Про затвердження тарифів на послуги спеціального зв'язку
Держпідприємство спецзв'язку, Мінтрансзв'язку України, Держзв'язку; Наказ, Тариф від 15.03.200569
Документ z0339-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.11.2006, підстава - z1141-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Н А К А З
15.03.2005 N 69
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2005 р.
за N 339/10619
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
підприємства спеціального зв'язку
N 398 ( z1141-06 ) від 09.10.2006 }
Про затвердження тарифів на послуги
спеціального зв'язку

Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ) та "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ), Положення про
службу спеціального зв'язку в Україні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 N 1738-31, та з метою
впорядкування тарифів на послуги спеціального зв'язку
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити тарифи на послуги спеціального зв'язку, що
додаються. Тарифи спеціального зв'язку встановлені без урахування
податку на додану вартість, який стягується додатково відповідно
до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
2. Директору з економічних питань та продажу послуг
(Мазур Т.М.):
2.1. Зареєструвати наказ та тарифи на послуги спеціального
зв'язку в Міністерстві юстиції України.
2.2. Довести до відома філіалів Державного підприємства
спеціального зв'язку та споживачів тарифи на послуги спеціального
зв'язку.
3. Директорам філіалів спеціального зв'язку, а також
начальникам структурних підрозділів Державного підприємства
спеціального зв'язку:
3.1. Забезпечити своєчасне введення тарифів на послуги
спеціального зв'язку.
3.2. Здійснювати постійний контроль за правильністю
застосування тарифів на послуги спецзв'язку.
4. Наказ Державного підприємства спеціального зв'язку від
01.10.2003 N 335 ( z0936-03 ) "Про затвердження тарифів на послуги
спеціального зв'язку", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15 жовтня 2003 року за N 936/8257, уважати таким, що
втратив чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор П.І.Огринський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
підприємства спеціального
зв'язку
15.03.2005 N 69
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2005 р.
за N 339/10619

ТАРИФИ
на послуги спеціального зв'язку

Загальні положення
1. Тарифи застосовуються Державним підприємством спеціального
зв'язку та всіма його філіями, розташованими на території України.
2. Тарифи розраховані без урахування податку на додану
вартість, який стягується додатково відповідно до Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
3. Тарифи на приймання, оброблення, перевезення та доставку
відправлень установлені відповідно до класу послуги і
застосовуються у залежності від вибору споживача та відповідно до
технології. Критерієм визначення класу послуги є термін її
виконання. Послуга за першим класом надається на території України в
межах існуючих маршрутів з терміном доставки на другий робочий
день. Послуга за другим класом надається на території України в
межах існуючих маршрутів з терміном доставки на третій робочий
день. Послуга за третім класом надається на території України в
межах існуючих маршрутів з терміном доставки понад три, але не
більше семи робочих днів. Послуга "До запитання" надається на території України в межах
існуючих маршрутів до обласного (республіканського) вузла
спеціального зв'язку в залежності від вибраного споживачем класу
послуги. Послуга "Сьогодні на сьогодні" надається в межах одного
населеного пункту. Послуга з доставки відправлення "У визначений день" надається
між обласними (республіканським) центрами на території України у
визначений споживачем день та в межах робочого дня. Послуга з доставки відправлення "Нижче районного центру"
надається на території України з терміном доставки не більше семи
робочих днів.
4. Плата за оголошену цінність відправлення справляється
понад плату за вагу.
5. Плата за оголошену цінність відправлення за оцінною шкалою
проводиться понад плату за вагу за відправлення, які містять
вкладення готівкових коштів, виробів із дорогоцінних металів і
каменів, а також державних цінних паперів, оцінна вартість яких
складає понад 10 000 грн., для споживачів, що мають відповідні
ліцензії на даний вид діяльності.
