Документ z0331-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2019, підстава - z0055-19

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2015  № 1642


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2016 р.
за № 331/28461

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1048 від 22.12.2018}

Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

А.В. Дерев’янко


М. Чечоткін

П. РозенкоО. МірошниченкоГ.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
29.12.2015  № 1642


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2016 р.
за № 331/28461

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі - Комісія), а також організацію її роботи.

2. Комісія утворюється наказом ДСНС з метою реалізації заходів, пов'язаних із наданням статусу учасника бойових дій особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державним службовцям і працівникам ДСНС (далі - працівники ДСНС), а також звільненим зі служби (роботи) працівникам ДСНС, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Для надання статусу учасника бойових дій працівникам ДСНС керівники структурних підрозділів апарату ДСНС, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС (далі - підрозділи), у підпорядкуванні яких проходили службу чи працювали працівники ДСНС, у місячний строк після завершення ними виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ) зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою, встановленою додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок), та документи, зазначені у пункті 3 розділу ІІ цього Положення. У разі коли місце постійної дислокації підрозділу розташоване безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції, документи подаються на розгляд комісії у місячний строк після зарахування осіб до підрозділу чи призначення їх на відповідні посади.

У разі неподання керівником підрозділу до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, працівники ДСНС можуть самостійно звернутися до Комісії.

5. Відповідальним за збереження та видачу посвідчень учасника бойових дій є керівник структурного підрозділу ДСНС по роботі з персоналом.

ІІ. Основні завдання та права Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення щодо надання працівникам ДСНС статусу учасника бойових дій.

2. Комісія має право:

1) вивчати довідки та документи, надіслані керівниками підрозділів щодо працівників ДСНС;

2) вивчати документи, надані до Комісії особисто працівниками ДСНС та звільненими зі служби (роботи) працівниками ДСНС;

3) заслуховувати пояснення працівників ДСНС;

4) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій працівникам ДСНС;

5) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

6) повертати для подальшого доопрацювання керівникам підрозділів документи стосовно працівників ДСНС;

7) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій працівникам ДСНС;

8) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій працівників ДСНС;

9) повторно розглядати за рішенням Голови ДСНС (особи, яка виконує його обов'язки) питання про надання статусу учасника бойових дій працівникам ДСНС, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів про:

1) безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції;

3) перебування працівників ДСНС у районах проведення антитерористичної операції з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Підтвердними документами є витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь працівника ДСНС у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення.

4. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій в місячний строк з дня надходження документів.

5. Комісія в місячний строк після прийняття рішення про надання працівнику ДСНС статусу учасника бойових дій інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку.

6. Комісія приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій працівника ДСНС у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення працівником ДСНС умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про працівника ДСНС;

3) подання працівником ДСНС заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій.

7. Комісія приймає рішення про відмову у наданні статусу учасника бойових дій працівникам ДСНС у разі відсутності документів про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

8. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

ІІІ. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

2. До складу Комісії входять: голова Комісії - перший заступник (заступник) Голови ДСНС; секретар Комісії - представник структурного підрозділу по роботі з персоналом апарату ДСНС; члени Комісії - представники структурних підрозділів апарату ДСНС.

За рішенням Голови ДСНС до складу Комісії можуть також включатися представники громадських організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом Голови ДСНС.

4. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Комісії з міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, органами державної влади;

4) підписує протокол засідання Комісії;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує заступник голови Комісії.

6. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде протокол засідання Комісії та оформлює її рішення.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а в разі його відсутності - його заступника, який головує на засіданні.

5. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше 3 днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

Витяги з протоколу Комісії засвідчуються підписами керівника структурного підрозділу ДСНС по роботі з персоналом і секретаря Комісії та скріплюються печаткою кадрового органу ДСНС.

6. Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається керівникам підрозділів, у підпорядкуванні яких проходили службу чи працювали працівники ДСНС.

7. Довідки та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються в ДСНС.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
органів влади та моніторингу
Міністерства внутрішніх справ
України


В.Є. Боднарвгору