороту та платних послуг
у порівнянних цінах та темпів їх зростання (зниження)
Для визначення нормованої величини витрат на оплату праці для
підприємств торгівлі та громадського харчування застосовується
показник обсяг товарообороту, для підприємств, основною діяльністю
яких є надання послуг населенню - обсяг реалізації платних послуг
населенню. Контроль обсягів роздрібного товарообороту та платних послуг
здійснюється на підставі даних форм N 1-торг "Звіт про
товарооборот, продаж та залишки товарів", місячна і N 1-послуги
"Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню", місячна.
Звіряється загальний обсяг роздрібного товарообороту і платних
послуг за звітний місяць поточного року у фактичних цінах.
I. Порядок розрахунків обсягу товарообороту у порівнянних
цінах та темпів його зростання (зниження)
1.1. При обчисленні розрахункового фонду споживання по галузі
"торгівля і громадське харчування" показником обсягу виробництва
підприємств роздрібної торгівлі є обсяг роздрібного товарообороту,
громадського харчування - весь обсяг товарообороту громадського
харчування, організацій оптової торгівлі - оптовий товарооборот за
участю у розрахунках. 1.2. Темпи росту (зниження) товарообороту розраховуються за
звітний місяць до попереднього місяця звітного року у порівнянних
цінах (у цінах попереднього місяця). 1.3. Для розрахунків можна користуватись як індексами цін,
обчисленими обласними управліннями статистики, так і середніми
цінами, що склалися на підприємстві. 1.4. При розрахунках через індекси цін неправильно
використовувати зведений індекс цін в цілому по товарообороту, або
в цілому по обороту продовольчих чи непродовольчих товарів. Необхідно попередньо дані про продаж товарів у грошовому
виразі об'єднати у товарні групи відповідно до номенклатури
середньогрупових індексів (аналогічно структурі у формах
N 3-торг, N 4-торг). Потім продаж по кожній товарній групі за
звітний місяць поточного року розділити на середньогруповий індекс
роздрібних цін цієї групи у цілому по області за звітний місяць
порівняно з попереднім місяцем цього ж року та помножити на 100. При розрахунках можна використовувати не тільки товарні групи
і їх середньогрупові індекси, а й окремі види товарів і їх
індекси, що підлягають реєстрації. Одержану суму по всіх товарних групах звітного місяця
поточного року (у цінах попереднього місяця) слід розділити на
обсяг товарообороту попереднього місяця у фактичних цінах (у цінах
попереднього місяця) і помножити на 100. 1.5. Якщо індекс цін по якій-небудь товарній групі (виду
товару) не відображає реальне становище з обсягами продажу товарів
у конкретному підприємстві торгівлі, можна користуватись
розрахунками через середні ціни - для цього необхідно обсяг
реалізації у натуральному виразі по кожній товарній групі (виду
товару) звітного місяця помножити на середні ціни попереднього
місяця. 1.6. Можна розрахувати індекс цін, який склався на
підприємстві, виходячи з обсягів надходження товарів і середніх
цін на підприємстві. Для цього потрібно обсяги надходження кожного
товару даної товарної групи у натуральному виразі за звітний
місяць помножити на ціни, за якими товар реалізовувався у звітному
місяці, а потім ці ж обсяги помножити на ціни, за якими товар
продавався у попередньому місяці. Розділивши суму надходжень всіх
товарів цієї товарної групи у цінах звітного місяця на суму
продажів у цінах попереднього місяця і помноживши на 100, одержимо
індекс цін даної товарної групи, який можна використати замість
обласних індексів. 1.7. В обох випадках одержану суму по всіх товарних групах
(видах товарів) звітного місяця поточного року (у цінах
попереднього місяця) слід розділити на обсяг товарообороту
попереднього місяця у фактичних цінах і помножити на 100.
Наприклад (усі цифри умовні): —————————————————————————————————————————————————————————————————— Товарна|Товарооборот |Індекс цін |Товарооборот серпня група |за серпень 1995 року|серпня 1995 року|1995 року у цінах |(млн.крб.) |у % до липня |липня 1995 року | |1995 року |(млн.крб.) ———————+————————————————————+————————————————+———————————————————— А | 1 | 2 | 3 ———————+————————————————————+————————————————+———————————————————— 1 | 44853 | 102,7 | 43674 2 | 51501 | 109,0 | 47249 3 | 11287 | 103,1 | 10948 4 | 3898 | 113,6 | 3431 5 | 2981 | 105,8 | 2818 6 | 13334 | 143,8 | 9273 7 | 19968 | 108,5 | 18404 8 | 1837 | 108,8 | 1688 | | |————————————— | | |Всього 137485
Товарооборот за липень 1995 року у фактичних цінах становив
133845 млн.крб. Темп росту (зниження) товарообороту за серпень 1995 року у
цінах липня 1995 року (у порівнянних цінах) буде:
(137485 : 133845) x 100 = 102,7 %
II. Порядок розрахунків обсягів платних послуг у порівнянних
цінах та темпів їх зростання (зниження)
2.1. При обчисленні розрахункового фонду споживання по
підприємствах, основною діяльністю яких є надання платних послуг
населенню, показником обсягу виробництва є обсяг реалізації
платних послуг населенню. 2.2. Темпи зростання (зниження) обсягу платних послуг
розраховуються за звітний місяць у процентах до попереднього
місяця у порівнянних цінах (у цінах попереднього місяця). 2.3. Якщо підприємство надає декілька видів послуг, то
розрахунки проводяться по кожному виду окремо.
Порядок розрахунку:
2.4. Для розрахунку обсягу послуг за звітний місяць у цінах
попереднього місяця необхідно обсяг послуг по кожному виду за
місяць, по якому робиться розрахунок, поділити на індекс цін
(тарифів) за цей же місяць до попереднього місяця і одержаний
результат помножити на 100. Якщо індекс цін, обчислений
управлінням статистики, по якомусь виду послуг не відображає
реальне становище з обсягами наданих населенню підприємством
послуг, то для перерахування цих обсягів у ціни попереднього
місяця можна користуватись індексом цін (тарифів), що склався на
самому підприємстві.
2.5. Для розрахунку темпів зростання (зниження) обсягу послуг
у цілому по підприємству за місяць, по якому робиться розрахунок,
необхідно одержану суму по всіх видах послуг у порівнянних цінах
поділити на обсяг послуг по цих же видах за попередній місяць у
фактичних цінах і помножити на 100.
Наприклад (усі цифри умовні): —————————————————————————————————————————————————————————————————— Види |Обсяг послуг за |Індекси цін серпня |Обсяг послуг за сер- послуг |серпень 1995 року|1995 року у % до |пень 1995 року у ці- |- млн.крб. |липня 1995 року |нах липня 1995 року | | |- млн.крб. ———————+—————————————————+———————————————————+———————————————————— 1 | 2459931 | 1969,5 | 124901 2 | 1792292 | 4936,5 | 36309 3 | 263019 | 1950,9 | 13482 4 | 108182 | 1027,8 | 10526 5 | 365094 | 1761,6 | 20725 6 | 887808 | 2257,0 | 39336 | | |————————————— | | |Всього 245279
Обсяг платних послуг за липень 1995 року у фактичних цінах
становив 412036 млн.крб. Темп зростання (зниження) обсягу послуг за серпень 1995 року
у цінах липня 1995 року буде:
245279 : 412036 x 100 = 59,5 %вгору