Document z0329-11, invalid, current version — Loss of force on August 27, 2019, on the basis - z0698-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )

{ Форма та Інструкція втратили чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я
N 794 ( z0698-19 ) від 05.04.2019 }

------------------------------------------------------------------ | Міністерство охорони | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | здоров'я України | Форма первинної облікової | | ________________________ | документації | | ________________________ | N 498-6/0 | | (найменування та місце | | | знаходження закладу, | ЗАТВЕРДЖЕНО | | в якому заповнена форма) | Наказ МОЗ | | | | |___________________________| __________ N ____ | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ| | ------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
реєстрації зразків крові, що надійшли
для проведення підтверджувальних досліджень

Почато ____________________ Закінчено ___________________
(цифровим способом) (цифровим способом)
Зміст
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | П.І.Б. |Наймену- |Стать| Рік | Код | Назва тест-систем, |Назва тест-систем, на |Примітка| |з/п|надход-| або | вання | |народ-| обсте- | на яких проводили | яких проводили | | | | ження |індивідуа-|установи,| |ження | ження | підтверджувальні | підтверджувальні | | | |зразка | льний | з якої | | |континген-| дослідження | дослідження | | | | | номер |надійшов | | | тів | (перший тест) | (другий тест) | | | | | особи | зразок | | | |--------------------+----------------------| | | | | | | | | | дата |результат| дата | результат| | | | | | | | | | тес- | | тес- | | | | | | | | | | | тування | | тування | | | |---+-------+----------+---------+-----+------+----------+----------+---------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 329/19067

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 498-6/0 "Журнал реєстрації
зразків крові, що надійшли для проведення
підтверджувальних досліджень"

1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної
облікової документації N 498-6/0 "Журнал реєстрації зразків крові,
що надійшли для проведення підтверджувальних досліджень"
(далі - Журнал).
2. У лівому верхньому куті Журналу зазначають найменування і
місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та
ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ).
3. У графі 1 вказують порядковий номер Журналу. Нумерація
Журналу починається 1 січня та закінчується 31 грудня поточного
року.
4. У графі 2 вказують дату надходження зразка в лабораторію
для проведення підтверджувальних досліджень.
5. У графі 3 вказують прізвище, ім'я та по батькові або
індивідуальний номер особи.
6. У графі 4 вказують найменування установи, з якої надійшов
зразок.
7. У графі 5 вказують стать особи: Ч - чоловіча, Ж - жіноча.
8. У графі 6 вказують рік народження особи.
9. У графі 7 вказують код обстеження контингентів відповідно
до форми звітності N 2 - ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та
хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за
20__ рік" (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України, Державного комітету статистики України від
24.12.2004 N 640/663 ( z0062-05 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 19.01.2005 за N 62/10342.
10. У графах 8 та 9 вказують назву першої тест-системи, на
якій проводили підтверджувальні дослідження, дату проведення
дослідження та результат тестування у вигляді "негативний",
"позитивний", "невизначений, сумнівний".
11. У графах 10 та 11 вказують назву другої тест-системи, на
якій проводили підтверджувальні дослідження, дату проведення
дослідження та результат тестування у вигляді "негативний",
"позитивний", "невизначений, сумнівний".
12. У графі 12 "Примітка" вказують рекомендації, що надає
лабораторія (за наявності), або номер протоколу проведення
досліджень методом імунного блоту.
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиковon top