Документ z0328-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )

------------------------------------------------------------------ | Міністерство охорони | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | здоров'я України | Форма первинної облікової | | ________________________ | документації | | ________________________ | N 503-7/0 | | (найменування та місце | | | знаходження закладу, | ЗАТВЕРДЖЕНО | | в якому заповнена форма) | Наказ МОЗ | | | | |___________________________| __________ N _____ | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ| | ------------------------------------------------------------------
ДОВІДКА N______
про результати підтверджувальних
досліджень на наявність антитіл до ВІЛ методом
імуноферментного аналізу та імунного блоту

П.І.Б. або індивідуальний номер особи ___________________________
Найменування установи ___________________________________________
При проведенні підтверджувальних досліджень методом
імуноферментного аналізу від "______" ____________ 20_____ року на
тест-системах ____________________________________________________ __________________________________________________________________
При проведенні досліджень методом імунного блоту від
"____" ____________ 20___ р. на тест-системі _____________________
(назва тест-системи)
виявлено антитіла до таких білків ВІЛ-1:
------------------------------------------------------------------ | gp160 | gp 120 | p68 | p55 | p52 | gp 41 | p34 | p24/25 |p 18 | |--------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+--------+-----| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ (назву білків вказують відповідно до Інструкції)
Висновок: зразок сироватки від особи ____________________________
розцінюється _____________________________________________________ 1) як такий, що містить антитіла до ВІЛ; 2) як невизначений. Рекомендовано повторити обстеження
пацієнта через ________________
Лікар-лаборант ____________________________ ________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( z0319-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 328/19066

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 503-7/0 "Довідка N ___
про результати підтверджувальних досліджень
на наявність антитіл до ВІЛ методом
імуноферментного аналізу та імунного блоту"

1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної
облікової документації N 503-7/0 "Довідка N ___ про результати
підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ методом
імуноферментного аналізу та імунного блоту" (далі - Довідка).
2. У лівому верхньому куті Довідки зазначають найменування і
місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та
ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ).
3. Номер Довідки зазначають відповідно до Журналу реєстрації
зразків крові, що направляються для проведення підтверджувальних
досліджень на антитіла до ВІЛ (форма N 502-4/0) ( z0323-11 ).
4. У Довідці зазначають прізвище, ім'я та по батькові або
індивідуальний номер особи, найменування установи, з якої надійшов
зразок на дослідження.
5. У Довідці зазначають дату проведення досліджень,
перелічують назви тест-систем та результати досліджень на них
-"позитивний", "сумнівний" або "негативний".
6. У Довідці зазначають дату проведення досліджень, назву
тест-системи, на якій проведено дослідження методом імунного блоту
виявлені антитіла до окремих антигенів ВІЛ.
7. У Довідці надають висновок щодо результатів досліджень
відповідно до отриманих результатів методом імуноферментного
аналізу та імунного блоту.
8. Довідку заповнює лікар-лаборант, який відповідно до
покладених на нього функціональних обов'язків здійснює дослідження
на серологічні маркери ВІЛ-інфекції.
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Начальник ДЗ "Центр медичної
статистики МОЗ" М.В.Голубчиковвгору