Документ z0333-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.05.2010 N 1041/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2010 р.
за N 333/17628

Про затвердження Змін до Інструкції
з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п ) "Про затвердження Порядку
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі
змінами) та з метою удосконалення функціонування Державного
реєстру актів цивільного стану громадян Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з ведення Державного
реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 24.07.2008 N 1269/5 ( z0691-08,
za691-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
25.07.2008 за N 691/15382 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(Кунда В.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 492/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
3. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести
цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та
забезпечити його належне застосування в роботі.
4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.):
4.1. Забезпечити доступ до інформації Державного реєстру
актів цивільного стану громадян Департаменту у справах цивільного
стану громадян при проставленні апостиля на документах,
призначених для використання на території інших держав.
4.2. Протягом двох місяців з дня набрання чинності цим
наказом забезпечити технічну можливість формування витягів з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до
Змін, затверджених цим наказом.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра Панченко А.М., Єфіменка Л.В.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.05.2010 N 1041/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2010 р.
за N 333/17628

ЗМІНИ
до Інструкції з ведення Державного реєстру
актів цивільного стану громадян
( z0691-08 )

1. У розділі II:
1.1. Пункт 2.1.11 глави 2.1 після абзацу першого доповнити
новими абзацами другим, третім такого змісту: "Допускається складання реєстратором актових записів про шлюб
без використання Реєстру у випадках реєстрації шлюбу за місцем
проживання наречених, за місцем надання стаціонарної медичної
допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин
прибути до відділу реєстрації актів цивільного стану, з подальшим
обов'язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру
не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації. До законодавчого врегулювання у такому самому порядку
провадиться реєстратором реєстрація розірвання шлюбу в установі
виконання покарань за заявою особи, засудженої до позбавлення
волі, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від
16.10.2008 N 1761/5 ( z0987-08 ) "Про тимчасове врегулювання
питання реєстрації розірвання шлюбу осіб, засуджених до
позбавлення волі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.10.2008 за N 987/15678.". У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати абзацами
четвертим, п'ятим відповідно. Абзац п'ятий виключити.
1.2. Підпункт "а" пункту 2.2.4 глави 2.2 після абзацу
четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: "дата реєстрації шлюбу;". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно
абзацами шостим - восьмим.
1.3. В абзацах сьомому та восьмому підпункту "б" пункту
2.2.10 слово "ксерокопію" замінити словом "копію".
2. Пункт 3.4 розділу III після абзацу десятого доповнити
новим абзацом одинадцятим такого змісту: "На запити відділів реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції у
зв'язку з виконанням функцій, визначених нормативно-правовими
актами (розгляд справ про внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення, анулювання, про зміну імені),
реєстратор відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем
зберігання паперового носія актового запису цивільного стану
направляє підтвердження відповідності відомостей у Реєстрі та на
паперовому носії актового запису цивільного стану, яке в
подальшому додається до повного витягу з Реєстру у відповідній
справі. Копія актового запису цивільного стану направляється, якщо
про необхідність її надіслання зазначено у запиті відділу
реєстрації актів цивільного стану.". У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
дванадцятим.
3. Абзац четвертий пункту 4.5 розділу IV виключити.
4. У додатку 1 до Інструкції ( z0691-08 ):
4.1. Після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами
п'ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять сьомий вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять першим.
4.2. Абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції: "Номер статті Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
відповідно до якої проведена реєстрація народження (статті 126,
133, 135 Сімейного кодексу України), відомості про частину статті
135 Сімейного кодексу України (за наявності).".
5. Додаток 2 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
вісімнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять шостий вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцятим.
6. Додаток 3 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
вісімнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять четвертий
вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять восьмим.
7. Додаток 4 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
дев'ятнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації шлюбу (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцятий вважати
відповідно абзацами двадцятим - тридцять п'ятим.
8. Додаток 5 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
дев'ятнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації шлюбу (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять перший вважати
відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим.
9. Додаток 6 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
дев'ятнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації шлюбу (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять перший вважати
відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим.
10. Додаток 7 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
дев'ятнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації розірвання шлюбу (за наявності та бажанням
особи отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять перший вважати
відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим.
11. Додаток 8 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
дев'ятнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації зміни імені (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій вважати
відповідно абзацами двадцятим - двадцять восьмим.
12. Додаток 12 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев'ятнадцятим - двадцять
третім такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації встановлення батьківства (за наявності та
бажанням особи отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять третій
вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим.
13. Додаток 26 до Інструкції ( z0691-08 ) після абзацу
чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим -
дев'ятнадцятим такого змісту: "найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації усиновлення (удочеріння) (за наявності та
бажанням особи отримати такі відомості).". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцятий вважати
відповідно абзацами двадцятим - тридцять п'ятим.
Директор Департаменту у справах
цивільного стану громадян В.Кундавгору