Документ z0329-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.08.2019, підстава - z0698-19


 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )

 
{ Форма та Інструкція втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
   N 794 ( z0698-19 ) від 05.04.2019 } 

------------------------------------------------------------------ | Міністерство охорони | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | здоров'я України | Форма первинної облікової | | ________________________ | документації | | ________________________ | N 498-6/0 | | (найменування та місце | | | знаходження закладу, | ЗАТВЕРДЖЕНО | | в якому заповнена форма) | Наказ МОЗ | | | | |___________________________| __________ N ____ | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ| | ------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
реєстрації зразків крові, що надійшли
для проведення підтверджувальних досліджень

 
 Почато ____________________  Закінчено ___________________ 
(цифровим способом) (цифровим способом)
Зміст
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | П.І.Б. |Наймену- |Стать| Рік |  Код  | Назва тест-систем, |Назва тест-систем, на |Примітка|
|з/п|надход-|  або  | вання |   |народ-| обсте- | на яких проводили |  яких проводили  |    |
|  | ження |індивідуа-|установи,|   |ження | ження  | підтверджувальні |  підтверджувальні  |    |
|  |зразка | льний  | з якої |   |   |континген-|  дослідження   |   дослідження   |    |
|  |    | номер  |надійшов |   |   |  тів  |  (перший тест)  |  (другий тест)   |    |
|  |    | особи  | зразок |   |   |     |--------------------+----------------------|    |
|  |    |     |     |   |   |     |  дата |результат|  дата  | результат|    |
|  |    |     |     |   |   |     |  тес- |     |  тес-  |     |    |
|  |    |     |     |   |   |     | тування |     | тування |     |    |
|---+-------+----------+---------+-----+------+----------+----------+---------+-----------+----------+--------|
| 1 |  2  |  3   |  4  | 5 | 6  |  7   |   8  |  9  |  10   |   11  |  12  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 329/19067

 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 498-6/0 "Журнал реєстрації
зразків крові, що надійшли для проведення
підтверджувальних досліджень"

 
     1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 498-6/0 "Журнал реєстрації зразків крові, що надійшли для проведення підтверджувальних досліджень" (далі - Журнал).
 
     2. У лівому верхньому куті Журналу зазначають найменування і місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
 
     3. У графі 1 вказують порядковий номер Журналу. Нумерація Журналу починається 1 січня та закінчується 31 грудня поточного року.
 
     4. У графі 2 вказують дату надходження зразка в лабораторію для проведення підтверджувальних досліджень.
 
     5. У графі 3 вказують прізвище, ім'я та по батькові або індивідуальний номер особи.
 
     6. У графі 4 вказують найменування установи, з якої надійшов зразок.
 
     7. У графі 5 вказують стать особи: Ч - чоловіча, Ж - жіноча.
 
     8. У графі 6 вказують рік народження особи.
 
     9. У графі 7 вказують код обстеження контингентів відповідно до форми звітності N 2 - ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20__ рік" (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету статистики України від 24.12.2004 N 640/663 ( z0062-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19.01.2005 за N 62/10342.
 
     10. У графах 8 та 9 вказують назву першої тест-системи, на якій проводили підтверджувальні дослідження, дату проведення дослідження та результат тестування у вигляді "негативний", "позитивний", "невизначений, сумнівний".
 
     11. У графах 10 та 11 вказують назву другої тест-системи, на якій проводили підтверджувальні дослідження, дату проведення дослідження та результат тестування у вигляді "негативний", "позитивний", "невизначений, сумнівний".
 
     12. У графі 12 "Примітка" вказують рекомендації, що надає лабораторія (за наявності), або номер протоколу проведення досліджень методом імунного блоту.
 
 Голова Комітету з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиковвгору