Документ z0333-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.09.2014, підстава - z0926-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
23.02.2005 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2005 р.
за N 333/10613

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2945 ( z0048-14 ) від 24.12.2013
N 942 ( z0926-14 ) від 22.07.2014 }
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою упорядкування вимог до сертифікатів цінних паперів Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 942 ( z0926-14 ) від
22.07.2014 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2945 ( z0048-14 )
від 24.12.2013 }

3. Емітенти, які робили замовлення щодо друкування бланків
сертифікатів цінних паперів на Банкнотно-монетному дворі
Національного банку України, при необхідності придбання додаткової
кількості бланків сертифікатів, можуть звернутись до іншого
державного підприємства, що має ліцензію Міністерства фінансів
України.
4. Керівнику апарату М.Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
В.Петренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від "23" лютого 2005 р. N 3вгору