Про внесення змін до наказу Мінпраці від 22.09.2004 N 234
Мінсоцполітики України; Наказ, Положення від 17.02.201158
Документ z0318-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.02.2011 N 58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 318/19056

Про внесення змін до наказу Мінпраці
від 22.09.2004 N 234

Відповідно до пункту 33 Порядку забезпечення окремих
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і
формування відповідного державного замовлення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652
( 1652-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Мінпраці від 22.09.2004 N 234
( z1277-04 ) "Про затвердження Положення про первинне та складне
протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2004 за
N 1277/9876:
1.1 у назві та пункті 1 наказу після слова "протезування"
доповнити словами "та ортезування";
1.2 Положення про первинне та складне протезування осіб з
вадами опорно-рухового апарату, викласти у новій редакції, що
додається.
2. Департаменту у справах інвалідів (О.Полякова)
зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації,
перший заступник Міністра Л.Дроздова
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра
охорони здоров'я України О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2004 N 234
( z1277-04 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 17.02.2011 N 58)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 318/19056

ПОЛОЖЕННЯ
про первинне та складне протезування
та ортезування осіб з вадами
опорно-рухового апарату

1. Загальні положення
1.1. Положення про первинне та складне протезування і
ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату (далі -
Положення) розроблено з метою покращення умов обслуговування,
забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з ампутаційними
дефектами та вадами опорно-рухового апарату (далі - особи)
відповідно до Законів України "Про реабілітацію інвалідів в
Україні" ( 2961-15 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652
( 1652-2006-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення окремих
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і
формування відповідного державного замовлення, переліку таких
засобів".
1.2. Положення визначає контингент осіб, яким необхідно
здійснювати індивідуальні реабілітаційні заходи щодо первинного та
складного протезування і ортезування на базі клініки Українського
науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та
відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування),
стаціонарів первинного та складного протезування підприємств, що
отримали в установленому законодавством порядку державне
замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, та види
протезування і ортезування - первинне та складне.
1.3. Потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами
реабілітації визначають: інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК)
з оформленням індивідуальної програми реабілітації; дітей-інвалідів та інших осіб - лікувально-консультативні
комісії лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК) і клініки
УкрНДІпротезування з оформленням відповідного висновку.
2. Визначення первинного
та складного протезування і ортезування
2.1. Первинне протезування - комплекс заходів, які здійснюють
в рамках індивідуальної програми реабілітації із забезпечення
інваліда лікувально-тренувальним протезом після проведення
оперативного втручання та загоювання рани.
2.2. Складне протезування та ортезування - комплекс заходів,
спрямованих на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності,
відновлення рухових або косметичних функцій з метою адаптації
особи до дійсних умов життєдіяльності. Складним може бути як весь
процес протезування (ортезування), так і окремі його етапи -
підготовка особи до протезування (ортезування), власне
протезування (ортезування) та навчання особи користуванню
протезно-ортопедичним виробом з метою максимально можливого
відновлення функції опорно-рухового апарату, що вимагає від
лікарів, протезистів і реабілітологів додаткових заходів, що
збільшує витрати робочого часу, а також термін реабілітації особи.
3. Особливості первинного
та складного протезування і ортезування осіб
з ураженням опорно-рухового апарату
3.1. Для первинного протезування тимчасово призначається
лікувально-тренувальний протез з метою формування кукси, адаптації
особи до протезу та навчання користування ним.
3.2. Лікувально-тренувальний протез призначається на строк,
потрібний для формування кукси, що визначається фахівцями медичних
відділів протезно-ортопедичних підприємств, що отримали у
встановленому законодавством порядку державне замовлення на
виготовлення технічних засобів реабілітації, та фахівцями
УкрНДІпротезування.
3.3. На відміну від постійного первинне протезування вимагає
збільшення часу роботи лікарів, реабілітологів і протезистів, часу
перебування інваліда в стаціонарі протезно-ортопедичного
підприємства або клініки УкрНДІпротезування та витрат додаткових
матеріалів.
3.4. Складне протезування та ортезування здійснюється у
випадках, якщо за клінічним станом кукси або опорно-рухового
апарату та загальним станом здоров'я інваліда виготовлення протеза
або ортеза виконується: з відхиленням від типових схем побудови та технологій; зі складним моделюванням прийомних гільз і схем навантаження
кукси або кінцівки інваліда; зі зміною конструкцій окремих вузлів та деталей, що вимагає
застосування в складі протезів або ортезів додаткових матеріалів і
комплектуючих виробів, що ускладнює або значно змінює типову
технологію виготовлення протезно-ортопедичних виробів і збільшує
витрати матеріалів.
4. Показання до складного протезування
та ортезування і заходи з їх реалізації
4.1. Складному протезуванню та ортезуванню підлягають особи: 4.1.1 з множинними і сполученими ампутаційними дефектами
кінцівок; 4.1.2 з вродженими вадами і дефектами з наявністю
недорозвинених сегментів різної локалізації; 4.1.3 із захворюваннями та травмами центральної і
периферійної нервових систем із значними порушеннями
опорно-рухової системи; 4.1.4 пацієнти похилого віку; 4.1.5 з наявністю пороків та захворювань кукс, що не можуть
бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування: куксами з рубцями шкіри в області навантаження або по усій
поверхні кукси; надкороткими куксами; куксами булавоподібної форми; куксами з надлишком м'яких тканин; куксами з об'ємом, що постійно змінюється; куксами з вираженою м'язовою атрофією; куксами з порушенням чутливості шкіри; відсутністю нижньої кінцівки з резекцією частини таза; 4.1.6 з порушеннями функції суміжного до кукси суглоба: вираженою контрактурою суміжного суглоба; вираженою деформацією суміжного суглоба; нестабільністю суміжного суглоба; вираженою тугою рухомістю або анкілозом суміжного суглоба; вираженим больовим синдромом суміжного суглоба; з вистоянням кісток та дитячою конусністю; 4.1.7 з ожирінням 3-го ступеня та вище; 4.1.8 із захворюваннями і дефектами кінцівок: двостороннім коксартрозом або гонартрозом; одностороннім коксартрозом або гонартрозом кінцівки в
поєднанні із значним порушенням функції другої кінцівки,
викликаним ампутаційним дефектом або захворюванням; наслідками травм та захворювань нижніх кінцівок, що
потребують додаткового розвантаження на вищерозташований сегмент
кінцівки; 4.1.9 із захворюваннями і деформаціями хребта: наявністю нейрогенної сколіотичної або кіфотичної деформації
з кутом більше 40 град. з ознаками ригідності та декомпенсації
деформації; аномаліями розвитку хребта та грудної клітини; наявністю ізольованої або супутньої деформації на рівні
шийного та шийно-грудного відділів.
4.2. Реалізація вимог до первинного та складного протезування
і ортезування можлива за рахунок проведення таких додаткових
заходів: 4.2.1 створення окремої схеми навантаження кінцівки,
компонувальної схеми і конструкції протезно-ортопедичних виробів,
у тому числі і шляхом використання комплектуючих імпортного
виробництва за відсутності вітчизняних аналогів, що забезпечують
той самий рівень функціональності; 4.2.2 проведення складного гіпсового моделювання; 4.2.3 додаткового виготовлення і примірки тестових гільз; 4.2.4 додаткової підгонки гільз та юстирування
протезно-ортопедичними виробами; 4.2.5 виготовлення додаткових індивідуальних елементів
протезно-ортопедичних виробів; 4.2.6 створення індивідуальної програми з освоєння
користування протезно-ортопедичними виробами; 4.2.7 повторного виготовлення елементів протезно-ортопедичних
виробів.
Директор Департаменту
у справах інвалідів О.Поляковавгору