Про відомчі заохочувальні відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"
МВС України; Наказ, Положення, Лист [...] від 07.05.2010165
Документ z0326-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.12.2015, підстава - z1569-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2010 N 165
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2010 р.
за N 326/17621
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1521 ( z1569-15 ) від 30.11.2015 }
Про відомчі заохочувальні відзнаки
МВС "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 452 ( z0855-13 ) від 15.05.2013 }

Відповідно до статей 9, 11 Закону України "Про Дисциплінарний
статут органів внутрішніх справ України" та статей 43, 44 Закону
України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"
( 3460-15 ), підпункту 25 пункту 11 Положення про Міністерство
внутрішніх справ України ( 383/2011 ), затвердженого Указом
Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, Н А К А З У Ю:
{ Преамбула в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 452
( z0855-13 ) від 15.05.2013 }
1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя".
2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя" та
"Холодна зброя", що додається.
3. Господарському управлінню забезпечувати придбання відомчих
заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України
"Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя" на підставі заявки
Департаменту кадрового забезпечення на наступний рік, яка
подається до Господарського управління не пізніше 15 грудня
поточного року, організувати їх збереження та видачу згідно з
наказами МВС про нагородження.
4. Департаменту кадрового забезпечення у п'ятиденний строк
після підписання наказу забезпечити його подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра генерал-лейтенанта Попкова С.Є.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.
Міністр генерал-майор міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Голова об'єднаного комітету
профспілки МВС України Л.А.Кирилюк
Голова ради профспілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ
України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
07.05.2010 N 165
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2010 р.
за N 326/17621

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства внутрішніх справ України
"Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"

1. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження
відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ
України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя" (далі - відзнака).
1.2. Відзнаками нагороджуються особи начальницького складу
органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ,
державні службовці, особи інших міністерств та відомств, які мають
офіцерське або спеціальне звання, інші громадяни України за
сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю,
охороні громадського порядку, захисті конституційних прав та
свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу,
зразкове виконання військового, службового та громадського
обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.
1.3. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і
застосування зброї здійснюються відповідно до Інструкції про
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої
наказом МВС від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077 (далі -
Інструкція).
1.4. Передача відзнаки іншим особам або її відчуження
забороняється.
1.5. Відзнакою нагороджується дієздатна особа, яка має право
на придбання, зберігання та використання такої зброї відповідно до
вимог Інструкції ( z0637-98 ). Особи, нагороджені відзнакою, повинні неухильно додержуватися
вимог вищезазначеної Інструкції ( z0637-98 ) в частині зберігання,
носіння і використання зброї.
1.6. Накази на працівників спеціальних підрозділів
оформлюються відповідно до чинного законодавства.
1.7. Зброя, що є відзнакою, реєструється відповідно до
Інструкції ( z0637-98 ) в Міністерстві внутрішніх справ України,
та відповідні матеріали надсилаються до органів внутрішніх справ
за місцем проживання нагородженого.
2. Порядок представлення до нагородження відзнаками
2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнаками
здійснюється гласно у структурному підрозділі центрального апарату
Міністерства, підрозділі, установі органів внутрішніх справ, за
результатами чого готується клопотання про нагородження начальнику
(керівнику) відповідного підрозділу, установи чи органу.
2.2. У клопотанні про нагородження зазначаються конкретні
заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання.
2.3. Клопотання про нагородження відзнакою у центральному
апараті Міністерства подає Міністру внутрішніх справ України або
особі, яка виконує його обов'язки, відповідний начальник
(керівник) структурного підрозділу. Клопотання про нагородження відзнакою перед МВС готують
начальники головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізницях за погодженням з відповідним керівником структурного
підрозділу Міністерства. Керівник структурного підрозділу Міністерства готує
мотивоване подання на ім'я Міністра внутрішніх справ або особи,
яка виконує його обов'язки, і проект наказу про нагородження. Після погодження зазначених нагородних матеріалів з першим
заступником Міністра або заступником Міністра, що координує
діяльність управління (служби), ініціатор заохочення подає їх для
доповіді Міністрові для прийняття рішення по суті. Клопотання про нагородження відзнакою офіцерів і генералів
внутрішніх військ перед МВС готує начальник Головного управління -
командувач внутрішніх військ МВС або особа, яка виконує його
обов'язки.
2.4. Після прийняття Міністром внутрішніх справ України або
особою, яка виконує його обов'язки, позитивного рішення начальник
(керівник) структурного підрозділу центрального апарату
Міністерства, підрозділу, установи органу внутрішніх справ передає
клопотання про нагородження разом з нагородним листом (додаток 1)
до Департаменту кадрового забезпечення МВС.
2.5. Про нагородження відзнакою видається наказ Міністра
внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов'язки.
3. Порядок вручення та вилучення відзнак
3.1. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці
Міністром внутрішніх справ України або за його дорученням членами
колегії МВС, начальниками (керівниками) структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства, підрозділу, установи органу
внутрішніх справ. Нагородженому вручається завірена копія наказу.
3.2. Разом з відзнакою нагородженому вручається посвідчення
до відзнаки. Опис посвідчення до відзнаки наведено у додатку 2 до
Положення.
3.3. При врученні відзнаки та посвідчення до неї складається
протокол вручення відзнаки Міністерства внутрішніх справ України,
що підписується особою, яка її вручила. Вищезазначений протокол
надсилається до Департаменту громадської безпеки МВС не пізніше
ніж у тижневий термін після її вручення і надалі зберігається в
особовій справі нагородженого. Зразок протоколу вручення відзнаки
Міністерства внутрішніх справ України наведено у додатку 3 до
Положення.
3.4. В облікових документах нагородженого (особовій справі,
трудовій книжці) робиться відповідний запис із зазначенням дати і
номера наказу МВС про нагородження відзнакою.
3.5. Повторне нагородження однією й тією самою відзнакою не
здійснюється, втрачені відзнаки повторно не видаються.
3.6. Дублікат посвідчення до відзнаки видається Міністром
внутрішніх справ України або особою, яка виконує його обов'язки, у
разі втрати посвідчення внаслідок стихійного лиха або з інших
причин, що не залежать від нагородженого.
3.7. Позбавлення нагородженого відзнаки здійснюється за
рішенням Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує
його обов'язки, в разі засудження нагородженого за скоєння злочину
згідно з вироком суду, який набрав законної сили, а також
звільнення нагородженого з органів внутрішніх справ за вчинки, що
дискредитують звання особи начальницького складу. У таких випадках відзнака та посвідчення до неї вилучаються
відповідним органом внутрішніх справ і підлягають поверненню до
Міністерства внутрішніх справ України.
3.8. Після смерті нагородженого відзнака здається до
відповідного органу внутрішніх справ відповідно до Інструкції
( z0637-98 ).
Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції В.О.Криволапчук

Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства внутрішніх
справ України "Вогнепальна
зброя" та "Холодна зброя"

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

1. __________________________________________________________
(спеціальне або військове звання, прізвище,
ім'я та по батькові)
2. __________________________________________________________
(займана посада) _________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ, вищого навчального
закладу, установи, військової частини)
3. Число, місяць, рік і місце народження ____________________ _________________________________________________________________
4. Строк служби в органах внутрішніх справ (загальний
трудовий стаж) ___________________________________________________
5. Строк перебування на посаді ______________________________
Характеристика
_________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали, підпис керівника)
20____ року
Висновок старших начальників

Заслуговує нагородження відзнакою МВС ___________________________
_________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали, підпис)
_____ ____________ 20 ____ року
Відмітка про нагородження
Нагороджений відзнакою МВС ______________________________________
наказом МВС від ______ __________20 ___ року N _______о/с

Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства внутрішніх
справ України "Вогнепальна
зброя" та "Холодна зброя"

ОПИС
посвідчення до відзнаки

1. Посвідчення до відзнаки являє собою книжечку розміром
165х105 мм у розгорнутому вигляді у твердій обкладинці бордового
кольору.
2. У верхній частині лицьового боку обкладинки зображено
малий Державний Герб України, а посередині - текст золотистого
кольору такого змісту: "ПОСВІДЧЕННЯ
до
відзнаки
МВС".
3. На лівому внутрішньому боці посвідчення у верхній частині
зроблено написи: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" та
"ПОСВІДЧЕННЯ", виконані в чорному та білому кольорах з тінню
чорного кольору відповідно.
4. Посередині лівого внутрішнього боку посвідчення -
стилізоване зображення зброї, місце для запису марки зброї та її
номера.
5. Знизу лівого внутрішнього боку посвідчення - місце для
номера відзнаки.
6. З правого внутрішнього боку на фоні малого Державного
Герба України, виконаного блакитним кольором, - текст такого
змісту:
"____________________________________
(військове або спеціальне звання) ____________________________________
(прізвище) _____________________________________
(ім'я) ____________________________________
(по батькові)
НАКАЗОМ МВС
від "___"_____________20___ року N_____
НАГОРОДЖЕНИЙ(А)
відзнакою МВС
(назва відзнаки)
Міністр внутрішніх справ України _____________________
(підпис)
М.П. "

Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства внутрішніх
справ України "Вогнепальна
зброя" та "Холодна зброя"
Зразок

ПРОТОКОЛ
вручення відзнаки
Міністерства внутрішніх справ України

"___"_____________ 20__ року
Мною, __________________________________________________________,
(спеціальне або військове звання, прізвище,
ім'я та по батькові)
________________________________________________________________,
(займана посада особи, що проводить вручення)
вручено відзнаку МВС
_________________________________________________________________
(вид відзнаки "Вогнепальна зброя" чи "Холодна зброя" - марка
зброї, модель, комплектність, серійний номер)
та посвідчення до відзнаки
_________________________________________________________________
(спеціальне або військове звання, прізвище,
ім'я та по батькові нагородженого) ________________________________________________________________,
нагородженому наказом Міністра внутрішніх справ України
від ____._____________. 20___ N ____
_____________________________________
(підпис особи, що проводила вручення)
_____________________________________
(підпис особи, що отримала відзнаку)вгору