Документ z0327-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
29.03.2007 N 64
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2007 р.
за N 327/13594

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам суднобудівної
промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам суднобудівної промисловості (далі - Норми), що
додаються.
2. З уведенням у дію цих Норм уважати такими, що не
застосовуються на території України, Типові галузеві норми
безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту робітникам і службовцям суднобудівних та
судноремонтних підприємств, затверджені постановою Держкомпраці
СРСР і Президії ВЦРПС від 18.08.80 N 241/П-9 ( v0241400-80 )
(НПАОП 35.1-3.15-80).
3. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.
4. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та
котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. в установленому порядку вжити заходів
щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових
актів з охорони праці.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
України
29.03.2007 N 64
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2007 р.
за N 327/13594

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам суднобудівної промисловості

1. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та
організацій суднобудування та ремонту суден незалежно від форми
власності.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
суднобудуванні та ремонті суден, відповідно до Класифікатора
професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ).
1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств суднобудування та ремонту суден.
1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ
залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ
12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация". При виборі засобів захисту голови, обличчя, органів дихання,
слуху та зору слід виходити з того, що вони повинні бути
адекватними до умов праці і забезпечувати ефективність їх
використання та максимально мінімізувати негативний вплив
шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
1.6. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств
суднобудування і ремонту суден, які виконують роботи із джерелами
іонізуючого випромінювання, забезпечуються засобами
індивідуального захисту відповідно до розділу 2.1 Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників підприємств
електроенергетичної галузі, затверджених наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 01.11.2004 N 241
( z1663-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
29.12.2004 за N 1663/10262. Працівники організацій та підприємств
суднобудування і ремонту суден, які виконують роботи, що належать
до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам машинобудування та металообробної промисловості,
затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 N 89 ( z0250-06 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за
N 250/12124, "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей
народного азяйства и отдельных производств", затвердженими
постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81
N 47/П-2 ( v0047400-81 ) (із змінами і доповненнями), а також
іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників,
зайнятих у відповідних галузях економіки.
1.7. Порядок забезпечення необхідними для виконання
виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій
визначено Положенням про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.11.96 за N 667/1692.
1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях
здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних
органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки
на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці.

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду В.Іванченковгору