Документ z0342-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.12.2012, підстава - z1931-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 718 ( z1931-12 ) від 17.09.2012 }

------------------------------------------------------------------ | Міністерство охорони | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | здоров'я України | Форма первинної облікової | | ________________________ | документації | | ________________________ | N 510-6/0 | | (найменування та місце | | | знаходження закладу, | ЗАТВЕРДЖЕНО | | в якому заповнена форма) | Наказ МОЗ | | | | |___________________________| __________ N ____ | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ| | ------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень
за допомогою швидких тестів

Почато _________________ Закінчено __________________
(цифровим способом) (цифровим способом)
Зміст
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | П.І.Б. або | Стать | Дата | Код |Наймену-| Дата | Результат |Дата видачі| |з/п|індивідуальний|пацієнта|народ-|обстеження| вання |проведення |дослідження|довідки про| | | номер особи | |ження | контин- | тесту |дослідження| | результат | | | | | | гентів | | | |дослідження| |---+--------------+--------+------+----------+--------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+--------------+--------+------+----------+--------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+------+----------+--------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+------+----------+--------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 342/19080

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 510-6/0 "Журнал реєстрації
результатів досліджень за допомогою швидких тестів"

1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної
облікової документації N 510-6/0 "Журнал реєстрації результатів
досліджень за допомогою швидких тестів" (далі - Журнал).
2. У лівому верхньому куті Журналу зазначають найменування і
місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та
ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ).
3. У графі 1 вказують порядковий номер обстежуваної особи,
при цьому на кожну особу доцільно передбачити 2 рядки Журналу.
4. У графі 2 вказують прізвище- ім'я, по батькові особи або
індивідуальний номер особи. Під цим номером зразок сироватки крові
обстежуваної особи за необхідності передають у лабораторію.
Індивідуальний номер особи складається з порядкового номера за
Журналом (протягом дії Порядку нумерація залишається наскрізною
для кожного лікувально-профілактичного закладу системи МОЗ), дати
народження пацієнта у вигляді ддммрр (день, місяць, рік без
крапок). Наприклад: індивідуальний код особи - 1090587ДМТД2
(1 - порядковий номер за формою реєстрації, 090587 - дата
народження (9 травня 1987 року), ДМТД2 - Дніпропетровський міський
протитуберкульозний диспансер N 2).
5. У графі 3 вказують стать особи: Ч - чоловіча, Ж - жіноча.
6. У графі 4 вказують дату народження особи.
7. У графі 5 вказують код обстеження контингентів відповідно
до форми звітності N 2 - ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та
хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за
20__ рік" (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України, Державного комітету статистики України від
24.12.2004 N 640/663 ( z0062-11 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 19.01.2005 за N 62/10342. Наприклад, для споживачів ін'єкційних наркотиків - код 102,
для хворих на туберкульоз - код 113 (у дужках ТБ) тощо.
8. У графах 6 та 7 вказують найменування тесту та дату
проведення дослідження.
9. У графі 8 вказують результат дослідження за кожним швидким
тестом у вигляді "+", "-" або "н/д" ("позитивний", "негативний"
або "недійсний"). { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 718 ( z1931-12 ) від 17.09.2012 }
10. У графі 9 вказують дату видачі Довідки N __ про результат
дослідження на наявність антитіл до ВІЛ (форма N 503-4/0)
( z0344-11 ) або форма N 503-5/о ( z0322-11 ). { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 718 ( z1931-12 ) від 17.09.2012 }
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиковвгору