Документ z0316-19, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 30.06.2019. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019  № 286


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2019 р.
за № 316/33287

Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»

Відповідно до статті 11, частини третьої статті 42 Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та з метою впровадження Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014 (з поправками, враховуючи Регламент Європейської Комісії від 16 вересня 2015 року (EU) № 2015/1536) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (далі - Авіаційні правила), що додаються.

2. Департаменту льотної придатності (Овчинніков В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті;

розроблення до 30 червня 2019 року всіх необхідних процедур, пов’язаних з введенням Авіаційних правил.

3. Установити, що:

1) сертифікати перегляду льотної придатності, видані відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-М), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646 (із змінами) (далі - Правила з підтримання льотної придатності (Part-М)), залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії;

2) сертифікати схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності та сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування, видані відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-М), залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил;

3) сертифікати схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, видані відповідно до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 237, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 986/19724, залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил;

4) свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, видані відповідно до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725, залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії;

5) сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування, видані відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886 (із змінами), залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил;

6) до дати отримання організаціями з управління підтриманням льотної придатності привілеїв відповідно до М.А.711 (b) додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил перегляд льотної придатності виконується уповноваженим органом з питань цивільної авіації за задовільних результатів оцінювання рекомендації, виданої організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленою належним чином відповідно до вимог Підчастини G Розділу А додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил.

До дати отримання організаціями з управління підтриманням льотної придатності привілеїв відповідно до М.А.711 (b) додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил організація з управління підтриманням льотної придатності схвалюється на право надання уповноваженому органові з питань цивільної авіації рекомендації щодо перегляду льотної придатності відповідно до положень М.А.711 (b) 2 додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209 «Про затвердження Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145) та затвердження Змін до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886 (із змінами);

2) наказ Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 237 «Про затвердження Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 986/19724;

3) наказ Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238 «Про затвердження Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725;

4) наказ Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85 «Про затвердження Правил з підтримання льотної придатності (Part-М)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646 (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з 30 червня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 2, 3 пункту 4 цього наказу та додатків 3-5 до Авіаційних правил, які набирають чинності з 30 червня 2020 року.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Федерації роботодавців
транспорту України

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

Голова Державної регуляторної
служби України

Виконувач обов’язків Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

Міністр освіти і науки України
О. Климпуш


О. Мірошниченко


О.О. ШубінР. Іллічов

О.В. Зеркаль


К. Ляпіна


Ю. Бровченко

Л. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної
служби України
06 березня 2019 року № 268


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2019 р.
за № 316/33287

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
«Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні технічні вимоги та адміністративні процедури для забезпечення:

(а) підтримання льотної придатності повітряних суден, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них, які:

(i) внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, якщо нагляд за безпекою польотів не було передано третій країні і вони не використовуються експлуатантом, який схвалений в Україні; або

(ii) зареєстровані в третій країні і використовуються експлуатантом, який схвалений в Україні, у випадку коли нагляд за безпекою польотів був переданий Україні;

(b) відповідності основним вимогам, визначеним у Доповненні II до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 05 липня 2018 року № 682, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1109/32561 (далі - Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації»), в частині підтримання льотної придатності повітряних суден, зареєстрованих в третіх країнах, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них, для яких нагляд за безпекою польотів не було передано державі-члену, та які передано на умовах сухого лізингу авіаперевізнику.

II. Терміни та визначення

У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

(1) Агентство - Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA);

(2) держава-член - держави - члени Європейського Союзу та Україна;

(3) експлуатація комерційного повітряного транспорту (САТ) - експлуатація повітряного судна для перевезення пасажирів, вантажу чи пошти за плату або іншу винагороду;

(4) змагальний політ - льотна діяльність, коли повітряне судно використовується для повітряних перегонів, змагань або тренування для перегонів чи змагань і польотів до(із) місць проведення перегонів чи змагань;

(5) комерційна експлуатація - експлуатація повітряного судна з метою надання послуг за плату, які доступні для громадськості, або якщо ці послуги не є доступними для громадськості, але виконуються за договором між експлуатантом та замовником, який не має контролю над експлуатантом;

(6) комерційна спеціалізована експлуатація - експлуатація, що підпадає під дію вимог додатка III до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації» (Part-ORO);

(7) компонент - будь-який двигун, гвинт, частина або прилад;

(8) критичне завдання з технічного обслуговування - завдання з технічного обслуговування, що включає збирання або будь-яке втручання до системи або будь-якої частини повітряного судна, двигуна або гвинта та неправильне виконання яких може безпосередньо загрожувати безпеці польотів;

(9) льотна демонстрація - льотна діяльність, що здійснюється з метою демонстрації або розваги на рекламному заході, відкритому для громадськості, включаючи заходи, на яких повітряне судно використовується для підготовки до демонстрації та польотів до місця (з місць) проведення рекламного заходу;

(10) обмежена експлуатація - експлуатація повітряного судна, яка не підпадає під класифікацію повітряного судна складної конструкції, оснащеного двигуном, для:

(i) польотів зі спільним несенням витрат фізичними особами, за умови розподілу прямих витрат орендарями повітряного судна, включаючи пілота та кількість осіб, на яких розподіляються витрати, обмежується шістьма;

(ii) змагальних польотів або льотних демонстрацій за умови, що винагорода або будь-який цінний приз за такий політ обмежується відшкодуванням прямих операційних витрат та пропорційна внескам до щорічних витрат, а також призів вартістю не більше, ніж визначено уповноваженим органом з питань цивільної авіації (далі - компетентний орган);

(iii) презентаційних польотів, парашутних стрибків, буксирування планерів або пілотажних польотів, що виконуються або організацією з підготовки пілотів, що має основне місце здійснення діяльності в Україні та схвалена відповідно до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 265, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1056/30924, або організацією, створеною з метою сприяння авіаційному спорту чи авіації дозвілля, за умови, що повітряне судно експлуатується організацією, яка є власником або орендарем на умовах лізингу без екіпажу, і виконання польоту не приносить прибутку, що розподіляється поза межами організації, і коли до польотів залучаються особи, не пов’язані з організацією, і така діяльність не є основною.

Для потреб цих Авіаційних правил обмежена експлуатація не вважається експлуатацією комерційного повітряного транспорту або комерційною спеціалізованою експлуатацією;

(11) організація - фізична особа-підприємець, юридична особа або підрозділ юридичної особи. Така організація може мати один або декілька офісів у межах держав-членів або поза їх межами;

(12) основне місце здійснення діяльності - головний офіс або зареєстрований офіс організації (для юридичних осіб), через який виконуються фінансування та контроль діяльності, пов’язаної з вимогами цих Авіаційних правил;

(13) передпольотний огляд - огляд, що виконується перед вильотом для того, щоб переконатися в придатності повітряного судна до запланованого польоту;

(14) персонал, який засвідчує технічне обслуговування,- персонал, відповідальний за передачу в експлуатацію повітряного судна чи компонента після технічного обслуговування;

(15) підтримання льотної придатності - всі процеси, які забезпечують у будь-який час експлуатації відповідність повітряного судна чинним вимогам з льотної придатності та знаходження повітряного судна в придатному для безпечної експлуатації стані;

(16) повітряне судно - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;

(17) повітряне судно складної конструкції, оснащене двигуном, означає:

(i) літак:

з максимальною сертифікованою злітною масою понад 5700 кг, або

сертифікований для максимальної пасажировмісності понад дев’ятнадцять осіб, або

сертифікований для експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів, або

обладнаний турбореактивним двигуном (двигунами) або більше ніж одним турбогвинтовим двигуном, або

(ii) вертоліт, сертифікований:

з максимальною злітною масою понад 3175 кг, або

для максимальної пасажировмісності понад дев’ять осіб, або

для експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів, або

(iii) повітряне судно з поворотними гвинтами;

(18) повітряне судно ELA1 - пілотоване європейське легке повітряне судно, до якого належать:

(i) літак з максимальною злітною масою 1200 кг або менше та який не підпадає під класифікацію складного повітряного судна;

(ii) планер або мотопланер з максимальною злітною масою 1200 кг або менше;

(iii) аеростат з максимальним розрахунковим об’ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м-3 для теплових аеростатів, 1050 м-3 для газових аеростатів, 300 м-3 для прив’язних газових аеростатів;

(iv) дирижабль, розрахований не більше ніж на чотирьох осіб та з максимальним розрахунковим об’ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м-3 для теплових дирижаблів та 1000 м-3 для газових дирижаблів;

(19) повітряне судно ELA2 - таке пілотоване європейське легке повітряне судно, до якого належать:

(i) літак з максимальною злітною масою 2000 кг або менше, який не підпадає під класифікацію складного повітряного судна, оснащеного двигуном;

(ii) планер або мотопланер з максимальною злітною масою 2000 кг або менше;

(iii) аеростат;

(iv) тепловий дирижабль;

(v) газовий дирижабль з усіма такими характеристиками:

максимальною різницею між максимальною вагою та статичною підйомною силою, що не перевищує 3 %;

незмінним напрямом тяги (за винятком реверсу);

звичайними та простими: конструкцією, системою керування та системою балонетів, та;

системою управління без підсилювачів;

(vi) дуже легкий гвинтокрил;

(20) повітряне судно LSA - легкий спортивний літак, який має такі характеристики:

(i) максимальна злітна маса не більше ніж 600 кг;

(ii) максимальна критична швидкість під час посадки (VS0) не більше ніж 45 вузлів індикаторної повітряної швидкості (Calibrated Airspeed) при максимальній сертифікованій злітній масі та критичній центрівці;

(iii) максимальна кількість місць не більше ніж для двох осіб, включаючи пілота;

(iv) одномоторний, гвинтовий, безтурбінний двигун;

(v) негерметична кабіна;

(21) презентаційний політ - нетривалий політ за плату або іншу винагороду, запропоновану схваленим навчальним закладом або організацією, створеною для сприяння повітряному спорту або дозвіллю з метою залучення нових слухачів або нових членів;

(22) технічне обслуговування - капітальний ремонт, ремонт, огляд, заміна, модифікація або усунення дефекту повітряного судна чи компонента або будь-яка комбінація цих робіт, за винятком передпольотного огляду;

(23) JAA - Об’єднані авіаційні власті;

(24) JAR - Спільні авіаційні вимоги.

Інші терміни, які використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

III. Вимоги до підтримання льотної придатності

1. Підтримання льотної придатності повітряних суден, зазначених у пункті 1 (a) Розділу I цих Авіаційних правил, та компонентів, призначених для встановлення на них, має здійснюватися відповідно до положень додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M).

2. Організації та персонал, які задіяні в підтриманні льотної придатності повітряних суден, зазначених у пункті 1 (a) Розділу I цих Авіаційних правил, та компонентів, призначених для встановлення на них, включаючи технічне обслуговування, мають відповідати вимогам додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M) та положенням Розділів IV та V цих Авіаційних правил.

3. Шляхом відступу від положень пункту 1 Розділу III цих Авіаційних правил підтримання льотної придатності повітряних суден, зазначених в пункті 1 (a) Розділу I цих Авіаційних правил, які мають дозвіл на виконання польотів, має здійснюватися на підставі особливих заходів з підтримання льотної придатності, як визначено в дозволі на виконання польотів відповідно до Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 240/25017 (далі - Part-21).

4. Програми технічного обслуговування, що були схвалені до введення в дію цих Авіаційних правил, вважаються такими, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил.

5. Підтримання льотної придатності повітряних суден, зазначених у пункті 1 (b) Розділу I та компонентів, призначених для встановлення на них, має здійснюватись відповідно до положень додатка 5 до цих Авіаційних правил (Part-T).

IV. Схвалення організацій з технічного обслуговування

1. Схвалення організацій з технічного обслуговування має бути видано відповідно до положень Підчастини F додатка 1 (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.

2. Cертифікати передачі до експлуатації та сертифікати дозволеної передачі, видані до введення та відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-M), вважаються еквівалентними тим, що вимагаються згідно з М.А.801 та М.А.802 додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M) відповідно.

V. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування

1. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, має бути кваліфікований згідно з положеннями додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66), за винятком персоналу, зазначеного в М.А.606 (h), М.А.607 (b), M.A.801 (d) та M.A.803 додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M) та 145.А.30 (j), доповнення IV до додатка 2 до цих Авіаційних правил (Part-145).

2. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що має свідоцтво, видане відповідно до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725, у наданій категорії/підкатегорії вважається таким, що має права, зазначені в 66.А.20 (а) додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66), які відповідають такій категорії/підкатегорії. Вимоги щодо базових знань, що відповідають цим новим правам, у разі розширення прав такого свідоцтва до нової категорії/підкатегорії мають вважатися такими, що виконані.

3. Персонал з технічного обслуговування, що має свідоцтво, яке включає повітряне судно, що не вимагає індивідуальної підготовки на тип, може продовжувати застосовувати свої права до першого продовження дії або зміни, після чого свідоцтво буде замінено відповідно до процедури, зазначеної в 66.В.125 додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66), та рейтингів, визначених в 66.А.45 додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66).

4. Конвертаційні звіти та звіти про зарахування екзаменів, що відповідали вимогам, застосовним до введення цих Авіаційних правил, мають вважатися такими, що відповідають цим Авіаційним правилам.

5. До того часу, як ці Авіаційні правила визначать вимоги до персоналу, який засвідчує технічне обслуговування:

(i) повітряних суден, крім літаків та вертольотів;

(ii) компонентів,

чинні вимоги відповідних держав-членів продовжують застосовуватися, за винятком організацій з технічного обслуговування, розташованих за межами Європейського Союзу, де вимоги мають бути схвалені Агентством.

VI. Вимоги до організацій з підготовки

1. Організації, задіяні у підготовці персоналу, зазначеного у Розділі V, мають бути схвалені відповідно до додатка 4 до цих Авіаційних правил (Part-147), з правом на:

a) проведення визнаних курсів базової підготовки; та/або

b) проведення визнаних курсів підготовки на тип; та

c) проведення екзаменування; та

d) видання сертифікатів про підготовку.

2. Курси підготовки на тип повітряного судна, схвалені до схвалення мінімальної програми курсу підготовки на тип повітряного судна персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, в прийнятних даних для забезпечення експлуатації для відповідного типу, мають включати, починаючи з 31 грудня 2022 року або в межах двох років після того, як дані експлуатаційної придатності схвалені незалежно від того, що наступить пізніше, відповідні елементи, визначені в обов’язковій частині прийнятних даних для забезпечення експлуатації.

VII. Прийнятні методи відповідності

1. Агентство має розробити прийнятні методи відповідності (Acceptable Means of Compliance) (далі - AMC), які можуть використовуватися компетентним органом, організаціями та персоналом для демонстрації відповідності положенням додатків до цих Авіаційних правил.

2. AMC, видані Агентством, не мають впроваджувати нові вимоги та пом’якшувати наявні вимоги додатків до цих Авіаційних правил.

3. У разі застосування виданих Агентством АМС відповідні вимоги додатків до цих Авіаційних правил вважаються виконаними без подальшої демонстрації.

VIII. Визнання сертифікатів

1. Для потреб додатків до цих Авіаційних правил Агентством вважається уповноважений орган з питань цивільної авіації.

2. Cертифікати про підготовку персоналу для технічного обслуговування, видані організаціями, що мають відповідне схвалення EASA або компетентних органів держав - членів Європейського Союзу відповідно до положень Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014, визнаються в Україні такими, що видані відповідно до положень цих Авіаційних правил.

3. Організації з технічного обслуговування, основне місце діяльності яких розташоване поза межами території України, схвалені відповідно до положень Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014, визнаються в Україні такими, що схвалені відповідно до положень цих Авіаційних правил.

4. Сертифікати дозволеної передачі - Форми 1 EASA, видані відповідно до вимог щодо встановлення компонентів Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014, визнаються в Україні такими, що відповідають положенням цих Авіаційних правил.

5. Курси підготовки на тип повітряного судна, які були розпочаті та завершені до 30 червня 2020 року, можуть бути використані для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден до 29 червня 2023 року.

6. Будь-який курс теоретичної підготовки на тип повітряного судна та/або курс практичної підготовки на тип повітряного судна, завершений після 30 червня 2020 року, може бути використаний для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден протягом трьох років після того, як він розпочався (навіть якщо цей курс розпочався до 30 червня 2020 року).

Заступник директора
департаменту льотної
придатностіВ. ОвчинніковДодаток 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОДАТОК 1 (ANNEX I)

Частина-М (Part-M)

Зміст

М.1. Загальні відомості

РОЗДІЛ A - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

M.A.101. Сфера застосування

ПІДЧАСТИНА B - ОБОВ’ЯЗКИ

M.A.201. Обов’язки

M.A.202. Звітування про події

ПІДЧАСТИНА С - ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.301. Завдання з підтримання льотної придатності

M.A.302. Програма технічного обслуговування повітряних суден

M.A.303. Директиви льотної придатності

M.A.304. Дані для модифікацій та ремонтів

M.A.305. Система записів про підтримання льотної придатності повітряних суден

M.A.306. Система технічних бортових журналів повітряних суден

M.A.307. Передача записів про підтримання льотної придатності повітряних суден

ПІДЧАСТИНА D - СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

M.A.401. Дані для технічного обслуговування

M.A.402. Виконання технічного обслуговування

M.A.403. Дефекти повітряного судна

ПІДЧАСТИНА E - КОМПОНЕНТИ

M.A.501. Встановлення

M.A.502. Технічне обслуговування компонентів

M.A.503. Компоненти з обмеженим ресурсом

M.A.504. Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації

ПІДЧАСТИНА F - ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

M.A.601. Сфера застосування

M.A.602. Заявка

M.A.603. Обсяг схвалення

M.A.604. Керівництво організації з технічного обслуговування

M.A.605. Виробничі приміщення та площі

M.A.606. Вимоги до персоналу

M.A.607. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування та персонал з перегляду льотної придатності

M.A.608. Компоненти, обладнання та інструменти

M.A.609. Дані для технічного обслуговування

M.A.610. Замовлення на технічне обслуговування

M.A.611. Стандарти технічного обслуговування

M.A.612. Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

M.A.613. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

M.A.614. Записи з технічного обслуговування та перегляду льотної придатності

M.A.615. Привілеї організації

M.A.616. Організаційні перегляди

M.A.617. Зміни у схваленій організації з технічного обслуговування

M.A.618. Підтримання схвалення

M.A.619. Недоліки

ПІДЧАСТИНА G - ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.701. Сфера застосування

M.A.702. Заявка

M.A.703. Обсяг схвалення

M.A.704. Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

M.A.705. Виробничі приміщення та площі

M.A.706. Вимоги до персоналу

M.A.707. Персонал з перегляду льотної придатності

M.A.708. Управління підтриманням льотної придатності

M.A.709. Документація

M.A.710. Перегляд льотної придатності

M.A.711. Привілеї організації

M.A.712. Система якості

M.A.713. Зміни у схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності

M.A.714. Ведення записів

M.A.715. Підтримання схвалення

M.A.716. Недоліки

ПІДЧАСТИНА H - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ (CRS)

M.A.801. Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

M.A.802. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

M.A.803. Уповноваження пілота-власника

ПІДЧАСТИНА I - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.901. Перегляд льотної придатності повітряного судна

M.A.902. Чинність сертифіката перегляду льотної придатності

M.A.903. Передача реєстрації повітряного судна у межах ЄС

M.A.904. Перегляд льотної придатності повітряного судна, що імпортується до ЄС

M.A.905. Недоліки

РОЗДІЛ B - ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

M.B.101. Сфера застосування

M.B.102. Компетентний орган

M.B.104. Ведення записів

M.B.105. Взаємний обмін інформацією

ПІДЧАСТИНА B - ОБОВ’ЯЗКИ

M.B.201. Обов’язки

ПІДЧАСТИНА C - ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.301. Програма технічного обслуговування

M.B.302. Винятки

M.B.303. Моніторинг підтримання льотної придатності повітряних суден

M.B.304. Анулювання та призупинення

ПІДЧАСТИНА D - СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІДЧАСТИНА E - КОМПОНЕНТИ

ПІДЧАСТИНА F - ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

M.B.601. Заявка

M.B.602. Первинне схвалення

M.B.603. Видача схвалення

M.B.604. Постійний нагляд

M.B.605. Недоліки

M.B.606. Зміни

M.B.607. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення

ПІДЧАСТИНА G - ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.701. Заявка

M.B.702. Первинне схвалення

M.B.703. Видача схвалення

M.B.704. Постійний нагляд

M.B.705. Недоліки

M.B.706. Зміни

M.B.707. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення

ПІДЧАСТИНА H - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ (CRS)

ПІДЧАСТИНА I - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.901. Оцінка рекомендацій

M.B.902. Перегляд льотної придатності компетентним органом

M.B.903. Недоліки

Доповнення I. Договір з управління підтриманням льотної придатності

Доповнення II. Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1 EASA

Доповнення III. Сертифікат перегляду льотної придатності - Форма 15 EASA

Доповнення IV. Система класів та рейтингів, що використовується для схвалення організацій з технічного обслуговування, на які є посилання в Підчастині F Розділу А додатка 1 (Part-M) та додатку 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил

Доповнення V. Схвалення організації з технічного обслуговування відповідно до Підчастини F додатка 1 (Part-M)

Доповнення VI. Схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини G додатка 1 (Part-M)

Доповнення VII. Складні завдання з технічного обслуговування

Доповнення VIII. Обмежене технічне обслуговування, яке виконує пілот-власник

М.1. Загальні відомості

Для потреб цього додатка (Part-М) компетентний орган:

1. для здійснення нагляду за підтриманням льотної придатності окремого повітряного судна і видачі сертифікатів перегляду льотної придатності - уповноважений орган з питань цивільної авіації;

2. для здійснення нагляду за організацією з технічного обслуговування, як визначено у Підчастині F Розділу А цього додатка:

(i) уповноважений орган з питань цивільної авіації;

(ii) Агентство, якщо організація розташована в третій країні.

3. для здійснення нагляду за організацією з управління підтриманням льотної придатності, як визначено у Підчастині G Розділу А цього додатка:

(i) уповноважений орган з питань цивільної авіації;

(ii) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(iii) Агентство, якщо організація розташована в третій країні.

4. для схвалення програм технічного обслуговування:

(i) уповноважений орган з питань цивільної авіації;

(ii) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

РОЗДІЛ A - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

M.A.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює заходи, що необхідно вжити для підтримання льотної придатності, включаючи технічне обслуговування. Він також визначає умови, яким мають відповідати особи чи організації, що здійснюють управління підтриманням льотної придатності.

ПІДЧАСТИНА B - ОБОВ’ЯЗКИ

M.A.201. Обов’язки

(a) Власник є відповідальним за підтримання льотної придатності повітряного судна і зобов’язаний здійснювати політ за умови, що:

1. повітряне судно підтримується у стані льотної придатності, та

2. будь-яке експлуатаційне та аварійне обладнання на повітряне судно встановлено правильно та є придатним для експлуатації або ж на ньому чітко зазначено, що воно є непридатним для експлуатації, та

3. сертифікат льотної придатності є чинним, та

4. технічне обслуговування повітряного судна здійснюється відповідно до програми технічного обслуговування, як визначено у M.A.302.

(b) У разі передачі повітряного судна у лізинг, обов’язки власника переходять до орендаря, якщо:

1. орендар зазначений у реєстраційному посвідченні, або

2. деталізовано у договорі лізингу.

Посилання на «власника», що робляться у цьому додатку (Part-M), включають посилання на власника чи орендаря (залежно від обставин).

(c) Будь-яка особа чи організація, що здійснює технічне обслуговування, є відповідальною за виконані завдання.

(d) Командир повітряного судна, а у випадку авіаперевізників - експлуатант, є відповідальним за задовільне виконання передпольотного огляду. Цей огляд повинен проводити пілот або інша кваліфікована особа, але його не обов’язково має проводити схвалена організація з технічного обслуговування або передбачений Part-66 персонал, який засвідчує технічне обслуговування.

(e) У випадку повітряного судна, що використовується авіаперевізниками, експлуатант є відповідальним за підтримання льотної придатності повітряного судна, що експлуатується ним, і має:

(1) забезпечити виконання польотів лише за умови відповідності вимогам, зазначеним у підпункті (а) цього пункту;

(2) бути схваленим відповідно до вимог Підчастини G (CAMO) Розділу А цього додатка (Part-M) у складі сертифіката експлуатанта як організація з управління підтриманням льотної придатності для повітряних суден, що він експлуатує; та

(3) бути схваленим відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил або укласти договір з такою організацією відповідно до М.А.708 (с) цього додатка (Part-M).

(f) Для повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, що використовуються у комерційній спеціалізованій експлуатації або у комерційному повітряному транспорті, інших ніж авіаперевізники, або комерційних схвалених організацій з підготовки пілотів (АТОs), експлуатант має переконатися, що:

(1) польоти виконуються лише за умови відповідності вимогам, зазначеним у підпункті (а) цього пункту;

(2) завдання, пов’язані з підтриманням льотної придатності, виконуються схваленою організацією з управління підтриманням льотної придатності. Якщо експлуатант не схвалений як організація з управління підтриманням льотної придатності, він має укласти з відповідною організацією договір у письмовій формі відповідно до Доповнення I до цього додатка (Part-M), та

(3) організація з управління підтриманням льотної придатності, визначена у підпункті (f) (2) цього пункту, схвалена відповідно до вимог Part-145 на виконання технічного обслуговування повітряних суден та компонентів для їх подальшого встановлення, або має укладений договір відповідно до М.А.708 (с) з такими організаціями.

(g) Для повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, не включених до підпункту (е) або підпункту (f) цього пункту, власник має переконатися, що:

(1) польоти виконуються лише за умови відповідності вимогам, зазначеним у підпункті (а) цього пункту;

(2) завдання, пов’язані з підтриманням льотної придатності, виконуються схваленою організацією з управління підтриманням льотної придатності. Якщо власник не схвалений як організація з управління підтриманням льотної придатності, власник має укласти з відповідною організацією договір у письмовій формі відповідно до Доповнення I до цього додатка (Part-M), та

(3) організація з управління підтриманням льотної придатності, визначена у підпункті (g) (2) цього пункту, схвалена відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил на виконання технічного обслуговування повітряних суден та компонентів для їх подальшого встановлення або має укладений договір відповідно до М.А.708 (с) з такими організаціями.

(h) Для повітряних суден, які не класифіковані як повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном, що використовуються у комерційній спеціалізованій експлуатації або у комерційному повітряному транспорті, інших ніж авіаперевізники, або комерційних схвалених організацій з підготовки пілотів (АТОs), експлуатант має переконатися, що:

(1) польоти виконуються лише за умови відповідності вимогам, зазначеним у підпункті (а) цього пункту;

(2) завдання, пов’язані з підтриманням льотної придатності, виконуються схваленою організацією з управління підтриманням льотної придатності. Якщо експлуатант не схвалений як організація з управління підтриманням льотної придатності, експлуатант має укласти з відповідною організацією договір у письмовій формі відповідно до Доповнення I до цього додатка (Part-M), та

(3) організація з управління підтриманням льотної придатності, визначена у підпункті (h) (2) цього пункту, схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил на виконання технічного обслуговування повітряних суден та компонентів для їх подальшого встановлення або має укладений договір відповідно до М.А.708 (с) з такими організаціями.

(і) Для повітряних суден, які не класифіковані як повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном, не включені в підпункт (е) або підпункт (h) цього пункту, або які використовуються для «обмеженої експлуатації», власник є відповідальним за забезпечення того, що політ здійснюється лише за умови виконання вимог, зазначених у підпункті (а) цього пункту. Для цього власник має:

(1) передати виконання завдань, пов’язаних з підтриманням льотної придатності, схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності за договором у письмовій формі відповідно до Доповнення I до цього додатка (Part-M), згідно з яким договірна організація з управління підтриманням льотної придатності є відповідальною за виконання цих завдань, або

(2) самостійно управляти підтриманням льотної придатності повітряного судна без укладання договору зі схваленою організацією з управління підтриманням льотної придатності, або

(3) самостійно управляти підтриманням льотної придатності повітряного судна та скласти обмежений договір щодо розробки програми технічного обслуговування та опрацювання її схвалення відповідно до М.А.302 з:

схваленою організацією з управління підтриманням льотної придатності, або

організацією з технічного обслуговування, схваленою відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил або Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) у випадку повітряного судна ELA2.

Згідно з цим обмеженим договором договірна організація є відповідальною за розробку та опрацювання схвалення програми технічного обслуговування, крім випадку, коли власником оформлено заяву відповідно до М.А.302 (h).

(j) Для визначення відповідності цьому додатку (Part-M) власник/експлуатант має забезпечити доступ будь-якій особі, уповноваженій компетентним органом, до будь-яких його виробничих приміщень та площ, повітряних суден або документів, пов’язаних з його діяльністю, включаючи будь-яку діяльність, що передана за субпідрядом.

M.A.202. Звітування про події

(a) Будь-яка особа чи організація, що є відповідальною згідно з M.A.201, має повідомити компетентний орган, призначений державою реєстрації, організацію, що є відповідальною за типову конструкцію чи за конструкцію згідно з додатковим сертифікатом типу та (якщо застосовно) державу експлуатанта про будь-який виявлений стан повітряного судна чи компонента, що загрожує безпеці польотів.

(b) Звіти надсилаються у порядку, встановленому Агентством, і мають містити всю інформацію щодо такого стану та відому особі чи організації.

(c) У тому разі, якщо власник або експлуатант доручив на підставі договору виконання робіт з технічного обслуговування повітряного судна особі чи організації, ця особа чи організація, яка здійснює технічне обслуговування повітряного судна, також має повідомляти власника, експлуатанта чи організацію з управління підтриманням льотної придатності про будь-який стан, що впливає на повітряне судно власника чи експлуатанта або на його компонент.

(d) Повідомлення мають надсилатися якомога скоріше, але у будь-якому разі - не пізніше 72 годин з часу виявлення особою чи організацією стану, якого стосується звіт.

ПІДЧАСТИНА C - ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.301. Завдання з підтримання льотної придатності

Підтримання льотної придатності повітряного судна і працездатність експлуатаційного та аварійного обладнання мають забезпечуватися шляхом:

1. проведення передпольотних оглядів;

2. усунення відповідно до даних, наведених у М.А.304 та/або М.А.401 (якщо застосовно), будь-якого дефекту або пошкодження, що впливає на безпеку експлуатації, враховуючи перелік мінімального обладнання (MEL) та перелік відхилень конфігурації (якщо застосовно);

3. виконання всього обсягу робіт з технічного обслуговування відповідно до програми технічного обслуговування, що передбачено M.A.302;

4. проведення аналізу ефективності схваленої програми технічного обслуговування відповідно до М.А.302 для всіх повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, або повітряних суден, що використовуються авіаперевізниками;

5. виконання будь-якої застосовної:

(i) директиви льотної придатності,

(ii) експлуатаційної директиви, що впливає на підтримання льотної придатності,

(iii) вимоги щодо підтримання льотної придатності, встановленої Агентством,

(iv) заходів, негайне виконання яких визнано компетентним органом обов’язковим у зв’язку з виникненням проблеми з безпекою;

6. виконання модифікацій і ремонтів відповідно до M.A.304;

7. впровадження політики проведення необов’язкових модифікацій та/або оглядів щодо всіх повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, або повітряних суден, що використовуються авіаперевізниками;

8. проведення контрольних польотів після виконання технічного обслуговування (за потреби).

М.А.302. Програма технічного обслуговування повітряних суден

(а) Технічне обслуговування кожного повітряного судна має виконуватися відповідно до програми технічного обслуговування повітряного судна.

(b) Програма технічного обслуговування повітряного судна та будь-які подальші зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом.

(с) Якщо управління підтриманням льотної придатності повітряного судна здійснює організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M), або за наявності обмеженого договору між власником та цією організацією відповідно до М.А.201 (і) (3), програма технічного обслуговування повітряного судна та зміни до неї можуть бути схвалені шляхом процедури непрямого схвалення.

(i) У такому разі процедура непрямого схвалення має бути встановлена організацією з управління підтриманням льотної придатності як частина Керівництва з управління підтриманням льотної придатності та має бути схвалена компетентним органом, який є відповідальним за діяльність цієї організації з управління підтриманням льотної придатності,

(ii) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

(d) Програма технічного обслуговування повітряного судна має встановлювати відповідність:

(i) інструкціям, виданим компетентним органом;

(ii) інструкціям з підтримання льотної придатності:

виданим утримувачами сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, схвалень головних ремонтів конструкції, схвалень за європейським технічним стандартом (ETSO) або будь-якого іншого доречного схвалення, виданого відповідно до вимог Part-21, та

включеним до сертифікаційних специфікацій, на які посилається 21.А.90В або 21.А.431В Part-21 (якщо застосовно).

(iii) додатковим або альтернативним інструкціям, запропонованим власником або організацією з управління підтриманням льотної придатності після схвалення відповідно до М.А.302, за винятком інтервалів виконання завдань, пов’язаних із безпекою, на які є посилання у підпункті (е), які можуть бути збільшені, за результатом суттєвих переглядів, виконаних згідно з підпунктом (g), та лише за умови прямого схвалення відповідно до М.А.302 (b).

(е) Програма технічного обслуговування повітряного судна має містити детальну інформацію, включаючи періоди, щодо всього обсягу робіт з технічного обслуговування та будь-які особливі завдання, пов’язані з типом та особливостями експлуатації.

(f) Для повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, якщо програма технічного обслуговування базується на логіці робочої групи з питань управління технічним обслуговуванням (MSG) або технічної експлуатації до відмови, програма технічного обслуговування повітряного судна має включати програму надійності.

(g) Програма технічного обслуговування повітряного судна має підлягати періодичним переглядам та відповідно оновлюватись, коли необхідно. Ці перегляди мають гарантувати, що програма продовжує бути чинною щодо досвіду експлуатації та інструкцій компетентного органу, беручи до уваги нові та/або модифіковані інструкції з технічного обслуговування, видані утримувачами сертифіката типу та додаткового сертифіката типу або будь-якою іншою організацією, яка публікує ці дані відповідно до вимог Part-21.

(h) У випадку повітряних суден ELA1, які не використовуються у комерційній експлуатації, дотримання вимог підпунктів (b), (c), (d), (e) і (g) цього пункту може бути замінено шляхом відповідності всім таким вимогам:

1. Програма технічного обслуговування повітряного судна має чітко ідентифікувати власника і конкретне повітряне судно, до якого вона належить, у тому числі будь-який встановлений двигун та гвинт.

2. Програма технічного обслуговування повітряного судна має:

відповідати «Мінімальній програмі оглядів», яка міститься в підпункті (i) цього пункту, що належить до конкретного повітряного судна, або

відповідати підпунктам (d) та (e) цього пункту.

Програма технічного обслуговування повітряного судна не має бути менш обмежувальною, ніж «Мінімальна програма оглядів».

3. Програма технічного обслуговування повітряного судна має включати всі обов’язкові вимоги з підтримання льотної придатності, такі як повторювані директиви льотної придатності, обмеження льотної придатності (ALS), інструкції з підтримання льотної придатності (ICA) або особливі вимоги до технічного обслуговування, що містяться в переліку даних сертифіката типу (TCDS).

Крім того, програма технічного обслуговування повітряного судна має визначати будь-які додаткові завдання з технічного обслуговування, що мають бути виконані у зв’язку із особливостями типу повітряного судна, конфігурацією і типом та особливостями експлуатації. Як мінімум такі елементи мають бути враховані:

особливості встановленого обладнання та модифікації повітряного судна;

ремонти, виконані на повітряному судні;

компоненти з обмеженим ресурсом та компоненти, які є критичними щодо безпеки польотів;

рекомендації з технічного обслуговування, такі як інтервали між капітальними ремонтами (TBO), рекомендовані сервісними бюлетенями, сервісними листами, а також іншою необов’язковою сервісною інформацією;

застосовні експлуатаційні директиви/вимоги щодо періодичних оглядів певного обладнання;

спеціальні експлуатаційні схвалення;

використання повітряного судна та експлуатаційне середовище;

технічне обслуговування, що виконує пілот-власник (якщо застосовно).

4. Якщо програма технічного обслуговування повітряного судна не схвалена компетентним органом (безпосередньо або організацією, схваленою відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M), через процедури непрямого схвалення), програма технічного обслуговування повітряного судна має містити підписану заяву, в якій власник засвідчує, що ця програма технічного обслуговування повітряного судна для повітряного судна з конкретною реєстрацію, і він/вона є повністю відповідальним(ою) за її зміст і, зокрема, за будь-які відхилення запроваджені щодо рекомендацій утримувача схваленої типової конструкції.

5. Програма технічного обслуговування повітряного судна має переглядатися принаймні раз на рік. Цей перегляд програми технічного обслуговування повітряного судна має бути виконаний:

особою, яка виконує перегляд льотної придатності повітряного судна відповідно до М.A.710 (ga), або

організацією, схваленою відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M), що здійснює управління підтриманням льотної придатності повітряного судна у тих випадках, коли перегляд програми технічного обслуговування не виконується разом з переглядом льотної придатності.

Якщо перегляд показує невідповідності повітряного судна, які пов’язані з неповнотою змісту програми технічного обслуговування, особа, яка виконує перегляд повинна проінформувати компетентний орган держави-члена реєстрації, а власник повинен внести зміни до програми технічного обслуговування за погодженням з таким компетентним органом.

(i) У випадку повітряних суден ELA1, крім дирижаблів, які не задіяні в комерційній експлуатації, «Мінімальна програма оглядів», зазначена у підпункті (h) цього пункту, має відповідати таким умовам:

1. Програма має містити такі інтервали оглядів:

для літаків ELA1 та туристичних мотопланерів ELA1 (TMG) - щорічний або 100 годин нальоту, що настане раніше. До цього інтервалу може бути застосоване дозволене відхилення в 1 місяць або 10 годин нальоту доти, доки наступний інтервал розраховується з попередньо запланованих дати або годин нальоту;

для планерів ELA1, мотопланерів ELA1, інших ніж TMG та аеростатів ELA1 - щорічний інтервал. До цього інтервалу може бути застосоване дозволене відхилення в 1 місяць доти, доки наступний інтервал розраховується з попередньо запланованої дати;

2. Програма має містити таке:

завдання з технічного обслуговування згідно з вимогами утримувача схвалення типової конструкції;

огляд маркування;

перегляд записів щодо зважування та зважування відповідно до пункту NCO.POL.105 Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації»;

експлуатаційну перевірку транспондера (за наявності);

експлуатаційну перевірку приймача повітряного тиску;

у разі літаків ELA1:

експлуатаційну перевірку потужності та обертів, магнето, тиску палива та мастила, температури двигуна;

для двигунів, оснащених автоматичною системою управління двигуном - опубліковані процедури опробування двигунів;

для двигунів з сухим картером, двигунів з турбонаддувом та двигунів з рідинним охолодженням - перевірку на наявність ознак порушення циркуляції рідини;

огляд стану та кріплень елементів конструкції, систем і компонентів, які належать до таких зон:

для літаків ELA1:

планер;

пасажирська кабіна та кабіна екіпажу;

шасі;

крило і центроплан;

органи управління польотом;

хвостове оперення;

авіоніка та електрообладнання;

силова установка;

муфти і редуктори;

гвинт;

різні системи, такі як балістична системи порятунку;

для планерів ELA1 та мотопланерів ELA1:

планер;

пасажирська кабіна та кабіна екіпажу;

шасі;

крило і центроплан;

хвостове оперення;

авіоніка та електрообладнання;

силова установка (якщо застосовно);

різні системи, такі як знімний баласт, гальмівний парашут та керування, а також водяна система баласту;

для теплових аеростатів ELA1:

оболонка;

пальник;

гондола;

паливні балони;

обладнання та інструменти;

для газових аеростатів ELA1:

оболонка;

гондола;

обладнання та прилади.

До внесення змін до цих Авіаційних правил щодо визначення «Мінімальної програми оглядів» для дирижаблів їх програма технічного обслуговування має відповідати підпунктам (d) та (е) цього пункту.

M.A.303. Директиви льотної придатності

Будь-яка застосовна директива льотної придатності має бути виконана відповідно до вимог такої директиви льотної придатності, якщо інше не передбачено Агентством.

M.A.304. Дані для модифікацій та ремонтів

Пошкодження має бути оцінено та модифікації і ремонти виконані з використанням:

(a) даних, схвалених Агентством; або

(b) даних, схвалених організацією-розробником відповідно до вимог Part-21, або

(c) даних, що містяться в сертифікаційних специфікаціях, на які посилається 21.А.90В або 21.А.431В Part-21.

M.A.305. Система записів з підтримання льотної придатності повітряних суден

(a) Після завершення будь-яких робіт з технічного обслуговування до записів з підтримання льотної придатності повітряних суден має вноситися відповідний сертифікат передачі до експлуатації, який вимагається M.A.801 або 145.А.50. Кожний запис має бути зроблений якомога швидше, але у будь-якому разі не пізніше ніж через 30 днів після дня виконання технічного обслуговування.

(b) Записи з підтримання льотної придатності повітряного судна мають складатися з:

1. формуляра повітряного судна, формуляра(ів) двигуна та реєстраційних карток модулів двигуна, формуляра(ів) гвинта та карток будь-якого компоненту з обмеженим ресурсом (якщо застосовно) та

2. технічного бортового журналу експлуатанта, якщо вимагається у М.А.306.

(c) До формулярів повітряного судна мають вноситися записи про тип і державний та реєстраційний знаки повітряного судна, дату, а також загальний час нальоту та/або льотні цикли, та/або посадки, залежно від обставин.

(d) Записи з підтримання льотної придатності повітряного судна мають містити поточний:

1. статус директив льотної придатності та заходів, обов’язкове виконання яких визначено компетентним органом як негайна відповідь на проблему, пов’язану з безпекою польотів;

2. статус модифікацій та ремонтів;

3. статус виконання програми технічного обслуговування;

4. статус компонентів з обмеженим ресурсом;

5. звіт про масу та центрування;

6. перелік відкладених робіт з технічного обслуговування.

(e) До додатка до сертифіката дозволеної передачі Форма 1 EASA або його еквіваленту, така інформація щодо будь-якого встановленого компонента (двигуна, гвинта, модуля двигуна чи компонента з обмеженим ресурсом) має бути внесена до відповідного формуляра двигуна чи гвинта, картки модуля двигуна чи компонента з обмеженим ресурсом:

1. дані, що ідентифікують компонент; та

2. тип, серійний номер і державний та реєстраційний знаки, залежно від обставин, повітряного судна, двигуна, гвинта, модуля двигуна чи компонента з обмеженим ресурсом, на якому було встановлено конкретний компонент, разом з посиланням на встановлення та зняття компонента; та

3. дата, а також загальний час нальоту та/або льотні цикли, та/або посадки, та/або календарний час, залежно від обставин, для конкретного компонента; та

4. поточні дані щодо цього компонента, передбачені підпунктом (d) цього пункту.

(f) Особа, що є відповідальною за управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини B Розділу A цього додатка (Part-M), має контролювати записи, зазначені у цьому пункті, та надавати ці записи компетентному органу за вимогою.

(g) Усі дані, що вносяться до записів з підтримання льотної придатності повітряного судна, мають бути чіткими і точними. За потреби виправити записи виправлення має вноситися так, щоб первинний запис було добре видно.

(h) Власник чи експлуатант має забезпечити впровадження системи зберігання таких записів протягом визначених строків:

1. усі детальні записи з технічного обслуговування повітряного судна та будь-якого встановленого на ньому компонента з обмеженим ресурсом - до того часу, коли інформація, яка в них міститься, не буде замінена еквівалентною за обсягом та повнотою новою інформацією, але не менше ніж 36 місяців після того, як повітряне судно чи компонент були передані до експлуатації; та

2. загальний час експлуатації (години, календарний час, льотні цикли та посадки) повітряного судна і всіх компонентів з обмеженим ресурсом - принаймні протягом 12 місяців після того, як повітряне судно або компонент назавжди було знято з експлуатації; та

3. загальний час експлуатації (години, календарний час, льотні цикли та посадки), залежно від обставин, після останнього планового технічного обслуговування компонента з обмеженим ресурсом - принаймні доки це планове технічне обслуговування компонента не було замінено наступним плановим технічним обслуговуванням, аналогічним за обсягом і повнотою робіт; та

4. поточний статус виконання програми технічного обслуговування, що дає змогу перевірити відповідність схваленій програмі технічного обслуговування повітряного судна,- принаймні доки це планове технічне обслуговування повітряного судна чи компонента не було замінено іншим плановим технічним обслуговуванням, аналогічним за обсягом і повнотою робіт; та

5. поточний статус директив льотної придатності, застосовних до повітряних суден і компонентів,- принаймні протягом 12 місяців після того, як повітряне судно або компонент назавжди було знято з експлуатації; та

6. детальну інформацію щодо поточних модифікацій та ремонтів повітряного судна, двигуна(ів), гвинта(ів) та будь-яких інших компонентів, що мають суттєвий вплив на безпеку польотів,- принаймні протягом 12 місяців після того, як їх назавжди було знято з експлуатації.

M.A.306. Система технічних бортових журналів повітряних суден

(a) Для експлуатації комерційного повітряного транспорту, комерційної спеціалізованої експлуатації та комерційних організацій з підготовки пілотів, додатково до вимог М.А.305, експлуатант має використовувати систему технічних бортових журналів, яка містить таку інформацію для кожного повітряного судна:

1. інформацію щодо кожного польоту, яка необхідна, щоб гарантувати підтримання безпеки польотів, та

2. поточний сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна, та

3. поточну заяву щодо статусу технічного обслуговування щодо планового та позапланового технічного обслуговування повітряного судна, що має бути виконано наступним, за винятком випадків, коли компетентний орган може погодити зберігання заяви щодо технічного обслуговування в будь-якому іншому місці, та

4. всі відкладені усунення наявних дефектів, які впливають на експлуатацію повітряного судна, та

5. будь-які необхідні інструкції щодо підтримки технічного обслуговування.

(b) Система технічних бортових журналів повітряних суден і будь-які подальші зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом.

(c) Експлуатант повинен забезпечити зберігання технічного бортового журналу повітряного судна протягом 36 місяців після внесення останнього запису.

M.A.307. Передача записів з підтримання льотної придатності повітряного судна

(a) У тому разі, якщо повітряне судно назавжди передається від одного власника чи експлуатанта до іншого, власник або експлуатант мають також забезпечити передачу записів з підтримання льотної придатності, визначених M.A.305, та (якщо застосовно) технічного бортового журналу експлуатанта, передбаченого M.A.306.

(b) У тому разі, якщо власник на підставі договору доручає виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності організації з управління підтриманням льотної придатності, він повинен забезпечити передачу записів з підтримання льотної придатності, визначених M.A.305, такій організації.

(c) Визначені для зберігання записів строки мають продовжувати застосовуватися до нового власника, експлуатанта чи організації з управління підтриманням льотної придатності.

ПІДЧАСТИНА D - СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

M.A.401. Дані для технічного обслуговування

(a) Особа чи організація, які виконують технічне обслуговування повітряного судна, повинні мати доступ та використовувати тільки застосовні чинні дані для технічного обслуговування під час виконання технічного обслуговування, включаючи модифікації та ремонти.

(b) Для цілей цього додатка (Part-M) застосовні дані для технічного обслуговування є:

1. будь-яка застосовна вимога, процедура, стандарт або інформація, видані компетентним органом або Агентством,

2. будь-яка застосовна директива льотної придатності,

3. застосовні інструкції з підтримання льотної придатності, видані утримувачами сертифіката типу, утримувачами додаткового сертифіката типу та будь-якою іншою організацією, яка опубліковує ці дані відповідно до Part-21,

4. будь-які відповідні дані, видані відповідно до підпункту (d) 145.A.45 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.

(c) Особа чи організація, які виконують технічне обслуговування повітряного судна, мають забезпечити, що всі застосовні дані для технічного обслуговування є чинними та постійно доступними для використання за потреби. Ця особа чи організація мають запровадити для використання систему робочих карток чи робочих відомостей і повинна або вносити точні дані для технічного обслуговування у такі робочі картки чи робочі відомості, або робити точні посилання на конкретне (конкретні) завдання з технічного обслуговування, що містяться у таких даних для технічного обслуговування.

M.A.402. Виконання технічного обслуговування

Будь-яка особа або організація, що виконує технічне обслуговування, за винятком технічного обслуговування, що виконується організацією з технічного обслуговування, схваленою відповідно до додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, має:

(a) бути кваліфікованою для виконання завдань відповідно до вимог цього додатка;

(b) переконатися, що зона, у якій виконуються роботи з технічного обслуговування, добре облаштована та очищена від сміття та забруднень;

(c) використовувати методи, техніки, стандарти та інструкції, визначені даними для технічного обслуговування М.А.401;

(d) використовувати інструменти, обладнання та матеріали, визначені даними для технічного обслуговування М.А.401. За потреби інструменти та обладнання мають проходити контроль і калібрування з метою приведення у відповідність до офіційно визнаного стандарту;

(e) переконатися, що технічне обслуговування виконується з дотриманням усіх обмежень зовнішнього середовища, визначених даними для технічного обслуговування М.А.401;

(f) переконатися, що використовуються належні виробничі приміщення та площі у разі виникнення несприятливих погодних умов або у разі тривалого технічного обслуговування;

(g) переконатися, що ризик виникнення багаторазових помилок під час виконання технічного обслуговування та ризик повторювання помилок під час виконання ідентичних завдань з технічного обслуговування мінімізовано;

(h) переконатися, що після виконання будь-яких критичних завдань з технічного обслуговування впроваджено метод виявлення помилок, та

(i) після завершення робіт з технічного обслуговування провести загальну перевірку з метою вилучення з повітряного судна чи компонента всіх інструментів, обладнання та будь-яких інших сторонніх частин або матеріалів, а також з метою встановлення на своє місце всіх панелей доступу, що були зняті.

M.A.403. Дефекти повітряного судна

(a) Будь-який дефект повітряного судна, що істотно загрожує безпеці польотів, має бути усунений до наступного польоту.

(b) Рішення про те, чи істотно загрожує дефект повітряного судна безпеці польотів, та про те, коли та яка дія з усунення має бути виконана до наступного польоту, а яке усунення дефекту може бути відкладене, приймає лише уповноважений персонал, який засвідчує технічне обслуговування відповідно до підпунктів (b)1 та (b)2 M.A.801, підпунктів (c) та (d) M.A.801 або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, використовуючи дані для технічного обслуговування М.А.401. Проте це не астосовується у випадку, коли пілот або уповноважений персонал, який засвідчує технічне обслуговування, використовує мінімальний перелік обладнання (MEL).

(c) Будь-який дефект повітряного судна, що не загрожує істотно безпеці польотів, має бути усунений якомога скоріше після дати, коли цей дефект повітряного судна було виявлено вперше, і в будь-яких межах, визначених у даних для технічного обслуговування або мінімальному переліку обладнання (MEL).

(d) Будь-який дефект, що не був усунений до польоту, має бути записаний у системі записів з технічного обслуговування повітряного судна відповідно до вимог M.A.305 або у системі технічних бортових журналів експлуатанта відповідно до вимог M.A.306 (якщо застосовно).

ПІДЧАСТИНА E - КОМПОНЕНТИ

M.A.501. Встановлення

(a) Не допускається встановлення компонента, який перебуває у незадовільному стані, не був належним чином переданий до експлуатації відповідно до Форми 1 EASA або її еквівалентом, не був промаркований відповідно до вимог Підчастини Q Part-21, якщо інше не передбачено Part-21, додатком 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил або Підчастиною F Розділу А цього додатка (Part-M).

(b) Перш ніж встановлювати компонент на повітряне судно особа чи схвалена організація з технічного обслуговування має переконатися щодо можливості встановлення конкретного компонента, зважаючи на конфігурації, які випливають з різних модифікацій та/або директив льотної придатності, що можуть бути застосовними.

(c) Стандартні частини мають встановлюватися на повітряне судно або компонент лише у тому разі, якщо дані для технічного обслуговування визначають конкретну стандартну частину. Стандартні частини мають бути встановлені лише за наявності доказів відповідності, які можна простежити до застосовного стандарту.

(d) Матеріал, що є сировиною чи витратним матеріалом, має використовуватися на повітряному судні чи компоненті лише у тому разі, якщо виробник повітряного судна чи компонента зазначає це у відповідних даних для технічного обслуговування або якщо це передбачено додатком 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил. Цей матеріал має використовуватися лише у тому разі, якщо він відповідає умовам необхідних специфікацій і може бути належним чином відстежений. Усі матеріали мають супроводжуватися документацією, з якої чітко випливає, що вона стосується конкретного матеріалу, і яка містить заяву про відповідність специфікації, а також вказує на виробника та постачальника.

M.A.502. Технічне обслуговування компонентів

(a) Технічне обслуговування компонентів має виконуватися організаціями з технічного обслуговування, схваленими належним чином відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, за винятком компонентів, зазначених у 21.А.307 (с) Part-21.

(b) Шляхом відступу від підпункту (а) цього пункту технічне обслуговування компонента відповідно до даних для технічного обслуговування повітряного судна або, якщо погоджено з компетентним органом, відповідно до даних для технічного обслуговування компонента може здійснюватися як організацією з рейтингом А, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, так і персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, визначеним у М.А.801 (b) 2, тільки у випадку, коли такі компоненти встановлено на повітряне судно. Проте така організація або персонал, який засвідчує технічне обслуговування, може тимчасово зняти цей компонент для виконання технічного обслуговування, щоб покращити доступ до компонента, за винятком, коли таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового технічного обслуговування, що не прийнятно для умов цього підпункту. Технічне обслуговування компонентів, що виконується відповідно до цього підпункту, не надає права видачі Форми 1 EASA та має бути віднесено до вимог передачі повітряного судна до експлуатації, що визначені у М.А.801.

(с) Шляхом відступу від підпункту (а) цього пункту виконання технічного обслуговування компонента двигуна / допоміжної силової установки (ДСУ) відповідно до даних для технічного обслуговування двигуна / допоміжної силової установки або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних для технічного обслуговування компонента може здійснюватися організацією з рейтингом В, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, доки такі компоненти встановлені на двигун / додаткову силову установку. Проте така організація, що має рейтинг B, може тимчасово зняти цей компонент для виконання технічного обслуговування, щоб покращити доступ до компонента, за винятком, коли таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового технічного обслуговування, що не прийнятно для умов цього підпункту.

(d) Шляхом відступу від підпункту (а) цього пункту та М.А.801 (b) 2 технічне обслуговування компонента, встановленого на повітряне судно ELA1 або тимчасово знятого з повітряного судна ELA1, що не використовується авіаперевізниками, відповідно до даних для технічного обслуговування компонента може бути виконано персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, що визначений у М.А.801(b) 2, за винятком:

1. капітального ремонту компонентів, крім двигунів і повітряних гвинтів; та

2. капітального ремонту двигунів і повітряних гвинтів для повітряних суден, крім CS-VLA, CS-22 та LSA.

Технічне обслуговування компонента, що виконується відповідно до підпункту (d) цього пункту, не надає права видачі Форми 1 EASA та має бути віднесено до вимог передачі повітряного судна до експлуатації, що визначені у М.А.801.

(е) Технічне обслуговування компонентів, які зазначені в 21.А.307 (с) Part-21, має виконуватися організацією з рейтингом А, схваленою відповідно до Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, або персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, що визначений у М.А.801 (b) 2, або пілотом-власником, що визначений у М.А.801 (b) 3, якщо такі компоненти встановлено на повітряне судно або тимчасово знято для покращення доступу. Технічне обслуговування компонента, що виконується відповідно до цього підпункту, не надає права видачі Форми 1 EASA та має бути віднесено до вимог передачі повітряного судна до експлуатації, що визначені у М.А.801.

M.A.503. Компоненти з обмеженим ресурсом

(а) Ресурс встановлених компонентів з обмеженим ресурсом не має перевищувати схвалений ресурс, зазначений у схваленій програмі технічного обслуговування та директивах льотної придатності, за винятком визначеного у M.A.504 (c).

(b) Схвалений ресурс визначається у календарному часі, годинах нальоту, посадках або циклах (як застосовно).

(c) Наприкінці схваленого ресурсу компонент має бути знято з повітряного судна для проведення технічного обслуговування або для знешкодження у разі закінчення сертифікованого ресурсу компонентів.

M.A.504. Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації

(a) Компонент має вважатися непридатним до експлуатації у разі виникнення будь-якої з таких обставин:

1. закінчення ресурсу, визначеного в програмі технічного обслуговування;

2. невідповідності вимогам застосовних директив льотної придатності та іншим вимогам щодо підтримання льотної придатності, що визначені як обов’язкові Агентством;

3. відсутність даних, необхідних для визначення статусу льотної придатності чи придатності для встановлення;

4. наявність дефектів чи несправностей;

5. потрапляння в інцидент або катастрофу, що може вплинути на його придатність до експлуатації.

(b) Компоненти, непридатні до експлуатації, мають бути ідентифіковані та зберігатися у безпечному місці під контролем схваленої організації з технічного обслуговування до прийняття рішення щодо майбутнього статусу таких компонентів. Проте для повітряних суден, що не використовуються авіаперевізниками, та інших, ніж повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном, особа або організація, яка визнала, що компонент непридатний до експлуатації, може передати своє право зберігання після визначення його непридатності до експлуатації власникові повітряного судна за умови, що така передача буде відображена у формулярі повітряного судна або формулярі двигуна чи формулярі компонента.

(c) Компоненти, що вичерпали свій сертифікований ресурс або мають дефект, що не підлягає ремонту, мають бути класифіковані як невідновлювані та не мають знову потрапити до системи постачання компонентів, крім випадків, коли їхній сертифікований ресурс не було продовжено або спосіб їхнього ремонту не був схвалений відповідно до вимог M.A.304.

(d) Будь-яка особа чи організація, яка є відповідальною за виконання вимог цього додатка (Part-M), у разі наявності невідновлюваних компонентів, зазначених у підпункті (c) цього пункту, має:

1. зберігати такий компонент у місці, визначеному підпунктом (b) цього пункту, або

2. забезпечити пошкодження компонента у спосіб, що унеможливлює його економічне відновлення чи ремонт, до відмови від обов’язків за такий компонент.

(e) Незважаючи на положення підпункту (d) цього пункту, особа чи організація, що є відповідальною за виконання вимог цього додатка (Part-M), може, не пошкоджуючи компоненти, що класифіковані як невідновлювані, забезпечити передачу обов’язків за них організації для проведення навчань або досліджень.

ПІДЧАСТИНА F - ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

M.A.601. Сфера застосування

Ця підчастина встановлює вимоги, яким має відповідати організація з метою отримання чи підтримання схвалення на виконання технічного обслуговування повітряних суден, інших, ніж повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном, що не використовуються авіаперевізниками, та компонентів, призначених для встановлення на такі повітряні судна.

M.A.602. Заявка

Заявка на видачу або зміну схвалення організації з технічного обслуговування має подаватися за формою та у порядку, встановленому компетентним органом.

M.A.603. Обсяг схвалення

(a) Організація, діяльність якої підпадає під дію цієї підчастини, не має вести свою діяльність, доки не отримає схвалення компетентного органу. Доповнення V до цього додатка (Part-M) містить форму сертифіката для цього схвалення.

(b) Зазначене у M.A.604 керівництво організації з технічного обслуговування має визначати обсяг робіт, щодо яких видається схвалення. У Доповненні IV до цього додатка (Part-M) визначені всі можливі класи та рейтинги відповідно до Підчастини F цього додатка (Part-M).

(с) Схвалена організація з технічного обслуговування може виготовляти обмежений асортимент (номенклатуру) частин відповідно до даних для технічного обслуговування, які використовуються під час проведення робіт на власних виробничих приміщеннях та площах, про що зазначається в керівництві організації з технічного обслуговування.

M.A.604. Керівництво організації з технічного обслуговування

(a) Організація з технічного обслуговування має подати керівництво, що містить принаймні таку інформацію:

1. заяву, підписану відповідальним керівником, що підтверджує намір організації постійно працювати відповідно до вимог цього додатка (Part-M) і керівництва; та

2. обсяг робіт організації; та

3. посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), визначеної у підпункті (b) M.A.606; та

4. структуру організації із зазначенням підпорядкованості та обов’язків осіб, призначених відповідно до підпункту (b) M.A.606; та

5. перелік персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та (якщо застосовно) персоналу з перегляду льотної придатності та персоналу, який забезпечує розробку та опрацювання схвалення програми технічного обслуговування, разом з обсягом схвалення такого персоналу; та

6. перелік місцезнаходжень, де виконується технічне обслуговування, разом із загальним описом виробничих приміщень та площ; та

7. процедури, що визначають, як організація з технічного обслуговування забезпечує відповідність вимогам цього додатка (Part-M); та

8. процедура(и) внесення змін до керівництва організації з технічного обслуговування.

(b) Керівництво організації з технічного обслуговування, а також зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(c) Незважаючи на положення підпункту (b) цього пункту, незначні зміни до керівництва можуть бути схвалені за відповідною процедурою (далі - непряме схвалення).

M.A.605. Виробничі приміщення та площі

Організація має забезпечити:

(a) Наявність виробничих приміщень та площ для усіх запланованих видів робіт, спеціалізовані майстерні та зони, належним чином відокремлені для забезпечення захисту від забруднення та впливу навколишнього середовища.

(b) Наявність відповідних офісних приміщень для організації всієї запланованої роботи, включаючи, зокрема, ведення записів з технічного обслуговування.

(c) Наявність складських приміщень з обмеженим доступом для зберігання компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів. Умови зберігання мають забезпечувати відокремлення компонентів та матеріалів, непридатних до експлуатації від усіх інших компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання мають відповідати інструкціям виробників, а доступ має бути лише для уповноваженого персоналу.

M.A.606. Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, який має корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання всього замовленого технічного обслуговування відповідно до стандартів, передбачених цим додатком (Part-M).

(b) Організація має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення постійної відповідності організації вимогам цієї підчастини. Така/Такі особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(c) Усі особи, визначені у підпункті (b) цього пункту, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, підготовки та відповідного досвіду щодо виконання технічного обслуговування повітряного судна та/або компонента.

(d) Організація повинна мати відповідний персонал, розрахований на виконання звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до договорів. Використання тимчасового персоналу на умовах субпідряду допускається в разі перевищення звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до договорів і лише для того персоналу, який не видає сертифіката передачі до експлуатації.

(e) Кваліфікація всього персоналу, який залучений до технічного обслуговування, перегляду льотної придатності та розробки програм технічного обслуговування, має бути продемонстрована та записана.

(f) Персонал, який виконує спеціалізовані роботи, такі як зварювання, неруйнівний контроль, крім кольорової дефектоскопії, має бути кваліфікований відповідно до офіційно визнаного стандарту.

(g) Організація з технічного обслуговування має працевлаштувати достатню кількість персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, для видачі відповідно до M.A.612 та M.A.613 сертифікатів передачі до експлуатації повітряних суден та компонентів. Такий персонал має відповідати вимогам Розділу V цих Авіаційних правил.

(h) Шляхом відступу від підпункту (g) цього пункту організація може використовувати персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований відповідно до нижчезазначених положень під час надання підтримки з технічного обслуговування експлуатантам, які задіяні у комерційній експлуатації, за умови схвалення відповідних процедур у керівництві організації:

1. Для виконання повторюваної передпольотної директиви льотної придатності, в якій безпосередньо зазначено, що льотний екіпаж повітряного судна може виконувати таку директиву льотної придатності, організація може видати командирові повітряного судна обмежене повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, на підставі його свідоцтва льотного екіпажу, за умови, що організація гарантує наявність достатньої практичної підготовки зазначеної особи для забезпечення виконання директиви льотної придатності відповідно до стандарту, що вимагається;

2. Якщо повітряне судно експлуатується поза межами баз із підтримкою технічного обслуговування, організація може видати командирові повітряного судна обмежене повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, на підставі свідоцтва льотного екіпажу за умови, що організація гарантує наявність достатньої практичної підготовки зазначеної особи для виконання завдань відповідно до стандарту, що вимагається.

(i) Якщо організація виконує перегляд льотної придатності та видає відповідний сертифікат перегляду льотної придатності для повітряних суден ELA1, що не використовуються в комерційній експлуатації відповідно до M.A.901 (l), вона повинна мати персонал з перегляду льотної придатності, що кваліфікований та уповноважений відповідно до M.A.901 (l) 1.

(j) Якщо організація бере участь у розробці та опрацюванні схвалення програми технічного обслуговування для повітряних суден ELA2, які не використовуються в комерційній експлуатації відповідно до M.A.201 (i) (3), вона повинна мати кваліфікований персонал, який має продемонструвати відповідні знання і досвід.

M.A.607.  Персонал, який засвідчує технічне обслуговування  та персонал з перегляду льотної придатності

(a) Додатково до вимог, передбачених підпунктом (g) M.A.606, персонал, який засвідчує технічне обслуговування, може використовувати свої права лише у тому разі, якщо організація пересвідчилась у такому:

1. персонал, який засвідчує технічне обслуговування, може продемонструвати свою відповідність вимогам 66.A.20 (b) додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, за винятком, коли додаток 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил посилається на законодавство держави-члена,- у такому разі персонал має відповідати вимогам такого законодавства, та

2. персонал, який засвідчує технічне обслуговування, має достатнє розуміння відповідного повітряного судна та/або компонента(тів) повітряного судна, що підлягає технічному обслуговуванню, разом з відповідними процедурами організації.

(b) У таких непередбачуваних випадках, коли повітряне судно приземлилося та не в змозі здійснити зліт у місцях, що не належать до головних баз, де немає відповідного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, організація, якій згідно з договором доручається виконання технічного обслуговування, може видати разове сертифікаційне повноваження:

1. одному зі своїх працівників, який має кваліфікацію на тип повітряного судна, схожого за технологією, конструкцією та системами; або

2. будь-якій особі, що має досвід роботи з технічного обслуговування не менше ніж 3 роки і чинне свідоцтво ICAO на виконання технічного обслуговування повітряного судна з рейтингом типу повітряного судна, що потребує засвідчення технічного обслуговування, за умови відсутності у згаданому місці організації, яка належним чином схвалена відповідно до вимог цих Авіаційних правил, і за умови, що організація, якій згідно з договором доручається виконання технічного обслуговування, отримує та зберігає документи про досвід та свідоцтва зазначеної особи.

Про усі такі випадки повідомляється компетентний орган протягом семи днів після видачі такого сертифікаційного повноваження. Схвалена організація з технічного обслуговування, що видає разове сертифікаційне повноваження, має гарантувати, що будь-яке таке технічне обслуговування, що може вплинути на безпеку польотів, буде повторно перевірено.

(с) Схвалена організація з технічного обслуговування має вести детальні записи щодо персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та персоналу з перегляду льотної придатності, а також зберігати поточний перелік всього персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та персоналу з перегляду льотної придатності разом з переліком їх повноважень як частину керівництва організації відповідно до M.A.604 (а) 5.

M.A.608. Компоненти, обладнання та інструменти

(a) Організація повинна:

1. мати обладнання та інструменти, зазначені у даних для технічного обслуговування, що визначені M.A.609, або перевірені еквіваленти, перелік яких знаходиться у керівництві організації з технічного обслуговування, як таких, що є необхідними для проведення повсякденного технічного обслуговування у межах обсягу схвалення; та

2. підтвердити наявність доступу до будь-якого іншого обладнання та інструментів, що використовуються лише час від часу.

(b) Інструменти та обладнання мають контролюватися та калібруватися відповідно до офіційно визнаного стандарту. Організація має зберігати записи про такі калібрування і використані стандарти.

(c) Організація має здійснювати огляд, класифікацію та належне відокремлення усіх компонентів, що до неї надходять.

M.A.609. Дані для технічного обслуговування

Під час виконання технічного обслуговування, включаючи модифікації та ремонти, схвалена організація з технічного обслуговування має зберігати та використовувати застосовні поточні дані для технічного обслуговування, визначені у M.A.401. У тому разі, якщо дані для технічного обслуговування надаються замовником, необхідно мати такі дані лише під час виконання роботи.

M.A.610. Замовлення на проведення робіт з технічного обслуговування

Перед тим, як розпочати технічне обслуговування, організація з технічного обслуговування та організація-замовник мають погодити письмове замовлення на проведення робіт з технічного обслуговування, яке чітко визначає обсяг виконуваних робіт.

M.A.611. Стандарти технічного обслуговування

Все технічне обслуговування має виконуватися відповідно до вимог Підчастини D Розділу A цього додатка (Part-M).

M.A.612. Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

Після завершення усього необхідного технічного обслуговування повітряного судна відповідно до вимог цієї підчастини, має видаватися сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна відповідно до M.A.801.

M.A.613. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(a) Після завершення усього необхідного технічного обслуговування компонента відповідно до вимог цієї підчастини має видаватися сертифікат передачі до експлуатації компонента відповідно до M.A.802. Форма 1 EASA має видаватися для всіх компонентів, крім компонентів, на яких виконується технічне обслуговування відповідно до вимог підпунктів (b), (d), (е) М.А.502, а також тих компонентів, що виготовлені відповідно до вимог M.A.603 (с).

(b) Сертифікат передачі до експлуатації компонента Форма 1 EASA може бути виданий з використанням комп’ютерної бази даних.

M.A.614. Записи з технічного обслуговування та перегляду льотної придатності

(a) Схвалена організація з технічного обслуговування має записувати всі деталі виконаних робіт. Записи, необхідні для підтвердження виконання всіх вимог щодо видачі сертифіката передачі до експлуатації, включаючи всі документи про передачу до експлуатації, оформлені субпідрядними організаціями, та щодо видачі сертифіката перегляду льотної придатності та рекомендації, мають зберігатися.

(b) Схвалена організація з технічного обслуговування має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації власникові повітряного судна разом із копією будь-яких особливих даних щодо ремонту/модифікації, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(c) Схвалена організація з технічного обслуговування має зберігати копії усіх записів з технічного обслуговування та всіх пов’язаних з ним даних для технічного обслуговування протягом трьох років після того, як повітряне судно або компонент повітряного судна, на якому проводилися роботи, було передано до експлуатації схваленою організацією з технічного обслуговування. Крім того, організація має зберігати копії усіх записів, пов’язаних з видачею рекомендацій та сертифікатів перегляду льотної придатності, протягом трьох років з дати видачі та передати їх копії власнику повітряного судна.

1. Записи, про які йдеться у цьому пункті, мають зберігатись у спосіб, що гарантує захист від пошкодження, зміни та викрадення.

2. Вся комп’ютерна техніка, яка забезпечує резервування, має зберігатися окремо від тієї, що містить робочі дані, в середовищі, у якому забезпечується збереження у належному стані.

3. У разі припинення діяльності схваленої організації з технічного обслуговування усі записи з технічного обслуговування за останні три роки, що перебувають на зберіганні, мають бути передані останньому власникові або замовнику відповідного повітряного судна чи компонента або підлягають зберіганню у спосіб, визначений компетентним органом.

M.A.615. Привілеї організації

Організація з технічного обслуговування, схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M), може:

(a) виконувати технічне обслуговування будь-якого повітряного судна та/або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у місцях, що визначені у сертифікаті схвалення та Керівництві організації з технічного обслуговування;

(b) організовувати виконання спеціальних робіт під наглядом організації з технічного обслуговування в іншій організації, що має відповідну кваліфікацію, за умови безпосереднього схвалення компетентним органом відповідних процедур, визначених у керівництві організації з технічного обслуговування;

(c) виконувати технічне обслуговування будь-якого повітряного судна та/або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у будь-якому місці, якщо потреба в такому технічному обслуговуванні виникне внаслідок непридатності повітряного судна до експлуатації або через необхідність підтримання випадкового технічного обслуговування відповідно до умов, визначених у Керівництві;

(d) видавати сертифікати передачі до експлуатації після завершення технічного обслуговування відповідно до M.A.612 або M.A.613;

(e) якщо відповідним чином схвалена на виконання технічного обслуговування повітряних суден ELA1, що не використовуються в комерційній експлуатації:

1. виконувати перегляди льотної придатності та видавати відповідний сертифікат перегляду льотної придатності відповідно до умов, зазначених в M.A.901 (l), та

2. виконувати перегляди льотної придатності та видавати відповідні рекомендації відповідно до умов, зазначених у M.A.901 (l) і M.A.904 (а) 2 та (b);

(f) розробляти програму технічного обслуговування та забезпечувати її схвалення відповідно до M.A.302 для повітряних суден ELA2, що не використовуються в комерційній експлуатації, відповідно до умов, зазначених у M.A.201 (i) (3), та обмежуючись рейтингами повітряних суден, зазначених у сертифікаті схвалення.

Організація повинна обслуговувати тільки те повітряне судно або компонент, для яких вона має схвалення, за умови наявності необхідних виробничих приміщень та площ, обладнання, інструменту, матеріалів, даних для технічного обслуговування і персоналу, який засвідчує технічне обслуговування.

M.A.616. Організаційні перегляди

З метою забезпечення виконання схваленою організацією з технічного обслуговування вимог цієї підчастини організація має проводити регулярні організаційні перегляди.

M.A.617. Зміни у схваленій організації з технічного обслуговування

З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити стан підтримання відповідності схвалення вимогам цього додатка (Part-M) схвалена організація з технічного обслуговування має повідомляти про всі наміри щодо проведення будь-яких із нижчезазначених змін до їх впровадження:

1. найменування організації;

2. місцезнаходжень/місцепроживань організації;

3. додаткових місцезнаходжень організації;

4. відповідального керівника;

5. будь-якої з осіб, зазначених у підпункті (b) M.A.606;

6. виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, обсягу робіт, персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та персоналу з перегляду льотної придатності, які можуть вплинути на чинність схвалення.

У разі якщо запропоновані зміни у персоналі не були заздалегідь відомі керівникам, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

M.A.618. Підтримання схвалення

(a) Схвалення має видаватися на необмежений строк. Схвалення має залишатися чинним, за умов, що:

1. організація і надалі відповідає вимогам цього додатка (Part-M) відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в M.A.619, та

2. компетентному органу надано доступ до організації з метою перевірки постійної відповідності вимогам цього додатка (Part-M), та

3. сертифікат схвалення не було здано компетентному органу або анульовано.

(b) У разі анулювання схвалення, сертифікат підлягає поверненню компетентному органові.

M.A.619. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цього додатка (Part-М), яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цього додатка (Part-М), яка може знизити стандарт безпеки та ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про недоліки згідно з M.B.605 утримувач схвалення організації з технічного обслуговування має розробити план коригувальних дій і продемонструвати коригувальні дії, які задовольнять компетентний орган, у термін, погоджений з цим органом.

ПІДЧАСТИНА G - ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.701. Сфера застосування

Ця підчастина встановлює вимоги, яким має відповідати організація з метою отримання чи підтримання схвалення на управління підтриманням льотної придатності повітряних суден.

M.A.702. Заявка

Заявка на видачу або зміну схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності має подаватися за формою та у порядку, встановлених компетентним органом.

M.A.703. Обсяг схвалення

(a) Схвалення визначається у сертифікаті, що видається компетентним органом відповідно до Доповнення VI до цього додатка (Part-M).

(b) Незалежно від підпункту (a) цього пункту, у випадку авіаперевізників, схвалення має бути частиною сертифіката експлуатанта, виданого компетентним органом для повітряних суден, що експлуатуються.

(с) Обсяг робіт, передбачений схваленням, має бути визначений у керівництві з управління підтриманням льотної придатності, відповідно до М.А.704.

M.A.704. Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має подати керівництво з управління підтриманням льотної придатності, що містить таку інформацію:

1. заяву, підписану відповідальним керівником, що підтверджує намір організації постійно працювати відповідно до вимог цього додатка (Part-M) і керівництва; та

2. обсяг робіт організації; та

3. посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), визначеної(их) у підпунктах (а), (c), (d) та (і) M.A.706; та

4. структуру організації із зазначенням підпорядкованості та обов’язків усіх осіб, призначених відповідно до підпунктів (а), (c), (d) та (і) M.A.706; та

5. перелік визначеного M.A.707 персоналу з підтримання льотної придатності, визначаючи (де застосовно) персонал, уповноважений видавати дозвіл на виконання польотів відповідно до підпункту (с) М.А.711; та

6. загальний опис та місцезнаходження виробничих приміщень та площ; та

7. процедури, що визначають, як організація з управління підтриманням льотної придатності забезпечує відповідність вимогам цього додатка (Part-M); та

8. процедури внесення змін до керівництва з управління підтриманням льотної придатності; та

9. перелік схвалених програм технічного обслуговування повітряних суден або для повітряних суден, що не використовуються авіаперевізниками, перелік стандартних та базових програм технічного обслуговування.

(b) Керівництво з управління підтриманням льотної придатності, а також зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(с) Незважаючи на положення підпункту (b) цього пункту, незначні зміни до керівництва можуть бути схвалені непрямим шляхом із застосуванням процедури непрямого схвалення. Процедура непрямого схвалення має визначати незначні допустимі зміни, встановлені організацією з управління підтриманням льотної придатності як частина керівництва, та бути схвалена компетентним органом, який є відповідальним за цю організацію з управління підтриманням льотної придатності.

M.A.705. Виробничі приміщення та площі

Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити комфортні офісні приміщення з відповідним розташуванням для персоналу, визначеного у M.A.706.

M.A.706. Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, який має корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цього додатка (Part-M).

(b) У випадку авіаперевізників відповідальним керівником, що передбачений підпунктом (а) цього пункту, має бути особа, яка також має корпоративні повноваження для забезпечення того, що вся експлуатація виконується та фінансується експлуатантом відповідно до стандарту, необхідного для отримання сертифіката експлуатанта.

(c) Організація має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення постійної відповідності організації вимогам цієї підчастини. Така(і) особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(d) У випадку авіаперевізників відповідальний керівник має визначити призначену посадову особу. Ця особа є відповідальною за управління та нагляд за діяльністю з підтримання льотної придатності відповідно до підпункту (c) цього пункту.

(e) Призначена посадова особа, визначена у підпункті (d) цього пункту, не має бути працевлаштована в організації з технічного обслуговування, схваленої відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, що має договір з експлуатантом, якщо це належним чином не погоджено з компетентним органом.

(f) Організація повинна мати достатню кількість належним чином кваліфікованого персоналу для виконання очікуваної роботи.

(g) Усі особи, визначені у підпунктах (c) і (d) цього пункту, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, підготовки та відповідного досвіду щодо підтримання льотної придатності повітряних суден.

(h) Кваліфікація всього персоналу, який залучений до управління підтриманням льотної придатності, має бути записана.

(i) Для організацій, що продовжують дію сертифікатів перегляду льотної придатності відповідно до вимог M.A.711 (а) 4 та M.A.901 (f), організація має призначати осіб, уповноважених на виконання таких дій, за умови їх погодження компетентним органом.

(j) Організація має визначити та підтримувати оновленими у керівництві з управління підтриманням льотної придатності посаду(и) та прізвище (прізвища) особи (осіб), яка (які) визначені у M.A.706 (a), M.A.706 (c), M.A.706 (d) та M.A.706 (i).

(k) Для повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, і повітряних суден, які використовуються авіаперевізниками, організація має визначити та контролювати компетенцію персоналу, який бере участь в управлінні підтриманням льотної придатності, перегляді льотної придатності та/або аудитах якості відповідно до процедури та стандарту, погодженого компетентним органом.

M.A.707. Персонал з перегляду льотної придатності

(a) Для отримання схвалення на виконання перегляду льотної придатності та (якщо застосовно) видачу дозволів на виконання польотів схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності для видачі сертифікатів перегляду льотної придатності або рекомендацій, як зазначено у Підчастині I Розділу A цього додатка (Part-M) та (якщо застосовно) видачі дозволу на виконання польотів відповідно до вимог M.A.711 (с):

1. Для повітряних суден, що використовуються авіаперевізниками, та повітряних суден з максимальною злітною масою понад 2730 кг, за винятком аеростатів, цей персонал повинен мати:

(a) щонайменше п’ять років досвіду з підтримання льотної придатності, та

(b) відповідне свідоцтво згідно з додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил або авіаційну освіту чи її національний еквівалент, та

(c) формальне авіаційне навчання з технічного обслуговування, та

(d) посаду у схваленій організації з відповідними обов’язками.

(e) Незважаючи на підпункти (а)–(d), вимоги, викладені в M.A.707 (а) 1 (b), можуть бути замінені п’ятирічним досвідом з підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у M.A.707 (а) 1 (а).

2. Для повітряних суден, що не використовуються авіаперевізниками, з максимальною злітною масою 2730 кг і менше, та аеростатів цей персонал повинен мати:

(a) щонайменше три роки досвіду з підтримання льотної придатності, та

(b) відповідне свідоцтво згідно з додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил або авіаційну освіту чи її національний еквівалент, та

(c) відповідне авіаційне навчання з технічного обслуговування, та

(d) посаду у схваленій організації з відповідними обов’язками.

(e) Незважаючи на підпункти (а)–(d), вимоги, викладені в M.A.707 (а) 2 (b), можуть бути замінені чотирирічним досвідом з підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у M.A.707 (а) 2 (а).

(b) Персонал з перегляду льотної придатності, призначений схваленою організацією з підтримання льотної придатності, може бути уповноважений схваленою організацією з підтримання льотної придатності лише тоді, коли він офіційно прийнятий компетентним органом після успішного проведення перегляду льотної придатності під наглядом компетентного органу або під наглядом персоналу з перегляду льотної придатності організації відповідно до процедур, схвалених компетентним органом.

(с) Організація має забезпечити демонстрацію персоналом з перегляду льотної придатності повітряних суден відповідного недавнього досвіду з управління підтриманням льотною придатністю.

(d) Персонал з перегляду льотної придатності має бути ідентифікований шляхом внесення кожної особи до керівництва з управління підтриманням льотної придатності із зазначенням посилання на їх авторизації на перегляд льотної придатності.

(e) Організація має зберігати записи щодо всього персоналу з перегляду льотної придатності, що має включати детальну інформацію щодо будь-якої відповідної кваліфікації разом зі стислим описом відповідного досвіду з управління підтриманням льотної придатності та підготовки, та копію авторизації. Ці записи мають зберігатися протягом двох років після того, як особа, що входила до складу персоналу з перегляду льотної придатності, покинула організацію.

M.A.708. Управління підтриманням льотної придатності

(a) Вся діяльність з управління підтриманням льотної придатності має виконуватися відповідно до вимог Підчастини C Розділу A цього додатка (Part-M).

(b) Для кожного повітряного судна, для якого виконується управління, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має:

1. розробляти та контролювати програму технічного обслуговування повітряного судна, для якого виконується управління, включаючи будь-яку застосовну програму надійності,

2. подавати на схвалення компетентному органу програму технічного обслуговування та зміни до неї, якщо останні не підпадають під процедуру непрямого схвалення відповідно до М.А.302 (с), а для повітряних суден, які не використовуються авіаперевізниками, надати копію цієї програми власнику або експлуатанту, який є відповідальним згідно з M.A.201,

3. управляти схваленнями модифікацій та ремонтів,

4. забезпечити проведення всього обсягу робіт з технічного обслуговування відповідно до схваленої програми технічного обслуговування та передачу до експлуатації відповідно до Підчастини H Розділу A цього додатка (Part-M),

5. забезпечити виконання усіх застосовних директив льотної придатності та експлуатаційних директив, що впливають на підтримання льотної придатності,

6. забезпечити усунення всіх дефектів у належним чином схваленій організації з технічного обслуговування, виявлених під час планового технічного обслуговування чи тих, про які було повідомлено,

7. забезпечити передачу повітряного судна до належним чином схваленої організації з технічного обслуговування за потреби,

8. координувати проведення планового технічного обслуговування, виконання директив льотної придатності, заміну компонентів з обмеженим ресурсом, а також огляд компонентів з метою забезпечення належного виконання робіт,

9. виконувати управління та зберігання всіх записів з підтримання льотної придатності та/або технічного бортового журналу експлуатанта,

10. забезпечити відповідність звіту про масу і центрування фактичному стану повітряного судна.

(c) У випадку повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, або повітряних суден, які використовуються в комерційному повітряному транспорті, або повітряних суден, які використовуються у комерційній спеціалізованій експлуатації або комерційній експлуатації схваленої організації з підготовки пілотів (АТО), якщо організація з управління підтриманням льотної придатності не схвалена належним чином відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил або Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M), організація після консультації з експлуатантом має укласти письмовий договір з технічного обслуговування із організацією, схваленою відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил або Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M), чи іншим експлуатантом, у якому детально визначено функції, передбачені M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 та M.A.301-6, для забезпечення того, що весь обсяг робіт з технічного обслуговування зрештою виконаний організацією з технічного обслуговування, схваленою відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил або Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M), та визначено виконання функцій з якості, передбачених M.A.712 (b).

(d) Незважаючи на підпункт (с) цього пункту, договір може бути укладений у формі окремих замовлень на проведення робіт, переданих до організації з технічного обслуговування, схваленої відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил або Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M), у разі:

1. необхідності проведення позапланового лінійного технічного обслуговування повітряного судна;

2. виконання технічного обслуговування компонента, включаючи технічне обслуговування двигуна.

M.A.709. Документація

(a) Для виконання завдань з підтримання льотної придатності, передбачених M.A.708, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати та використовувати застосовні поточні дані для технічного обслуговування відповідно до M.A.401. Такі дані можуть бути надані власником або експлуатантом за умови укладення відповідного договору з таким власником або експлуатантом. У такому разі організація з управління підтриманням льотної придатності має тільки зберігати такі дані протягом терміну дії договору, окрім випадків, коли інше вимагається M.A.714.

(b) Для повітряних суден, які не використовуються авіаперевізниками, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності може розробити базові та/або загальні програми технічного обслуговування, щоб отримати первинне схвалення та/або розширити обсяг схвалення без укладання договорів, зазначених у Доповненні I до цього додатка (Part-M). Проте такі базові та/або загальні програми технічного обслуговування не виключають необхідності своєчасного розроблення відповідної програми технічного обслуговування повітряного судна відповідно до вимог M.A.302 до використання привілеїв, зазначених в M.A.711.

M.A.710. Перегляд льотної придатності

(a) Для того, щоб задовольнити вимоги щодо перегляду льотної придатності повітряних суден, зазначених в M.A.901, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має провести повний задокументований перегляд записів повітряного судна, щоб переконатися, що:

1. години нальоту та пов’язані льотні цикли планера, двигуна та гвинта записувалися належним чином, та

2. керівництво з льотної експлуатації застосовно до конфігурації повітряного судна та відображає статус останніх змін, та

3. виконано весь обсяг обов’язкових робіт з технічного обслуговування повітряного судна відповідно до схваленої програми технічного обслуговування, та

4. усунено або (якщо застосовно) відкладено у контрольований спосіб усі відомі дефекти, та

5. виконано та належним чином записано всі застосовні директиви льотної придатності, та

6. всі застосовні модифікації та ремонти, виконані на повітряному судні, було зареєстровано та відповідають вимогам Part-21, та

7. всі компоненти з обмеженим ресурсом, встановлені на повітряне судно, належним чином ідентифіковано, зареєстровано, та не перевищено їх схвалений ресурс, та

8. весь обсяг виконаних робіт з технічного обслуговування було передано до експлуатації відповідно до вимог цього додатка (Part-M), та

9. поточний звіт про масу і центрування відповідає конфігурації повітряного судна і є чинним, та

10. повітряне судно відповідає останній ревізії типової конструкції, схваленої Агентством, та

11. якщо потрібно, повітряне судно має сертифікат щодо шуму на місцевості, який відповідає поточній конфігурації повітряного судна, відповідно до вимог Підчастини I Part-21.

(b) Персонал з перегляду льотної придатності схваленої організації з управління підтриманням льотної придатності має проводити фізичний огляд повітряного судна. Для виконання такого огляду персонал з перегляду льотної придатності, що не має відповідної кваліфікації згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, має отримати допомогу від такого кваліфікованого персоналу.

(c) Шляхом проведення фізичного огляду повітряного судна персонал з перегляду льотної придатності має переконатися, що:

1. всі необхідні маркування та таблички встановлено належним чином, та

2. повітряне судно відповідає схваленому керівництву з льотної експлуатації, та

3. конфігурація повітряного судна відповідає схваленій документації, та

4. неможливо виявити очевидний дефект, який не був розглянутий відповідно до M.A.403, та

5. неможливо виявити розбіжності між повітряним судном і задокументованим переглядом записів повітряного судна відповідно до підпункту (а) цього пункту.

(d) Шляхом відступу від M.A.901 (а) перегляд льотної придатності може проводитись раніше, але не більше ніж на 90 діб, без втрати періодичності дії переглядів льотної придатності, щоб мати можливість проводити фізичний огляд під час проведення форми технічного обслуговування.

(е) Сертифікат перегляду льотної придатності (Форма 15b EASA) або рекомендація для видачі сертифіката перегляду льотної придатності (Форма 15а EASA), що зазначені у Доповненні III до цього додатка (Part-M), можуть бути видані тільки:

1. належним чином уповноваженим відповідно до вимог M.A.707 персоналом, що виконує перегляд льотної придатності від імені схваленої організації з управління підтриманням льотної придатності або персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, у випадках, визначених в M.A.901 (g), та

2. у разі задоволення, що перегляд льотної придатності було повністю проведено та не виявлено невідповідності, що становлять загрозу безпеці польотів.

(f) Копія будь-якого сертифіката перегляду льотної придатності, виданого або продовженого для повітряного судна, має надсилатися протягом 10 днів до держави-члена, яка є державою реєстрації повітряного судна.

(g) Завдання щодо перегляду льотної придатності не мають передаватися за субпідрядом.

(ga) Для повітряних суден ELA1, що не використовуються в комерційній експлуатації, для яких програма технічного обслуговування повітряного судна була запроваджена відповідно до M.A.302 (h), програма технічного обслуговування повітряного судна має бути переглянута разом з переглядом льотної придатності. Цей перегляд має бути виконаний особою, яка виконала перегляд льотної придатності.

(h) Якщо результат перегляду льотної придатності є неостаточним або якщо перегляд відповідно до М.A.710 (ga) показує невідповідності на повітряному судні, пов’язані з недоліками у змісті програми технічного обслуговування, компетентний орган має бути проінформований організацією якомога швидше, але в будь-якому разі протягом 72 годин з моменту виявлення такого стану під час проведення перегляду. Сертифікат перегляду льотної придатності не має бути виданий доти, доки не будуть усунені всі недоліки.

M.A.711. Привілеї організації

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M), може:

1. виконувати управління підтриманням льотної придатності повітряних суден, які зазначені у сертифікаті схвалення, за винятком тих, що використовуються авіаперевізниками;

2. виконувати управління підтриманням льотної придатності повітряних суден, які використовуються авіаперевізниками, які зазначені як у сертифікаті схвалення, так і у сертифікаті експлуатанта (AOC);

3. організовувати виконання обмежених завдань з підтримання льотної придатності з будь-якою договірною організацією, яка працює під її системою якості та зазначена у сертифікаті схвалення;

4. продовжувати відповідно до умов M.A.901 (f) сертифікат перегляду льотної придатності, виданий компетентним органом або іншою організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленою відповідно до Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M);

(b) Схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності, зареєстрована в одній з держав-членів, може додатково бути схвалена на проведення переглядів льотної придатності, як зазначено у M.A.710, а також:

1. видавати відповідний сертифікат перегляду льотної придатності і продовжувати своєчасно його дію відповідно до умов, викладених в M.A.901 (с) 2 або M.A.901 (е) 2; та

2. надавати рекомендацію щодо перегляду льотної придатності компетентному органу держави-члена, що є державою реєстрації.

(с) Організація з управління підтриманням льотної придатності, чиє схвалення включає привілеї, визначені в M.A.711 (b), може бути додатково схвалена на видачу дозволу на виконання польотів відповідно до 21.A.711 (d) Part-21 для конкретних повітряних суден, для яких організація схвалена видавати сертифікат перегляду льотної придатності, в разі якщо організація з управління підтриманням льотної придатності проводить перевірку на відповідність схваленим умовам польоту за умови відповідної схваленої процедури в керівництві, як зазначено в M.A.704.

M.A.712. Система якості

(a) Для забезпечення того, що схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності продовжує відповідати вимогам цієї підчастини, організація має запровадити систему якості та призначити керівника з якості для моніторингу відповідності та адекватності процедур, необхідних для забезпечення льотнопридатного повітряного судна. Моніторинг відповідності має включати систему зворотного зв’язку з відповідальним керівником з метою забезпечення впровадження коригувальних дій за потреби.

(b) Система якості має здійснювати моніторинг діяльності, що виконується відповідно до вимог, передбачених Підчастиною G Розділу A цього додатка (Part-M). Вона має включати принаймні такі функції:

1. моніторинг того, що вся діяльність відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M) виконується відповідно до схвалених процедур, та

2. моніторинг того, що весь обсяг договірного технічного обслуговування виконується відповідно до умов договору, та

3. моніторинг постійної відповідності вимогам цього додатка (Part-M).

(c) Записи щодо цієї діяльності мають зберігатися протягом щонайменше двох років.

(d) Якщо схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності одночасно схвалена відповідно до положень інших авіаційних правил України, система якості може бути поєднана з тією системою, що вимагається іншими авіаційними правилами України.

(e) У випадку авіаперевізників система якості відповідно до Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M) має бути невід’ємною частиною системи якості експлуатанта.

(f) У разі невеликої організації, яка не виконує управління підтриманням льотної придатності повітряних суден, які використовуються авіаперевізниками, система якості за умови схвалення компетентним органом може бути замінена проведенням регулярних організаційних переглядів, крім випадків, коли організація видає сертифікати перегляду льотної придатності для повітряних суден з максимальною злітною масою понад 2730 кг, крім аеростатів. Якщо система якості відсутня, організація не має передавати за договором іншим сторонам завдання з управління підтриманням льотної придатності.

M.A.713. Зміни у схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності

З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити постійну відповідність вимогам цього додатка схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має повідомляти компетентний орган про будь-яку пропозицію щодо введення таких змін до їх впровадження:

1. найменування організації;

2. місцезнаходжень/місцепроживань організації;

3. додаткових місцезнаходжень організації;

4. відповідального керівника;

5. будь-якої з осіб, зазначених у M.A.706 (c);

6. виробничих приміщень та площ, процедур, обсягу робіт та персоналу, які можуть вплинути на чинність схвалення.

У разі якщо запропоновані зміни у персоналі не були заздалегідь відомі керівникам, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

M.A.714. Ведення записів

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має вести докладні записи про виконані роботи. Записи, передбачені M.A.305 та (якщо застосовно) M.A.306, мають зберігатися.

(b) Якщо організація з управління підтриманням льотної придатності має привілеї, зазначені в M.A.711 (b), вона має зберігати копію кожного виданого або (якщо застосовно) продовженого сертифіката перегляду льотної придатності та рекомендації з усіма підтвердними документами. Також організація має зберігати копію будь-якого сертифіката перегляду льотної придатності, який вона продовжила відповідно до привілеїв, зазначених у М.А.711 (а) 4.

(с) Якщо організація з управління підтриманням льотної придатності має привілеї, зазначені в М.А.711 (с), вона має зберігати копію кожного дозволу на виконання польотів, виданого відповідно до положень 21.А.729 Part-21.

(d) Організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати копії всіх записів, зазначених у підпунктах (b) і (с) цього пункту, протягом двох років після того, як повітряне судно назавжди було знято з експлуатації.

(е) Записи мають зберігатися так, щоб забезпечити їхній захист від пошкодження, зміни чи викрадення.

(f) Вся комп’ютерна техніка, яка забезпечує резервування, має зберігатися окремо від тієї, що містить робочі дані, в середовищі, у якому забезпечується збереження у належному стані.

(g) У разі передачі управління підтриманням льотної придатності повітряного судна іншій організації чи особі усі записи, що зберігаються, мають бути передані зазначеній організації чи особі. Визначені строки зберігання записів мають продовжувати застосовуватися до зазначеної організації чи особи.

(h) У разі припинення діяльності організації з управління підтриманням льотної придатності всі записи, що зберігаються, мають бути передані власнику повітряного судна.

M.A.715. Підтримання схвалення

(a) Схвалення має видаватися на необмежений строк. Схвалення має залишатися чинним за умов, що:

1. організація і надалі відповідає вимогам цього додатка (Part-M) відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в M.B.705, та

2. компетентному органу надано доступ до організації з метою перевірки постійної відповідності вимогам цього додатка (Part-M), та

3. сертифікат схвалення не було здано компетентному органу або анульовано.

(b) У разі анулювання сертифіката схвалення він підлягає поверненню компетентному органу.

M.A.716. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цього додатка (Part-М), яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цього додатка (Part-М), яка може знизити стандарт безпеки та ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про недоліки згідно з M.B.705 вимогам цього додатка (Part-М) утримувач схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності повинен розробити план коригувальних дій і продемонструвати коригувальні дії, які задовольнять компетентний орган, у термін, погоджений з цим органом.

ПІДЧАСТИНА H - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ (CRS)

M.A.801. Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

(a) За винятком повітряних суден, що передані до експлуатації організацією з технічного обслуговування, схваленою відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, сертифікат передачі до експлуатації має видаватися відповідно до вимог цієї підчастини.

(b) Жодне повітряне судно не може бути передане до експлуатації, поки не буде видано сертифікат передачі до експлуатації після виконання будь-якого технічного обслуговування, за умови, що все необхідне технічне обслуговування було виконано належним чином:

1. відповідним персоналом, який засвідчує технічне обслуговування від імені організації з технічного обслуговування, схваленої відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M), або

2. персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, відповідно до вимог, викладених у додатку 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, за винятком складних завдань з технічного обслуговування, визначених у Доповненні VII до цього додатка (Part-M), для яких застосовується підпункт 1, або

3. пілотом-власником відповідно до вимог M.A.803.

(с) Шляхом відступу від М.А.801 (b) 2 для повітряних суден ELA1, що не використовуються у комерційному повітряному транспорті або у комерційній спеціалізованій експлуатації або в експлуатації комерційної схваленої організації з підготовки пілотів, наведені у Доповненні VII до цього додатка (Part-M) складні завдання з технічного обслуговування повітряних суден можуть бути передані до експлуатації персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, що зазначений у М.А.801 (b) 2;

(d) Шляхом відступу від М.А.801 (b) у разі непередбачених ситуацій, коли повітряне судно приземлилося та не в змозі здійснити зліт у місцях, де немає схваленої належним чином організації з технічного обслуговування, відповідно до вимог цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, а також немає відповідного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, власник може уповноважити будь-яку особу, що має не менше ніж три роки відповідного досвіду з технічного обслуговування та має належну кваліфікацію, виконувати технічне обслуговування згідно зі стандартами, викладеними у Підчастині D цього додатка (Part-M), та передавати повітряне судно до експлуатації. У такому разі власник має:

1. отримати та зберігати у записах повітряного судна детальну інформацію про весь обсяг виконаних робіт та кваліфікацію, що мав персонал, який видав сертифікат, та

2. забезпечити, що будь-яке таке технічне обслуговування було перевірено, а повітряне судно - передано до експлуатації особою, яка має відповідні повноваження, які зазначені в М.А.801 (b), або організацією, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, якомога скоріше, але не пізніше, ніж за сім днів, та

3. проінформувати організацію, яка є відповідальною за управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, якщо з нею укладено договір відповідно до М.А.201 (i), або компетентний орган, у разі відсутності такого договору, протягом семи днів після видачі такого уповноваження на передачу до експлуатації.

