Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу
Мінтранс України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 21.12.1994630
Документ z0316-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.09.2008, підстава - z0111-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 630 від 21.12.94 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
26 грудня 1994 р.
за N 316/526
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 92 ( z0111-08 ) від 28.01.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок видачі,
зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу

З метою визначення порядку видачі, зберігання і знищення
посвідчення члена екіпажу відповідно до Указу Президента України
"Про посвідчення члена екіпажу" від 13 вересня 1994 р. N 522/94 і
за дорученням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1994 р.
N 15468/1, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі, зберігання і
знищення посвідчення члена екіпажу та зразок посвідчення члена
екіпажу (додаються).
2. Департаменту авіаційного транспорту (Любвін О. О.): 2.1. Доводимо до відома міністерств, відомств, обласних,
Київського та Севастопольського, міських виконавчих комітетів,
авіапідприємств та авіакомпаній Інструкцію про порядок видачі,
зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу. 2.2. Встановити контроль за додержанням вимог інструкції. 2.3. Виготовити бланки посвідчення члена екіпажу і до
1 травня 1995 р. провести їх видачу членам екіпажів міжнародних
авіарейсів. 2.4. Разом з управлінням нормативних актів та правової роботи
(Наапетян М.В.) в установленому порядку зареєструвати зазначену
Інструкцію в Міністерстві юстиції України.
3. Керівникам авіапідприємств, авіакомпаній та інших
організацій суворо дотримуватись вимог Указу Президента України
"Про посвідчення члена екіпажу" та зазначеної Інструкції.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра транспорту - директора Департаменту авіаційного
транспорту Марченка О. М.
Перший заступник Міністра О. М. Артеменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України від
21 грудня 1994 р. N 650
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі, зберігання і знищення
посвідчення члена екіпажу
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Указу Президента
України від 13 вересня 1994 р. N 522/94 "Про посвідчення члена
екіпажу" і за дорученням Кабінету Міністрів України від 15 вересня
1994 р. N 15468/1 та погоджена з Міністерством закордонних справ
України, Міністерством внутрішніх справ України і Службою безпеки
України. 1.2. Загальне керівництво роботою по оформленню, видачі,
обліку та зберіганню посвідчень члена екіпажу (далі - посвідчення)
здійснюється Міністерством транспорту України. 1.3. Оформлення, видача, облік і зберігання посвідчень
здійснюється Департаментом авіаційного транспорту. 1.4. Керівництво і відповідальність за діловодство, що
провадиться по посвідченнях, покладається на Головну інспекцію по
безпеці польотів Департаменту авіаційного транспорту. 1.5. Документи по оформленню, видачі, обліку, зберіганню та
знищенню посвідчень є документами суворої звітності.
2. Оформлення та видача посвідчень члена екіпажу
2.1. Посвідчення видається громадянинові України, який є
членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні,
відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію для
використання під час виконання міжнародних польотів. Посвідчення може бути видано також громадянинові іншої
держави, який входить до складу екіпажу повітряного судна,
зареєстрованого в Україні, або який перебуває на обліку в службі
зайнятості України. 2.2. Заповнення посвідчення здійснюється українською та
англійською мовами. 2.3. Посвідчення видається Департаментом авіаційного
транспорту Міністерства транспорту України за поданням керівника
авіапідприємства, авіакомпанії або іншої організації
(додаток N 1). 2.4. Оформлення посвідчень здійснюється у спеціально
обладнаному для цього приміщенні. Посвідчення заповнюється чорними
чорнилами. Записи в посвідченні засвідчуються підписом посадової
особи та мастиковою печаткою органу, що його видав. 2.5. Фотокартка власника посвідчення повинна бути розміром
30х40 мм і виконана на світлому фоні на матовому папері. Особа,
яка зображена на знімку, повинна бути без головного убору,
чоловіки - з краваткою. Фотокартка приклеюється у посвідченні
клеєм і засвідчується випуклою сухою печаткою органу, що його
видав. 2.6. Видача посвідчень з поправками та помарками
забороняється, зіпсовані посвідчення списуються та знищуються, про
що робиться відмітка в журналі видачі посвідчень (додаток N 3). 2.7. Посвідчення видається власнику під розписку в журналі
видачі посвідчень (додаток N 3). При врученні посвідчення його
власнику роз'яснюється призначення цього документа та необхідність
його дбайливого зберігання. 2.8. Посвідчення видається на період роботи на посаді члена
екіпажу повітряного судна. При переміщенні на іншу посаду члена екіпажу, він повинен
здати його за місцем одержання. Нове посвідчення видається в
порядку, передбаченому пунктом 2.3 цієї Інструкції. У разі звільнення, виходу на пенсію чи припинення льотної
роботи за станом здоров'я або з інших причин власник повинен здати
посвідчення за місцем його одержання.
3. Облік посвідчень та звітність
3.1. Бланки посвідчення виготовляються за замовленнями
Міністерства транспорту України і є документом суворої звітності. 3.2. В Департаменті авіаційного транспорту Міністерства
транспорту України ведеться облік: - надходження чистих і зіпсованих бланків посвідчень; - виданих, загублених, зданих і знищених посвідчень члена
екіпажу. Про це робляться відповідні записи в журналах обліку
надходження і видачі бланків посвідчення члена екіпажу
(додаток N 2) та видачі посвідчень члена екіпажу (додаток N 3). 3.3. В авіапідприємствах, авіакомпаніях або інших
організаціях, у власності яких є повітряні судна, ведеться облік: - отриманих в Департаменті авіаційного транспорту на руки
посвідчень робітниками авіапідприємства; - зіпсованих та загублених посвідчень. Облік виданих, зіпсованих та загублених посвідчень ведеться в
журналі (додаток N 4). 3.4. Департамент авіаційного транспорту, що займається
видачею посвідчень, подає до Міністерства транспорту України
річний звіт (додаток N 5) про надходження, видачу та залишок
посвідчень за станом на 1 січня кожного року.
4. Оформлення втрати посвідчення та знищення посвідчень
4.1. Власник повинен дбайливо ставитися до посвідчення і
завжди мати його з собою під час виконання службових обов'язків. У разі втрати посвідчення його власник має негайно повідомити
про це командира повітряного судна або керівника авіапідприємства,
авіакомпанії чи іншої організації, в якій він працює, а за
кордоном - також і дипломатичне представництво України. Командир
або керівник про втрату посвідчення доповідають Міністерству
транспорту України.
Загублене посвідчення вважається недійсним
Замість втраченого посвідчення видається нове в порядку,
передбаченому розділом другим цієї Інструкції. 4.2. Особи, які припинили льотну роботу, здають посвідчення
у відділ кадрів за місцем роботи, яке в свою чергу передає до
Департаменту авіаційного транспорту, де вони зберігаються протягом
5 років. Після закінчення цього строку посвідчення знищуються
відділом видачі свідоцтв Департаменту авіаційного транспорту, про
що складається відповідний акт. Разом з посвідченням знищуються й
документи на основі яких воно було видано. 4.3. Журнали обліку надходження чистих бланків та видачі
посвідчень зберігаються в Департаменті авіаційного транспорту
протягом 10 років. 4.4. У випадку смерті або позбавлення волі працівника
повітряного судна, у якого є на руках посвідчення, керівник
авіапідприємства, авіакомпанії або іншої організації повинен
повідомити про це Департамент авіаційного транспорту Міністерства
транспорту України, що видав це посвідчення, та вжити заходів для
його повернення до органу, що видав його.
5. Зберігання посвідчень
5.1. Посвідчення зберігаються обов'язково в металевих шафах
(сейфах). Металеві шафи (сейфи) повинні знаходитись в спеціально
виділеній, ізольованій, надійно замкненій кімнаті, яка після
закінчення роботи установи опечатується. 5.2. Ключі від металевих шаф (сейфів) та від кімнати, де
зберігаються посвідчення і документація по них, після закінчення
робочого дня здаються на зберігання службовим особам посту ВОХР,
працівниками відділу видачі свідоцтв Департаменту авіаційного
транспорту. 5.3. Посвідчення зберігаються окремо в такому порядку: а) чисті бланки - за порядком номерів; б) тимчасово здані посвідчення - в алфавітному порядку за
прізвищами власників; в) ті, що підлягають знищенню, в порядку надходження на
знищення.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок
видачі, зберігання і
знищення посвідчення члена
екіпажу
Департамент авіаційного транспорту
Міністерства транспорту України
ПОДАННЯ N ______
Прошу видати посвідчення члена екіпажу _____________________
(прізвище, ім'я та _________________________________________________________________
по батькові) який (яка) мешкає в ______________________________________________
(назва населеного пункту) народився (народилася) ___________________________________________
(число, місяць, рік та місце народження) _________________________________________________________________
призначеного (призначеної) на посаду _____________________________
(вказати назву посади та _________________________________________________________________
авіапідприємства, авіакомпанії або іншої організації)
Підстава: Наказ керівника ___________________________________
(назва авіапідприємства, авіаком- _________________________________________________________________
панії або іншої організації)
N ____ від "____" __________ 199 __ р.
