Документ z0326-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2018, підстава - z0193-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2016  № 571/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2016 р.
за № 326/28456

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 386/5 від 16.02.2018}

Про Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1331/5 від 06.05.2016
№ 1332/5 від 06.05.2016
№ 949/5 від 24.03.2017}

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги» та з метою забезпечення реалізації Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Врахувати, що відділи державної виконавчої служби та відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції введені до структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та підпорядковані цим головним територіальним управлінням юстиції із збереженням статусу юридичних осіб та їх перейменуванням.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1331/5 від 06.05.2016}

3. Пункт 2 наказу Міністерства юстиції України від 30 січня 2015 року № 115/5 «Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 100/26545, виключити.

У зв’язку з цим пункти 3-10 вважати відповідно пунктами 2-9.

4. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.

5. Департаменту кадрової роботи та державної служби (Грибань С.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві вжити організаційних заходів щодо виконання цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Н. СевостьяноваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
01.03.2016  № 571/5
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України
24.03.2017  № 949/5)

ТИПОВА СТРУКТУРА
головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі


з/п

Найменування підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Керівництво головного територіального управління юстиції


1.1

Начальник головного територіального управління юстиції


1.2

Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції


1.3

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби


1.4

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації


2

Управління державної виконавчої служби


2.1

Заступник начальника управління – начальник відділу-1


2.2

Відділ примусового виконання рішень


2.3

Відділ організації та контролю за виконанням рішень


2.4

Відділ (сектор) аналітики та статистики


3

Управління державної реєстрації


3.1

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану


3.2

Відділ (сектор) державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань


3.3

Відділ (сектор) розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації


3.4

Відділ (сектор) взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів


4

Відділ (сектор) з питань нотаріату


5

Відділ (сектор) з питань банкрутства


6

Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти


6.1

Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів


6.2

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти


7

Відділ (сектор) судової роботи та міжнародного співробітництвау тому числі головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини-2


8

Управління (відділ) персоналу


9

Відділ (сектор) організаційної роботи, документування та контролю


10

Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення


11

Сектор з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини


12

Сектор (головний спеціаліст) з питань запобігання і виявлення корупції-2


13

Сектор (головний спеціаліст) зв’язків з громадськістю-3


14

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту


15

Відділи державної виконавчої служби (у регіоні)


16

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні)УСЬОГО:


__________

-1 Визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» та вказується повне найменування посади із зазначенням відділу.

-2 У разі якщо не створюється сектор.

-3 За необхідності у структурі головного територіального управління юстиції утворюється сектор зв’язків з громадськістю або вводиться посада головного спеціаліста.

{Типова структура в редакції Наказу Міністерства юстиції № 949/5 від 24.03.2017}

Директор
Департаменту кадрової роботи
та державної службиС.О. ГрибаньЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
01.03.2016  № 571/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2016 р.
за № 326/28456

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів

1. Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 30 січня 2015 року № 115/5, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 100/26545, визнати такою, що втратила чинність.

2. Абзац шостий пункту 10 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим.

3. Абзац четвертий пункту 9 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498, виключити.

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1332/5 від 06.05.2016}

Директор
Департаменту кадрової роботи
та державної службиС.О. Грибаньвгору