Документ z0319-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.1998, підстава - z0014-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 97 від 01.06.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 серпня 1995 р.
vd950601 vn97 за N 319/855
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 359 ( z0014-98 ) від 19.12.97 )
Про внесення змін та доповнень до наказу
МОЗ України від 21.11.91 N 168 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів"

Враховуючи рішення апаратної наради Міністерства охорони
здоров'я України (надалі - МОЗ) від 09.12.94, рекомендації
семінару з медико-санітарного забезпечення населення України, та з
метою удосконалення атестації лікарів, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок
проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України
від 21.11.91 N 168 ( v0168282-91 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів" (в редакції наказу МОЗ України N 130
( z0091-93 ) від 09.06.93): 1.1. Пункт 1.10. викласти у такій редакції: "1.10. Атестація на присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря. Лікарі,
які протягом року після закінчення 5-річного строку з моменту
попередньої атестації, не виявили бажання і не подали документи на
чергову атестацію, крім випадків, передбачених п.4.2. цього
Положення, та лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії
відмовлено в присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної
категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних
навиків з підтвердженням звання "лікар-спеціаліст" після
проходження стажування. Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять
чергову атестацію на її підтвердження не рідше одного разу в п'ять
років. За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння
кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший
строк, але не раніше, ніж через один рік з моменту попередньої
атестації". 1.2. Назву розділу 2. викласти у такій редакції: "2. Атестація на визначення знань та практичних навиків з
присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст". 1.3. Пункти 3.12., 3.13. викласти у такій редакції: "3.12. До стажу роботи для проходження атестації за
спеціальностями: "дезінфекційна справа", "паразитологія",
"бактеріологія", "вірусологія", "лабораторна імунологія"
зараховується період роботи за спеціальністю "епідеміологія". 3.13. До стажу роботи для проходження атестації за
спеціальностями "гігієна праці", "гігієна харчування", "гігієна
дітей і підлітків", "комунальна гігієна", "радіаційна гігієна"
зараховується період роботи за спеціальністю "загальна гігієна".
2. Внести зміни та доповнення до Номенклатури лікарських
спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 21.11.91
N 168 ( v0168282-91 ) "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (в редакції наказу МОЗ України N 130 ( z0091-93 ) від
09.06.93 ): 2.1. Пункти 3., 8. викласти у такій редакції: "3. Анестезіологія. 3.1. Дитяча анестезіологія"; "8. Загальна практика - сімейна медицина. 8.1. Суднова медицина. 8.2. Медицина невідкладних станів". 2.2. Підпункт 34.9. вкласти у такій редакції: "34.9. Хірургія серця і магістральних судин". 2.3. Доповнити Номенклатуру лікарських спеціальностей пунктом
36. такого змісту: "36. Психофізіологія".
3. Дозволити лікарям при проходженні атестації у 1995 році
складати іспит за передатестаційний цикл після проходження ними
курсів тематичного удосконалення у 1994 році, а у 1996 році -
після курсів тематичного удосконалення у 1995 році. 4. Наказ МОЗ України від 27.08.93 N 193 ( v0193282-93 ) "Про
внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 N 168
"Про подальше удосконалення атестації лікарів" скасувати.
В.о. Міністра А.М.Сердюквгору