Документ z0333-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - z1209-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 161/137 від 06.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 11 квітня 2001 р.
за N 333/5524
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 308/519 ( z1209-05 ) від 05.10.2005 )
Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики
N 110/72 ( z0221-02 ) від 22.02.2002
N 487/344 ( z0794-02 ) від 17.09.2002
N 144/239 ( z0468-03 ) від 30.05.2003
N 55/137 ( z0350-04 ) від 15.03.2004
N 202/452 ( z1129-04 ) від 10.09.2004
N 256/493 ( z1326-04 ) від 14.10.2004
N 48/39 ( z0119-05 ) від 25.01.2005
N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 )

З метою впорядкування умов плати праці працівників закладів
охорони здоров'я і установ соціального захисту населення та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 року
N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, що додаються. 2. Надати право керівникам закладів охорони здоров'я і
установ соціального захисту населення в межах фондів заробітної
плати, передбачених у кошторисі доходів і видатків, установлювати: 1) посадові оклади заступників керівників закладів та
установ, заступників керівників структурних підрозділів - на 5 -
15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків,
помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий
оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових
окладів, затвердженими цим наказом; 2) підвищені посадові оклади працівникам, які мають: а) почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків; б) спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20
відсотків; "майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків; "майстер спорту" - на 10 відсотків. За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки
заробітної плати) працівників підвищуються за одне (вище) звання; Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність
працівників за профілем збігається з наявним почесним або
спортивним званням; ( Підпункт 2 "б" доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 124/182
( z0443-05 ) від 21.04.2005 )

( Підпункт 2 "в" вилучено на підставі Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 )

3) доплати: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою: - за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; - за суміщення професій (посад); - за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
робіт, що виконуються. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів і
установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих
закладів і установ та їх заступникам; б) у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години
вечора до 6-ї години ранку; в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі
25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Доплати за науковий ступінь встановлюються, якщо діяльність
працівників за профілем відповідає науковому ступеню. ( Підпункт 3 доповнено підпунктом "в" згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 )
від 21.04.2005 )
4) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу: - за високі досягнення у праці; - за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання); - за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються. 3. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. 4. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. 5. Міністру праці та соціального захисту населення Автономної
Республіки Крим, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту
населення, управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій,
начальникам головних управлінь праці та соціального захисту
населення, головних управлінь охорони здоров'я Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій до 1 квітня 2001 року
вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної
плати працівникам підпорядкованих закладів, удосконалення
структури та оптимізації чисельності працівників цих закладів. 6. Уважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України
від 23.11.93 N 229 ( z0198-93 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони
здоров'я та соціального захисту населення", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 27.12.93 за N 198; від 04.09.96 N 274
( z0529-96 ) "Про затвердження схем посадових окладів (ставок
заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та
соціального захисту населення", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 13.09.96 за N 529/1554, та від 11.01.97 N 5
( z0176-97 ) "Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від
04.09.96 N 274 "Про затвердження схем посадових окладів (ставок
заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та
соціального захисту населення", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 12.05.97 за N 176/1980. 7. Ці Умови застосовується з 1 березня 2001 року.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко

Затверджено
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
та Міністерства охорони
здоров'я України
06.04.01 N 161/137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 11 квітня 2001 р.
за N 333/5524
Умови
оплати праці працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення
1. Загальні положення
1.1. Ці Умови оплати праці розроблені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134
(134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". 1.2. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати
працівників сфери охорони здоров'я та соціального захисту
населення України незалежно від відомчого підпорядкування (далі -
працівники охорони здоров'я та соціального захисту населення), а
також працівників будинків відпочинку, пансіонатів, туристських
баз, оздоровчих таборів, центрів, будинків творчості та
профілакторіїв. 1.3. Ці Умови застосовуються для працівників, які допущені у
встановленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності
відповідно до порядку, встановленого МОЗ України, а також для
фахівців, що прирівняні за оплатою праці до медичних та
фармацевтичних працівників (психологи, біологи, зоологи,
ентомологи тощо). 1.4. Зазначені в Умовах посадові оклади (тарифні ставки) є
державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для
конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які
перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я та
установами соціального захисту населення всіх форм власності, при
додержанні встановленої законодавством про працю тривалості
робочого часу та виконанні працівником посадових обов'язків (норм
праці). 1.5. Оплата праці керівників, спеціалістів, службовців та
робітників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних
працівників, працівників культури, зв'язку, сільського
господарства, комунального обслуговування та інших), здійснюється
відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників
відповідних галузей економіки. 1.6. Посадові оклади (тарифні ставки), що передбачені цими
Умовами, встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог
працівників і тарифних розрядів робітників відповідної
кваліфікації на підставі штатного розпису і відображаються у
тарифікаційному списку (додаток 1). Оплата праці працівників здійснюється за фактично
відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, або залежно
від виробітку і відрядних розцінок з урахуванням доплат, підвищень
та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата
працівника граничними розмірами не обмежується. 1.7. Схемні посадові оклади керівників закладів охорони
здоров'я та їх заступників - лікарів (провізорів) не можуть бути
нижчими від тих, які передбачені цими Умовами для керівників
структурних підрозділів - лікарів (провізорів), а при відсутності
у закладах структурних підрозділів - не нижчими від схемних
посадових окладів, що передбачені для лікарів (провізорів)
відповідної кваліфікації. 1.8. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад
(професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів,
установ за погодженням з профспілковими комітетами за рахунок і в
межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових
відомостях на виплату заробітної плати. Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх
випадках окремо за основну посаду, суміщення та за виконання
обов'язків тимчасово відсутнього працівника. 1.9. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок,
що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту
(з дня): призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації; присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного
звання, наукового ступеня. 1.9.1. Днем присвоєння є: - почесних звань - дата Указу Президента України; - кваліфікаційної категорії - дата наказу відповідного органу
(закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії; - розряду - дата наказу по закладу, установі. 1.9.2. Днем присудження наукового ступеня є дата винесення
Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома. 1.9.3. У разі досягнення протягом календарного місяця стажу
безперервної роботи, який дає право на отримання надбавки за
тривалість безперервної роботи, розмір надбавки встановлюється
(змінюється) з початку наступного місяця. 1.10. Керівник закладу, установи несе дисциплінарну та
матеріальну відповідальність за своєчасне та правильне визначення
розміру заробітної плати працівників. При встановленні факту неправильної оплати праці керівник
закладу, установи зобов'язаний вжити заходів щодо негайного
виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за
весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь
дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб,
безпосередньо винних у цьому.
2. Схеми посадових окладів працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення
2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів
------------------------------------------------------------------ | | Схемні посадові | | Посади | оклади (грн.): | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |2.1.1.|Лікарі-хірурги всіх найменувань* і | | | | |лікарі-ендоскопісти, | | | | |лікарі-анестезіологи, сімейні | | | | |лікарі**, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 549 | 587 | | | першу кваліфікаційну категорію | 499 | 533 | | | другу кваліфікаційну категорію | 453 | 484 | | | без категорії | 406 | 434 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.1.2.|Лікар-інтерн, лікар-стажист | 393 | 420 | | |хірургічного профілю | | | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.1.3.|Лікарі інших спеціальностей, які мають:| | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 524 | 560 | | | першу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | | другу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | | без категорії | 393 | 420 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.1.4.|Лікар-інтерн, лікар-стажист | 381 | 407 | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург,
лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог,
лікар-ортопед-травматолог, лікар-уролог, лікар-нейрохірург,
лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний,
лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог
(лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики),
лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог;
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію. ** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної
практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників
підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних
амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна
категорія за спеціальностями: "терапія", "підліткова терапія",
"педіатрія", "медицина невідкладних станів" та "суднова медицина".
2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх
найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів
підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від
обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в
амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків
схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного
профілю - до 25 відсотків; стаціонарі - до 40 відсотків.
2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали
диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів, схемний посадовий оклад
підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.
2.1.7. Фахівцям з вищою немедичною освітою (психологи,
біологи, ентомологи, зоологи та інші) схемні посадові оклади
встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших
спеціальностей (пункт 2.1.3).
2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних
підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються
згідно з пунктом 2.1.1.
2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та
2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно
від типу закладу та місця його розташування.
2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі -
МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі - ЦМСЕ),
що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем
постійної роботи, доплата здійснюється згідно з чинним
законодавством.
2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників
структурних підрозділів
2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові
оклади встановлюються відповідно до пунктів 2.1.1-2.1.5 з
урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на
10-25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості
лікарських посад згідно зі штатним розписом, з урахуванням посад
завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах: на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць
(включно); на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до
6 одиниць (включно); на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6
одиниць. 2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги
схемні посадові оклади підвищуються на 10-25 відсотків у
залежності від напруженості й обсягу роботи: на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному
розписі яких є 2-5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(40-120 посад персоналу); на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному
розписі яких є 6-12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(120-240 посад персоналу); на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному
розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(понад 240 посад персоналу). 2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій
схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктами 2.1.1 та
2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх
розмірів на 25 відсотків. 2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та
лікарсько-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам,
старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний
посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на
20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу
(диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги - на 10
відсотків. 2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*,
стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо,
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян установлюються посадові оклади (у
залежності від кількості осіб, які обслуговуються):
------------------------------------------------------------------ | Кількість осіб | Розміри посадових окладів | | | (грн.), які встановлюються| | |---------------------------| | |з 01.04.2005 |з 01.07.2005 | |------------------------------------+-------------+-------------| |до 160 осіб | 417 | 446 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 161 до 320 | 430 | 460 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 321 до 480 | 441 | 471 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 481 до 640 | 453 | 484 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 641 до 800 | 464 | 496 | |------------------------------------+-------------+-------------| |понад 800 | 477 | 510 | ------------------------------------------------------------------
______________
* У разі зайняття даної посади лікарем відповідної
спеціальності розмір схемного посадового окладу визначається за
пунктом 2.2.1.
2.3. Визначення схемних посадових окладів
середнього медичного персоналу
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |2.3.1.|Сестри медичні, рентгенолаборанти, | | | | |інструктори, медичні статистики, зубні | | | | |техніки, гіпсові техніки - ортезисти; | | | | |сестри з дієтичного харчування, | | | | |які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 369 | 394 | | | першу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | другу кваліфікаційну категорію | 346 | 370 | | | без категорії | 334 | 357 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.3.2.|Акушерки, сестри медичні: операційних, | | | | |перев'язувальних, відділень (груп, | | | | |палат) анестезіології та інтенсивної | | | | |терапії, пологових будинків (відділень,| | | | |палат), відділень (палат) | | | | |новонароджених та недоношених дітей, | | | | |станцій (відділень) швидкої медичної | | | | |допомоги та невідкладної медичної | | | | |допомоги, екстреної медичної допомоги, | | | | |аудіометристи, оптометристи; помічники:| | | | |санітарного лікаря, | | | | |лікаря-епідеміолога, | | | | |лікаря-паразитолога, ентомолога; | | | | |фельдшери, лаборанти | | | | |(фельдшери-лаборанти), медичні сестри | | | | |загальної практики*, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | | першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | | другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | без категорії | 346 | 370 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.3.3.|Зубні лікарі, які мають: | | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | |- без категорії | 334 | 357 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.3.4.|Реєстратори медичні, дезінфектори | 321 | 343 | ------------------------------------------------------------------
2.3.5. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам,
зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади
встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної
кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків. 2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних
підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні
посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від
кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на
10-20 відсотків: на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного
персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади
керівника до 3 одиниць (включно); на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 2.3.7. Старшим сестрам медичним, медичним сестрам та медичним
реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на
засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата
здійснюється за фактичний час роботи згідно з чинним
законодавством. _______________
* Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних
загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна
категорія за спеціальностями "фельдшер", "фельдшер швидкої
допомоги", "акушерка жіночої консультації", "медична сестра
стаціонару", "медична сестра поліклініки", "медична сестра
дитячого стаціонару", "медична сестра дитячої поліклініки".
2.4. Визначення схемних окладів молодшого
медичного персоналу
------------------------------------------------------------------- | Посади (професії) | Схемні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |-----------------------------------------------+--------+--------| |2.4.1.|Молодші медичні сестри: операційних, | 300 | 321 | | |перев'язувальних, палатні, з догляду за | | | | |хворими | | | |------+----------------------------------------+--------+--------| |2.4.2.|Сестри-господині | 300 | 321 | |------+----------------------------------------+--------+--------| |2.4.3.|Молодші медичні сестри | 288 | 308 | | |(санітарки-буфетниці, санітарки-ванниці,| | | | |санітарки-прибиральниці та інші), інший | | | | |молодший медичний персонал | | | -------------------------------------------------------------------

2.5. Схемні оклади працівників територіальних
центрів соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян, відділень
соціальної допомоги вдома і служб милосердя
------------------------------------------------------------------ | Посади (професії) | Схемні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |------------------| | |з 01.04. |з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |---------------------------------------------+---------+--------| |2.5.1.|Фахівці із соціальної роботи (із | | | | |соціальної допомоги вдома): | | | | |провідний | 453 | 484 | | |I категорії | 430 | 460 | | |II категорії | 406 | 434 | | |без категорії | 381 | 407 | |------+--------------------------------------+---------+--------| |2.5.2.|Соціальні працівники: | | | | |першої кваліфікаційної категорії | 369 | 394 | | |другої кваліфікаційної категорії | 346 | 370 | | |без категорії | 321 | 343 | |------+--------------------------------------+---------+--------| |2.5.3.|Молодша сестра милосердя, соціальний | 288 | 308 | | |робітник | | | ------------------------------------------------------------------

2.6. Визначення схемних посадових окладів керівних
працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, | | | які встановлюються за | | | групами з оплати праці | | | (грн.) | | |--------------------------| | | I | II |III | IV | V | | |--------------------------| | | з 01.04.2005 | |-------------------------------------+--------------------------| |2.6.1.|Керівник (головний лікар, | 597 | 570|536 |499 |477 | | |генеральний директор, | | | | | | | |директор, головний державний | | | | | | | |санітарний лікар, начальник, | | | | | | | |завідувач) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.2.|Головна медична сестра | 453 | 430|406 |393 |381 | | |(головний фельдшер) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.3.|Завідувач аптеки (структурний | | | | | | | |підрозділ | | | | | | | |лікувально-профілактичного | | | | | | | |закладу) | | | | | | | | провізор | 453 | 430|417 |406 | - | | | фармацевт | 417 | 406|393 |381 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.4.|Начальник планово-економічного| 393 | 381|369 |360 |346 | | |відділу | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.5.|Головні фахівці | 393 | 381|369 |360 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.6.|Керівник молочної фабрики - | 406 | 393|381 |369 |360 | | |кухні | | | | | | | |Завідувач молочної кухні | 381 | 369|360 |346 |334 | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.7.|Начальники служб, відділів | 381 | 369|360 |346 | - | | |(крім планово-економічного | | | | | | | |відділу), начальник штабу | | | | | | | |цивільної оборони | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.6.1.|Керівник (головний лікар, | 638 | 609|573 |533 |510 | | |генеральний директор, | | | | | | | |директор, головний державний | | | | | | | |санітарний лікар, начальник, | | | | | | | |завідувач) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.2.|Головна медична сестра | 484 | 460|434 |420 |407 | | |(головний фельдшер) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.3.|Завідувач аптеки (структурний | | | | | | | |підрозділ | | | | | | | |лікувально-профілактичного | | | | | | | |закладу) | | | | | | | | провізор | 484 | 460|446 |434 | - | | | фармацевт | 446 | 434|420 |407 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.4.|Начальник планово-економічного| 420 | 407|394 |385 |370 | | |відділу | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.5.|Головні фахівці | 420 | 407|394 |385 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.6.|Керівник молочної фабрики - | 434 | 420|407 |394 |385 | | |кухні | | | | | | | |Завідувач молочної кухні | 407 | 394|385 |370 |357 | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.7.|Начальники служб, відділів | 407 | 394|385 |370 | - | | |(крім планово-економічного | | | | | | | |відділу), начальник штабу | | | | | | | |цивільної оборони | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення схемні посадові оклади
встановлюються на 5-15 відсотків нижче схемного посадового окладу
відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1
(без підвищення за кваліфікаційну категорію): заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків; заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків; іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру -
на 10-15 відсотків. 2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я,
лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється з
01.04.2005 в розмірі 441 грн., керівникам жіночих консультацій,
які не входять до складу інших лікувально-профілактичних
закладів, - 453 грн., з 01.07.2005 в розмірі 471 грн. та 484 грн.
відповідно. 2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка
Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним
експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста
схемний посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 в розмірі
570 грн., з 01.07.2005 в розмірі 609 гривень. 2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів
охорони здоров'я, фармацевтичних закладів та установ соціального
захисту населення встановлюються відповідно до показників
віднесення цих закладів до груп з оплати праці, які визначені в
додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію: а) керівникам та їх заступникам - лікарям - за спеціальністю
"організація і управління охороною здоров'я", провізорам - за
спеціальністю "провізор-організатор", які мають:
з 01.04.2005 з 01.07.2005
вищу кваліфікаційну категорію на 130 грн. на 139 грн.
першу кваліфікаційну категорію на 93 грн. на 99 грн.
другу кваліфікаційну категорію на 70 грн. на 75 грн.
б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають:
з 01.04.2005 з 01.07.2005
вищу кваліфікаційну категорію на 82 грн. на 88 грн.
першу кваліфікаційну категорію на 53 грн. на 57 грн.
другу кваліфікаційну категорію на 25 грн. на 27 грн.
2.7. Схемні посадові оклади
працівників аптечних закладів
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |------------------| | |з 01.04.| з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |---------------------------------------------+--------+---------| |2.7.1.|Старший провізор, провізор | | | | |контрольно-аналітичної лабораторії, | | | | |провізор-аналітик, робота якого | | | | |пов'язана з перевірками підвідомчої | | | | |мережі, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 524 | 560 | | | першу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | | другу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | | без категорії | 406 | 434 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.2.|Провізори, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | | першу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | | другу кваліфікаційну категорію | 417 | 446 | | | без категорії | 393 | 420 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.3.|Провізор-інтерн | 381 | 407 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.4.|Фармацевти, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | | першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | | другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | без категорії | 346 | 370 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.5.|Лаборанти контрольно-аналітичної | | | | |лабораторії, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 369 | 394 | | | першу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | другу кваліфікаційну категорію | 346 | 370 | | | без категорії | 334 | 357 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.6.|Продавець оптики | 310 | 331 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.7.|Молодший фармацевт, продавець кіоску | 300 | 321 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.8.|Фасувальник-пакувальник, молодша | 288 | 308 | | |медична сестра-мийниця | | | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.9.|Молодша медична сестра-мийниця, яка | 300 | 321 | | |використовує дезінфекційні засоби | | | ------------------------------------------------------------------
2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті винятково
інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище
посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною
категорією.
2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників
аптечних закладів (крім баз, складів)
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, які | | | встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.8.1. |Керівник (завідувач) | 477 | 453 | 430 | 417 | 406 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.2. |Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 430 | 406 | 393 | - | - | | | фармацевт | 406 | 381 | 369 | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.3. |Начальник господарського | 360 | 334 | - | - | - | | |відділу | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.8.1. |Керівник (завідувач) | 510 | 484 | 460 | 446 | 434 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.2. |Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 460 | 434 | 393 | - | - | | | фармацевт | 434 | 407 | 394 | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.3. |Начальник господарського | 385 | 357 | - | - | - | | |відділу | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів
установлюються з 01.04.2005 в розмірі 360 грн. - для провізорів,
346 грн. - для фармацевтів, з 01.07.2005 - в розмірі 385 грн. та
370 грн. відповідно. При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає
III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних
пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та
20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу. 2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового
товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис. грн. установлюється
схемний посадовий оклад з 01.04.2005 у розмірі 334 грн. та з
01.07.2005 - 357 грн.(перерахунок показників у додатку 2). 2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів, обсяг роботи яких перевищує удвічі показники щодо
I групи з оплати праці, установлюються на 10 відсотків вище, а при
перевищенні показників утричі - на 15 відсотків вище розмірів
окладів, визначених у пунктах 2.8.1-2.8.3. 2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної
районної аптеки (далі ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників,
головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та
їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району,
встановлюються за пунктом 8 з підвищенням: на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек; на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.
2.9. Схемні посадові оклади працівників
аптечних баз, складів
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, які | | | встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.9.1.|Завідувач | 499 | 477 | 453 | 441 | 430 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 441 | 430 | 417 | 406 | 393 | | | фармацевт | 430 | 417 | 406 | 393 | 381 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.3.|Начальник | 393 | 381 | - | - | - | | |планово-економічного | | | | | | | |відділу | | | | | | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.4.|Начальники (завідувачі) | 381 | 369 | 360 | 346 | 334 | | |інших відділів | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 01.04.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.9.1.|Завідувач | 533 | 510 |484 |471 | 460 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 471 | 460 | 446 | 434 | 420 | | | фармацевт | 460 | 446 | 434 | 420 | 407 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.3.|Начальник | 420 | 407 | - | - | - | | |планово-економічного | | | | | | | |відділу | | | | | | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.4.|Начальники (завідувачі) | 407 | 394 | 385 | 370 | 357 | | |інших відділів | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади | Центральна база | Інші бази спецмедпостачання | | | спецмедпостачання | за групою з оплати праці | | | (грн.) | (грн.) | | | |-----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | | | |-----------------------------| | | | з 01.04.2005 | |-------------+--------------------+-----------------------------| |Керівник | 570 | 536 | 510 | 489 | 464 | 441 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Керівник | 609 | 573 | 545 | 523 | 496 | 471 | ------------------------------------------------------------------
2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади |Схемні посадові оклади, які встановлюються за| | | групами з оплати праці (грн.) | | |---------------------------------------------| | | I | II | III | IV | | |---------------------------------------------| | | з 01.04.2005 | |------------------+---------------------------------------------| |Керівник | 477 | 453 | 430 | 406 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.04.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Керівник | 510 | 484 | 460 | 434 | ------------------------------------------------------------------
2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз,
складів, обсяг роботи яких перевищує вдвічі показники щодо І
групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при
перевищенні показників утричі - на 15 відсотків. 2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників
з числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявність
кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.
2.10. Посадові оклади працівників централізованих
бухгалтерій при закладах охорони здоров'я та органах
соціального захисту населення
2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад
з 01.04.2005 у розмірі 369 гривень, з 01.07.2005 - у розмірі
394 гривні. 2.10.2. Фахівцям та технічним службовцям централізованих
бухгалтерій посадові оклади встановлюються відповідно до
пункту 2.12. 2.10.3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії
розмір посадового окладу визначається за пунктом 2.6.8, виходячи з
найвищої групи з оплати праці керівників закладів, які
обслуговуються централізованою бухгалтерією.
2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників
будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів,
туристських баз, профілакторіїв
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, які | | | встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.11.1.|Директор (начальник) | 406 | 381 | 360 | 346 | 334 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.2.|Начальник служби | 360 | 334 | - | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.3.|Начальник відділу | 360 | 334 | - | - | - | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.11.1.|Директор (начальник) | 434 | 407 | 385 | 370 | 357 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.2.|Начальник служби | 385 | 357 | - | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.3.|Начальник відділу | 385 | 357 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------

2.12. Місячні посадові оклади керівників
інших структурних підрозділів, фахівців
та технічних службовців
------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні посадові | | | оклади (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-------------------| | |з 01.04. |з 01.07. | | | 2005 | 2005 | |--------------------------------------------+---------+---------| |2.12.1. |Фахівці, які зайняті на роботах із | | | | |рентгенівськими, радіологічними, | | | | |радіаційними, радіометричними, | | | | |дозиметричними, радіохімічними, | | | | |лазерними, плазмовими, | | | | |компресорними, вакуумними, | | | | |електронними, телеметричними, | | | | |ультразвуковими апаратами, | | | | |приладами, препаратами та | | | | |обладнанням; інженери з охорони | | | | |праці, метрологи: | | | | |інженери: | | | | |провідний | 406 | 434 | | |I категорії | 381 | 407 | | |II категорії | 360 | 385 | | |без категорії | 346 | 370 | | |техніки: | | | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 334 | 357 | | |без категорії | 321 | 343 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.2. |Інженери служб (водопровідно- | | | | |каналізаційної, газової, ліфтової, | | | | |енергетичної, кондиціонування | | | | |повітря, опалення, ремонту): | | | | |провідний | 360 | 385 | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 321 | 343 | | |без категорії | 310 | 331 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.3. |Інженери всіх спеціальностей, | | | | |економіст, бухгалтер, бухгалтер- | | | | |ревізор, юрисконсульт, ветеринарний| | | | |лікар, агроном, інші фахівці: | | | | |провідний | 360 | 385 | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 321 | 343 | | |без категорії | 310 | 331 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.4. |Художник ектопротезного кабінету, | | | | |художник-окопротезист, редактор | 321 | 343 | | |центру здоров'я, художник | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.5. |Гідрогеолог: | | | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 334 | 357 | | |без категорії | 321 | 343 | | |старший лаборант (з вищою освітою) | 334 | 357 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.6. |Техніки всіх спеціальностей, | | | | |ветеринарний фельдшер, зоотехнік: | | | | |I категорії | 321 | 343 | | |II категорії | 310 | 331 | | |без категорії | 300 | 321 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.7. |Завідувач виробництва (шеф-кухар): | | | | |у лікарнях до 500 ліжок | 310 | 331 | | |від 500 до 800 ліжок | 321 | 343 | | |понад 800 ліжок | 334 | 357 | | |у госпіталях та санаторіях до | 310 | 331 | | |150 ліжок | | | | |від 150 до 250 ліжок | 321 | 343 | | |понад 250 ліжок | 334 | 357 | | |в установах соціального захисту | 334 | 357 | | |населення | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.8. |Завідувач: | | | | |центрального складу, канцелярії | 334 | 357 | | |друкарського бюро, копіювально- | | | | |розмножувального бюро, | | | | |фотолабораторії, експедиції, | 310 | 331 | | |господарства, архіву, складу, | | | | |гуртожитку, пральні, клубу тощо | | | | |камери схову, віварію, кінного | 288 | 308 | | |двору | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.9. |Старші: товарознавець, касир, | | | | |інспектор, табельник, перекладач- | 310 | 331 | | |дактилолог, стенографістка | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.10.|Інші фахівці та технічні службовці:| | | | |товарознавець, експедитор, секретар| | | | |учбової частини, касир, інспектор, | | | | |агент з постачання, діловод, | | | | |архіваріус, табельник, | | | | |копіювальник, кресляр, | | | | |обліковець, друкарка, | | | | |секретар, стенографістка, | | | | |інкасатор, комендант, | | | | |паспортист, обліковець, | 300 | 321 | | |евакуатор, секретар-друкарка, | | | | |інші | | | | |Оператор диспетчерської служби | 300 | 321 | | |Диспетчер | 300 | 321 | | |Старший диспетчер | 310 | 331 | | |Оператор комп'ютерного набору | 300 | 321 | | |Старший оператор комп'ютерного | 310 | 331 | | |набору | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.11.|Старші: виконавець робіт (начальник| | | | |дільниці), майстер (у т.ч. | | | | |виробничого навчання), контрольний | 346 | 370 | | |майстер, інструктор з трудової | | | | |терапії | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.12.|Майстер (у т.ч. виробничого | | | | |навчання), контрольний майстер, | 334 | 357 | | |механік, виконроб, інструктор з | | | | |трудової терапії | | | ------------------------------------------------------------------
2.13. Робітники, яким встановлюються місячні оклади
------------------------------------------------------------------ | Найменування професії | Місячні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Береговий: матрос, робітник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Береговий: матрос, робітник (старший) | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Банник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Водій електро- та автовізка | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Водій транспортно-прибиральних машин | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Водій самохідних механізмів | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Гардеробник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Єгер | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Єгер (старший) | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Опалювач | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Кастелянка | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Комірник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Комірник (старший) | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Конюх | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Кубівник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Кур'єр | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Лісник | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Ліфтер | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | | |від 2,5 до 5 метрів за сек | 280 | 299 | |від 5 до 7 метрів за сек | 288 | 308 | |більше 7 метрів за сек | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Двірник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник ритуальних послуг | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Черговий гуртожитку, поверху | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Старший електромеханік | 310 | 331 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Електромеханік | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор електрозв'язку | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Телеграфіст, телефоніст: | | | |I кл. | 310 | 331 | |II кл. | 300 | 321 | |III кл. | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Лаборант, який не має вищої освіти | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор заправних станцій | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Сторож | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Гідрометеоспостерігач | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Візник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Візник з вивезення нечистот з вигрібних ям | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Маркувальник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Машиніст із прання та ремонту спецодягу | 288 | 308 | |(білизни) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Комплектувальник білизни | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прасувальник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Апаратник хімічного чищення | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор апаратів мікрофільмування та | 300 | 321 | |копіювання | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор електронно-обчислювальних та | | | |обчислювальних машин: | | | |I категорії | 310 | 331 | |II категорії | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор електронно-обчислювальних та | 310 | 331 | |обчислювальних машин (старший) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор копіювальних і розмножувальних машин:| | | |при одержанні копій на папері | 288 | 308 | |при виготовленні друкарських форм із текстових| 300 | 321 | |і штрихових оригіналів | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Палітурник документів | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Натирач підлоги | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Натирач підлоги з цінних порід деревини | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Приймальник золота стоматологічних установ | 300 | 321 | |(підрозділів) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Перукар | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Офіціант | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Провідник із супроводження вантажів | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник з благоустрою (на роботах з видалення| 288 | 308 | |нечистот вручну) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник з обслуговування й ремонту будинків | 300 | 321 | |(обладнання) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Садівник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Сатураторник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Склографіст (ротаторник) | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Підсобний робітник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Ремонтувальник висотних частин будинків | 310 | 331 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Препаратор | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Склопротиральник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник з догляду за тваринами | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник територій | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник службових приміщень | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник виробничих приміщень | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник сміттєпроводів | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Фотограф | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Швачка | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Вантажник | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Електроосвітлювач | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітники з наладки, експлуатації та ремонту | 310 | 331 | |електронного та іншого особливо складного | | | |обладнання | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Висококваліфіковані робітники, які зайняті на | 321 | 343 | |особливо важливих і відповідальних роботах | | | |(у т.ч. з ремонту взуття та з виробничого | | | |навчання) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітники, які зайняті комплексним | | | |обслуговуванням і ремонтом будинків: | | | |за 2-5 професіями | 310 | 331 | |за 6 і більше професіями | 321 | 343 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оптик медичний | 321 | 343 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Механік дизельної та холодильної установок | 310 | 331 | ------------------------------------------------------------------
2.14. Місячні оклади робітників, які зайняті
на вантажно-розвантажувальних роботах
------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт | Місячні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |2.14.1.|При навантаженні (розвантаженні) на | 288 | 308 | | |судна шкідливих для здоров'я вантажів,| | | | |що змерзлись, і вантажів з вагою | | | | |одного місця понад 50 кг: у гарячому | | | | |стані металу, агломерату і шлаку, | | | | |руди, пеку, вугілля, вугільного | | | | |брикету, креозоту, подової й анодної | | | | |маси, азбесту, негашеного вапна та | | | | |мінеральної вати, цементу | | | |-------+--------------------------------------+--------+--------| |2.14.2.|При навантаженні (розвантаженні) у | 288 | 308 | | |залізничні вагони, автомобілі та інший| | | | |рухомий склад шкідливих для здоров'я | | | | |вантажів, що змерзлись, і вантажів з | | | | |вагою одного місця понад 50 кг на | | | | |судна інших вантажів | | | |-------+--------------------------------------+--------+--------| |2.14.3.|При навантаженні (розвантаженні) у | 280 | 299 | | |залізничні вагони, автомобілі та інший| | | | |рухомий склад решти вантажів, на | | | | |внутрішньоскладській переробці | | | | |вантажів | | | ------------------------------------------------------------------
2.14.4. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні
підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із
вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних
складів, територій вантажних дільниць тощо), за години переходів,
переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх
вини проводиться за пунктом 2.14.3.
2.14.5. Вантажникам, які працюють у нічний час,
установлюються місячні оклади: при відрядній оплаті з 01.04.2005 - 280 гривень; з 01.07.2005 - 299 гривень; при погодинній оплаті з 01.04.2005 - 288 гривень; з 01.07.2005 - 308 гривень.
2.15. Працівники підсобних сільських господарств
2.15.1. Посадові оклади керівників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | Посади |Місячні посадові | | |оклади (грн.), | | |які встанов- | | |люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Директор, завідувач підсобного сільського | | | |господарства з обсягом виробництва продукції: | | | |до 50 тис.грн. | 334 | 357 | |понад 50 тис.грн. | 360 | 385 | ------------------------------------------------------------------
2.15.2. Місячні оклади робітників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | Професії |Місячні оклади, які встановлюються | | | за кваліфікаційними розрядами | | | (грн.) | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | | |-----------------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------+-----------------------------------| |Механізатори | 288 | 290 | 296 | 301 |304 |310 | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, зайняті: | | | | | | | | на ремонтних і верстатних | 288 | 290 | 296 | 301 |304 |310 | |роботах | | | | | | | | на верстатних роботах з | 300 | 302 | 306 | 314 |317 |321 | |обробки металу та інших | | | | | | | |матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах | | | | | | | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, які зайняті на | | | | | | | |ручних роботах: | | | | | | | | у тваринництві | 280 | - | - | - | - | - | | у рослинництві | 288 | - | - | - | - | - | | трактористи-машиністи | 280 | 288 | 290 | 296 |301 |304 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Механізатори | 308 | 310 | 316 | 322 |325 |331 | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, зайняті: | | | | | | | | на ремонтних і верстатних | 308 | 310 | 316 | 322 |325 |331 | |роботах | | | | | | | | на верстатних роботах з | 321 | 323 | 327 | 336 |339 |343 | |обробки металу та інших | | | | | | | |матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах | | | | | | | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, які зайняті на | | | | | | | |ручних роботах: | | | | | | | | у тваринництві | 299 | - | - | - | - | - | | у рослинництві | 308 | - | - | - | - | - | | трактористи-машиністи | 299 | 308 | 310 | 316 |322 |255 | ------------------------------------------------------------------
2.16. Місячні тарифні ставки працівників
автомобільного транспорту
2.16.1. Водії вантажних автомобілів
----------------------------------------------------------------------- | | Місячні тарифні ставки, які встановлюються | | | за групами автомобілів (грн.) | | |-----------------------------------------------------| | | I група | II група | III група | | |-----------------+-----------------+-----------------| | Вантажо- |бортові |спеціалізовані і |автомобілі для | | підйомність |автомобілі, |спеціальні |перевезення | | |автомобілі- |автомобілі: |цементу, | | |фургони |самоскиди, |отрутохімікатів, | | |загального |технічної |трупів, | | |призначення |допомоги, |безводного | | | |снігоочищувальні,|аміаку, аміачної | | | |поливально-мийні,|води, сміття, що | | | |підмітально- |гниє, | | | |прибиральні, |асенізаційних | | | |автонавантажувачі|вантажів | | | |та інші | | | |-----------------+-----------------+-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.|з 01.04.|з 01.07.|з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |до 1,5 | 288 | 308 | 290 | 310 | 296 | 316 | |понад 1,5 до 3 | 290 | 310 | 296 | 316 | 301 | 322 | |понад 3 до 5 | 296 | 316 | 301 | 322 | 304 | 325 | |понад 5 до 7 | 301 | 322 | 304 | 325 | 310 | 331 | |понад 7 до 10 | 304 | 325 | 310 | 331 | 315 | 337 | |понад 10 до 20 | 310 | 331 | 315 | 337 | 319 | 341 | |понад 20 до 40 | 315 | 337 | 319 | 341 | 321 | 343 | |понад 40 до 60 | 321 | 343 | 321 | 343 | - | - | |понад 60 | - | - | 321 | 343 | - | - | -----------------------------------------------------------------------
2.16.2. Водії легкових (у т.ч. спеціальних) автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Клас | Робочий обсяг | Місячні тарифні ставки (грн.),| | автомобіля | двигуна (л) | які встановлюються | | | |-------------------------------| | | |загальні |при роботі на | | | | |легкових автомобілях | | | | |у м. Києві і в містах| | | | |з чисельністю | | | | |населення 500 тис. | | | | |чоловік і більше; на | | | | |санітарних | | | | |автомобілях (крім | | | | |швидкої допомоги) | | | |-------------------------------| | | | з 01.04.2005 | |-------------+------------------+-------------------------------| |Особливо |до 1,8 | 288 | 296 | |малий і малий| | | | |Середній |понад 1,8 до 3,5 | 290 | 301 | |Великий |понад 3,5 | 296 | 304 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Особливо |до 1,8 | 308 | 316 | |малий і малий| | | | |Середній |понад 1,8 до 3,5 | 310 | 322 | |Великий |понад 3,5 | 316 | 325 | ------------------------------------------------------------------
2.16.3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та
оперативних автомобілів із спеціальним звуковим сигналом (типу
"сирена")
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий обсяг |Місячні тарифні ставки| | | двигуна (л) | (грн.), | | | | які встановлюються | | | |----------------------| | | | з 01.04. | з 01.07. | | | | 2005 | 2005 | |------------------------+----------------+----------+-----------| |Особливо малий і малий |до 1,8 | 304 | 325 | |Середній (а також |понад 1,8 до 3,5| 310 | 331 | |автобуси спеціальні та | | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | | | | |Великий (а також |понад 3,5 | 315 | 337 | |автобуси спеціальні та | | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | | | | ------------------------------------------------------------------
2.16.4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
---------------------------------------------------------------------------- | | Габаритна | Місячні тарифні ставки (грн.), | | Клас автобуса |довжина автобуса | які встановлюються | | | (м) |----------------------------------------| | | | |при роботі на | | | | загальні |автобусах у м. Києві | | | | |та інших містах із | | | | |чисельністю населення | | | | |500 тис. чоловік і | | | | |більше; на санітарних | | | | |автобусах (крім | | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | | | |-----------------+----------------------| | | |з 01.04.|з 01.07.| з 01.04. | з 01.07. | | | | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |---------------+-----------------+--------+--------+-----------+----------| |Особливо малий |до 5 | 290 | 310 | 296 | 316 | |Малий |а) понад 5 до 6,5| 296 | 316 | 301 | 322 | | |б) понад | 301 | 322 | 304 | 325 | | |6,5 до 7,5 | | | | | |Середній |понад 7,5 до 9,5 | 304 | 325 | 310 | 331 | |Великий |а) понад 9,5 | 310 | 331 | 315 | 337 | | |до 11 | | | | | | |б) понад 11 до 12| 315 | 337 | 319 | 341 | | |в) понад 12 до 15| 319 | 341 | 321 | 343 | | |г) понад 15 до 18| 321 | 343 | 321 | 343 | ----------------------------------------------------------------------------
2.16.5. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонарт з
01.04.2005 - 288 грн., з 01.07.2005 - 308 гривень. 2.16.6. Начальнику гаража із рухомим складом від 50 до
100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин)
установлюється посадовий оклад з 01.04.2005 у розмірі 360 грн., а
більше 100 одиниць - 406 грн., з 01.07.2005 - у розмірі 385 грн.
та 434 грн. відповідно. 2.16.7. Старшим механікам, які здійснюють керівництво
автотранспортними підрозділами закладів охорони здоров'я і установ
соціального захисту населення з рухомим складом від 25 до
50 наявних автомобілів, шляхових машин, посадовий оклад
установлюється з 01.04.2005 в розмірі 321 грн., механікам з
рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 310 грн., з 01.07.2005 - у
розмірах 343 грн. та 331 грн. відповідно. 2.16.8. Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки
підвищуються на 20 відсотків.

