Документ z0326-01, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 10.04.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У
СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 73/82/64/122 від 27.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2001 р.
за N 326/5517

Про затвердження Методики прогнозування наслідків
виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при
аваріях на промислових об'єктах і транспорті

З метою визначення єдиного порядку прогнозування хімічної
обстановки при аваріях на промислових об'єктах і транспорті та
відповідно до статті 15 "Радіаційний та хімічний захист" Закону
України від 8 червня 2000 року N 1809-III ( 1809-14 ) "Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру", постанов Кабінету Міністрів України від 15
липня 1998 р. N 1099 ( 1099-98-п ) "Про порядок класифікації
надзвичайних ситуацій" і від 3 серпня 1998 р. N 1198 ( 1198-98-п )
"Про єдину державну систему запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру",
Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні та підвищення якості
планування заходів щодо захисту населення у разі виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і
транспорті Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Методику прогнозування наслідків виливу
(викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті (далі - Методика), що додається. 2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, яким належать хімічно небезпечні об'єкти, а також Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, на території
яких розміщені хімічно небезпечні об'єкти (далі - ХНО), на основі
Методики та розрахунків до неї: до 1 червня 2001 р. провести класифікацію з хімічної
небезпеки об'єктів і адміністративно-територіальних одиниць (далі
- АТО) та до 15 червня 2001 р. узагальнити і подати результати
класифікації до Головного управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Автономної Республіки
Крим та інших територіальних структурних підрозділів Міністерства
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи; до 1 липня 2001 р. здійснити коригування планів реагування на
надзвичайні ситуації всіх рівнів (до планів включити всі види
аварій з небезпечними хімічними речовинами, які є в АТО, а також
оперативне прогнозування для аварії з 60 т хлору на залізничному
транспорті для усіх залізничних станцій, через які здійснюється
перевезення хлору); до 1 вересня 2001 р. привести в належний стан документацію на
хімічно небезпечних об'єктах (далі - ХНО) та залізниці (для
чергових диспетчерів, змін воєнізованої охорони, особового складу
формувань, які залучаються для виконання робіт з ліквідації аварії
з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин (далі - НХР); до 1 жовтня 2001 р. провести коригування планів взаємодії з
органами військового командування, силами Цивільної оборони
України та іншими силами, які залучатимуться для подолання
наслідків надзвичайної ситуації при виливі (викиді) НХР; оповіщення на хімічно небезпечних об'єктах здійснювати
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого
1999 р. N 192 ( 192-99-п ) "Про затвердження Положення про
організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях"; ужити заходів щодо підвищення ефективності захисту населення
від НХР, забезпечити уточнення сил, які призначені для виконання
робіт у зонах хімічного забруднення; підвищити організацію навчання населення вмілим діям у зонах
хімічного забруднення; нагляд за станом обстановки на ХНО та прилеглій території
здійснювати на підставі пункту 10 Положення про державну систему
моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ), та Порядку
організації та проведення моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 9 березня 1999 р. N 343 ( 343-99-п ). 3. Начальникам Головного управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Автономної Республіки
Крим та інших територіальних структурних підрозділів Міністерства
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи: дані про об'єкти, які впливають на сусідні області України, а
також території Російської Федерації, Республіки Білорусь,
Республіки Польща, Республіки Молдова, Словацької Республіки,
Угорської Республіки, Румунії, нанести на карту і до 1 листопада
2001 р. надіслати до МНС, здійснити обмін інформацією між
сусідніми областями України про ці об'єкти (найменування об'єкта,
кількість і найменування НХР на ньому, глибини зон можливого
хімічного забруднення); результати класифікації затверджувати рішеннями комісій з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(далі - комісія з питань ТЕБ та НС), які діють відповідно до
Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 174
( 174-98-п ) "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій", Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій у 2001 році - з 1 червня 2001 р., а надалі
щорічно - з 1 січня наступного року; повне донесення (за формами 1/рхз і 2 /рхз) та рішення
комісій з питань ТЕБ та НС про результати класифікації надсилати
встановленим порядком до МНС згідно з табелем термінових донесень
до 15 січня поточного року; дані про нові об'єкти та зміни, що відбулися на існуючих ХНО,
відображати у формі 1/рхз/клас, затвердженій головою комісії з
питань ТЕБ та НС Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, і подавати щороку до 15 січня поточного року; скасувати наказ Штабу Цивільної оборони України від 16.07.93
N 6/872 "Про введення в дію Типової інструкції по діям чергового
диспетчера хімічно небезпечного об'єкта на випадок аварії на ньому
з викидом (виливом) сильнодіючих отруйних речовин та порядку
оповіщення персоналу і населення, що проживає у зонах можливого
забруднення". 4. Проведення класифікації хімічно небезпечних об'єктів та
АТО здійснювати щороку за станом на 1 січня наступного року до 15
грудня поточного року відповідно до пунктів 2 і 3 цього наказу. 5. Начальнику Головного управління планування та дій у
надзвичайних ситуаціях Євдіну О.М. забезпечити надання методичної
допомоги міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під
час унесення змін до планів реагування на надзвичайні ситуації. 6. Начальнику управління захисту населення і території
полковнику Могильниченку В.В. та начальнику юридичного відділу
Орленку М.Т. забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції наказу "Про затвердження Методики
прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних
речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті". 7. Начальнику державного департаменту - Адміністрації зони
відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення
Холоші В.І., директору державного підприємства "Агентство
інформації, міжнародного співробітництва та розвитку
"Чорнобильінтерінформ" Покутному П.Г. у 15-денний термін після
державної реєстрації наказу "Про затвердження Методики
прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних
речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті"
організувати видання Методики в кількості 100 примірників. 8. Начальнику управління економіки і фінансів Бабичу О.А.
забезпечити фінансування видання Методики. 9. Начальнику управління діловодства Дяченко Г.П. забезпечити
надсилання Методики центральним та місцевим органам виконавчої
влади згідно з окремим розрахунком. 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів відповідно до функціональних обов'язків та
повноважень.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.В.Дурдинець
Міністр аграрної політики
України І.Г.Кириленко
Міністр економіки України В.В.Роговий
Міністр екології та природних
ресурсів України І.О.Заєць
Затверджено
Наказ Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Міністерства
аграрної політики,
Міністерства економіки,
Міністерства екології і
природних ресурсів
27.03.2001 N 73/82/64/122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2001 р.
за N 326/5517
Методика
прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних
речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті
1. Загальні положення
Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних
хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті
(далі - Методика) призначена для прогнозування масштабів
забруднення при аваріях з небезпечними хімічними речовинами (далі
- НХР) на промислових об'єктах, автомобільному, річковому,
залізничному і трубопровідному транспорті і може бути використана
для розрахунків на морському транспорті, якщо хмара НХР при аварії
на ньому може дістати прибережної зони, де мешкає населення. Методика застосовується тільки для НХР, які зберігаються у
газоподібному або рідкому стані і які в момент викиду, виливу
переходять у газоподібний стан і створюють первинну або/і вторинну
хмару НХР. Методика передбачає проведення розрахунків для планування
заходів щодо захисту населення тільки на висотах до 10 м над
поверхнею землі (приземному шарі повітря). Методика подається у вигляді таблиць, що унеможливлює тривалі
розрахунки і дає змогу оперативно здійснювати прогнозування
масштабів забруднення. Порядок дій працівників хімічно небезпечного об'єкта у разі
виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин
на ньому викладено в додатку 1.
2. Терміни і визначення
Наведені терміни і визначення, що застосовуються в цій
Методиці. Аварія з НХР - це подія техногенного характеру, що сталася на
хімічно небезпечному об'єкті внаслідок виробничих, конструктивних,
технологічних чи експлуатаційних причин або від випадкових
зовнішніх впливів, що призвела до пошкодження технологічного
обладнання, пристроїв, споруд, транспортних засобів з виливом
(викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю, здоров'ю
людей. Вторинна хмара НХР - це хмара НХР, яка виникає протягом
певного часу внаслідок випару НХР з підстильної поверхні (для
легко летючих речовин час розвитку вторинної хмари після
закінчення дії первинної хмари відсутній, для інших речовин він
залежить від властивостей НХР, стану обвалування та температури
повітря). Зона можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) - територія, у
межах якої під впливом зміни напряму вітру може виникнути
переміщення хмари НХР з небезпечними для людини концентраціями. Зона хімічного забруднення НХР (ЗХЗ) - територія, яка включає
осередок хімічного забруднення, де фактично розлита НХР, і ділянки
місцевості, над якими утворилась хмара НХР. Небезпечна хімічна речовина (НХР) - хімічна речовина,
безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель,
гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей і (чи) завдати
шкоди довкіллю. Первинна хмара НХР - це пароподібна частина НХР, яка є в
будь-якій ємкості над поверхнею зрідженої НХР і яка виходить в
атмосферу безпосередньо при руйнуванні ємкості без випару з
підстильної поверхні. Прогнозована зона хімічного забруднення (ПЗХЗ) - розрахункова
зона в межах ЗМХЗ, параметри якої приблизно визначаються за формою
еліпса. Хімічно небезпечний об'єкт (ХНО) - промисловий об'єкт
(підприємство) або його структурні підрозділи, на якому
знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, перевозяться
(пересуваються), завантажуються або розвантажуються, виконуються у
виробництві, розміщуються або складуються (постійно або
тимчасово), знищуються тощо) одне або декілька НХР (до ХНО не
належать залізниці). Хімічно небезпечна адміністративно-територіальна одиниця
(ХАТО) - адміністративно - територіальна одиниця, до якої
зараховуються області, райони, а також будь-які населені пункти
областей, які потрапляють у ЗМХЗ при аваріях на хімічно
небезпечних об'єктах. Хмара НХР - суміш парів і дрібних крапель НХР з повітрям в
обсягах (концентраціях), небезпечних для довкілля (уражальних
концентраціях). Розрізняють первинну і вторинну хмару забрудненого
повітря.
3. Сфера застосування методики
Ця Методика може бути використана для довгострокового
(оперативного) і аварійного прогнозування при аваріях на ХНО і
транспорті, а також для визначення ступеня хімічної небезпеки ХНО
і адміністративно-територіальних одиниць (табл. 22).
3.1. Довгострокове (оперативне) прогнозування Довгострокове прогнозування здійснюється заздалегідь для
визначення можливих масштабів забруднення, сил і засобів, які
залучатимуться для ліквідації наслідків аварії, складення планів
роботи та інших довгострокових (довідкових) матеріалів. 3.1.1. Для довгострокового (оперативного) прогнозування
використовуються такі дані: загальна кількість НХР для об'єктів, які розташовані в
небезпечних районах (на воєнний час та для сейсмонебезпечних
районів тощо). У цьому разі приймається розлив НХР "вільно"; кількість НХР в одиничній максимальній технологічній ємкості
для інших об'єктів. У цьому разі приймається розлив НХР "у піддон"
або "вільно" залежно від умов зберігання НХР; метеорологічні дані: швидкість вітру в приземному шарі - 1
м/с, температура повітря 20 град.С, ступінь вертикальної стійкості
повітря (СВСП) -інверсія, напрямок вітру не враховується, а
розповсюдження хмари забрудненого повітря приймається у колі 360
град.; середня щільність населення для цієї місцевості; площа зони можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ)
S(ЗМХЗ)=3,14Г2; площа прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ)
S(ПЗХЗ)=0,11Г2; ступінь заповнення ємкості (ємностей) приймається 70% від
паспортного об'єму ємкості; ємкості з НХР при аваріях руйнуються повністю; при аваріях на продуктопроводах (аміакопроводах тощо)
кількість НХР, що може бути викинута, приймається за її кількість
між відсікателями (для продуктопроводів об'єм НХР приймається 300-
500 т); заходи щодо захисту населення детальніше плануються на
глибину зони можливого хімічного забруднення, яка утворюється
протягом перших 4 годин після початку аварії.
3.2. Аварійне прогнозування Аварійне прогнозування здійснюється під час виникнення аварії
за даними розвідки для визначення можливих наслідків аварії і
порядку дій в зоні можливого забруднення. 3.2.1. Для аварійного прогнозування використовуються такі
дані: загальна кількість НХР на момент аварії в ємкості
(трубопроводі), на якій виникла аварія; характер розливу НХР на підстильній поверхні ("вільно" або "у
піддон"); висота обвалування (піддону); реальні метеорологічні умови: температура повітря (град.С),
швидкість (м/с) і напрямок вітру у приземному шарі, ступінь
вертикальної стійкості повітря СВСП (інверсія, конвекція,
ізотермія) (табл. 7); середня щільність населення для місцевості, над якою
розповсюджується хмара НХР; площа зони можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) (див. пункт
3.2.2.1); площа прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ) (див.
пункт 3.2.2.2); прогнозування здійснюється на термін не більше ніж на 4
години, після чого прогноз має бути уточнений. 3.2.2. Визначення параметрів зон хімічного забруднення під
час аварійного прогнозування. 3.2.2.1. Зона можливого хімічного забруднення. 3.2.2.1.1. Розмір ЗМХЗ приймається як сектор круга, форма і
розмір якого залежать від швидкості та напрямку вітру (табл. 5), і
розраховується за емпіричною формулою. Площа ЗМХЗ: Sзмхз=8,72 x 10 в степені -3 Г2 ф, кв. км, (1) де Г - глибина зони (табл. на сторінках 9-20); ф - коефіцієнт, який умовно дорівнюється кутовому розміру
зони (табл. 5).
3.2.2.2. Прогнозована зона хімічного забруднення. Площа ПЗХЗ: Sпрог. =К x Г2 x N в степені 0,2, кв. км, (2) де К - коефіцієнт (табл. 4); N - час, на який розраховується глибина ПЗХЗ. Ширина ПЗХЗ: при інверсії Ш=0,3Г0,6, км; при ізотермії Ш=0,3Г0,75, км; при конвекції Ш=0,3Г0,95, км, де Г - глибина зони забруднення, яка визначається з
використанням таблиць на сторінках 9-20.
4. Визначення часу підходу забруденного повітря до об'єкта
Час підходу хмари НХР до заданого об'єкта залежить від
швидкості перенесення хмари повітряним потоком і визначається за
формулою
X
t = -----, год, V
де X - відстань від джерела забруднення до заданого об'єкта,
км; V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря
в залежності від швидкості вітру (табл. 2), км/год.
5. Прийняті допущення
5.1. Для прогнозування за цією методикою розлив "вільно"
приймається, якщо вилита НХР розливається підстильною поверхнею
при висоті шару (h) не вище 0,05 м. Розлив "у піддон" приймається,
якщо вилита НХР розливається поверхнею, яка має обвалування, при
цьому висота шару розлитої НХР має бути h=H-0,2 м, де H - висота
обвалування. 5.2. При аварії з ємностями, які містять кількість НХР менше
від нижчих меж, що вказані в таблиці, глибини розраховуються
методом інтерполювання між нижчим значенням та нулем. 5.3. Усі розрахунки виконуються на термін не більше 4 годин.
Після отримання даних з урахуванням усіх коефіцієнтів отримане
значення порівнюється з максимальним значенням переносу повітряних
мас за 4 години: Г = 4V, де V - швидкість переносу повітряних мас (табл. 2); Г - глибина зони. Для подальшої роботи береться найменше з двох значень, що
порівнюються. 5.4. Глибини розповсюдження для НХР, значення глибин
розповсюдження яких не визначено в таблицях на сторінках 9 - 20,
розраховуються з використанням коефіцієнтів таблиці на стор. 21. Для розрахунків у цьому разі береться значення глибини
розповсюдження хмари забрудненого повітря хлору, яке відповідає
умовам, за яких виникла аварія з НХР (швидкість вітру, СВСП,
температура повітря, кількість НХР), і множиться на коефіцієнт,
отриманий з таблиці на стор. 21 (табл. 20) для даного НХР.
6. Урахування різних умов виникнення аварії з НХР
Таблиця 1
Коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари НХР
при виливі "у піддон"
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Висота обвалування, м | | НХР |-----------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | |----------------+-------------+----------------+----------------| | хлор | 2,1 | 2,4 | 2,5 | |----------------+-------------+----------------+----------------| | аміак | 2,0 | 2,25 | 2,35 | |----------------+-------------+----------------+----------------| | сірковий | 2,5 | 3,0 | 3,1 | | ангідрид | | | | |----------------+-------------+----------------+----------------| | сірководень | 1,6 | - | - | |----------------+-------------+----------------+----------------| | соляна | 4,6 | 7,4 | 10,0 | | кислота | | | | |----------------+-------------+----------------+----------------| | хлорпікрин | 5,3 | 8,8 | 11,6 | |----------------+-------------+----------------+----------------| | формальдегід | 2,1 | 2,3 | 2,5 | ------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Якщо приміщення, де зберігається НХР, герметично
зачиняються і обладнані спеціальними вловлювачами,
то відповідний коефіцієнт збільшується в 3 рази.
2. У разі проміжних значень висоти обвалування існуюче
значення висоти обвалування округляється до
ближчого.
Таблиця 2
Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого
повітря залежно від швидкості вітру та СВСП
------------------------------------------------------------------ | Швидкість повітря, м/с | |----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------------------------------------------------------| | Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого | | повітря, км/год | |----------------------------------------------------------------| | Інверсія | |----------------------------------------------------------------| | 5 | 10 | 16 | 21 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Ізотермія | |----------------------------------------------------------------| | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |----------------------------------------------------------------| | Конвекція | |----------------------------------------------------------------| | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
В умовах міської забудови, сільського будівництва або лісів
глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря для кожного 1 км
цих зон зменшується на відповідні коефіцієнти:
------------------------------------------------------------------- | СВСП |Міська забудова| Лісові масиви | Сільське | | | | | будівництво | |-------------+---------------+------------------+----------------| | Інверсія | 3,5 | 1,8 | 3 | |-------------+---------------+------------------+----------------| | Ізотермія | 3 | 1,7 | 2,5 | |-------------+---------------+------------------+----------------| | Конвекція | 3 | 1,5 | 2 | -------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Коефіцієнт (К), який залежить від ступеня вертикальної
стійкості повітря (СВСП)
------------------------------------------------------------------ | Інверсія | Ізотермія | Конвекція | |-------------------+----------------------+---------------------| | 0,081 | 0,133 | 0,235 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Коефіцієнт ф, який залежить від швидкості вітру ------------------------------------------------------------------ | м/с | < 1 | 1 | 2 | > 2 | |----------+-------------+-------------+------------+------------| | ф | 360 | 180 | 90 | 45 | ------------------------------------------------------------------ Для оперативного планування приймається ф = 360 град.
Таблиця 6
Можливі втрати населення, робітників та службовців,
які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ), %
------------------------------------------------------------------ | Забезпеченість | На відкритій | У будівлях або | | засобами | місцевості | в простіших | | захисту | | сховищах | |-------------------------+------------------+-------------------| | Без протигазів | 90-100 | 50 | |-------------------------+------------------+-------------------| | У протигазах | 1-2 | до 1 | |-------------------------+------------------+-------------------| | У простіших | 50 | 30-45 | | засобах захисту | | | ------------------------------------------------------------------ Структура втрат може розподілятися за такими даними: легкі - до 25%; середньої тяжкості - до 40%; зі смертельними наслідками - до 35%.
Таблиця 7
Графік
орієнтованої оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря
------------------------------------------------------------------ | Швидкість | день | ніч | |вітру, м/с |----------------------+-----------------------------| | |ясно|напів'ясно|хмарно| ясно| напів'ясно | хмарно | |-----------+---------------+------+------------------+----------| | 0,5 | Конвекція | | Інверсія | | |-----------| | | | | |0,6 - 2,0 | | | | | |-----------| ------------ | -------------- | |2,1- 4,0 | | Ізотермія | | Ізотермія | |-----------+----- ------- | |більше 4,0 | | ------------------------------------------------------------------
Примітки:
Інверсія - такий стан приземного шару повітря, при
якому температура поверхні грунту менша за температуру
повітря на висоті 2 м від поверхні.
Ізотермія - такий стан приземного шару повітря, при
якому температура поверхні грунту орієнтовно рівна
температурі повітря на висоті 2 м від поверхні.
Конвекція - такий стан приземного шару повітря, при
якому температура поверхні грунту більша за температуру
повітря на висоті 2 м від поверхні.
