Документ z0343-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.05.2016, підстава - z0692-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.04.2010 N 217
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2010 р.
за N 343/17638
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 154 ( z0692-16 ) від 13.04.2016 }
Про внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики України
від 20.12.2005 N 720

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), підпункту 49 пункту 4 Положення про
Міністерство аграрної політики України затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 01.11.2006 N 1541 ( 1541-2006-п )
та з метою поліпшення генетичної якості тварин, підвищення
економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства аграрної політики України
від 20.12.2005 N 720 ( z0220-06 ) "Про затвердження Положення про
порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників
для племінного використання", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.03.2006 за N 220/12094, таку зміну: пункт 4 наказу виключити. У зв'язку з цим пункт 5 уважати відповідно пунктом 4.
2. Унести до Положення про порядок проведення атестації та
допуску до відтворення плідників для племінного використання,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від
20.12.2005 N 720 ( z0220-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.03.2006 за N 220/12094, такі зміни:
2.1. У главі 2: абзац дев'ятий пункту 2.9 викласти в такій редакції: "для імпортованих плідників (їх спермопродукції) - копія та
офіційний переклад сертифіката походження, копії документів, що
засвідчують завезення плідника/спермопродукції на територію
України (копії договору про поставку, інвойсів тощо), відомості
про місце використання плідника для відтворення;"; підпункт 2.10.1 пункту 2.10 доповнити абзацом такого змісту: "Для імпортованої спермопродукції, придбаної на території
України, - копії документів, що засвідчують цей факт (накладні,
племінні свідоцтва (сертифікати)"; пункт 2.12 доповнити абзацами такого змісту: "за умови наявності у власників плідників відповідного
статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві (підприємство
(об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводська конюшня,
племінний/кінний завод, племінний репродуктор), присвоєного
відповідно до Положення про присвоєння відповідних статусів
суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики України та Української академії
аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66 ( z0721-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за
N 721/5912. Імпортована спермопродукція бугаїв-плідників допускається до
атестації за наявності не менше 500 спермодоз на одну голову,
менша кількість спермодоз допускається для проведення замовних
парувань за рішенням атестаційної комісії".
2.2. У пункті 3.3 глави 3: після слів "власнику плідника" доповнити словами "(крім
бугаїв)"; доповнити пункт абзацами такого змісту: "Видачу свідоцтв про допуск плідника до відтворення маточного
поголів'я здійснює: для жеребців - організація (установа), визначена
Міністерством аграрної політики України; для кнурів, баранів, цапів - Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового
розвитку облдержадміністрацій.".
3. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Пищолка В.А.) у встановленому порядку:
3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродськийвгору