Документ z0337-02, поточна редакція — Редакція від 08.10.2012, підстава - z1627-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Н А К А З
N 18 від 21.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
5 квітня 2002 р.
за N 337/6625

Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів
закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих
селянських господарствах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини
N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010
Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 558 ( z1627-12 ) від 12.09.2012 }

{ У назві та тексті Наказу слова "особистих підсобних
господарствах населення" у всіх відмінках замінено
словами "особисті селянські господарства" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 )
від 09.12.2010 }

На виконання Законів України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ), "Про якість та безпеку харчових продуктів і
продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ), "Про вилучення з обігу,
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання
неякісної та небезпечної продукції" ( 1393-14 ) та з метою
забезпечення проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду
і контролю за дотриманням суб'єктами господарювання
ветеринарно-санітарних вимог щодо заготівлі й реалізації сирого
товарного молока, підвищення його якості та безпеки у
ветеринарно-санітарному відношенні Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів
закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих
селянських господарствах (далі - Вимоги), що додаються.
2. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
районів, міст здійснювати ветеринарно-санітарний нагляд та
контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які заготовляють
й реалізують сире товарне молоко, відповідно до чинного
законодавства та цих Вимог.
3. Зареєструвати ці Вимоги в Міністерстві юстиції України.
4. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи
(Кучерявенко О.О.) забезпечити тиражування та розсилання Вимог до
установ ветеринарної медицини.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини П.І. Вербицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини України
21.03.2002 N 18
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2002 р.
за N 337/6625

ВЕТЕРИНАРНІ ТА САНІТАРНІ ВИМОГИ ДО ПУНКТІВ ЗАКУПІВЛІ
МОЛОКА ВІД ТВАРИН, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ В ОСОБИСТИХ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
{ У тексті Вимог слова "особистих підсобних господарств
населення" у всіх відмінках замінено словами "особисті
селянські господарства" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини
N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 }
1. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги спрямовані на створення необхідних
організаційних, технічних, ветеринарних та санітарних умов для
закупівлі якісного сирого товарного коров'ячого молока від тварин,
які утримуються в особистих селянських господарствах та дрібних
фермерських господарствах.
1.2. Вимоги є обов'язковими для: - працівників пунктів закупівлі молока (далі - пункти); - молокопереробних підприємств та інших суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності, яким
підпорядковані пункти; - власників особистих селянських господарств та дрібних
фермерських господарств, які постачають молоко на пункти; - спеціалістів ветеринарної медицини, які здійснюють
ветеринарне забезпечення і державний ветеринарно-санітарний
контроль за функціонуванням суб'єктів підприємницької діяльності,
де проводиться закупівля молока, та фахівців державної служби
ветеринарної медицини, які здійснюють державний
ветеринарно-санітарний нагляд, а також для установ державної
санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють нагляд за
проходженням працівниками пунктів обов'язкових профілактичних
медичних оглядів, за станом питної води, наявністю мийних та
дезінфекційних засобів, спецодягу тощо.
2. Ветеринарно-санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока
2.1. Закупівля молока від тварин, які утримуються в особистих
селянських господарствах, повинна здійснюватися лише на відповідно
обладнаному пункті.
2.2. Пункт має розміщуватися в окремому приміщенні та бути
підключеним до мережі водопостачання, каналізації, опалення і
електрозабезпечення у відповідності до діючих будівельних та
санітарних норм і правил. За відсутності централізованої каналізації обладнують
локальні очисні споруди. Допускається використання вигрібних ям
(об'ємом до 5 куб. м) відповідно до встановлених вимог. Якість питної води на пункті має відповідати санітарним
вимогам.
2.3. При вході у приміщення встановлюють скребки, решітки чи
металеві сітки для очищення взуття від бруду, а також обладнують
дезкилимок. Вікна захищають від мух металевими, полімерними або
марлевими сітками, а приміщення - від гризунів та проводяться
заходи з дератизації та дезінсекції. { Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від
09.12.2010 }
2.4. Пункт складається з відділів: - приймання молока, в якому розміщують лабораторний стіл,
шафу для реактивів і посуду, ваги для зважування молока, інші
прилади, потрібні для визначення його якості, згідно з вимогами,
наведеними у пункті 3.4. Тут також має бути робоче місце
спеціаліста ветеринарної медицини для дослідження молока на
соматичні клітини; - зберігання молока, в якому встатковують відповідне
обладнання для його охолодження; - санітарної обробки молочного посуду. У цьому відділі
встановлюють водонагрівач, стелажі для зберігання посуду.
Обладнують санітарний куток з рукомийником, милом, рушниками,
дезінфекційним розчином для рук. Тут також зберігають санітарний
одяг.
2.5. Розміри кімнат (кімнати) в залежності від обсягів
надходження молока, що закуповує пункт, мають дозволяти вільно
розміщувати обладнання і виконувати технологічні операції щодо
його приймання, виконання лабораторних аналізів, охолодження
молока, санітарної обробки молочного посуду. Підлога кімнат має
бути з твердим покриттям, стіни облицьовані керамічною плиткою на
висоту не менше 1,8 м.
2.6. Власник забезпечує пункт необхідним обладнанням,
приладами, реактивами, необхідною кількістю посуду для зберігання
молока (цистерни, фляги, відра тощо), іншими витратними
матеріалами і комплектом нормативно-правових актів та відповідних
методичних матеріалів. Посуд для зберігання молока має бути виготовленим із
матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров'я України. Не
допускається використовувати оцинковані, мідні та іржаві ємності. На пункті мають бути у достатній кількості мийні і
дезінфекційні засоби.
2.7. Приймальником молока повинен бути підготовлений
працівник, який володіє методами його обліку та визначення
показників якості. Усі працівники пункту повинні мати особисті медичні книжки і
систематично проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди й
медичні обстеження у встановленому законодавством порядку.
2.8. Ветеринарно-санітарне забезпечення діяльності пункту
здійснює спеціаліст ветеринарної медицини, призначений державною
установою ветеринарної медицини, що обслуговує даний населений
пункт. Оплата послуг спеціалістів ветеринарної медицини проводиться
суб'єктом господарювання у порядку, встановленому законодавством.
3. Вимоги до організації контролю якості та безпеки
молока, що надходить на пункти закупівлі
3.1. Приймальник пункту здійснює облік господарств -
виробників сирого товарного молока у журналі (додаток 1). У разі
потреби така звітність подається молокопереробному підприємству
щомісяця. Приймальник пункту має володіти інформацією щодо
господарств, в яких члени сім'ї хворі на туберкульоз чи інші
антропозоонозні хвороби. { Абзац перший пункту 3.1 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 } Спеціаліст ветеринарної медицини, який обслуговує даний
пункт, періодично знайомиться з обліком господарств -
постачальників молока. У разі потреби дає приймальнику пункту
необхідні указівки, пропозиції тощо з дотримання
ветеринарно-санітарних вимог, про що робиться запис у журналі
(додаток 2).
3.2. Пункт закуповує молоко лише із господарств,
благополучних щодо заразних хвороб тварин, та від корів, які мають
ветеринарні картки до паспортів великої рогатої худоби, де
зазначено результати досліджень тварин на лейкоз, туберкульоз,
бруцельоз тощо, а також щеплення проти інфекційних хвороб. { Абзац
перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від
09.12.2010 } Державна установа ветеринарної медицини, у зоні діяльності
якої є пункт, після кожного проведеного дослідження подає йому
список особистих селянських господарств (власників тварин),
тварини, які реагують на внутрішньошкірне введення туберкуліну,
серопозитивних на лейкоз тощо, із зазначенням ідентифікаційних
номерів таких тварин. Забороняється приймати молоко від хворих
тварин або підозрілих у захворюванні. { Абзац другий пункту 3.2
глави 3 в редакції Наказу Державного комітету ветеринарної
медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 }
3.3. Молоко одразу після доїння та прийому на пункті
закупівлі має піддаватися охолодженню та фільтрації. Якщо молоко надходить на пункт після доїння корів через
24 години, то температура зберігання має бути не вище 4 град.С,
через 18 годин - не вище 6 град.С та через 12 годин - не вище
8 град.С. В окремих випадках молоко, яке має температуру не
вище +10 град.С, необхідно реалізовувати не пізніше як через
2 години після доїння. При щоденному здаванні молока пунктом закупівлі на
молокопереробне підприємство температура його має бути не вище
8 град.С та за умови здавання не кожного дня (один раз на два
дні) - не вище 6 град.С. Молоко має бути натуральним, незбираним, без сторонніх
запахів та присмаків, без осаду та згустків й відразу ж після
доїння профільтрованим та охолодженим. { Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Державного комітету
ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 }
3.4. Якість молока, що надходить до пункту, має відповідати
вимогам нормативних документів. При прийманні пунктом молоко повинно мати температуру 6-10
град. С, кислотність - 16-20 град. Т, ступінь чистоти за еталоном
- I-II групи, загальне бактеріальне обсіменіння - 100-3000
тис/куб.см, масову частку сухих речовин - 10,6-12,2%, кількість
соматичних клітин - 400-800 тис/куб. см, густину - не менше ніж
1027 кг/куб. м за температури 20 град. С. Масова частка жиру та
масова частка білка в молоці визначаються з урахуванням базисних
норм, визначеним у встановленому порядку. { Абзац другий пункту
3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 } Не допускається у молоці вміст інгібувальних речовин
(мийно-дезінфекційних засобів, консервантів, формаліну, соди,
аміаку, перекису водню, антибіотиків тощо). Молоко, що відповідає вимогам ґатунку "Екстра", вищого,
першого та другого ґатунків, з температурою вище 10 град. С,
приймається за домовленістю сторін як неохолоджене. { Абзац
четвертий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 548
( z0195-11 ) від 09.12.2010 }
3.5. Молоко, що закуповує пункт, підлягає здаванню лише
молокопереробному підприємству, де воно використовується для
виготовлення відповідної продукції, окрім продуктів дитячого
харчування. Під час транспортування молока має підтримуватися низька
температура, а при надходженні до молокопереробного підприємства
температура молока не повинна бути вищою 10 град.С. { Пункт 3.5
глави 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету
ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 }
3.6. Один раз на декаду приймальник пункту організовує у
невідомий для постачальників день черговий контроль якості молока
від кожного господарства окремо. Від партії молока, яке
підготовлене для передачі пункту, після його перемішування
відбирають зразок не менш як 250 куб. см в окремий посуд з
кришкою, на етикетці зазначають прізвище постачальника, дату і час
взяття проби. У цей самий час визначають температуру молока. Не пізніш як через одну годину після відбору проби молоко
досліджують на органолептичні показники, чистоту, густину,
кислотність, соматичні клітини, вміст жиру та білка. Інші
показники якості визначають у разі виникнення сумнівів щодо його
свіжості за допомогою методів досліджень, передбачених правилами
ветеринарно-санітарної експертизи та іншими нормативними
документами. Результати досліджень записують у відповідний журнал.
{ Абзац другий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 548
( z0195-11 ) від 09.12.2010 } Приймальник пункту має право на позачерговий контроль якості
молока, про що господарство (господар) повідомляється в момент
взяття контрольної проби молока. Результати досліджень повідомляються власникам молока та
спеціалісту ветеринарної медицини, що обслуговує пункт. У разі
отримання незадовільних результатів приймання молока з таких
господарств - постачальників забороняється, про що робиться
відмітка у графі "Примітка" журналу обліку досліджень якості
сирого товарного молока (додаток 3). Цей журнал зберігається на
пункті заготівлі молока, його аркуші нумерують, прошнуровують і
скріплюють печаткою державної установи ветеринарної медицини, яка
здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за діяльністю
пункту. { Пункт 3.6 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 548
( z0195-11 ) від 09.12.2010 }
3.7. Власник молока має право оскаржити результати
контрольних аналізів, звернувшись до суб'єкта господарювання,
якому належить пункт, в усній чи письмовій формі. У такому разі
приймається рішення щодо повторного контролю якості. Дослідження
проводиться приймальником пункту за участю власника молока
протягом не більше трьох днів з часу оскарження. За необхідності відбір зразків молока і їх дослідження
проводять за участю спеціаліста ветеринарної медицини, а при
потребі - й державного інспектора з якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції.
3.8. Приймальник пункту визначає якість кожної партії молока,
яку передає переробному підприємству (температура, чистота,
густина, кислотність, вміст жиру та білка тощо), результати
заносить у журнал обліку досліджень якості сирого товарного молока
(додаток 3) та товарно-транспортну накладну встановленої форми.
При потребі залишає контрольні зразки від зданої партії. { Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від
09.12.2010 }
3.9. Переробне підприємство приймає молоко від пунктів,
згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів та за наявності
ветеринарної довідки, виданої державною службою ветеринарної
медицини, що обслуговує даний населений пункт. У довідці, виданій
у встановленому порядку, має бути зазначено, що даний населений
пункт благополучний щодо заразних хвороб і тварини досліджені на
мастит з негативним результатом. Термін дії ветеринарної довідки
визначає головний державний інспектор ветеринарної медицини району
(міста) тривалістю не більше 1 місяця. Такі довідки подають
переробному (закупівельному) підприємству не пізніше 3-го числа.
3.10. Спеціаліст ветеринарної медицини, який обслуговує
пункт, щомісяця досліджує зразки молока від окремих
господарств-постачальників на наявність домішки молока від хворих
на мастит корів, як передбачено відповідними нормативними
документами. У випадку діагностування маститу (прихованої або
клінічної форми) вживає заходів щодо лікування. Господар зобов'язаний на період, визначений спеціалістом
ветеринарної медицини, доїти хвору корову в окремий посуд і молоко
використовувати відповідно до його вказівки. Таке молоко постачати
на пункт забороняється. Залежно від результатів дослідження корови даного
господарства на мастит спеціаліст ветеринарної медицини робить
відповідні записи в журналі обліку господарств - виробників сирого
товарного молока пункту. { Абзац третій пункту 3.10 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010, Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 558 ( z1627-12 )
від 12.09.2012 }
4. Ветеринарно-санітарні вимоги щодо збору та первинної
обробки молока закупівельним пунктом
4.1. Закупівля і облік молока на пункті здійснюється
відповідно до встановленого порядку.
4.2. Приймальник молока повинен бути одягненим у чистий
спецодяг (комбінезон, халат, головний убір тощо).
4.3. Закуплене молоко відправляють на переробне підприємство
не пізніше ніж через одну годину після його надходження на пункт.
За інших умов молоко підлягає обов'язковому охолодженню на
відповідному обладнанні. Температура та терміни реалізації
охолодженого молока мають відповідати вимогам п. 3.3.
4.4. Для транспортування молока використовують
спеціалізований автотранспорт (цистерну) або спеціально обладнаний
транспортний засіб для перевезення молока у флягах. Засоби
транспортування повинні бути чистими і мати санітарні паспорти.
Забороняється використання таких транспортних засобів для
перевезення інших вантажів. Водій транспортного засобу повинен мати особисту медичну
книжку, видану у встановленому порядку.
4.5. Звільнений від молока посуд та ємності негайно
споліскують водою (+35...+45 град. С) і не пізніш як через одну
годину миють гарячим розчином мийного засобу та дезінфікують, як
зазначено у відповідних санітарних правилах.
5. Прикінцеві вимоги
5.1. За порушення цих Вимог працівники пунктів закупівлі
молока, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, яким підпорядковані пункти, та власники особистих
селянських господарств та дрібних фермерських господарств, які
постачають молоко на пункти, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
Начальник управління забезпечення
протиепізоотичної роботи
Держдепартаменту ветмедицини О.О. Кучерявенко
Додаток 1
до п. 3.1 Ветеринарних та
санітарних вимог до пунктів
закупівлі молока від тварин,
які утримуються в особистих
селянських господарствах

ЖУРНАЛ
обліку господарств - виробників сирого товарного молока *
_____________________________________________________________
(назва пункту закупівлі молока)
_______________________________________________________________
(назва населеного пункту, району)
----------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Адреса |Іденти-| Дослідження на мастит тощо |При- | |з/п|ім'я, |госпо- |фіка- |----------------------------------------|мітка | | |по батькові|дарства- |ційний | місяці | | | |господаря |виробника|номер |----------------------------------------| | | | | |твари- | I|II|III|IV| V|VI|VII|VIII|IX|X |XI|XII| | | | | |ни | | | |---+-----------+---------+-------+----------------------------------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5** | 6 | |---+-----------+---------+-------+----------------------------------------+------| | | | | | | | |---+-----------+---------+-------+----------------------------------------+------| | | | | | | | |---+-----------+---------+-------+----------------------------------------+------| | | | | | | | |---+-----------+---------+-------+----------------------------------------+------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
* Журнал зберігається на пункті закупівлі молока. Його аркуші
нумерують, прошнуровують і скріплюють печаткою державної установи
ветеринарної медицини, яка здійснює державний
ветеринарно-санітарний нагляд за діяльністю пункту. ** Графа 5 заповнюється спеціалістом ветеринарної медицини.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 }

Додаток 2
до п.3.1 Ветеринарних та
санітарних вимог до пунктів
закупівлі молока від тварин,
які утримуються в особистих
селянських господарствах

ЖУРНАЛ
обліку ветеринарно-санітарних заходів
__________________________________________________________
(назва пункту закупівлі молока)
Населений пункт, район ______________________________________
Приймальник пункту __________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Спеціаліст ветеринарної медицини, який обслуговує пункт __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Результати огляду, | 3міст виконаної роботи| |з/п | |короткий зміст указівок, | та дата виконання. | | | |вимог та пропозицій. | Підпис спеціаліста | | | |Терміни виконання. | ветеринарної медицини | | | |Підписи спеціаліста | і завідувача пункту | | | |ветеринарної медицини і | | | | |завідувача пункту | | |----+-------+--------------------------+------------------------| |----+-------+--------------------------+------------------------| |----+-------+--------------------------+------------------------| |----+-------+--------------------------+------------------------| ------------------------------------------------------------------ _____________
Примітка. Журнал зберігається на пункті закупівлі молока.
Заповнюється тільки спеціалістом ветеринарної медицини. Аркуші
журналу нумерують, прошнуровують і скріплюють печаткою державної
установи ветеринарної медицини, яка здійснює державний
ветеринарно-санітарний нагляд за діяльністю пункту.

Додаток 3
до Ветеринарних
та санітарних вимог
до пунктів закупівлі молока
від тварин, які утримуються
в особистих селянських
господарствах

ЖУРНАЛ
обліку досліджень якості молока сирого

_________________________________________________________________
(найменування пункту закупівлі молока)
_________________________________________________________________
(найменування населеного пункту, району)
Початок ________
Кінець _________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Найменування | Найменування показників |Примітка| |з/п|проведення | господарства-|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |дослідження|постачальника |консистенція|смак |колір|температура,|кислотність,|густина|масова|масова| загальна |кількість | | | | | | | та | | град.С | град.Т | |частка|частка|бакзабрудне-|соматичних | | | | | | |запах| | | | |жиру, |білка,| ність, | клітин, | | | | | | | | | | | | % | % | тис./куб.см|тис./куб.см| | |---+-----------+--------------+------------+-----+-----+------------+------------+-------+------+------+------------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+--------------+------------+-----+-----+------------+------------+-------+------+------+------------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+--------------+------------+-----+-----+------------+------------+-------+------+------+------------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+--------------+------------+-----+-----+------------+------------+-------+------+------+------------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { Вимоги доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Державного комітету
ветеринарної медицини N 548 ( z0195-11 ) від 09.12.2010 }вгору