Документ z0339-00, попередня редакція — Редакція від 20.09.2008, підстава - z0826-08
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 115 від 26.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 червня 2000 р.
vd20000526 vn115 за N 339/4560

Про втрату чинності та внесення змін і
доповнень до деяких нормативно-правових
актів з питань бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 1089 ( z0826-08 ) від 26.08.2008 }

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року
N 1081/99, Н А К А З У Ю:
1. Визнати такими, що з 1 липня 2000 року втрачають чинність:
1.1. Наказ Міністерства фінансів України від 25 березня
1994 року N 29 ( z0063-94 ) "Про внесення змін і доповнень до
деяких нормативних актів з питань бухгалтерського обліку"
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 квітня 1994 року
за N 63/272). 1.2. Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня
1994 року N 65 ( z0183-94 ) "Про зміни та доповнення до наказу від
9 серпня 1993 р. N 55" (зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 5 серпня 1994 року за N 183/392). 1.3. Пункти 1 і 2 наказу Міністерства фінансів України від
10 травня 1995 року N 68 ( z0138-95 ) "Про внесення змін і
доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку"
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 травня 1995 року
за N 138/674). 1.4. Наказ Міністерства фінансів України від 11 червня
1997 року N 131 ( z0278-97 ) "Про застосування тексту Інструкції"
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 1997 року
за N 278/2082). 1.5. Наказ Міністерства фінансів України від 15 січня
1998 року N 10 ( z0064-98 ) "Про внесення змін і доповнень до
Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні"
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 року
за N 64/2504). 1.6. Наказ Міністерства фінансів України від 25 червня
1998 року N 138 ( z0438-98 ) "Про внесення змін і доповнень до
нормативних документів з бухгалтерського обліку і звітності"
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 1998 року
за N 438/2878). 1.7. Наказ Міністерства фінансів України від 17 грудня
1998 року N 258 ( z0809-98 ) "Про зміни граничної вартості
предметів" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України
22 грудня 1998 року за N 809/3249). 1.8. Лист Міністерства фінансів України від 12 серпня
1992 року N 18-4116 ( v4116201-92 ) "Про бухгалтерський облік
вексельного обігу". 1.9. Лист Міністерства фінансів України від 30 листопада
1992 року N 18-4147 ( v4147201-92 ) "Про бухгалтерський облік
бартерних (товарообмінних) операцій".
2. Внести такі зміни і доповнення:

{ Підпункт 2.1 пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1089 ( z0826-08 ) від 26.08.2008 }

2.2. До Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69
( z0202-94 ) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України
26 серпня 1994 року за N 202/412): 2.2.1. У пункті 1 слова "Положенням про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250"
замінити словами "Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ). 2.2.2. Підпункт 11.7 пункту 11 викласти в такій редакції: "11.7. В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про
дату придбання чи спорудження не відображених у бухгалтерському
обліку основних засобів. При інвентаризації перевіряється
наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші
об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності
підприємства на них. При перевірці фактичної наявності цінних паперів
установлюються правильність їх оформлення, реальність вартості
відображених у балансі підприємства цінних паперів, повнота і
своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з
фінансових інвестицій. Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими
емітентами із зазначенням назви, серії, номера, номінальної і
балансової вартості, термінів їх погашення. Інвентаризація цінних паперів, переданих підприємством на
зберігання спеціальним організаціям (депозитарій, банк), полягає у
звірянні залишків, відображених на відповідних рахунках
бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок спеціальних
організацій". 2.2.3. У підпункті 11.10 пункту 11: у другому абзаці підпункту "а" слова "крім оплати у частині
витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства" вилучити; підпункт "е" доповнити словами "і резерву сумнівних боргів". 2.2.4. У пункті 12 слова "В пояснювальній записці до річного
бухгалтерського звіту" замінити словами "У примітках до фінансової
звітності".
Заступник Міністра В.В.Регурецькийвгору