Документ z0319-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - z0770-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.02.2010 N 178/110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2010 р.
за N 319/17614
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 547/526 ( z0770-12 ) від 07.05.2012 }
Про затвердження Порядку підтвердження пільг
щодо звільнення від сплати податку на додану
вартість операцій платників податку з поставки
товарів і послуг, місце поставки
яких знаходиться на митній території України,
які здійснюються в рамках реалізації проектів
(програм) зовнішньої допомоги
Європейського Союзу

Відповідно до Положення про Міністерство економіки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007
N 777 ( 777-2007-п ), Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), статті 16 Закону України "Про
міжнародні договори України" ( 1906-15 ) та з метою реалізації
положень Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських
Співтовариств ( 994_763 ), ратифікованої Законом України від
03.09.2008 N 360-VI ( 360-17 ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок підтвердження пільг щодо звільнення від
сплати податку на додану вартість операцій платників податку з
поставки товарів і послуг, місце поставки яких знаходиться на
митній території України, які здійснюються в рамках реалізації
проектів (програм) зовнішньої допомоги Європейського Союзу
(додається).
2. Міністерству економіки України забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Державній податковій адміністрації України в десятиденний
строк після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування та надіслання органам
державної податкової служби усіх рівнів.
4. Визнати такими, що втратили чинність, спільні накази
Міністерства економіки України та Державної податкової
адміністрації України від 14.05.2007 N 129/289 ( z0550-07 ) "Про
затвердження Порядку підтвердження пільг щодо звільнення від
сплати податку на додану вартість операцій платників податку з
поставки товарів і послуг, місце надання яких знаходиться на
митній території України, які здійснюються за кошти Європейського
Союзу в рамках реалізації проектів (програм) технічної допомоги",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за
N 550/13817, та від 16.01.2006 N 6/13 ( z0481-06 ) "Про
підтвердження пільг щодо звільнення від сплати податку на додану
вартість операцій платників податку з поставки товарів і послуг,
місце надання яких знаходиться на митній території України, які
здійснюються за кошти Європейського Союзу в рамках реалізації
проектів з розбудови пунктів пропуску через державний кордон
України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.04.2006
за N 481/12355.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Пятницького В.Т. та заступника Голови
Державної податкової адміністрації України Лекаря С.І.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Голова Державної податкової
адміністрації України С.В.Буряк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України,
Державної податкової
адміністрації України
25.02.2010 N 178/110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2010 р.
за N 319/17614

