Документ z0320-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2017  № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 березня 2017 р.
за № 320/30188

Про затвердження Змін до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

Згідно з підпунктом 2 пункту 1 статті 16 Закону України «Про Національну поліцію» та пунктом 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами), з метою приведення діяльності комісії Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, затвердженого наказом МВС від 23 травня 2016 року № 405, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 857/28987, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони работодавців
на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Міністр соціальної політики України

Голова Національної поліції України
генерал поліції третього рангу

Д.М. Олійник


Г.В. ОсовийА.В. Дерев'янко

А. Рева


С.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13.02.2017  № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 березня 2017 р.
за № 320/30188

ЗМІНИ
до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

1. У розділі ІІ:

1) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«1) вивчати довідки, документи та інші докази, надіслані керівниками структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (міжрегіональних) органів поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - відповідні керівники);»;

2) доповнити пункт 4 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«відсутності правових підстав для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;».

У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати абзацами третім-шостим відповідно.

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Комісія приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій на підставі таких документів:

витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь поліцейського, державного службовця, іншого працівника Національної поліції України у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

для поліцейських, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів, - документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, а також витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

для поліцейських, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), - документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, а також матеріали службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

для поліцейських, які проходять службу в органах поліції, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, - витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення.»;

2) в абзаці першому пункту 4 слова «в місячний строк після призначення поліцейських, державних службовців, інших працівників Національної поліції України на відповідні посади» замінити словами та цифрами «не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення поліцейських, державних службовців, інших працівників Національної поліції України на відповідні посади.».

3. У розділі V:

1) в абзаці першому пункту 1 слова «не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду)» замінити словами «за наявності документів для розгляду»;

2) пункт 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Рішення Комісії про визнання учасниками бойових дій видається особисто учасникам бойових дій або за їхнім нотаріально засвідчиним дорученням іншим особам, про що вони ставлять свій особистий підпис у відповідних документах.

Копія рішення Комісії про визнання учасником бойових дій, завірена керівником підрозділу кадрового забезпечення, зберігається в особовій справі.»;

3) після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

«7. У разі втрати або фізичного псування рішення Комісії про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, працівники підрозділу кадрового забезпечення за заявою учасника бойових дій, учасника війни видають копію рішення, на зворотній стороні якого зазначають усі факти видачі особі посвідчення учасника бойових дій або його дубліката (серія і номер посвідчення, коли і ким воно видане). Запис скріплюється печаткою підрозділу поліції.».

У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.

4. У тексті Положення слова «керівники підрозділів» в усіх відмінках замінити словами «відповідні керівники» у відповідних відмінках.

Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

С.Є. Житняквгору