2.17. Місячні оклади робітників, зайнятих на ремонті
рухомого складу, устатковання, на верстатних роботах
і на роботах у спеціалізованих цехах (із нормальними
умовами праці)
------------------------------------------------------------------ | Професії | Місячні оклади, які | | | встановлюються за розрядами | | | (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II |III | IV | V | VI | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.17.1. Робітники з ремонту | 280| 288| 290| 296|301| 304 | |устаткування (рухомого складу, | | | | | | | |суден та автомобілів), | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |та автоматів; | | | | | | | |ремонтно-будівельних, | | | | | | | |енергетичних, ливарних, | | | | | | | |ковальських, паросилового | | | | | | | |обладнання, електролітичних, | | | | | | | |компресорних, | | | | | | | |вентиляційно-зволожувальних і | | | | | | | |кисневих установок, очисних споруд| | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.2. Робітники, що виконують | 288| 290| 296| 301|304| 310 | |верстатні роботи з обробки металу| | | | | | | |та інших матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах, роботи з| | | | | | | |холодної штамповки металу та інших| | | | | | | |матеріалів, виготовлення і ремонту| | | | | | | |інструменту і технологічної | | | | | | | |оснастки | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.3. Робітники у виробничих | 288| 290| 296| 301|304| 310 | |цехах, безпосередньо зайняті | | | | | | | |ремонтом і наладкою основного | | | | | | | |технологічного | | | | | | | |електро-енергетичного, | | | | | | | |експериментального і наукового | | | | | | | |обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | |суден, автомобілів та іншого | | | | | | | |рухомого складу, | | | | | | | |електронно-вимірювальної техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |і автоматики | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.4. Робітники у виробничих | 296| 301| 304| 310|315| 319 | |цехах та підрозділах, | | | | | | | |безпосередньо зайняті ремонтом | | | | | | | |автомобільних шин та | | | | | | | |виготовленням гумово-технічних | | | | | | | |виробів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.5. Робітники, зайняті | 280| 288| 290| 296|301| 304 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |водопровідних та каналізаційних | | | | | | | |систем, ремонтом та виготовленням | | | | | | | |меблів та інших виробів із | | | | | | | |дерева, ремонтом та виготовленням | | | | | | | |взуття, експлуатацією та | | | | | | | |обслуговуванням котелень; | | | | | | | |газозварювальники | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.6. Робітники, зайняті | 288| 290| 296| 301|304| 310 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |технологічного обладнання та | | | | | | | |електрообладнання | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.7. Робітники, зайняті в | 290| 296| 301| 304|310| 315 | |будівництві, на | | | | | | | |ремонтно-будівельних і | | | | | | | |ремонтно-вантажних роботах, та | | | | | | | |робітники учбово-виробничих | | | | | | | |(учбових) майстерень | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.8. Кухарі та інші виробничі | 280| 288| 290| 296|301| 304 | |робітники громадського харчування | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.9. Ливарники, полірувальники | 296| 301| 304| 310|317| 321 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.17.1. Робітники з ремонту | 299| 308| 310| 316|322| 325 | |устаткування (рухомого складу, | | | | | | | |суден та автомобілів), | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |та автоматів; | | | | | | | |ремонтно-будівельних, | | | | | | | |енергетичних, ливарних, | | | | | | |
|ковальських, паросилового | | | | | | | |обладнання, електролітичних, | | | | | | | |компресорних, | | | | | | | |вентиляційно-зволожувальних і | | | | | | | |кисневих установок, очисних споруд| | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.2. Робітники, що виконують | 308| 310| 316| 322|325| 331 | |верстатні роботи з обробки металу| | | | | | | |та інших матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах, роботи з| | | | | | | |холодної штамповки металу та інших| | | | | | | |матеріалів, виготовлення і ремонту| | | | | | | |інструменту і технологічної | | | | | | | |оснастки | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.3. Робітники у виробничих | 308| 310| 316| 322|325| 331 | |цехах, безпосередньо зайняті | | | | | | | |ремонтом і наладкою основного | | | | | | | |технологічного | | | | | | | |електроенергетичного, | | | | | | | |експериментального і наукового | | | | | | | |обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | |суден, автомобілів та іншого | | | | | | | |рухомого складу, | | | | | | | |електронно-вимірювальної техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |і автоматики | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.4. Робітники у виробничих | 316| 322| 325| 331|337| 341 | |цехах та підрозділах, | | | | | | | |безпосередньо зайняті ремонтом | | | | | | | |автомобільних шин та | | | | | | | |виготовленням гумово-технічних | | | | | | | |виробів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.5. Робітники, зайняті | 299| 308| 310| 316|322| 325 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |водопровідних та каналізаційних | | | | | | | |систем, ремонтом та виготовленням| | | | | | | |меблів та інших виробів із | | | | | | | |дерева, ремонтом та виготовленням| | | | | | | |взуття, експлуатацією та | | | | | | | |обслуговуванням котелень; | | | | | | | |газозварювальники | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.6. Робітники, зайняті | 308| 310| 316| 322|325| 331 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |технологічного обладнання та | | | | | | | |електрообладнання | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.7. Робітники, зайняті в | 310| 316| 322| 325|331| 337 | |будівництві, на | | | | | | | |ремонтно-будівельних і | | | | | | | |ремонтно-вантажних роботах, та | | | | | | | |робітники учбово-виробничих | | | | | | | |(учбових) майстерень | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.8. Кухарі та інші виробничі | 299| 308| 310| 316|322| 325 | |робітники громадського харчування | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.9. Ливарники, полірувальники | 316| 322| 325| 331|339| 343 | ------------------------------------------------------------------
2.18. Визначення посадових окладів працівників
центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних
центрів та автоматизованих систем управління
2.18.1. Посадові оклади керівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління
------------------------------------------------------------------ |Чисельність населення, що |Групи з|Посадові оклади (грн.),| |обслуговується |оплати |які встановлюються | |лікувально-профілактичними | праці | | |закладами, які закріплені за | | | |центрами медичної статистики, | |-----------------------| |інформатики та автоматизованих | | з 01.04. | з 01.07. | |систем управління (тис. чол.) | | 2005 | 2005 | |--------------------------------+-------+-----------+-----------| |понад 2500 | I | 510 | 545 | |від 1500 до 2500 | II | 489 | 523 | |від 500 до 1500 | III | 464 | 496 | |до 500 | IV | 441 | 471 | ------------------------------------------------------------------
За наявності у керівників центрів медичної статистики,
інформаційно-аналітичних центрів кваліфікаційної категорії за
спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" їх
посадові оклади підвищуються у розмірах, установлених у пункті
2.6.11.
2.18.2. Керівникам відділів (бюро) автоматизованих систем
управління посадові оклади встановлюються за пунктом 2.12.3 із
підвищенням на 20 відсотків. 2.18.3. Посадові оклади інших працівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління встановлюються за пунктами 2.12, 2.13. 2.18.4. Керівнику центру статистики МОЗ України схемний
посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 у розмірі 536 грн., з
01.07.2005 - 573 гривні.
2.19. Ставки погодинної оплати праці працівників,
які залучаються закладами та організаціями
для проведення консультацій
------------------------------------------------------------------ |Науковий ступінь, вчене звання |Ставки погодинної оплати (грн.) | | | які встановлюються | | |--------------------------------| | | з 01.04.2005 | з 01.07.2005 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Професор, доктор медичних наук | 31,34 | 33,5 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Доцент, кандидат медичних наук | 26,38 | 28,2 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Особи, які не мають наукового | 23,1 | 24,69 | |ступеня, зі стажем роботи не | | | |менше 5 років | | | ------------------------------------------------------------------
2.19.1. Ставки погодинної оплати праці академіка та
члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок
погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук. 2.19.2. Разова консультація тривалістю менше однієї години
сплачується як за годину. 2.19.3. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі,
проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу
лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування у
дорозі. 2.19.4. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не
застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до
проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є. ( Розділ 2 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002, N 144/239 ( z0468-03 ) від
30.05.2003, N 55/137 ( z0350-04 ) від 15.03.2004, N 202/452
( z1129-04 ) від 10.09.2004, N 48/39 ( z0119-05 ) від 25.01.2005;
N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 )
3. Підвищення схемних посадових окладів
3.1. Підвищення схемних посадових окладів за наявність
кваліфікаційної категорії
3.1.1. Керівникам закладів охорони здоров'я, установ
соціального захисту населення та їх заступникам з числа лікарів
(провізорів) схемний посадовий оклад, установлений за групою з
оплати праці, підвищується за наявність кваліфікаційної категорії
за спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я". Зазначені вимоги не поширюються на головних лікарів
дільничних лікарень, лікарських амбулаторій та керівників ЦМСЕ,
яким підвищення проводиться за будь-якою лікарською спеціальністю. У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника
закладу, установи або його заступника з числа лікарів йому
зберігається підвищення схемного посадового окладу за наявність
кваліфікаційної категорії за лікарською спеціальністю, яку він
мав, протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду. 3.1.2. Лікарям - керівникам структурних підрозділів схемний
посадовий оклад підвищується за наявність кваліфікаційної
категорії за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна
кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони
очолюють. 3.1.3. Схемний посадовий оклад інших медичних та
фармацевтичних працівників установлюється з урахуванням
кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією
спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію. 3.1.4. Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення
схемного посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії
проводиться протягом п'яти років з дня затвердження наказом органу
(закладу) охорони здоров'я рішення атестаційної комісії про її
присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію
на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і
своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не
пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту
попередньої атестації (переатестації), указана виплата проводиться
до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення
(підтвердження) або відміну.

( Пункт 3.2 вилучено на підставі Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 )

3.2. Підвищення схемних посадових окладів за почесне звання
3.2.1. Схемні посадові оклади працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, працівників
аптечних закладів підвищуються за наявність почесного звання
України, СРСР, союзних республік СРСР: "заслужений" - на 20 відсотків; "народний" - на 40 відсотків. 3.2.2. За наявності двох або більше звань підвищення схемних
посадових окладів працівників здійснюється за одним (вищим)
званням як за основною посадою, так і за сумісництвом.
3.3. Підвищення схемних посадових окладів у зв'язку зі
шкідливими і важкими умовами праці ( Назва пункту 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 256/493
( z1326-04 ) від 14.10.2004 )
3.3.1. Схемні посадові оклади (ставки) працівників закладів
та підрозділів для лікування лепрозних та психічних хворих, хворих
на алкоголізм і наркоманію, протичумних, інших закладів та їх
структурних підрозділів з шкідливими і важкими умовами праці
підвищуються на 25 та 15 відсотків (додаток 3). ( Пункт 3.4.1
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 256/493 ( z1326-04 ) від
14.10.2004 ) 3.3.2. Схемні посадові оклади працівників госпіталів для
інвалідів Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів та
спеціальних відділень у складі лікарень підвищуються: - медичним та фармацевтичним працівникам - на 15 відсотків; - іншим працівникам - на 10 відсотків. 3.3.3. Схемні посадові оклади працівників закладів охорони
здоров'я (структурних підрозділів), які працюють з вірусом
імунодефіциту людини, підвищуються на 60 відсотків (додаток 4). 3.3.4. Схемні посадові оклади працівників закладів охорони
здоров'я (структурних підрозділів), зайнятих оглядом та наданням
медичної допомоги тим, хто постраждав у зв'язку з аварією на
Чорнобильській АЕС, підвищуються на 25 відсотків (додаток 5). 3.3.5. Конкретний перелік посад працівників, яким схемні
посадові оклади підвищуються відповідно до додатків 3, 4, 5,
затверджується керівником закладу, установи за погодженням з
профспілковим комітетом залежно від функціональних обов'язків
та обсягу роботи в шкідливих і важких умовах праці. ( Пункт 3.4.5
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 256/493 ( z1326-04 ) від
14.10.2004 )
3.4. Інші підвищення схемних посадових окладів
3.4.1. Схемні посадові оклади медичних та фармацевтичних
працівників лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних
та аптечних закладів, які обслуговують робітників та службовців
ліспромгоспів, лістрансгоспів, хімлісгоспів та сплавних
підприємств, у тому числі лісопунктів та нижніх складів
лісопромислових комбінатів та лісокомбінатів, які організовані
замість ліспромгоспів відповідно до генеральних схем
управлінь промисловості, підвищуються на 15 відсотків. Перелік указаних закладів та посад установлюється
Міністерством охорони здоров'я України, Головним управлінням
медичних закладів "Укрзалізниця" за погодженням з профспілковими
комітетами. 3.4.2. Схемні посадові оклади медичних та фармацевтичних
працівників, які обслуговують будівельників магістральних
трубопроводів та нових залізниць, працівників, зайнятих
транспортуванням нафти і газу, а також розробкою та експлуатацією
морських об'єктів континентального шельфу, підвищуються на 15
відсотків. 3.4.3. Схемні посадові оклади ентомологів,
інженерів-гідротехніків та помічників ентомологів
санітарно-епідеміологічних станцій, що розташовані в районах
масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів,
підвищуються на 15 відсотків. Порядок віднесення території до районів масового поширення
гнусу та інших небезпечних комах і кліщів визначається і
затверджується наказом МОЗ України. 3.4.4. Схемні посадові оклади приймальників золота в закладах
охорони здоров'я підвищуються на 15 відсотків. 3.4.5. Схемні посадові оклади працівників будинків дитини,
дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які
залишилися без піклування батьків, у тому числі медичних
працівників, які є в їх штаті, підвищуються на 20 відсотків. 3.4.6. Схемні посадові оклади медичних працівників
спеціальних закладів (центрів) для дітей та підлітків, які
потребують особливих умов виховання, реабілітації та догляду,
підвищуються на 30 відсотків. 3.4.7. Схемні посадові оклади лікарів, середнього та
молодшого медичного персоналу відділень Українського
науково-дослідного інституту нейрохірургії, у яких перебувають на
лікуванні психічно хворі (нейрохірургічні хворі з порушеною
психікою), підвищуються на 15 відсотків. 3.4.8. Схемні посадові оклади (ставки) медичних та
фармацевтичних працівників закладів охорони здоров'я, які були в
підпорядкуванні III Головного управління МОЗ СРСР, підвищуються на
25 відсотків, а інших працівників цих закладів - на 20 відсотків. 3.4.9. Керівникам територіальних медичних об'єднань та
об'єднань санаторіїв схемні посадові оклади встановлюються на
рівні найвищої групи з оплати праці керівника закладу або
організації з числа закладів і організацій, які входять до складу
об'єднань, із підвищенням їх розміру відповідно на 20 та 15
відсотків. 3.4.10. Керівним працівникам (крім заступників з
поліклінічної роботи) лікарень (у т.ч. спеціалізованих),
диспансерів, пологових будинків, клінік при НДІ, центрів зі
стаціонарами за наявності поліклінік, відділень схемні посадові
оклади підвищуються на 15 відсотків. 3.4.11. Схемні посадові оклади керівників лікарень швидкої
медичної допомоги, у складі яких функціонує станція швидкої
медичної допомоги, підвищуються на 20 відсотків. 3.4.12. Керівникам центрів медичної статистики,
інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем
управління, начальникам відділів (бюро) автоматизованих систем
управління, які виконують переважно роботи з автоматизованого
проектування та управління технологічними процесами, посадові
оклади підвищуються відповідно на 20 та 15 відсотків. 3.4.13. Схемні посадові оклади керівників будинків-інтернатів
загального типу, до складу яких входять відділення з контингентом
підопічних, які мають порушення психіки, підвищуються на 25
відсотків. 3.4.14. Місячні оклади прибиральників приміщень, які
використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів (у т.ч. молодших медичних сестер),
підвищуються на 10 відсотків. 3.4.15. Машиністам з прання та ремонту спецодягу і білизни
посадові оклади підвищуються на 20 відсотків. 3.4.16. Працівникам, які постійно працюють у закладах,
розташованих на території населеного пункту, що має статус
гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному
пункті чи ні, схемні посадові оклади підвищуються на 25 відсотків
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.95
N 648 ( 648-95-п ) "Про умови оплати праці осіб, які працюють в
гірських районах". 3.4.17. Схемні посадові оклади (ставки заробітної плати)
працівників установ соціального захисту населення, які
безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою
активністю та ліжкових хворих, визначені у розділі 2, підвищуються
на 20 відсотків. ( Пункт 3.5 розділу 3 доповнено підпунктом 3.5.17
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 202/452 ( z1129-04 ) від 10.09.2004 )
3.5. У всіх випадках, коли відповідно до діючих нормативних
актів підвищення схемних посадових окладів (ставок) працівників
передбачено у відсотках, абсолютний розмір кожного підвищення
визначається із схемного посадового окладу без урахування інших
підвищень, надбавок та доплат. 3.6. Схемні посадові оклади працівників охорони здоров'я
інших відомств підвищуються відповідно до нормативних актів, що
приймаються у цих відомствах. 3.7. Розміри підвищень, що передбачені в пунктах 3.2, 3.3,
3.4 цього розділу, установлюються до схемних посадових окладів:
( Абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 )
від 21.04.2005 ) лікарів, провізорів, середнього медичного персоналу,
фармацевтів, визначених у розділі 2; завідувачів структурних підрозділів - лікарів та керівників з
числа середнього медичного та фармацевтичного персоналу -
виходячи зі схемного посадового окладу лікаря, провізора або
середнього медичного, фармацевтичного персоналу з урахуванням
підвищення за завідування або старшинство, визначених у розділі 2; керівних працівників із числа лікарів, провізорів та
середнього медичного і фармацевтичного персоналу - виходячи зі
схемного посадового окладу з урахуванням підвищень за
кваліфікаційну категорію.
4. Доплати
4.1. Доплати за роботу в нічний час
4.1.1. Спеціалістам, у тому числі медичним, фармацевтичним та
педагогічним працівникам, службовцям і робітникам закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, водіям
санітарних автомобілів (у т.ч. тим, хто є в штаті автотранспортних
підприємств та інших організацій), які залучаються до роботи в
нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 відсотків годинної
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Нічним уважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. 4.1.2. Медичним працівникам та службовцям, зайнятим наданням
екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги, а також тим,
хто працює у відділеннях (палатах) анестезіології та інтенсивної
терапії, для новонароджених дітей, у пологових (акушерських)
відділеннях, водіям санітарних автомобілів швидкої, невідкладної
медичної допомоги (у т.ч. у штаті АТП та ін. організацій),
провадиться доплата в розмірі 50 відсотків годинної тарифної
ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводяться
зазначені доплати, затверджується керівником закладу за
погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному
перезатвердженню, а в разі потреби до нього можуть уноситися зміни
та доповнення у такому самому порядку. ( Пункт 4.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 110/72 ( z0221-02 ) від 22.02.2002 )
4.1.3. Доплати за роботу в нічний час нараховуються: спеціалістам, у тому числі медичним, фармацевтичним та
педагогічним працівникам, службовцям, - виходячи із посадового
окладу за штатним розписом; робітникам - з установлених годинних тарифних ставок
(місячних окладів); водіям санітарних машин - із годинних тарифних ставок з
урахуванням підвищення на 20 відсотків за роботу на санітарному
транспорті.
4.2. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
4.2.1. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу робіт, що виконуються,
проводяться у розмірі до 50 відсотків посадового окладу
відсутнього працівника з урахуванням кваліфікації працівника, який
суміщує. ( Абзац перший пункту 4.2.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінпраці та соцполітики N 110/72 ( z0221-02 ) від
22.02.2002 ) Перелік професій і посад працівників, яким можуть
установлюватись указані доплати, затверджується керівником закладу
охорони здоров'я та установи соціального захисту населення
відповідно до колективного договору. 4.2.2. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам
закладів охорони здоров'я і установ соціального захисту населення,
їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх
заступникам, за винятком завідувачів відділень соціальної допомоги
та їх заступників, завідувачів ФАПів, аптечних пунктів та кіосків. 4.2.3. Лікарям - керівникам закладів охорони здоров'я і
установ соціального захисту населення та їх заступникам - лікарям
дозволяється вести в закладах, установах, у штаті яких вони є,
роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою
з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної
спеціальності. Робота лікарів - керівників та їх заступників - лікарів
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
за спеціальністю, незалежно від її характеру та обсягу, повинна
відображатись у відповідних медичних документах.
4.3. Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього
працівника та за науковий ступінь ( Назва пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 )
від 21.04.2005 )
4.3.1. Медичним та соціальним працівникам, спеціалістам,
службовцям, робітникам за виконання у свій робочий час (поряд з
основною роботою) обов'язків тимчасово відсутнього працівника
проводиться доплата за фактичний обсяг роботи в розмірі до 50
відсотків посадового окладу відсутнього працівника з урахуванням
кваліфікації працівника, який виконує обов'язки тимчасово
відсутнього працівника. ( Абзац перший пункту 4.3.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002 ) Указані доплати не поширюються на керівників закладів, їх
заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників
(за винятком завідувачів відділень соціальної допомоги та їх
заступників, завідувачів ФАПів та аптечних пунктів, кіосків). 4.3.2. Медичним та соціальним працівникам, спеціалістам,
службовцям та робітникам за виконання обов'язків тимчасово
відсутнього працівника за межами робочого часу за основною посадою
проводиться доплата за фактично відпрацьований час за посадою
відсутнього працівника виходячи із посадового окладу відсутнього
працівника. ( Пункт 4.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінпраці та соцполітики N 110/72 ( z0221-02 ) від 22.02.2002 ) 4.3.3. Доплата штатним заступникам за виконання ними
обов'язків тимчасово відсутніх керівників не проводиться. 4.3.4. Працівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення встановлюються доплати за науковий
ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати), кандидата наук - у
граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню. ( Пункт 4.3 доповнено підпунктом 4.3.4 згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 )
від 21.04.2005 )
4.3.5. Доплата за наявності наукового ступеня проводиться як
за основною роботою, так і за сумісництвом у залежності від обсягу
фактично виконаної роботи. ( Пункт 4.3 доповнено підпунктом 4.3.5
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 )
4.4. Інші доплати
4.4.1. Працівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення за їх згодою може вводитися робочий
день з розподілом зміни на частини (з перервою у роботі понад 2
години) за умови, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала
встановленої норми тривалості робочого дня (ст.60 КЗпП ( 322-08 ).
Доплата в ці дні проводиться за відпрацьований час до посадового
окладу в розмірі до 30 відсотків , конкретний розмір якої визначає
керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом у межах
затвердженого фонду оплати праці. Час внутрішньозмінної перерви у робочий час не включається. Перелік посад працівників, яким можуть виплачуватись указані
доплати, затверджується керівником закладу, установи за
погодженням з профспілковим комітетом. 4.4.2. Медичним працівникам морських та річкових суден за
роботу понад норму робочого часу в період рейсу суден здійснюється
доплата виходячи із схемного посадового окладу: тим, хто працює на плавучих базах та заводах, - 60 відсотків; тим, хто працює на інших морських суднах, - 45 відсотків; тим, хто працює на річних суднах, - 20 відсотків. Робота в неробочі та святкові дні оплачується згідно з діючим
законодавством. Безкоштовне харчування надається у порядку,
установленому для плавскладу відповідних суден. 4.4.3. Лікарям, які працюють на суднах Басейнового
виробничого об'єднання "Південриба" в/о рибної промисловості
"Атлантика", проводиться доплата до схемного посадового окладу за
роботу у важких та шкідливих умовах праці за районами промислу: Південно-східна Атлантика, Центрально-східна Атлантика,
Південно-східний Тихий океан (зона Перу), Індійський океан
(Кергеленська Антарктична частина Індійського океану), Чорне море
- 8 відсотків; Південно-східний Тихий океан, Південно-західний Тихий океан,
Південно-західна Атлантика, Екваторіально-західна Атлантика, Нова
Зеландія, Північно-східна Арктика, Курильські острови - 12
відсотків; Атлантична частина Індійського океану, Атлантична частина
Атлантики, Кергелен - 16 відсотків. Указані доплати виплачуються за фактично відпрацьований час. 4.4.4. Медичним працівникам, які зайняті збиранням і
здаванням для переробки плацентарної, ретроплацентарної та
абортної крові, здійснюється додаткова оплата за розцінками,
затвердженими обласними держадміністраціями. 4.4.5. Працівникам аптечних закладів за заготівлю або
приймання кондиційної дикорослої лікарсько-технічної сировини
здійснюється додаткова оплата в порядку та за розцінками,
установленими обласними держадміністраціями. 4.4.6. Керівники закладів за погодженням з профспілковими
комітетами можуть установлювати ненормований робочий день з
доплатою до 25 відсотків місячної тарифної ставки за
відпрацьований час для водіїв легкових та санітарних автомобілів,
автомобілів швидкої медичної допомоги. Водіям автомобілів з
ненормованим робочим днем доплата за роботу в нічний час
проводиться на загальних підставах. 4.4.7. Робітникам, спеціалістам і службовцям закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, зайнятим на
роботах з важкими і шкідливими умовами праці, за результатами
атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12
відсотків схемного посадового окладу (тарифної ставки). Перелік
робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких установлюються
вказані доплати, наведений у додатку 8. 4.4.8. Шеф-кухарю, який не звільнений від основної роботи,
здійснюється доплата в розмірі 20 відсотків місячного посадового
окладу. 4.4.9. Доплати, які перелічені в пунктах 4.4.2, 4.4.3,
установлюються від схемного посадового окладу, а завідувачам
структурних підрозділів - лікарям та керівникам з числа середнього
медичного персоналу - виходячи із схемного посадового окладу
лікаря або середнього медичного працівника з відповідною
кваліфікаційною категорією з підвищенням за завідування або з
урахуванням старшинства. Доплати, які передбачені пунктами 4.1, 4.2, 4.3, та 4.4.1
цього розділу, установлюються у відсотках до посадового окладу
(схемний посадовий оклад, визначений відповідно до розділу 2, плюс
підвищення у зв'язку із небезпечними для здоров'я та особливо
важкими умовами праці, за наявність почесного звання). ( Абзац
другий пункту 4.4.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 )
від 21.04.2005 )
5. Надбавки
5.1. Перелік закладів, посад, розмірів надбавок за тривалість
безперервної роботи та порядок їх виплати:
----------------------------------------------------------------------------- | Заклади | Посади |Максимальний | Порядок | | (підрозділи) | | розмір | виплати | | | | надбавок | надбавок | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.1. Дільничні |Лікарі - незалежно | 40 |Від 3 до 5 років | |лікарні, |від найменування |відсотків |безперервної | |амбулаторії, у т.ч. |посади, дільничні | |роботи - 10 | |лінійні, що |медичні сестри, | |відсотків, від 5 | |розташовані у |зубні лікарі, | |до 7 років - 20 | |сільській |медичні сестри | |відсотків, від 7 | |місцевості |загальної практики | |до 9 років - 30 | | |- сімейної медицини | |відсотків, понад | | | | |9 років - 40 | | | | |відсотків | | | | |схемного | | | | |посадового | | | | |окладу | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.2. Міські |Лікарі загальної | 30 |З першого року до | |поліклініки |практики, лікарі - |відсотків |3 років (включно) | |(підрозділи), у |дільничні терапевти | |- 10 відсотків, | |т.ч. поліклініки |та педіатри | |від 3 до 5 років | |центральних |територіальних | |- 20 відсотків, | |районних, районних |дільниць, | |понад 5 років - | |лікарень сільських |завідувачі | |30 відсотків | |районів, |терапевтичних та | |схемного | |центральних |педіатричних | |посадового окладу | |районних |відділень, | | | |поліклінік, на які |дільничні медичні | | | |в разі відсутності |сестри, медичні | | | |ЦРЛ покладені їх |сестри загальної | | | |функції, |практики - | | | |територіальні |сімейної медицини | | | |медичні об'єднання | | | | |( Підпункт 5.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці | | та соцполітики N 487/344 ( z0794-02 ) від 17.09.2002 ) | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.3. Медико- |Лікарі загальної | 20 |Від 3 до 5 років | |санітарні частини, |практики, лікарі- |відсотків |безперервної | |цехові лікарські |терапевти цехових | |роботи - 10 | |дільниці міських |лікарських | |відсотків, понад | |(районних) |дільниць, | |5 років - 20 | |поліклінік |завідувачі | |відсотків | |(підрозділів) |терапевтичних, | |схемного | | |педіатричних | |посадового окладу | | |відділень, | | | | |дільничні медичні | | | | |сестри цехових | | | | |лікарських дільниць | | | | |та загальної | | | | |практики - сімейної | | | | |медицини | | | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.4. Пункти |Лікар-терапевт, | 30 |Від 3 до 5 років | |(відділення) |лікар-педіатр, |відсотків |- 10 відсотків, | |невідкладної |середній | |від 5 до 7 років | |медичної допомоги |медперсонал, водії | |- 20 відсотків, | |вдома |санітарних машин | |понад 7 років - | | | | |30 відсотків | | | | |схемного | | | | |посадового | | | | |окладу | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.5. |Лікарі загальної | 20 |Від 3 до 5 років | |Територіальні |практики, лікарі- |відсотків |- 10 відсотків, | |поліклініки, |терапевти цехових | |понад 5 років - | |поліклініки на |лікарських | |20 відсотків | |залізничному, |дільниць, дільничні | |схемного | |водному та |медичні сестри | |посадового окладу | |повітряному |цехових лікарських | | | |транспорті |дільниць та | | | | |загальної практики | | | | |- сімейної медицини | | | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.6. Станції |Старші лікарі, | 60 | Від 3 до 5 років | |(відділення) |лікарі та середній |відсотків |- 20 відсотків, | |швидкої медичної |медперсонал виїзних | |від 5 до 7 років | |допомоги |бригад, водії та | |- 40 відсотків, | | |молодші медичні | |понад 7 років - | | |сестри виїзних | |60 відсотків | | |бригад | |схемного | | | | |посадового | | | | |окладу | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.7. Станції, |Лікарі та середній | 60 | | |відділення екстреної|медперсонал виїзних |відсотків | | |медичної допомоги |бригад незалежно | | - " - | |республіканської та |від найменування | | | |обласних лікарень, |посад, водії | | | |центри екстреної |виїзних бригад | | | |медичної допомоги та| | | | |медицини катастроф | | | | ( Пункт 5.1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці та
соцполітики N 110/72 ( z0221-02 ) від 22.02.2002, N 202/452
( z1129-04 ) від 10.09.2004 )
|--------------------+--------------------+-------------+-------------------|
|5.1.8. Поліклінічні |Завідувачі | 30 |Від 3 до 5 років | |заклади |терапевтичних та |відсотків |- 10 відсотків, | |(підрозділи) на |педіатричних | |від 5 до 7 років | |залізничному та |відділень, | |- 20 відсотків, | |водному транспорті, |дільничні | |понад 7 років - | |заклади охорони |терапевти, педіатри | |30 відсотків | |здоров'я інших |та дільничні | |схемного | |відомств (при |медсестри | |посадового | |виконанні функцій |територіальних | |окладу | |з надання |дільниць, лікарі | | | |меддопомоги |загальної практики | | | |населенню |та медичні сестри | | | |прикріпленої |загальної практики | | | |території) |- сімейної медицини | | | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.9. Протичумні |Усі працівники | 40-80 | По 10 відсотків | |заклади та |незалежно від |відсотків; |посадового окладу | |структурні |найменування посади |конкретний |за кожний | |підрозділи з |(професії) | розмір |відпрацьований | |боротьби з | | указаних |рік | |особливо | | надбавок | | |небезпечними | | передба- | | |інфекціями інших | | чено в | | |закладів | |пункті 5.2 | | | | | цього | | | | | розділу | | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.10. |Усі працівники | 50 |Від 3 до 5 років | |Протилепрозні |незалежно від |відсотків |- 15 відсотків; | |заклади |найменування посади | |від 5 до 10 років | |(підрозділи) |(професії) | |- 25 відсотків; | | | | |понад 10 років - | | | | |50 відсотків | | | | |схемного | | | | |посадового окладу | |--------------------+--------------------+-------------+-------------------| |5.1.11. Медико- |Лікарі (включаючи | 20 |Від 3 до 5 років | |соціальні експертні |голів та головних |відсотків |- 10 відсотків, | |комісії |експертів) | |понад 5 років - | |Центри (бюро) | | |20 відсотків | |медико-соціальної | | |посадового | |експертизи | | |окладу | -----------------------------------------------------------------------------
5.1.12. За лікарями виїзних бригад станцій (відділень)
швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, які перейшли на посади головних лікарів
станцій швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф та їх заступників, керівників
відділень та підстанцій швидкої медичної допомоги, а також за
працівниками з числа середнього медичного персоналу виїзних бригад
станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на
посади головного фельдшера станції, фельдшера (медичної сестри) з
приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам або старшого
фельдшера станції (підстанції) швидкої медичної допомоги, центрів
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зберігається
надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у
виїзних бригадах. ( Пункт 5.1.12 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002, N 55/137 ( z0350-04 ) від 15.03.2004,
N 202/452 ( z1129-04 ) від 10.09.2004 )
5.1.13. Надбавки за тривалість безперервної роботи
нараховуються кожного місяця за основною посадою, при роботі за
сумісництвом, виконанні обов'язків тимчасово відсутнього
працівника за межами робочого часу за основною роботою виходячи
зі схемного посадового окладу (ставки) за посадою, яку займають,
без урахування будь-яких надбавок, доплат (за винятком лікарів
МСЕК та працівників протичумних закладів). Лікарям МСЕК, центрів
(бюро) медико-соціальних експертиз та працівникам протичумних
закладів, установ (структурних підрозділів) надбавки нараховуються
від посадового окладу. 5.1.14. При зміні розміру посадового окладу (ставки) надбавки
за тривалість роботи обраховуються у відсотках відповідно до стажу
безперервної роботи виходячи з нового окладу (ставки) з дня його
встановлення.
5.2. Максимальні розміри надбавок за тривалість безперервної
роботи, які виплачуються працівникам протичумних закладів або
структурних підрозділів інших закладів по боротьбі з особливо
небезпечними інфекціями
5.2.1. Максимальні розміри надбавок за тривалість
безперервної роботи, які виплачуються працівникам протичумних
закладів та структурних підрозділів інших закладів з боротьби з
особливо небезпечними інфекціями, установлюються залежно від
групи закладу в таких розмірах:
-------------------------------------------------------------------- | | Максимальні розміри надбавок за | | Найменування персоналу | групами закладів (у відсотках) | | |------------------------------------| | | I | II | III | |-----------------------------+---------------+----------+---------| |Медичні працівники, у тому | | | | |числі лікарі - керівники, | 80 | 70 | 60 | |біологи та інші спеціалісти | | | | |-----------------------------+---------------+----------+---------| |Спеціалісти, службовці, | 60 | 50 | 40 | |робітники | | | | --------------------------------------------------------------------
5.2.2. До I групи закладів належать Український
науково-дослідний протичумний інститут ім.І.І.Мечникова та
Львівський НДІ епідеміології та гігієни, у лабораторіях яких
проводять експериментальні та діагностичні дослідження з особливо
небезпечними збудниками I та II груп патогенності. 5.2.3. До II групи закладів належить Кримська протичумна
станція, у лабораторіях якої проводять експериментальні та
діагностичні дослідження з особливо небезпечними збудниками II
групи патогенності. 5.2.4. До III групи закладів належать відділи (відділення)
особливо небезпечних інфекцій санітарно-епідеміологічних станцій,
санітарно-карантинні відділи та пункти санітарно-епідеміологічних
станцій, які здійснюють карантинний догляд.
5.3. Обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на
отримання надбавок за тривалість безперервної роботи
5.3.1. До стажу роботи, який дає право на отримання надбавки
за тривалість безперервної роботи, взаємно зараховується час
роботи в закладах та на посадах, які перелічені в пункті 5.1
розділу 5 "Надбавки", крім роботи в протилепрозних, протичумних
закладах та підрозділах з боротьби з особливо небезпечними
інфекціями. 5.3.2. Періоди роботи, що зараховуються в стаж безперервної
роботи і дають право на надбавки без будь-яких умов та обмежень: - час служби у Збройних Силах колишнього СРСР, України, у
тому числі період виконання інтернаціонального обов'язку, в
органах внутрішніх справ і державної безпеки, перебування в
партизанських загонах у період Великої Вітчизняної війни; - час перебування військовослужбовців у полоні в період війни
за наявності довідки військкомату; - час служби у Збройних Силах колишнього СРСР, що тривав без
перерви після закінчення Великої Вітчизняної війни. 5.3.3. Періоди часу, які підлягають зарахуванню до стажу
безперервної роботи і дають право на отримання вказаної надбавки,
за умови, якщо нижчепереліченим періодам безпосередньо передувала
і за ними слідувала робота, яка дає право на цю надбавку: - час навчання на курсах удосконалення або підвищення
кваліфікації за спеціальністю, за винятком часу проходження
стажування з перебуванням на посаді лікаря-стажиста*; ___________________________
* Період проходження стажування з перебуванням на посаді
лікаря-стажиста зараховується до стажу роботи за спеціальністю,
але виключається зі стажу, який дає право на отримання надбавки за
тривалість безперервної роботи, при цьому зазначена надбавка за
цей період не виплачується. Виплата вказаної надбавки поновлюється відповідно до стажу
роботи після закінчення спеціалістом стажування і отримання
сертифіката про підтвердження звання лікаря-спеціаліста та
повернення його на роботу (посаду), яка дає право на отримання
зазначеної надбавки. - час, коли працівник фактично не працював, але за ним
зберігалися місце роботи (посада) і заробітна плата, у т.ч. час
вимушеного прогулу в разі неправильного звільнення, переведення на
іншу роботу з подальшим відновленням; ( Абзац пункту 5.3.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 110/72 ( z0221-02 ) від 22.02.2002 ) - час, коли працівник не працював, але за яким зберігалися
місце роботи (посада) та допомога за державним соціальним
страхуванням; - час перебування у додатковій відпустці без збереження
заробітної плати на догляд за дитиною відповідно до діючого
законодавства; - час роботи на виборних посадах у радянських, профспілкових
та інших громадських організаціях, у партійних та комсомольських
органах, органах партійно-державного та народного контролю (за
винятком роботи на посадах з господарського та технічного
обслуговування цих органів) до 1 липня 1991 року. 5.3.4. Стаж безперервної роботи, який зберігається лише при
зарахуванні на роботу в заклади (підрозділи) і на посади, що
передбачені в пункті 5.1, і дає право на отримання надбавки за
тривалість безперервної роботи: - не пізніше 3 місяців з дня звільнення із закладу
(підрозділу) у зв'язку з його ліквідацією (реорганізацією),
скороченням штатів або зміною постійного місця проживання, не
враховуючи періоду одержання допомоги по безробіттю або часу
переїзду; ( Абзац другий пункту 5.3.4 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 48/39 ( z0119-05 ) від 25.01.2005 ) - не пізніше одного місяця з дня звільнення із закладів
(підрозділів) за власним бажанням (з поважної причини), у тому
числі при переведенні чоловіка або дружини в іншу місцевість (час
переїзду не включається у місячний строк). Причини, що визнані
поважними при звільненні за власним бажанням, визначаються діючим
законодавством; - не пізніше трьох тижнів при звільненні за власним бажанням
(без поважних причин); - не пізніше трьох місяців, не враховуючи часу переїзду, з
дня звільнення після закінчення обумовленого трудовим договором
строку роботи в районах Далекої Півночі та місцевостях, що
прирівняні до них; - не пізніше місяця після наукової або педагогічної роботи за
спеціальністю, яка безпосередньо слідувала за роботою у закладах,
підрозділах та на посадах, указаних у пункті 5.1; - не пізніше строку, установленого для прибуття на роботу
після закінчення вищого навчального закладу (з урахуванням часу
проходження інтернатури), клінічної ординатури або аспірантури,
якщо навчанню безпосередньо передувала робота в закладах
(підрозділах) та на посадах, указаних у пункті 5.1; - не пізніше 3 місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня
звільнення із Збройних Сил СНД, колишнього СРСР, України, якщо
службі безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах) на
посадах, указаних у пункті 5.1; - не пізніше 3 місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня
звільнення з роботи за власним бажанням з указаних закладів
(підрозділів), посад у зв'язку з переведенням чоловіка (дружини)
військовослужбовця в іншу місцевість або переїзду чоловіка
(дружини) у зв'язку із звільненням із Збройних Сил СНД, колишнього
СРСР, України; - протягом місяця після припинення тимчасової інвалідності
або хвороби, які зумовили звільнення із закладів (підрозділів),
посад, указаних у пункті 5.1, а також у разі переведення на іншу
роботу за цих підстав; - при переході на пенсію за віком та у зв'язку з
інвалідністю, якщо переходу на пенсію безпосередньо передувала
робота в закладах (підрозділах), на посадах, що вказані в пункті
5.1; - не пізніше двох місяців після повернення в Україну з роботи
за кордоном, у міжнародних організаціях як спеціалістів з надання
допомоги іншим державам, якщо роботі за кордоном безпосередньо
передувала робота в закладах (підрозділах) на посадах, що вказані
в пункті 5.1. Час переїзду до місця проживання та перебування у відпустці,
що не була використана за час роботи за кордоном, у цей
двомісячний строк не включаються. Це саме правило застосовується
до членів сімей, які проживали за кордоном разом з працівниками. 5.3.5. Час навчання у клінічній ординатурі за профілем
"лепра" зараховується до стажу, що дає право на отримання надбавок
за тривалість безперервної роботи працівникам лепрозних закладів
та їх структурних підрозділів. 5.3.6. При роботі працівника в державах колишнього СРСР за
спеціальністю і на посаді, на якій він мав право на надбавку за
тривалість безперервної роботи, стаж роботи в цій державі
зараховується, якщо між Україною і державою укладено відповідну
угоду про трудову діяльність і час зарахування на роботу з дня
звільнення не перевищує 3 місяців, не враховуючи часу переїзду.
5.4. Надбавки за високі досягнення у праці, виконання
особливо важливої роботи, складність, напруженість, інші надбавки
5.4.1. Працівникам (у т.ч. керівникам) за високі досягнення у
праці, виконання особливо важливої роботи, складність,
напруженість роботи встановлюються надбавки в розмірі до 50
відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання
завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни
ці надбавки скасовуються або зменшуються. Указані надбавки
встановлюються на певний термін, після закінчення якого керівник
або орган управління за підпорядкуванням приймає рішення про
збереження надбавки або про її відміну. Працівникам закладу,
установи розмір надбавок установлює керівник, а керівнику - орган
охорони здоров'я або праці і соціальної політики за
підпорядкуванням. Граничний розмір зазначених надбавок для одного
працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. 5.4.2. Працівникам психіатричних лікарень (відділень) з
посиленим (суворим) наглядом, центрів та відділень
судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних
комісій, які обслуговують спецконтингент, установлюється надбавка
до схемного посадового окладу в розмірі 50 відсотків. 5.4.3. До тарифних ставок (посадових окладів) установлюється
надбавка за професійну майстерність робітникам: які мають III
розряд - 12 відсотків, IV розряд - 16 відсотків, У розряд - 20
відсотків, VI розряд - 24 відсотки. 5.4.4. Трактористам-машиністам I і II класів, робітникам, які
мають звання "майстер рослинництва", "майстер тваринництва",
майстер зрощення" I і II класів установлюється надбавка за
класність у розмірах: II клас - 10 відсотків, I клас - 20 відсотків місячних тарифних ставок. 5.4.5. Водіям автобусів, вантажних та легкових автомобілів
установлюється щомісячна надбавка за класність до місячної ставки
в розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків. Надбавка нараховується за фактично відпрацьований водієм час.
6. Інші питання оплати праці
6.1. Чергування вдома
Лікарі та середній медичний персонал закладів охорони
здоров'я, які зайняті наданням медичної допомоги населенню, у т.ч.
екстреної, можуть залучатись до чергування вдома. ( Абзац перший
пункту 6.1 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінпраці та соцполітики N 487/344 ( z0794-02 ) від
17.09.2002 ) Чергування вдома може надаватись лікарям - до п'яти посад з
основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад середнього
медичного персоналу (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична
операційна, сестра медична-анестезист) з урахуванням
укомплектованості штатів, виробничої необхідності, кількості
викликів і експертної їх оцінки. ( Абзац другий пункту 6.1 розділу
6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 55/137 ( z0350-04 ) від 15.03.2004 ) Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого
часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її
межами. Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як
півгодини за кожну годину чергування. У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на
місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик,
оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку
посадового окладу спеціаліста із збереженням діючого порядку
оплати праці працівників охорони здоров'я у нічний час. У такому самому порядку проводиться оплата чергувань удома в
неробочий та нічний час працівників центрів екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф, спеціалістів медичних бригад
постійної готовності та багатофункціональних медичних загонів
спеціального призначення, що організовані для безпосереднього
надання екстреної медичної допомоги та рятувальних робіт при
аваріях, катастрофах, у разі стихійного лиха та надзвичайних
ситуацій. Для працівників цих служб не застосовується абзац другий
цього пункту. ( Абзац шостий пункту 6.1 розділу 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Мінпраці та соцполітики N 55/137
( z0350-04 ) від 15.03.2004, N 202/452 ( z1129-04 ) від
10.09.2004 )
6.2. Чергування у стаціонарі
Заклади охорони здоров'я, які мають стаціонари, належать до
безперервно діючих закладів, медична допомога в яких надається
цілодобово. Чергування у стаціонарах здійснюються за рахунок
місячної та понадмісячної норми робочого часу працівника. Робочий
час медичних працівників ураховується помісячно. Місячна норма
робочого часу визначається виходячи з установленої для даного
працівника щоденної тривалості робочого часу, передбаченої для
шестиденного робочого тижня, та кількості робочих днів у даному
місяці. Тривалість робочого часу напередодні святкових і вихідних
днів скорочується згідно з чинним законодавством. У місячну норму
робочого часу включаються всі види робіт, які виконуються
працівниками (тобто основна робота, чергування, виклик для надання
допомоги хворим вдома тощо). Залучення до чергувань лікарів амбулаторно-поліклінічних
підрозділів лікувальних закладів, диспансерів, пологових будинків
тощо проводиться за їх згодою та відповідно до діючого
законодавства про працю. Забороняється залучати до роботи в нічний час та до
надурочних робіт осіб, які перелічені в статтях 55, 63 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ). Чергування в межах місячної норми робочого часу здійснюються
штатними медичними працівниками за рахунок зменшення тривалості
змін протягом місяця. Якщо чергування здійснювалось у робочі дні згідно з графіком
роботи в межах місячної норми робочого часу, то додаткова оплата
(понад посадовий оклад) не проводиться. Цей порядок оплати застосовується при роботі за суміщенням
посад або при виконанні обов'язків тимчасово відсутнього
працівника в межах місячної норми робочого часу. Чергування за графіком у вихідний та святковий день в межах
місячної норми робочого часу може компенсуватися за згодою сторін
наданням іншого дня відпочинку або у розмірі одинарної годинної
ставки понад оклада (статті 72, 107 КЗпП України) ( 322-08 ). Лікарі та середній медичний персонал можуть залучатися за їх
згодою до чергувань понад місячну норму робочого часу без займання
штатних посад з оплатою з фонду оплати праці. У цьому разі оплата роботи, яка виконується у робочі дні
тижня, проводиться в одинарному розмірі понад оклад, а у вихідний
день - за графіком, святковий чи неробочий день - у розмірі
подвійної годинної або денної ставки понад оклад (статті 106, 107
КЗпП України ( 322-08 ). За чергування у нічний час проводиться додаткова оплата в
розмірах, установлених у пункті 4.1 розділу 4 цих Умов. У разі
продовження працівником роботи внаслідок неявки працівника, якого
замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості замінити його
іншим працівником оплата проводиться за фактично відпрацьовані
години як робота в надурочний час (ст.106 КЗпП України ( 322-08 ). Чергування понад місячну норму робочого часу не є
сумісництвом. Залучення працівників до чергувань понад місячну норму
робочого часу можливе тільки в тих випадках, коли в закладі
відсутні вакантні посади за цією спеціальністю.
6.3. Відрядна оплата праці
З метою зміцнення зацікавленості працівників у зростанні
продуктивності праці та підвищенні рівня її нормування, якості
робіт, що виконуються, керівники закладів та установ за умовами,
що передбачені колективним договором, можуть уводити відрядну
оплату праці. Відрядна оплата праці може вводитись у межах фонду заробітної
плати працівників, для яких вона застосовується. Відрядні розцінки
встановлюються виходячи з окладу за відповідною посадою
(професією) і кваліфікацією, а тим, хто працює за міжгалузевими
єдиними нормами виробки або прогресивнішими нормами трудових
витрат, - з підвищенням вказаного окладу на 10 відсотків.
6.4. Окремі види оплати праці
Оплата праці працівників закладів (відділів, відділень,
лабораторій, кабінетів) зубопротезування проводиться: у закладах, що перебувають на державному бюджеті, - за
погодинною системою, за винятком зубних техніків, полірувальників,
ливарників та інших робітників, зайнятих на зуботехнічних роботах,
оплата праці яких проводиться за відрядно-преміальною системою; у закладах, які перебувають на госпрозрахунку або утримуються
за рахунок кошторису спеціальних коштів, - за
погодинно-преміальною системою, за винятком зубних техніків,
полірувальників, ливарників та інших робітників, зайнятих на
зуботехнічних роботах, оплата праці яких проводиться за
відрядно-преміальною системою. Якщо відрядно-преміальна оплата праці економічно не доцільна
або застосування її не викликане іншими причинами (у зуботехнічних
підрозділах при стоматологічних інститутах, факультетах, кафедрах,
медичних училищах, що є навчальними базами цих навчальних
закладів, та ін.), то оплата праці зубних техніків здійснюється за
погодинною або погодинно-преміальною системою. Погодинні ставки зубних техніків, оплата праці яких
здійснюється за відрядною системою, розраховуються виходячи з
місячних посадових окладів зубних техніків за пунктом 2.3.1
розділу 2 Умов та встановленої середньомісячної норми робочого
часу. Погодинні ставки зубних техніків, полірувальників,
ливарників, які виконують зуботехнічні роботи із застосуванням
дорогоцінних металів, підвищуються на 25 відсотків. Якщо комісією закладу з контролю за якістю роботи із
зубопротезування встановлено непридатність зубного протеза
внаслідок неякісного його виготовлення, то із заробітної плати
конкретного винуватця - посадової особи (лікаря, зубного техніка,
полірувальника, ливарника та інших робітників, які зайняті на
зуботехнічних роботах) утримується вартість бракованого зубного
протеза в порядку, передбаченому діючим законодавством. Місячні посадові оклади зубних техніків при погодинній та
погодинно-преміальній оплаті праці встановлюються у розмірах,
передбачених пунктом 2.3.1 розділу 2 Умов. Погодинні ставки полірувальників, ливарників та інших
робітників, які зайняті на зуботехнічних роботах і праця яких
оплачується за відрядною системою, установлюються відповідно до
умов оплати працівників бюджетної сфери.
6.5. Умови оплати праці працівників закладів, відділень
профілактичної дезінфекції
Погодинні ставки дезінфекторів-відрядників розраховуються
виходячи з місячних посадових окладів дезінфекторів та місячної
норми робочого часу. Місячні посадові оклади дезінфекторів при
погодинно-преміальній системі оплати праці встановлюються у
розмірах, передбачених пунктом 2.3.4 розділу 2 Умов.
6.6. Умови оплати праці працівників закладів, відділень,
відділів, кабінетів лікувальної косметики
Оплата праці працівників закладів, відділень, відділів,
кабінетів лікувальної косметики проводиться: лікарів, середнього (за винятком медичних сестер з
косметичних процедур) та молодшого медичного персоналу, службовців
і робітників - за погодинно-преміальною системою; медичних сестер з косметичних процедур - за
відрядно-преміальною системою, а в тих випадках, коли застосування
відрядної системи оплати праці економічно не доцільно, - за
погодинно-преміальною системою; місячні посадові оклади медичних сестер з косметичних
процедур при погодинно-преміальній системі оплати праці
встановлюються у розмірах, передбачених пунктом 2.3.1 розділу 2
Умов. Погодинні ставки медичних сестер з косметичних процедур при
погодинно-преміальній системі оплати праці розраховуються
виходячи з посадових окладів середнього медичного персоналу за
пунктом 2.3.1 розділу 2 Умов та місячною нормою робочого часу.
6.7. Умови оплати праці медичних працівників, які
обслуговують спортивні змагання і збори
Оплата праці медичних працівників, які залучаються для
обслуговування спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів
поза межами робочого часу (у вечірній час, неробочі дні, під час
відпустки та ін.), здійснюється організаціями, що проводять
спортивні змагання та навчально-тренувальні збори, за
відпрацьований час виходячи з посадового окладу та встановленої
місячної норми робочого часу. У разі виїздів медичних працівників для обслуговування
спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів за місто їх
схемні посадові оклади підвищуються на 15 відсотків, а також
відшкодовуються фактичні витрати за проїзд до місця змагання
(навчально-тренувального збору) та назад. До вказаних вище оплат включено оплату за відпустку. У разі залучення медичних працівників до обслуговування
спортивних змагань у межах їх робочого часу за ними зберігається
заробітна плата за основним місцем роботи, а оплата за межами
робочого часу, що передбачена даними Умовами, не проводиться.
6.8. Умови оплати праці лікарів, які залучаються для
проведення медичних оглядів
Оплата праці лікарів, які залучаються до роботи в комісіях з
проведення медичних оглядів окремих груп працівників (водіїв,
кухарів, працівників дитячих закладів та ін.), здійснюється за
рахунок коштів організацій і підприємств, що організовують ці
огляди, за фактично відпрацьований час за погодинними ставками,
розрахованими виходячи з місячних посадових окладів, які
передбачені цими Умовами. Зазначена оплата праці лікарів не проводиться, якщо медичні
огляди здійснюються у межах їх робочого часу.
6.9. Умови оплати праці сезонних робітників протичумних
закладів
Оплата праці сезонних робітників протичумних закладів
проводиться за погодинною або погодинно-преміальною системою. Погодинна система застосовується для оплати праці сезонних
працівників, які зайняті на підготовчих та допоміжних роботах в
обстежувальних та контрольних групах, в епідеміологічних загонах,
на роботах з виготовлення приманок, а також для оплати праці
копцевих, заправників отрут та інших сезонних робітників.
Погодинно-преміальна система застосовується для оплати праці
сезонних робітників, які зайняті безпосередньо на роботах з
винищування гризунів. Оплата праці сезонних робітників протичумних закладів
проводиться за місячним посадовим окладом у розмірі з 1 квітня
2005 року - 300 грн., з 1 липня 2005 року - 321 грн, підвищеним на
12 відсотків. ( Абзац четвертий пункту 6.9 розділу 6 Умов із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 ) При годинно-преміальній системі оплати праці сезонних
робітників, які безпосередньо зайняті на роботах з винищування
гризунів, денна ставка розраховується з окладу з 1 квітня
2005 року - 300 грн., з 1 липня 2005 року - 321 грн. ( Абзац
п'ятий пункту 6.9 розділу 6 Умов із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 124/182
( z0443-05 ) від 21.04.2005 ) Денні завдання (норми) на виконання роботи з винищування
гризунів в ензоотичних з чуми районах України встановлюються
Міністерством охорони здоров'я України в установленому порядку. Простої не з вини сезонних робітників (унаслідок непогоди та
інших причин) оплачуються за погодинними ставками, розрахованими з
місячного окладу в розмірі з 1 квітня 2005 року - 300 грн., з
1 липня 2005 року - 321 грн. ( Абзац сьомий пункту 6.9 розділу 6
Умов із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 ) Сезонним робітникам протичумних закладів, які зайняті на
роботах з винищування гризунів, замість добових та квартирних
виплачується компенсація з розрахунку місячного окладу в розмірі з
1 квітня 2005 року - 300 грн., з 1 липня 2005 року - 321 грн. за
фактично виконану роботу в кожному місяці. ( Абзац восьмий пункту
6.9 розділу 6 Умов із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 )
від 21.04.2005 ) 6.10. Умови оплати праці працівників розвізної та розносної
торгівлі медичними та іншими товарами аптечного асортименту
Оплата працівників розвізної та розносної торгівлі
проводиться виходячи з вартості реалізованих товарів, за
розцінками, що не перевищують такі розміри:
------------------------------------------------------------------ | Група товарів |Розмір винагороди (розцінки в %)| | | від вартості реалізованих | | | товарів | |-------------------------------+--------------------------------| |Лікарські засоби та | | |дезінфекційні препарати | 15 | |-------------------------------+--------------------------------| |Перев'язувальні матеріали, | | |предмети санітарії, гігієни та | 3 | |догляду за хворими | | ------------------------------------------------------------------
Оплата праці завідувачів аптечних пунктів (медичних
працівників, які не входять до штату аптек) проводиться за рахунок
сум реалізованих аптечним пунктом медичних товарів за розцінками,
що не перевищують 13 відсотків їх роздрібної ціни. Конкретні розміри розцінок затверджуються МОЗ Автономної
Республіки Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, міських
міст Києва і Севастополя державних адміністрацій.
6.11. Преміювання та матеріальна допомога
У закладах охорони здоров'я та установах соціального захисту
населення преміювання працівників проводиться у межах
затвердженого фонду оплати праці. Керівники закладів та установ за погодженням з профспілковими
комітетами самостійно затверджують положення про преміювання
працівників. Керівники мають право надавати працівникам матеріальну
допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один
посадовий оклад на рік, за винятком матеріальної допомоги на
поховання, розмір якої не обмежується. Показники, розміри та строки преміювання керівників закладів,
установ визначаються органом управління за підпорядкуванням. Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в
загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними
розмірами не обмежується.
Начальник управління політики
оплати праці Міністерства праці
та соціальної політики України О.І.Дворник
Начальник Головного управління
економіки Міністерства охорони
здоров'я України Т.Ф.Баранова
Додаток 1
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров'я та установ
соціального захисту
населення України
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
від 21.04.2005 N 124/182
( z0443-05 )