ПОРЯДОК
підтвердження пільг щодо звільнення
від сплати податку на додану вартість операцій
платників податку з поставки товарів і послуг,
місце поставки яких знаходиться на митній
території України, які здійснюються в рамках
реалізації проектів (програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження пільг щодо
звільнення від сплати податку на додану вартість (далі - ПДВ)
операцій платників податку з поставки товарів і послуг, місце
поставки яких знаходиться на митній території України, які
здійснюються в рамках реалізації проектів (програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу, крім проектів, у рамках яких
підтвердження пільг здійснюється відповідно до спільного наказу
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
та Державної податкової адміністрації України від 07.10.2003
N 276/477 ( z0973-03 ) "Про затвердження Положення про порядок
застосування законодавства з питань пільгового оподаткування
виконавців робіт, послуг на митній території України, які
виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що
надається на безоплатній та безповоротній основі на період
підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з
експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в
державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду
"Укриття", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24.10.2003 за N 973/8294. Положення цього Порядку не поширюються на виконавців,
субпідрядників проектів (програм) - нерезидентів, а також на
резидентів-виконавців, субпідрядників проектів (програм)
зовнішньої допомоги Європейського Союзу, одержувачем яких не є
Україна, або таких, що реалізуються поза межами України.
1.2. Наведені у цьому Порядку терміни вживаються у такому
значенні: виконавець - особа (резидент або нерезидент), яка має
письмовий договір з Європейською Комісією (далі - ЄК) або
уповноваженою ЄК установою та забезпечує реалізацію проекту
(програми) зовнішньої допомоги Європейського Союзу в Україні; реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який
безпосередньо одержує зовнішню допомогу згідно з проектом
(програмою) зовнішньої допомоги Європейського Союзу; субконтракт - письмовий договір між субпідрядником та
виконавцем або реципієнтом, метою якого є забезпечення виконання
частини (частин) проекту зовнішньої допомоги Європейського Союзу
шляхом поставки товарів і послуг за кошти Європейського Союзу; субпідрядник - особа (резидент або нерезидент), яка має
письмовий договір з виконавцем або реципієнтом на впровадження
частини (частин) проекту (програми), що реалізується в Україні, та
на який надано згоду ЄК або уповноваженою ЄК установою. Термін "контракт" у цьому Порядку вживається у значенні,
наведеному в Законі України від 03.09.2008 N 360-VI ( 360-17 )
"Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією
Європейських Співтовариств".
2. Підтвердження пільг щодо звільнення від сплати ПДВ
операцій виконавців проектів (програм)
2.1. Звільнення операцій виконавців від сплати ПДВ
здійснюється на підставі довідки-підтвердження про пільгове
оподаткування операцій платників податку з поставки товарів і
послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території
України, які здійснюються в рамках реалізації проектів (програм)
зовнішньої допомоги Європейського Союзу, згідно з додатком 1 до
цього Порядку (далі - довідка 1), яка видається Мінекономіки.
2.2. Для одержання довідки 1 виконавцем проекту до
Мінекономіки подаються документи, передбачені пунктом 4.1 цього
Порядку.
2.3. Мінекономіки протягом 10 робочих днів від дня подання
документів здійснює видачу довідки 1 або надає мотивовану відмову
в письмовій формі. Довідка 1 оформлюється у трьох примірниках: два примірники видаються платнику податків для складання в
установленому порядку податкової звітності та подання до органу
державної податкової служби за місцем реєстрації такого платника
податків. При цьому один примірник подається до органу державної
податкової служби за місцем реєстрації платника податків, а другий
залишається у платника податків; третій примірник залишається в Мінекономіки.
3. Підтвердження пільг щодо звільнення від сплати ПДВ
операцій у рамках виконання субконтрактів
3.1. Субконтракт, що передбачає поставку товарів і послуг,
укладається на підставі ціни, що не включає ПДВ.
3.2. Звільнення операцій у рамках субконтрактів від сплати
ПДВ здійснюється на підставі довідки-підтвердження про пільгове
оподаткування операцій платників податку з поставки товарів і
послуг або операцій платників податку з отримання послуг, місце
поставки яких знаходиться на митній території України, які
здійснюються в рамках реалізації проектів (програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу, згідно з додатком 2 до цього Порядку
(далі - довідка 2), яка видається Мінекономіки.
3.3. Для одержання довідки 2 виконавцем або реципієнтом до
Мінекономіки подаються документи, передбачені пунктом 4.1 цього
Порядку.
3.4. Мінекономіки протягом 10 робочих днів від дня подання
документів здійснює видачу довідки 2 або надає мотивовану відмову
у письмовій формі. Довідка 2 оформлюється у трьох примірниках: два примірники видаються платнику податків для складання в
установленому порядку податкової звітності та подання до органу
державної податкової служби за місцем реєстрації такого платника
податків. При цьому один примірник подається до органу державної
податкової служби за місцем реєстрації платника податків, а другий
залишається у платника податків; третій примірник залишається в Мінекономіки.
4. Документи, що подаються до Мінекономіки виконавцем або
реципієнтом для одержання довідки
4.1. Для одержання довідки 1 або 2 виконавцем або реципієнтом
до Мінекономіки подаються такі документи: а) лист-звернення від реципієнта або виконавця, у якому
зазначаються: мета звернення; найменування (П.І.Б.) виконавця, субпідрядника (за
наявності), реципієнта, їх місцезнаходження (місце проживання),
ідентифікаційні коди (номери) згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) (Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (далі - ДРФО)), індивідуальні податкові номери платників
ПДВ; назва проекту (програми) зовнішньої допомоги Європейського
Союзу, номер його реєстраційної картки; сума контракту та/або субконтракту; сума, що підлягає звільненню від оподаткування; б) завірені в установленому порядку копія контракту
(субконтракту) та переклад контракту (субконтракту) українською
мовою; в) копія довідки про включення до ЄДРПОУ (ДРФО); г) копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; ґ) копія документа, що засвідчує згоду ЄК або уповноваженої
ЄК установи на залучення субпідрядника; д) документ, що підтверджує виникнення у виконавця або
реципієнта чи субпідрядника податкових зобов'язань: довідка банку, яка підтверджує надходження коштів на рахунок
виконавця або реципієнта чи субпідрядника (у разі авансових
платежів), або акт, який засвідчує факт поставки товарів або послуг у рамках
субконтракту.
4.2. Документи складаються українською мовою, підписи
засвідчуються печаткою.
5. Оформлення довідок Мінекономіки
5.1. Мінекономіки веде журнал реєстрації довідок 1 і 2 та є
відповідальним за його збереження.
5.2. Мінекономіки інформує ДПА щодо осіб, уповноважених
підписувати довідки 1 і 2 та додатки до них, і надає зразки
підписів уповноважених осіб та відбитків печаток Мінекономіки,
якими засвідчуються підписи зазначених осіб.
5.3. Мінекономіки готує довідки відповідно до пунктів 2.3 та
3.4 цього Порядку.
5.4. Довідка-підтвердження підписується Міністром економіки
України або уповноваженою особою Мінекономіки та скріплюється
гербовою печаткою цього Міністерства. На документах, що
підтверджують виникнення у виконавця або субпідрядника податкових
зобов'язань, робиться позначка "Додаток до довідки-підтвердження
від ___ ____________ ____ N ___________", ставиться підпис
уповноваженої особи Мінекономіки, який засвідчується печаткою
цього Міністерства.
5.5. Інформація, наведена в поданих документах, не підлягає
розголошенню.
5.6. Підставою для відмови у видачі довідки 1 або 2 є
невідповідність поданих документів вимогам пункту 4 цього Порядку.
5.7. Мінекономіки щомісяця до 8 числа надає ДПА інформацію
щодо виданих довідок-підтверджень, необхідну для проведення звірки
довідок-підтверджень, які подаватимуться платниками ПДВ до органу
державної податкової служби.
6. Звільнення від оподаткування здійснюється у такому
порядку: Відповідно до наданих довідок-підтверджень платники податків
складають в установленому порядку податкову накладну за вказаними
операціями з позначкою "Без ПДВ". У податковій накладній
вказується підстава для звільнення від оподаткування (номер та
дата довідки). Платники податку ведуть окремий облік операцій, звільнених
від оподаткування. У строки, передбачені законодавством, платники
податків подають до органу державної податкової служби за місцем
реєстрації податкову декларацію з податку на додану вартість, у
якій у відповідних розділах зазначаються операції, звільнені від
оподаткування. До декларації додається оригінал
довідки-підтвердження, виданої Мінекономіки.
7. Мінекономіки приймає рішення про скасування
довідок-підтверджень у разі: встановлення факту нецільового використання товарів і послуг,
зазначених у цьому Порядку, які надаються за кошти Європейського
Союзу в рамках реалізації проектів (програм) зовнішньої допомоги; недійсності документів, зазначених у пункті 4.1 цього
Порядку. Мінекономіки в десятиденний строк надає органу державної
податкової служби за місцем реєстрації платників податку,
зазначених у пунктах 2.1 та 3.2 цього Порядку, інформацію щодо
скасування довідки-підтвердження.
8. Органи державної податкової служби здійснюють перевірки
правильності застосування звільнення від сплати ПДВ операцій,
зазначених у цьому Порядку.
Директор департаменту
співробітництва
з Європейським Союзом
Міністерства економіки України Л.С.Пирожков
Начальник Управління
міжнародних зв'язків
Державної податкової
адміністрації України Ю.В.Гладун

Додаток 1
до Порядку підтвердження
пільг щодо звільнення
від сплати податку на додану
вартість операцій платників
податку з поставки товарів
і послуг, місце поставки
яких знаходиться на митній
території України,
які здійснюються в рамках
реалізації проектів
(програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про право на пільгове оподаткування операцій
платників податку з поставки товарів і послуг,
місце поставки яких знаходиться на митній
території України, які здійснюються в рамках
реалізації проектів (програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу
____________N ____________

Звільнення від обкладання податком на додану вартість
товарів, послуг, місце поставки яких знаходиться
на митній території України, якінадаються в рамках
реалізації проектів (програм) зовнішньої допомоги
Європейського Союзу, за поданням Міністерства
економіки України
Міжнародний договір _____________________________________________
Проект (програма) зовнішньої допомоги
_________________________________________________________________
(назва, реєстраційний номер)
Реципієнт _______________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер) згідно з ЄДРПОУ (ДРФО),
індивідуальний податковий номер платника ПДВ)
Виконавець ______________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер) згідно з ЄДРПОУ (ДРФО),
індивідуальний податковий номер платника ПДВ)
Номер і дата контракту __________________________________________
Сума контракту __________________________________________________
Орган державної податкової служби за місцем реєстрації платника
податку __________________________________________________________
Додаток: ________________________на___ арк. у ___ прим.
Міністр економіки України
або уповноважена особа
Мінекономіки _________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку підтвердження
пільг щодо звільнення
від сплати податку на додану
вартість операцій платників
податку з поставки товарів
і послуг, місце поставки
яких знаходиться на митній
території України,
які здійснюються в рамках
реалізації проектів
(програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про право на пільгове оподаткування операцій
платників податку з поставки товарів і послуг,
місце поставки яких знаходиться на митній
території України, які здійснюються в рамках
реалізації проектів (програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу
____________N ____________

Звільнення від обкладання податком на додану вартість
товарів, послуг, місце поставки яких знаходиться
на митній території України, які надаються в
рамках реалізації проектів (програм) зовнішньої
допомоги Європейського Союзу, за поданням
Міністерства економіки України
Міжнародний договір _____________________________________________
Проект (програма) зовнішньої допомоги
_________________________________________________________________
(назва, реєстраційний номер)
Реципієнт _______________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер) згідно з ЄДРПОУ (ДРФО),
індивідуальний податковий номер платника ПДВ)
Виконавець ______________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер) згідно з ЄДРПОУ (ДРФО),
індивідуальний податковий номер платника ПДВ)
Субпідрядник ____________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер) згідно з ЄДРПОУ (ДРФО),
індивідуальний податковий номер платника ПДВ)
Номер і дата субконтракту _______________________________________
Сума субконтракту _______________________________________________
Орган державної податкової служби за місцем реєстрації платника
податку __________________________________________________________
Додаток: ________________________ на ___ арк. у ___ прим.
Міністр економіки України
або уповноважена особа
Мінекономіки ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.вгору