Керівник __________ (Прізвище, ім'я та по батькові)
(підпис) Дозвіл N ____ від "____" ___________ 199 __ р.
Відмітки паспортної групи
Посвідчення ______ N _________ зареєстроване в журналі N ____
за N ____ - оформляється на бланку з відповідними реквізитами
авіапідприємства, авіакомпанії або іншої організації чи на
аркуші з кутовим штампом.
Додаток N 2
до Інструкції про порядок
видачі, зберігання і
знищення посвідчення члена
екіпажу
ЖУРНАЛ
обліку надходження і видачі бланків посвідчень
члена екіпажу в Департаменті авіаційного транспорту
————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN | | | Надійшло | Витрачено | Залишок | | | п/п |Дата|Зміст|————————————+————————————+———————————|Примітки| | | | |кіль-|N від |кіль-|N від |кіль-|N від| | | | | |кість|до |кість|до |кість|до | | |—————+————+—————+—————+——————+—————+——————+—————+—————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3
до Інструкції про порядок
видачі, зберігання і
знищення посвідчення члена
екіпажу
ЖУРНАЛ
видачі посвідчень члена екіпажу
Держпартаментом авіаційного траспорту
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ре-|Дата| Посвідчення члена екіпажу |Примітки| |єс-| |—————————————————————————————————————————————| | |тра| |Серія |Прізви-|Посада |Підс-|Підпис|Дата|Ріше| | |цій| |та N 1|ще, |власни-|тава |влас- |міс-|ння | | |ний| |бланку|ім'я та|ка пос-|для |ника |це |комі| | | N | | |по бать|відчен-|вида-|посвід|та |сії | | |п/п| | |кові |ня та |чі |чення |об- | | | | | | |власни-|найме- |N по-| |ста-| | | | | | |ка пос-|нування|дання| |вини| | | | | | |відчен-|авіап- | | |втра| | | | | | |ня |ідпри- | | |ти | | | | | | | |ємства,| | |або | | | | | | | |авіак- | | |виз-| | | | | | | |омпанії| | |наче| | | | | | | |або | | |ння | | | | | | | |іншої | | |нечи| | | | | | | |орган- | | |нним| | | | | | | |ізації | | | | | | |———+————+——————+———————+———————+—————+——————+————+————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 4
до Інструкції про порядок
видачі, зберігання і
знищення посвідчення члена
екіпажу
ЖУРНАЛ
обліку посвідчень члена екіпажу
в _________________________________________________________
(назва авіапідприємства, авіакомпанії або іншої організації) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN | Дата |Прізвище,| Посада |Дата, місце та|Рішення|Примітки| | п/п| |ім'я та | |обставини втра|комісії| | | | |по бать- | |ти або визна- | | | | | |кові | |чення нечинним| | | | | |власника | | | | | | | |посвід- | | | | | | | |чення | | | | | |————+——————+—————————+—————————+——————————————+———————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 5
до Інструкції про порядок
видачі, зберігання і
знищення посвідчення члена
екіпажу
ЗВІТ
про надходження, видачу та залишок посвідчень
члена екіпажу за станом на 1 січня 199 __ р.
————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN | Отримано | Витрачено| Залишок | Знищено | | |п/п |———————————+——————————+——————————|за пунктами 11,|Примітки| | |кіль-|з N |кіль-|з N |кіль-|з N | 19 Інструкції | | | |кість|по N |кість|по N|кість|по N| | | |————+—————+—————+—————+————+—————+————+———————————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————вгору