Документ z0335-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )

------------------------------------------------------------------ | Міністерство охорони | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | здоров'я України | Форма первинної облікової | | ________________________ | документації | | ________________________ | N 498-8/0 | | (найменування та місце | | | знаходження закладу, | ЗАТВЕРДЖЕНО | | в якому заповнена форма) | Наказ МОЗ | | | | |___________________________| __________ N ____ | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ| | ------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
реєстрації надходження зразків для проведення
дослідження на наявність антитіл до ВІЛ
(при взятті на диспансерний облік)

Почато ____________________ Закінчено _________________
(цифровим способом) (цифровим способом)
Зміст
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Індивіду-| П.І.Б. |Стать| Рік | Код |Назва тест-систем, | Назва тест-систем, | Номер | |з/п|надход-| альний | лікаря, | |народ-|обсте- | на яких проводили | на яких проводили |протоко-| | | ження |номер та | який | |ження | ження | підтверджувальні | підтверджувальні | лу | | |зразка | ім'я | направив | | |контин-| дослідження | дослідження | | | | | особи | особу на | | |гентів | (перший тест) | (другий тест) | | | | | |обстеження| | | |-----------------------------------------| | | | | | | | | | дата | резуль- | дата |результат| | | | | | | | | | тес- | тат | тес- | | | | | | | | | | | тування | |тування| | | |---+-------+---------+----------+-----+------+-------+-----------+-----------+-------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 335/19073

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 498-8/0 "Журнал реєстрації
надходження зразків для проведення дослідження
на наявність антитіл до ВІЛ
(при взятті на диспансерний облік)"

1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної
облікової документації N 498-8/0 "Журнал реєстрації надходження
зразків для проведення дослідження на наявність антитіл до ВІЛ
(при взятті на диспансерний облік)" (далі - Журнал).
2. У лівому верхньому куті Журналу зазначають найменування і
місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та
ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ).
3. У графі 1 вказують порядковий номер Журналу. Нумерація
Журналу починається 1 січня та закінчується 31 грудня поточного
року.
4. У графі 2 вказують дату надходження зразка в лабораторію
для проведення підтверджувальних досліджень.
5. У графі 3 вказують індивідуальний номер особи, під яким
вона стає на диспансерний облік у відповідному центрі СНІДу, та її
ім'я.
6. У графі 4 вказують прізвище, ім'я та по батькові лікаря,
який направив пацієнта на обстеження.
7. У графі 5 вказують стать особи: Ч - чоловіча, Ж - жіноча.
8. У графі 6 вказують рік народження особи.
9. У графі 7 вказують код обстеження контингентів відповідно
до форми звітності N 2 - ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та
хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за
20__ рік" (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України, Державного комітету статистики України від
24.12.2004 N 640/663 ( z0062-05 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 19.01.2005 за N 62/10342.
10. У графі 8 та 9 вказують назву першої тест-системи, на
якій проводили підтверджувальні дослідження, дату проведення
дослідження та результат тестування у вигляді "негативний",
"позитивний", "невизначений, сумнівний".
11. У графах 10 та 11 вказують назву другої тест-системи, на
якій проводили підтверджувальні дослідження, дату проведення
дослідження та результат тестування у вигляді "негативний",
"позитивний", "невизначений, сумнівний".
12. У графі 12 вказують номер протоколу дослідження методом
імунного блоту (в тих випадках, коли зразок досліджується цим
методом).
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиковвгору