Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Мінфін України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 12.02.201654
Документ z0330-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.04.2019, підстава - z0402-19

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2016  № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україні
02 березня 2016 р.
за № 330/28460

Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1051 від 19.12.2017
№ 135 від 03.04.2019}

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України від 19 вересня 2013 року № 493/815 "Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1667/24199.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби України

В.о. Голови Державної
казначейської служби України

Голова правління
Пенсійного фонду України

В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В.о директора Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіттяР.М. Насіров


В.П. Дуда


О. Зарудний
С. ЛапчикТ.А Нагорна
С. КондрюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
12.03.2016  № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україні
02 березня 2016 р.
за № 330/28460

ПОЛОЖЕННЯ
про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники" вживаються у значеннях, наведених у Законі.

ІІ. Порядок відкриття рахунків для зарахування страхових коштів

1. Державна фіскальна служба України та її територіальні органи в областях, місті Києві, Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (далі - головні управління ДФС) відкривають в Казначействі небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» (далі - рахунок 3719) для зарахування та розподілу страхових коштів.

Рахунки 3719 відкриваються на ім’я ДФС (далі - рахунки 3719 ДФС), на ім’я головних управлінь ДФС (далі - рахунки 3719 головних управлінь ДФС) та на ім’я головних управлінь ДФС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів (у тому числі державних податкових інспекцій у їх складі), державних податкових інспекцій у м. Києві (далі - рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС) на балансі Казначейства в розрізі категорій платників, визначених Законом.

2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв ДФС і головних управлінь ДФС та інших документів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Розрахунково-касове обслуговування ДФС та головних управлінь ДФС здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства в областях, місті Києві (далі - головні управління Казначейства) відповідно до умов договорів, укладених згідно з вимогами порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Договори укладаються:

ДФС із Казначейством;

головними управліннями ДФС із головними управліннями Казначейства.

{Розділ II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

ІІІ. Порядок проходження та розподілу страхових коштів

1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками, зараховуються на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

2. Страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС, наприкінці операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДФС з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3719 ДФС на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

3. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 ДФС, об 11 год. 00 хв. наступного операційного дня засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" (далі - рахунок 3717) на ім’я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

У разі якщо ДФС до 10 год 30 хв надала Казначейству розрахунковий документ на перерахування коштів з його рахунка 3719 на відповідний рахунок головного управління ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів головному управлінню ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.

{Абзац другий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

{Абзац третій пункту 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

4. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС, о 21 год 00 хв засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДФС та до 21 год 15 хв із цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3719 ДФС.

{Абзац перший пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

Страхові кошти, які надійдуть до 21 год 15 хв на рахунки 3719 ДФС, засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки 3717, відкриті в Казначействі на ім’я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

{Абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

5. За результатами розподілу страхових коштів Казначейство щоденно формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (додаток 1).

6. Казначейство відображає суми перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів

1. Головні управління Казначейства щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС та на рахунки 3719 головних управлінь ДФС формують та передають головним управлінням ДФС до 11 год 00 хв такі документи:

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або у паперовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп головного управління Казначейства;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або у паперовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп головного управління Казначейства;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДФС в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді технологічного файла @E (розділ III додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДФС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС в електронному вигляді (розділ V додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

2. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 ДФС в автоматичному режимі формує та передає ДФС до 09 год 00 хв такі документи (обмін центр - центр):

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДФС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДФС в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС у вигляді технологічного файла @E (розділ III додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС в електронному вигляді (розділ V додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування в електронному вигляді (розділ I додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719 ДФС в електронному вигляді (розділ IV  додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 ДФС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДФС в електронному вигляді (розділ V додатка 3) із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

3. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

4. Виписки з рахунків 3719 ДФС та з рахунків 3717, відкритих на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, формуються власниками рахунків через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства - Казначейство» у відповідні терміни.

5. Щомісяця, не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним, головні управління ДФС проводять звірку надходжень страхових коштів з головними управліннями Казначейства станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів за формою згідно з додатком 6 до цього Положення.

6. Щомісяця, не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним, ДФС, Казначейство та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 01 число місяця, що настає за звітним, та за результатами складають загальний акт звірки надходження страхових коштів у п’яти примірниках (далі - акт звірки) за формою згідно з додатком 7 до цього Положення.

Звірка надходжень страхових коштів проводиться у такому порядку:

ДФС першого робочого дня місяця, що настає за звітним, надсилає в електронному вигляді проект акта звірки до фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування для узгодження даних у робочому порядку;

фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування протягом другого робочого дня, що настає за днем отримання проекту акта звірки, узгоджують його дані;

Фонд соціального страхування України не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у ДФС підписаний акт звірки;

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не пізніше шостого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у Фонді соціального страхування України підписаний акт звірки;

Пенсійний фонд України не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підписаний акт звірки та передає його для підписання до Казначейства;

ДФС та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування отримують в Казначействі по одному підписаному примірнику акта звірки.

{Розділ IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


Додаток 1
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 5 розділу III)

Державна казначейська служба України

ВІДОМІСТЬ
про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

за ________________________
(число, місяць, рік)

грн, коп.

№ рахунку

Надходження за день (з урахуванням повернень)

Відрахування

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

відсоток

сума

відсоток

сума

відсоток

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

УСЬОГО

Х

Х

Х

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1051 від 19.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}Додаток 2
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 1 розділу IV)

ВИПИСКА З РАХУНКУ

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1051 від 19.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}Додаток 3
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункти 1-3 розділу IV)

ДОМОВЛЕНОСТІ
про імена транспортних файлів та опис їх структур

I. Відомість про розподіл страхових коштів.

II. Виписка з рахунків.

III. Відомості про рух страхових коштів.

IV. Оборотно-сальдова відомість.

V. Звіт про надходження страхових коштів.

I. Відомість про розподіл страхових коштів

1. Казначейство наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім’я ДФС, формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла та dbf-файла.

2. Відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла надається згідно зі структурою інформаційних записів, наведеною в додатку 1 до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за  № 330/28460 (далі - Положення).

3. Зазначені файли мають назву в такому форматі:

VRTMDN.XXX,

де:

VR - ідентифікатор форми;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - номер території з Довідника адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 9 до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від  18 липня 2016 року № 621, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  10 серпня 2016 року за № 1115/29245) (далі - довідник TL_TERRA.DBF).

4. Структуру відомості у форматі dbf-файла наведено у таблиці 1.

Структура відомості у форматі dbf-файла

Таблиця 1

№ з/п

Найменування реквізиту

Реквізит

Тип даних

1

2

3

4

1

Дата

DT

D(8)

2

Рахунок

NLS

C(14)

3

Сума, усього за день

S_ALL

N(16)

4

Відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи), відсоток

PRC_SS

N(8,4)

5

Відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи), сума

SUM_SS

N(16)

6

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відсоток

PRC_VB

N(8,4)

7

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, сума

SUM_VB

N(16)

8*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відсоток

PRC_TVP

N(8,4)

9*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, сума

SUM_TVP

N(16)

10*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відсоток

PRC_NV

N(8,4)

11*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сума

SUM_NV

N(16)

12

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відсоток

PRC_FSS

N(8,4)

13

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сума

SUM_FSS

N(16)

__________
* Не використовується, слугує для сумісності з попередніми версіями.

II. Виписка з рахунків

1. Казначейство формує виписки з рахунків 3719 в електронному вигляді у форматі TXT-файла та dbf- файла.

Файли виписок з рахунків 3719 в електронному вигляді не повинні включати інформацію, яка була передана в попередніх файлах виписок, а також інформацію одночасно з двох і більше управлінь Казначейства.

2. Виписки з рахунків 3719 в електронному вигляді надаються у форматі TXT-файла згідно з додатком 3 до Положення.

3. Зазначені TXT-файли виписок з рахунків 3719 мають назву в такому форматі:

VPTMDN.XXX,

де:

VP - фіксована назва звіту;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

4. Структуру виписки у форматі dbf-файла наведено у таблиці 2.

Структура виписки у форматі dbf-файла

Таблиця 2

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

1

2

3

4

Дата валютування

FDAT

D

8

Найменування клієнта

NMK

C

38

Особовий рахунок клієнта, з якого надається виписка

NLS

C

14

Найменування рахунку клієнта

NMS

C

70

Вхідний залишок на дату звіту

OSTF

N

16

Сума платежу

S

N

16

Номер (операційний) платежу

ND

C

10

Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу

DK

N

1

Референт

REF

N

10

Тип операції

TT

C

3

Призначення платежу

NAZN

C

160

Дата попереднього руху

DAPP

D

8

Дата надходження

DATP

D

8

Особовий рахунок контрагента

NLSK

C

14

МФО банку контрагента

MFO

C

6

Найменування банку контрагента

NB

C

38

Найменування контрагента

NAMK

C

70

Код за ЄДРПОУ ( реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*) контрагента

OKPO

C

14

__________
* Зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

5. Вимоги до інформаційних записів файла виписки:

дані типу "DATE" зазначаються у форматі "DD.MM.YYYY";

дані типу "DATE TIME" зазначаються у форматі "DD.MM.YYYY HH:mm:ss";

дані в полі "Сума платежу" зазначаються в копійках без розділового знака.

Усі текстові поля подаються у кодуванні CP866.

6. Формат імені RAR-архіву, що включає dbf-файли виписок з рахунків 3719, відповідає:

EVMDуу.NXXX,

де:

EV - початкова літера назви RAR-архіву файлів - виписок щодо надходження страхових коштів;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

уу - рік;

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

III. Відомості про рух страхових коштів

1. Відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 формуються у вигляді технологічного файла @Е (далі - файл @Е).

2. Файли @Е формуються Казначейством.

Файли @Е, сформовані в розрізі районів області, надсилаються головним управлінням Казначейства відповідному головному управлінню ДФС.

3. Усі файли @Е мають однотипну структуру і складаються із:

службового рядка;

рядка заголовка (таблиця 3);

інформаційних рядків (таблиця 4).

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та інформаційні рядки) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки, довжина його (100 байтів, разом з CRLF - 102 байти) заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файла @Е

Таблиця 3

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

2

3

4

5

1

Найменування файла

С

12

1-2

2

Дата та час створення файла

D

10

13-22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23-28

4

Резерв

C

166

29-194

5

CRLF

B

2

195-196

Структура інформаційного рядка файла @Е

Таблиця 4

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

2

3

4

5

1

Код банку А

N

9

1-9

2

Рахунок клієнта банку А

N

14

10-23

3

Код банку Б

N

9

24-32

4

Рахунок клієнта банку Б

N

14

33-46

5

Ознака "дебет/кредит" платежу

C

1

47-47

6

Сума платежу

N

16

48-63

7

Вид документа

N

2

64-65

8

Номер (операційний) платежу

C

10

66-75

9

Валюта платежу

N

3

76-78

10

Дата платіжного документа

D

6

79-84

11

Дата надходження документа в банк А

D

6

85-90

12

Найменування платника (клієнта А)

C

38

91-128

13

Найменування одержувача (клієнта Б)

C

38

129-166

14

Призначення платежу

C

160

167-326

15

Допоміжні реквізити

C

60

327-386

16

Код призначення платежу

C

3

387-389

17

Спосіб заповнення реквізитів 14-16

C

2

390-391

18

Ідентифікаційний код клієнта А

C

14

392-405

19

Резерв

C

14

406-419

20

Ідентифікатор документа

N

9

420-428

21

Дата прийняття документа в АРМ-2 СЕП

D

6

429-434

22

Дата зарахування коштів на рахунок Б

D

6

435-440

23

CRLF

B

2

441-442

Назва файла @Е, у якому міститься інформація про надходження страхових коштів, що надається головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь ДФС, подається в такому форматі:

@ЕTMDN.XXX - обласний рівень,

де:

- фіксоване ім’я файла;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

Назва файла @Е, у якому міститься інформація про надходження страхових коштів, сплачених великими платниками податків, що надається головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь ДФС, подається в такому форматі:

@Е3ББMDS.TTT,

де:

- фіксоване ім'я файла;

3 - ознака Офісу великих платників податків ДФС;

ББ - код території (01-28);

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

S - ознака звіту (1 - тільки за надходженнями від великих платників податків);

TTT - код території з довідника TL_TERRA.DBF.

4. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ".

5. У разі списання коштів з рахунку 3719 клієнтом банку А є власник рахунку, з якого списано кошти. Реквізит 2 у цьому разі не заповнюється.

IV. Оборотно-сальдова відомість

1. Казначейство формує оборотно-сальдові відомості в електронному вигляді у форматі TXT-файла за рахунками 3719.

2. Оборотно-сальдові відомості за рахунками 3719 в електронному вигляді у форматі TXT-файла надаються згідно зі структурою інформаційних записів, наведеною в додатку 4 до Положення.

V. Звіт про надходження страхових коштів

1. Файли у форматі DBF складаються з інформаційних рядків згідно з таблицею 5.

Структура інформаційних рядків файлів
звіту про надходження страхових коштів

Таблиця 5

Найменування реквізиту

Реквізит

Тип даних

1

2

3

4

1

Дата

DT

D(8)

2

Найменування клієнта

NMK

C(38)

3

Рахунок

NLS

C(14)

4

Технічний символ, що відповідає категорії платників та класам професійного ризику виробництва

S230

C(3)

5

Надходження за день

T060

N(16)

6

Надходження наростаючим підсумком з початку року

T020

N(16)

2. Зазначені файли, що надаються головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь ДФС, мають назву в такому форматі:

за надходженнями страхових коштів:

EVTMDN.XXХ,

де:

EV - фіксоване ім'я звіту;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - код території з довідника TL_TERRA.DBF;

за надходженнями страхових коштів, сплачених великими платниками податків:

EV3TMDN.XXХ,

де:

EV - фіксоване ім'я звіту;

3 - ознака Офісу великих платників податків ДФС;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - код території з довідника TL_TERRA.DBF.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1051 від 19.12.2017, № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}Додаток 4
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 1 розділу IV)

ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
за аналітичними рахунками

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}


Додаток 5
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 2 розділу IV)

ЗВІТ
про надходження страхових коштів

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}


Додаток 6
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 6 розділу IV)

АКТ
звірки надходження страхових коштів

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 135 від 03.04.2019 - застосовується з 02 травня 2019 року}


Додаток 7
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 6 розділу IV)

ЗАГАЛЬНИЙ АКТ
звірки надходження страхових коштів

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1051 від 19.12.2017}вгору