Таблиця 8
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Інверсія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------| | | | хлор | аміак | | | |-----------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |5 |10 | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 10| |---------+---------+----+----+----+----+--+---+--------------------------| | 0,5 | -20 |2,65|1,65|1,45|1,30| | | | | |---------+----+----+----+----+--+---| | | | 0 |2,85|1,85|1,55|1,40| | | | | |---------+----+----+----+----+--+---| | | | +20 |3,15|2,05|1,65|1,50| | | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+--------------------------| | 1,0 | -20 |4,25|2,70|2,15|1,90| | | < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+--+---| | | | 0 |4,65|2,90|2,30|2,05| | | | | |---------+----+----+----+----+--+---| | | | +20 |4,80|3,00|2,40|2,10| | | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+--------------------------| | 3,0 | -20 |8,35|5,10|3,95|3,35| | |1,15|0,80|0,65|0,55| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |8,75|5,30|4,15|3,50| | |1,25|0,85|0,70|0,60| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |9,20|5,60|4,35|3,70| | |1,30|0,90|0,75|0,65| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 5,0 | -20 |11,6|6,90|5,30|4,50| | |1,50|1,00|0,85|0,75| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |12,2|7,30|5,60|4,70| | |1,60|1,10|0,95|0,85| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |12,8|7,60|5,80|4,90| | |1,65|1,15|1,00|0,90| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 10 | -20 |17,7|10,4|7,90|6,60| | |2,30|1,50|1,20|1,05| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |18,5|10,9|8,30|6,90| | |2,45|1,55|1,30|1,15| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |19,3|11,3|8,60|7,20| | |2,65|1,75|1,45|1,25| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 20 | -20 |27,1|15,7|11,8|9,80| | |3,80|2,35|1,90|1,60| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |28,3|16,4|12,3|10,2| | |4,05|2,55|2,05|1,80| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |29,7|17,2|12,9|10,7| | |4,30|2,70|2,15|1,90| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 30 | -20 |35,0|20,1|15,0|12,4| | |4,90|3,05|2,40|2,10| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |36,7|21,0|15,7|12,9| | |5,25|3,25|2,60|2,25| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |38,5|22,0|16,4|13,5| | |5,45|3,40|2,70|2,35| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 50 | -20 |48,2|27,3|20,3|16,6| | |6,60|4,05|3,20|1,25| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |50,4|28,6|21,2|17,3| | |6,85|4,20|3,30|1,35| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |52,9|30,0|22,1|18,1| | |7,20|4,40|3,45|2,45| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 70 | -20 |59,9|33,7|24,8|20,3| | |8,10|4,95|3,85|3,25| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |62,6|35,2|25,9|21,1| | |8,45|5,15|4,00|3,40| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |65,6|36,8|27,1|22,0| | |8,90|5,45|4,20|3,60| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 100 | -20 |75,0|41,9|30,8|25,0| | |10,2|6,20|4,75|3,95| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |78,7|43,8|32,1|26,1| | |10,8|6,50|5,00|4,15| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |82,2|45,9|33,6|27,2| | |11,3|6,75|5,20|4,35| | | |---------+---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | 300 | -20 |149 |81,6|59,2|47,8| | |20,1|11,8|9,00|7,40| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | 0 |156 |85,4|61,9|49,9| | |21,0|12,4|9,30|7,70| | | | |---------+----+----+----+----+--+---+----+----+----+----+--+---| | | +20 |164 |89,5|64,8|52,2| | |21,9|12,9|9,70|8,00| | | ---------------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Ізотермія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | хлор | аміак | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 0,5 | -20 |1,10|0,75|0,60|0,50|<0,5|<0,5| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |1,20|0,85|0,65|0,55|0,50|<0,5| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |1,30|0,95|0,70|0,60|0,55|<0,5| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |1,40|1,05|0,75|0,65|0,60|<0,5| | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 1,0 | -20 |1,65|1,10|0,95|0,85|0,75|0,60| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |1,75|1,20|1,00|0,90|0,80|0,65| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |1,80|1,25|1,10|1,00|0,90|0,70| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |1,90|1,35|1,20|1,10|1,00|0,75| | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 3,0 | -20 |3,30|2,10|1,70|1,50|1,30|1,00| < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |3,70|2,30|1,90|1,65|1,50|1,15| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |3,90|2,50|2,00|1,80|1,60|1,20| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |4,05|2,60|2,05|1,85|1,70|1,25| | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 5,0 | -20 |4,70|2,95|2,35|2,05|1,90|1,40| < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |5,05|3,15|2,60|2,20|2,00|1,45| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |5,25|3,25|2,60|2,30|2,05|1,50| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |5,45|3,40|2,65|2,35|2,15|1,55| | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 10 | -20 |7,10|4,35|3,40|2,90|2,65|1,95|1,15|0,80|0,65|0,55|0,50|<0,5| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |7,35|4,50|3,50|3,05|2,75|2,05|1,25|0,85|0,70|0,60|0,55|<0,5| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |7,80|4,75|3,70|3,20|2,90|2,15|1,30|0,90|0,75|0,65|0,60|<0,5| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |8,10|4,95|3,85|3,30|3,00|2,20|1,35|0,95|0,85|0,70|0,65|0,50| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 |11,0|6,45|5,05|4,25|3,80|2,80|1,45|1,00|0,80|0,70|0,65|0,50| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |11,6|6,75|5,35|4,50|4,00|2,95|1,55|1,10|0,90|0,75|0,70|0,55| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |12,1|7,10|5,55|4,70|4,15|3,05|1,60|1,35|0,95|0,80|0,75|0,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |12,6|7,35|5,75|4,90|4,30|3,15|1,65|1,20|1,00|0,85|0,80|0,65| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 |14,2|8,35|6,40|5,35|4,70|3,40|1,80|1,25|1,00|0,85|0,80|0,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |14,8|8,75|6,70|5,60|4,90|3,60|1,95|1,30|1,10|0,95|0,85|0,65| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |15,5|9,15|6,95|5,80|5,10|3,70|2,05|1,40|1,20|1,00|0,90|0,70| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |16,1|9,45|7,20|6,00|5,25|3,85|2,25|1,50|1,25|1,10|1,00|0,75| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |19,3|11,3|8,80|7,20|6,30|4,45|2,60|1,70|1,35|1,20|1,15|0,85| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |20,2|11,8|9,15|7,50|6,55|4,65|2,75|1,80|1,45|1,30|1,20|0,90| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |21,1|12,4|10,0|7,80|6,80|4,80|3,00|1,95|1,60|1,40|1,30|0,95| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |22,0|12,9|9,90|8,05|7,05|5,00|3,15|2,05|1,65|1,45|1,35|1,00| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |23,6|13,8|10,4|8,60|7,50|5,25|3,55|2,25|1,80|1,55|1,40|1,00| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |24,7|14,3|10,8|8,90|7,80|5,45|3,70|2,35|1,90|1,65|1,50|1,10| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |26,0|15,1|11,3|9,30|8,15|5,70|3,85|2,40|1,95|1,70|1,55|1,15| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |27,0|15,6|11,7|9,65|8,40|5,90|3,95|2,50|2,00|1,75|1,60|1,20| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |29,6|17,1|12,9|10,7|9,30|6,30|4,10|2,60|2,05|1,80|1,65|1,25| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |30,9|17,9|13,4|11,1|9,65|6,55|4,45|2,80|2,25|1,90|1,80|1,30| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |32,5|18,7|14,0|11,6|10,1|6,85|4,60|2,90|2,30|2,00|1,85|1,35| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |33,7|19,4|14,5|12,0|10,4|7,05|4,80|3,00|2,40|2,10|1,90|1,40| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |59,3|33,4|24,6|20,1|17,3|11,2|8,00|4,90|3,80|3,05|2,80|2,10| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |62,0|34,9|25,7|20,9|18,0|11,7|8,35|5,10|4,00|3,20|3,00|2,15| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |65,0|36,5|26,8|21,9|18,8|12,2|8,85|5,40|4,20|3,25|2,95|2,20| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |67,6|37,9|27,8|22,7|19,5|12,6|9,15|5,55|4,30|3,30|3,00|2,25| ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Конвекція | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | хлор | аміак | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 0,5 | -20 | | | | | | | | | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | 0 | | | | | | | | | |---------| < 0,5 |----+----+----+----+----+----| | | +20 | | | | | | | | | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | +40 | | | | | | | | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 1,0 | -20 |0,65|0,50|<0,5|<0,5| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |0,75|0,60|0,50|<0,5| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |0,80|0,65|0,55|<0,5| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |0,90|0,70|0,60|0,50| | | | | | | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 3,0 | -20 |1,65|1,10|0,90|0,80| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,80|1,20|1,00|0,85| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |1,90|1,25|1,05|0,90| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |2,00|1,35|1,10|0,95| | | | | | | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 5,0 | -20 |2,25|1,45|1,20|1,10| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |2,40|1,55|1,35|1,20| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |2,65|1,75|1,45|1,25| | | | | | | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |2,85|1,85|1,55|1,35| | | | | | | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 10 | -20 |3,80|2,30|1,80|1,60| | | < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |4,05|2,55|2,05|1,80| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |4,25|2,70|2,20|1,90| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |4,40|2,75|2,20|1,95| | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 20 | -20 |5,80|3,55|2,80|2,40| | | < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |6,05|3,75|2,90|2,50| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |6,35|3,90|3,10|2,65| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | | +40 |6,60|4,05|3,15|2,75| | |0,60| <0,5 | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+--------------+----+----| | 30 | -20 |7,30|4,45|3,45|3,00| | |0,95|0,65|0,50|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |7,60|4,65|3,60|3,10| | |1,05|0,75|0,50|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |8,00|4,85|3,80|3,25| | |1,10|0,80|0,65|0,55| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |8,35|5,05|3,90|3,40| | |1,20|0,90|0,70|0,60| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |10,2|6,10|4,75|3,95| | |1,40|0,95|0,75|0,70| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |10,7|6,40|4,95|4,15| | |1,45|1,00|0,80|0,75| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |11,2|6,70|5,20|4,35| | |1,50|1,05|0,85|0,80| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |11,7|7,00|5,35|4,50| | |1,55|1,10|0,90|0,85| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |12,4|7,40|5,70|4,80| | |1,60|1,10|0,90|0,80| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |13,0|7,80|5,95|5,00| | |1,70|1,20|0,95|0,85| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |13,7|8,15|6,20|5,25| | |1,80|1,25|1,00|1,90| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |14,1|8,40|6,40|5,40| | |1,90|1,30|1,05|0,95| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |15,4|9,10|7,00|5,80| | |2,10|1,30|1,10|0,95| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |16,1|9,50|7,25|6,05| | |2,20|1,40|1,20|1,05| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |16,8|9,90|7,50|6,30| | |2,30|1,50|1,25|1,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |17,5|10,3|7,80|6,50| | |2,45|1,60|1,35|1,15| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |30,4|17,6|13,2|11,0| | |4,20|2,70|2,10|1,90| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |31,9|18,4|13,8|11,4| | |4,55|2,90|2,30|2,00| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |33,4|19,3|14,4|11,9| | |4,75|3,00|2,40|2,00| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |34,7|20,0|14,9|12,3| | |4,90|3,10|2,50|2,20| | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Інверсія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | сірчаний ангідрид | сірководець | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 0,5 | -20 |1,35|0,95|0,75|0,65| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |1,45|1,00|0,80|0,70| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |1,55|1,10|0,90|0,80| | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 1,0 | -20 |1,95|1,25|1,05|0,95| | | < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |2,10|1,40|1,15|1,00| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |2,30|1,50|1,25|1,10| | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 3,0 | -20 |3,85|2,40|1,90|1,70| | |0,95|0,65|0,50|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |4,40|2,70|2,20|1,90| | |1,05|0,75|0,60|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |4,85|3,05|2,40|2,10| | |1,10|0,80|0,65|0,55| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 5,0 | -20 |5,20|3,20|2,50|2,15| | |1,40|0,95|0,80|0,70| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |5,85|3,60|2,80|2,45| | |1,50|1,05|0,85|0,75| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |6,45|3,95|3,10|2,70| | |1,60|1,10|0,90|0,80| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 10 | -20 |7,85|4,75|3,70|3,10| | |2,25|1,50|1,20|1,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |9,25|5,65|4,35|3,70| | |2,50|1,65|1,30|1,20| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |9,90|6,00|4,65|3,90| | |2,60|1,70|1,40|1,25| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 |12,2|7,25|5,50|4,60| | |3,80|2,40|1,95|1,75| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |14,1|8,35|6,35|5,30| | |3,95|2,50|2,05|1,80| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |15,2|8,95|6,80|5,70| | |4,05|2,55|2,10|1,85| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 |15,4|9,10|6,80|5,75| | |4,80|3,00|2,40|2,20| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |18,1|10,6|8,10|6,75| | |5,00|3,10|2,50|2,30| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |19,4|11,4|8,60|7,20| | |5,10|3,20|2,55|2,35| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |21,2|12,4|9,25|7,65| | |6,35|3,90|3,05|2,65| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |24,7|14,3|10,8|9,00| | |6,70|4,10|3,20|2,80| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |26,4|15,3|11,5|9,50| | |6,95|4,25|3,30|2,90| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |26,2|15,2|11,4|9,40| | |7,75|4,75|3,70|3,20| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |30,8|17,8|13,3|11,0| | |8,20|5,00|3,85|3,35| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |32,9|19,0|14,2|11,7| | |8,40|5,10|3,95|3,40| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |32,9|18,9|14,0|11,6| | |9,80|5,95|4,60|3,95| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |38,4|21,9|16,4|13,5| | |10,3|6,25|4,80|4,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |41,1|23,5|17,5|14,3| | |10,6|6,40|4,90|4,20| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |66,1|37,0|27,1|21,8| | |19,0|11,2|8,50|7,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |76,9|43,0|31,5|25,2| | |21,0|11,8|8,90|7,45| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |82,2|45,9|33,6|26,8| | |20,7|12,2|9,15|7,65| | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км

--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Ізотермія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | сірчаний ангідрид | сірководець | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-----------------------------+-----------------------------| | 0,5 | -20 | | | | |---------| | | | | 0 | | | | |---------| | | | | +20 | | | | |---------| | | | | +40 | | | |---------+---------+-----------------------------| | | 1,0 | -20 |0,60| < 0,5 | | | |---------+----| | | | | 0 |0,70| | | | |---------+----| | | | | +20 |0,75| | | | |---------+----| | | | | +40 |0,80| | | |---------+---------+----+------------------------| | | 3,0 | -20 |1,60|1,05|0,85|0,75|0,70|0,50| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |1,70|1,15|0,95|0,85|0,75|0,55| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |1,80|1,25|1,05|0,90|0,80|0,60| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |1,90|1,30|1,10|1,00|0,85|0,65| | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 5,0 | -20 |2,10|1,35|1,15|1,00|0,90|0,70| < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |2,40|1,50|1,30|1,10|1,05|0,80| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |2,60|1,65|1,40|1,20|1,10|0,85| | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |2,70|1,75|1,45|1,30|1,20|0,90| | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 10 | -20 |3,35|2,10|1,70|1,50|1,35|1,00|0,65| < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |3,70|2,35|1,90|1,60|1,50|1,10|0,70| | | |---------+----+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |4,10|2,55|2,10|1,85|1,60|1,20|0,75| | | |---------+----+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |4,30|2,70|2,20|1,95|1,75|1,30|0,80| | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+------------------------| | 20 | -20 |4,80|3,05|2,40|2,10|1,90|1,40|1,35|0,95|0,75|0,65|0,60|<0,5| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |5,60|3,50|2,70|2,35|2,10|1,60|1,40|1,05|0,80|0,70|0,65|<0,5| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |6,15|3,75|2,95|2,55|2,30|1,75|1,55|1,10|0,85|0,75|0,70|0,50| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |6,40|3,95|3,10|2,70|2,40|1,80|1,65|1,15|0,90|0,80|0,75|0,55| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 |6,20|3,80|2,95|2,50|2,30|1,70|1,70|1,15|0,95|0,85|0,75|0,55| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |7,20|4,40|3,45|2,95|2,65|2,00|1,90|1,30|1,05|0,95|0,85|0,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |7,70|4,75|3,65|3,15|2,85|2,15|2,00|1,35|1,10|1,00|0,90|0,65| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |8,15|4,95|3,85|3,30|3,00|2,25|2,10|1,40|1,15|1,05|0,95|0,70| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |8,60|5,25|4,05|3,40|3,05|2,25|2,35|1,65|1,35|1,20|1,10|0,80| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |10,2|6,00|4,70|3,95|3,55|2,65|2,75|1,80|1,45|1,30|1,20|0,85| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |10,9|6,30|5,00|4,20|3,75|2,80|2,85|1,85|1,50|1,35|1,25|0,90| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |11,4|6,65|5,25|4,40|3,95|2,95|2,85|1,85|1,50|1,35|1,25|0,90| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |10,9|6,35|4,85|4,10|3,55|2,70|3,20|2,10|1,70|1,50|1,40|1,05| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |12,4|7,40|5,70|4,75|4,20|3,10|3,40|2,20|1,80|1,60|1,45|1,10| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |13,3|8,00|6,10|5,10|4,50|3,35|3,50|2,25|1,85|1,65|1,50|1,15| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |14,0|8,30|6,35|5,35|4,70|3,45|3,60|2,30|1,90|1,70|1,55|1,20| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |13,2|7,80|5,90|4,95|4,30|3,15|4,10|2,60|2,10|1,85|1,70|1,25| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |15,3|9,05|6,90|5,75|5,05|3,70|4,30|2,70|2,15|1,90|1,75|1,30| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |16,4|9,70|7,35|6,15|5,40|3,95|4,40|2,75|2,20|1,95|1,80|1,35| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |17,2|10,1|7,65|6,40|5,60|4,10|4,50|2,80|2,25|2,00|1,85|1,40| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |25,9|12,6|11,3|9,30|8,05|5,50|7,65|4,70|3,65|3,05|2,85|2,10| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |30,5|17,6|13,2|10,9|9,45|6,45|8,15|4,95|3,85|3,20|3,00|2,20| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |32,6|18,8|14,0|11,6|10,1|6,90|8,35|5,05|3,95|3,30|3,05|2,25| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |34,2|19,7|14,7|12,1|10,5|7,15|8,55|5,20|4,00|3,35|3,10|2,30| ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Конвекція | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | сірчаний ангідрид | сірководець | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-----------------------------+-----------------------------| | 0,5 | -20 | | | | |---------| | | | | 0 | | | | |---------| | | | | +20 | | | | |---------| | | | | +40 | | | |---------+---------+-----------------------------| | | 1,0 | -20 | | | | |---------| | | | | 0 | < 0,5 | | | |---------| | | | | +20 | | | | |---------| | | | | +40 | | | |---------+---------+-----------------------------| | | 3,0 | -20 |0,65| | | | |---------+----| | | | | 0 |0,75| < 0,5 | | | |---------+----| | | | | +20 |0,80| | | | |---------+----| | | | | +40 |0,85| | | |---------+---------+----+------------------------| | | 5,0 | -20 |1,20|0,85|0,70|0,55| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |1,30|0,95|0,75|0,65| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |1,40|1,00|0,80|0,70| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |1,45|1,05|0,85|0,75| | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----| | | 10 | -20 |1,70|1,15|0,95|0,85| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |1,90|1,25|1,05|0,95| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |2,00|1,35|1,10|0,95| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |2,10|1,45|1,15|1,00| | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 20 | -20 |2,60|1,70|1,40|1,25| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | 0 |3,00|1,90|1,60|1,40| | | < 0,5 | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +20 |3,20|2,05|1,70|1,50| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |3,50|2,25|1,85|1,65| | | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+-----------------------------| | 30 | -20 |3,40|2,00|1,70|1,60| | |0,70|0,50|<0,5|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |3,80|2,30|1,90|1,75| | |0,80|0,60|0,50|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |4,20|2,65|2,10|1,85| | |0,85|0,65|0,55|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |4,45|2,80|2,25|1,95| | |0,90|0,70|0,60|0,55| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |4,65|2,85|2,25|2,00| | |1,30|0,90|0,75|0,65| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |5,10|3,20|2,50|2,20| | |1,40|1,00|0,80|0,75| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |5,70|3,50|2,75|2,40| | |1,75|1,05|0,85|0,75| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |6,00|3,65|2,90|2,50| | |1,50|1,10|0,90|0,80| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |5,50|3,35|2,65|2,25| | |1,50|1,00|0,80|0,70| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |6,30|3,85|3,00|2,60| | |1,65|1,10|0,90|0,80| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |6,85|4,20|3,30|2,80| | |1,75|1,20|1,00|0,85| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |7,20|4,40|3,40|2,95| | |1,85|1,25|1,05|0,90| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |6,80|4,10|3,20|2,75| | |2,00|1,30|1,10|0,90| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |7,95|4,85|3,75|3,20| | |2,15|1,40|1,15|1,05| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |8,50|5,20|4,00|3,40| | |2,25|1,50|1,20|1,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |9,00|5,45|4,25|3,60| | |2,35|1,55|1,30|1,15| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |13,5|8,00|6,05|5,05| | |4,20|2,65|2,15|1,90| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |15,7|9,25|7,05|5,90| | |4,40|2,75|2,20|1,95| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |16,9|9,90|7,55|6,30| | |4,50|2,80|2,25|2,00| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |17,6|10,4|7,85|6,55| | |4,60|2,90|2,30|2,05| | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Інверсія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | сірковуглець | соляна кислота | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-----------------------------+-------------------+----+----| | 0,5 | -20 | | < 0,5 | | | | |---------| | | | | | | 0 | | | | | | |---------| |-------------------+----+----| | | +20 | |1,35|0,95|0,75|0,65| | | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 1,0 | -20 | | | |<0,5|<0,5|<0,5|<0,5| | | | |---------| |----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 | | | |1,25|0,95|0,85|0,75| | | | |---------| |----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 | | | |1,95|1,25|1,05|0,95| | | |---------+---------| < 0,5 |----+----+----+----+----+----+----+----| | 3,0 | -20 | | | |1,25|0,95|0,80|0,75| | | | |---------| |----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 | | | |2,15|1,60|1,50|1,40| | | | |---------| |----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 | | | |3,90|2,45|1,95|1,70| | | |---------+---------+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 5,0 | -20 |<0,5| < 0,5 | | |1,55|1,45|1,05|1,00| | | | |---------+----| |----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |<0,5| | | |3,05|2,20|1,95|1,85| | | | |---------+----| |----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |0,60| | | |5,25|3,20|2,50|2,20| | | |---------+---------+----| |----+----+----+----+----+----+----+----| | 10 | -20 |<0,5| | | |2,30|1,75|1,60|1,50| | | | |---------+----| |----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |0,60| | | |4,65|3,20|2,75|2,55| | | | |---------+----+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |1,30|0,90|0,75|0,65| | |7,95|4,85|3,75|3,15| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 |0,60|<0,5|<0,5|<0,5| | |3,60|2,60|2,25|2,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,30|0,95|0,85|0,80| | |6,80|4,80|4,15|3,75| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |1,80|1,20|1,00|0,85| | |12,3|7,30|5,55|4,65| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 |1,15|0,85|0,75|0,70| | |4,65|3,20|2,75|2,55| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,55|1,15|1,05|0,95| | |8,75|6,10|5,25|4,70| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |2,25|1,50|1,25|1,10| | |15,6|9,20|7,00|5,80| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |1,40|1,05|0,95|0,90| | |6,10|4,25|3,70|3,35| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |2,05|1,55|1,40|1,35| | |12,2|8,20|6,95|6,30| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |3,25|2,05|1,65|1,45| | |21,5|12,5|9,35|7,75| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |1,65|1,25|1,15|1,10| | |7,50|5,35|4,50|4,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |2,55|1,90|1,70|1,55| | |14,8|10,1|8,45|7,55| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |3,90|2,45|1,95|1,70| | |26,5|15,4|11,5|9,50| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |2,05|1,55|1,40|1,35| | |9,50|6,50|5,55|5,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |3,25|2,30|2,05|1,90| | |18,7|12,4|10,4|9,35| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |4,85|3,00|2,35|2,05| | |33,3|19,1|14,2|11,7| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |4,10|2,90|2,45|2,30| | |18,7|12,4|10,4|9,35| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |6,00|4,20|3,65|3,30| | |37,1|24,2|21,1|17,8| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |9,40|5,65|4,35|4,60| | |66,9|37,5|27,5|22,3| | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Ізотермія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | сірковуглець | соляна кислота | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-----------------------------+-----------------------------| | 0,5 | -20 | | < 0,5 | | |---------| | | | | 0 | | | | |---------| | | | | +20 | | | | |---------| | | | | +40 | | | |---------+---------+-----------------------------+-----------------------------| | 1,0 | -20 | |<0,5| <0,5 | | |---------| | | | | | 0 | | | | | |---------| |----| | | | +20 | |0,60| | | |---------| |----+------------------------| | | +40 | |0,70|0,50| <0,5 | |---------+---------+-----------------------------+----+----| | | 3,0 | -20 | |<0,5|<0,5| | | |---------| | | | | | | 0 | |0,70|0,50| | | |---------| |----+----+-------------------| | | +20 | |1,60|1,05|0,90|0,80|0,70|0,55| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | +40 | |1,70|1,10|0,95|0,80|0,75|0,55| |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 5,0 | -20 | < 0,5 |0,80|0,70|0,60|0,55|0,50|<0,5| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | 0 | |1,30|1,00|0,90|0,85|0,80|0,60| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | +20 | |2,15|1,20|1,15|1,00|0,90|0,70| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | +40 | |2,25|1,45|1,20|1,05|0,95|0,75| |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 10 | -20 | < 0,5 |1,15|0,90|0,75|0,70|0,65|0,60| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | 0 | |1,85|1,35|1,30|1,25|1,20|0,90| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | +20 | |3,35|2,10|1,70|1,50|1,35|1,00| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | +40 | |3,55|2,20|1,80|1,55|1,40|1,05| |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 | < 0,5 |1,50|1,10|1,00|0,95|0,95|0,90| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | 0 | |2,90|2,10|1,85|1,75|1,70|1,30| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | +20 | |5,05|3,10|2,40|2,05|1,90|1,40| | |---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | | +40 |0,60| <0,5 |5,30|3,25|2,50|2,20|2,00|1,50| |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 | < 0,5 |1,85|1,40|1,30|1,25|1,20|1,10| | |---------| |----+----+----+----+----+----| | | 0 | |3,70|2,65|2,30|2,10|2,05|1,50| | |---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | | +20 |0,80|0,60|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|0,30|3,85|3,00|2,55|2,30|1,75| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |1,00|0,70|0,55|0,50|<0,5|<0,5|6,65|4,05|3,15|2,70|2,40|1,85| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|2,55|1,90|1,70|1,60|1,55|1,40| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |0,65|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|5,00|3,45|2,95|2,75|2,65|2,05| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |1,35|0,95|0,75|0,70|0,60|0,45|8,75|4,50|4,10|3,40|3,05|2,30| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |1,45|1,00|0,85|0,75|0,65|0,50|9,35|5,60|4,30|3,60|3,20|2,40| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|2,20|2,25|2,00|1,90|1,80|1,65| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,00|0,70|0,55|0,50|<0,5|<0,5|5,95|4,20|3,60|3,35|3,20|2,40| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |1,60|1,05|0,90|0,80|0,70|0,55|10,7|6,40|4,90|4,10|3,60|2,70| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |1,70|1,15|0,95|0,85|0,75|0,60|11,4|6,80|5,25|4,35|3,75|2,85| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |0,65|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|<0,5|3,90|2,80|2,40|2,25|2,15|2,05| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,35|1,00|0,90|0,85|0,80|0,60|7,45|5,30|4,45|4,05|3,80|2,85| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |1,95|1,30|1,05|0,90|0,85|0,65|12,4|7,90|6,00|5,00|4,20|3,20| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |2,10|1,40|1,15|1,05|0,95|0,70|14,1|8,30|6,35|5,25|4,50|3,40| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |1,65|1,25|1,15|1,10|1,05|1,00|7,45|5,30|4,45|4,05|3,80|3,50| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |2,50|1,90|1,70|1,60|1,55|1,05|14,7|10,0|8,40|7,50|7,00|4,95| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |3,90|2,40|1,95|1,70|1,55|1,15|26,3|15,2|11,5|9,45|8,20|5,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |4,25|2,65|2,10|1,90|1,70|1,25|28,0|16,2|12,2|9,95|8,45|5,90| ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 16
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Конвекція | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | сірковуглець | соляна кислота | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-----------------------------+-----------------------------| | 0,5 | -20 | | | | |---------| | | | | 0 | | | | |---------| | | | | +20 | | | | |---------| | | | | +40 | | | |---------+---------+-----------------------------+-----------------------------| | 1,0 | -20 | | | | |---------| | | | | 0 | | | | |---------| | | | | +20 | | | | |---------| | | | | +40 | | | |---------+---------+-----------------------------+-----------------------------| | 3,0 | -20 | | | | | |---------| | < 0,5 | | | | 0 | | | | | |---------| |-------------------| | | | +20 | |0,65|<0,5|<0,5|<0,5| | | |---------| |----+----+----+----| | | | +40 | |0,75|0,50|<0,5|<0,5| | |---------+---------+-----------------------------+-------------------+---------| | 5,0 | -20 | | | | | |---------| | | | | | 0 | | < 0,5 | | | |---------| |-------------------| | | | +20 | |1,20|0,85|0,70|0,60| | | |---------| |----+----+----+----| | | | +40 | |1,30|0,95|0,80|0,70| | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+---------| | 10 | -20 | |<0,5|<0,5|<0,5|<0,5| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | 0 | |0,95|0,65|0,50|<0,5| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +20 | |1,70|1,15|0,95|0,85| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +40 | |1,80|1,20|1,00|1,90| | | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 | |0,55|<0,5|<0,5|<0,5| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | 0 | |1,50|1,15|1,05|1,00| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +20 | |2,65|1,70|1,40|1,25| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +40 | |2,85|1,80|1,50|1,35| | | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 | |1,00|0,85|0,75|0,65| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | 0 | |1,90|1,45|1,30|1,25| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +20 | |3,50|2,20|1,75|1,55| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +40 | |3,65|2,25|1,80|1,60| | | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 | |1,40|1,05|0,95|0,90| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | 0 | |2,60|2,00|1,75|1,65| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +20 | |4,70|2,90|2,30|2,00| | | | |---------| |----+----+----+----| | | | | +40 | |5,00|3,00|2,35|2,05| | | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 | | |1,70|1,30|1,10|1,05| | | | |---------| < 0,5 | |----+----+----+----| | | | | 0 | | |3,30|2,35|2,05|1,95| | | | |---------+------------------------+----+----+----+----+----| |----| | | +20 |0,65|<0,5|<0,5|<0,5| | |5,60|3,40|2,65|2,30| | | | |---------+----+----+----+----| | |----+----+----+----| | | | | +40 |0,80|0,55|<0,5|<0,5| | |5,90|3,60|2,80|2,40| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |<0,5|<0,5|<0,5|<0,5| | |2,00|1,50|1,40|1,30| | | | |---------+----+----+----+----| | |----+----+----+----| | | | | 0 |0,50|<0,5|<0,5|<0,5| | |4,00|2,90|2,45|2,25| | | | |---------+----+----+----+----| | |----+----+----+----| | | | | +20 |1,00|0,70|0,55|<0,5| | |6,90|4,20|3,30|2,80| | | | |---------+----+----+----+----| | |----+----+----+----| | | | | +40 |1,25|0,90|0,70|0,60| | |7,30|4,45|3,45|2,90| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |1,00|0,85|0,70|0,65| | |4,00|2,90|2,45|2,25| | | | |---------+----+----+----+----| | |----+----+----+----| | | | | 0 |1,40|1,05|0,95|0,90| | |7,70|5,45|4,60|4,20| | | | |---------+----+----+----+----| | |----+----+----+----| | | | | +20 |2,00|1,30|1,10|0,95| | |13,7|8,10|6,20|5,10| | | | |---------+----+----+----+----| | |----+----+----+----| | | | | +40 |2,20|1,50|1,15|1,05| | |14,5|8,50|6,50|5,40| | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 17
Глибина розповсюдження хмари забрудненогоря у разі аварії
на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Інверсія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | хлорпікрин | формальдегіт | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 0,5 | -20 |1,30|0,95|0,87|0,80| | |2,65|1,70|1,40|1,25| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |2,35|1,75|1,60|1,50| | |2,90|2,00|1,60|1,40| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |5,00|3,45|2,95|2,70| | |3,25|2,10|1,70|1,50| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 1,0 | -20 |1,85|1,35|1,20|1,15| | |4,10|2,75|2,15|1,90| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |3,65|2,60|2,25|2,10| | |4,65|3,15|2,45|2,15| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |7,40|5,25|4,45|4,05| | |4,90|3,25|2,60|2,25| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 3,0 | -20 |3,70|2,60|2,25|2,10| | |7,75|4,70|3,65|3,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |6,90|4,90|4,20|3,80| | |8,85|5,40|4,20|3,55| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |14,7|9,95|8,35|7,45| | |9,45|5,75|4,45|3,80| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 5,0 | +40 |28,6|18,9|15,7|13,9| | |9,90|6,00|4,65|3,95| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | -20 |5,00|3,45|2,95|2,75| | |10,8|6,40|4,90|4,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |9,70|6,65|5,60|5,05| | |12,3|7,35|5,65|4,75| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |20,2|13,4|11,3|10,1| | |13,1|7,80|6,00|5,00| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 10 | -20 |7,40|5,25|4,45|4,05| | |16,4|9,60|7,30|6,00| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |14,7|9,95|8,35|7,45| | |18,7|11,0|8,35|6,95| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |31,3|20,7|17,0|15,2| | |19,7|11,6|8,80|7,30| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 |11,5|7,60|6,55|5,95| | |25,1|14,6|10,9|9,00| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |22,5|15,1|12,6|11,3| | |28,5|16,5|12,4|10,2| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |48,2|31,5|25,9|22,9| | |30,4|17,6|13,2|10,8| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 |14,7|9,95|8,35|7,45| | |32,7|18,7|14,0|11,4| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |29,3|19,3|16,0|14,2| | |37,1|21,3|15,9|13,0| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |62,6|40,5|32,8|28,5| | |39,4|22,5|16,8|13,7| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |20,2|13,4|11,3|10,2| | |44,9|25,4|21,6|17,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |40,3|26,4|21,8|19,3| | |50,9|28,9|24,2|19,6| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |86,0|54,1|43,9|38,8| | |54,1|30,7|25,4|20,6| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |24,8|16,7|13,8|12,4| | |55,8|31,4|23,1|18,7| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |49,8|32,5|26,7|23,6| | |63,1|35,6|26,2|21,3| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |105 |66,9|54,9|48,8| | |67,1|37,7|27,8|22,5| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |31,3|20,7|17,0|15,2| | |69,9|39,1|28,7|23,1| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |62,6|40,5|32,8|28,5| | |79,2|44,3|32,5|26,3| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |133 |86,0|69,1|60,5| | |84,2|47,0|34,5|27,8| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |62,6|40,5|32,8|28,5| | |139 |76,1|55,6|44,4| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |123 |79,6|65,0|56,6| | |158 |86,3|62,9|50,3| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |276 |175 |137 |119 | | |168 |91,6|66,7|53,3| | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 18
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Ізотермія | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | хлорпікрин | формальдегіт | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | 0,5 | -20 | < 0,5 |1,10|0,80|0,70|0,60|0,55|0,40| | |---------+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,00|0,85|0,75|0,70|0,65|0,60|1,20|0,90|0,80|0,70|0,60|0,45| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |2,00|1,50|1,35|1,30|1,25|1,20|1,25|0,95|0,85|0,75|0,65|0,50| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |3,90|2,80|2,40|2,20|2,10|2,05|1,30|1,00|0,90|0,80|0,70|0,55| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 1,0 | -20 |0,80|0,70|0,65|0,60|0,55|0,50|1,65|1,10|0,90|0,80|0,70|0,55| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,50|1,10|1,00|0,95|0,90|0,85|1,85|1,25|1,00|0,90|0,80|0,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |3,20|2,25|2,00|1,90|1,80|1,65|1,95|1,30|1,10|0,95|0,85|0,65| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |5,80|4,05|3,50|3,25|3,10|2,85|2,05|1,40|1,15|1,00|0,90|0,70| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 3,0 | -20 |1,50|1,10|1,00|0,95|0,90|0,85|3,30|2,10|1,70|1,50|1,35|1,00| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |2,95|2,10|1,85|1,80|1,70|1,55|3,70|2,40|1,95|1,70|1,50|1,15| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |5,90|4,10|3,55|3,30|3,15|2,90|4,00|2,60|2,10|1,85|1,65|1,20| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |11,5|7,85|6,55|5,95|5,60|4,95|4,20|2,70|2,20|1,90|1,70|1,25| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 5,0 | -20 |2,00|1,50|1,40|1,35|1,30|1,20|4,45|2,80|2,20|1,90|1,75|1,30| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |4,00|2,85|2,45|2,25|2,15|2,05|5,10|3,25|2,55|2,20|2,05|1,50| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |8,15|5,70|4,80|4,40|4,10|3,80|5,35|3,40|2,70|2,35|2,15|1,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |15,6|10,7|8,85|7,95|7,40|6,40|5,60|3,55|2,80|2,45|2,25|1,65| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 10 | -20 |3,20|2,25|2,00|1,90|1,80|1,65|6,55|4,00|3,10|2,65|2,40|1,80| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |5,85|4,10|3,55|3,30|3,15|2,90|7,50|4,60|3,60|3,10|2,75|2,10| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |12,6|8,45|7,15|6,50|6,00|5,35|8,00|4,90|3,80|3,30|2,95|2,20| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |24,0|16,2|13,4|12,0|11,1|9,25|8,40|5,15|4,00|3,40|3,10|2,30| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 |4,75|3,30|2,80|2,60|2,55|2,40|10,2|6,10|4,70|3,90|3,45|2,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |9,20|6,30|5,90|4,80|4,50|4,10|11,7|7,00|5,40|4,55|4,00|3,00| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |19,3|12,8|10,7|9,70|9,00|7,55|12,4|7,45|5,75|4,80|4,25|3,15| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |37,5|24,5|20,3|18,1|16,7|13,5|12,9|7,75|6,00|4,95|4,40|3,30| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 |5,85|4,10|3,55|3,30|3,15|2,90|13,1|7,75|5,90|4,90|4,25|3,15| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |11,7|4,00|6,70|6,10|5,70|5,05|15,0|8,90|6,80|5,70|4,95|3,65| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |24,5|16,5|13,7|12,3|11,3|9,45|15,9|9,40|7,15|6,00|5,20|3,85| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |48,2|31,6|25,9|22,9|21,1|16,7|16,6|9,80|7,45|6,25|5,40|4,00| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |8,10|5,70|4,80|4,40|4,10|3,80|17,9|10,5|8,00|6,55|5,70|4,05| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |15,9|10,9|9,05|8,10|7,55|6,55|20,4|12,0|9,15|7,55|6,60|4,70| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |34,1|22,5|18,5|16,6|15,3|12,6|21,6|12,7|9,65|7,95|6,95|4,90| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |67,2|43,4|34,7|30,3|27,7|23,1|22,7|13,4|10,1|8,30|7,25|5,15| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |10,1|6,95|5,80|5,20|4,95|4,40|21,9|12,7|9,60|7,85|6,80|4,80| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |19,8|13,1|11,1|9,95|9,20|7,70|24,9|14,5|11,0|9,00|7,80|5,55| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |42,0|27,6|22,7|20,2|18,6|14,8|26,6|15,5|11,7|9,55|8,30|5,85| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |82,9|52,1|42,0|37,1|34,3|28,0|27,8|16,2|12,2|10,0|8,60|6,10| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |12,6|8,45|7,15|6,50|6,00|5,35|27,5|15,9|12,0|9,80|8,45|5,75| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |24,4|16,5|13,7|12,3|11,3|9,40|31,2|18,1|13,7|11,2|9,70|6,60| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |53,0|34,4|28,1|25,0|22,6|18,2|33,3|19,3|14,5|11,7|10,2|7,00| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |102 |64,9|53,1|47,4|43,2|34,6|34,8|20,1|15,1|12,4|10,6|7,25| |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |24,5|16,5|13,7|12,2|11,3|9,45|55,2|31,1|22,9|18,6|15,9|10,3| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |49,4|32,1|26,4|23,4|21,4|17,0|62,5|35,3|26,0|21,2|18,1|11,8| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |104 |66,3|54,3|48,5|44,1|35,3|66,4|37,4|27,5|22,4|19,1|12,5| | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |211 |134 |107 |92,1|84,8|47,6|69,8|39,3|28,8|23,4|20,0|13,0| ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 19
Глибина розповсюдження хмар и забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
--------------------------------------------------------------------------------- |Кількість|Т повітря| Конвекція | | НХР, т | град. С |-----------------------------------------------------------| | | | хлорпікрин | формальдегіт | | | |-----------------------------------------------------------| | | | швидкість вітру, м/с | | | |-----------------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |---------+---------+-------------------+----+----+-----------------------------| | 0,5 | -20 | < 0,5 | | | < 0,5 | | |---------| |----+----| | | | 0 | | | | | | |---------+-------------------+----+----| | | | +20 |1,10|0,90|0,80|0,75| | | | | |---------+----+----+----+----+----+----| | | | +40 |2,00|1,50|1,40|1,35| | | | |---------+---------+-------------------+----+----+-----------------------------| | 1,0 | -20 | < 0,5 | | |0,70|0,50|<0,5|<0,5| | | | |---------+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |0,80|0,70|0,65|0,60| | |0,80|0,55|<0,5|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |1,60|1,20|1,10|1,05| | |0,85|0,60|<0,5|<0,5| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |3,20|2,25|2,00|1,90| | |0,90|0,65|0,50|<0,5| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 3,0 | -20 |0,80|0,70|0,65|0,60| | |1,70|1,10|0,95|0,80| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |1,55|1,15|1,05|1,00| | |1,80|1,20|1,05|0,90| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |3,30|2,30|2,00|1,90| | |1,90|1,30|1,10|0,95| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |5,95|4,15|3,60|3,30| | |2,10|1,40|1,15|1,00| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 5,0 | -20 |1,10|0,90|0,80|0,75| | |2,30|1,50|1,25|1,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |2,00|1,50|1,40|1,35| | |2,45|1,70|1,40|1,20| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |4,45|3,05|2,60|2,40| | |2,75|1,80|1,50|1,30| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |8,20|5,70|4,85|4,40| | |2,95|1,90|1,60|1,40| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 10 | -20 |1,65|1,20|1,10|1,05| | |3,60|2,25|1,80|1,60| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |3,25|2,30|2,05|1,90| | |4,00|2,55|2,05|1,80| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |6,55|4,50|3,90|3,55| | |4,35|2,70|2,20|1,90| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |12,7|8,50|7,20|6,55| | |4,50|2,85|2,30|2,00| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 20 | -20 |2,50|1,80|1,65|1,55| | |5,30|3,25|2,55|2,20| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |4,85|3,35|2,85|2,65| | |6,05|3,75|2,95|2,65| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |10,2|6,85|5,75|5,20| | |6,40|3,95|3,10|2,70| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |19,4|12,9|10,8|9,75| | |6,80|4,15|3,25|2,80| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 30 | -20 |3,30|2,30|2,00|1,90| | |6,70|4,10|3,20|2,70| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |6,05|4,25|3,65|3,35| | |7,65|4,70|3,65|3,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |13,1|8,60|7,30|6,65| | |8,20|5,00|3,90|3,30| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |24,7|16,6|13,8|12,3| | |8,60|5,20|4,05|3,45| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 50 | -20 |4,45|3,05|2,60|2,40| | |9,45|5,65|4,35|3,60| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |8,35|5,80|4,95|4,50| | |10,7|6,45|4,95|4,15| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |17,9|11,7|9,75|8,85| | |11,4|6,85|5,25|4,40| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |34,3|22,5|18,6|16,6| | |12,0|7,15|5,50|4,60| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 70 | -20 |5,35|3,60|3,10|2,90| | |11,6|6,90|5,30|4,40| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |10,4|7,10|5,95|5,35| | |13,2|7,85|6,05|5,05| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |21,9|14,3|12,1|10,8| | |14,0|8,35|6,40|5,35| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |42,3|27,8|22,8|20,3| | |14,6|8,65|6,65|5,55| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 100 | -20 |6,55|4,50|3,90|3,55| | |14,4|8,40|6,40|5,30| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |12,9|8,65|7,35|6,65| | |16,3|9,60|7,30|6,10| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |27,5|17,8|14,9|13,3| | |17,3|10,2|7,70|6,40| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |53,3|34,6|28,3|25,1| | |18,2|10,6|8,05|6,65| | | |---------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 300 | -20 |13,1|8,60|7,30|6,65| | |28,4|16,4|12,3|10,0| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | 0 |25,2|16,9|14,0|12,5| | |32,2|18,6|13,9|11,4| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +20 |55,2|35,1|28,7|25,4| | |34,3|19,8|14,8|12,1| | | | |---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | +40 |105 |66,7|54,7|48,7| | |35,9|20,6|15,4|12,6| | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 20
Перекладні коефіцієнти для різних НХР для визначення глибини
розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії
на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті
------------------------------------------------------------------ | N | Вид НХР | Коефіцієнт | | з/п| | | |----+-------------------------------------+---------------------| | 1 | Анілін | 0,01 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 2 | Вініл хлористий | 0,01 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 3 | Водень фтористий | 0,31 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 4 | Водень ціаністий | 0,97 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 5 | Дивініл | 0,01 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 6 | Диметиламін | 0,24 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 7 | Етиленхлорангідрид | 0,12 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 8 | Етилмеркаптан | 0,22 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 9 | Етилхлорангідрид | 0,12 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 10 | Метиламін | 0,24 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 11 | Метил хлористий | 0,06 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 12 | Нітрил акрилової кислоти | 0,79 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 13 | Нітробензол | 0,01 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 14 | Окисел етилену | 0,06 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 15 | Окисли азоту | 0,28 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 16 | Олеум | 0,08 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 17 | Стирол | 0,02 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 18 | Тетраетилсвинець | 0,08 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 19 | Фурфурол | 0,01 | |----+-------------------------------------+---------------------| | 20 | Фосген | 1,14 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 21
Час випарювання (термін дії джерела забруднення) для
деяких НХР, годин
------------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| V,| Характер розливу | |з/п| НХР |м/с|-------------------------------------------------------------| | | | | "вільно" | "у піддон" | | | | |-------------------+-----------------------------------------| | | | | Н=0,05 м | Н=1 м | Н=3 м | | | | |-------------------------------------------------------------| | | | | температура повітря, град. С | | | | |-------------------------------------------------------------| | | | | -20| 0 | 20 | 40 | -20| 0 | 20 |40 |-20 | 0 | 20 | 40 | |---+------------+---+-------------------+-------------------+---------------------| | | хлор | 1 | 1,50 | 23,9 | 83,7 | | | |---| | | | | | | 2 | 1,12 | 18,0 | 62,9 | | | |---| | | | | | | 3 | 0,90 | 14,3 | 50,1 | | | |---| | | | | | | 4 | 0,75 | 12,0 | 41,8 | | | |---| | | | | | | 5 | 0,65 | 10,2 | 35,8 | | | |---| | | | | | | 10| 0,40 | 6,0 | 20,9 | |---+------------+---+-------------------+-------------------+---------------------| | | аміак | 1 | 1,40 | 21,8 | 76,3 | | | |---| | | | | | | 2 | 1,05 | 16,4 | 57,4 | | | |---| | | | | | | 3 | 0,82 | 13,1 | 45,7 | | | |---| | | | | | | 4 | 0,68 | 10,9 | 38,2 | | | |---| | | | | | | 5 | 0,58 | 9,31 | 32,6 | | | |---| | | | | | | 10| 0,34 | 5,45 | 19,1 | |---+------------+---+-------------------+-------------------+---------------------| | | | 1 |3,00| 1,50 |47,8| 23,9 |167,0| 83,6 | | | |---+----| |----| |-----| | | |сірчистий | 2 |2,24| 1,12 |36,9| 18,0 |126,0| 62,8 | | | |---+----| |----| |-----| | | |ангідрид | 3 |1,80| 0,90 |28,6| 14,3 |100,0| 50,0 | | | |---+----| |----| |-----| | | | | 4 |1,50| 0,75 |23,9| 12,0 |83,6 | 41,8 | | | |---+----| |----| |-----| | | | | 5 |1,30| 0,64 |20,4| 10,2 |71,4 | 35,7 | | | |---+----| |----| |-----| | | | | 10|0,75| 0,38 |12,0| 6,0 |41,8 | 20,9 | |---+------------+---+-------------------+-------------------+---------------------| | |сірководень | 1 | 1,15 | 18,4 | 64,3 | | | |---| | | | | | | 2 | 0,86 | 13,8 | 48,3 | | | |---| | | | | | | 3 | 0,70 | 11,0 | 38,5 | | | |---| | | | | | | 4 | 0,60 | 9,20 | 32,2 | | | |---| | | | | | | 5 | 0,50 | 7,85 | 27,5 | | | |---| | | | | | |10 | 0,30 | 4,60 | 16,1 | |---+------------+---+-------------------+-------------------+---------------------| | |сірковуглець| 1 |15,0|7,52|3,00|1,43|241 |121 |48,1|22,9|842 |421 |169 |80,2 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 2 |11,3|5,65|2,26|1,08|181 |90,5|36,2|17,3|633 |317 |127 |60,3 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 3 |9,00|4,50|1,80|0,86|144 |72,0|28,8|13,7|504 |252 |101 |48,1 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 4 |7,52|3,76|1,50|0,72|121 |60,1|24,1|11,5|421 |211 |84,2|40,1 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 5 |6,42|3,21|1,28|0,61|103 |51,4|20,6|9,80|360 |180 |72,0|34,3 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 10|3,80|1,90|0,75|0,40|60,2|30,1|12,1|5,75|211 |106 |24,1|20,1 | |---+------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | |соляна | 1 |28,5|9,50|2,85|1,80|457 |153 |45,7|28,6|1598 |533 |160 |99,8 | | |кислота |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 2 |21,5|7,15|2,15|1,35|343 |115 |34,3|21,5|1201 |401 |121 |75,1 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 3 |17,1|5,70|1,70|1,10|274 |91,1|27,4|17,1|957 |319 |95,7|59,8 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 4 |14,3|4,75|1,45|0,90|228 |76,1|22,8|14,3|799 |267 |79,9|50,0 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 5 |12,2|4,10|1,25|0,80|195 |65,0|19,5|12,2|683 |228 |68,3|42,7 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | | | 10|7,10|2,40|0,70|0,45|114 |38,1|11,4|7,15|400 |1330|40,0|25,0 | |---+------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----| | |хлорпікрин | 1 |415 |138 |42,5|14,3|663 |221 |664 |229 | |7738|2522|801 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----| |----+----+-----| | | | 2 |312 |104 |31,2|10,8|4987|1662|499 |172 |біля |5828|1746|602 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----| 1 |----+----+-----| | | | 3 |249 |82,8|24,9|8,60|3972|1324|397 |137 |року |4633|1390|480 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----| |----+----+-----| | | | 4 |208 |69,1|20,8|7,15|3316|1106|332 |115 | |3869|1161|400 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----| |----+----+-----| | | | 5 |178 |59,1|17,7|6,15|2835|945 |284 |97,9| |3307|992 |342 | | | |---+----+----+----+----+----+----+----+----| |----+----+-----| | | | 10|104 |34,6|10,4|3,60|1658|553 |166 |57,2| |1935|581 |200 | |---+------------+---+-------------------+-------------------+---------------------| | |формальдегід| 1 | 1,20 | 19,2 | 67,2 | | | |---| | | | | | | 2 | 0,90 | 14,5 | 50,5 | | | |---| | | | | | | 3 | 0,72 | 11,5 | 40,2 | | | |---| | | | | | | 4 | 0,60 | 9,60 | 33,6 | | | |---| | | | | | | 5 | 0,51 | 8,20 | 28,7 | | | |---| | | | | | |10 | 0,30 | 4,80 | 16,8 | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 22
Критерії класифікації адміністративно-територіальних одиниць
і хімічно небезпечних об'єктів (крім залізниць)
----------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Критерії |Одиниця |Чисельне значення критерію,| |з/п| об'єкта, що | класифікації | виміру | що використовується при | | | класифікується | | |класифікації ХНО і АТО для | | | | | | присвоєнням ступеня | | | | | | хімічної небезпеки | | | | | |---------------------------| | | | | | Ступінь хімічної небезпеки| | | | | |---------------------------| | | | | | I | II | III | IV | |---+----------------+-----------------+--------+------+-------+------+-----| |1. |Хімічно |Кількість |тис.чол.|більше|більше |більше|менше| | |небезпечний |населення, яке | | 3,0| 0,3 | 0,1 | 0,1 | | |об'єкт |потрапляє в| | | до 3,0|до 0,3| | | | |прогнозовану зону| | | | | | | | |хімічного | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |(ПЗХЗ) при аварії| | | | | | | | |на хімічно| | | | | | | | |небезпечному | | | | | | | | |об'єкті | | | | | | |---+----------------+-----------------+--------+------+-------+------+-----| |2. |Хімічно |Частка території,| % |більше|більше |більше|менше| | |небезпечна |що потрапляє в| | 50 |30 до |10 до | 10 | | |адміністративно-|зону можливого| | | 50 | 30 | | | |територіальна |хімічного | | | | | | | |одиниця |забруднення | | | | | | | | |(ЗМХЗ) при| | | | | | | | |аваріях на| | | | | | | | |хімічно | | | | | | | | |небезпечних | | | | | | | | |об'єктах | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- Начальник відділу радіаційного
та хімічного захисту населення
і територій
полковник Суслов С.М.
Додаток 1
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті
Порядок
дій працівників хімічно небезпечного об'єкта в разі
виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних
речовин на ньому
Під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами
на ХНО робітники, які безпосередньо здійснюють технічну
експлуатацію апаратів та обладнання, де використовуються НХР (далі
- робітник), сповіщають про виникнення аварії з НХР чергового
диспетчера та чергову зміну ВОХР або особу, яка виконує зазначені
обов'язки (далі - черговий диспетчер) ХНО, по прямим телефоном,
установленим безпосередньо на робочому місці. На робочому місці
робітника повинна бути схема виклику чергових аварійних змін.
Після закінчення оповіщення робітник виконує свої обов'язки
відповідно до порядку, викладеному в робочій інструкції та плані
локалізації і ліквідації аварій. Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з
НХР, повинен негайно сповістити персонал ХНО, оперативному
черговому спеціально уповноваженого територіального органа
виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі -
оперативний черговий), міський (районний) відділ внутрішніх справ,
а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, що залучаються до
проведення робіт в умовах аварії з НХР, та керівників (чергових
диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у
зону можливого хімічного забруднення. Сповіщення на ХНО організовується відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. N 192
( 192-99-п ) "Про затвердження Положення про організацію
оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях". Порядок дій оперативних чергових визначається інструкціями та
планами реагування на надзвичайні ситуації. Для виконання завдань під час виникнення аварії з НХР на
робочому місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені такі
документи та технічні засоби: Інструкція черговому диспетчеру ХНО про порядок дій у разі
виникнення аварії з НХР (розробляється керівником ХНО з
урахуванням особливостей об'єкта і затверджується начальником
спеціально уповноваженого територіального органа виконавчої влади,
до компетенції якого віднесено питання захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, на території якого
знаходиться ХНО; табло чергового диспетчера ХНО (малюнок 1 відсутній); текст звернення до персоналу об'єкта та осіб, яких сповіщає
черговий диспетчер; засоби індивідуального захисту. На території хімічно небезпечного об'єкта має бути
встановлений покажчик напрямку вітру, який можна побачити з
робочого місця чергового диспетчера. Підприємства, які зберігають
НХР в ємкостях з одиничним максимальним об'ємом більше 30 тонн,
повинні мати метеостанцію або прилад для автоматичного визначення
напрямку і швидкості вітру. Для звернення уваги персоналу ХНО та населення навколо
об'єкта в разі виникнення аварії з ХНР на території ХНО
встановлюється сирена, яку в цьому разі вмикає черговий диспетчер
ХНО. Порядок виявлення (індикації) НХР та визначення меж зон
хімічного забруднення здійснюється згідно з планом локалізації та
ліквідації аварій, який розробляється відповідно до Закону України
від 18 січня 2001 року N 2245-III ( 2245-14 ) "Про об'єкти
підвищеної небезпеки". З метою прискорення оцінки обстановки, яка складається у разі
виникнення аварії з НХР, на ХНО розробляється табло чергового
диспетчера ХНО. Табло чергового диспетчера ХНО (далі - табло) оформлюється на
стенді розміром не менше 1,8 Х 2,0 метра. На табло у вигляді детальної схеми наносяться: межі зони можливого хімічного забруднення з розбивкою за
секторами (див. зразок табло); усі технологічні будинки ХНО, де працюють люди; місця зберігання НХР з указівкою кількості ємкостей на цих
місцях та об'ємом кожної ємкості; підприємства, установи та організації, які розташовані в зоні
можливого хімічного забруднення на всю глибину цієї зони. Якщо на одному табло неможливе детальне розташування
території ХНО і території, яка опиняється у ЗМХЗ, то робиться
окремо табло для ХНО і окремо для цієї території. На табло може бути розміщено будь-яку додаткову інформацію,
яка дає змогу скоротити термін прийняття рішення черговим
диспетчером.
Табло
чергового диспетчера ХНО
Можливі глибини розповсюдження хмари -------------------------------------------------- | Аміак, інверсія | |------------------------------------------------| |Кількість,| Глибина, км | | т |-------------------------------------| | |- 20 град.С| 0 град.С |+ 20 град.С | |----------+-----------+------------+------------| | 0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,5 | |----------+-----------+------------+------------| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |----------+-----------+------------+------------| | 10 | 2,30 | 2,45 | 2,65 | |----------+-----------+------------+------------| | 30 | 4,90 | 5,25 | 5,45 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | Аміак, ізотермія | |------------------------------------------------| |Кількість,| Глибина, км | | т |-------------------------------------| | |- 20 град.С| 0 град.С |+ 20 град.С | |----------+-----------+------------+------------| | 0,5 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | |----------+-----------+------------+------------| | 1 | 0,22 | 0,2 | 0,3 | |----------+-----------+------------+------------| | 10 | 1,30 | 1,45 | 1,65 | |----------+-----------+------------+------------| | 30 | 3,90 | 3,25 | 3,45 | --------------------------------------------------
Графік визначення СВСП --------------------------------------------------- | | день | ніч | | м/с |--------------------+--------------------| | |ясно|пів'ясно|хмарно|ясно|пів'ясно|хмарно| |-------+--------------------+--------------------| | 0,5 | | | |-------| Конвекція | | Інверсія | | |0,6-2,0| | | | | |-------+-------------- |-------------- | |2,0-4,0| | | | | |-------| Ізотермія Ізотермія | |більш 4| | ---------------------------------------------------
Телефони для оповіщення -------------------------------------------- | Назва | Телефон |Час підходу| | об'єкта | |хмари, хв. | |------------------------------------------| | Сектор I | |------------------------------------------| |с. Осикове | 32-45-76 | 23 | |------------------------------------------| | Сектор II | |------------------------------------------| |ВАТ "Еталон" | 33-43-65 | 18 | |------------------------------------------| | Сектор III | |------------------------------------------| |ВАТ "Еталон" | 32-11-23 | 15 | |-----------------+------------+-----------| |с. Бурлацьке | 34-12-91 | 26 | |------------------------------------------| | Сектор IV | |------------------------------------------| |Завод "Феросплав"| 33-45-91 | 12 | |-----------------+------------+-----------| |с.Стрийське | 35-29-61 | 22 | |------------------------------------------| | Сектор V | |------------------------------------------| |Завод "Феросплав"| 33-45-91 | 12 | |------------------------------------------| | Сектор VI | |------------------------------------------| |с. Машівке | 33-81-01 | 28 | |------------------------------------------| | Сектор VII | |------------------------------------------| |с. Мирне | 33-02-01 | 15 | |------------------------------------------| | Сектор VIII | |------------------------------------------| |с. Соснове | 33-31-21 | 25 | --------------------------------------------
Схема оповіщення
-------------------- |Черговий диспетчер| | (ВОХР) | -------------------- ------------------ | ------------------------ |Директор заводу | | |Управління з питань НС| | 31-01-61 | | | 23-03-08 | ------------------ | ------------------------ -----------+----------+-----------+---------- ------------------ | -------------------- | ------------------- |Головний інженер| | | Чергові аварійні | | | Цех N 1 | |34-56 та прямий | | | зміни 34-76 | | | 34-90 | ------------------ | -------------------- | ------------------- ------------------ | -------------------- | ------------------- | Цех N 2 | | | Черговий МВ ВС | | | Об'єкти за | | 34-92 |-- | 02 (34-09-09) | --| списком | ------------------ -------------------- -------------------
Додаток 2
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті
Зразок:
Затверджую
Голова комісії ТЕБ та НС __________________________
(Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласної,
Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій)
Ініціали, прізвище
"__"______________ ____ р.