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
працівників _____________________ на _______ рік
(назва закладу)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Назва |Пріз-|Ква- | | Обсяг | Доплати, | Надбавки, |Місячний | |з/п|струк- |вище |ліфі-| | роботи | що мають | що мають |фонд | | |турного|ім'я |ка- | Посадовий оклад |за даною | обов'язковий | обов'язковий |заробітної| | |підроз-|та по|ційна| | посадою | характер | характер |плати | | |ділу та|бать-|кате-| | (1,0; | | |(у грн.) | | |посад |кові |горія| | 0,75; | | | | | | | | | | 0,5; | | | | | | | | | | 0,25) | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+---------+----------------+----------------| | | | | | |схемний | підвищення |усього| інші |усього|за |за |за | |за | | | | | | | |посадо- | схемного |схем- | підвищення |поса- |ос- |су- |нау- | розмір |трива-| розмір | | | | | | |вий | посадового |ний | схемного |довий |нов-|міс-|ковий | доплати |лість | надбавки| | | | | | |оклад, | окладу |поса- | посадового |оклад |ною |ниц-|сту- | |без- | | | | | | | |установ-| |довий | окладу |(гр.9+|по- |твом|пінь, | |пере- | | | | | | | |лений за|------------------|оклад |---------------|+ 10 +|са- | |шкід- |---------|рвної |---------| | | | | | |розді- |за |за |за |(гр.5-|за |за |інші|+ 11 +|дою | |ливі |у |аб- |робо- |у |аб- | | | | | | |лом 2 |опе- |заві-|ква- |8) |шкід-|по- | |+ 12) | | |умови |від-|со- |ти, |від-|со- | | | | | | |Умов |ратив-|дува-|ліфі-| |ливі |чес-| | | | |робіт-|сот-|лют-|клас- |сот-|лют-| | | | | | | |ні |ння, |ка- | |умо- |не | | | | |никам |ках |ний |ність,|ках |ний | | | | | | | |втру- |стар-|ційну| |ви, |зва-| | | | |(дода-| |роз-|май- | |роз-| | | | | | | |чання |шин- |кате-| |зас- |ння | | | | |ток | |мір |стер- | |мір | | | | | | | | |ство,|горію| |тосу-| | | | | |8), | | |ність,| | | | | | | | | | |сані-|ке- | |вання| | | | | |шеф- | | |за | | | | | | | | | | |тар- |рів- | |дез. | | | | | |кухарю| | |спец- | | | | | | | | | | |ний |никам| |засо-| | | | | | | | |кон- | | | | | | | | | | |тран-|та їх| |бів | | | | | | | | |тин- | | | | | | | | | | |спорт|зас- | | | | | | | | | | |гент | | | | | | | | | | | |туп- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |никам| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом
у т. ч.
лікарі
середній медперсонал
молодший медперсонал
інший персонал
Керівник закладу
Головний бухгалтер
Члени комісії:

Для проведення роботи з визначення посадових окладів
працівників закладів охорони здоров'я та розмірів надбавок за
наказом керівника створюється постійно діюча комісія у складі:
заступник керівника з економічних питань (спеціаліст-економіст),
головний бухгалтер, працівник, який займається питаннями кадрів,
голова профспілкового комітету та інші особи, які можуть
залучатися керівником закладу. Тарифікаційну комісію очолює
керівник закладу. Тарифікаційна комісія у своїй роботі керується діючими
умовами оплати праці та іншими нормативними актами з цих питань. Порядок роботи тарифікаційної комісії визначається головою
комісії. Тарифікаційний список складається щорічно, є документом для
складання штатного розпису, додається до нього і підписується
всіма членами комісії. У разі зміни протягом року розміру посадового окладу, доплат
та надбавок тарифікаційною комісією вносяться відповідні зміни до
тарифікаційного списку. Тарифікаційний список заповнюється окремо за кожним
структурним підрозділом та посадою. Кількість посад у тарифікаційному списку повинна збігатися з
кількістю посад у штатному розписі. Вакантні посади відображаються у відповідних структурних
підрозділах з установленням середніх окладів, передбачених схемою
посадових окладів. Нарахування заробітної плати бухгалтерією провадиться окремо
за основною посадою, при роботі за сумісництвом та виконанні
обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002, N 124/182 ( z0443-05 ) від
21.04.2005 )

Додаток 2
до Умов оплати праці
працівників закладів
охорони здоров'я та установ
соціального захисту
населення
(у редакції
наказу Міністерства праці
та соціальної політики та
Міністерства охорони
здоров'я України
від 22.02.2002 N 110/72
( z0221-02 )

Показники віднесення закладів охорони здоров'я і установ
соціального захисту населення до груп з оплатою
праці керівних працівників ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Показники | Групи з оплати праці | | закладів | |------------------------------------------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |1. Обласні лікарні, міські | |обласні, | | | | | |лікарні м. Києва і | |міські та | | | | | |м.Севастополя, республіканська| |республіканська | | | | | |(Автономна Республіка Крим) | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |2. Психіатричні, |кількість | більше |701-1000|401-700 |251-400| до 250 | |психоневрологічні, | ліжок | 1000 | | | | | |наркологічні лікарні, | (од.) | | | | | | |диспансери | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |3. Госпіталі для |кількість | - |більше |400-700 | менше | - | |інвалідів війни, | ліжок | | 700 | | 400 | | |воїнів-інтернаціоналістів | (од.) | | | | | | |інші спеціалізовані | | | | | | | |лікарні і | | | | | | | |диспансери, центри | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |4. Центральні районні |чисельність | більше |50-100 |30-50 | до 30 | - | |центральні міські лікарні |прикріпленого | 100 | | | | | |номерні районні лікарні, |населення | | | | | | |міські лікарні, районні |(тис. чол.) | | | | | | |лікарні, медико-санітарні | | | | | | | |частини, які мають | | | | | | | |амбулаторно-поліклінічні | | | | | | | |підрозділи, лікарні | | | | | | | |швидкої допомоги; | | | | | | | |міські багатопрофільні | | | | | | | |лікарні, які не мають |кількість | більше |451-600 |201-450 |до 200 | | |амбулаторно-поліклінічних | ліжок | 600 | | | | | |підрозділів | (од.) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |5. Пологові будинки, |кількість | - |більше |200-300 |до 200 | - | |перинатальні центри | ліжок | | 300 | | | | | | (од.) | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |6. Самостійні |чисельність | - |більше |75-100 | 50-75 |до 50 | |амбулаторно-поліклінічні |прикріпленого | | 100 | | | | |заклади, за якими |населення | | | | | | |якими закріплена |(тис. чол.) | | | | | | |територія з | | | | | | | |обслуговування населення | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |7. Диспансери без ліжок, |кількість |понад 250 |151-250 |61-150 | 21-60 |до 20 | |реабілітаційні та |лікарських | | | | | | |спеціалізовані | посад | | | | | | |центри, центри | (од.) | | | | | | |профілактики і | | | | | | | |боротьби зі СНІДом | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |8. Станції швидкої |чисельність | більше |501-1000|201-500 |51-200 |до 50 | |медичної допомоги, |прикріпленого | 1000 | | | | | |Українська станція |населення | | | | | | |та обласні центри |(тис. чол.) | | | | | | |екстреної медичної | | | | | | | |консультативної | | | | | | | |допомоги, | | | | | | | |територіальні | | | | | | | |центри екстренної | | | | | | | |медичної допомоги | | | | | | | |та медицини та катастроф | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |9. Клініки при НДІ та вищих |кількість | більше |250-500 | до 250 | - | - | |навчальних закладах III-IV | ліжок | 500 | | | | | |рівнів акредитації | (од.) | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |10. Санаторно-курортні |кількість | - |більше |401-600 |201-400| до 200 | | заклади | ліжок | | 600 | | | | | | (од.) | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |11. Санітарно-епідеміологічні |чисельність |Український | - | - | - | - | |станції: |прикріпленого |центр | | | | | | |населення |державного | | | | | | |(тис. чол.) |санепіднагляду, | | | | | | | |республіканська | | | | | | | |(Автономна | | | | | | | |Республіка | | | | | | | |Крим), | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | |міські, | | | | | | | |Центральна на | | | | | | | |залізничному | | | | | | | |транспорті, | | | | | | | |міські з | | | | | | | |населенням | | | | | | | |більше 500 | | | | | | | |тис.чоловік | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |- міські, районні в містах | --//-- | - |251-500 |101-250 |до 100 | - | |залізниць | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |- районні | --//-- | - |більше |51-100 | 31-50 |до 30 | |сільські, лінійні | | | 100 | | | | |та СЕС, що входять до складу | | | | | | | |медико-санітарних частин | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |12. Дезінфекційні станції |чисельність | - |більше |501-1000 |301-500| до 300 | | |прикріпленого | | 1000 | | | | | |населення | | | | | | | |(тис. чол.) | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |13. Діагностичні центри |чисельність | - |більше |менше 1.0 | - | - | | |прикріпленого | |1,0 та | | | | | |населення | |обласні | | | | | |(млн. чол.) | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |14. Дільничні лікарні |кількість | - | - | - | понад |до 50 | | | ліжок | | | | 50 | | | | (од) | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |15. Басейнові лікарні |кількість | - | - |більше |301-500| до | | | ліжок | | | 500 | | 300 | | | (од.) | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |16. Бюро (центри) | - | - |головне |Обласні, | інші | - | |судово-медичної та | | | |міські з | | | |судово-психіатричної | | | |населенням | | | |експертизи, | | | |понад | | | |патологоанатомічні бюро | | | |1,5 млн. | | | |(центри) | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |17. Центри здоров'я | - | - | - |Український| інші | - | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |18. Будинки-інтернати |кількість | більше |501-1000|301-500 |151-300| до 150 | |для громадян | ліжок | 1000 | | | | | |похилого віку та | (од.), | | | | | | |інвалідів, будинки |осіб, що | | | | | | |"Милосердя", |обслуговуються| | | | | | |лікарні (центри) | (чол.) | | | | | | |"Хоспіс", будинки | | | | | | | |ветеранів, дитячі | | | | | | | |будинки-інтернати, | | | | | | | |психоневрологічні | | | | | | | |інтернати, геріатричні | | | | | | | |будинки-інтернати, | | | | | | | |пансіонати для | | | | | | | |ветеранів війни та | | | | | | | |праці, територіальні та | | | | | | | |реабілітаційні | | | | | | | |центри соціального | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | |пенсіонерів та одиноких | | | | | | | |непрацездатних громадян, | | | | | | | |самостійні відділення | | | | | | | |соціальної допомоги вдома, | | | | | | | |центри соціальної | | | | | | | |адаптації для осіб | | | | | | | |без постійного | | | | | | | |місця проживання, | | | | | | | |нічліжні будинки, місця для | | | | | | | |осіб, які не мають житла | | | | | | | |------------------------------+--------------+--------------------+--------+-----------+-------+----------| |19. Інші заклади | - | - | - | - | - |незалежно | |охорони здоров'я | | | | | |від показ-| |та установи соціального | | | | | |ників | |захисту населення, | | | | | | | |які не вказані в пунктах 1-18 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показники зарахування аптечних закладів
до груп з оплати праці керівників
Таблиця 2 -------------------------------------------------------------------- |Найменування закладів |Групи з оплати праці |Товарообіг на рік у | | | |роздрібних цінах на | | | |01.01.92 (млн.грн.) | |----------------------+----------------------+--------------------| |1. Госпрозрахункові | I | від 550 | |аптеки (у т.ч. | II | від 300 до 550 | |міжлікарняні та | III | від 150 до 300 | |лікарняні) | IV | від 25 до 150 | | | V | до 25 | |----------------------+----------------------+--------------------| |2. Аптечні магазини, | I | від 700 | |магазини оптики, | II | від 350 до 700 | |кіоски, магазини | III | від 150 до 350 | |медтехніки | IV | від 30 до 150 | | | V | до 30 | |----------------------+----------------------+--------------------| |3. Склади і бази | I | Від 40 | |аптечні | II | від 30 до 40 | | | III | від 20 до 30 | | | IV | від 10 до 20 | | | V | до 10 | |----------------------+----------------------+--------------------| |4. Контрольно- | | Кількість аналізів | |аналітичні | | (тис. на рік) | |лабораторії | |--------------------| | | I | понад 15 | | | II | від 10 до 15 | | | III | від 5 до 10 | | | IV | від 3 до 5 | | | V | до 3 | --------------------------------------------------------------------
Примітка. Обсяги показників для віднесення аптечних закладів
до відповідних груп з оплати праці розраховуються на підставі
довідок регіональних органів статистики в порівняльних цінах за
станом на 01.01.92 - для аптечних закладів і на 01.01.91 - для
аптечних баз і складів.
Станції переливання крові
Таблиця 3
-------------------------------------------------------------------- |Групи з оплати | Кількість заготовленої | Кількість | |праці | плазми (тис. л на рік) | переробленої | | | | плазми (тис. л на рік)| |---------------+--------------------------+-----------------------| | I | більше 10 | більше 8 | |---------------+--------------------------+-----------------------| | II | від 8 до 10 | від 6 до 8 | |---------------+--------------------------+-----------------------| | III | від 6 до 8 | від 4 до 6 | |---------------+--------------------------+-----------------------| | IV | від 0,5 до 6 | від 0,2 до 4 | --------------------------------------------------------------------
1. При встановленні групи з оплати праці керівних працівників
ураховуються показники із заготівлі та переробки плазми.
2. Щодо станцій переливання крові, які мають показники із
заготівлі та переробки плазми та віднесені до різних груп,
установлюється група з оплати праці за показником заготівлі
плазми.
3. Станції переливання крові, які лише заготовляють плазму,
відносяться до групи на один порядок нижче ніж це передбачено
показниками із заготівлі плазми.
4. Станціям переливання крові, які лише перероблюють плазму,
група встановлюється за показником кількості переробленої плазми.
Молочні кухні
Таблиця 4
------------------------------------------------------------- |Групи з оплати праці | Кількість фактично виготовлених| | | порцій (тис. в день) | |---------------------+-------------------------------------| | I | більше 12 | |---------------------+-------------------------------------| | II | 7,5 - 12 | |---------------------+-------------------------------------| | III | 3 - 7,5 | |---------------------+-------------------------------------| | IV | 0.5 - 3 | |---------------------+-------------------------------------| | V | менше 0,5 | -------------------------------------------------------------
Примітка. Схемний посадовий оклад керівника (завідувача)
молочної кухні (фабрики) при перевищенні вдвічі показників, що
відповідають I групі, підвищується на 10 відсотків.
Будинки відпочинку, творчості, пансіонати, туристичні бази,
профілакторії, бази відпочинку
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------ |Групи з оплати | Кількість відпочивальників в людино-днях за рік| | праці | (тис.) | | |------------------------------------------------| | | будинки відпочинку, будинки | туристичні бази,| | | творчості, пансіонати | профілакторії | |---------------+------------------------------+-----------------| | I | більше 300 | більше 600 | |---------------+------------------------------+-----------------| | II | більше 200 до 300 |більше 450 до 600| |---------------+------------------------------+-----------------| | III | більше 100 до 200 |більше 200 до 450| |---------------+------------------------------+-----------------| | IV | більше 35 до 100 | більше 80 до 200| |---------------+------------------------------+-----------------| | V | до 35 | до 80 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При віднесенні будинків творчості до груп з оплати праці
керівників кількість людино-днів ураховується за коефіцієнтом 4,0.
2. Керівники баз відпочинку відносяться за оплатою праці на
один порядок нижче групи, визначеної за встановленими показниками
для керівників будинків відпочинку.
3. При віднесенні туристичних баз до груп з оплати праці
керівників кількість людино-днів, які заплановані для іноземних
туристів, ураховується з коефіцієнтом 2,0.
4. Туристичні бази в орендованих приміщеннях, туристичні,
залізничні, морські та річкові маршрути відносяться за оплатою
праці на один порядок нижче групи, визначеної за встановленими
показниками для туристичних баз.
Бази та склади спецмедпостачання
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------ | | Обласні бази за групами з оплати праці | | |----------------------------------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------+---------+----------+-----------+-----------+-------| |млн. грн. | 6 і | 4-6 | 3-4 | 2-3 | до 2 | | | більше | | | | | |-----------+----------------------------------------------------| | | Склади спецмедпостачання | |-----------+----------------------------------------------------| |млн. грн. | 1,5 | 1,0-1,5 | 0,5-1,0 | до 0,5 | | | | і більше| | | | | ------------------------------------------------------------------
Порядок встановлення груп з оплати праці керівних працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
1. За показниками, які встановлені п.1 табл. 1, відноситься
одна лікарня для дорослих та одна для дітей.
2. Дитячі санаторно-курортні заклади відносяться до групи на
один порядок вище ніж передбачено показниками пункту 10 табл.1
додатка 2.
3. Заклади санітарно-епідеміологічної служби відносяться: - Центральна санітарно-епідеміологічна станція водного
транспорту, Чорноморська басейнова СЕС - до I групи з оплати
праці; - Азовська басейнова СЕС, Кримська протичумна станція,
Центральна СЕС цивільної авіації МОЗ України - до II групи з
оплати праці; - Дніпровська басейнова СЕС - до III групи з оплати праці; - портові санітарно-епідеміологічні станції,
санітарно-епідеміологічні станції цивільної авіації - до IV групи
з оплати праці. Лікувальні заклади відносяться: - Київська центральна басейнова клінічна лікарня - до III
групи з оплати праці; - Іллічівська портова лікарня - до II групи з оплати праці,
Іллічівська стоматологічна поліклініка - до IV групи з оплати
праці; - медичне об'єднання для вчених Національної Академії наук
України - до II групи з оплати праці; - Київський міський центр трансплантації кісткового мозку -
до III групи з оплати праці.
4. У закладах охорони здоров'я, де показники щодо віднесення
закладів до груп з оплати праці керівників встановлені в
залежності від кількості ліжок (одиниць), враховуються ліжка
стаціонарів денного перебування. При визначенні показника "кількість ліжок" враховуються також
ліжка для новонароджених дітей. При визначенні групи з оплати праці керівників дитячих
лікувально-профілактичних закладів у залежності від прикріпленого
населення враховується прикріплене дитяче населення.
5. Для закладів і установ, які наведені в пункті 18 табл. 1
цього додатка, при визначенні показника "кількість ліжок"
ураховується кількість самотніх непрацездатних громадян похилого
віку та інвалідів, зарахованих установами соціального захисту
населення для надання різних видів послуг та допомоги вдома, в
умовах денного перебування та стаціонарного проживання.
6. Керівникам будинків-інтернатів для громадян похилого віку
та інвалідів, психоневрологічних інтернатів, геріатричних
будинків-інтернатів та пансіонатів для ветеранів війни і праці,
дитячих будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального
обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян,
реабілітаційних центрів з обслуговування інвалідів та для інших
установ соціального захисту населення група з оплати праці
підвищується: а) на 1 порядок - за наявності в установі
лікувально-виробничих майстерень або підсобного господарства та
інших виробничих підрозділів з обсягом виробництва продукції від 9
тис.грн. до 26 тис.грн. на рік, а також за наявності майстерень і
підсобного господарства із загальним обсягом виробництва продукції
не менше 35 тис.грн. на рік; б) на 2 порядки: - за наявності в установі лікувально-виробничих майстерень з
обсягом виробництва продукції не менше 15 тис.грн. на рік, а також
лікувально-виробничих майстерень і підсобного сільського
господарства або інших виробничих підрозділів із загальним обсягом
виробництва продукції не менше 50 тис.грн. на рік.; - за наявності в установі лікувально-виробничих майстерень і
підсобного господарства з обсягом виробництва продукції не менше
26 тис.грн. на рік у кожному.
( Додаток 2 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мінпраці та соцполітики N 487/344 ( z0794-02 ) від
17.09.2002, N 48/39 ( z0119-05 ) від 25.01.2005 )

Додаток 3
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров'я та установ
соціального захисту
населення
(у редакції наказу
Мінпраці МОЗ України
від 10.09.2004 N 202/452
( z1129-04 )

ПЕРЕЛІК
закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право
на підвищення схемних посадових окладів (ставок) у зв'язку
зі шкідливими і важкими умовами праці

