Документ z0325-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.02.2014, підстава - z0174-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.04.2008 N 388
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2008 р.
за N 325/15016
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури
N 959 ( z0174-14 ) від 28.11.2013 }
Про внесення Змін до Нормативів розвитку
та розміщення у містах і сільській місцевості
мережі об'єктів поштового зв'язку та
поштових скриньок національного
оператора поштового зв'язку

З метою удосконалення порядку надання послуг поштового
зв'язку та приведення нормативно-правових актів, що застосовуються
у сфері надання послуг поштового зв'язку, у відповідність до
Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ), Правил надання
послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.2002 N 1155 ( 1155-2002-п ), та актів
Всесвітнього поштового союзу, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, Н А К А З У Ю:
1. Унести Зміни до Нормативів розвитку та розміщення у містах
і сільській місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку та
поштових скриньок національного оператора поштового зв'язку,
затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 28.10.2005 N 688 ( z1381-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 16.11.2005 за N 1381/11661, що додаються.
2. Директору Державного департаменту з питань зв'язку та
інформатизації О.Баранову:
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті
Мінтрансзв'язку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.Нетудихату.
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Голова Держспоживстандарту
України Л.В.Лосюк
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
04.04.2008 N 388
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2008 р.
за N 325/15016

Зміни
до Нормативів розвитку та розміщення у містах
і сільській місцевості мережі об'єктів
поштового зв'язку та поштових скриньок
національного оператора поштового зв'язку
( z1381-05 )

1. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції: "Для уточнення необхідної кількості об'єктів поштового
зв'язку необхідно враховувати радіус обслуговування одним об'єктом
поштового зв'язку до 2,5 км".
2. Абзац другий пункту 12 виключити.
3. Пункт 17 викласти в такій редакції: "17. Для сільських населених пунктів з чисельністю жителів
понад 2000 чоловік встановлюється нормативний показник не менше
одного стаціонарного відділення поштового зв'язку".
4. Пункт 18 викласти в такій редакції: "18. Стаціонарні відділення поштового зв'язку також можуть
відкриватися в населених пунктах з чисельністю населення, меншою
за нормативний показник, зазначений у пункті 17, за умови
достатнього обсягу робіт при передбачуваній рентабельності, що
визначається національним оператором поштового зв'язку".
5. Пункти 19-21 викласти в такій редакції: "19. Закриття сільських відділень поштового зв'язку
здійснюється за умови забезпечення надання послуг поштового
зв'язку населенню встановленого рівня якості відповідно до вимог
законодавства про поштовий зв'язок, інших нормативно-правових
актів та встановлених нормативів. 20. Для забезпечення доступу користувачів до послуг поштового
зв'язку національний оператор поштового зв'язку створює пункти
поштового зв'язку, пересувні відділення поштового зв'язку або
забезпечує надання послуг поштового зв'язку листоношами при роботі
на доставних дільницях. 21. Пункти поштового зв'язку можуть організовуватися в
сільських населених пунктах, розташованих на відстані понад 3 км
від найближчого стаціонарного відділення поштового зв'язку".
6. Пункт 25 викласти в такій редакції: "25. У сільських поселеннях із чисельністю населення понад
500 чоловік розміщується не менше однієї поштової скриньки".
Начальник Управління
поштового зв'язку Держзв'язку С.Здрилюквгору