Форма 1/рхз/клас
Довідка
про зміни ступеня хімічної небезпеки
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Раніше | Новий | Примітки | | АТО, ХНО | наданий | ступінь | | | | ступінь |хімічної | | | | хімічної |небезпеки| | | | небезпеки | | | |----------------+-------------+---------+-----------------------| |АТ "Молокозавод"| Новий об'єкт| II |Побудовано в січні 2001| | | | |року. Має 50 т аміаку.| | | | |Дані про об'єкт | | | | |наведено у ф.1/рхз, | | | | |пункт 25 | |----------------+-------------+---------+-----------------------| |ВАТ "Хімпром" | I | II |Унаслідок створення | | | | |системи із зниження | | | | |глибини розповсюдження | | | | |хвилі хлору з 20 км до | | | | |5 км, кількість | | | | |населення у ЗМХЗ | | | | |знизилась з 80 тис. | | | | |чол. до 20 тис. чол. | | | | |(ф.1/рхз, пункт 33) | |----------------+-------------+---------+-----------------------| |м.Костянтинове | III | II |Унаслідок будівництва | | | | |очисних споруд у | | | | |м.Костянтиновому | | | | |збільшилась кількість | | | | |хлору на 2 т (ф.1/рхз,| | | | |пункт 3) | |----------------+-------------+---------+-----------------------| |м.Цюрупинськ | I | III |Унаслідок переведення | | | | |виробництва на | | | | |безхлорну технологію на| | | | |ХЦПК на підприємстві | | | | |повністю вилучено 100 т| | | | |хлору | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління
Військове звання Підпис Ініціали, прізвище
"__"________________ _____ р.
Додаток 3
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті
1. Приклади розрахунків
Приклад 1. Для складання планів реагування і захисту
населення необхідно провести довгострокове (оперативне)
прогнозування для нижчевизначених умов. На хімічно небезпечному об'єкті, який розташований на
відстані 9 км від населеного пункту, міститься 2 ємкості по 50 і
100 т хлору. Навколо ємкостей побудовано обвалування висотою 2,3
метра. Додаткові дані. На карті визначаємо, що населений пункт має
глибину 5 км і ширину 4 км. Площа населеного пункту становить 18
кв. км, у ньому проживає 12 тис. осіб. Метеоумови: для оперативного планування приймаються тільки
такі метеоумови - інверсія, швидкість вітру - 1 м/с, температура
повітря +20 град.С (див. абзац 3.2.1). Напрямок вітру не
враховується, а розповсюдження хмари забрудненого повітря
приймається у колі 360 град. Рішення: Для оперативного планування розрахунки виконуються
за максимальним об'ємом одиничної ємкості. Глибина розповсюдження
для 100 т хлору дорівнює 82,2 км (табл. 8). З урахуванням того, що ємність обвалована, приймаємо для
висоти обвалування 2,3 м (близько 2 м) коефіцієнт зменшення
глибини, рівний 2,4 (табл. 1), тоді глибина розповсюдження
забрудненого повітря становить Г = 82,2/2,4=34,25 км. Ширина зони прогнозованого хімічного забруднення становить Шпзхз=0,3 x 34,25 в степені 0,6 = 2,5 км. Площа зони прогнозованого хімічного забруднення, що проходить
через населений пункт, становить 2,5 x 4 км =10 кв. км. Площа населеного пункту складає 18 кв. км. Частка площі
населеного пункту, яка опиняється у ПЗХЗ, становить 10 x 100/18=55,6 %. Кількість населення, яке проживає у населеному пункті і
опиняється у ПЗХЗ, дорівнює 12000 x 55,6/100=6672 особи. Утрати населення розподіляються: легкі - до (6672 x 25/100)=1668 осіб, середньої тяжкості - до (6672 x 40/100)=2669 осіб, зі смертельними наслідками - до (6672 x 35/100)=2335 осіб. Термін підходу хмари забрудненого повітря до населеного
пункту при швидкості вітру 1 м/с (5 км/год) (таблиця 2) становить
9/5=1,8 год. Для оперативного планування приймається ф=3600. Площа ЗМХЗ розраховується за формулою (1): Sзмхз=8,72 x 10 в степені -3 x 34,25 в степені 2 x 360= =3682,48 кв. км.
Площа ПЗХЗ розраховується за формулою (2):
Sпзхз=0,081 x 34,25 в степені 2 x 4 в степені 0,2= =125,38 кв. км.
Примітки:
якщо об'єкт розташований у населеному пункті і площа ПЗХЗ не
виходить за межі населеного пункту, тоді всі дані з кількості
населення в ПЗХЗ, а також втрати населення розраховуються тільки
за ПЗХЗ; за наявності на території АТО більше одного ХНО загальна
площа зони забруднення (ЗМХЗ або ПЗХЗ) розраховується після
нанесення зон на карту. У разі перекриття зон загальна площа
приймається інтегровано за ізолініями зон забруднення, і тільки
після цього виконуються подальші розрахунки стосовно кількості і
втрат населення в зонах; після закінченні розрахунків виконується присвоєння ступеня
хімічної небезпеки для кожного об'єкта, а також для
адміністративно-територіальної одиниці (АТО) (табл. 22). Приклад 2. На ХНО, який розташований поза населеним пунктом,
відбувся викид хлору в кількості 100 тонн. Викид на поверхню
вільний. Додаткові дані: на відстані 2 км від осередку ураження розташований лісовий
масив глибиною 3 км; на відстані 6 км від осередку ураження розташований населений
пункт, який має ширину 5 км і глибину 4 км у перпендикулярному
напрямку і в якому проживає 12 тис. осіб. Площа населеного пункту становить 18 кв. км. Метеоумови: температура повітря + 25 град.С, ізотермія, вітер
1 м/с, напрямок - північно-східний. Виконати розрахунки для аварійного планування. Рішення: З урахуванням лісового масиву розрахунок глибини
розповсюдження забрудненого повітря виконується таким чином: 2 км забруднене повітря розповсюджується без перешкоди; коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження без урахування
лісового масиву становить 1,7 (табл.3); глибина розповсюдження, на яку зменшується глибина для 3 км
лісу становить Г= 3 км x 1,7 = 5,1 км; глибина розповсюдження, на яку зменшується глибина в
населеному пункті глибиною 4 км, становить Г= 4 км x 3 = 12 км. Таким чином, загальна глибина розповсюдження хмари
забрудненого повітря дорівнює 82,2-5,1-12=65,1 км. Приклад 3. Унаслідок аварії на ХНО на місцевості розлилось 10
тонн хлору. Швидкість вітру - 2 м/с, інверсія. Температура повітря
+20 град.С. Напрямок вітру 60 град. (південно-східний). Здійснити
аварійне прогнозування. Рішення: З урахуванням, що для швидкості вітру 2 м/с ф=900
(табл. 5), а глибина розповсюдження хмари НХР дорівнює 11,3 км
(табл. 8).
1. Площа ЗМХЗ за формулою (1) дорівнює: Sзмхз = 8,72 x 10 в степені -3 x 11,3 в степені 2 x 90 = = 100,21 кв. км
2. Площа ПЗХЗ за формулою (2) дорівнює:
Sпрог.= 0,081 * 11,32 * 40,2 = 13,648 кв. км
3. Термін дії джерела забруднення для хлору дорівнює
1,12 год. (табл. 21). 4. Ширина прогнозованої зони хімічного забруднення Шпзхз=0,3 x 11,3 в степені 0,6 = 1,29 км. Приклад 4. Порядок нанесення даних на карту. 1. Для метеоумов: швидкість вітру 2 м/с, напрямок вітру -
західний. 2. Для метеоумов: швидкість вітру менше 1 м/с. Напрямок вітру
північно-західний.

Додаток 4
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті
Стисла характеристика деяких НХР
Хлор
Ступінь токсичності 2
1. Основні властивості: зеленувато-жовтий газ з характерним
запахом, важчий за повітря, малорозчинний у воді, при викиді в
атмосферу димить. Накопичується у низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях
тощо. 2. Вибухо- та пожежонебезпечність: не горючий. Ємкості можуть
вибухати в разі нагрівання. 3. Небезпека для людини: можливий смертельний наслідок при
вдиханні. Пари діють на слизову оболонку шкіри, що викликає опіки
слизової дихальних шляхів, шкіри та очей. У разі враження спостерігається різкий загрудний біль, сухий
кашель, блювота, порушення координації, задишка, різь в очах,
сльозотеча. 4. Ступінь захисту: ізолюючий протигаз, фільтрувальний
протигаз марки В, захисний одяг. 5. Дегазація: місце розливу залити водою, вапняним молоком,
розчином питної або каустичної соди. Для зменшення глибини
розповсюдження використовують постановку водяних завіс за
допомогою пожежних машин, мотопомп тощо.
6. Заходи першої допомоги: а) долікарська: винести на свіже повітря, дати зволожений
кисень. При відсутності дихання зробити штучне дихання методом
"рот у рот". Слизову та шкіру промити 2%-ним розчином питної соди
не менше 15 хвилин; б) лікарська: в очі - преднізолонова мазь, від кашлю -
усередину кодеїн 0,015 або діопін 0,02. При задишці - п/к 0,1%-
ний розчин атропіну 1 мл, 1%-ний розчин димедролу 1 мл,
знеболювальні засоби. Сечогінні засоби - в/в 2%-ний розчин лазиксу
- 2-4 мл. Госпіталізація!
Додаток 5
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті
Аміак
Ступінь токсичності 4
1. Основні властивості: безбарвний газ з різким запахом,
важчий за повітря, розчинний у воді, при викиді в атмосферу
димить. 2. Вибухо- та пожежонебезпечність: горючий газ, горить при
наявності постійного джерела вогню. Ємкості можуть вибухати у разі
нагрівання. Пара утворює з повітрям пожежонебезпечні суміші. 3. Небезпека для людини: небезпечний при вдиханні. У разі
високих концентрацій можливий смертельний наслідок. Викликає
сильний кашель,. задуху. Пара діє дуже подразливо на слизові
оболонки та шкіряні покрови, викликає сльозотечу. Зіткнення зі
шкірою викликає обмороження. 4. У разі ураження спостерігається серцебиття, порушення
частоти пульсу, нежить, кашель, утруднене дихання, печіння,
почервоніння і свербіння шкіри, різь в очах, сльозотеча.вгору