Документ z0330-05, перша редакція — Прийняття від 09.03.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.03.2005 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2005 р.
за N 330/10610

Про затвердження Змін та доповнень до наказу ДПА
України від 3 серпня 1998 року N 380
"Про затвердження Порядку присвоєння
реєстраційних (облікових) номерів платників
податків", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 1 вересня 1998 року за N 540/2980

З метою приведення у відповідність до чинних
нормативно-правових актів, удосконалення реєстрації, обліку та
ідентифікації платників податків, автоматизованого адміністрування
податку на прибуток та податку на додану вартість, відповідно до
пункту 2.5 статті 2, підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7, пункту
22.20 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), статті 25 Закону України "Про угоди
про розподіл продукції" ( 1039-14 ), статті 9 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), статті 16 Указу
Президента України від 7 серпня 1998 року N 857 ( 857/98 ) "Про
деякі зміни в оподаткуванні" та керуючись статтями 8, 10 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. У преамбулі наказу Державної податкової адміністрації
України від 3 серпня 1998 року N 380 ( z0540-98 ) "Про
затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів
платників податків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 1 вересня 1998 року за N 540/2980, вилучити слова "до
Порядку ведення податкового обліку та складання податкової
звітності результатів спільної діяльності на території України без
створення юридичної особи, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 16 січня 1998 року N 24
( z0062-98 ) і зареєстрованого Міністерством юстиції України 3
лютого 1998 року за N 62/2502, а також".
2. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку присвоєння
реєстраційних (облікових) номерів платників податків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 3 серпня 1998 року N 380 ( z0540-98 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 1 вересня 1998 року за N 540/2980 (із
змінами та доповненнями), що додаються.
3. Департаменту автоматизації процесів оподаткування
(Семирга М.І.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію.
4. Департаменту обслуговування платників податків
(Косарчук В.П.) після державної реєстрації цього наказу довести
його до відома платників податків.
5. Управлінню справами (Гошовський М.В.) у десятиденний
термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Москаленко В.М.
Голова О.І.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
09.03.2005 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2005 р.
за N 330/10610

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових)
номерів платників податків
( z0540-98 )

1. У пункті 4 слова "затвердженим наказом Державної
податкової адміністрації України від 27 травня 1997 року N 149
( z0216-97 ), яке зареєстроване Міністерством юстиції України
11 червня 1997 року за N 216/2020" замінити на слова "затвердженим
наказом Державної податкової адміністрації України від 1 березня
2000 року N 79 ( z0208-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 3 квітня 2000 року за N 208/4429".
2. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Реєстраційний (обліковий) номер платника податку
зазначається в оригіналі та копії довідки про взяття на облік
платника податків за формою N 4-ОПП згідно з Інструкцією про
порядок обліку платників податків, затвердженою наказом Державної
податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N 80
( z0172-98 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
16 березня 1998 року за N 172/2612 (у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 року N 552
( z0791-98 ), із змінами та доповненнями (далі - Інструкція), якщо
такий номер був наданий платнику податків органом державної
податкової служби".
3. Доповнити Порядок новими пунктами 8, 9 такого змісту: "8. Номер ТРДПАУ надається постійному представництву
нерезидента в Україні при реєстрації та взятті на облік постійного
представництва як платника податку на прибуток у порядку,
визначеному Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на
прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації
України від 12 серпня 1997 року N 293 ( z0331-97 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 1997 року
за N 331/2135 (у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 16 січня 1998 року N 23 ( z0063-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 року
за N 63/2503).
9. Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податків
до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну
діяльність (угод про розподіл продукції), номер ТРДПАУ видається
на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік у
порядку, визначеному Інструкцією ( z0172-98 ). Номер ТРДПАУ, наданий особі, відповідальній за утримання та
внесення податків до бюджету під час виконання договору про
спільну діяльність (угоди про розподіл продукції) (далі -
відповідальна особа), не змінюється протягом усього періоду
перебування на обліку в органах державної податкової служби
договору про спільну діяльність чи угоди про розподіл продукції, у
тому числі і в разі: призначення іншої особи - учасника договору (угоди)
відповідальною особою; зміни місцезнаходження відповідальної особи; зміни органу державної податкової служби, у якому
відповідальна особа перебуває на обліку".
Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування -
начальник управління обліку
платників податків Н.Г.Калєніченковгору