Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Держкомрезерву та Держспоживстандарту України від 14.07.2004 N 172/142
Держком.матеріального резерву, Держспоживстандарт України; Наказ від 07.04.2008118/112
Документ z0334-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
07.04.2008 N 118/112
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2008 р.
за N 334/15025

Про визнання таким, що втратив
чинність, спільного наказу Держкомрезерву
та Держспоживстандарту України
від 14.07.2004 N 172/142

Відповідно до Закону України "Про державний матеріальний
резерв" ( 51/97-ВР ) та з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до законодавства України Н А К А З У Є М О:
1. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Державного комітету України з державного матеріального резерву та
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 14.07.2004 N 172/142 ( z1354-04 ) "Щодо
затвердження Інструкції про порядок і умови постачання, приймання,
зберігання і відпуску замороженого м'яса і масла коров'ячого та
списання природних втрат ваги м'яса, що утворилися при зберіганні
та перевезенні, I ІІ-004-2004", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 22.10.2004 за N 1354/9953.
2. Юридичному управлінню (Медвецький А.Т.) подати цей наказ
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови М.І.Сіньковського.
Голова Держкомрезерву М.О.Поживанов
Голова Держспоживстандарту
України Л.В.Лосюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України Б.М.Данилишинвгору