Документ z0342-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.03.2017. Подивитися в історії? )

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2017  № 46


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2017 р.
за № 342/30210

Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Відповідно до статей 2, 9 Закону України "Про прокуратуру", статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та з метою приведення нормативно-правових актів Генеральної прокуратури України у відповідність до статті 131-1 Конституції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 23 грудня 2015 року № 414, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2016 року за № 102/28232, що додаються.

2. Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

Генеральний
прокурор України


Ю. Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
13.02.2017 № 46


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2017 р.
за № 342/30210

ЗМІНИ
до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

1. Абзац другий пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:

"виконання функцій прокуратури щодо підтримання публічного обвинувачення в суді, організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництва інтересів держави в суді у випадках і в порядку, визначених законом, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;".

2. У розділі ІІ:

1) у назві розділу слова "громадянина або" виключити;

2) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який відповідає за організацію представництва інтересів держави в суді, регіональні, місцеві та військові прокуратури здійснюють представництво держави в суді згідно з їх компетенцією.

2. Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим організовує вжиття заходів для здійснення представництва інтересів держави в суді у випадках і в порядку, визначених законом.";

3) пункти 3, 4, 6, 7 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 3.

3. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"Організація роботи органів прокуратури щодо підтримання публічного обвинувачення в суді, організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку";

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова "структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який відповідає за організацію діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя," замінити словами "Генеральну прокуратуру України та прокуратуру Автономної Республіки Крим";

в абзаці третьому слова "до цього підрозділу" замінити словами "до Генеральної прокуратури України";

3) в абзаці першому пункту 3 слова "організацію діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" замінити словами "організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку";

4) в абзаці першому пункту 7 слова "який відповідає за організацію діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" замінити словами "відповідно до визначених повноважень";

5) в абзаці першому пункту 10 слова "діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" замінити словами "підтримання публічного обвинувачення в суді";

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим організовує роботу щодо здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, передислокованих з тимчасово окупованої території.".

4. В абзаці першому розділу ІV слова "у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" замінити словами "з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян".

Заступник Генерального
прокурора України


Ю. Столярчуквгору