Про затвердження Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід
Держкомлісгосп України; Наказ, Порядок, Форма від 12.03.200431
Документ z0318-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2004 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2004 р.
за N 318/8917

Про затвердження Порядку видачі паспортів
на собак мисливських порід

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" ( 1478-14 ) і Положення про Державний комітет лісового
господарства України, затвердженого Указом Президента України від
14.08.2000 за N 969/2000 ( 969/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі паспортів на собак мисливських
порід (далі - Порядок), що додається.
2. Голові Республіканського комітету по лісовому і
мисливському господарству Автономної Республіки Крим, начальникам
обласних управлінь лісового господарства, генеральним директорам
державних лісогосподарських об'єднань, директору Севастопольського
державного лісомисливського господарства довести цей наказ та
Порядок до відома підприємств, установ, організацій, що займаються
веденням мисливського господарства.
3. Скасувати накази від 31 січня 2004 року N 15 "Про
затвердження Положення про мисливське собаківництво України" та
N 16 "Про затвердження Порядку видачі паспортів на собак
мисливських порід" як такі, яким відмовлено у державній
реєстрації.
4. Начальнику управління мисливського господарства і контролю
Шадурі М.В. забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Порядку
видачі паспортів на собак мисливських порід".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ведмідя М.М.
В.о. Голови Ю.М.Марчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Правління
Федерації мисливського
собаківництва України С.М.Гурін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
України
12.03.2004 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2004 р.
за N 318/8917

ПОРЯДОК
видачі паспортів на собак мисливських порід

1. Загальна частина
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України
"Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), Положення
про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 14 серпня 2000 року N 969
( 969/2000 ), установлює процедуру видачі паспортів на собак
мисливських порід в Україні.
1.2. Паспорт на собаку мисливської породи (далі - паспорт) -
це документ, який засвідчує породність даного собаки й дає право
мисливцю, за наявності у нього інших необхідних документів,
передбачених у статті 14 Закону України "Про мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ), використовувати собаку під
час полювання.
1.3. Допуск собаки до полювання - це відмітка в паспорті, що
дає дозвіл використовувати даного собаку під час полювання в
поточному році.
1.4. Ведення справ з питань видачі паспортів та допусків
собак до полювання здійснюється територіальними органами
виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання
або осередками всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського
собаківництва (у тому числі Федерацією мисливського собаківництва
України, за згодою) в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - організації).
1.5. Паспорт має містити такі дані: порода, стать, кличка,
рік народження, окрас собаки, а також дані про власника (фізичну
або юридичну особу), зміну власника, його адреса, назва
організації, яка видала паспорт, місце для відмітки про допуск
собаки до полювання у поточному році та фотокартка собаки розміром
4 х 6 см (фотографується лівий бік собаки) (додаток).
2. Видача паспортів
2.1. Паспорт видається власнику собаки після досягнення
собакою десятимісячного віку і є дійсним протягом життя собаки.
2.2. Для отримання паспорта власник собаки подає організації
довідку про походження собаки або родовід, видані в установленому
порядку, та дві фотокартки собаки.
2.3. Паспорт має бути виданий в 15-денний термін з дня подачі
власником собаки документів до організації, яка його видає.
2.4. У разі якщо є сумніви щодо достовірності представлених
документів, організація здійснює їх перевірку. У цьому випадку
термін видачі паспорта подовжується до отримання організацією
відповіді, але не більше двох місяців.
2.5. Паспорт завіряє своїм підписом керівник організації.
Його підпис і фотографія собаки завіряються печаткою організації.
2.6. Паспорт видається власнику собаки з відповідною
реєстрацією у книзі обліку видачі паспортів. Дані паспорта
вносяться до комп'ютерної бази.
3. У разі втрати паспорта власник собаки подає в організацію
заяву та документи згідно з пунктом 2.2 Порядку. Організація
доводить інформацію про втрату даного паспорта до відома органу
вищого рівня, який визнає втрачений паспорт недійсним. Новий паспорт видається в установленому порядку в місячний
термін.
4. Допуск собаки до полювання у поточному році проставляється
організацією та завіряється підписом керівника і печаткою
організації. Допуск собаки до полювання здійснюється безкоштовно.
Начальник управління мисливського
господарства і контролю М.В.Шадура

Додаток
до п.1.5 Порядку видачі
паспортів на собак
мисливських порід

ФОРМА ПАСПОРТА

---------------------------------------------------------------- |________________________________ | назва організації | | ПАСПОРТ | НА СОБАКУ МИСЛИВСЬКОЇ ПОРОДИ | N_______ |Виданий ________________________ | |....... 200...р. Підпис ... М.П. | 1 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- МИСЛИВСЬКИЙ СОБАКА: | ЗМІНА ВЛАСНИКА Порода ........................|Переданий ....................., Кличка .......... Стать........|який мешкає в .................. Колір........ Народження ......|................................ Клеймо ........................|N посвідчення мисливця.......... УРКОС * N......................|........................... М.П. Належить ......................| підпис ..............................,| який мешкає в .................|Переданий ....................., ...............................|який мешкає в .................. N посвідчення мисливця ........|................................ |N посвідчення мисливця.......... * Українська родовідна книга |........................... М.П. мисливських собак (УРКОС) | підпис 2 | 3 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- | ПОХОДЖЕННЯ СОБАКИ | | | | | | ------------------------------- | | | |Батько|Кл. .......|Б.б. | | ФОТО | | | |Власн. ....|..........| | 4 х 6 см | | | |Екст. .....|М.б. | | | | | |дипл. .....|..........| | | | |------+-----------+----------| | | | | Мати |Кл. .......|Б.б. | --------------------------- | | |Власн. ....|..........| | | |Екст. .....|М.б. | М.П. | | |дипл. .....|..........| | ------------------------------- | Записаний на підставі ........ | N .......... 4 | 5 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ВИВОДКИ: | ВИСТАВКИ: ______________________________ | _______________________________ ______________________________ | _______________________________ ______________________________ | _______________________________ ______________________________ | _______________________________ ______________________________ | _______________________________ ______________________________ | _______________________________ ______________________________ | _______________________________ 6 | 7 ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ІСПИТИ: | Допущений до | Допущений до | ______________________________ | полювання | полювання | ______________________________ | 20... рік | 20... рік | ______________________________ | | | ______________________________ | підпис | підпис | ______________________________ | | | ______________________________ | М.П. | М.П. | ______________________________ | | | 8 | | 9| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | Допущений до | Допущений до | Допущений до | Допущений до | | полювання | полювання | полювання | полювання | | 20... рік | 20... рік | 20... рік | 20... рік | | | | | | |підпис | підпис | підпис | підпис | | | | | | | М.П. | М.П. | М.П. | М.П. | | | | | | |10 | | | 11-13| |------------------------------+--------------------------------| | ПРИМІТКИ | | |______________________________| | |______________________________| | |______________________________| | |______________________________| | |______________________________| | |______________________________| | |______________________________| | |14 | | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління
мисливського господарства
і контролю М.В.Шадуравгору