Документ z0333-05, перша редакція — Прийняття від 23.02.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
23.02.2005 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2005 р.
за N 333/10613

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою упорядкування вимог до сертифікатів цінних паперів Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Інструкції про порядок видачі, обліку,
зберігання та знищення бланків сертифікатів іменних цінних
паперів, затвердженої рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 30.07.99 N 156 ( z0571-99 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 19.08.99 за N 571/3864, такі зміни:
1.1. У абзаці першому пункту 3 слова "на спеціалізованих
поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України,
Банкнотно-монетному дворі Національного банку України" замінити
словами "на державних підприємствах, що мають ліцензію
Міністерства фінансів України";
1.2. У абзаці третьому пункту 3 слова "на спеціалізованих
поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України та
Банкнотно-монетному дворі Національного банку України" замінити
словами "на державних підприємствах, що мають ліцензію
Міністерства фінансів України".
2. Унести до Положення про вимоги до сертифікатів цінних
паперів, випущених у документарній формі, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.98
N 95 ( z0510-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.98 за N 510/2950 (із змінами і доповненнями), такі зміни:
2.1. У пункті 1.10 розділу 1 слова "на спеціалізованих
поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України,
Банкнотно-монетному дворі Національного банку України" замінити
словами "на державних підприємствах, що мають ліцензію
Міністерства фінансів України";
2.2. У абзаці другому пункту 1.11 розділу 1 слова "на
спеціалізованих поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів
України та Банкнотно-монетному дворі Національного банку України"
замінити словами "на державних підприємствах, що мають ліцензію
Міністерства фінансів України";.
2.3. Абзац другий пункту 8.3 розділу 8 викласти в такій
редакції: "Реквізити, наведені в підпунктах 1; 12; 13; 15, наносяться
друкарським способом";
2.4. Абзац третій пункту 8.3 розділу 8 викласти в такій
редакції: "Реквізити, наведені в підпунктах 2; 3; 4; 7; 8; 14,
наносяться друкарським способом та/або за допомогою принтера".
3. Емітенти, які робили замовлення щодо друкування бланків
сертифікатів цінних паперів на Банкнотно-монетному дворі
Національного банку України, при необхідності придбання додаткової
кількості бланків сертифікатів, можуть звернутись до іншого
державного підприємства, що має ліцензію Міністерства фінансів
України.
4. Керівнику апарату М.Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
В.Петренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від "23" лютого 2005 р. N 3вгору