1. Заклади, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає
право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) на
25 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці
1.1. Протичумні заклади, підрозділи: Лепрозорії, протилепрозорні відділення, палати, ізолятори,
кабінети, пункти. Усі працівники.
1.2. Відділення, палати та кабінети для психічно хворих,
геріатричні пансіонати, відділення: Центри, відділення, палати та кабінети для лікування та
реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи з
порушенням психіки. Спеціалізовані відділення (палати) лікувально-профілактичних
закладів, призначені для надання медичної допомоги особам, які
одержали травму внаслідок гострого алкогольного психозу або
гострого алкогольного отруєння.
Таблиця
--------------------------------------------------------------------- | Найменування посад | |-------------------------------------------------------------------|
|лікарів і провізорів,| середнього медичного | молодшого медичного | | фахівців та | та фармацевтичного | та фармацевтичного | | службовців, які | персоналу, фахівців |персоналу, робітників | |підлягають заміщенню | та службовців | | | особами з вищою | | | | освітою | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+----------------------+----------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, |незалежно від їх |незалежно від їх | |соціальні працівники |найменування, |найменування, | | |соціальні працівники |перукарі та інші | | | |професії робітників, | | | |що обслуговують | | | |хворих | |-------------------------------------------------------------------| |1.3. Групи для дітей з органічним ураженням нервової системи з | |порушенням психіки | |-------------------------------------------------------------------| | |Посади середнього |Посади молодшого | | |медичного персоналу |медичного персоналу | | |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |1.4. Будинки дитини, ясла, санаторії, відділення для дітей з | |органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням | |психіки | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, |незалежно від їх |незалежно від їх | |соціальні працівники |найменування, |найменування | | |соціальні працівники | | |-------------------------------------------------------------------| |1.5. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні заклади, їх | |структурні підрозділи, за винятком відділень, кабінетів, палат, що | |не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які | |страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією. | | Відділення, палати та кабінети для лікування психічно хворих | |та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, | |інших закладів охорони здоров'я | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, у тому |незалежно від їх |незалежно від їх | |числі для |найменування, у тому |найменування, у тому | |обслуговування хворих|числі для |числі для | |у виробничих |обслуговування хворих |обслуговування хворих | |(трудових) майстернях|у лікувально- |у лікувально- | |та підсобних |виробничих (трудових) |виробничих (трудових) | |господарствах (за |майстернях та |майстернях та | |винятком посад |підсобних |підсобних | |лікарів відділень, |господарствах (за |господарствах; | |кабінетів, палат, які|винятком посад |професії робітників, | |не передбачені для |середнього медичного |які працюють у | |лікування психічно |персоналу відділень, |відділеннях, - | |хворих та осіб, котрі|кабінетів, палат, не |перукарі, | |страждають на хроніч-|передбачених для |гардеробники, ліфтери | |ний алкоголізм та |лікування психічно |та ін.; професії | |наркоманію), |хворих та осіб, котрі |робітників, які | |спеціалісти та |страждають хронічним |зайняті | |службовці, у тому |алкоголізмом і |обслуговуванням | |числі заступники |наркоманією, медичних |хворих | |головного лікаря з |реєстраторів архіву); | | |економічних питань, |завідувачі | | |бібліотечні та |господарства | | |соціальні працівники,| | | |працівники клубу, | | | |психологи, | | | |юрисконсульти | | | |-------------------------------------------------------------------| |1.6. Станції (відділення) швидкої медичної допомоги | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |спеціалізованих |медичного персоналу |медичного персоналу, | |бригад з надання |спеціалізованих |а також водіїв | |медичної допомоги та |бригад з надання |автомобілів | |перевезення психічно |медичної допомоги та |спеціалізованих | |хворих |перевезення психічно |бригад з надання | | |хворих |медичної допомоги та | | | |перевезення психічно | | | |хворих | |-------------------------------------------------------------------| |1.7. Школи, школи-інтернати, санаторно-лісові школи, дитячі садки, | |ясла-садки та інші заклади освіти для дітей з вадами розумового | |розвитку та дітей з ураженням центральної нервової системи з | |порушенням психіки | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів усіх |Посади середнього |Посади молодшого | |найменувань, що |медичного персоналу |медичного персоналу | |передбачені для |всіх найменувань, що |всіх найменувань, що | |обслуговування хворих|передбачені для |передбачені для | |у цих закладах, |обслуговування хворих |обслуговування хворих | |незалежно від |у цих закладах, |у цих закладах, | |підпорядкування |незалежно від |незалежно від | |закладів, у штаті |підпорядкування |підпорядкування | |яких вони є |закладів, у штаті |закладів, у штаті | | |яких вони є |яких вони є | |-------------------------------------------------------------------| |1.8. Бароопераційні | |-------------------------------------------------------------------| |Посади працівників, |Посади працівників, |Посади працівників, | |які постійно зайняті |які постійно зайняті |які постійно зайняті | |на роботі в |на роботі в |на роботі в | |бароопераційних |бароопераційних |бароопераційних | |-------------------------------------------------------------------| |1.9. Бюро судово-медичної експертизи | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх | | | |найменування | | |-------------------------------------------------------------------| |1.10. Заклади охорони здоров'я | |-------------------------------------------------------------------| | |Посади дезінфекторів, | | | |які зайняті | | | |дезінфекційними | | | |роботами в шахтах | | |-------------------------------------------------------------------| |1.11. Лікувально-виробничі (трудові) майстерні при психіатричних | |(психоневрологічних), геріатричних закладах охорони здоров'я, | |установах соціального захисту населення, дитячих будинках- | |інтернатах для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку | |-------------------------------------------------------------------| |Директори | |Обліковці, робітники | |(завідувачі), головні| |усіх професій, | |інженери, начальники | |інструктори | |цехів, старші майстри| |виробничого навчання | |та майстри | |робітників масових | | | |професій, бригадири | |-------------------------------------------------------------------| |1.12. Підсобні господарства при психіатричних (психоневрологічних) | |закладах, установах, психоневрологічних інтернатах та геріатричних | |пансіонатах, дитячих будинках-інтернатах для дітей з вадами | |фізичного або розумового розвитку | |-------------------------------------------------------------------| |Керівники | |Обліковці, робітники | |господарств; | |усіх професій, | |спеціалісти, у тому | |інструктори | |числі агрономи, | |виробничого навчання | |зоотехніки | |робітників масових | | | |професій, бригадири | |-------------------------------------------------------------------| |1.13. Психоневрологічні інтернати та геріатричні пансіонати, | |дитячі будинки-інтернати для дітей з вадами фізичного або | |розумового розвитку, центри ранньої реабілітації дітей-інвалідів, | |центри, відділення реабілітації інвалідів, центри, відділення | реабілітації інвалідів | |-------------------------------------------------------------------| |Керівники, посади |Посади середнього |Посади молодшого | |лікарів незалежно від|медичного персоналу |медичного персоналу | |їх найменування, у |незалежно від їх |незалежно від їх | |тому числі заступники|найменування |найменування; | |директора, | |робітники усіх | |спеціалісти та | |професій, що працюють | |службовці; | |у відділеннях та | |бібліотечні | |обслуговують хворих | |працівники та | | | |працівники клубу | | | |-------------------------------------------------------------------| |1.14. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, центри | |(бюро) медико-соціальної експертизи для психічно хворих | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, у тому |незалежно від їх |незалежно від їх | |числі голови (СЦМСЕ, |найменування |найменування, | |МСЕК) | |гардеробники | |-------------------------------------------------------------------| |1.15. Лабораторія гіпнології та психопрофілактики (клініки | |науково-дослідного інституту, центру) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів, |Посади середнього |Посади молодшого | |фахівців та |медичного персоналу, |медичного персоналу, | |службовців |спеціалістів та |робітників | | |службовців | | |-------------------------------------------------------------------| |1.16. Спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та | |інвалідів (для осіб, які направлені із приймальників- | |розподільників, місць позбавлення волі та ін.) | |-------------------------------------------------------------------| |Усі працівники, які |Усі працівники, які |Усі працівники, які | |входять до штату |входять до штату |входять до штату | |установи |установи |установи | |-------------------------------------------------------------------| |2. Заклади, підрозділи та посади, робота в яких дає право на | |підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 15 відсотків | |у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці | |-------------------------------------------------------------------| |2.1. Відділення госпіталів для інвалідів війни, санаторії, | |санаторії-профілакторії для хворих із закритими формами | |туберкульозу | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного та |медичного персоналу | |найменування; |фармацевтичного |незалежно від | |фармацевтичний |персоналу незалежно |найменування, | |персонал, у т.ч. |від їх найменувань, у |допоміжного персоналу | |завідувачі аптек |тому числі завідувачі |аптек (структурних | |(структурних |аптек (структурних |підрозділів) вказаних | |підрозділів) вказаних|підрозділів) вказаних |закладів, а також | |закладів; |закладів; |допоміжного персоналу | |фармацевтичний |фармацевтичний |самостійних | |персонал, у т.ч. |персонал, у т.ч. |госпрозрахункових | |завідувачі або їх |завідувачі або їх |лікарняних та | |заступники |заступники |міжлікарняних аптек, | |самостійних |самостійних |які безпосередньо | |госпрозрахункових |госпрозрахункових |обслуговують вказані | |лікарняних та |лікарняних та |заклади; робітники | |міжлікарняних аптек, |міжлікарняних аптек, |усіх професій | |які безпосередньо |які безпосередньо | | |обслуговують вказані |обслуговують вказані | | |заклади; спеціалісти |заклади; евакуатори | | |та службовці, у т.ч. | | | |бібліотечні | | | |працівники, | | | |працівники клубів | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.2. Лікувально-виробничі (трудові) майстерні при туберкульозних | |(протитуберкульозних) закладах | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від | |спеціалісти та |найменування; |найменування, | |службовці, у т.ч. |обліковці, |робітники усіх | |директор, |інструктори |професій | |головний інженер |виробничого навчання | | | |робітників масових | | | |професій, начальники | | | |цехів, старші | | | |майстри, майстри | | |-------------------------------------------------------------------| |2.3. Інфекційні лікарні (відділення, палати) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного та |медичного персоналу | |найменування; |фармацевтичного |незалежно від | |фармацевтичний |персоналу незалежно |найменування, | |персонал, у т.ч. |від їх найменування; |допоміжного персоналу | |завідувачі аптек |у т.ч. |аптек (структурних | |(структурних |завідувачі аптек |підрозділів) вказаних | |підрозділів) вказаних|(структурних |закладів, а також | |закладів; |підрозділів) вказаних |допоміжного персоналу | |фармацевтичний |закладів; |самостійних | |персонал, у т.ч. |фармацевтичний |госпрозрахункових | |завідувачі або їх |персонал, у т.ч. |лікарняних та | |заступники |завідувачі або |міжлікарняних аптек, | |самостійних |заступники |які безпосередньо | |госпрозрахункових |самостійних |обслуговують вказані | |лікарняних та |госпрозрахункових |заклади; робітники | |міжлікарняних аптек, |лікарняних та |усіх професій при | |які безпосередньо |міжлікарняних аптек, |роботі у | |обслуговують вказані |які безпосередньо |відділеннях, палатах | |заклади; спеціалісти |обслуговують вказані |і ті, хто обслуговує | |та службовці, у т.ч. |заклади; евакуатори |хворих | |бібліотечні | | | |працівники, | | | |працівники клубів | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.4. Кабінети інфекційних захворювань. | |Медичні пункти на вокзалах | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.5. Заклади (відділення, палати) для хворих з ураженням | |спинного мозку, яке супроводжується паралічем (парезом) | |нижніх (або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових| |органів, відділення трансплантації кісткового мозку | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.6. Територіальні центри (відділення, відділи) соціального | |обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, | |будинки дитини та групи в дитячих садках, дитячих яслах, яслах- | |садках, будинках дитини загального типу: | |для дітей з туберкульозною інтоксикацією, малими та затихаючими | |формами туберкульозу; | |для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими | |вадами фізичного розвитку без порушення психіки; | |для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, у | |т.ч. дитячим церебральним паралічем без порушення психіки; | |для дітей з порушенням слуху та мови (глухонімих, оглухлих, | |приглухуватих); | |для дітей з порушенням мови (тих, хто заїкається, з алалією та | |іншими порушеннями мови); | |для дітей з порушенням зору (незрячих і які слабо бачуть) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від їх | |інженерів, які |найменування, фахівці |найменування, | |працюють з апаратами |соціальної роботи |соціальні робітники | |для глухих, |(соціальної допомоги | | |ремонтують їх, |вдома), соціальні | | |складають програми |працівники | | |для навчання розвитку| | | |мови на комп'ютерах | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.7. Санаторії для дітей з ураженням центральної нервової | |системи з порушенням функції опорно-рухового апарату. | |Відділення, палати (групи) лікувально-профілактичних закладів для | |дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням | |функції опорно-рухового апарату | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.8. Відділення (групи, бригади) анестезіології, відділення | |(палати) інтенсивної терапії (за винятком лабораторії, групи, що | |забезпечує експрес-діагностику) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів- |Посади медичних |Посади молодшого | |анестезіологів або |сестер (фельдшерів) |медичного персоналу | |лікарів за профілем |незалежно від їх |незалежно від їх | |підрозділу, у т.ч. |найменування |найменування | |завідуючих | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.9. Відділення (палати) | |для опікових хворих; | |для хворих з гострими отруєннями; | |гнійної хірургії усіх профілей для лікування хворих з | |хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями; | |хірургічні усіх профілей, у яких при оперативних втручаннях | |постійно застосовується рентгенівська апаратура з візуальним | |контролем, лазерні установки; | |гемодіалізу для лікування хворих із застосуванням методів | |гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та ультрафільтрації, | |проведення штучного кровообігу; | |для новонароджених та недоношених дітей; | |педіатричні для новонароджених та недоношених дітей; | |неврологічні для хворих з порушенням мозкового кровообігу | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від їх | |спеціалісти, які |найменування; |найменування | |обслуговують |спеціалісти, які | | |апаратуру відділень |обслуговують | | |гемодіалізу, штучного|апаратуру відділень | | |кровообігу |гемодіалізу, штучного | | | |кровообігу | | |-------------------------------------------------------------------| |2.10. Шкірно-венерологічні диспансери, відділення, палати, | |кабінети стаціонарів та поліклінік | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування; | | | |робітники усіх | | | |професій, які | | | |обслуговують хворих | |-------------------------------------------------------------------| |2.11. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та | |грязелікарні (відділення, кабінети) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього | Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, які |незалежно від їх |незалежно від їх | |передбачені для |найменування (за |найменування, які | |обслуговування хворих|винятком |передбачені: для | |у приміщеннях |медстатистиків та |обслуговування хворих | |сірководневих, |медреєстраторів), які |у приміщеннях | |сірчистих та |передбачені: для |сірководневих, | |вуглеводневих ванн та|обслуговування хворих |сірчистих та | |грязей |у приміщеннях |вуглеводневих ванн та | | |сірководневих, |грязей; для | | |сірчистих та |відпускання родонових | | |вуглеводневих ванн та |ванн, озокеритових | | |грязей; для працюючих |процедур; для | | |у грязелікарнях; для |працюючих у | | |відпускання родонових |грязелікарнях, що | | |ванн; для підготовки |беруть участь у | | |озокеритових |наданні процедур | | |процедур; для |хворим дітям на | | |працюючих на |генераторах УВЧ (у | | |генераторах УВЧ будь- |середньому не менше | | |якої потужності (при |10 процедур за зміну).| | |відпусканні на місяць | Посади працівників, | | |у середньому не |що підігрівають та | | |менше 10 процедур за |підвозять грязі, | | |зміну) |готують штучну | | | |сірководневу воду. | | | | Професії робітників, | | | |які передбачені для | | | |постійного | | | |обслуговування | | | |приміщень: | | | |сірководневих, | | | |сірчистих, | | | |вуглеводневих і | | | |родонових ванн; | | | |обладнання та | | | |поточного ремонту | | | |будівель та споруд; | | | |приладів | | | |фізіотерапевтичних | | | |лікарень (відділень), | | | |обладнання підвалів, | | | |нагрівальних приладів | | | |ванних приміщень; | | | |насосних станцій, | | | |змішувачів і | | | |резервуарів, | | | |трубопроводів і | | | |оголовок бурових | | | |свердловин, | | | |сірководневих, | | | |сірчистих та | | | |вуглеводневих і | | | |родонових вод | |-------------------------------------------------------------------| |2.12. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні | |відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети усіх | |профілей. | |Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення | |каміння (ВРУДДКА) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від їх | |спеціалістів при |найменування; |найменування | |постійній роботі у |спеціалістів при | | |сфері іонізуючого |постійній роботі у | | |випромінювання або з |сфері іонізуючого | | |радіоактивними |випромінювання або з | | |речовинами |радіоактивними | | | |речовинами | | |-------------------------------------------------------------------| |2.13. Підрозділи (палати) закладів охорони здоров'я, у яких | |основним методом лікування є тривале застосування великих доз | |хіміотерапевтичних препаратів | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього | | |незалежно від їх |медичного персоналу | | |найменування |незалежно від їх | | | |найменування | | |-------------------------------------------------------------------| |2.14. Барокамери та кесони | |Підземні відділення (палати) закладів охорони здоров'я, пункти | |охорони здоров'я, медпункти (у тому числі в спорудах | |метрополітену) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.15. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та | |ендоскопічні | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.16. Заклади переливання крові, відділення трансфузіології, | |заготівлі та переробки крові та її компонентів, відділення | |кріоконсервування клітин крові та кісткового мозку | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього | | |незалежно від їх |медичного персоналу | | |найменування, які |незалежно від їх | | |передбачені для |найменування, одна із | | |роботи із заготівлі, |посад інженера та | | |переробки та |техніка; які перед- | | |збереження в |бачені для роботи із | | |замороженому стані |заготівлі, переробки | | |крові, її компонентів|та збереження в | | |та кісткового мозку |замороженому стані | | | |компонентів крові, | | | |кісткового мозку | | |-------------------------------------------------------------------| |2.17. Патолого-анатомічні бюро (відділення, підрозділи). | |Відділення заготівлі (консервації) трупних тканин, органів | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування, водій | |-------------------------------------------------------------------| |2.18. Психотерапевтичні кабінети амбулаторно-поліклінічних | |закладів (підрозділів) | |-------------------------------------------------------------------| |Лікар-психотерапевт |Медична сестра | | |-------------------------------------------------------------------| |2.19. Лабораторії (відділи, відділення), алергологічні кабінети | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування при |незалежно від їх |незалежно від їх | |роботі: з живим |найменування при |найменування при | |збудником інфекційних|роботі: з живим |роботі: з живим | |захворювань або |збудником інфекційних |збудником інфекційних | |хворими тваринами, з |захворювань або |захворювань або | |вірусами, які |хворими тваринами; з |хворими тваринами; | |викликають |вірусами, які |посади, які | |захворювання; з |викликають |забезпечують роботу | |хімічними речовинами,|захворювання; з |лаборантів з | |віднесеними до |хімічними речовинами, |бактеріології, | |алергенів, що пере- |віднесеними до |паразитології, та | |лічені у додатку 7; |алергенів, що |посади, які | |посади лікарів- |перелічені у додатку |передбачені для | |бактеріологів, |7; посади лаборантів |постійної роботи з | |лікарів-паразитологів|з бактеріології, |постановки реакції | |та лікарів- |паразитології та |іммобілізації блідих | |лаборантів, |спеціально виділені |трепонем | |передбачені для |посади для постійної | | |постійної роботи з |роботи з постановки | | |постановки реакції |реакції іммобілізації | | |іммобілізації блідих |блідих трепонем; | | |трепонем; посади |посади лаборантів | | |провізорів-аналітиків|контрольно- | | |контрольно- |аналітичних | | |аналітичних |лабораторій | | |лабораторій |госпрозрахункових | | |госпрозрахункових |аптек при роботі з | | |аптек при роботі з |хімічними речовинами, | | |хімічними речови- |віднесеними до | | |нами, віднесеними до |алергенів, які | | |алергенів, які |наведені у додатку 7 | | |наведені у додатку 7 | | | |-------------------------------------------------------------------| | 2.20. Дитячі будинки для сліпоглухонімих дітей та дітей з | |дефектами слуху та мови. | | Санаторії та будинки-інтернати для глухих та незрячих. | |Центр реабілітації глухонімих дітей. Центр реабілітації дітей з | |порушенням слуху та мови | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування; | | | |робітники усіх | | | |професій | |-------------------------------------------------------------------| | 2.21. Санаторні школи-інтернати, лісові школи, ясла-садки, | |дитячі садки, дитячі будинки, будинки для дітей, хворих на | |туберкульоз: | |- школи-інтернати, дитячі ясла, ясла-садки для дітей з | |дефектами слуху та мови; | |- навчальні заклади професійно-технічної освіти з підготовки | |робітників із числа глухонімих; | |- школи, школи-інтернати, санаторно-лісові школи, дитячі | |садки, ясла-садки для дітей з ураженням центральної нервової | |системи з порушенням функції опорно-рухового апарату; | |- санаторії для інвалідів війни та праці системи соціального | |захисту населення | |-------------------------------------------------------------------| |Керівники та їх зас- |Посади середнього |Посади молодшого | |тупники |медичного персоналу |медичного персоналу | |Посади лікарів усіх |всіх найменувань, що |усіх найменувань, що | |найменувань, що пере-|передбачені для |передбачені для | |дбачені для обслуго- |обслуговування хворих |обслуговування хворих | |вування хворих у цих |у цих закладах, |у цих закладах, неза- | |закладах, незалежно |незалежно від |лежно від підпоряд | |від підпорядкування |підпорядкування |кування закладу, у | |закладу, у штаті |закладу, у штаті |штаті якого вони є | |якого вони є |якого вони є | | |-------------------------------------------------------------------| |2.22. Санітарно-профілактичні заклади | |-------------------------------------------------------------------| |Головний лікар, у |Посади середнього |Посади молодшого | |разі відсутності в |медичного персоналу |медперсоналу відділів | |закладі лікаря- |незалежно від їх |(відділень) особливо | |епідеміолога; |найменування відділів |небезпечних інфекцій; | |посади: |(відділень) особливо |санітарно-карантинних | |завідувачів відділів |небезпечних інфекцій, |та санітарно- | |(відділень), пунктів:|лаборантів з контролю |контрольних відділень | |особливо небезпечних |якості дезінфекції, |(відділів, пунктів), | |інфекцій, |лаборантів з |які передбачені для | |епідеміологічних, |вірусології, |роботи на апаратах з | |протиепідеміоло- |паразитології, |відкритою ртуттю (у | |гічних, |середнього медичного |т.ч. зайнятих | |паразитологічних, |персоналу санітарно- |обслуговуванням | |бактеріологічних, |карантинних та |полярографів); | |вірусологічних, |санітарно-контрольних |токсикологічних | |санітарно- |відділень (відділів, |лабораторій; | |карантинних, |пунктів); |паразитологічних та | |санітарно- |дезінфекторів, |вірусологічних | |контрольних, |дезінструкторів; |відділень | |дезінфекційних; |помічників лікарів- |бактеріологічних | |лікарів- |епідеміологів та |лабораторій. | |епідеміологів, |паразитологів; |Посади: комірників, | |лікарів- |помічників санітарних |зайнятих фасуванням | |дезінфекціоністів, |лікарів, техніків та |дезінфекційних | |лікарів- |лаборантів |засобів, водіїв | |паразитологів, |лабораторій |автомобілів при | |лікарів-вірусологів; |електромагнітних |одночасному виконанні | |лікарів відділів, |полів, а також |обов'язків | |відділень, пунктів: |спеціалістів, які |дезінфекторів; | |особливо небезпечних |здійснюють такий |працівників віваріїв | |інфекцій, санітарно- |контроль за |при роботі із | |карантинних та |відсутності |зараженими тваринами; | |санітарно- |лабораторій; |молодшого | |контрольних: |помічники санітарних |медперсоналу та | |завідувачів, |лікарів та лаборантів |водіїв автомобілів, | |санітарних лікарів, |відділень комунальної |зайнятих перевезенням | |інженерів лабораторій|гігієни та відділень |інфекційних хворих | |електромагнітних |(груп) гігієни праці | | |полів; санітарних |санітарно- | | |лікарів з комунальної|епідеміологічних | | |гігієни та гігієни |станцій (відділень, | | |праці, інженерів з |груп) | | |вентиляції санітарно-|метрополітенів; | | |епідеміологічних |лаборантів та | | |станцій (відділень, |техніків, посади яких | | |груп) метрополітенів;|передбачені для | | |лікарів-лаборантів та|роботи на апаратах з | | |інженерів, посади |відкритою ртуттю (у | | |яких передбачені для |т.ч. зайнятих | | |роботи на апаратах з |обслуговуванням | | |відкритою ртуттю (у |полярографів); | | |т.ч. зайнятих |середнього медичного | | |обслуговуванням |персоналу, зайнятого | | |полярографів); |перевезенням | | |лікарів-лаборантів |інфекційних хворих; | | |токсикологічних |лаборантів | | |лабораторій; |токсикологічних | | |санітарних лікарів з |лабораторій; | | |гігієни праці, |помічників санітарних | | |зайнятих виключно |лікарів з гігієни | | |обслуговуванням |праці, зайнятих | | |підприємств |виключно | | |гірничорудної, |обслуговуванням | | |гірничодобувної та |підприємств | | |хімічної |гірничорудної, | | |промисловості, |гірничодобувної та | | |інженерно-технічних |хімічної | | |працівників, яким |промисловості, | | |посадові оклади |інженерно-технічних | | |підвищують у зв'язку |працівників, яким | | |з небезпечними |посадові оклади | | |умовами праці |підвищують у зв'язку | | | |з шкідливими умовами | | | |праці | | |-------------------------------------------------------------------| |2.23. Багатопрофільні лікарні на 800 і більше ліжок | |лікар-психіатр | |-------------------------------------------------------------------| |2.24. Заклади охорони здоров'я та установи соціального захисту | |населення | |-------------------------------------------------------------------| | |Посади дезінфекторів |Посади працівників | | | |вольєрів для мавп, | | | |віваріїв | |-------------------------------------------------------------------| |2.25. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів | |Міністерства праці та соціальної політики України, нічліжні | |будинки, лікарні, центри, відділення "Хоспіс" | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.26. Технікуми-інтернати, ліцеї, професійно-технічні училища- | |інтернати системи Міністерства праці та соціальної політики України| |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |3. Заклади, підрозділи та посади, робота у яких дає право на | |підвищення схемних посадових окладів (ставок) за двома та більше | |підставами, що передбачені розділами 1 і 2 цього Переліку, на | |30 відсотків | |-------------------------------------------------------------------| |3.1. Заклади охорони здоров'я та установи соціального захисту | |населення та їх структурні підрозділи | |-------------------------------------------------------------------| |Посади персоналу, |Посади середнього |Посади молодшого | |зайнятого на роботах,|медичного персоналу, |медичного персоналу, | |що дають право на |зайнятого на роботах, |зайнятого на | |підвищення схемних |що дають право на |роботах, що дають | |посадових окладів |підвищення схемних |право на підвищення | |(ставок) за двома та |посадових окладів |схемних посадових | |більше підставами, |(ставок) за двома та |окладів (ставок) за | |передбаченими у |більше підставами, |двома та більше | |розділах 1 і 2 цього |передбаченими у |підставами, | |Переліку |розділах 1 і 2 цього |передбаченими у | | |Переліку |розділах 1 і 2 цього | | | |Переліку | |-------------------------------------------------------------------| |Приклади: | |1. Інфекційна лікарня | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів- |Посади |Молодший медичний | |рентгенологів |рентгенлаборантів |персонал | | | |рентгенівського | | | |кабінету (відділення) | |-------------------------------------------------------------------| |2. Психоневрологічна або наркологічна лікарня (диспансер) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |(незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування) |(незалежно від їх |(незалежно від їх | |спеціалізованих |найменування) |найменування) | |відділень для |спеціалізованих |спеціалізованих | |примусового лікування|відділень для |відділень для | |хворих на |примусового лікування |примусового лікування | |туберкульоз, які |хворих на |хворих на | |страждають хронічним |туберкульоз, які |туберкульоз, які | |алкоголізмом, |страждають хронічним |страждають хронічним | |наркоманією та |алкоголізмом, |алкоголізмом, | |психічними |наркоманією та |наркоманією та | |захворюваннями |психічними |психічними | | |захворюваннями |захворюваннями | |-------------------------------------------------------------------| |Примітка. Працівникам, які займають указані у 1 і 2 розділах | |Переліку посади, але не мають права на підвищення схемних | |посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами, схемні | |посадові оклади (ставки) підвищуються відповідно до 1 розділу на | |25% або до 2 розділу - на 15% | |-------------------------------------------------------------------| |Приклад. | |Схемні посадові оклади дезінфекторів, які працюють у | |психіатричних (психоневрологічних), наркологічних, туберкульозних | |та інфекційних лікарнях, дезінфекційних та санітарно- | |епідеміологічних станціях, підвищуються на 15%. | |-------------------------------------------------------------------| |4. Заклади, підрозділи та посади, робота на яких дає право на | |підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 30 відсотків у | |зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх | |працівників незалежно від їх найменування) | |-------------------------------------------------------------------| |4.1. Туберкульозні (протитуберкульозні) лікарні, диспансери; | |відділення, палати, ізолятори закладів охорони здоров'я та | |санаторії, відділення клінік при НДІ для хворих на активні форми | |туберкульозу; протитуберкульозні кабінети амбулаторно-поліклінічних| |закладів (підрозділів) | |-------------------------------------------------------------------| |4.2. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, центри | |(бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз | |-------------------------------------------------------------------| |5. Різне | |Спеціалісти (зоологи, ентомологи, психологи та інші), | |посадові оклади яких установлені на рівні окладів лікарів або | |працівників із числа середнього медичного персоналу, мають право | |на відповідне підвищення посадових окладів, установлене для | |працівників закладів, установ, підрозділів, наведених у цьому | |додатку. | --------------------------------------------------------------------- ( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 110/72 ( z0221-02 ) від 22.02.2002, в редакції
Наказу Мінпраці та соцполітики N 202/452 ( z1129-04 ) від
10.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики N 256/493 ( z1326-04 ) від
14.10.2004, N 48/39 ( z0119-05 ) від 25.01.2005 )

Додаток 4
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров'я та установ
соціального захисту
населення України
(у редакції наказу Мінпраці
та МОЗ
від 22.02.2002 N 110/72
( z0221-02 )

ПЕРЕЛІК
закладів та їх підрозділів, а також посад,
робота в (на) яких дає право на підвищення
схемних посадових окладів на 60 відсотків

1. Центри з профілактики та боротьби зі СНІДом
Таблиця 1 ---------------------------------------------------------------- | Посади | Характер роботи, що | Примітка | | | виконується | | |-----------------+------------------------+-------------------| |Посади медичного |Діагностика, |60 відсотків | |персоналу, |лікування і |схемного посадового| |керівників, |безпосереднє |окладу | |спеціалістів, |обслуговування хворих | | |службовців та |на СНІД та | | |робітників |ВІЛ-інфікованих | | ----------------------------------------------------------------
2. Заклади та спеціалізовані відділення (кабінети, палати)
закладів охорони здоров'я, що призначені для лікування хворих на
СНІД та ВІЛ-інфікованих
Таблиця 2 --------------------------------------------------------------------- | Посади | Характер роботи, що | Примітка | | | виконується | | |-----------------------+-----------------------+-------------------| |Посади медичного |Лікування та |60 відсотків | |персоналу, керівників, |безпосереднє |схемного посадового| |спеціалістів, |обслуговування хворих |окладу | |службовців та |на СНІД та | | |робітників |ВІЛ-інфікованих | | ---------------------------------------------------------------------
3. Заклади охорони здоров'я та їх структурні підрозділи, за
винятком тих, що перелічені в пунктах 1, 2
Таблиця 3 -------------------------------------------------------------------- | Посади | Характер роботи, що | Примітка | | | виконується | | |--------------------------+---------------------+-----------------| |Посади медичного |Безпосередній |60 відсотків | |персоналу, керівників, |контакт з хворими на |погодинної ставки| |спеціалістів, службовців |СНІД та |(окладу) за кожну| |та робітників |ВІЛ-інфікованими при |годину роботи в | | |проведенні |указаних у графі | | |консультацій, |2 умовах | | |оглядів, наданні | | | |медичної допомоги, | | | |судово-медичної | | | |експертизи та | | | |проведенні іншої | | | |роботи | | --------------------------------------------------------------------
4. Лабораторії та групи закладів охорони здоров'я, на які
покладено органами охорони здоров'я обстеження населення на
ВІЛ-інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих
від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих
Таблиця 4 ----------------------------------------------------------------- | Посади | Характер роботи, що | Примітка | | | виконується | | |---------------------+----------------------+------------------| |Посади медичного |Проведення усіх видів |60 відсотків | |персоналу, |лабораторних |погодинної ставки | |керівників, |досліджень крові |(окладу) за кожну | |спеціалістів, |населення та |годину роботи в | |службовців та |матеріалів, які |указаних у графі 2| |робітників |надходять від хворих |умовах | | |на СНІД та | | | |ВІЛ-інфікованих | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Працівникам, які передбачені в даному Переліку, підвищення
здійснюється із схемного посадового окладу (ставки) з урахуванням
кваліфікаційної категорії, завідування, старшинства без урахування
інших підвищень, доплат та надбавок.
2. У кожному закладі на підставі цього додатка керівником за
погодженням з профспілковим комітетом затверджується Перелік посад
працівників, яким з урахуванням конкретних умов праці в цьому
закладі, структурному підрозділі, на даній посаді схемний
посадовий оклад (ставка) підвищується на 60 відсотків, у тому
числі за кожну годину роботи в умовах, передбачених графою 2 цього
Переліку.
( Додаток 4 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002 )
Додаток 5
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров'я та установ
соціального захисту
населення
(у редакції Міністерства
праці та соціальної
політики,
Міністерства охорони
здоров'я України
від 25.01.2005 N 48/39
( z0119-05 )

ПЕРЕЛІК
закладів та посад, безпосередня робота
в (на) яких з надання медичної допомоги тим, хто
постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС, дає право на підвищення схемних посадових
окладів на 25 відсотків у зв'язку зі шкідливими
і важкими умовами праці

Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Перелік закладів | Посади | |--------------------------------+-------------------------------| |1. Спеціалізовані: | | |лікарняні заклади, диспансери, |Усі працівники незалежно від | |амбулаторно-поліклінічні |найменування посади, постійно | |заклади, заклади швидкої |зайняті наданням медичної | |медичної та невідкладної |допомоги тим, хто постраждав, а| |допомоги, санаторно-курортні |також знешкодженням | |заклади, аптеки (структурні |радіоактивних відходів та | |підрозділи, кабінети, |виділень | |відділення, палати закладів, що | | |перелічені в цьому пункті) | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Санітарно-епідеміологічні |Усі працівники незалежно від | |станції, які працюють на |найменування посади, постійно | |забрудненій території |зайняті на роботах з | | |дозиметричного, радіометричного| | |та радіохімічного контролю, | | |дезактивації джерел | | |радіоактивних випромінювань | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Медико-соціальні експертні |Медичні працівники, які зайняті| |комісії, Центри (бюро) |оглядом осіб, що постраждали | |медико-соціальної експертизи |внаслідок аварії на ЧАЕС | ------------------------------------------------------------------ _______________
Працівникам санаторіїв, що проводять оздоровлення громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі
дітей, схемні посадові оклади підвищуються на підставі укладених
договорів з органами, що організовують ці оздоровлення, залежно
від обсягів цієї роботи.
( Додаток 5 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 110/72
( z0221-02 ) від 22.02.2002, N 48/39 ( z0119-05 ) від 25.01.2005;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 124/182 ( z0443-05 ) від 21.04.2005 )
Додаток 6
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту
населення України
Про встановлення та підвищення окладів (ставок)
окремих категорій працівників протезно-ортопедичних
підприємств та об'єднань, науково-дослідних інститутів
протезування, їх клінік та наукових підрозділів
1. Умови оплати праці і розміри посадових окладів працівників
протезно-ортопедичних виробництв установлюються відповідно до
галузевої угоди між Міністерством праці та соціальної політики
України та Центральним комітетом профспілки працівників державних
установ України. 2. Умови оплати праці, які передбачені пунктом 1, поширюються
на відповідні категорії працівників науково-дослідних інститутів
протезування, їх клінік та наукових підрозділів.
Додаток 7
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту
населення України
Перелік
хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з якими дає
право на підвищення схемних посадових окладів лікарів та
середнього медичного персоналу на 15 відсотків
Акрилонітрил Амілаза (бактеріальна) Амінопласти Амонію хлорплатинат+ Ампіцилін Ангідрид малеїновий+ Ангідрид нафталевий+ Ангідрид тетрагідрофталевий+ Ангідрид хромовий+ Антибіотики групи цефалоспоринів Бациліхін (за бацитроцином) Білкововітамінний концентрат (за білком) Бензилпеніцилін Берилій та його сполуки Бісфурфуриліденгексаметилендіамін (бісфургін) Боверін Гексаметилендіамін Гексаметилендіізоціанат+ Гексахлорциклогексан+ (Y-гексахлоран) Гігроміцин Б+ Глутаровий диальдегід Діангідрид динафтилгексакарбонова кислота Діангідрид 1, 4, 5, 8 - нафталінтетракарбонова кислота Діізопропаноламін+ (N)3-Диметиламінопропіл/3-хлорфенотіазин Хлоргідрат+ (аміназин) 0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-бромфеніліофосфат (бромофос) 0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-йодфеніл/-тіофосфат (йодофенофос) 0,0-Диметил-1/-окси-2,2,2-трихлоретил (фосфонат+ (хлорофос) 0,0-Диметил 0,4,5-трихлорфеніл/тіофосфат (-тролен) 2,4-Динітрохлорбензол+ 3,5 Динітро-4-хлорбензотрифторид+ 4,4-Дифенілметандіізоціанат+ NN-Дифурфураль-п-фенілендіамін+ Дифурфуриліденацетон+ Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти+ Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти+ 3,4-Дихлорфенілізоціанат+ Дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді Кислота 6-амінопеніцилінова+ Кислота ізофталева+ Кислота терефталева Кобальт гідрокарбоніл та продукти його розпаду (за Co) Левоміцетин Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат Метилізотіоціанат+ Метилізоціанат+ Моноізопропаноламін+ Натрію метилдитіокарбомат+ (карбатіон) (за метилізоціанатом) Нафталіни хлоровані вищі+ 1,1-Нафтил-N-метил-карбомат (севін) Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю
(файнштейн, нікелевий концентрат та алгомерат, зворотний пил
очисних пристроїв (за нікелем) Нікелю карбоніл Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (за нікелем) Нікелю хромфосфат (за нікелем) Оксацилін 5-Окситетрациклін Олеандоміцинфосфат+ Пектиназа грибна+ Полімарцин Поліхлорпінен+ Протеаза іхлочна (активність 60000 од.) Пил рослинного та тваринного походження: а) зерновий; б) борошнистий, деревинний та ін. з домішкою діоксиду кремнію
менше 2%; в) луб'яний, бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та ін. з
домішкою діоксиду кремнію більше 10%; г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10% Рифампіцин+ Стрептоміцин+ Тютюн Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТДТД) Тетрациклін+ Толуілендіізоціанат+ Тріозопропаноламін+ 2,2,4-Тринітробензанілід+ 1-Феніл-4,5-дихлорпіридазон-6 п-Фенілендіамін о-Фенілендіамін м-Фенілендіамін Фенолформальдегідні смоли: а) за фенолом; б) за формальдегідом Флориміцин+ Формальдегід+ Фуран+ Фурфурол+ Хлорангідрид акрилової кислоти+ Хлорангідрид матакрилової кислоти+ Хлорметилфталімід+ Хлоріаладозамін+ Хлортетрациклін Хлорфенілізоціанат+ Хромати, біхромати (у перерахунку на CrO3) Хромамонію сульфіти (хромаміачний галун) (за Cr+3) Хрому фосфат однозаміщений (за Cr+3) Хрому фосфат тризаміщений (за Cr+3) Хрому оксид (за Cr+3) Хрому трихлорид гексагідрат (за Cr+3) Ентобактерин+ Епіхлоргідрин Епоксидні смоли (за епіхлоргідрином): а) ЕД-5 (ЕД-20), Є-40, епокситрифенольна; б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677,
УП-680, УП-682; в) УП-650, УП-650-Т УП-21-24, Е-181, ДЕГ-1; д) ЄА Еритроміцин+ Етилен-N, N-біс-дитіокарбомат цинку-(цинеб, купрозан) Етилен-N, N-біс-дитіо-карбомат марганцю (манеб) Етиленімін+ Етилмеркурхлорид (граназан) (за ртуттю) Каніфоль N-(5-нітро 2-фурфуліліден)-1-Аміногідантоїн (фурадонін) Фурацилін Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС та М1КС / за
Cr-3 Азоцилін Амінацин Апраміцин N-ацил (C10 - C13)-N-N-біс/-оксиетил) етилендіамін N-ацил-C12-C20-триетилентетрамін Метакрилонітрил Гентаміцин Глюкозамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки) Гризин Канаміцин Кобальтсамарієва композиція магнітів (за CO+) Мономіцин Неоміцин 1,1-(біс-B-оксиотил-1-2 гентадециніл-2-імідазоліній Хлорид (імідостат "0") 1-B-оксіетил-2-алкіл (С10 - С13 )-2-імідазолін+ 1-B-оксіетил-2-гентадециніл-2-імідазолін+ Сизоміцин+ Тобраміцин+ N-циклогексилімід дихлормалеїнової кислоти Дихлормалеїновий ангідрид Смола диціандіамідформальдегідна Стрептоденаза Доксициклін гідрохлорид Метациклін гідрохлорид Гемікеталь окситетрациклін Хлорметациклін тозилат Доксициклін тозилат Штам гриба Candida Seatrycum AP-217 Лорзин Пилок метеликів зернового пилу
Примітки: 1. Наведений перелік хімічних речовин складено на основі
Держстандарту 12.1.005-88 "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги"
та додатків N 2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку ПДК, затвердженого МОЗ
СРСР від 26.05.88 N 4617-88. 2. До наведеного списку хімічних речовин не включено
алергени, що мають слабкий або потенційно алергічний ефект, для
яких ПДК установлюється за загальнотоксичною дією врахування та
вказання їх алергенних властивостей. 3. Перелік складено Українським НДІ екогігієни і токсикології
хімічних речовин ім. Л.І.Медведя.
Додаток 8
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту
населення України
Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків схемного
посадового окладу (тарифної ставки) робітникам, спеціалістам і
службовцям закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення
1. Малярні роботи в закритих приміщеннях з використанням
нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і ПХВ фарб,
використання хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 2. Чищення котлів у холодному стані. 3. Обмурування котлів у гарячому стані. 4. Обслуговування тепломережних бойлерних установок,
установок у котельних спорудах. 5. Обслуговування котельних установок, що працюють на вугіллі
і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж. 6. Аварійно-відновлювальні роботи з обслуговування зовнішніх
каналізаційних мереж. 7. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну. 8. Укладення паркетних, плиткових лінолеумних підлог на
гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, зроблених на
основі синтетичних смол і хімічних розчинників, віднесених до 2-4
класу небезпечності. 9. Газозварювальні, газорізальні і електрозварювальні роботи,
які проводяться у приміщеннях. 10. Прання, сушіння і прасування спецодягу, білизни. 11. Роботи з прання білизни та спецодягу вручну з
використанням мийних і дезінфікційних засобів. 12. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф,
кондитерських і паромасляних печей та інших апаратів для смаження
і випікання. 13. Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну. 14. Роботи, пов'язані з обробкою, обмиванням м'яса, риби,
обсмаженням птиці. 15. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного
обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних
речовин. 16. Робота на друкарських та інших лінотипних машинах. 17. Загострення пилок, ножів та іншого інструменту
абразивними кругами сухим способом. 18. Пиляння та обрізка колод, брусків та інших лісоматеріалів
на деревообробних верстатах. 19. Роботи, пов'язані із чисткою вигрібних ям, каналізаційних
колодязів, проведення їх дезінфекції.
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 19, 2001 р. )вгору