Розділ 1
ТАРИФИ
на послуги спеціального зв'язку в межах України
--------------------------------------------------------------------------- |N |Пози- |Види послуг |Вага відправлення |Клас |Термін |Розмір | |стат-|ція | | | |доставки |плати, | |ті | | | | | |грн. | | | | | | | |без ПДВ| |-----+------+------------+----------------------+------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+------+------------+----------------------+------+---------+-------| | 1 | 1 |Приймання, |до 0,5 кг включно | |на другий|15,20 | | | |оброблення, |----------------------| 1 |робочий |-------| | | |перевезення |за кожні наступні | |день | 7,60 | | | |та доставка |повні чи неповні | | | | | | |відправлень |0,5 кг ваги додатково | | | | | | | |стягується | | | | | | | |----------------------+------+---------+-------| | | | |до 0,5 кг включно | |на третій| 8,00 | | | | |----------------------| 2 |робочий |-------| | | | |за кожні наступні | |день | 4,00 | | | | |повні чи неповні | | | | | | | |0,5 кг ваги додатково | | | | | | | |стягується | | | | | | | |----------------------+------+---------+-------| | | | |до 0,5 кг включно | |не більше| 5,60 | | | | |----------------------| 3 |семи |-------| | | | |за кожні наступні | |робочих | 2,80 | | | | |повні чи неповні | |днів | | | | | |0,5 кг ваги додатково | | | | | | | |стягується | | | | |-----+------+------------------------------------------------------------| | | 2 |До тарифу за вагу застосовується знижка в залежності від | | | |кількості відправлень, які пересилаються одним класом, одним| | | |споживачем на одну адресу: | | | | від 3 до 5 відправлень включно - 5% | | | | від 6 до 10 відправлень включно - 10% | | | | від 11 до 20 відправлень включно - 20% | | | | від 21 до 30 відправлень включно - 30% | | | | від 31 до 40 відправлень включно - 40% | | | | понад 40 відправлень - 50% | |-----+------+------------------------------------------------------------| | | 3 |Плата за оголошену цінність відправлення | 1,00 | | | |справляється понад плату за вагу від суми | | | | |оголошеної цінності, % | | ---------------------------------------------------------------------------
Оцінна шкала (застосовується відповідно до пункту 5 загальних
положень тарифів на послуги спеціального зв'язку)
------------------------------------------------------------------ |Оцінна вартість вкладення, грн.| % від суми оголошеної цінності | | | без ПДВ | |-------------------------------+--------------------------------| | 10001 - 100000 | 100 грн. | |-------------------------------+--------------------------------| | 100001 - 200000 | 0,1 | |-------------------------------+--------------------------------| | 200001 - 500000 | 0,088 | |-------------------------------+--------------------------------| | 500001 - 750000 | 0,080 | |-------------------------------+--------------------------------| | 750001 - 1000000 | 0,076 | |-------------------------------+--------------------------------| | 1000001 - 1250000 | 0,072 | |-------------------------------+--------------------------------| | 1250001 - 1500000 | 0,068 | |-------------------------------+--------------------------------| | 1500001 - 2000000 | 0,064 | |-------------------------------+--------------------------------| | більше 2000000 | 0,060 | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2
ТАРИФИ
на послуги з доставки відправлення
------------------------------------------------------------------------- |N |По- |Види послуг |Одиниця виміру |Термін |Розмір | |стат-|зи- | | |доставки |плати, | |ті |ція | | | |грн. без| | | | | | |ПДВ | |-----------------------------------------------------------------------| | "СЬОГОДНІ НА СЬОГОДНІ" | | (послуга надається в межах одного населеного пункту) | |-----------------------------------------------------------------------| | 1 | 1 |Приймання, |до 2 кг включно |у день |50,00 | | | |оброблення, |------------------------|приймання |--------| | | |перевезення та|за кожний наступний | |15,20 | | | |доставка |повний чи неповний | | | | | |одного |1 кг ваги додатково | | | | | |відправлення |стягується | | | | |----+---------------------------------------------------+--------| | | 2 |Плата за оголошену цінність відправлення | 1,00 | | | |справляється понад плату за вагу від суми | | | | |оголошеної цінності, % | | |-----------------------------------------------------------------------| | "У ВИЗНАЧЕНИЙ ДЕНЬ" | |-----------------------------------------------------------------------| | | 3 |Приймання, |до 2 кг включно |у |38,00 | | | |оброблення, |------------------------|визначений |--------| | | |перевезення та|за кожний наступний |день |15,20 | | | |доставка |повний чи неповний | | | | | |одного |1 кг ваги додатково | | | | | |відправлення |стягується | | | | |----+---------------------------------------------------+--------| | | 4 |Плата за оголошену цінність відправлення | 1,00 | | | |справляється понад плату за вагу від суми | | | | |оголошеної цінності, % | | |-----------------------------------------------------------------------| | "НИЖЧЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ" | |-----------------------------------------------------------------------| | | 5 |Приймання, |за кожні повні чи |не більше |80,00 | | | |оброблення, |неповні 5 кг ваги |семи | | | | |перевезення та|відправлення |робочих | | | | |доставка | |днів | | | | |відправлення | | | | | |----+---------------------------------------------------+--------| | | 6 |Плата за оголошену цінність відправлення | 1,00 | | | |справляється понад плату за вагу від суми | | | | |оголошеної цінності, % | | -------------------------------------------------------------------------
Розділ 3
ТАРИФИ
на послуги спеціального зв'язку
з країнами СНД
------------------------------------------------------------------------ | N |Пози-|Види послуг |Одиниця виміру |Розмір | |статті|ція | | |плати, грн. | | | | | |без ПДВ | |------+-----+-----------------------+--------------------+------------| | 1 | 1 |Приймання, оброблення, |Кожний повний чи |32,60 | | | |перевезення та доставка|неповний кілограм | | | | |відправлення |ваги відправлення | | | |-----+---------------------------------------------------------| | | 2 |До тарифу за вагу застосовується знижка в залежності від | | | |кількості відправлень, які пересилаються одним споживачем| | | |на одну адресу: | | | | від 3 до 5 відправлень включно - 5% | | | | від 6 до 10 відправлень включно - 10% | | | | від 11 до 20 відправлень включно - 20% | | | | від 21 до 30 відправлень включно - 30% | | | | від 31 до 40 відправлень включно - 40% | | | | понад 40 відправлень - 50% | | |-----+---------------------------------------------------------| | | 3 |Плата за оголошену цінність відправлення | 2,00 | | | |справляється понад плату за вагу від суми | | | | |оголошеної цінності, % | | ------------------------------------------------------------------------
Розділ 4
ТАРИФИ
на додаткові послуги спеціального зв'язку
------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування послуги | Одиниці |Тариф | |з/п| | виміру |без | | | | |ПДВ, | | | | |грн. | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 1 |Робота одного фельд'єгеря або одного |за 30 |7,75 | | |експедитора |хв.(повні | | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |в приміщенні споживача з приймання |чи неповні) | | | |відправлень | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 2 |Робота одного фельд'єгеря з приймання |за 30 хв. |7,75 | | |відправлень у приміщенні споживача при | (повні чи | | | |здійсненні вручення відправлень |неповні) | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 3 |Виїзд автомобіля для приймання відправлень |за 30 хв. | | | |у приміщенні споживача: |(повні чи | | | |містом | неповні) |18,00 | | |за межами міста | |24,00 | | |броньованого містом та за межами міста | |31,90 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 4 |Заклеювання відправлення: |1 м (повний |0,40 | | | клеєм |чи неповний)| | | | липкою стрічкою | | | | | перев'язування шпагатом | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 5 |Упакування відправлення в крафтовий папір |1 кв.м |1,20 | | | |(повний чи | | | | |неповний) | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 6 |Упакування відправлення в матеріал споживача |відправлення|0,60 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 7 |Зашиття мішка |мішок |1,75 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 8 |Заповнення реєстру на бажання споживача |реєстр |1,50 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| | 9 |Оформлення адреси на відправленні |відправлення|0,60 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |10 |Звірка вкладення з описом, що подається у |відправлення|6,00 | | |відправленнях спеціального зв'язку, на | | | | |бажання споживача | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |11 |Виправлення чи зміна адреси на відправленнях |відправлення|7,00 | | |спеціального зв'язку у межах України за | | | | |письмовою заявою споживача | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |12 |Виправлення чи зміна адреси на відправленнях |відправлення|12,70 | | |спеціального зв'язку у межах СНД за письмовою| | | | |заявою споживача | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |13 |Повернення відправлення спеціального зв'язку |відправлення|8,00 | | |у межах України за письмовою заявою споживача| | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |14 |Повернення відправлень спеціального зв'язку у|відправлення|32,60 | | |межах СНД за письмовою заявою споживача | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |15 |Виготовлення ксерокопії |лист А-4 |0,30 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |16 |Передавання інформації факсом у межах України|лист А-4 |4,20 | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |17 |Повідомлення-розписка про вручення |повідомлення| | | |відправлення в межах України |- розписка | | | | | | | | |Вартість послуги дорівнює вартості приймання, оброблення, | | |перевезення та доставки відправлення вагою 0,5 кг у межах України | | |(розділ 1) у залежності від вибраного споживачем класу | |---+------------------------------------------------------------------| |18 |Надання довідки за письмовою заявою | | | | |споживача: | | | | |про надані послуги |лист А-4 |8,00 | | |про вручення відправлення спецзв'язку в межах|довідка |8,00 | | |України | | | | |про вручення відправлення спецзв'язку за |довідка |16,10 | | |межами України | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |19 |Безадресна доставка рекламних матеріалів | |1,20 | | |До тарифу застосовується знижка в залежності | | | | |від кількості примірників: | один | | | |від 5 000 до 10 000 примірників включно - 5 %| примірник | | | |від 10 001 до 30 000 примірників включно | | | | | - 10 % | | | | |від 30 001 до 50 000 примірників включно | | | | | - 15 % | | | | |понад 50 000 примірників - 20% | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |20 |Зберігання одного відправлення для митного |за добу |6,00 | | |оформлення понад 15 календарних діб після | | | | |вручення повідомлення | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |21 |Зберігання одного відправлення у приміщенні |за добу |6,00 | | |спеціального зв'язку за письмовою заявою | | | | |споживача та передоплатою за послугу | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |22 |Надання довідки про підтвердження вручення |довідка |30,00 | | |(не вручення) відправлення міжнародної | | | | |прискореної пошти "EMS" за письмовою заявою | | | | |споживача | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |23 |Послуга з перевезення відправлення з | |догові-| | |посильним | |рний | | | | |тариф | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |24 |Пред'явлення для митного контролю вхідних |відправлення|20,00 | | |відправлень міжнародної прискореної пошти | | | | |"EMS", на які нараховуються мито та інші | | | | |митні збори | | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |25 |Повернення відправлення міжнародної |відправлення|10,60 | | |прискореної пошти "EMS" або зміна чи | | | | |виправлення адреси за письмовою заявою | | | | |відправника протягом 2 годин з моменту | | | | |здавання відправлення понад 2 години з | | | | |моменту здавання відправлення - споживач | | | | |додатково сплачує вартість послуги з | | | | |передавання інформації факсом за межі України| | | |---+---------------------------------------------+------------+-------| |26 |Передавання інформації факсом за межі України|лист А-4 | | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Східна Європа | |15,30 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Центральна / Північна Європа | |20,55 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Західна Європа | |28,90 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Центральна Азія / Близький Схід | |28,90 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Північна Америка | |18,15 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Східна Азія | |43,20 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Африка / Південна та Центральна Америка | |43,20 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Австралія / Океанія | |19,35 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Росія, Білорусія, Молдова | |11,70 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Азербайджан, Вірменія, Грузія | |14,10 | | |---------------------------------------------+------------+-------| | |Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, | |14,55 | | |Киргизстан, Узбекистан | | | ------------------------------------------------------------------------
Директор з економічних питань
та продажу послуг Т.М.Мазур



вгору