Документ z0333-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.04.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23.02.2018 № 139


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2018 р.
за № 333/31785

ПОРЯДОК
застосування Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Національної гвардії України на мирний час

1. Цей Порядок розроблений з метою визначення організації та правових засад забезпечення оперативно-територіальних об’єднань, військових частин і підрозділів, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз та установ Національної гвардії України столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами на мирний час.

2. Згідно з установленими нормами столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами забезпечуються тільки постійно діючі об’єкти продовольчої служби з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України (далі - військові частини); окремі підрозділи (команди, групи), що виконують завдання в районах ліквідації стихійного лиха, техногенної катастрофи, антитерористичної операції, охорони громадського порядку, на блокпостах, взводних та ротних опорних пунктах; гуртожитки (казарми) для військовослужбовців військової служби за контрактом, варти, містечка утримання службових собак.

Новостворені об’єкти продовольчої служби забезпечуються за проектно-кошторисною документацією технологічним, холодильним устаткуванням та немеханічним устаткуванням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Національної гвардії України у відповідному бюджетному періоді.

У їдальнях, де проведено реконструкцію або капітальний ремонт, використовується технічно налагоджене технологічне, холодильне та немеханічне обладнання, раніше встановлене в цих їдальнях, строк експлуатації якого ще не минув.

Відключення та підключення обладнання до мереж електро-, тепло-, водопостачання та каналізації здійснюються із залученням відповідних представників квартирно-експлуатаційної служби.

3. Під їдальнею слід розуміти комплекс приміщень, призначених для обробки продуктів, приготування та приймання їжі особовим складом, миття та зберігання столово-кухонного посуду, устаткування, інвентарю тощо.

Приміщення, які постійно або тимчасово обладнані для приймання їжі на навчальних полігонах, аеродромах, будівельних майданчиках та інших місцях, де відсутні умови для приготування гарячої їжі, їдальнями не вважаються і столово-кухонним посудом, інвентарем та устаткуванням не забезпечуються.

На законсервовані їдальні столово-кухонний посуд, обладнання та інвентар не плануються і не видаються.

4. Порядок забезпечення військових частин столово-кухонним посудом, обладнанням та інвентарем визначено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 вересня 2015 року № 1118 «Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Національної гвардії України в мирний час», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2015 року за № 1169/27614.

У солдатські (курсантські тощо) казарми (гуртожитки) для військовослужбовців строкової військової служби відпуск баків для води та кухлів до них проводиться безкоштовно.

5. Посуд, обладнання та інвентар є інвентарним майном військових частин, яким вони забезпечуються на підставі звітів-заявок, що подаються до відділу продовольчого забезпечення Головного управління Національної гвардії України.

При розформуванні військових частин зазначене майно використовується (передається) відповідно до рішення командувача Національної гвардії України.

6. Під час перебування особового складу за межами місць постійної дислокації (під час виконання завдань у районах ліквідації стихійного лиха, техногенної катастрофи, перебування на навчальних полігонах, польових навчаннях, під час виконання господарських та інших робіт, під час охорони громадського порядку), під час ремонтів стаціонарних їдалень, у разі переходу на харчування особового складу із залученням польових технічних засобів, коли через певні обставини немає можливості забезпечити особовий склад гарячою їжею в стаціонарних умовах, для приймання їжі використовуються казанки, кухлі та ложки, що зберігаються в підрозділі, або дозволяється використання одноразового, алюмінієвого посуду чи посуду з нержавіючої сталі.

Вилучати та використовувати в таких умовах обладнання та посуд, що перебувають на обліку стаціонарних їдалень військових частин, категорично забороняється.

7. Особовий склад, який прибув на збори і стажування, посудом та приборами столовими забезпечується за рахунок військової частини, до якої прибув. Посуд та прибори столові, видані на збори, зараховуються на планове забезпечення військових частин.

8. Зарахування військових частин на забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням та інвентарем проводиться за атестатами в установленому порядку.

9. Поточні запаси столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю утримуються в таких розмірах (у відсотках) загальної потреби:

Центральна база забезпечення Національної гвардії України - 45 %;

на складах військових частин - 5% (крім обладнання).

10. Списання столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю, теплового, механічного, технологічного та холодильного обладнання, що стали непридатними після закінчення строків експлуатації столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю продовольчої служби Національної гвардії України на мирний час (додаток 1) та польових засобів приготування їжі, технічних засобів підвезення води та доставки продуктів харчування, що стали непридатними, з урахуванням норм міжремонтних періодів роботи (пробігів) до капітального ремонту польових технічних засобів Національної гвардії України на мирний час (додаток 2), а також у разі передчасного зносу (псування, знищення, втрати, крадіжки тощо) проводиться відповідно до Порядку списання військового майна в Національній гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2017 року за № 214/30082.

Списання одноразового посуду здійснюється за фактичною витратою, але не більше кількості особового складу, зарахованого на харчування.

Закінчення встановлених строків експлуатації посуду, обладнання та інвентарю не може бути підставою для їх списання з обліку, якщо вони за якісним і технічним станом придатні для подальшого використання за прямим призначенням.

Розбирання та демонтаж технічних засобів та обладнання до затвердження актів на їх списання не допускаються.

11. Столовий фарфоровий, напівфарфоровий, фаянсовий, скляний, з нержавіючої сталі, алюмінієвий та емальований посуд дозволяється списувати щомісяця в межах фактичного зносу, але не більше 1/12 кількості, визначеної для списання за один рік за встановленим строком використання на фактичну кількість особового складу, що харчується.

У разі використання в їдальнях під час звітного періоду кількох видів посуду його списання проводиться в межах чинних норм та строків експлуатації.

12. Під час визначення вартості втрачених (яких не вистачає) або передчасно зношених столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю фактичний знос у разі неможливості встановити дату їх видачі слід обчислювати:

щодо втрачених та непридатних (яких немає у наявності) - з дати останньої видачі в експлуатацію таких самих типів посуду, обладнання та інвентарю. При цьому вартість кожного втраченого виробу не має бути нижче 25 відсотків вартості нового виробу;

щодо непридатних для подальшого використання (які є у наявності), які не відпрацювали встановлений строк експлуатації, - з дати найбільш давньої видачі в експлуатацію такого типу столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю.

13. Визначення фактичної наявності столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю, непридатних для подальшого використання, а також їх вибракування проводяться комісією, призначеною командиром військової частини. При цьому вибраковуються:

відра, кухлі та інший емальований посуд - за наявності пошкоджень емалевого шару на одній третині площі, а також зламаних ручок, які не можна відремонтувати;

фарфоровий, напівфарфоровий, фаянсовий та скляний посуд - за наявності значних сколів та тріщин;

металевий посуд та інвентар - якщо неможливо його відремонтувати;

ножі, виделки, ложки та інші предмети - у разі повного їх зносу.

Вибракування проводиться під час огляду посуду, обладнання та інвентарю.

14. Списаний металевий столово-кухонний посуд здається в металобрухт у встановленому порядку. Скатерки, серветки, що стали непридатними для використання, після закінчення строку експлуатації і списання в установленому порядку використовуються у військових частинах для господарських потреб продовольчої служби.

15. Технологічне і холодильне обладнання, передбачене нормами забезпечення для їдалень, видається військовим частинам лише за наявності умов для його встановлення та експлуатації (наявність приміщень, що за площею, об’ємом, повітрообміном, електропостачанням або газопостачанням, водопроводом, каналізацією та іншими параметрами відповідають вимогам інструкцій з експлуатації обладнання, що підтверджується відповідними документами та розрахунками).

У разі якщо неможливо забезпечити необхідні умови експлуатації, обладнання не нараховується і не видається.

Баками для води з нержавіючої сталі з фонтанчиком військові частини забезпечуються відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV.

16. В межах виділених Національній гвардії України асигнувань дозволяється за всіма нормами забезпечення закуповувати новітні зразки столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю (столовий посуд одноразового використання, посуд скляний термостійкий, посуд керамічний та склокерамічний, посуд з нержавіючої сталі та алюмінієвий, пароконвектори, чайники електричні, мікрохвильові печі, духовки електричні, дозатори питної води (кулери) тощо), що відповідають санітарному законодавству України, замість аналогічних предметів старого зразка, якщо це не суперечить їх функціональному призначенню.

17. Дозволяється в нормах забезпечення ніж кухарський розподіляти на такі види ножів кухарських та утримувати на об’єктах продовольчої служби в таких відсотках від встановленої норми:

ніж кухарський великий - не більше 30%;

ніж кухарський середній - не більше 30%;

ніж кухарський малий - не більше 20%;

ніж для нарізання сиру - не більше 20%.

18. У разі відсутності посуду напівфарфорового або фаянсового дозволяється його заміна за відповідними нормами забезпечення посудом фарфоровим, пластмасовим, мелалітовим, алюмінієвим, із нержавіючої сталі або скляним (ударостійким загартованим), дозволеним для використання в громадському харчуванні відповідно до вимог законодавства.

19. За Нормами №№ 1-5 їдальні військових частин можуть забезпечуватися 100 - 400 літровими казанами електричними стравоварочними.

При цьому потреба в казанах електричних стравоварочних визначається з розрахунку штатної потреби та ємності казанів, необхідних для приготування їжі на одну особу, але не менше ніж: для перших страв - 1,2 л, для других страв - 0,6 л, для третіх страв - 0,3 л та для створення резерву й приготування окропу - 0,7 л.

20. Потреба в кухнях похідних на автопричепах, кухнях малолітражних, кухнях на базі автомобілів, автобусах-їдальнях, засобах доставки хліба та води визначається згідно зі штатно-табельною належністю. В окремих випадках - за фактичної потреби.

21. Для збереження продовольства, що швидко псується, окремі підрозділи (команди, групи), що виконують завдання в районах ліквідації стихійного лиха, техногенної катастрофи, антитерористичної операції, на блокпостах, взводних та ротних опорних пунктах, забезпечуються скринями холодильними (холодильниками побутовими, шафами холодильними) з розрахунку одна скриня (холодильник, шафа холодильна) на 20 осіб.

22. За якісним станом техніка та майно номенклатури продовольчої служби поділяються на категорії:

I категорія - нове, що не було у використанні;

II категорія - що було у використанні, технічно справне;

III категорія - вимагає середнього ремонту;

IV категорія - вимагає капітального ремонту;

V категорія - непридатне, відновлення якого неможливе або недоцільне, підлягає списанню.

Таке майно, як столово-кухонний посуд, столові прибори, скатертини, клейонки, серветки, поділяються на три категорії:

I категорія - нове, що не було у використанні;

II категорія - що було у використанні, придатне до експлуатації;

III категорія - непридатне, підлягає списанню.

Столовий посуд, виготовлений із скла, порцеляни, фаянсу, пластику й інших матеріалів, що б'ються, на категорії не поділяється.

Командувач
Національної гвардії України
генерал - полковникЮ.В. Аллеров


Додаток 1
до Порядку застосування
Норм забезпечення
столово-кухонним посудом,
обладнанням, інвентарем
та мийними засобами
Національної гвардії України
на мирний час
(пункт 10)

СТРОКИ
експлуатації столово-кухонного посуду, обладнання та інвентарю продовольчої служби Національної гвардії України на мирний час

Найменування предметів

Строки експлуатації (роки)

Посуд та прибори столові

Бачок алюмінієвий литий

4

Блюдце чайне фарфорове

2

Ваза для фруктів, квітів:


фарфорова

4

пластмасова

4

скляна

4

Виделка столова:


алюмінієва

2

з нержавіючої сталі

4

мельхіорова

7

Гірчичниця:


фарфорова

2

скляна (флакон)

2

пластмасова

2

Глечик для води:


скляний

2

кришталевий

4

Графин для води:


скляний

2

кришталевий

4

Казанок армійський алюмінієвий

6

Казанок індивідуальний польовий

6

Каструля, 2,5-10 л:


алюмінієва штампована

3

з нержавіючої сталі

5

Кавник:


алюмінієвий

5

латунний нікельований

6

фарфоровий

3

Кільце для серветок (серветниця):


алюмінієве анодоване

5

з нержавіючої сталі

6

пластмасове

4

мельхіорове

7

Креманка:


з нержавіючої сталі

6

мельхіорова

7

Кухоль:


емальований

1,5

пластмасовий

1

фарфоровий, напівфарфоровий (фаянсовий)

1

з нержавіючої сталі

4

індивідуальний польовий

7

Ложка десертна:


з нержавіючої сталі

6

мельхіорова

7

Ложка кавова мельхіорова

7

Ложка розливна:


алюмінієва лита

3

з нержавіючої сталі

6

Ложка столова:


алюмінієва

1,5

з нержавіючої сталі

4

мельхіорова

7

Ложка чайна:


алюмінієва

2

з нержавіючої сталі

4

мельхіорова

7

Маслянка:


фарфорова

2

пластмасова

1,5

з нержавіючої сталі

7

Миска:


алюмінієва

3

з нержавіючої сталі

6

Молочник фарфоровий

4

Набір для спецій:


алюмінієвий

3

пластмасовий

1

напівфарфоровий (фаянсовий)

1

в оправі з нержавіючої сталі

6

Ножі десертні та столові:


з нержавіючої сталі

4

мельхіорові

7

Ножі кухонні

2

Ножі м’ясні

2

Ножі овочеві

1

Ножі хліборізальні

2

Оселедниця:


фарфорова

4

скляна

2

Перечниця:


фарфорова

2

скляна (флакон)

2

пластмасова

2

з нержавіючої сталі

4

Підливочник (соусник) фарфоровий

3

Підстаканник:


алюмінієвий

4

з нержавіючої сталі

6

мельхіоровий

7

Підставка під бачок та чайник:


алюмінієва

3

пластмасова

1

з нержавіючої сталі

6

Підставка під ніж та виделку:


алюмінієва анодована

4

з нержавіючої сталі

6

латунна нікельована

6

мельхіорова

7

Розетка (блюдце для варення):


фарфорова

2

скляна

2

Салатник:


фарфоровий

2

скляний

2

пластмасовий

1

Сервіз винно-горілчаний:


скляний

4

алмазної грані

5

кришталевий

5

Сервіз фарфоровий (столовий, чайний та кавовий)

5

Сільниця:


фарфорова

2

скляна (флакон)

2

з нержавіючої сталі

4

пластмасова

1

Склянка (бокал, фужер):


скляна (скляний)

4

Стакан для соків скляний, 200-250 мл

1

Стакан чайний:


скляний

0,5

кришталевий

4

Судок з двох та трьох каструль:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

6

Тарілка глибока:


фарфорова

1,5

напівфарфорова (фаянсова)

1

пластмасова

1

алюмінієва

3

з нержавіючої сталі

6

Тарілка десертна:


фарфорова

1,5

напівфарфорова (фаянсова)

1

пластмасова

1

алюмінієва

3

Тарілка мілка:


фарфорова

1,5

напівфарфорова (фаянсова)

1

пластмасова

1

алюмінієва

3

з нержавіючої сталі

6

Тарілка пиріжкова:


фарфорова

1,5

напівфарфорова (фаянсова)

1

Таця алюмінієва

4

Таця пластмасова

2

Таця столова під графин:


алюмінієва

4

пластмасова

2

латунна нікельована

6

мельхіорова

7

Фляга армійська алюмінієва

6

Фляга індивідуальна польова

2

Хрінниця фарфорова

3

Цукорниця:


фарфорова

2

скляна

2

пластмасова

1

Чайник:


алюмінієвий литий

4

емальований

2

латунний нікельований

5

з нержавіючої сталі

6

Чайник для заварювання чаю:


фарфоровий

3

латунний нікельований

5

Чашка фарфорова (чайна та кавова)

2

Кухонний посуд та інвентар

Бак (бачок) для води:


оцинкований

4

алюмінієвий

4

з нержавіючої сталі

6

пластмасовий

3

Бак для харчових відходів:


оцинкований

2

алюмінієвий

2

з нержавіючої сталі

4

пластмасовий

2

Бідон для олії, 10-20 л

4

Бочка сталева для олії

6

Виделка для виймання м’яса

5

Виделка транжирна

4

Відро оцинковане або емальоване з кришкою

3

Вінчик металевий

3

Гігрометр

4

Деко

2

Дошка для оброблення продуктів

1

Друшляк:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

6

Казан наплитний:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

5

Качалка дерев’яна

2

Копистка дерев’яна

2

Кормушки-напувалки алюмінієві

5

Лійка металева

3

Котломір металевий

4

Консервовідкривач

3

Колода для рубання м’яса

1

Лист кондитерський

2

Лопатка кухарська (для твердих жирів):


алюмінієва

2

з нержавіючої сталі

4

дерев’яна

1

Молоток для відбивання м’яса

5

Насос ручний для перекачування олії

5

Ніж овочевий

1,5

Ніж хліборізний

3

Ножі «Кухарська трійка» (набір)

3

Ополоник:


алюмінієвий

2

з нержавіючої сталі

4

Психрометр

2

Сито металеве

2

Сікач

5

Сковорода з нержавіючої сталі

6

Сковорода чавунна та алюмінієва

5

Совок металевий

3

Сокира для рубання м’яса

6

Сотейник алюмінієвий

4

Таз оцинкований

3

Термометри складські

2

Термос:


з колбою скляною

1

з нержавіючої сталі побутовий

3

з алюмінієвим стаканом

2

зі стаканом з нержавіючої сталі

3

Тертка металева

2

Товкач дерев’яний

1

Фляга для молока

4

Форми для кондитерських виробів та заливних страв

3

Черпак:


алюмінієвий

2

з нержавіючої сталі

4

Шумівка:


алюмінієва

2

з нержавіючої сталі

4

Щітка для миття казанів

1

Щітка-душ для обмивання м’яса

2

Ящик для зберігання та доставки їжі з нержавіючої сталі

3

Технологічне обладнання

Автомат для газованої води

6

Автомат котлетний

8

Дозатор для води (кулер)

4

Духовка електрична

4

Електрорушник

6

Кавоварка електрична (кавомашина)

6

Казан електричний для приготування страв

8

Кип’ятильник:


електричний

5

газовий

5

на твердому паливі

2

Котел паровий

8

Маслорозподілювач

6

Марміти електричні для перших та других страв

8

Машина для нарізання варених овочів

6

Машина для нарізання сирих овочів

6

Машина для чищення картоплі

4

Машина для приготування картопляного пюре

5

Машина посудомийна

6

Машина протиральна

6

Машина тістомісильна з діжею

8

Машини універсальні кухонні:


загального призначення

5

для овочевих цехів

6

для м’ясо-рибних цехів

6

Машина шинкувальна

10

Мікрохвильова піч

5

М’ясорубка:


механічна

6

ручна

3

Пароконвекційні печі (пароконвектомати), шафа-розстойка з жаровою шафою

10

Плита:


електрична

6

газова

5

на твердому паливі

6

Плита електрична з конвекційними духовками, жарова поверхня електрична

10

Пристосування для чищення риби

6

Самовар електричний

6

Сковорода електрична

6

Слайсер, машина гастрономічна

8

Сосисковарка електрична

6

Фритюрниця електрична

6

Хліборізка механічна

5

Чайник електричний

4

Шафа жарова

8

Шафа пекарська

8

Холодильне обладнання

Камери холодильні

8

Прилавки та вітрини охолоджувальні

8

Спліт-система для холодильної (морозильної) камери різних показників температури, скриня морозильна (прилавок холодильний)

10

Холодильник побутовий електричний

8

Шафа холодильна

8

Шафа низькотемпературна

8

Обладнання вантажопідйомне і для переміщення вантажів

Візок для підвезення їжі та збирання посуду

3

Візок для таць, візок сортувальний

6

Ліфт товарний

10

Підйомник похилий

10

Ваговимірювальні прилади

Ваги для зважування тварин

10

Ваги настільні (механічні або електричні)

8

Ваги товарні (механічні або електричні)

10

Різноваги та гирі до ваг

10

Немеханічне обладнання

Ванна для миття посуду, одно-, дво-, трисекційна:


алюмінієва

3

з нержавіючої сталі

6

Ванна для м’яса:


емальована

4

з нержавіючої сталі

6

Ванна для риби:


емальована

4

з нержавіючої сталі

6

Ванна пересувна:


алюмінієва

3

з нержавіючої сталі

6

Диспенсер

6

Комплект тари для продуктів:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

6

Контейнер для зберігання картоплі

3

Лінія самообслуговування

8

Паяльна лампа (форсунка)

5

Пристрій для миття казанків

6

Пристрій для приготування їжі (тринога)

5

Стелаж для зберігання:


столового та кухонного посуду

6

продуктів

8

хліба в лотках

8

Стелаж з полицями

8

Стелаж пересувний

3

Стійка або кронштейн для підвішування м’ясних туш

8

Стійка для зберігання кухонного інвентарю

6

Стіл виробничий:


з кришкою алюмінієвою

5

з кришкою із нержавіючої сталі

8

Стіл для встановлення хліборізки

6

Стіл для доочищення картоплі:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

6

Стіл для збирання залишків їжі:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

6

Стіл для перебирання круп

5

Стіл-шафа для доочищення посуду

6

Стіл з бортиком та полицею, стіл нейтральний, стіл з мийкою (мийками), столи з бортиками, стіл з бортиком без полиці

8

Стіл пересувний для видачі перших та других страв:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

6

Шафа для зберігання хліба та цукру

8

Шафа для посуду, полички навісні

8

Ящик-ноші для м’яса, риби:


алюмінієвий

3

з нержавіючої сталі

6

Ящик-ноші для овочів

3

Тканинні вироби

Брезент бутовий

2

Брезент (для накриття продовольства, під випечений хліб тощо)

2

Клейонка настільна на основі

1

Клейонка настільна без основи (синтетична)

0,5

Мішок лляний (для цукру)

1

Намет УСБ-56, УСТ-56, намет підсобного призначення, намет до кухонь тощо (фактична експлуатація намету)

2

Серветка лляна

3

Скатерка лляна

3

Чохли до агрегатів технічних засобів продовольчої служби

10

Чохол до фляги армійської

3

Чохол до фляги індивідуальної

3

__________
Примітка.


Матеріальні засоби, строки експлуатації яких не зазначені в цьому додатку, визначаються за строками експлуатації аналогічних матеріальних засобів або відповідно до строків експлуатації, зазначених у паспортах (формулярах) заводів-виробників до того чи іншого виробу.


Додаток 2
до Порядку застосування
Норм забезпечення
столово-кухонним посудом,
обладнанням, інвентарем
та мийними засобами
Національної гвардії України
на мирний час
(пункт 10)

НОРМИ
міжремонтних періодів роботи (пробігів) до капітального ремонту польових технічних засобів Національної гвардії України на мирний час

Техніка продовольчої служби

Одиниці виміру

Міжремонтний період роботи (пробігу) до капітального ремонту

для нової техніки

для техніки, яка пройшла капітальний ремонт

Автомобілі-фургони хлібні, ізотермічні та комбіновані

тис. км

60

50

Автомобілі-цистерни для води

тис. км

60

50

Авторефрижератори

тис. км

60

50

Агрегати для виготовлення тіста

год

3500

2800

Агрегати холодильні причіпні

год

5400

4500

Блоки хлібопекарські автомобільні

год

3500

2800

Блоки хлібопекарські причіпні

год

3500

2800

Камери холодильні розбірні

год

5400

4500

Кип’ятильники переносні

год

1300

1000

Контейнери-рефрижератори

год

5000

4000

Кухні автомобільні

год

2600

2200

Кухні переносні

год

1300

1000

Кухні причіпні

год

2600

2200

Майстерня з ремонту холодильного та технологічного обладнання

тис. км

75

65

Машини для просіювання борошна

год

3500

2800

Машини тісторозподільні переносні

год

3500

2800

Машини тістоформувальні переносні

год

3500

2800

Печі хлібопекарські переносні

год

3500

2800

Печі хлібопекарські причіпні

год

3500

2800

Плити переносні

год

1300

1000

Плити причіпні

год

2600

2200

Причепи-контейнери

тис. км

50

40

Причепи-рефрижератори

тис. км

50

40

Причепи-фургони хлібні та ізотермічні

тис. км

50

40

Причепи-цистерни для води

тис. км

50

40

Цистерни для води переносні

міс

48

40

__________
Примітки:


1. Міжремонтний період роботи техніки продовольчої служби до середнього ремонту становить не менше 60% міжремонтного періоду роботи (пробігу) до капітального ремонту для нової техніки та не менше 50% для техніки, яка пройшла капітальний ремонт.
2. Під час обліку міжремонтних періодів польових технічних засобів продовольчої служби, змонтованих на шасі автомобілів та причепів, для яких норми міжремонтних періодів роботи встановлені в годинах, пробіг на відстань 25 км дорівнює одній годині роботи.
3. На комплектність технічних засобів продовольчої служби строк служби встановлюється нормами напрацювання (строком служби) самого технічного засобу, за винятком предметів запасних інструментів та приладдя.
4. Норми напрацювання до планового ремонту та списання спеціального обладнання технічних засобів, які знаходяться в штаті та використовуються з навчальною метою у військово-навчальних закладах та навчальних частинах (підрозділах) продовольчої служби, зменшуються на 20%.
вгору