(е) У разі передачі до експлуатації відповідно до вимог М.А.801 (b) 2 або М.А.801 (с) персонал, який засвідчує технічне обслуговування, під час виконання робіт з технічного обслуговування може скористатися допомогою однієї або більше осіб, які перебувають під його/її безпосереднім та постійним контролем.

(f) Сертифікат передачі до експлуатації має містити принаймні:

1. основні подробиці виконаного технічного обслуговування, та

2. дату завершення такого технічного обслуговування, та

3. відомості про організацію та/або особу, яка видає сертифікат передачі до експлуатації, у тому числі:

(i) посилання на схвалення організації з технічного обслуговування, схваленої відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M), та персонал, який засвідчує технічне обслуговування та видає такий сертифікат, або

(ii) якщо сертифікат передачі до експлуатації видано відповідно до вимог М.А.801 (b) 2 або М.А.801 (с),- відомості та (якщо застосовно) номер свідоцтва персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та видає такий сертифікат;

4. обмеження щодо льотної придатності або експлуатації (за наявності).

(g) Шляхом відступу від підпункту (b) та незважаючи на положення підпункту (h) цього пункту, якщо передбачене технічне обслуговування не може бути завершено, сертифікат передачі до експлуатації може бути виданий у межах схвалених обмежень повітряного судна. Цей факт разом з усіма можливими обмеженнями з льотної придатності або експлуатації має бути зазначений у сертифікаті передачі до експлуатації перед його видачею як частина обов’язкової інформації, наведеної у підпункті (f) 4 цього пункту.

(h) Сертифікат передачі до експлуатації не має видаватися у разі, якщо відомі будь-які невідповідності, що становлять загрозу для безпеки польотів.

M.A.802. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(а) Сертифікат передачі до експлуатації має бути виданий після завершення будь-якого технічного обслуговування компонента повітряного судна відповідно до М.А.502.

(b) Сертифікат дозволеної передачі, який визначається Формою 1 EASA, становить сертифікат передачі до експлуатації компонента, за винятком, коли таке технічне обслуговування компонентів повітряних суден виконано відповідно до підпунктів (b), (d), (e) М.А.502, тоді технічне обслуговування підпадає під дію процедур передачі повітряного судна до експлуатації відповідно до вимог М.А.801.

M.A.803. Уповноваження пілота-власника

(а) Для того, щоб вважатися кваліфікованим як пілот-власник, особа повинна:

1. мати чинне свідоцтво пілота (або еквівалент), видане(ий) або валідоване(ий) державою-членом для рейтингу типу або класу повітряного судна, та

2. бути власником повітряного судна одноосібно або з іншою особою як співвласник; такий власник повинен бути:

(i) однією з фізичних осіб, зазначених у реєстраційному посвідченні, або

(ii) членом неприбуткової юридичної особи, що діє у галузі розваг та відпочинку, якщо така юридична особа визначена у реєстраційному посвідченні як власник або експлуатант, та він безпосередньо задіяний у процесі прийняття рішення юридичної особи та призначений цією юридичною особою як пілот-власник, який виконує технічне обслуговування.

(b) Для будь-якого повітряного судна нескладної конструкції, оснащеного двигуном, з максимальною злітною масою 2730 кг або менше, планера, мотопланера або аеростата, які не використовуються у комерційному повітряному транспорті або у комерційній спеціалізованій експлуатації або експлуатації комерційної схваленої організації з підготовки пілотів (АТО), пілот-власник може видавати сертифікат передачі до експлуатації після обмеженого технічного обслуговування, яке виконує пілот-власник, визначеного у Доповненні VIII до цього додатка (Part-M).

(с) Обсяг обмеженого технічного обслуговування, яке виконує пілот-власник, має бути визначений у програмі технічного обслуговування повітряного судна, що зазначена у М.А.302.

(d) Сертифікат передачі до експлуатації має бути внесений до формулярів та містити основні деталі виконаного технічного обслуговування, дані для технічного обслуговування, що були використані, дату завершення технічного обслуговування та персональні дані, підпис і номер свідоцтва пілота-власника, який видав цей сертифікат.

ПІДЧАСТИНА I - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.901. Перегляд льотної придатності повітряного судна

Щоб забезпечити чинність сертифіката льотної придатності повітряного судна, необхідно періодично проводити перегляд льотної придатності повітряного судна та записів з підтримання льотної придатності.

(a) Сертифікат перегляду льотної придатності видається відповідно до Доповнення III до цього додатка (Part-M) (Форма 15a EASA, 15b EASA або 15с EASA) після завершення задовільного перегляду льотної придатності. Сертифікат перегляду льотної придатності є дійсним протягом одного року.

(b) Повітряне судно у контрольованому середовищі - це повітряне судно:

(i) яке постійно перебувало протягом останніх 12 місяців під управлінням однієї організації з управління підтриманням льотної придатності, схваленої відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M), та

(ii) технічне обслуговування якого протягом останніх 12 місяців виконувалось організацією з технічного обслуговування, схваленою відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил. Це включає завдання з технічного обслуговування, зазначені в М.А.803 (b), виконані та передані до експлуатації відповідно до підпунктів (b) 2 або (b) 3 М.А.801.

(с) Для всіх повітряних суден, що використовуються авіаперевізниками, та повітряних суден з максимальною злітною масою, що перевищує 2730 кг, за винятком аеростатів, що знаходяться у контрольованому середовищі, організація, на яку посилається підпункт (b) цього пункту, що здійснює управління підтриманням льотної придатності повітряних суден, може за наявності відповідного схвалення та за умови відповідності вимогам підпункту (k) цього пункту, виконувати таке:

1. видавати сертифікат перегляду льотної придатності відповідно до М.А.710, та

2. для виданих нею сертифікатів перегляду льотної придатності, якщо повітряне судно залишалося у контрольованому середовищі, продовжувати двічі дію сертифіката перегляду льотної придатності кожного разу на один рік.

(d) Для всіх повітряних суден, що використовуються авіаперевізниками, та повітряних суден, максимальна злітна маса яких перевищує 2730 кг, за винятком аеростатів, які:

(i) не знаходяться в контрольованому середовищі, або

(ii) управління підтриманням льотної придатності яких здійснює організація з управління підтриманням льотної придатності, що не має привілеїв на виконання перегляду льотної придатності,

сертифікат перегляду льотної придатності має бути виданий компетентним органом у разі задовільних результатів оцінювання рекомендації, виданої організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленої належним чином відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M), надісланої разом із заявкою власника або експлуатанта. Ця рекомендація має базуватися на перегляді льотної придатності, виконаному відповідно до М.А.710.

(е) Для повітряних суден, що не використовуються авіаперевізниками, максимальна злітна маса яких складає 2730 кг та менше, а також для аеростатів, будь-яка організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M) та призначена власником або експлуатантом, може у разі відповідного схвалення та відповідності вимогам підпункту (k) цього пункту:

1. видавати сертифікат перегляду льотної придатності відповідно до М.А.710, та

2. для виданих нею сертифікатів перегляду льотної придатності, якщо повітряне судно залишалося у контрольованому середовищі під її управлінням, продовжувати двічі дію сертифіката перегляду льотної придатності кожного разу на один рік.

(f) Шляхом відступу від М.А.901 (с) 2 та М.А.901 (е) 2 для повітряних суден, що знаходяться у контрольованому середовищі, організація, на яку посилається підпункт (b) цього пункту, що здійснює управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, за умови відповідності підпункту (k) цього пункту, може двічі продовжити дію сертифіката перегляду льотної придатності строком на один рік, виданого компетентним органом або іншою організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленою відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M).

(g) Шляхом відступу від М.А.901 (е) та М.А.901 (і) 2 для повітряних суден ELA1, що не використовуються у комерційному повітряному транспорті та не використовуються у комерційній спеціалізованій експлуатації або експлуатації комерційної схваленої організації з підготовки пілотів (АТО), сертифікат перегляду льотної придатності також може бути виданий компетентним органом у разі задовільних результатів оцінювання на підставі надісланої разом із заявкою власника або експлуатанта рекомендації, зробленої персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, офіційно схваленим компетентним органом і який відповідає вимогам положень додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, а також вимогам, викладеним в М.А.707 (а) 2 (а). Ця рекомендація має базуватися на перегляді льотної придатності, виконаному відповідно до М.А.710, та не має видаватися на строк понад два послідовні роки.

(h) У разі виявлення потенційної загрози для безпеки польотів, компетентний орган має самостійно виконати перегляд льотної придатності та видати сертифікат перегляду льотної придатності.

(і) На додаток до підпункту (h) цього пункту компетентний орган може також самостійно виконувати перегляд льотної придатності та видавати сертифікат перегляду льотної придатності у таких випадках:

1. якщо повітряне судно знаходиться в управлінні організації з управління підтриманням льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M), що розташована у третій країні;

2. для всіх аеростатів та будь-яких інших повітряних суден з максимальною злітною масою 2730 кг та менше, за вимогою власника.

(j) У випадках, коли компетентний орган самостійно виконує перегляд льотної придатності та/або видає сертифікат перегляду льотної придатності, власник або експлуатант має надати компетентному органу:

1. документацію, яку вимагає компетентний орган, та

2. придатне приміщення у відповідному місці для його персоналу, та

3. (за потреби) підтримку персоналу, належним чином кваліфікованого відповідно до вимог додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил або до еквівалентних вимог щодо персоналу, викладених у 145.A.30 (j) (1) та (2) додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.

(k) Сертифікат перегляду льотної придатності не може бути виданий або продовжений у разі наявності свідчень або підстав вважати, що повітряне судно не є льотнопридатним.

(l) Для повітряних суден ELA1, що не використовуються в комерційній експлуатації, організація з технічного обслуговування, схвалена відповідно до додатка 2 (Part-145) або Підчастини F Розділу А додатка 1 (Part-M), яка виконує щорічний огляд, що міститься в програмі технічного обслуговування, може за наявності відповідного схвалення виконати перегляд льотної придатності і видати відповідний сертифікат перегляду льотної придатності у разі дотримання таких умов:

1. Організація призначає персонал з перегляду льотної придатності, який відповідає таким вимогам:

(a) Персонал з перегляду льотної придатності має сертифікаційне повноваження для відповідного повітряного судна;

(b) Персонал з перегляду льотної придатності має принаймні три роки досвіду роботи як персонал, який засвідчує технічне обслуговування;

(c) Персонал з перегляду льотної придатності є незалежним від процесу управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, яке перевіряється або є повністю відповідальним за процес управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, що перевіряється;

(d) Персонал з перегляду льотної придатності отримав знання щодо положень цього додатка (Part-М), що належать до управління підтриманням льотної придатності;

(e) Персонал з перегляду льотної придатності здобув знання щодо процедур організації з технічного обслуговування, що належать до перегляду льотної придатності та видачі сертифіката перегляду льотної придатності, про що документально підтверджено;

(f) Персонал з перегляду льотної придатності був офіційно прийнятий компетентним органом після проведення перегляду льотної придатності під наглядом компетентного органу або під наглядом персоналу з перегляду льотної придатності організації відповідно до процедури, схваленої компетентним органом;

(g) Персонал з перегляду льотної придатності виконав принаймні один перегляд льотної придатності за останній дванадцятимісячний період.

2. Перегляд льотної придатності виконується одночасно із щорічним оглядом, що міститься в програмі технічного обслуговування, та тією самою особою, яка засвідчує цей щорічний огляд, з можливістю використання положення, що міститься в M.A.710 (d), щодо виконання перегляду раніше на 90 днів.

3. Перегляд льотної придатності включає повний перегляд документації відповідно до M.A.710 (а).

4. Перегляд льотної придатності включає фізичний огляд повітряного судна відповідно до підпунктів (b) та (с) M.A.710.

5. Сертифікат перегляду льотної придатності Форма 15с EASA видається від імені організації з технічного обслуговування особою, яка виконувала перегляд льотної придатності, якщо встановлено, що:

(a) перегляд льотної придатності було виконано повністю та задовільно, та

(b) програму технічного обслуговування було переглянуто відповідно до M.A.710 (ga), та

(c) відсутні відомі невідповідності, що становлять загрозу безпеці польотів.

6. Копія виданого сертифіката перегляду льотної придатності надсилається до компетентного органу держави-члена реєстрації повітряного судна протягом 10 днів з дати видачі.

7. Компетентний орган держави-члена, який є державою реєстрації, повідомляється протягом 72 годин, якщо організація визначила, що перегляд льотної придатності є неостаточним або якщо перегляд відповідно до M.A.901 (l) 5 (b) доводить невідповідності на повітряному судні, пов’язані з неповнотою змісту програми технічного обслуговування.

8. Керівництво організації з технічного обслуговування (MOM або MOE) описує таке:

(a) Процедури для виконання переглядів льотної придатності і видачі відповідного сертифіката перегляду льотної придатності.

(b) Імена та прізвища персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, уповноваженого на виконання перегляду льотної придатності та видачу відповідного сертифіката перегляду льотної придатності.

(c) Процедури перегляду програми технічного обслуговування.

M.A.902. Чинність сертифіката перегляду льотної придатності

(a) Сертифікат перегляду льотної придатності втрачає чинність у разі:

1. призупинення або анулювання, або

2. призупинення або анулювання сертифіката льотної придатності, або

3. якщо повітряне судно не внесено до реєстру повітряних суден держави-члена, або

4. призупинення або анулювання сертифіката типу, на підставі якого було видано сертифікат льотної придатності.

(b) Повітряне судно не має виконувати польоти, якщо сертифікат льотної придатності недійсний або якщо:

1. підтримання льотної придатності повітряного судна чи будь-якого компонента, встановленого на повітряне судно, не відповідає вимогам цього додатка (Part-M), або

2. повітряне судно не відповідає типовій конструкції, схваленій компетентним органом, або

3. експлуатація повітряного судна здійснювалася з перевищенням обмежень, передбачених схваленим керівництвом з льотної експлуатації чи сертифікатом льотної придатності, без застосування відповідних заходів, або

4. повітряне судно потрапило у катастрофу або інцидент, що вплинуло на льотну придатність повітряного судна, але подальші відповідні дії щодо відновлення льотної придатності не були вжиті, або

5. модифікація або ремонт не відповідає вимогам Part-21.

(c) У разі здачі або анулювання сертифікат перегляду льотної придатності має бути повернутим до компетентного органу.

M.A.903. Передача повітряного судна у межах ЄС

(a) У разі зміни реєстрації повітряного судна у межах ЄС заявник має:

1. повідомити державу-члена, яка є державою попередньої реєстрації, про те, у якій державі-члені повітряне судно буде зареєстровано, а після цього

2. подати заявку до нової держави-члена на видачу нового сертифіката льотної придатності відповідно до Part-21.

(b) Незважаючи на положення M.A.902 (a) (3), раніше виданий сертифікат перегляду льотної придатності залишається дійсним до дати втрати його чинності.

M.A.904. Перегляд льотної придатності повітряного судна, що імпортується до ЄС

(а) У разі імпортування повітряного судна до реєстру держави-члена з третьої країни, заявник має:

1. подати заявку до держави-члена, яка є державою реєстрації, щодо видачі нового сертифіката льотної придатності відповідно до вимог Part-21, та

2. для повітряного судна, окрім нового, мати проведений задовільно перегляд льотної придатності відповідно до М.А.901, та

3. виконати всі роботи з технічного обслуговування, щоб відповідати схваленій програмі технічного обслуговування згідно з М.А.302.

(b) Переконавшись у тому, що повітряне судно відповідає застосовним вимогам, організація з управління підтриманням льотної придатності або організація з технічного обслуговування (якщо застосовно) має надіслати задокументовану рекомендацію для видачі сертифіката перегляду льотної придатності державі-члену, яка є державою реєстрації.

(c) Власник має забезпечити доступ для проведення інспектування повітряного судна державі-члену, яка є державою реєстрації.

(d) Новий сертифікат льотної придатності буде виданий державою-членом, яка є державою реєстрації, після того, як вона пересвідчилась щодо відповідності повітряного судна вимогам положень Part-21.

(e) Держава-член має також видати сертифікат перегляду льотної придатності, який, як правило, є дійсним протягом одного року, якщо держава-член не має підстав з причин безпеки польотів обмежити термін його дії.

M.A.905. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цього додатка (Part-М), яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цього додатка (Part-М), яка може знизити стандарт безпеки та ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про недоліки згідно з M.B.903 відповідальна особа або організація, визначені в M.A.201, повинні розробити план коригувальних дій і продемонструвати коригувальні дії, включаючи відповідні коригувальні дії для попередження повторення недоліків та причин їх появи, які задовольнять компетентний орган, у термін, погоджений з цим органом.

РОЗДІЛ B - ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

M.B.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні вимоги, яких має дотримуватися компетентний орган, який є відповідальним за застосування та забезпечення дотримання положень Розділу A цього додатка (Part-M).

M.B.102. Компетентний орган

(a) Загальні положення

Держава-член має визначити компетентний орган, до обов’язків якого належать видача, продовження дії, зміна, призупинення або анулювання сертифікатів, а також нагляд за підтриманням льотної придатності. Цей компетентний орган запроваджує письмові процедури та організаційну структуру.

(b) Ресурси

Кількість персоналу має бути достатньою для виконання вимог, передбачених цим розділом.

(c) Кваліфікація та підготовка

Весь персонал, залучений до діяльності щодо цього додатка, має бути відповідно кваліфікований та мати відповідні знання, досвід, початкову підготовку та підготовку з підтримання кваліфікації з метою виконання покладених на нього завдань.

(d) Процедури

Компетентний орган запроваджує процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-M).

З метою забезпечення постійної відповідності процедури мають переглядатися з внесенням відповідних змін.

M.B.104. Ведення записів

(a) Компетентний орган має запровадити систему ведення записів, яка дає змогу належним чином простежити процес видачі, продовження дії, зміни, призупинення або анулювання кожного сертифіката.

(b) Записи для здійснення нагляду за діяльністю схвалених відповідно до цього додатка (Part-M) організацій мають містити принаймні:

1. заявку на видачу схвалення організації;

2. сертифікат схвалення організації, включаючи будь-які зміни до нього;

3. копію програми аудитів, що визначає дати запланованих аудитів і дати їх фактичного проведення;

4. записи компетентного органу щодо постійного нагляду, включаючи всі записи про аудити;

5. копії всього відповідного листування;

6. докладні відомості про будь-які винятки та застосовані санкції;

7. будь-який звіт інших компетентних органів щодо нагляду за організацією;

8. керівництво організації, а також зміни до нього;

9. копію будь-якого іншого документа, безпосередньо схваленого компетентним органом.

(c) Строк зберігання записів, передбачених підпунктом (b) цього пункту, має становити щонайменше чотири роки.

(d) Мінімальний перелік записів для здійснення нагляду за кожним повітряним судном має містити принаймні копію:

1. сертифіката льотної придатності повітряного судна;

2. сертифікатів перегляду льотної придатності;

3. рекомендації організації відповідно до Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M);

4. звітів про результати переглядів льотної придатності, проведених безпосередньо державою-членом;

5. всього відповідного листування щодо повітряного судна;

6. докладних відомостей про будь-які винятки та застосовані санкції;

7. будь-якого документа, схваленого компетентним органом відповідно до цього додатка (Part-M) або додатка 2 (Part-ARO) до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації».

(e) Записи, зазначені у підпункті (d) цього пункту, мають зберігатися протягом двох років після того, як повітряне судно назавжди було знято з експлуатації.

(f) Всі записи, визначені у M.B.104, мають бути надані на вимогу іншої держави-члена чи Агентства.

M.B.105. Взаємний обмін інформацією

(a) З метою сприяння підвищенню рівня безпеки польотів компетентні органи мають брати участь у взаємному обміні всією необхідною інформацією.

(b) Без упередження щодо компетенції держав-членів у разі виникнення потенційної загрози безпеці польотів щодо декількох держав-членів пов’язані компетентні органи мають сприяти один одному щодо вживання необхідних заходів з нагляду.

ПІДЧАСТИНА B - ОБОВ’ЯЗКИ

M.B.201. Обов’язки

Компетентні органи, зазначені у M.1, забезпечують проведення інспекцій та перевірок з метою підтвердження відповідності вимогам цього додатка (Part-M).

ПІДЧАСТИНА C - ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.301. Програма технічного обслуговування

(a) За винятком тих випадків, коли власник оформив заяву програми технічного обслуговування відповідно до M.A.302 (h), компетентний орган повинен переконатися, що програма технічного обслуговування відповідає вимогам M.A.302.

(b) Якщо інше не передбачено у M.A.302 (с) та M.A.302 (h), програма технічного обслуговування та зміни до неї мають бути схвалені безпосередньо компетентним органом.

(c) У разі непрямого схвалення процедура програми технічного обслуговування має бути схвалена компетентним органом через керівництво з управління підтриманням льотної придатності.

(d) З метою схвалення програми технічного обслуговування відповідно до підпункту (b) цього пункту компетентний орган повинен мати доступ до всіх даних, визначених підпунктами (d), (е), (f) та (h) M.A.302.

M.B.302. Винятки

Усі винятки, дозволені відповідно до частини шостої статті 11 Повітряного кодексу України, мають бути задокументовані та мають зберігатися компетентним органом.

M.B.303. Моніторинг підтримання льотної придатності повітряних суден

(a) Компетентний орган має розробити програму інспекцій, базуючись на оцінці ризиків з метою моніторингу стану льотної придатності парку повітряних суден, внесених до його реєстру.

(b) Програма інспекцій має включати вибіркові інспекції виробів повітряних суден і повинна охоплювати всі аспекти ключових елементів ризику льотної придатності.

(c) Інспекції виробів мають вибірково перевіряти досягнуті стандарти льотної придатності, базуючись на застосовних вимогах, та виявляти будь-які недоліки.

(d) Будь-які виявлені недоліки мають бути класифіковані відповідно до вимог цього додатка (Part-M), підтверджені у письмовому вигляді та надані особі чи організації, що є відповідальною згідно з M.A.201. Компетентний орган повинен запровадити процес для аналізу недоліків за їх значимістю для безпеки.

(e) Компетентний орган має вести записи щодо всіх недоліків та дій щодо їх остаточного усунення.

(f) Якщо під час проведення інспектування повітряного судна виявлено докази невідповідності вимогам цього додатка або іншим авіаційним правилам України, недоліки мають розглядатися як передбачено відповідними авіаційними правилами України.

(g) Для забезпечення (за потреби) відповідних санкцій компетентний орган має обмінюватися інформацією про невідповідності, виявлені відповідно до підпункту (f) цього пункту, з іншими компетентними органами.

M.B.304. Анулювання та призупинення

Компетентний орган повинен:

(a) призупинити дію сертифіката перегляду льотної придатності за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози для безпеки польотів, або

(b) призупинити дію або анулювати сертифікат перегляду льотної придатності відповідно до M.B.903 (1).

ПІДЧАСТИНА D - СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(зарезервовано)

ПІДЧАСТИНА E - КОМПОНЕНТИ

(зарезервовано)

ПІДЧАСТИНА F - ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

M.B.601. Заявка

Якщо виробничі приміщення та площі з технічного обслуговування розташовані на території більше ніж однієї держави-члена, перевірки та постійний нагляд за схваленням мають здійснюватися спільно з компетентними органами держав-членів, на території яких розташовані інші виробничі приміщення та площі з технічного обслуговування.

M.B.602. Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам підпунктів (a) та (b) M.A.606 компетентний орган має офіційно підтвердити заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в підпунктах (a) та (b) M.A.606 цього додатка (Part-M).

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених у керівництві організації з технічного обслуговування, вимогам Підчастини F Розділу A цього додатка (Part-M) і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника у заяві про зобов’язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам Підчастини F Розділу A цього додатка (Part-M).

(d) Під час перевірки з метою надання схвалення слід провести принаймні одну зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона повною мірою розуміє важливість схвалення та причину підписання зобов’язання у керівництві організації щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

(e) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді та подані організації-заявнику.

(f) Компетентний орган має вести записи щодо усіх недоліків, дій щодо їх остаточного усунення (дій, необхідних для остаточного усунення недоліків) та рекомендацій.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та остаточно прийняті компетентним органом до видачі схвалення.

M.B.603. Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення Форму 3 EASA (Доповнення V до цього додатка (Part-M)), який включає обсяг схвалення, якщо організація з технічного обслуговування відповідає застосовним пунктам цього додатка (Part-M).

(b) Компетентний орган має зазначити умови, що додаються до схвалення у сертифікаті схвалення Форма 3 EASA.

(c) Номер схвалення зазначається у сертифікаті схвалення Форма 3 EASA у спосіб, визначений Агентством.

M.B.604. Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить дати, коли заплановано проведення аудитів, і дати, коли аудити було проведено, для всіх схвалених відповідно до вимог Підчастини F Розділу В цього додатка (Part-M) організацій з технічного обслуговування, що знаходяться під його наглядом.

(b) Кожна організація має бути повністю перевірена за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді та подані організації-заявнику.

(d) Компетентний орган має вести записи щодо усіх недоліків, дій щодо їх остаточного усунення (дій, необхідних для остаточного усунення недоліків) та рекомендацій.

(e) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона залишається належним чином проінформованим про важливі питання, які виникають під час аудитів.

M.B.605. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів виявлено підтвердження невідповідності вимогам цього додатка (Part-M), компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліку рівня 1 - вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або призупинення схвалення організації з технічного обслуговування в цілому або частково залежно від серйозності недоліку рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних дій;

2. у разі недоліку рівня 2 - визначає період впровадження коригувальних дій залежно від характеру недоліку, який не має бути більшим, ніж три місяці. За певних обставин наприкінці цього першого періоду і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей тримісячний період відповідно до задовільного плану коригувальних дій.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного призупинення дії наданого організації схвалення.

M.B.606. Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації, про які було повідомлено відповідно до M.А.617.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати схвалена організація з технічного обслуговування під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути призупинено з огляду на характер або обсяг змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві організації з технічного обслуговування:

1. У разі прямого схвалення змін відповідно до М.А.604 (b) компетентний орган, перш ніж офіційно повідомляти схвалену організацію про схвалення, має перевірити відповідність визначених у керівництві процедур вимогам цього додатка (Part-M).

2. У разі використання процедури непрямого схвалення змін відповідно до М.А.604 (с) компетентний орган має забезпечити:

(i) що зміни залишаються незначними, а також

(ii) що він має належний контроль за схваленням змін, щоб забезпечити їх відповідність вимогам цього додатка (Part-M).

М.B.607. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення

Компетентний орган має:

(a) призупинити сертифікат схвалення за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози безпеці польотів, або

(b) призупинити, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до положень M.B.605.

ПІДЧАСТИНА G -  ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ  ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.701. Заявка

(a) У випадку авіаперевізників компетентний орган має отримати на схвалення разом з початковою заявкою на сертифікат експлуатанта та (якщо застосовно) для схвалення будь-яких заявлених змін, а також щодо кожного типу повітряних суден, що експлуатуватиметься:

1. керівництво з управління підтриманням льотної придатності;

2. програми технічного обслуговування повітряних суден експлуатанта;

3. технічний бортовий журнал повітряного судна;

4. (якщо застосовно) технічні умови договорів з технічного обслуговування, укладені між організацією з управління підтриманням льотної придатності та організацією з технічного обслуговування, схваленою відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.

(b) Якщо виробничі приміщення та площі розташовано на території більше ніж однієї держави-члена, перевірки та постійний нагляд за схваленням мають здійснюватися спільно з компетентними органами держав-членів, на території яких розташовано інші виробничі приміщення та площі з технічного обслуговування.

M.B.702. Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам підпунктів (a), (c) і (d) M.A.706 та M.A.707 компетентний орган має офіційно підтвердити заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в підпунктах (a), (c) і (d) M.A.706 та M.A.707.

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених у керівництві з управління підтриманням льотної придатності, вимогам Підчастини G Розділу А цього додатка (Part-M), і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника у заяві про зобов’язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M).

(d) Під час перевірки з метою надання схвалення слід провести принаймні одну зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона повною мірою розуміє важливість схвалення та причину підписання зобов’язання у керівництві організації щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

(e) Усі невідповідності має бути підтверджено в письмовому вигляді та подано організації-заявнику.

(f) Компетентний орган має вести записи щодо усіх недоліків, дій щодо їх остаточного усунення (дій, необхідних для остаточного усунення недоліків) та рекомендацій.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та остаточно прийняті компетентним органом до видачі схвалення.

M.B.703. Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення Форму 14 EASA (Доповнення VI до цього додатка (Part-M)), який включає обсяг схвалення, коли організація з управління підтриманням льотної придатності відповідає вимогам Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M).

(b) Компетентний орган має зазначити умови дії схвалення у сертифікаті схвалення Форма 14 EASA.

(c) Номер схвалення зазначається у сертифікаті схвалення Форма 14 EASA у спосіб, визначений Агентством.

(d) У випадку авіаперевізників наведена у Формі 14 EASA інформація буде внесена до сертифіката експлуатанта.

M.B.704. Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить дати, коли заплановано проведення аудитів, і дати, коли аудити було проведено, для всіх схвалених відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M) організацій з управління підтриманням льотної придатності, що знаходяться під його наглядом.

(b) Кожна організація має бути повністю перевірена за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Один раз на 24 місяці має здійснюватися вибіркова інспекція окремих повітряних суден, що знаходяться під управлінням організації, схваленої відповідно до Підчастини G Розділу B цього додатка (Part-M). Обсяг перевірки визначається компетентним органом за результатами попередніх аудитів і раніше проведених інспекцій.

(d) Усі недоліки має бути підтверджено в письмовому вигляді та подано організації-заявнику.

(e) Компетентний орган має вести записи щодо усіх недоліків, дій щодо їх остаточного усунення (дій, необхідних для остаточного усунення недоліків) та рекомендацій.

(f) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона залишається належним чином проінформованим про важливі питання, які виникають під час аудитів.

M.B.705. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено підтвердження невідповідності вимогам цього додатка (Part-M), компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліку рівня 1 - вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або призупинення схвалення організації з технічного обслуговування в цілому або частково залежно від серйозності недоліку рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних дій;

2. у разі недоліку рівня 2 - визначає період впровадження коригувальних дій залежно від характеру недоліку, який не має бути більшим, ніж три місяці. За певних обставин наприкінці цього першого періоду і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей тримісячний період відповідно до задовільного плану коригувальних дій.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду, останній вживає заходів із часткового або повного призупинення дії, наданого організації схвалення.

M.B.706. Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації, про які було повідомлено відповідно до M.А.713.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути призупинено з огляду на характер або ступінь змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві з управління підтриманням льотної придатності:

1. У разі прямого схвалення змін відповідно до М.А.704 (b) компетентний орган, перш ніж офіційно повідомляти схвалену організацію про схвалення, має перевірити відповідність визначених у керівництві процедур вимогам цього додатка (Part-M).

2. У разі використання процедури непрямого схвалення змін відповідно до М.А.704 (с) компетентний орган має забезпечити:

(i) що зміни залишаються незначними, а також

(ii) що він має належний контроль за схваленням змін, щоб забезпечити їх відповідність вимогам цього додатка (Part-M).

M.B.707. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення

Компетентний орган має:

(a) призупинити сертифікат схвалення за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози безпеці польотів, або

(b) призупинити, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до положень M.B.705.

ПІДЧАСТИНА H - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ (CRS)

(зарезервовано)

ПІДЧАСТИНА I - СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.901. Оцінка рекомендацій

Після отримання заявки та відповідної рекомендації щодо сертифіката перегляду льотної придатності відповідно до M.A.901:

1. Відповідний кваліфікований персонал компетентного органу має перевірити, що заява про відповідність, що міститься у рекомендації, підтверджує, що було виконано повний перегляд льотної придатності відповідно до M.A.710.

2. Компетентний орган має перевірити та може запросити додаткову інформацію, необхідну для проведення оцінки рекомендації.

M.B.902. Перегляд льотної придатності компетентним органом

(a) У разі проведення компетентним органом перегляду льотної придатності та видачі сертифіката перегляду льотної придатності Форма 15a EASA (Доповнення III до цього додатка (Part-M)), компетентний орган має виконати перегляд льотної придатності відповідно до вимог M.A.710.

(b) Щоб виконувати перегляд льотної придатності, компетентний орган повинен мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності.

1. Для всіх повітряних суден, що використовуються авіаперевізниками, та повітряних суден з максимальною злітною масою понад 2730 кг, за винятком аеростатів, такий персонал повинен мати:

(a) щонайменше п’ять років досвіду з підтримання льотної придатності, та

(b) відповідне свідоцтво, передбачене додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, або визнану національними правилами кваліфікацію персоналу з технічного обслуговування повітряних суден відповідної категорії (якщо пункт 5 розділу V до цих Авіаційних правил посилається на національні правила) або авіаційну освіту чи її національний еквівалент, та

(c) формальне авіаційне навчання з технічного обслуговування, та

(d) посаду з відповідними обов’язками.

Незважаючи на підпункти (а)–(d) цього пункту, вимоги, викладені в M.В.902 (b) 1 (b), можуть бути замінені п’ятирічним досвідом роботи з підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у M.A.902 (b) 1 (а).

2. Для повітряних суден, що не використовуються авіаперевізниками і мають максимальну злітну масу 2730 кг і менше, та для аеростатів, такий персонал повинен мати:

(a) щонайменше три роки досвіду з підтримання льотної придатності, та

(b) відповідне свідоцтво, передбачене додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, або визнану національними правилами кваліфікацію персоналу з технічного обслуговування повітряних суден відповідної категорії (якщо пункт 5 розділу V до цих Авіаційних правил посилається на національні правила) або авіаційну освіту чи її національний еквівалент, та

(c) відповідне авіаційне навчання з технічного обслуговування, та

(d) посаду з відповідними обов’язками.

Незважаючи на підпункти (а)–(d), вимоги, зазначені в M.В.902 (b) 2 (b), можуть бути замінені чотирирічним досвідом роботи з підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у M.В.902 (b) 2 (а).

(c) Компетентний орган має вести записи щодо всього персоналу з перегляду льотної придатності, які мають включати детальну інформацію щодо будь-якої відповідної кваліфікації разом зі стислим описом відповідного досвіду з управління підтриманням льотної придатності та підготовки.

(d) У разі проведення перегляду льотної придатності компетентний орган повинен мати доступ до відповідних даних, визначених у M.A.305, M.A.306 та M.A.401.

(е) Персонал з перегляду льотної придатності має видати Форму 15а EASA після успішного завершення перегляду льотної придатності.

M.B.903. Недоліки

Якщо під час інспекції повітряних суден або за допомогою інших засобів виявлено підтвердження невідповідності вимогам цього додатка (Part-M), компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліку рівня 1 - компетентний орган має вимагати вжиття відповідних коригувальних дій перед наступним польотом та термінові дії мають бути вжиті компетентним органом для анулювання або призупинення дії сертифіката перегляду льотної придатності;

2. у разі недоліку рівня 2 - коригувальні дії, що вимагаються компетентним органом, мають відповідати характеру недоліку.

Заступник директора
департаменту льотної
придатностіВ. ОвчинніковДоповнення I до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ I (APPENDIX I)
Договір з підтримання льотної придатності

1. У разі укладення власником/експлуатантом відповідно до M.A.201 договору з організацією з управління підтриманням льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цього додатка (Part-M), на виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності, на вимогу компетентного органу власник/експлуатант має надіслати копію такого договору компетентному органу держави-члена, яка є державою реєстрації, після підписання цього договору обома сторонами.

2. Договір має розроблятися з урахуванням вимог цього додатка (Part-M) і має визначати зобов’язання його сторін, що підписали договір, щодо підтримання льотної придатності повітряного судна.

3. Договір має включати принаймні такі відомості:

реєстрація повітряного судна;

тип повітряного судна;

серійний номер повітряного судна;

прізвище та ім’я власника чи зареєстрованого орендаря повітряного судна або відомості про компанію, включаючи місцезнаходження або місце проживання;

відомості про організацію з управління підтриманням льотної придатності, включаючи місцезнаходження;

тип експлуатації.

4. У Договорі має бути зазначено таке:

«Власник/експлуатант доручає організації з управління підтриманням льотної придатності здійснювати управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, розробляти програму технічного обслуговування, що має бути схвалена компетентним органом, який зазначено в пункті М.1, а також організовувати технічне обслуговування повітряного судна відповідно до зазначеної програми технічного обслуговування.

Відповідно до цього договору обидві сторони зобов’язуються дотримуватися відповідних зобов’язань, передбачених цим договором.

Власник/експлуатант у повному розумінні зазначеного далі заявляє, що вся надана організації з управління підтриманням льотної придатності інформація щодо підтримання льотної придатності повітряного судна є та залишатиметься точною та що повітряне судно не підлягатиме змінам без попереднього погодження організації з управління підтриманням льотної придатності.

У разі будь-якого порушення умов цього договору будь-якою із сторін договір анулюється. У такому разі власник/експлуатант є повністю відповідальним за виконання будь-якого завдання, пов’язаного з підтриманням льотної придатності повітряного судна, і власник зобов’язується протягом двох повних тижнів повідомити про це компетентний орган держави-члена, що є державою реєстрації.».

5. У разі укладення власником/експлуатантом договору з організацією з управління підтриманням льотної придатності відповідно до M.A.201 обов’язки між сторонами розподіляються так:

5.1. Обов’язки організації з управління підтриманням льотної придатності:

1. обсяг схвалення включає відповідний тип повітряного судна;

2. додержуватися нижчезазначених умов підтримання льотної придатності повітряного судна:

(a) розробляти програму технічного обслуговування для повітряного судна, включно з будь-якою програмою надійності (якщо застосовно);

(b) зазначати завдання з технічного обслуговування (у програмі технічного обслуговування), що можуть бути виконані пілотом-власником відповідно до M.A.803 (c);

(c) організовувати схвалення програми технічного обслуговування повітряного судна;

(d) надавати власнику/експлуатанту копію програми технічного обслуговування повітряного судна після її схвалення;

(e) організовувати перехідний огляд повітряного судна з попередньої програми технічного обслуговування;

(f) організовувати виконання усіх робіт з технічного обслуговування схваленою організацією з технічного обслуговування;

(g) організовувати виконання всіх застосовних директив льотної придатності;

(h) організовувати усунення схваленою організацією з технічного обслуговування всіх дефектів, виявлених під час проведення планового технічного обслуговування, переглядів льотної придатності або тих, про які повідомив власник, здійснювати координацію планового технічного обслуговування, виконання директив льотної придатності, заміни компонентів з обмеженим ресурсом та виконання вимог щодо оглядів компонентів;

(i) кожного разу повідомляти власника, коли повітряне судно необхідно передати схваленій організації з технічного обслуговування;

(j) вести всі технічні записи;

(k) зберігати всі технічні записи;

3. організовувати схвалення будь-якої модифікації повітряного судна відповідно до вимог Part-21, перш ніж її буде виконано;

4. організовувати схвалення будь-якого ремонту повітряного судна відповідно до вимог Part-21, перш ніж його буде виконано;

5. повідомляти компетентний орган держави-члена, що є державою реєстрації, про випадки ухилення власника від передачі повітряного судна схваленій організації з технічного обслуговування на вимогу схваленої організації;

6. повідомляти компетентний орган держави-члена, що є державою реєстрації, про кожний випадок порушення умов цього договору;

7. забезпечувати вчасне виконання перегляду льотної придатності повітряного судна та гарантувати, що сертифікат перегляду льотної придатності видано або рекомендацію направлено компетентному органу держави-члена, що є державою реєстрації;

8. протягом 10 днів надсилати копію будь-якого виданого чи продовженого сертифіката перегляду льотної придатності повітряного судна компетентному органу держави-члена, що є державою реєстрації;

9. надавати всі звіти про події, передбачені застосовними правилами;

10. повідомляти компетентний орган держави-члена, що є державою реєстрації, про розірвання цього договору будь-якою з його сторін.

5.2. Обов’язки власника/експлуатанта:

1. мати загальне розуміння схваленої програми технічного обслуговування;

2. мати загальне розуміння цього додатка (Part-M);

3. передавати повітряне судно схваленій організації з технічного обслуговування, погодженій з організацією з управління підтриманням льотної придатності, у відповідний термін за запитом організації з управління підтриманням льотної придатності;

4. не виконувати модифікації повітряного судна без попередньої консультації із організацією з управління підтриманням льотної придатності;

5. повідомляти організацію з управління підтриманням льотної придатності про всі роботи з технічного обслуговування, що були виконані, як виняток, без відома та не під контролем організації з управління підтриманням льотної придатності;

6. повідомляти організацію з управління підтриманням льотної придатності через формуляр про всі дефекти, виявлені під час експлуатації;

7. повідомляти компетентний орган держави-члена, що є державою реєстрації, про розірвання цього договору будь-якою з його сторін;

8. повідомляти організацію з управління підтриманням льотної придатності та компетентний орган держави-члена, що є державою реєстрації, про продаж повітряного судна;

9. подавати всі звіти про події передбачені застосовними правилами;

10. регулярно інформувати організацію з управління підтриманням льотної придатності щодо годин нальоту та будь-яких інших даних щодо експлуатації, які стосуються повітряного судна, за домовленістю із організацією з управління підтриманням льотної придатності;

11. вносити сертифікат передачі до експлуатації до формуляра, як зазначено в М.А.803 (d), у разі виконання технічного обслуговування пілотом-власником без перевищення обмежень переліку завдань з технічного обслуговування, як зазначено у схваленій програмі технічного обслуговування відповідно до М.А.803 (с);

12. інформувати організацію з управління підтриманням льотної придатності не пізніше ніж протягом 30 днів після виконання пілотом-власником будь-якого завдання з технічного обслуговування відповідно до М.А.305 (а).Доповнення II до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ II (APPENDIX II)
Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1 EASA


Доповнення III до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ III (APPENDIX III)
Сертифікат перегляду льотної придатності - Форма 15 EASAДоповнення IV до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ IV (APPENDIX IV)
Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з технічного обслуговування, на які є посилання в Підчастині F Розділу А додатка 1 (Part-M) та додатку 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил

1. За винятком того, як це визначено в пункті 12 для невеликих організацій, таблиця в пункті 13 встановлює стандартну систему для схвалення організації з технічного обслуговування відповідно до Підчастини F Розділу А цього додатка (Part-M) та додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил. Організація має отримати схвалення в межах від одного класу і рейтингу з обмеженнями до всіх класів і рейтингів з обмеженнями.

2. Додатково до таблиці, зазначеної в пункті 13, від схваленої організації з технічного обслуговування вимагається визначити обсяг робіт у керівництві організації з технічного обслуговування. Дивись також пункт 11.

3. У межах схвалень класу (класів) та рейтингу (рейтингів), виданих компетентним органом, обсяг робіт, зазначених у керівництві організації з технічного обслуговування, визначає точні обмеження схвалення. Таким чином, дуже важливо, щоб схвалені клас(и) та категорія(ї), і обсяг робіт організації збігалися.

4. Категорія класу-рейтингу А означає, що схвалена організація з технічного обслуговування може виконувати технічне обслуговування повітряного судна та будь-якого компонента (включаючи двигуни та/або додаткові силові установки (ДСУ)) відповідно до даних для технічного обслуговування повітряного судна або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних для технічного обслуговування компонента, тільки якщо такі компоненти встановлено на повітряне судно. Проте схвалена організація з технічного обслуговування рейтингу А може тимчасово зняти компонент для виконання технічного обслуговування, щоб покращити доступ до цього компонента, за винятком, якщо таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового технічного обслуговування, що не прийнятно для умов цього пункту. Це має бути відображено як процедура контролю в керівництві організації з технічного обслуговування та схвалено компетентним органом. Секція обмежень визначатиме обсяг такого технічного обслуговування, таким чином вказуючи на обсяг схвалення.

5. Категорія класу-рейтингу В означає, що схвалена організація з технічного обслуговування може виконувати технічне обслуговування на невстановленому двигуні та/або ДСУ та компонентах двигуна та/або ДСУ відповідно до даних для технічного обслуговування двигуна та/або ДСУ або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних для технічного обслуговування компонентів тільки тоді, коли такі компоненти встановлено на двигун та/або ДСУ. Проте схвалена організація з технічного обслуговування рейтингу В може тимчасово зняти компонент для виконання технічного обслуговування, щоб покращити доступ до цього компонента, за винятком, коли таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового технічного обслуговування, що не прийнятно для умов цього пункту. Секція обмежень визначатиме обсяг такого технічного обслуговування, таким чином вказуючи на обсяг схвалення. Схвалена організація з технічного обслуговування з категорією класу-рейтингу В може також виконувати технічне обслуговування на встановленому двигуні під час лінійного або базового технічного обслуговування відповідно до процедури контролю, яка викладена в керівництві організації з технічного обслуговування та схвалена компетентним органом. Обсяг робіт, зазначений у керівництві організації з технічного обслуговування, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

6. Категорія класу-рейтингу С означає, що схвалена організація з технічного обслуговування може виконувати технічне обслуговування на невстановлених компонентах (за винятком двигунів та ДСУ), які призначаються для встановлення на повітряне судно чи двигун / ДСУ. Секція обмежень визначатиме обсяг такого технічного обслуговування, таким чином вказуючи на обсяг схвалення. Схвалена організація з технічного обслуговування з категорією клас-рейтингу С може також виконувати технічне обслуговування на встановленому компоненті під час лінійного або базового технічного обслуговування або у виробничих приміщеннях та площах технічного обслуговування двигуна / ДСУ відповідно до процедури контролю, яка викладена в керівництві організації з технічного обслуговування та схвалена компетентним органом. Обсяг робіт, зазначений у керівництві організації з технічного обслуговування, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

7. Категорія класу-рейтингу D самодостатня і не обов’язково належить до конкретних повітряних суден, двигуна чи іншого компонента. D1 рейтинг - неруйнівний контроль (NDT) потрібен тільки для схваленої організації з технічного обслуговування, яка виконує неруйнівний контроль, як окреме завдання для іншої організації. Cхвалена організація з технічного обслуговування з категорією класу-рейтингу А, В чи С може виконувати неруйнівний контроль на виробах, на яких вона виконує технічне обслуговування, без потреби схвалення відповідно до класу-рейтингу D1 за умови, що керівництво організації з технічного обслуговування містить процедури неруйнівного контролю.

8. У разі схвалення організації з технічного обслуговування відповідно до додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, категорія класу-рейтингу А поділяється на базове та лінійне технічне обслуговування. Організація з технічного обслуговування може бути схвалена як на виконання лінійного так і базового технічного обслуговування або на обидва види технічного обслуговування. Слід зазначити, що виробнича база, на якій виконується лінійне технічне обслуговування, яка знаходиться на основній базі, вимагає схвалення на виконання лінійного технічного обслуговування.

9. Секція «Обмеження» передбачена для того, щоб надати компетентним органам максимальну гнучкість під час схвалення конкретної організації. Рейтинги мають бути згадані у схваленні, тільки коли відповідно обмежені. Таблиця в пункті 13 визначає типи можливих обмежень. Якщо технічне обслуговування перелічується для кожного класу-рейтингу, то можна зазначити завдання з технічного обслуговування, а не тип повітряного судна, двигуна чи виробника, якщо це є більш належним для організації (прикладом може бути встановлення та пов’язане технічне обслуговування систем авіоніки). Таке посилання в секції обмеження указує, що організація з технічного обслуговування схвалена для виконання технічного обслуговування в межах до та включаючи, зокрема, ці конкретні типи/завдання.

10. Якщо зроблено посилання на серії, тип і групу в секції обмежень класів А та В, серії означають конкретні серії типу, такі як Аirbus 300 або 310, або 319, або Boeing 737-300, або RB211-524, або Cessna 150, або Cessna 172, або Beech 55, або континентальний О-200 тощо; тип означає конкретний тип або модель, такі як Аirbus 310-240, або RB211-524 В4, або Cessna 172RG тощо; може наводитись будь-яка кількість типів чи серій; група означає, наприклад, повітряні судна Cessna з одним поршневим двигуном або поршневі двигуни Lycoming без наддуву тощо.

11. Якщо використовується великий перелік можливих робіт, який може зазнавати частих змін, такі зміни можуть впроваджуватись відповідно до процедури непрямого схвалення, зазначеної в М.А.604 (с) та М.В.606 (с) або 145.А.70 (с) та 145.В.40 (якщо застосовно).

12. Організація з технічного обслуговування, що наймає тільки одну особу, яка і планує, і виконує все технічне обслуговування, може мати тільки обмежений обсяг схвалених рейтингів. Максимально можливі обмеження наведено нижче:

Клас

Рейтинг

Обмеження

Клас «Повітряні судна»

Рейтинг А2 «Літаки 5700 кг і нижче»

З поршневим двигуном 5700 кг і нижче

Клас «Повітряні судна»

Рейтинг А3 «Вертольоти»

З одним поршневим двигуном 3175 кг і нижче

Клас «Повітряні судна»

Рейтинг А4 «Повітряні судна, інші ніж А1, А2, А3»

Немає обмежень

Клас «Двигуни»

Рейтинг В2 Поршневі

Менше 450 кінських сил

Клас «Компоненти (крім двигунів чи ДСУ в зборі)»

Рейтинг від С1 до С22

Згідно з переліком можливостей

Клас «Спеціальні види робіт»

D1 Неруйнівний контроль

Метод(и) неруйнівного контролю мають бути зазначені

Слід зазначити, що така організація може бути в подальшому обмежена компетентним органом в обсязі схвалень залежно від можливостей конкретної організації.

13. Таблиця

Клас

Рейтинг

Обмеження

Базове ТО

Лінійне ТО

Повітряні судна

А1 «Літаки понад 5700 кг»

[Рейтинг для організації з технічного обслуговування, схваленої відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил]
[Має зазначатись виробник, група, тип чи серія літака та/або завдання з технічного обслуговування]
Приклад: Airbus A320 Series

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

А2 «Літаки 5700 кг і нижче»

[Має зазначатись виробник, група, тип чи серія літака та/або завдання з ТО]
Приклад: DHC-6 Twin Otter Series
Зазначається чи надано привілеї щодо видачі рекомендації та сертифіката перегляду льотної придатності (лише для повітряних суден ELA1, що не використовуються в комерційній експлуатації)

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

А3 «Вертольоти»

[Має зазначатись виробник, група, тип чи серія вертольота та/або завдання з технічного обслуговування]
Приклад: Robinson R44

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

Рейтинг А4 «Повітряні судна, інші ніж А1, А2, А3»

[Має зазначатись категорія повітряного судна (планер, аеростат, дирижабль тощо), виробник, група, тип чи серія та/або завдання з технічного обслуговування] Зазначається чи надано привілеї щодо видачі рекомендації та сертифіката перегляду льотної придатності (лише для повітряних суден ELA1, що не використовуються в комерційній експлуатації)

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

[Так/Ні] [Yes/No] (*)

Двигуни

В1 Газотурбінні

[Має зазначатись тип чи серія двигуна та/або завдання з технічного обслуговування]
Приклад: PT6A Series

В2 Поршневі

[Має зазначатись виробник, група, тип чи серія двигуна та/або завдання з технічного обслуговування]

В3 ДСУ

[Має зазначатись виробник, тип чи серія двигуна та/або завдання з технічного обслуговування]

Компоненти (крім двигунів чи ДСУ в зборі)

С1 Система кондиціювання та наддув

[Має зазначатись тип повітряного судна, або виробник повітряного судна, або виробник компонента, або конкретний компонент та/або перехресне посилання на перелік робіт, зазначений у керівництві, та/або завдання з технічного обслуговування]
Приклад: PT6A Fuel Control

С2 Обладнання автоматичного керування польотом

С3 Зв’язкове і пілотажно-навігаційне обладнання

С4 Двері - Люки

С5 Система електропостачання та освітлення

С6 Обладнання

С7 Двигун - ДСУ

С8 Органи управління польотом

С9 Паливна система

С10 Гвинти вертольотів

С11 Трансмісія вертольотів

С12 Гідравлічна система

С13 Система індикації, накопичення та зберігання польотних даних

С14 Шасі

С15 Кисневе обладнання

С16 Повітряні гвинти

С17 Пневматична система

С18 Система захисту від пожежі, дощу, обледеніння

С19 Вікна

С20 Деталі конструкції

С21 Водний баласт

С22 Засоби збільшення тяги

Спеціалізовані види обслуговування

D1 Неруйнівний контроль

[Має зазначатись відповідний NDT метод(и)]

__________
(*) Видалити, де доречно.Доповнення V до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ V (APPENDIX V)
Схвалення організації з технічного обслуговування 
відповідно до Підчастини F додатка 1 (Part-M)


Доповнення VI до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ VI (APPENDIX VI)
Схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності
відповідно до Підчастини G додатка 1 (Part-M)Доповнення VII до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ VII (APPENDIX VII)
Складні завдання з технічного обслуговування

До складних завдань з технічного обслуговування, зазначених у М.А.502 (d) 3, M.A.801 (b) 2 та М.А.801 (с), належать такі:

1. Модифікація, ремонт або заміна шляхом клепання, металізації, ламінування або зварювання будь-яких із нижчезазначених частин планера:

(a) коробчаста балка / лонжерон;

(b) стрингер крила або елемент хорди;

(c) лонжерон;

(d) полиця лонжерона;

(e) елемент фермевої балки;

(f) стінка балки/лонжерона;

(g) елемент кіля чи скули фюзеляжу гідролітака або поплавка;

(h) гофрований елемент поверхні крила або хвостового оперення, що працює на стискання;

(i) головна нервюра крила;

(j) підкіс крила або хвостового оперення;

(k) рама кріплення двигуна;

(l) лонжерон чи каркас фюзеляжу;

(m) елемент бічного набору, поздовжнього набору чи шпангоута;

(n) опорний підкіс чи кронштейн сидіння;

(o) заміна направляючих сидіння;

(p) стійка чи підкіс шасі;

(q) вісь;

(r) колесо; та

(s) лижа чи основа лижі, за винятком заміни покриття, що забезпечує низький рівень тертя.

2. Модифікація чи ремонт будь-якої з нижчезазначених частин:

(a) обшивка повітряного судна чи обшивка поплавка повітряного судна, якщо виконання цієї роботи вимагає використання підставки/опори, фіксатора або стапеля;

(b) обшивка повітряного судна, що знаходиться під навантаженням внаслідок наддування, якщо пошкодження обшивки становить понад 15 см (6 дюймів) у будь-якому напрямі;

(c) несуча частина системи керування, включаючи рульову колонку, педаль, вал, сектор, колінчатий важіль, вал трансмісії, штурвальна колонка та кронштейн, виготовлений методом штампування чи лиття, але за винятком:

(і) обтискування ремонтного з’єднання нахлистом або з’єднання тросів та

(іі) заміни кінцевого з’єднання труби, що працює на стиснення-розтяжіння, яке приєднується шляхом клепання, та

(d) будь-яка інша конструкція, що не зазначена у пункті 1, яку виробник визначив як основну конструкцію у керівництві з технічного обслуговування, керівництві з ремонту конструкції або в інструкціях з підтримання льотної придатності.

3. Виконання таких робіт з технічного обслуговування на поршневому двигуні:

(a) демонтаж з подальшим складанням поршневого двигуна, крім випадків, коли:

(i) необхідно отримати доступ до блоків поршня/циліндра; або

(ii) зняти задню кришку приводу агрегатів для огляду та/або заміни блоків масляного насосу, коли така робота не передбачає знімання та повторне встановлення внутрішніх приводів;

(b) демонтаж з подальшим складанням редуктора;

(c) зварювання та паяння з’єднань, крім незначних зварювальних ремонтних робіт на агрегатах вихлопної системи, що виконується схваленим або уповноваженим зварником, але за винятком заміни компонентів;

(d) порушення цілісності окремих частин агрегатів, що постачаються для проведення стендових випробувань, крім заміни або регулювання агрегатів, які можна замінити або відрегулювати в процесі експлуатації.

4. Балансування гвинта, за винятком:

(a) сертифікації статичного балансування, якщо це вимагається керівництвом з технічного обслуговування;

(b) динамічного балансування на встановлених гвинтах з використанням електронного обладнання для балансування, якщо це дозволяється керівництвом з технічного обслуговування або іншими погодженими даними з льотної придатності;

5. Будь-яке додаткове завдання, яке вимагає:

(a) спеціалізованих інструментів, обладнання чи виробничих приміщень та площі; або

(b) важливих координаційних процедур, що викликано значною тривалістю завдань та залученням декількох осіб.Доповнення VIII до додатка 1
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу III)

ДОПОВНЕННЯ VIII (APPENDIX VIII)
Обмежене технічне обслуговування, яке виконує пілот-власник

На доповнення до вимог, викладених у додатку 1 (Part-M), необхідно дотримуватися таких базових принципів, перш ніж виконувати будь-яке завдання з технічного обслуговування за умовами виконання технічного обслуговування пілотом-власником.

(a) Компетентність і обов’язки

1. Пілот-власник завжди є відповідальним за будь-яке технічне обслуговування, що він виконує.

2. Перш ніж виконувати будь-які завдання з технічного обслуговування пілота-власника, пілот-власник повинен переконатися, що він достатньо компетентний для виконання завдання. Обов’язок пілотів-власників полягає в тому, щоб ознайомитися із стандартною практикою технічного обслуговування для їх повітряних суден та з програмою технічного обслуговування повітряного судна. Якщо пілот-власник не має компетентності для виконання завдання, ця робота не може бути засвідчена пілотом-власником.

3. Пілот-власник (або його договірна організація з управління підтриманням льотної придатності, зазначена у Підчастині G Розділу A цього додатка (Part-M)) забезпечує визначення завдань пілота-власника згідно з цими основними принципами в програмі технічного обслуговування, а також забезпечує своєчасне оновлення цього документа.

4. Схвалення програми технічного обслуговування має бути виконано відповідно до M.A.302.

(b) Завдання

Пілот-власник може виконувати прості візуальні огляди або перевірки загального стану на наявність явних пошкоджень та перевірку нормальної експлуатації планера, двигунів, систем і компонентів.

Пілот-власник не має виконувати завдання з технічного обслуговування пілота-власника, якщо завдання:

1. є критичними завданнями з технічного обслуговування;

2. вимагає зняття головних компонентів або головного агрегату; та/або

3. виконуються відповідно до директиви з льотної придатності або документа з обмеження льотної придатності (ALI), якщо це спеціально не обумовлюється в директиві льотної придатності або в ALI; та/або

4. вимагає використання спеціальних інструментів, відкаліброваних інструментів (за винятком тарируваного ключа та обтискного інструменту); та/або

5. вимагає використання випробувального обладнання або проведення спеціальних випробувань (наприклад, NDT (неруйнівний контроль), випробування систем або експлуатаційні перевірки електронного обладнання); та/або

6. складається з будь-яких позапланових спеціальних оглядів (наприклад, перевірка після жорсткої посадки); та/або

7. впливає на системи, що є важливими для виконання польотів за приладами (IFR); та/або

8. перераховано у Доповненні VII до цього додатка (Part-M) або є завданням з технічного обслуговування компонента відповідно до M.A.502 (а), (b), (c) або (d); та/або

9. є частиною щорічної або 100-годинної перевірки, що міститься в «мінімальній програмі оглядів», зазначеної в М.А.302 (і).

Вищезазначені критерії 1-9 не можуть бути замінені менш обмежувальними інструкціями, що визначені в «М.A.302(d) Програма технічного обслуговування».

Будь-яке завдання, визначене у керівництві з льотної експлуатації, таке як підготовка повітряного судна до польоту (наприклад, монтаж крила планера або передпольотна підготовка), вважаються завданнями пілота, а не завданнями з технічного обслуговування пілота-власника, а тому не вимагає сертифіката передачі до експлуатації.

(c) Виконання завдань з технічного обслуговування пілотом-власником та записи

Пілот-власник має дотримуватися даних для технічного обслуговування, зазначених у M.A.401, та вони мають бути завжди доступними під час виконання технічного обслуговування пілота-власника. Відповідно до M.A.803 (d) детальна інформація щодо даних, які пілот-власник використовував під час виконання технічного обслуговування, має бути зазначена у сертифікаті передачі до експлуатації.

Пілот-власник повинен інформувати схвалену організацію з управління підтриманням льотної придатності, яка є відповідальною за підтримання льотної придатності повітряного судна (якщо це застосовно), не пізніше ніж 30 днів після виконання пілотом-власником завдання з технічного обслуговування відповідно до M.A.305 (a).Додаток 2
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу IV)

ДОДАТОК 2 (ANNEX II)

Частина-145 (Part-145)

Зміст

145.1. Загальні відомості

РОЗДІЛ А - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

145.A.10. Сфера застосування

145.A.15. Заявка

145.A.20. Умови схвалення

145.A.25. Вимоги до виробничих приміщень та площ

145.A.30. Вимоги до персоналу

145.A.35. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжний персонал

145.A.36. Записи про персонал з перегляду льотної придатності

145.A.40. Обладнання, інструменти та матеріали

145.A.42. Приймання компонентів

145.A.45. Дані для технічного обслуговування

145.A.47. Планування виробництва

145.A.48. Виконання технічного обслуговування

145.A.50. Сертифікація технічного обслуговування

145.A.55. Записи з технічного обслуговування та перегляду льотної придатності

145.A.60. Звітування про події

145.A.65. Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури технічного обслуговування та система якості

145.A.70. Керівництво організації з технічного обслуговування

145.A.75. Привілеї організації

145.A.80. Обмеження організації

145.A.85. Зміни в організації

145.A.90. Підтримання схвалення

145.A.95. Недоліки

РОЗДІЛ B - ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

145.B.1. Сфера застосування

145.B.10. Компетентний орган

145.B.15. Організації, що розміщені в декількох державах-членах

145.B.20. Первинне схвалення

145.B.25. Видача схвалення

145.B.30. Підтримання схвалення

145.B.35. Зміни

145.B.40. Зміни у керівництві організації з технічного обслуговування (MOE)

145.B.45. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення

145.B.50. Недоліки

145.B.55. Ведення записів

145.B.60. Винятки

Доповнення I. Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1 EASA

Доповнення II. Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з технічного обслуговування, на які є посилання в Підчастині F Розділу А додатка 1 (Part-M) та додатку 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил

Доповнення III. Схвалення організації з технічного обслуговування відповідно до додатка 2 (Part-145)

Доповнення IV. Умови використання персоналу, який не має кваліфікації відповідно до додатка 3 (Part-66), зазначеного у підпунктах 1 та 2 145.A.30 (j)

145.1. Загальні відомості

Для потреб цього додатка (Part-145) компетентний орган має бути:

1. уповноважений орган з питань цивільної авіації;

2. Агентство для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване в третій країні.

РОЗДІЛ А - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

145.А.10. Сфера застосування

У цьому розділі визначено вимоги, яким має відповідати організація, для отримання або підтримання схвалення на виконання технічного обслуговування повітряного судна і компонентів.

145.А.15. Заявка

Заявка на видачу або зміну схвалення має подаватися компетентному органові за формою та в порядку, встановленому зазначеним органом.

145.А.20. Умови схвалення

Організація визначає у своєму керівництві перелік робіт, які становитимуть предмет схвалення (таблиця, яка містить усі класи та рейтинги, наведена в Доповненні IV до додатка 1 (PartМ) до цих Авіаційних правил).

145.А.25. Вимоги до виробничих приміщень та площ

Організація має забезпечити:

(а) Наявність виробничих приміщень та площ для виконання всіх запланованих робіт, які забезпечують, зокрема, захист від погодних умов. Спеціалізовані майстерні та зони належним чином відокремлені для забезпечення гарантування невеликого рівня ймовірності забруднення робочої зони та навколишнього середовища.

1. у разі базового технічного обслуговування повітряних суден наявні авіаційні ангари, достатньо просторі для розміщення повітряних суден, на яких проводиться планове базове технічне обслуговування;

2. у разі технічного обслуговування компонентів - майстерні, достатньо просторі, щоб вмістити компоненти, на яких проводиться планове технічне обслуговування;

(b) Відповідні офісні приміщення для управління всією запланованою роботою, зазначеною в підпункті (a) цього пункту, а також, для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, щоб він міг виконувати поставлені завдання з дотриманням високих стандартів технічного обслуговування.

(с) Робоче середовище, включаючи авіаційні ангари, майстерні для компонентів та офісні приміщення, має бути належним для виконуваних робіт та відповідати спеціальним вимогам, що до нього ставляться. Крім випадків, коли інше передбачається вимогами до середовища для виконання спеціальних робіт, робоче середовище має забезпечувати належну результативність роботи персоналу:

1. температура має підтримуватися на такому рівні, щоб персонал міг виконувати необхідні роботи, не відчуваючи надмірного дискомфорту;

2. рівень пилу та інших забруднень повітря має бути зведений до мінімуму та не дозволяється досягнення ними рівня в робочій зоні, коли забруднення поверхонь повітряного судна / компонента є видимим. Якщо пил / інше забруднення повітря призводить до видимого забруднення поверхні, всі системи, чутливі до такого забруднення, ізолюються, доки не буде відновлено прийнятних умов;

3. рівень освітлення має бути таким, щоб забезпечити можливість ефективного проведення будь-яких оглядів та робіт з технічного обслуговування;

4. шум не має відволікати працівників від проведення оглядових робіт. Якщо контролювати джерело шуму практично неможливо, персонал слід забезпечити необхідним особистим спорядженням для захисту від надмірного шуму, який відволікає увагу під час проведення огляду;

5. якщо для виконання окремих робіт з технічного обслуговування потрібні спеціальні умови середовища, відмінні від вищезазначених, такі спеціальні умови мають бути дотримані. Спеціальні умови зазначаються у даних для технічного обслуговування;

6. робоче середовище для лінійного технічного обслуговування не має надмірно відволікати від виконання необхідних робіт з технічного обслуговування або інспектування. Тому у разі погіршення робочого середовища щодо неприйнятного рівня температури, вологості, граду, льоду, снігу, вітру, освітлення, пилу або іншого забруднення повітря виконання робіт з технічного обслуговування або інспектування має бути призупинено до моменту відновлення задовільних умов.

(d) Наявність складських приміщень з обмеженим доступом для зберігання компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів. Умови зберігання забезпечують відокремлення придатних до експлуатації компонентів та матеріалів від непридатних до експлуатації компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання відповідають інструкціям виробників щодо запобігання псуванню та пошкодженню виробів, що зберігаються. Доступ до складських приміщень має лише уповноважений персонал.

145.А.30. Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, який має корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання всього замовленого технічного обслуговування відповідно до стандартів, передбачених цим додатком (Part-145). Відповідальний керівник повинен:

1. забезпечувати наявність всіх необхідних ресурсів для виконання технічного обслуговування відповідно до 145.A.65 (b) для підтримання схвалення організації;

2. запровадити та просувати політику у сфері безпеки польотів та якості, зазначену в 145.A.65 (a);

3. демонструвати загальний рівень розуміння цього додатка (Part-145).

(b) Організація має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цього додатка (Part-145). Ця особа(и) повинна(і) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

1. Призначена(і) особа(и) повинна(і) бути представником(ами) структури управління технічного обслуговування організації і бути відповідальною(ими) за всі функції, зазначені у цьому додатку (Part-145);

2. Призначена(і) особа(и) повинна(і) бути ідентифікована(і), її (їх) особисті дані та інформація про професійні здобутки мають бути подані за формою та у порядку, встановленому компетентним органом;

3. Призначена(і) особа(и) повинна(і) бути здатною(ими) продемонструвати відповідний рівень знань, підготовки та достатній досвід, пов’язаний з технічним обслуговуванням повітряних суден або компонентів, та робочий рівень знань цього додатка (Part-145);

4. Процедури мають визначати порядок виконання обов’язків кожної конкретної особи іншими працівниками в разі її тривалої відсутності.

(c) Відповідальний керівник, зазначений у підпункті (a) цього пункту, повинен призначити особу, яка є відповідальною за моніторинг системи якості, включаючи моніторинг відповідної системи зворотного зв’язку, згідно з вимогами 145.A.65 (c). Така призначена особа повинна мати прямий доступ до відповідального керівника, щоб гарантувати належну проінформованість останнього з питань якості та відповідності.

(d) Організація повинна мати план-графік трудовитрат на технічне обслуговування у людино-годинах з метою підтвердження наявності в неї достатньої кількості персоналу для планування, виконання, нагляду, огляду та моніторингу з якості організації відповідно до схвалення. Крім того, організація має визначити процедуру проведення переоцінки (перегляду) запланованої роботи, коли фактично доступна кількість персоналу в певну робочу зміну або період є меншою від планованих показників.

(e) Організація має встановити вимоги і контролювати компетентність персоналу, що залучається до будь-якого технічного обслуговування, розробки програм технічного обслуговування, перегляду льотної придатності, управління та/або аудитів якості відповідно до процедури і стандарту, погоджених компетентним органом. Додатково до необхідного практичного досвіду, пов’язаного з виконанням виробничих функцій, вимоги до компетентності повинні включати в себе розуміння застосування людського фактора та можливостей людини відповідно до обов’язків певної особи в організації. «Людський фактор» означає принципи, що застосовуються під час проектування авіаційних виробів, сертифікації, підготовки персоналу, експлуатації та технічного обслуговування, які націлені на забезпечення безпечної взаємодії між людиною та іншими компонентами системи шляхом належного врахування можливостей людини. Поняття «можливості людини» означає здатність та обмеження можливостей людини, що впливають на безпеку польотів та ефективність авіаційної діяльності.

(f) Організація має забезпечити, що персонал, який виконує та/або контролює здійснення неруйнівного контролю, пов’язаного з підтриманням льотної придатності конструкцій та/або компонентів повітряного судна, має відповідну кваліфікацію для проведення конкретного неруйнівного контролю відповідно до європейського або еквівалентного стандарту, визнаного Агентством. Персонал, який виконує будь-які інші спеціалізовані роботи, повинен мати відповідну кваліфікацію згідно з офіційно визнаними стандартами. Шляхом відступу від цього пункту персонал, зазначений у підпункті (g) та підпунктах (1) і (2) (h) цього пункту, кваліфікований як категорія B1 або В3 згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, може виконувати та/або контролювати випробування з використанням методу кольорової дефектоскопії.

(g) Будь-яка організація, що виконує технічне обслуговування повітряних суден, крім випадків, коли інше передбачено в підпункті (j) цього пункту, під час здійснення лінійного технічного обслуговування повітряних суден повинна мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований як категорії B1, B2, В3, як доречно, згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145).

Крім того, така організація може користуватися послугами належним чином підготовленого на виконання завдання персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, який має права, зазначені в 66.А.20 (а) (1) та 66.А.20 (а) (3) (ii) та кваліфікований відповідно до вимог додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145), для виконання простого планового лінійного технічного обслуговування та усунення простих дефектів. Наявність такого персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, не звільняє організацію від обов’язку мати персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований як категорії B1, B2, В3, як доречно.

(h) Будь-яка організація, що виконує технічне обслуговування повітряних суден, крім випадків, коли інше зазначено в підпункті (j) цього пункту, повинна:

1. у разі базового технічного обслуговування повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип повітряного судна, кваліфікований як категорія C згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145). Крім того, організація повинна мати достатню кількість персоналу, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип повітряного судна, кваліфікованого відповідно до категорій В1, В2, як доречно, згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145), для надання допомоги персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, категорії С.

(i) Допоміжний персонал категорій B1, B2 повинен переконатися, що всі необхідні завдання або огляди виконано згідно з відповідним стандартом, перш ніж персонал, який засвідчує технічне обслуговування, категорії C видасть сертифікат передачі до експлуатації.

(ii) Організація повинна вести реєстр допоміжного персоналу категорій B1 та B2.

(iii) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, категорії C повинен гарантувати дотримання вимог підпункту (i) цього пункту і виконання всіх робіт, зазначених замовником, у ході конкретної форми базового технічного обслуговування або виконання комплексу робіт, а також оцінити вплив невиконання будь-якої роботи з метою висунення вимоги про необхідність її виконання або досягнення згоди з експлуатантом щодо відкладення такої роботи до іншої форми технічного обслуговування або певного моменту в часі;

2. у разі базового технічного обслуговування повітряних суден, крім повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, організація повинна мати:

(i) відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип повітряного судна і кваліфікований відповідно до категорії B1, B2, В3, як доречно, згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145), або

(ii) відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований відповідно до категорії С, якому під час роботи допомагатиме допоміжний персонал, зазначений у 145.А.35 (а) (і).

(і) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування компонентів, повинен відповідати вимогам пункту 5 Розділу V цих Авіаційних правил.

(j) Шляхом відступу від положень підпунктів (g) та (h) цього пункту щодо обов’язків відповідності до вимог додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил організація може залучати до роботи персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований відповідно до таких вимог:

1. Для виробничих приміщень та площ організації, розташованих за межами території України, персонал, який засвідчує технічне обслуговування, може бути кваліфікований відповідно до національних регуляторних актів у сфері авіації, які діють у тій державі, в якій зареєстровано виробничі приміщення та площі організації відповідно до умов, зазначених у Доповненні IV до цього додатка (Part-145).

2. Для лінійного технічного обслуговування, що здійснюється на лінійній базі організації, розташованій за межами території України, персонал, який засвідчує технічне обслуговування, може бути кваліфікований відповідно до національних регуляторних актів у сфері авіації, що діють у тій державі, в якій розташована дана лінійна станція, відповідно до умов, зазначених у Доповненні IV до цього додатка (Part-145).

3. Для виконання повторюваної передпольотної директиви льотної придатності, в якій безпосередньо зазначено, що льотний екіпаж повітряного судна може виконувати таку директиву льотної придатності, організація може видати командирові повітряного судна та/або бортінженеру обмежене сертифікаційне повноваження на підставі його свідоцтва льотного екіпажу. Проте організація має гарантувати, що такий командир повітряного судна або бортінженер пройшли необхідну практичну підготовку і здатні виконати директиву льотної придатності відповідно до необхідного стандарту.

4. Якщо повітряне судно експлуатується поза межами баз із підтримкою технічного обслуговування, організація може видати обмежене сертифікаційне повноваження командирові та/або бортінженеру на підставі свідоцтва льотного екіпажу за умови, що командир повітряного судна або бортінженер пройшли необхідну практичну підготовку і здатні виконати визначене завдання відповідно до стандарту, що вимагається. Положення цього пункту мають бути докладно описані в процедурах керівництва.

5. У таких непередбачуваних випадках, коли повітряне судно приземлилося та не в змозі здійснити зліт в місцях, що не належать до головних баз, де немає відповідного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, організація, якій згідно з договором доручається виконання технічного обслуговування, може видати разове сертифікаційне повноваження:

(i) одному зі своїх працівників, який має повноваження на еквівалентний тип повітряного судна, що схоже за технологією, конструкцією та системами; або

(ii) будь-якій особі, що має досвід роботи з технічного обслуговування повітряних суден не менш як 5 років і чинне свідоцтво ICAO з рейтингом типу повітряного судна, що потребує засвідчення технічного обслуговування, за умови відсутності у згаданому місці організації, яка належним чином затверджена відповідно до вимог цього додатка (Part-145), і за умови, що організація, якій згідно з договором доручається виконання технічного обслуговування, отримує та зберігає документи про досвід та свідоцтва зазначеної особи.

Про усі такі випадки, передбачені цим пунктом, повідомляється компетентний орган протягом семи днів після видачі такого сертифікаційного повноваження. Організація, що видає разове повноваження, має гарантувати, що будь-яке таке технічне обслуговування, що може вплинути на безпеку польотів, буде повторно перевірено належним чином схваленою організацією.

(k) У разі якщо організація виконує перегляд льотної придатності та видає відповідний сертифікат перегляду льотної придатності для повітряних суден ELA1, що не використовуються у комерційній експлуатації відповідно до M.A.901 (l), вона повинна мати персонал з перегляду льотної придатності, кваліфікований та уповноважений відповідно до М.А.901 (l) 1.

(l) Якщо організація бере участь у розробці та опрацюванні схвалення програм технічного обслуговування для повітряних суден ELA2, що не використовуються у комерційній експлуатації відповідно до M.A.201 (i) (3), вона повинна мати кваліфікований персонал, який має продемонструвати відповідні знання та досвід.

145.A.35.  Персонал, який засвідчує технічне обслуговування,  та допоміжний персонал

(a) Додатково до відповідних вимог 145.A.30 (g) та (h) цього додатка (Part-145) організація має забезпечити, що персонал, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжний персонал мають достатнє розуміння щодо відповідного повітряного судна та/або компонентів, які підлягають технічному обслуговуванню разом з пов’язаними процедурами організації. Для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, ця вимога має бути виконана до видачі або продовження сертифікаційного повноваження.

(i) «Допоміжний персонал» означає персонал, який має свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорій B1, B2 та/або В3 з відповідними рейтингами типу повітряного судна, який не обов’язково має права засвідчувати технічне обслуговування під час виконання базового технічного обслуговування.

(ii) «Відповідне повітряне судно та/або компоненти» означає повітряне судно або компоненти, які зазначені в конкретному сертифікаційному повноваженні.

(iii) «Сертифікаційне повноваження» означає повноваження, видане організацією персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, що уповноважує його підписувати від імені схваленої організації сертифікати передачі до експлуатації в межах обмежень, визначених у такому сертифікаційному повноваженні.

(b) Крім випадків, зазначених у 145.A.30 (j) цього додатка (Part-145) та 66.А.20 (а) (3) (іі) додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, організація може видавати сертифікаційне повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, лише відповідно до базових категорій або підкатегорій та будь-яких рейтингів типу повітряних суден, зазначених у свідоцтві персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, як вимагається додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, за умови, що згадане свідоцтво буде чинним протягом усього періоду чинності повноваження, а персонал, який засвідчує технічне обслуговування, і надалі відповідатиме вимогам додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.

(c) Організація має забезпечити, що весь персонал, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжний персонал беруть безпосередню участь у виконанні робіт з технічного обслуговування відповідних повітряних суден або компонентів упродовж принаймні шести місяців за будь-який безперервний дворічний період.

Для цілей цього підпункту «бере безпосередню участь у виконанні робіт з ТО відповідних повітряних суден або компонентів» означає, що особа задіяна в роботах з технічного обслуговування повітряних суден або компонентів, та/або використовує привілеї сертифікаційного повноваження, та/або фактично виконує технічне обслуговування хоча б на деяких типах повітряних суден або групах повітряних суден, зазначеного в особовому сертифікаційному повноваженні.

(d) Організація має забезпечити, що весь персонал, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжний персонал упродовж дворічного періоду проходить достатню підготовку для підтримання кваліфікації з метою здобуття персоналом сучасних знань щодо відповідних технологій, організаційних процедур та впливу людського фактора.

(e) Організація має запровадити програму підготовки з підтримання кваліфікації персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжного персоналу, яка міститиме процедуру забезпечення його відповідності вимогам відповідних підпунктів 145.A.35, що слугуватиме основою для видачі персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, сертифікаційних повноважень відповідно до положень цього додатка (Part-145), а також процедуру забезпечення відповідності додатку 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.

(f) Перш ніж видати або продовжити сертифікаційне повноваження відповідно до цього додатка (Part-145), за винятком випадків, зазначених у 145.A.30 (j) (5) цього додатка (Part-145), організація має оцінити компетентність, кваліфікацію та здатність виконувати очікувані функції із засвідчення технічного обслуговування відповідно до процедури, зазначеної в керівництві, усього потенційного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування.

(g) Якщо персонал, який засвідчує технічне обслуговування, відповідає вимогам, зазначеним у підпунктах (a), (b), (d), (f) та (якщо застосовно) у підпункті (c) цього пункту, організація має видати йому сертифікаційне повноваження, в якому має бути чітко зазначено сферу застосування та межі його дії. Сертифікаційне повноваження є чинним доти, доки персонал відповідає вимогам підпунктів (a), (b), (d), та (якщо застосовно) підпункту (c) цього пункту.

(h) Сертифікаційне повноваження має бути оформлено таким чином, щоб персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та будь-якій уповноваженій особі, яка здійснюватиме перевірку цього повноваження, була зрозумілою сфера його застосування. Якщо для визначення сфери застосування використовуються умовні коди, до розшифровки цих кодів має бути вільний доступ у межах організації. «Уповноважена особа» означає посадову особу компетентного органу, Агентства або держави-члена, яка є відповідальною за нагляд за технічним обслуговуванням повітряних суден або компонентів.

(i) Особа, яка є відповідальною за систему якості, також є відповідальною від імені організації за видачу сертифікаційних повноважень персоналу, який засвідчує технічне обслуговування. Така особа може призначати інших осіб для здійснення видачі або відкликання сертифікаційних повноважень відповідно до процедури, зазначеної в керівництві.

(j) Організація повинна вести записи щодо всього персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжного персоналу, які мають містити:

1. детальні дані щодо усіх свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, які має певний працівник відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил; та

2. дані про проходження усіх відповідних підготовок; та

3. сферу застосування виданих сертифікаційних повноважень (де застосовно); та

4. дані про осіб, які мають обмежені або разові сертифікаційні повноваження.

Організація повинна зберігати такі записи щонайменше протягом трьох років з моменту звільнення працівників, про яких ідеться у цьому підпункті, або з дати відкликання відповідного повноваження. Крім того, організація з технічного обслуговування має забезпечити персонал, про який ідеться у цьому підпункті, на його вимогу копіями таких документів під час звільнення з організації.

Персоналу, про який ідеться в цьому підпункті, на його вимогу має бути надано доступ до його особистих записів, як описано вище.

(k) Організація має забезпечити персонал, який засвідчує технічне обслуговування, копією його сертифікаційного повноваження в документальному (паперовому) або електронному вигляді.

(l) На вимогу будь-якої уповноваженої особи персонал, який засвідчує технічне обслуговування, має протягом 24 годин пред’явити своє сертифікаційне повноваження.

(m) Мінімальний вік для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжного персоналу становить 21 рік.

(n) Власник свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорії А може використовувати сертифікаційні права тільки на певний тип повітряного судна після успішного проходження підготовки на завдання для типу повітряного судна для категорії А, проведеною організацією, схваленою належним чином відповідно до додатка 2 (Part-145) або додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил. Така підготовка має включати практичну підготовку та теоретичну підготовку, як доречно, для кожного дозволеного завдання. Успішне проходження підготовки має бути продемонстроване шляхом складання екзамену або оцінювання на робочому місці, проведеного організацією.

(o) Власник свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорії B2 може тільки використовувати сертифікаційні права, зазначені у 66.А.20 (а) (3) (іі) додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, після успішного проходження:

(i) підготовки на завдання для типу повітряного судна, що відповідає категорії А, та

(іі) шестимісячного документально підтвердженого практичного досвіду, який включає в себе перелік повноважень, які мають бути видані.

Така підготовка має включати практичну підготовку та теоретичну підготовку, як доречно, для кожного дозволеного завдання. Успішне проходження підготовки має бути продемонстроване шляхом складання екзамену або оцінювання на робочому місці, проведеного організацією. Підготовку та екзаменування/оцінювання має проводити організація з технічного обслуговування, яка видає повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування. Практичний досвід так само має бути отриманий у такій організації з технічного обслуговування.

145.A.36. Записи про персонал з перегляду льотної придатності

Організація має документувати всі деталі щодо персоналу з перегляду льотної придатності та вести облік усього персоналу з перегляду льотної придатності з обсягом їх схвалення як частину керівництва організації відповідно до 145.А.70 (а) 6.

Організація повинна зберігати такі записи щонайменше протягом трьох років з моменту звільнення працівників (або припинення контрактних або волонтерських зобов’язань), про яких ідеться у цьому підпункті, або з дати відкликання відповідного повноваження. Крім того, організація з технічного обслуговування має забезпечити персонал, про який ідеться у цьому підпункті, на його вимогу копіями таких документів під час звільнення з організації.

Персоналу, про який ідеться в цьому підпункті, на його вимогу має бути надано доступ до його особистих документів.

145.A.40. Обладнання, інструменти та матеріали

(a) Для виконання схваленого обсягу робіт організація повинна мати і використовувати необхідне обладнання, інструменти та матеріали.

1. Якщо виробник зазначає конкретний інструмент або обладнання для виконання технічного обслуговування, організація має використовувати саме такий інструмент або обладнання, крім випадків, коли використання інших інструментів або обладнання погоджене компетентним органом через процедури керівництва з технічного обслуговування.

2. Обладнання та інструменти мають бути постійно доступними, крім випадків, коли з огляду на те, що інструмент або обладнання настільки рідко використовуються, що його постійна доступність не є необхідною. Такі випадки мають бути зазначені в процедурах керівництва.

3. Організація, яка схвалена на проведення базового технічного обслуговування, повинна мати достатню кількість обладнання для забезпечення доступу до повітряного судна та інспекційні платформи / доки, що забезпечують можливість належного огляду повітряного судна.

(b) Організація має забезпечити належний контроль та калібрування усіх інструментів, обладнання і, зокрема, тестового обладнання відповідно до офіційно визнаного стандарту з періодичністю, що гарантує їх експлуатаційну придатність і точність. Організація повинна зберігати записи про проведення калібрувань та посилання на використані стандарти.

145.A.42. Приймання компонентів

(a) Усі компоненти мають бути класифіковані та відокремлені на такі категорії:

1. компоненти, що перебувають у задовільному стані, були належним чином передані до експлуатації відповідно до Форми 1 EASA або її еквіваленту і марковані відповідно до глави Q Part-21;

2. не придатні до експлуатації компоненти, що підлягають обслуговуванню відповідно до цього розділу;

3. невідновлювальні компоненти, класифіковані відповідно до 145.A.42 (d) цього додатка (Part-145);

4. стандартні частини повітряного судна, двигуна, повітряного гвинта або іншого компонента повітряного судна, зазначені в ілюстрованому каталозі запасних частин виробника та/або даних для технічного обслуговування;

5. матеріали (сировинні або витратні), що використовуються під час технічного обслуговування, якщо організація має документальне підтвердження того, що такі матеріали відповідають необхідним специфікаціям, а їхнє походження можна належним чином простежити. Усі матеріали мають супроводжуватися документацією, чітко пов’язаною з конкретним матеріалом, що містить підтвердження відповідності вимогам специфікації, а також дані про виробника та постачальника.

6. компоненти, зазначені в 21.А.307 (с) Part-21.

(b) Перш ніж встановлювати компонент, організація має переконатися в тому, що даний компонент придатний для встановлення у разі можливого застосування іншої модифікації та/або вимог директиви льотної придатності.

(c) Організація може виготовляти обмежений асортимент (номенклатуру) частин, які використовуються під час проведення робіт на власних виробничих приміщеннях та площах, за умови, що відповідні процедури зазначені в керівництві.

(d) Компоненти, що вичерпали свій сертифікований ресурс або мають дефект, що не підлягає ремонту, мають бути класифіковані як невідновлювані та не мають повторно потрапити до системи постачання компонентів, крім випадків, коли їхній сертифікований ресурс було продовжено або спосіб їхнього ремонту не був схвалений відповідно до Part-21;

(е) Компоненти, зазначені у 21.А.307 (с) Part-21, можуть бути встановлені тільки якщо власник повітряного судна вважає їх придатними для встановлення на його власне повітряне судно.

145.A.45. Дані для технічного обслуговування

(a) Під час виконання технічного обслуговування, включаючи модифікації та ремонти, схвалена організація з технічного обслуговування має зберігати та використовувати застосовні поточні дані для технічного обслуговування. «Застосовні» означає такі, що стосуються будь-яких повітряних суден, компонентів або процесів, зазначених у таблиці класів та рейтингів додатка до сертифіката схвалення певної організації та будь-якому пов’язаному з нею переліку можливостей.

Якщо дані для технічного обслуговування надано експлуатантом чи замовником, організація повинна мати такі дані лише під час виконання роботи, за винятком випадків, коли є потреба забезпечувати відповідність 145.А.55 (с).

(b) Для потреб цього додатка (Part-145) застосовними даними для технічного обслуговування вважаються будь-які з таких:

1. будь-які застосовні вимоги, процедури, експлуатаційні директиви або інформація, видані компетентним органом, який є відповідальним за нагляд за повітряним судном або компонентом;

2. будь-які застосовні директиви льотної придатності, видані компетентним органом, який є відповідальним за нагляд за повітряним судном або компонентом;

3. інструкції з підтримання льотної придатності, видані утримувачами сертифіката типу, утримувачами додаткових сертифікатів типу та будь-якою іншою організацією, від якої вимагається публікувати такі дані відповідно до Part-21, а щодо повітряного судна або компонента, які походять з третіх країн, дані щодо льотної придатності, видані органом, який є відповідальним за нагляд за повітряним судном або компонентом;

4. будь-які застосовні стандарти, такі як стандартні практики технічного обслуговування та інші, які визнані Агентством як належний стандарт технічного обслуговування;

5. будь-які застосовні дані, видані відповідно до підпункту (d) цього пункту.

(c) Організація має встановити процедури для забезпечення фіксування та повідомлення авторові даних для технічного обслуговування про виявлення будь-яких неточностей, неповноти або неоднозначності у процедурі, практиці, інформації або інструкції з технічного обслуговування, які містяться в даних для технічного обслуговування, що використовуються персоналом з технічного обслуговування.

(d) Організація може змінювати інструкції з технічного обслуговування лише відповідно до процедури, зазначеної в керівництві організації з технічного обслуговування. Організація має продемонструвати, що такі зміни сприяють досягненню еквівалентного або кращого рівня стандартів технічного обслуговування, і поінформувати про згадані зміни утримувача сертифіката типу. Поняття «інструкції з технічного обслуговування» вживається у цьому пункті в значенні інструкцій з проведення конкретних завдань з технічного обслуговування, крім інструкцій з інженерної розробки ремонтів та модифікацій.

(e) Організація має запровадити для використання в усіх відповідних підрозділах організації загальну систему робочих карток або робочих відомостей. Крім того, організація має або точно перенести дані для технічного обслуговування, які містяться в пунктах (b) і (d) цього пункту, до зазначених робочих карток чи робочих відомостей, або зробити точні посилання на конкретне(і) завдання з технічного обслуговування, що містяться у зазначених даних технічного обслуговування. Робочі картки або робочі відомості можуть бути згенеровані за допомогою комп’ютера і зберігатися у вигляді електронної бази даних за умови вжиття відповідних заходів щодо запобігання внесенню несанкціонованих змін та наявності резервної електронної бази даних, що оновлюється не пізніше ніж через 24 години з моменту внесення змін до основної електронної бази даних. Складні завдання з технічного обслуговування слід переносити до робочих карток та робочих відомостей і поділяти на чіткі етапи, щоб мати змогу документувати виконання складного завдання з технічного обслуговування.

Якщо організація надає послуги з технічного обслуговування експлуатанту повітряного судна, який вимагає використання його системи робочих карток та робочих відомостей, така система робочих карток та робочих відомостей може бути використана. У такому разі організація має встановити процедуру, що забезпечує коректне заповнення робочих карток та робочих відомостей експлуатанта повітряного судна.

(f) Організація має забезпечити вільний доступ технічного персоналу до всіх застосовних даних для технічного обслуговування.

(g) Організація має встановити процедуру, що забезпечує підтримання в актуальному стані даних для технічного обслуговування, які вона контролює. Якщо дані для технічного обслуговування контролюються та надаються експлуатантом/замовником, організація повинна мати змогу довести, що вона або має письмове підтвердження від експлуатанта/замовника, що зазначені дані для технічного обслуговування є актуальними, або має замовлення на проведення робіт, які визначають статус змін до даних для технічного обслуговування, які повинні використовуватись, або вона може продемонструвати, що це є в переліку змін даних для технічного обслуговування експлуатанта/замовника.

145.A.47. Планування виробництва

(a) Організація повинна мати відповідно до обсягу і складності виконуваних нею робіт систему, направлену на забезпечення планування доступності всього необхідного персоналу, інструментів, обладнання, матеріалів, даних для технічного обслуговування та виробничих приміщень і площ для того, щоб гарантувати безпечне завершення робіт із технічного обслуговування.

(b) Планування завдань з технічного обслуговування та організація робочих змін має здійснюватися з урахуванням обмежень, пов’язаних із можливостями людини.

(c) У разі потреби передачі продовження або завершення завдань з технічного обслуговування, з метою передачі змін або заміни персоналу, відповідна інформація повинна бути належним чином передана від працівників, що залишають місце роботи, працівникам, які їх заступають.

145.A.48. Виконання технічного обслуговування

Організація має встановити процедури для забезпечення того, що:

(а) після завершення всіх робіт з технічного обслуговування проводиться загальна перевірка з метою вилучення з повітряного судна чи компонента всіх інструментів, обладнання та будь-яких інших сторонніх частин і матеріалів, а також з метою встановлення на своє місце всіх панелей доступу, що були зняті;

(b) метод виявлення помилок впроваджено після виконання будь-якого критичного завдання з технічного обслуговування;

(с) ризик виникнення багаторазових помилок під час виконання технічного обслуговування та ризик повторювання помилок під час виконання ідентичних завдань з технічного обслуговування мінімізовано; та

(d) пошкодження оцінюється та модифікації і ремонти виконуються з використанням даних, зазначених у M.A.304 додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил.

145.A.50. Сертифікація технічного обслуговування

(a) Сертифікат передачі до експлуатації має видаватися від імені організації належним чином уповноваженим персоналом, який засвідчує технічне обслуговування, після перевірки належного виконання організацією усіх замовлених робіт з технічного обслуговування відповідно до процедур, визначених у 145.A.70, з урахуванням наявності й використання даних для технічного обслуговування, зазначених у 145.A.45, та в разі відсутності відомих невідповідностей, які загрожують безпеці польотів.

(b) Сертифікат передачі до експлуатації має бути виданий перед польотом після завершення будь-якого технічного обслуговування.

(c) Нові дефекти або незавершені замовлення на технічне обслуговування, виявлені під час виконання зазначених робіт з технічного обслуговування, мають бути доведені до відома експлуатанта повітряного судна з метою отримання згоди на усунення таких дефектів або завершення невиконаних елементів замовлення на технічне обслуговування. Якщо експлуатант повітряного судна відмовляється від виконання технічного обслуговування відповідно до цього пункту, застосовуються положення підпункту (e) цього пункту.

(d) Сертифікат передачі до експлуатації має бути видано після завершення будь-яких робіт з технічного обслуговування компонентів, що були зняті з повітряного судна. Сертифікат дозволеної передачі «Форма 1 EASA», на яку посилається Доповнення II до додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, становить сертифікат передачі до експлуатації компонента, крім випадків, коли інше передбачено в М.А.502 (b) або M.A.502 (e). Якщо організація виконує технічне обслуговування компонента для власних потреб, Форма 1 EASA може бути необов’язковою залежно від внутрішніх процедур передачі, які зазначені в керівництві.

(e) Шляхом відступу від підпункту (a) цього пункту, якщо організація не має змоги завершити все замовлене технічне обслуговування, вона може видати сертифікат передачі до експлуатації в межах затверджених обмежень повітряного судна. Організація має зазначити цей факт у сертифікаті передачі до експлуатації повітряного судна перед його видачею.

(f) Шляхом відступу від підпункту (a) цього пункту та 145.A.42, якщо повітряне судно приземлилося та не в змозі здійснити зліт у місці, іншому, ніж основна лінійна станція чи основна база технічного обслуговування, через відсутність компонента, що має належним чином оформлений сертифікат передачі, дозволяється тимчасово встановлювати компонент без такого сертифіката на період до 30 льотних годин або до першого повернення повітряного судна на основну лінійну станцію чи основну базу технічного обслуговування, залежно від того, яка подія настане першою, за умови наявності згоди з боку експлуатанта повітряного судна і прийнятного сертифіката передачі на зазначений компонент, але згідно з усіма вимогами щодо технічного обслуговування та експлуатаційними вимогами. Такі компоненти мають бути зняті з повітряного судна не пізніше вищезазначеного ліміту часу, крім випадків, коли протягом такого часу на них було отримано відповідні сертифікати передачі відповідно до підпункту (a) цього пункту та 145.A.42.

145.A.55. Записи з технічного обслуговування та перегляду льотної придатності

(a) Організація має записувати всі деталі виконаних робіт з технічного обслуговування. Організація має принаймні зберігати записи, які підтверджують виконання всіх вимог щодо видачі сертифіката передачі до експлуатації, включаючи всі документи про передачу до експлуатації, оформлені субпідрядними організаціями, та щодо видачі будь-якого сертифіката перегляду льотної придатності і рекомендації.

(b) Організація має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації експлуатантові повітряного судна разом із копією будь-яких особливих даних щодо ремонту/модифікації, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(c) Організація має зберігати копії усіх детальних записів з технічного обслуговування та всіх пов’язаних з ним даних для технічного обслуговування протягом трьох років після того, як повітряне судно або компонент, на якому проводилися роботи, було передано до експлуатації організацією. Крім того, організація має зберігати копії усіх записів, пов’язаних з видачею сертифікатів перегляду льотної придатності та рекомендацій, протягом трьох років з дати видачі та передати їх копії власнику повітряного судна.

1. Записи, про які йдеться у цьому підпункті, мають зберігатись у спосіб, що гарантує захист від пошкодження, зміни та викрадення.

2. Резервні копії комп’ютерних дисків, плівок тощо мають зберігатися окремо від робочих копій комп’ютерних дисків, плівок тощо в середовищі, у якому забезпечується їх збереження у належному стані.

3. У разі припинення діяльності організації з технічного обслуговування, схваленої відповідно до цього додатка (Part-145), усі записи з технічного обслуговування за останні три роки, що перебувають на зберіганні, мають бути передані останньому власникові або замовнику відповідного повітряного судна чи компонента, або підлягають зберіганню у спосіб, визначений компетентним органом.

145.A.60. Звітування про події

(a) Організація має інформувати компетентний орган, державу, в якій зареєстровано повітряне судно, та організацію, що є відповідальною за типову конструкцію повітряного судна або компонента, про будь-який виявлений організацією стан повітряного судна чи компонента, що призвів чи може призвести до небезпечних умов, які серйозно загрожують безпеці польотів.

(b) Організація має створити внутрішню систему звітування про події, яка деталізована в керівництві, для забезпечення збирання та оцінки таких звітів, включаючи оцінку та витяг тих подій, про які необхідно звітувати відповідно до положень підпункту (a) цього пункту. Така процедура має забезпечити виявлення негативних тенденцій, коригувальних заходів, уже вжитих організацією або тих, що планується вжити, для того, щоб звернути увагу на недоліки, і включати оцінку всієї відомої відповідної інформації щодо таких подій, а також спосіб поширення необхідної інформації.

(c) Організація має подавати такі звіти у формі та у порядку, встановленому компетентним органом, і гарантувати, що вони містять усю відповідну інформацію про умови та результати оцінки, відомі організації.

(d) У тому випадку, коли комерційний експлуатант уклав договір з організацією на виконання технічного обслуговування, організація має також звітувати експлуатантові про будь-який стан, що впливає на повітряне судно експлуатанта або на його компонент.

(e) Організація має формувати і подавати такі звіти якомога швидше, але у будь-якому разі - не пізніше 72 годин з моменту виявлення організацією стану, якого стосується звіт.

145.A.65.  Політика у сфері безпеки польотів та якості,  процедури технічного обслуговування та система якості

(a) Організація має запровадити політику у сфері безпеки польотів та якості в організації, яка відповідно до 145.A.70 цього додатка (Part-145) має бути включена до її керівництва.

(b) Організація має визначити процедури, погоджені компетентним органом, з урахуванням людського фактора та можливостей людини, для забезпечення належної практики технічного обслуговування та відповідності до застосовних вимог, що зазначені у 145.A.25–145.A.95 включно. Процедури, передбачені цим підпунктом, мають:

1. гарантувати, що чітке замовлення на проведення робіт або договір узгоджені між організацією та організацією, що є замовником цих робіт, для того, щоб чітко визначити необхідні роботи з технічного обслуговування таким чином, що повітряне судно та компоненти можуть бути передані до експлуатації відповідно до 145.A.50; та

2. охоплювати усі аспекти виконання технічного обслуговування, включаючи забезпечення та контроль спеціалізованих послуг та визначених стандартів, за якими певна організація має намір виконувати роботи.

(c) Організація має запровадити систему якості, яка включає:

1. незалежні аудити з метою моніторингу відповідності повітряного судна / компонента повітряного судна стандартам, що вимагаються, і адекватності процедур для встановлення позитивного впливу процедур на практику технічного обслуговування і підтримання льотнопридатного повітряного судна / компонента. У невеликих організаціях проведення незалежних аудитів у межах системи якості може доручатися за договором іншій організації, схваленій відповідно до вимог цього додатка (Part-145), або особі, яка має відповідні технічні знання і підтверджений достатній досвід проведення аудиторських перевірок;

2. систему зворотного зв’язку з питань якості особі або групі осіб, зазначеним у 145.A.30 (b) цього додатка (Part-145), і до відома відповідального керівника, яка забезпечує вжиття коректних і своєчасних коригувальних дій за результатами незалежних аудитів, зазначених у підпункті (1) цього пункту.

145.A.70. Керівництво організації з технічного обслуговування

(a) Керівництво організації з технічного обслуговування - документ або документи, що містять відомості, що визначають обсяг робіт, щодо яких видається схвалення, та визначають як організація має намір забезпечувати відповідність вимогам цього додатка (Part-145). Організація має подати компетентному органові керівництво організації з технічного обслуговування, що містить таку інформацію:

1. заяву, підписану відповідальним керівником про те, що керівництво організації з технічного обслуговування та будь-які згадані у ньому пов’язані керівництва визначають відповідність організації вимогам цього додатка (Part-145) і ця відповідність забезпечуватиметься постійно. Якщо відповідальний керівник не є головним виконавчим директором організації, таку заяву має підписати зі свого боку і головний виконавчий директор;

2. політику організації у сфері безпеки польотів і якості, як зазначено в 145.A.65;

3. посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), визначені у 145.A.30 (b);

4. обов’язки осіб, призначених відповідно до 145.A.30 (b), включаючи питання, з яких вони від імені організації можуть звертатися безпосередньо до компетентного органу;

5. структуру організації із зазначенням підпорядкованості та обов’язками осіб, призначених відповідно до 145.A.30 (b);

6. перелік персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, допоміжного персоналу та, якщо застосовано, персоналу з перегляду льотної придатності та персоналу, який забезпечує розробку та опрацювання схвалення програми технічного обслуговування, разом з обсягом схвалення такого персоналу;

7. загальний опис людських ресурсів;

8. загальний опис виробничих приміщень та площ, розташованих за кожною з адрес, зазначених у сертифікаті схвалення організації;

9. детальне визначення обсягу робіт організації, застосовно до обсягу схвалення;

10. процедури повідомлення про зміни в організації, передбачений 145.A.85;

11. процедури внесення змін до керівництва організації з технічного обслуговування;

12. процедури та систему якості, впроваджені організацією відповідно до 145.A.25-145.A.90, та будь-які додаткові процедури, що виконуються відповідно до додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил;

13. перелік комерційних експлуатантів (у разі застосовності) яким організація надає послуги з технічного обслуговування повітряних суден;

14. перелік субпідрядних організацій, як зазначено в 145.A.75 (b) (у разі застосовності);

15. перелік лінійних станцій, як зазначено в 145.A.75 (d) (у разі застосовності);

16. перелік договірних організацій (якщо застосовно).

(b) У разі потреби до керівництва слід вносити зміни, щоб воно завжди відображало поточний стан організації. Керівництво та всі подальші зміни до нього мають бути схвалені компетентним органом.

(c) Незважаючи на положення підпункту (b) цього пункту, незначні зміни до керівництва можуть бути схвалені через процедуру, передбачену в керівництві (далі - непряме схвалення).

145.A.75. Привілеї організації

Відповідно до керівництва організація отримує право виконувати такі завдання:

(а) виконувати технічне обслуговування будь-якого повітряного судна та/або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у місцях, визначених у сертифікаті схвалення та керівництві;

(b) організовувати технічне обслуговування будь-якого повітряного судна або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в іншій організації, що працює відповідно до вимог системи якості цієї організації. Це стосується роботи, що виконується організацією, яка сама не має належного схвалення на виконання такого технічного обслуговування відповідно до цього додатка (Part-145) і обмежується обсягом робіт, передбачених процедурами відповідно до 145.A.65 (b). Цей обсяг робіт не має включати форм базового технічного обслуговування повітряних суден або повного обсягу технічного обслуговування у майстерні чи капітального ремонту двигуна або модуля двигуна;

(c) виконувати технічне обслуговування будь-якого повітряного судна або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в будь-якому місці, якщо потреба в такому технічному обслуговуванні виникне внаслідок непридатності повітряного судна до експлуатації або через необхідність підтримання випадкового лінійного обслуговування відповідно до умов, зазначених у керівництві;

(d) виконувати технічне обслуговування будь-якого повітряного судна та/або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в місці, визначеному як місце проведення лінійного технічного обслуговування, де організація здатна виконувати незначне технічне обслуговування, і лише у разі, якщо в керівництві організації дозволено проведення такої діяльності і зазначено такі місця;

(e) видавати сертифікати передачі до експлуатації після завершення технічного обслуговування відповідно до 145.A.50.

(f) якщо відповідним чином схвалена на виконання робіт для повітряних суден ELA1, що не використовуються у комерційній експлуатації:

1. виконувати перегляди льотної придатності та видавати відповідний сертифікат перегляду льотної придатності відповідно до умов, зазначених в M.A.901 (l) додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, та

2. виконувати перегляди льотної придатності та видавати відповідні рекомендації відповідно до умов, зазначених у M.A.901 (l) та M.A.904 (а) 2 та (b) додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил.

(g) розробляти програму технічного обслуговування та забезпечувати її схвалення відповідно до M.A.302 для повітряних суден ELA2, що не використовуються у комерційній експлуатації відповідно до умов, зазначених у М.А.201 (i) (3), та обмежуючись рейтингами повітряних суден, зазначених у сертифікаті схвалення.

145.A.80. Обмеження організації

Організація має право виконувати технічне обслуговування лише тих повітряних суден або компонентів, на які поширюється отримане нею схвалення, і лише у разі наявності всіх необхідних виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, даних для технічного обслуговування та персоналу, який засвідчує технічне обслуговування.

145.A.85. Зміни в організації

Організація має повідомляти компетентний орган про всі наміри щодо проведення будь-яких із нижчезазначених змін до їх впровадження, щоб дати змогу компетентному органові перевірити безперервність відповідності організації вимогам цього додатка (Part-145) і внести (за потреби) зміни до сертифіката схвалення, крім випадків, коли керівники не знають заздалегідь про можливі зміни у складі персоналу. Про такі зміни слід повідомити компетентний орган за першої можливості:

1. найменування організації;

2. основного місцезнаходження/місцепроживання організації;

3. додаткових місцезнаходжень організації;

4. відповідального керівника;

5. будь-якої з осіб, призначених відповідно до 145.A.30 (b);

6. виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, обсягу робіт, персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, та персоналу з перегляду льотної придатності, які можуть вплинути на чинність схвалення.

145.A.90. Підтримання схвалення

(a) Схвалення має видаватися на необмежений строк. Схвалення має залишатися чинним за умови, що:

1. організація і надалі відповідає вимогам цього додатка (Part-145) відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в 145.B.50; та

2. компетентному органу надано доступ до організації з метою перевірки постійної відповідності вимогам цього додатка (Part-145); та

3. сертифікат схвалення не було здано компетентному органу або анульовано.

(b) У разі анулювання схвалення, сертифікат підлягає поверненню компетентному органові.

145.A.95. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цього додатка (Part-145), яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цього додатка (Part-145), яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про недоліки згідно з 145.B.50 утримувач схвалення організації з технічного обслуговування має розробити план коригувальних дій і продемонструвати коригувальні дії, які задовольнять компетентний орган, у термін, погоджений з цим органом.

РОЗДІЛ B - ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

145.B.01. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні процедури, яких має дотримуватись компетентний орган, виконуючи свої завдання та функції щодо видачі, підтримання, зміни, призупинення або анулювання сертифікатів схвалень організацій з технічного обслуговування відповідно до цього додатка (Part-145).

145.B.10. Компетентний орган

1. Загальні положення

Держава-член має визначити компетентний орган, до обов’язків якого належать видача, підтримання, зміна, призупинення або анулювання сертифікатів схвалення організацій з технічного обслуговування. Цей компетентний орган запроваджує письмові процедури та організаційну структуру.

2. Ресурси

Кількість персоналу має бути достатньою для виконання вимог, передбачених цим розділом.

3. Кваліфікація та підготовка

Весь персонал, залучений для схвалень, передбачених цим додатком (Part-145), повинен:

(a) бути відповідно кваліфікований та мати всі відповідні знання, досвід та підготовку для виконання покладених на нього завдань;

(b) пройти підготовку та підготовку для підтримання кваліфікації з цього додатка (Part-145) (де застосовно) включаючи поняття та стандарти, що використовуються в їх роботі.

4. Процедури

Компетентний орган запроваджує процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цьому Розділу В.

З метою забезпечення постійної відповідності процедури мають переглядатися з внесенням відповідних змін.

145.B.15. Організації, що розміщені в декількох державах-членах

Якщо виробничі приміщення та площі з технічного обслуговування розташовано на території більше ніж однієї держави-члена, перевірки та постійний нагляд за схваленням мають здійснюватися спільно з компетентними органами держав-членів, на території яких розташовано інші виробничі приміщення та площі з технічного обслуговування.

145.B.20. Первинне схвалення

1. Для встановлення відповідності вимогам підпунктів (a) та (b) 145.A.30 компетентний орган має офіційно підтвердити заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в підпунктах (a) та (b) 145.A.30 цього додатка (Part-145).

2. Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених у керівництві організації з технічного обслуговування, вимогам цього додатка (Part-145) і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника у заяві про зобов’язання.

3. Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам цього додатка (Part-145).

4. Під час перевірки з метою надання схвалення слід провести принаймні одну зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона повною мірою розуміє важливість схвалення та причину підписання зобов’язань у керівництві організації щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

5. Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і подані організації.

6. Компетентний орган має вести записи щодо усіх недоліків, дій щодо їх остаточного усунення (дій, необхідних для остаточного усунення недоліків) та рекомендацій.

7. Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені до видачі схвалення.

145.B.25. Видача схвалення

1. Компетентний орган має офіційно схвалити керівництво і видати заявнику сертифікат схвалення Форму 3 EASA, який включає рейтинги схвалення. Компетентний орган має видати сертифікат схвалення лише за умови, що організація відповідає вимогам цього додатка (Part-145).

2. Компетентний орган має вказати умови схвалення у сертифікаті схвалення Форма 3 EASA.

3. Номер схвалення вказується в сертифікаті схвалення Форма 3 EASA у спосіб, визначений Агентством.

145.B.30. Підтримання схвалення

Підтримання схвалення має контролюватися відповідно до застосовного процесу «видачі схвалення» згідно з 145.B.20. На додаток до цього:

1. Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить дати, коли заплановано проведення аудитів, і дати, коли аудити було проведено, для схвалених організацій з технічного обслуговування, що знаходяться під його наглядом.

2. Кожна організація має бути повністю перевірена на відповідність цьому додатку (Part-145) за період, що не перевищує 24 місяці.

3. Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона залишається належним чином поінформований про важливі питання, які виникають під час аудитів.

145.B.35. Зміни

1. Компетентний орган має отримувати від організації повідомлення про будь-які заплановані зміни, як зазначено в 145.A.85.

Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного процесу схвалення щодо будь-яких змін організації.

2. Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати організація під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути призупинено.

145.B.40. Зміни у керівництві організації з технічного обслуговування

Для будь-якої зміни у керівництві організації з технічного обслуговування (МОЕ):

1. У разі прямого схвалення змін відповідно до 145.А.70 (b) компетентний орган, перш ніж офіційно повідомляти схвалену організацію про схвалення, має перевірити відповідність визначених у керівництві процедур вимогам цього додатка (Part-145).

2. У разі використання процедури непрямого схвалення змін відповідно до 145.А.70 (c) компетентний орган має забезпечити:

(i) що зміни залишаються незначними, а також

(ii) що він має належний контроль за схваленням змін, щоб забезпечити їх відповідність вимогам додатка 2 (Part-145).

145.B.45. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення

Компетентний орган має:

(a) призупинити сертифікат схвалення за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози безпеці польотів; або

(b) призупинити, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до положень 145.B.50.

145.B.50. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено підтвердження невідповідності вимогам цього додатка (Part-145), компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліку рівня 1 - вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або призупинення схвалення організації з технічного обслуговування в цілому або частково залежно від серйозності недоліку рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних дій;

2. у разі недоліку рівня 2 - визначає період впровадження коригувальних дій залежно від характеру недоліку, але в будь-якому разі першочергово не має бути більшим, ніж три місяці. За певних обставин і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей тримісячний період у разі наявності задовільного плану коригувальних дій, погодженого з компетентним органом.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного призупинення дії наданого організації схвалення.

145.B.55. Ведення записів

1. Компетентний орган має запровадити систему ведення записів з базовими критеріями зберігання документів, яка дає змогу належним чином простежити процес видачі, продовження, зміни, призупинення або анулювання кожного схвалення організації.

2. Записи мають містити принаймні:

(a) заявку на видачу схвалення організації, у тому числі продовження його дії;

(b) програму постійного нагляду, який здійснює компетентний орган, включаючи всі записи аудитів;

(c) сертифікат схвалення організації, включаючи будь-які зміни до нього;

(d) копію програми аудитів, що визначає дати запланованих аудитів і дати їх фактичного проведення;

(e) копії всього офіційного листування, включаючи Форму 4 EASA або її еквівалент;

(f) детальні відомості про будь-які винятки та застосовані санкції;

(g) будь-який звіт інших компетентних органів щодо нагляду за організацією;

(h) керівництва організації з технічного обслуговування.

3. Строк зберігання вищезазначених записів має становити щонайменше чотири роки.

4. Компетентний орган може обрати систему паперового або електронного ведення записів або будь-яку комбінацію обох цих систем за умови наявності відповідних засобів контролю.

145.B.60. Винятки

Усі винятки, дозволені відповідно до частини шостої статті 11 Повітряного кодексу України, мають бути задокументовані та зберігатися компетентним органом.

Заступник директора
департаменту льотної
придатностіВ. ОвчинніковДоповнення I до додатка 2
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу IV)

ДОПОВНЕННЯ I (APPENDIX I)
Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1 EASA

Застосовуються положення Доповнення II до додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правилДоповнення II до додатка 2
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу IV)

ДОПОВНЕННЯ II (APPENDIX II)
Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з технічного обслуговування, на які є посилання в Підчастині F Розділу A додатка 1 (Part-M) та додатку 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.

Застосовуються положення Доповнення IV до додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правилДоповнення III до додатка 2
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу IV)

ДОПОВНЕННЯ III (APPENDIX III)
Схвалення організації з технічного обслуговування 
відповідно до додатка 2 (Part-145)Доповнення IV до додатка 2
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу IV)

ДОПОВНЕННЯ IV (APPENDIX IV)
Умови використання персоналу, який не має кваліфікації відповідно до додатка 3 (Part-66), зазначеного у підпунктах 1 та 2 145.A.30 (j)

1. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що відповідає зазначеним далі умовам, вважається таким, що відповідає вимогам підпунктів 1 та 2 145.A.30 (j):

(a) Особа повинна мати свідоцтво або сертифікаційне повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, видані згідно з вимогами національних регулятивних актів, які повністю відповідають положенням додатка 1 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

(b) Обсяг робіт особи не має виходити за межі обсягу роботи, визначеної у національному свідоцтві / сертифікаційному повноваженні персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, залежно від того, що є більш обмежуючим.

(c) Особа повинна продемонструвати, що він/вона пройшов(ла) підготовку за напрямами: «людський фактор» та «авіаційне законодавство», як зазначено у модулях 9 та 10 Доповнення 1 до додатка 3 (Part-66).

(d) Особа повинна продемонструвати досвід роботи у сфері технічного обслуговування як персонал, який засвідчує лінійне технічне обслуговування, не менше ніж 5 років та досвід роботи у сфері технічного обслуговування як персонал, який засвідчує базове технічне обслуговування, не менше ніж 8 років. Проте особи, види робіт яких не виходять за межі, зазначені у Part-66 для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, категорії A, можуть мати лише трирічний досвід роботи у сфері технічного обслуговування.

(e) Персонал, який засвідчує лінійне технічне обслуговування, та допоміжний персонал для базового технічного обслуговування повинні продемонструвати, що він/вона пройшли підготовку на тип та екзаменування на рівні категорії В1, В2 або В3 (як застосовно) відповідно до Доповнення III до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил для кожного типу повітряного судна в обсязі робіт відповідно до підпункту (b). Особи, обсяг робіт яких не виходять за межі обсягу робіт персоналу, який засвідчує технічне обслуговування категорії А, може, проте, пройти підготовку на виконання завдання в межах загальної підготовки на тип.

(f) Персонал, який засвідчує базове технічне обслуговування, повинен продемонструвати, що він/вона пройшли підготовку на тип та екзаменування на рівні категорії С згідно з Доповненням III до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил для кожного типу повітряного судна в обсязі робіт відповідно до підпункту (b), крім першого типу повітряного судна, для якого підготовка та екзаменування мають бути на рівні категорії В1, В2 або В3 Доповнення III до додатка 3 (Part-66).

2. Захищені права

(a) Персонал, який має права до набрання чинності відповідними вимогами додатка 3 (Part-66), може продовжувати використовувати свої права, при цьому відповідність вимогам підпунктів 1 (c) - 1 (f) цього доповнення не є обов’язковою.

(b) Однак після цієї дати будь-який персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що бажає розширити обсяг свого сертифікаційного повноваження для отримання додаткових привілеїв, повинен відповідати вимогам, зазначеним у підпункті 1 цього доповнення.

(c) Незважаючи на підпункт 2 (b) цього доповнення, у разі додаткової підготовки на тип відповідність вимогам підпунктів 1 (c) та 1 (d) цього доповнення не є обов’язковою.Додаток 3
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу V)

ДОДАТОК 3 (ANNEX III)

Частина-66 (Part-66)

Зміст

66.1. Компетентний орган

РОЗДІЛ A - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A - СВІДОЦТВО ПЕРСОНАЛУ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

66.A.1. Сфера застосування

66.А.3. Категорії свідоцтва

66.А.5. Групи повітряних суден

66.A.10. Заявка

66.A.15. Прийнятність

66.A.20. Права

66.A.25. Вимоги до базових знань

66.А.30. Вимоги до базового досвіду

66.A.40. Безперервна дія свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден

66.A.45. Підтвердження рейтингів повітряного судна

66.А.50. Обмеження

66.A.55. Підтвердження кваліфікації

66.A.70. Конвертаційні положення

РОЗДІЛ В - ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

66.B.1. Сфера застосування

66.B.10. Компетентний орган

66.B.20. Ведення записів

66.B.25. Взаємний обмін інформацією

66.В.30. Винятки

ПІДЧАСТИНА В -  ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

66.B.100. Процедура видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден компетентним органом

66.B.105. Процедура видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден через організацію з технічного обслуговування, схвалену відповідно до додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил

66.B.110. Процедура внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден для включення додаткової основної категорії або підкатегорії

66.B.115. Процедура внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден для включення рейтингу повітряного судна або зняття обмежень

66.B.120. Процедура продовження терміну дії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден

66.B.125. Процедура конвертації свідоцтва, включаючи рейтинги групи

66.B.130. Процедура прямого схвалення підготовки на тип повітряного судна

РОЗДІЛ C - ЕКЗАМЕНИ

66.B.200. Екзамени, які проводить компетентний орган

ПІДЧАСТИНА D - КОНВЕРТАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

66.В.300. Загальні положення

66.B.305. Звіт про конвертацію для національних кваліфікацій

66.B.310. Звіт про конвертацію для повноважень, які видані схваленими організаціями з технічного обслуговування

ПІДЧАСТИНА E - ЗАРАХУВАННЯ ЕКЗАМЕНІВ

66.B.400. Загальні положення

66.B.405. Звіт про зарахування екзаменів

66.В.410. Чинність зарахування екзаменів

ПІДЧАСТИНА F - ПОСТІЙНИЙ НАГЛЯД

66.B.500. Анулювання, призупинення або обмеження свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден

Доповнення I. Вимоги до базових знань

Доповнення II. Стандарт базових екзаменів

Доповнення III. Стандарт підготовки на тип повітряного судна та екзаменів. Підготовка на робочому місці

Доповнення IV. Вимоги до досвіду для розширення свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден Part-66

Доповнення V. Форма заявки - Форма 19 EASA

Доповнення VI. Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил

66.1. Компетентний орган

(а) Для потреб цього додатка (Part-66) компетентний орган має бути:

1. уповноважений орган з питань цивільної авіації;

2. НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

(b) Агентство має бути відповідальним за визначення:

1. списку типів повітряних суден, а також

2. які комбінації планера/двигуна включено в кожному конкретному рейтингу типу повітряного судна.

РОЗДІЛ A - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A -  СВІДОЦТВО ПЕРСОНАЛУ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

66.A.1. Сфера застосування

Цей розділ визначає свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден і встановлює вимоги до заявки, видачі та продовження строку його дії.

66.A.3. Категорії свідоцтва

(а) Свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден включають такі категорії:

категорія А;

категорія В1;

категорія В2;

категорія В3;

категорія С.

(b) Категорії A і B1 поділяються на підкатегорії залежно від комбінації літаків, вертольотів, газотурбінних і поршневих двигунів. Такими підкатегоріями є:

A1 та В1.1 - газотурбінні літаки;

A2 та В1.2 - поршневі літаки;

A3 та В1.3 - газотурбінні вертольоти;

A4 та В1.4 - поршневі вертольоти.

(с) Категорія B3 застосовується до негерметизованих літаків з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше.

66.A.5. Групи повітряних суден

З метою внесення рейтингів до свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден повітряні судна мають бути класифіковані за такими групами:

1. Група 1 - повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном, повітряні судна з максимальною сертифікованою експлуатаційною висотою ешелону, що перевищує FL290, повітряні судна, оснащені електродистанційною системою управління (fly-by-wire system), та інші повітряні судна, що потребують внесення рейтингу типу, якщо так визначено Агентством;

2. Група 2 - повітряні судна, інші ніж ті, які зазначені у групі 1, що належать до таких підгруп:

підгрупа 2а - літаки з одним турбогвинтовим двигуном;

підгрупа 2b - вертольоти з одним газотурбінним двигуном;

підгрупа 2 - вертольоти з одним поршневим двигуном;

3. Група 3 - літаки з поршневими двигунами, крім тих, які зазначені у групі 1.

66.A.10. Заявка

(а) Заявка на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден або на внесення змін до такого свідоцтва подається за Формою 19 EASA (див. Доповнення 5 до цього додатка (Part-66)) у спосіб, встановлений компетентним органом, до якого подається заявка.

(b) Заявка на внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден має бути подана до компетентного органу держави-члена, який видав свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

(c) Додатково до документів, передбачених 66.A.10 (а), 66.A.10 (b) та 66.B.105 (за потреби), заявник, який звертається щодо включення додаткових базових категорій або підкатегорій до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, повинен подати оригінал його/її чинного свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден до компетентного органу разом з Формою 19 EASA.

(d) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

(е) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

(f) Кожна заявка має бути підтверджена документацією для демонстрації відповідності застосовним вимогам щодо теоретичних знань, практичної підготовки та досвіду, що діють на момент подання заявки.

66.A.15. Прийнятність

Заявник на свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден має бути не молодше 18 років.

66.A.20. Права

(a) Утримувачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаються такі права:

1. Категорія A свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надає його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації після виконання незначного планового лінійного технічного обслуговування і усунення простих дефектів у межах завдань, спеціально зазначених в сертифікаційному повноваженні, відповідно до 145.A.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил. Сертифікаційні права мають бути обмежені роботою, яку утримувач свідоцтва особисто виконав у організації з технічного обслуговування, що надала сертифікаційні повноваження.

2. Категорія B1 свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації та діяти як допоміжний персонал B1 у разі:

виконання технічного обслуговування конструктивних елементів повітряного судна, силової установки та механічних і електричних систем;

роботи на системах авіоніки, що потребує виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребує пошуку та усунення несправностей.

Категорія B1 включає відповідну підкатегорію A.

3. Категорія B2 свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право:

(i) видавати сертифікати передачі до експлуатації та діяти як допоміжний персонал B2 у разі:

виконання технічного обслуговування авіоніки та електричних систем; та

виконання завдань з технічного обслуговування електричних систем та авіоніки, що належать до силових установок та механічних систем, які вимагають лише простих перевірок для підтвердження їх працездатності;

(ii) видавати сертифікати передачі до експлуатації після незначного планового лінійного технічного обслуговування і усунення простих дефектів у межах конкретних завдань, зазначених у сертифікаційному повноваженні, відповідно до 145.A.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил. Ці сертифікаційні права повинні бути обмежені роботою, яку утримувач свідоцтва особисто виконав у організації з технічного обслуговування, що надала сертифікаційні повноваження, та обмежені відповідно рейтингами, які вже внесені у свідоцтво В2.

Категорія свідоцтва B2 не включає жодну підкатегорію A.

4. Категорія B3 свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації та діяти як допоміжний персонал B3 у разі:

виконання технічного обслуговування конструктивних елементів літака, силової установки та механічних і електричних систем;

роботи на системах авіоніки, що потребує виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребує пошуку та усунення несправностей.

5. Категорія С свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації після базового технічного обслуговування повітряного судна. Права застосовуються до повітряного судна в цілому.

(b) Утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден може застосовувати свої права тільки:

1. згідно із застосовними вимогами додатка 1 (Part-М) та додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил; та

2. якщо за попередній дворічний період він/вона або мав шестимісячний досвід з технічного обслуговування згідно з правами, наданими свідоцтвом персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, або відповідав умовам надання відповідних прав; та

3. якщо він/вона має належну компетенцію для сертифікації технічного обслуговування на відповідних повітряних суднах; та

4. якщо він/вона здатний на рівні, необхідному для розуміння, читати, писати і спілкуватися тією мовою(ами), якою(ими) складено технічну документацію та процедури, необхідні для забезпечення видачі сертифіката передачі до експлуатації.

66.A.25. Вимоги до базових знань

(a) Заявник на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, або на включення додаткової категорії чи підкатегорії до такого свідоцтва, повинен скласти екзамен для підтвердження рівня знань з відповідних предметів модулів згідно з Доповненням І до цього додатка (Part-66). Екзамени з базових знань проводяться організацією з підготовки, належним чином схваленою відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, або компетентним органом.

(b) Курси підготовки та екзамени мають бути пройдені/здані протягом 10 років до подання заявки на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден або включення додаткової категорії чи підкатегорії до такого свідоцтва технічного обслуговування повітряних суден. В іншому разі, зарахування екзаменів може бути проведене відповідно до підпункту (с) цього пункту.

(с) Заявник може звернутися до компетентного органу для повного або часткового зарахування екзаменів з базових знань, що вимагаються, для:

1. екзаменів з базових знань, які не відповідають вимогам, зазначеним у підпункті (b) цього пункту; та

2. будь-якої іншої технічної кваліфікації, яку компетентний орган вважає еквівалентною стандартові знань згідно з цим додатком (Part-66) до цих Авіаційних правил.

Зарахування має відбуватись відповідно до вимог Підчастини Е Розділу В цього додатка (Part-66).

(d) Зарахування діють протягом 10 років після їх надання заявнику компетентним органом. Заявник може подати заявку на нові зарахування після закінчення терміну дії.

66.A.30. Вимоги до базового досвіду

(а) Заявник на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, повинен мати:

1. Для категорії A та підкатегорій B1.2 і B1.4 та категорії В3:

(i) три роки практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, якщо заявник раніше не проходив відповідної технічної підготовки; або

(ii) два роки практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, і завершену підготовку, яку компетентний орган визначив такою, яка відповідає рівневі кваліфікованого робітника у технічній галузі; або

(iii) один рік практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, і завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з додатком 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил.

2. Для категорії B2 та підкатегорій B1.1 і B1.3:

(i) п’ять років практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, якщо заявник раніше не проходив відповідної технічної підготовки; або

(ii) три роки практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, і завершену підготовку, яку компетентний орган визначив такою, яка відповідає рівневі кваліфікованого робітника у технічній галузі; або

(iii) два роки практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, і завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з додатком 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил.

3. Для категорії C щодо повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном:

(i) три роки досвіду використання прав, передбачених підкатегоріями B1.1, B1.3 чи категорією B2, щодо повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, або роботи як допоміжний персонал згідно з 145.А.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, або їх поєднання; або

(ii) п’ять років досвіду використання прав, передбачених підкатегорією B1.2 чи B1.4, щодо повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, або роботи як допоміжний персонал згідно з 145.А.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, або їх поєднання.

4. Для категорії C щодо повітряних суден, інших ніж повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном: три роки досвіду використання прав, передбачених категорією B1 чи B2, щодо повітряних суден, інших ніж повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном, або роботи як допоміжний персонал згідно з 145.А.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, або їх поєднання.

5. Для категорії C, одержаної академічним шляхом: заявник, який здобув науковий ступінь з технічної дисципліни в університеті або іншому вищому навчальному закладі, визнаному компетентним органом, три роки досвіду роботи у сфері технічного обслуговування цивільних повітряних суден за характерною низкою завдань, безпосередньо пов’язаних з технічним обслуговуванням повітряних суден, включаючи шість місяців спостереження за виконанням завдань з базового технічного обслуговування.

(b) Заявник на розширення свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, повинен мати мінімальний досвід технічного обслуговування цивільних повітряних суден, що вимагається відповідно до тієї категорії або підкатегорії свідоцтва, щодо якої подано заявку, як визначено у Доповненні 4 до цього додатка (Part-66).

(с) Досвід має бути практичним і включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування повітряного судна.

(d) Принаймні один рік необхідного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна тієї категорії/підкатегорії, щодо якої є намір отримати первинне свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, має бути нещодавнім. Для подальших доповнень чинного свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден новою категорією/підкатегорією, необхідний додатковий нещодавній досвід з технічного обслуговування може становити менше ніж один рік, але має бути не менше ніж три місяці. Необхідний досвід повинен визначатися відмінностями між категорією/підкатегорією, яка вже внесена до свідоцтва, і тією, щодо якої подано заявку. Такий додатковий досвід має бути типовим для обраної нової категорії/підкатегорії свідоцтва;

(e) Незважаючи на підпункт (a) цього пункту, досвід з технічного обслуговування повітряних суден, набутий у сфері, іншій ніж технічне обслуговування цивільного повітряного судна, враховується у тому разі, якщо компетентним органом встановлено, що таке технічне обслуговування є еквівалентним такому, яке вимагається цим додатком (Part-66). Проте додатковий досвід з технічного обслуговування цивільного повітряного судна є необхідним для розуміння сфери технічного обслуговування цивільного повітряного судна;

(f) Досвід має бути набутий протягом 10 років перед поданням заявки на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден або на внесення додаткової категорії чи підкатегорії до такого свідоцтва.

66.A.40.  Безперервна дія свідоцтва персоналу  з технічного обслуговування повітряних суден

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден втрачає чинність через п’ять років після його останньої видачі або зміни, якщо утримувач свідоцтва не подав його до компетентного органу, що видав свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, з метою перевірки відповідності інформації, яка міститься у свідоцтві, тій інформації, що міститься у записах компетентного органу, згідно з 66.B.120.

Утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден повинен заповнити відповідні частини Форми 19 EASA (Доповнення V до цього додатка (Part-66)) і подати її разом із копією свідоцтва до компетентного органу, що видав оригінал свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, крім випадків, коли утримувач працює в організації з технічного обслуговування, схваленій відповідно до додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, що має процедуру в її керівництві, відповідно до якої така організація може подати необхідну документацію від імені утримувача свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

Будь-які сертифікаційні права, надані на підставі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, стають недійсними як тільки свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден стає недійсним.

(d) Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден є дійсним, лише (i) якщо воно видане та/або змінене компетентним органом та (ii) підписане утримувачем.

66.A.45. Підтвердження рейтингів повітряного судна

(а) Для того, щоб мати право використовувати сертифікаційні права щодо конкретного типу повітряного судна, утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден повинен мати свідоцтво з відповідними рейтингами повітряних суден.

Для категорії В1, В2 або С відповідними рейтингами повітряного судна є такі:

1. Для першої групи (група 1) повітряних суден - відповідний рейтинг типу повітряного судна.

2. Для другої групи (група 2) повітряних суден - відповідний рейтинг типу повітряного судна, рейтинг підгрупи виробника або рейтинг повної підгрупи.

3. Для третьої групи (група 3) повітряних суден - відповідний рейтинг типу повітряного судна або рейтинг всієї групи.

Для категорії B3 відповідним рейтингом є «негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше».

Для категорії А рейтинг не вимагається за умови відповідності вимогам 145.A.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.

(b) Підтвердження рейтингів типу повітряного судна вимагає задовільного завершення підготовки на тип повітряного судна категорій В1, В2 або С.

(с) На доповнення до вимог підпункту (b) цього пункту підтвердження першого рейтингу типу повітряного судна в даній категорії/підкатегорії вимагає задовільного завершення відповідної підготовки на робочому місці, як описано у Доповненні III до цього додатка (Part-66).

(d) Шляхом відступу від підпунктів (b) і (c) цього пункту для другої та третьої групи повітряних суден рейтинг типу повітряного судна також може бути наданий після:

задовільного складання екзамену на тип повітряного судна для відповідних категорій В1, В2 або С, зазначених у Доповненні III до цього додатка (Part-66), та

у випадку категорій B1 та B2, підтвердження практичного досвіду на типі повітряного судна. У такому разі практичний досвід має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до категорії свідоцтва.

У випадку рейтингу категорії С для особи, яка отримала кваліфікацію, здобувши академічний ступінь згідно з вимогами 66.A.30 (a) (5) цього додатка (Part-66), екзамен з першого відповідного типу повітряного судна має бути на рівні категорії B1 або B2.

(е) Для другої групи повітряних суден:

1. підтвердження рейтингів підгрупи виробника для утримувачів свідоцтв категорій B1 та C надається у разі виконання вимог щодо рейтингу типу для принаймні двох типів повітряних суден того самого виробника, об’єднання яких представляє застосовну підгрупу виробника;

2. підтвердження рейтингу повної підгрупи для утримувачів свідоцтв категорії B1 та C надається у разі виконання вимог щодо рейтингу типу для принаймні трьох типів повітряних суден різних виробників, об’єднання яких представляє застосовну підгрупу;

3. схвалення рейтингу підгруп виробника і повної підгрупи для утримувачів свідоцтв категорії B2 надається за умови підтвердження практичного досвіду, який має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належить до категорії свідоцтва та застосовної підгрупи повітряних суден.

(f) Для третьої групи повітряних суден:

1. підтвердження рейтингу повної групи 3 для утримувачів свідоцтв категорії В1, В2 та С надається за умови підтвердження практичного досвіду, який має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до категорії свідоцтва та групи 3;

2. для категорії В1, якщо заявник не надає доказів відповідного досвіду, рейтинг групи 3 підлягає таким обмеженням, які мають бути зазначені у свідоцтві:

герметизовані літаки;

літаки металевої конструкції;

літаки композитної конструкції;

літаки дерев’яної конструкції;

літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною.

(g) Для свідоцтва B3:

1. підтвердження рейтингу «негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше» потребує підтвердження практичного досвіду, який має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до категорії свідоцтва;

2. якщо заявник не надає докази відповідного досвіду, рейтинг, зазначений у підпункті 1, підлягає таким обмеженням, які мають бути вписані у свідоцтво:

літаки дерев’яної конструкції;

літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літаки металевої конструкції;

літаки композитної конструкції.

66.A.50. Обмеження

(а) Обмеження, зазначені у свідоцтві персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, є винятком із сертифікаційних прав та стосуються повітряного судна в повному обсязі.

(b) Щодо обмежень, зазначених у 66.A.45, обмеження мають бути зняті у разі:

1. підтвердження відповідного досвіду; або

2. після задовільної оцінки практичних навичок, проведеної компетентним органом.

(с) Щодо обмежень, зазначених у 66.A.70, обмеження мають бути зняті після задовільної здачі екзаменів з цих модулів/предметів, що зазначені у відповідному конвертаційному звіті, зазначеному у 66.B.300.

66.A.55. Підтвердження кваліфікації

Персонал, який користується сертифікаційними правами, так само, як і допоміжний персонал, повинен пред’явити своє свідоцтво як підтвердження кваліфікації на вимогу уповноваженої особи протягом 24 годин.

66.A.70. Конвертаційні положення

(a) Утримувачу кваліфікації персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, яка діяла в Україні до дати набрання чинності додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, має бути видано свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден компетентним органом без складання додаткових екзаменів за умови виконання вимог, викладених у Підчастині D Розділу В цього додатка (Part-66).

(b) Особа, яка розпочала набувати кваліфікації персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, чинної в Україні до набрання чинності додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, може продовжувати набувати цієї кваліфікації. Утримувачу кваліфікації персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, отриманої шляхом такого процесу, має бути видано свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден компетентним органом без складання додаткових екзаменів за умови виконання вимог, викладених у Підчастині D Розділу В цього додатка (Part-66).

(c) За потреби свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден має містити обмеження відповідно до 66.А.50 для відображення відмінності між (і) сферою кваліфікації персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, що була чинна в Україні до набрання чинності Правилами видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725, та (іі) вимогами до базових знань і стандартів базового екзаменування, викладених у Доповненні I та Доповненні II до цього додатка (Part-66).

(d) Шляхом відступу від вимог підпункту (с) цього пункту для повітряних суден, які не використовуються авіаперевізниками, окрім повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден має містити обмеження відповідно до 66.A.50 для забезпечення того, що права персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, дійсні в Україні до набрання чинності цими Авіаційними правилами та права конвертованого свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, залишаються такими самими.

РОЗДІЛ В - ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

66.B.1. Сфера застосування

Цей розділ встановлює процедури, включаючи адміністративні вимоги, яких мають дотримуватись компетентні органи, які забезпечують впровадження та дотримання положень Розділу A цього додатка (Part-66).

66.B.10. Компетентний орган

(a) Загальні положення

Держава-член має визначити компетентний орган, до обов’язків якого належать видача, продовження дії, зміна, призупинення або анулювання свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

Цей компетентний орган запроваджує належну організаційну структуру для забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-66).

(b) Ресурси

Компетентний орган має бути належним чином забезпечений персоналом для забезпечення впровадження вимог цього додатка (Part-66).

(c) Процедури

Компетентний орган запроваджує письмові процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-66). З метою забезпечення постійної відповідності такі процедури мають переглядатися з внесенням відповідних змін.

66.B.20. Ведення записів

(a) Компетентний орган має запровадити систему ведення записів, яка забезпечує відповідне відстеження процесу видачі, поновлення, зміни, призупинення або анулювання кожного свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

(b) Для кожного свідоцтва ці записи мають містити:

1. заявку на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден або внесення змін до такого свідоцтва, включаючи всю доказову документацію;

2. копію свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, включаючи будь-які зміни;

3. копії всього відповідного листування;

4. докладні відомості про будь-які винятки та санкції;

5. будь-який звіт інших компетентних органів щодо утримувача свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден;

6. протоколи екзаменів, що проводилися компетентним органом;

7. застосовний звіт про конвертацію, що використовувався під час конвертації;

8. застосовний звіт про екзаменування, що використовувався під час зарахування.

(c) Строк зберігання записів, передбачених у підпунктах 1–5 (b) цього пункту, має становити щонайменше п’ять років з дати закінчення терміну дії свідоцтва.

(d) Записи, зазначені у підпунктах 6, 7 та 8 (b) цього пункту, мають зберігатися постійно.

66.B.25. Взаємний обмін інформацією

(a) З метою реалізації вимог цих Авіаційних правил компетентні органи мають брати участь у взаємному обміні інформацією.

(b) Без упередження щодо компетенції держав-членів у разі виникнення потенційної загрози безпеці польотів, що стосується декількох держав-членів, пов’язані компетентні органи мають сприяти один одному щодо вживання необхідних заходів з нагляду.

66.B.30. Винятки

Усі винятки, дозволені відповідно до частини шостої статті 11 Повітряного кодексу України, мають бути задокументовані та зберігатися компетентним органом.

ПІДЧАСТИНА В - ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Ця підчастина встановлює процедури, яких має дотримуватися компетентний орган під час видачі, зміни або продовження дії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

66.B.100.  Процедура видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден компетентним органом

(a) Після отримання заявки за Формою 19 EASA та всієї доказової документації компетентний орган має перевірити повноту заповнення Форми 19 EASA і переконатися, що зазначений досвід відповідає вимогам цього додатка (Part-66).

(b) Компетентний орган повинен перевірити, що заявник склав усі необхідні екзамени, та/або підтвердити дійсність будь-яких зарахувань, щоб переконатися у відповідності всім необхідним модулям, зазначеним у Доповненні I до цього додатка (Part-66), відповідно до вимог цього додатка (Part-66).

(с) Після встановлення особистості і дати народження заявника та переконавшись у відповідності заявника стандартам знань і досвіду, що вимагається цим додатком (Part-66), компетентний орган має видати відповідне свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден заявнику. Ця інформація має зберігатися в записах компетентного органу.

(d) У разі якщо типи повітряного судна або групи будуть схвалені під час видачі першого свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, компетентний орган має перевірити відповідність вимогам 66.B.115.

66.B.105. Процедура видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден через організацію з технічного обслуговування, схвалену відповідно до додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил

(а) Організація з технічного обслуговування, схвалена відповідно до додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, за умови схвалення компетентним органом на виконання такої діяльності, може:

(i) підготувати свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден від імені компетентного органу, або

(ii) надати рекомендацію компетентному органу щодо заявки від особи на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден з тим, щоб компетентний орган міг підготувати та видати таке свідоцтво.

(b) Організація з технічного обслуговування, зазначена в підпункті (а) цього пункту, має забезпечити відповідність вимогам 66.B.100 (a) і (b) цього додатка (Part-66).

(c) У всіх випадках свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден може бути видане заявнику лише компетентним органом.

66.B.110. Процедура внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден для включення додаткової основної категорії або підкатегорії

(a) Після завершення процедур, зазначених в 66.B.100 або 66.B.105, компетентний орган має включити до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден додаткову основну категорію або підкатегорію, що засвідчується печаткою і підписом, або перевидати свідоцтво.

(b) До системи записів компетентного органу мають бути внесені відповідні зміни.

66.B.115. Процедура внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден для включення рейтингу повітряного судна або зняття обмежень

(а) Після отримання прийнятної Форми 19 EASA і всієї доказової документації, що підтверджує відповідність вимогам щодо застосовного рейтингу разом з супровідним свідоцтвом персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, компетентний орган має:

1. внести відповідний рейтинг повітряного судна до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден заявника; або

2. перевидати вищезазначене свідоцтво з включенням застосовного рейтингу повітряного судна; або

3. зняти застосовні обмеження відповідно до 66.A.50.

До системи записів компетентного органу мають бути внесені відповідні зміни.

(b) У разі якщо повний курс підготовки на тип, проведений не організацією з підготовки до технічного обслуговування, належним чином схваленою відповідно до вимог додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, перед включенням рейтингу типу компетентний орган має переконатися, що всі вимоги до підготовки на тип виконано.

(с) У разі якщо підготовка на робочому місці не вимагається, рейтинг типу повітряного судна має бути внесено на підставі сертифіката визнання, виданого організацією з підготовки до технічного обслуговування, схваленою відповідно до вимог додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил.

(d) У разі якщо підготовка на тип повітряного судна не покривається єдиним курсом, компетентний орган перед внесенням рейтингу типу має переконатися, що зміст і тривалість курсів повністю відповідають обсягу категорії свідоцтва та суміжні сфери були розглянуті належним чином.

(е) У разі підготовки щодо відмінностей компетентний орган повинен переконатися, що попередня кваліфікація заявника, доповнена або курсом, схваленим відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, або курсом безпосередньо схваленим компетентним органом, є прийнятною для надання рейтингу типу.

(f) Відповідність практичним елементам має бути продемонстрована:

(i) шляхом надання детальних записів про практичну підготовку або формуляра (журнала), наданого організацією з технічного обслуговування, схваленою належним чином відповідно до вимог додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, або (якщо застосовно)

(ii) шляхом надання сертифіката про підготовку, що охоплює елемент практичної підготовки, виданого організацією з підготовки до технічного обслуговування, схваленою належним чином відповідно до вимог додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил.

(g) Під час внесення типу повітряного судна мають застосовуватися рейтинги типу повітряного судна, визначені Агентством.

66.B.120. Процедура продовження терміну дії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден

(a) Компетентний орган має порівняти свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден утримувача із записами компетентного органу та перевірити відсутність будь-яких заходів щодо анулювання, призупинення або змін відповідно до 66.B.500. Якщо записи ідентичні та заходи згідно з 66.B.500 не виконуються, свідоцтво має бути продовжене на строк п’ять років і до справи внесено відповідні зміни.

(b) Якщо записи компетентного органу відрізняються від свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден утримувача свідоцтва:

1. компетентний орган повинен розслідувати причини таких розбіжностей і має право не продовжувати термін дії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

2. компетентний орган має повідомити утримувача свідоцтва і всі відомі організації з технічного обслуговування, схвалені відповідно до вимог Підчастини F додатка 1 (Part-М) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил, на які може безпосередньо вплинути такий факт.

3. компетентний орган має за потреби вжити заходів згідно зі статтею 66.B.500 щодо анулювання, призупинення або зміни вищезазначеного свідоцтва.

66.B.125. Процедура конвертації свідоцтв, включаючи рейтинги групи

(a) Індивідуальні рейтинги типу повітряного судна, що вже внесені до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, зазначені у пункті 3 Розділу V цих Авіаційних правил, мають залишатись у свідоцтві та не повинні бути конвертовані в нові рейтинги, крім випадку, коли утримувач свідоцтва повністю відповідає вимогам щодо внесення, зазначеним в 66.А.45 цього додатка (Part-66), для відповідної групи/підгрупи рейтингів.

(b) Конвертація має здійснюватися відповідно до такої таблиці конвертації:

1. для категорії В1 або C:

вертоліт з поршневим двигуном, повна група - конвертується в «повну підгрупу 2с» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним поршневим двигуном, які містяться в групі 1;

вертоліт з поршневим двигуном, група виробника - конвертується у відповідну «підгрупу виробника 2с» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним поршневим двигуном, виробник яких міститься в групі 1;

вертоліт з газотурбінним двигуном, повна група - конвертується в «повну підгрупу 2b» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним газотурбінним двигуном, які містяться в групі 1;

вертоліт з газотурбінним двигуном, група виробника - конвертується у відповідну «підгрупу виробника 2b» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним газотурбінним двигуном, виробник яких міститься в групі 1;

літак з одним поршневим двигуном - металева конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва В1 мають бути включені такі обмеження: літаки композитної конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з декількома поршневими двигунами - металева конструкція, дерев’яна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки композитної конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з одним поршневим двигуном - дерев’яна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки металевої конструкції, літаки композитної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з декількома поршневими двигунами - дерев’яна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки металевої конструкції, літаки композитної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з одним поршневим двигуном - композитна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки металевої конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з декількома поршневими двигунами - композитна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки металевої конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з газотурбінним двигуном - один двигун, повна група - конвертується в «повну підгрупу 2а» та додатково рейтинги типу повітряного судна для літаків з одним турбогвинтовим двигуном, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1;

літак з газотурбінним двигуном - один двигун, група виробника - конвертується в відповідну «підгрупу виробника 2а» та додатково рейтинги типу повітряного судна для літаків з одним турбогвинтовим двигуном виробника, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1;

літак з газотурбінним двигуном - декілька двигунів, повна група - конвертується в рейтинги типу повітряного судна для літаків з декількома турбогвинтовими двигунами, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі;

2. для категорії B2:

літак - конвертується в «повну підгрупу 2а» і «повну групу 3» та додатково рейтинги типу повітряного судна для літаків, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1;

вертоліт - конвертується в «повні підгрупи 2b і 2с» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1;

3. для категорії C:

літак - конвертується в «повну підгрупу 2а» і «повну групу 3» та додатково рейтинги типу повітряного судна для літаків, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1;

вертоліт - конвертується в «повні підгрупи 2b і 2с» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1.

(c) Якщо свідоцтво було видане з урахуванням обмежень внаслідок процесу конвертації, передбаченому 66.A.70, ці обмеження мають залишатись у свідоцтві, якщо вони не знімаються за умов, визначених у відповідному звіті про конвертацію, передбаченому 66.B.300.

66.B.130. Процедура прямого схвалення підготовки на тип повітряного судна

Компетентний орган може схвалити підготовку на тип повітряного судна, що проводиться не схваленою відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил організацією з підготовки до технічного обслуговування, на підставі пункту 1 Доповнення III до цього додатка (Part-66). У такому разі компетентний орган повинен мати процедуру для забезпечення того, що підготовка на тип повітряного судна відповідає Доповненню III до цього додатка (Part-66).

ПІДЧАСТИНА C - ЕКЗАМЕНИ

Ця підчастина встановлює процедури, яких має дотримуватися компетентний орган під час проведення ним екзаменів.

66.B.200. Екзамени, які проводить компетентний орган

(a) До проведення екзамену всі екзаменаційні питання мають зберігатися в умовах обмеженого доступу таким чином, щоб кандидати не знали, які саме питання становитимуть екзаменаційний базис.

(b) Компетентний орган має призначити:

1. осіб, які контролюють питання, що будуть використовуватися для кожного екзаменування;

2. екзаменаторів, які повинні бути присутні під час усіх екзаменів для забезпечення чесності складання екзамену.

(c) Базові екзамени мають відповідати стандартам, зазначеним у Доповненнях I та II до цього додатка (Part-66).

(d) Екзамени з підготовки на тип та екзамени на тип мають відповідати вимогам стандарту, зазначеного у Доповненні III до цього додатка (Part-66).

(e) Нові описові питання мають впроваджуватися кожні шість місяців, а попередні питання вилучаються або тимчасово не використовуються. Записи про використані питання мають зберігатися в записах як довідкова інформація.

(f) Усі екзаменаційні папери мають роздаватися кандидатам на початку екзамену і повертатися екзаменаторові наприкінці складання екзамену. У період, передбачений для складання екзамену, не дозволяється виносити екзаменаційні папери з приміщення, де відбувається екзамен.

(g) Крім спеціальної документації, необхідної для екзаменів на тип повітряного судна, кандидат може мати при собі тільки екзаменаційні папери.

(h) Кандидати, що складають екзамен, мають розміщуватися таким чином, щоб жоден із них не мав змоги прочитати екзаменаційну роботу іншого кандидата. Не дозволяється спілкуватися з іншими особами, окрім екзаменатора.

(i) Кандидатам, які порушили вимоги до складання екзамену, забороняється складати будь-які подальші екзамени протягом 12 місяців від дати екзамену, під час якого було встановлено порушення.

ПІДЧАСТИНА D - КОНВЕРТАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця підчастина встановлює процедури для конвертації кваліфікацій персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, зазначених в 66.А.70, у свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

66.B.300. Загальні положення

(a) Компетентний орган може конвертувати кваліфікації тільки:

(i) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(ii) отримані в Україні і дійсні до набрання чинності цього додатка (Part-66).

(b) Компетентний орган може здійснювати конвертацію тільки відповідно до звіту про конвертацію, впровадженим відповідно до пунктів 66.B.305 або 66.B.310, як застосовно.

(c) Звіти про конвертацію мають бути:

(i) розроблені компетентним органом; або

(ii) схвалені компетентним органом для забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-66).

(d) Звіти про конвертацію разом з будь-якими змінами в них мають зберігатися компетентним органом в записах відповідно до 66.B.20.

66.B.305. Звіт про конвертацію для національних кваліфікацій

(а) Звіт про конвертацію національних кваліфікацій персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, має описувати обсяг кожного типу кваліфікації, включаючи пов’язане національне свідоцтво, за наявності, а також пов’язані права та копію чинних правил, що визначають ці вимоги.

(b) Звіт про конвертацію має відображати для кожного типу кваліфікації, зазначеного в підпункті (а) цього пункту:

1. до якого свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден він буде конвертований;

2. які обмеження мають бути додані відповідно до 66.A.70 (с) або (d) цього додатка (Part-66), як застосовно;

3. умови зняття обмежень із зазначенням модуля/теми, за якими необхідне екзаменування для зняття обмеження та отримання повного свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден або включення додаткової категорії (підкатегорії). Він має включати модулі, визначені у Доповненні III до цього додатка (Part-66), що не покриваються національною кваліфікацією.

66.B.310.  Звіт про конвертацію для повноважень,  які видані схваленими організаціями з технічного обслуговування

(а) Для кожної схваленої організації з технічного обслуговування, що розглядається, звіт про конвертацію має встановлювати обсяг кожного типу повноваження, виданого організацією з технічного обслуговування та містити копії застосовних процедур схваленої організації з технічного обслуговування щодо кваліфікації та надання повноважень персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, на підставі яких здійснюється конвертація.

(b) Звіт про конвертацію має відображати для кожного типу повноваження, зазначеного в підпункті (а) цього пункту:

1. до якого свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден воно буде конвертоване; та

2. які обмеження мають бути додані відповідно до 66.A.70 (с) або (d), як застосовно; та

3. умови зняття обмежень із зазначенням модуля/теми, за якими необхідне екзаменування для зняття обмеження та отримання повного свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден або включення додаткової категорії (підкатегорії). Він має включати модулі, визначені у Доповненні III до цього додатка (Part-66), що не покриваються національною кваліфікацією.

ПІДЧАСТИНА E - ЗАРАХУВАННЯ ЕКЗАМЕНІВ

Ця підчастина встановлює процедури зарахування екзаменів згідно з 66.A.25 (с).

66.B.400. Загальні положення

(a) Компетентний орган може здійснити зарахування екзаменування тільки на підставі звіту про зарахування екзаменів, підготовленого відповідно до 66.B.405.

(b) Звіт про зарахування екзаменів має:

(i) розроблятися компетентним органом; або

(ii) схвалюватися компетентним органом для забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-66).

(с) Звіт про зарахування екзаменів разом з будь-якою зміною в ньому має бути датований і зберігатись у записах компетентного органу відповідно до 66.B.20.

66.B.405. Звіт про зарахування екзаменів

(a) Звіт про зарахування екзаменів має містити порівняння:

(i) модулів, підмодулів, предметів і рівнів знань, що містяться в Доповненні I до цього додатка (Part-66), як застосовно; та

(ii) навчального плану застосовної технічної кваліфікації до певної заявленої категорії.

У порівнянні має бути зазначено, чи підтверджується дотримання і чи є обґрунтування для кожної заяви.

(b) Звіт про зарахування екзаменів, крім екзаменів з базових знань, що проводяться в організації з підготовки до технічного обслуговування, схваленій відповідно до вимог додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, може бути наданий тільки компетентним органом держави-члена, в якій була отримана кваліфікація, без упередження до двосторонніх угод.

(c) Зарахування може бути надано, лише коли є заява про відповідність щодо кожного модуля і підмодуля, в якій зазначено, де в технічній кваліфікації є еквівалентний стандарт.

(d) Компетентний орган на постійній основі має перевіряти:

(i) чи змінювався стандарт національної кваліфікації; або

(ii) чи змінювалося Доповнення I до цього додатка (Part-66),

та оцінити, чи потрібні в результаті зміни у звіті про зарахування екзаменів. Такі зміни мають бути задокументовані, датовані та записані.

66.B.410. Чинність зарахування екзаменів

(a) Компетентний орган має повідомити заявника у письмовій формі про будь-які надані зарахування разом з посиланням на звіт про зарахування екзаменів, що використовувався.

(b) Зарахування діють протягом 10 років після їх надання.

(c) Після закінчення строку дії зарахувань заявник може звернутися за новими зарахуваннями. Компетентний орган має продовжити строк дії зарахувань на додатковий 10-річний період без подальшого розгляду, якщо не були змінені вимоги до базових знань, визначені у Доповненні I до цього додатка (Part-66).

ПІДЧАСТИНА F - ПОСТІЙНИЙ НАГЛЯД

Ця підчастина описує процедури для постійного нагляду за свідоцтвом персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, зокрема для анулювання, призупинення або обмеження свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден.

66.B.500. Анулювання, призупинення або обмеження свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден

Компетентний орган має призупинити, обмежити або анулювати свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден у разі виявлення випадку, який стосується безпеки польотів, або незаперечного встановлення факту, що особа здійснювала або була причетною до здійснення таких дій:

1. отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден та/або сертифікаційних прав на підставі сфальсифікованих документів;

2. невиконання замовленого технічного обслуговування та неповідомлення про цей факт організації або особі, яка замовила таке технічне обслуговування;

3. невиконання замовленого технічного обслуговування за результатами власного огляду та неповідомлення про цей факт організації або особі, для якої мало проводитися таке технічне обслуговування;

4. недбале технічне обслуговування;

5. фальсифікація записів з технічного обслуговування;

6. свідома видача сертифіката передачі до експлуатації, коли технічне обслуговування, зазначене в цьому сертифікаті, не було виконано або без перевірки виконання такого технічного обслуговування;

7. виконання технічного обслуговування або видача сертифіката передачі до експлуатації в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

8. видача сертифіката передачі до експлуатації з порушенням вимог додатка 1 (Part-M), додатка 2 (Part-145) або додатка 3 (Part-66).

Заступник директора
департаменту льотної
придатностіВ. ОвчинніковДоповнення I до додатка 3
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ I (APPENDIX I)
Вимоги до базових знаньДоповнення II до додатка 3
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ II (APPENDIX II)
Стандарт базових екзаменів

1. Загальні положення

1.1. Усі базові екзамени мають проводитися з використанням формату тестового питання та описових питань, як зазначено нижче. Неправильні відповіді мають здаватися однаково правдоподібними для будь-якої особи, недосвідченої з цього питання. Всі варіанти мають чітко стосуватися питання, мати однакову лексику, граматичну будову та довжину. У числових питаннях неправильні відповіді мають відповідати процедурним помилкам, таким як використання неправильних знаків або неправильне перетворення одиниць. Вони не мають бути випадковими цифрами.

1.2. Кожне тестове питання повинно мати три альтернативні відповіді, тільки одна із яких є правильною, і кандидату надається час для виконання модуля, який базується на номінальній середній величині у 75 секунд на одне питання.

1.3. Кожне описове питання вимагає підготовки письмової відповіді, для чого кандидатові надається 20 хвилин для відповіді на кожне таке питання.

1.4. Відповідні описові питання мають бути підготовлені і використовуватися для оцінювання знань тем, зазначених у модулях 7А, 7В, 9А, 9В та 10 Доповнення I до цього додатка (Part-66).

1.5. Кожне питання повинно мати підготовлену модель відповіді, яка також включатиме будь-які відомі альтернативні відповіді, що можуть бути віднесені до інших підрозділів.

1.6. Модель відповіді також поділяється на перелік важливих пунктів, які називаються ключовими.

1.7. Тестова частина кожного підмодуля або модуля вважається складеною, якщо 75 % відповідей є правильними.

1.8. Кожна відповідь на описове питання вважається прийнятою на 75 %, якщо відповідь кандидата містить 75 % необхідних ключових пунктів питання і не має серйозних помилок у необхідних ключових пунктах.

1.9. Якщо не складено тільки тестову частину або тільки описову частину, тоді необхідно перескласти тільки тестову частину або тільки описову частину відповідно.

1.10. Система відмічання помилок не використовуватиметься для визначення, чи склав кандидат екзамен.

1.11. Не складений модуль можна перескласти не раніше ніж через 90 днів з моменту його не складення, крім випадку, коли схвалена згідно вимогами додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил організація з підготовки до технічного обслуговування проводить курси повторного вивчення не складених предметів відповідного модуля, тоді не складений модуль може бути перескладений через 30 днів.

1.12. Періоди часу, передбачені 66.A.25 цього додатка (Part-66), стосуються кожного окремого екзамену по модулю, за винятком тих екзаменів по модулю, які були здані як частина іншої категорії свідоцтва, на основі якої свідоцтво вже було видане.

1.13. Максимальна кількість послідовних спроб для кожного модуля дорівнює трьом. Наступні підходи з трьох спроб надаються через один рік.

Заявник має проінформувати в письмовій формі організацію з підготовки до технічного обслуговування або компетентний орган, які проводять екзаменування про кількість і дати спроб протягом останнього року та організацію або компетентний орган, де ці спроби мали місце. Організація з підготовки до технічного обслуговування або компетентний орган є відповідальним(ою) за перевірку кількості спроб протягом застосовного строку.

2. Кількість питань для модулів Доповнення I до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил

2.1. МОДУЛЬ 1 - Математика

Категорія A - 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 20 хвилин.

Категорія В1 - 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

Категорія В2 - 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

Категорія В3 - 28 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 35 хвилин.

2.2. МОДУЛЬ 2 - Фізика

Категорія A - 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

Категорія В1 - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В2 - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В3 - 28 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 35 хвилин.

2.3 модуль 3 - Основи електрики

Категорія A - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія B1 - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія B2 - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В3 - 24 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 30 хвилин.

2.4. модуль 4 - Основи електроніки

Категорія В1 - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В2 - 40 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 50 хвилин.

Категорія В3 - 8 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 10 хвилин.

2.5. модуль 5 - Цифрова техніка / електронні ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ системи

Категорія A - 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 20 хвилин.

Категорії В1.1 та В1.3 - 40 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 50 хвилин.

Категорії B1.2 та B1.4 - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В2 - 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія В3 - 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 20 хвилин.

2.6. модуль 6 - Матеріали і деталі

Категорія A - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В1 - 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія В2 - 60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

Категорія В3 - 60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

2.7. модуль 7А - Практика технічного обслуговування

Категорія A - 72 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 90 + 40 хвилин.

Категорія В1 - 80 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 100 + 40 хвилин.

Категорія В2 - 60 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 75 + 40 хвилин.

МОДУЛЬ 7В - ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Категорія В3 - 60 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 75 + 40 хвилин.

2.8. МОДУЛЬ 8 - ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ

Категорія A - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В1 - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В2 - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В3 - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

2.9. МОДУЛЬ 9А - ЛЮДСЬКІ ФАКТОРИ

Категорія A - 20 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 25 + 20 хвилин.

Категорія В1 - 20 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 25 + 20 хвилин.

Категорія В2 - 20 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 25 + 20 хвилин.

МОДУЛЬ 9В - ЛЮДСЬКІ ФАКТОРИ

Категорія В3 - 16 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 20 + 20 хвилин.

2.10. МОДУЛЬ 10 - АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Категорія A - 32 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 40 + 20 хвилин.

Категорія В1 - 40 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 50 + 20 хвилин.

Категорія В2 - 40 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 50 + 20 хвилин.

Категорія В3 - 32 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 40 + 20 хвилин.

2.11. МОДУЛЬ 11А -  АЕРОДИНАМІКА, КОНСТРУКЦІЇ ТА СИСТЕМИ  ГАЗОТУРБІННОГО ЛІТАКА

Категорія A - 108 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 135 хвилин.

Категорія В1 - 140 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 175 хвилин.

МОДУЛЬ 11В - АЕРОДИНАМІКА, КОНСТРУКЦІЇ ТА СИСТЕМИ ПОРШНЕВОГО ЛІТАКА

Категорія A - 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія В1 - 100 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 125 хвилин.

МОДУЛЬ 11С - АЕРОДИНАМІКА, КОНСТРУКЦІЇ ТА СИСТЕМИ ПОРШНЕВОГО ЛІТАКА

Категорія В3 - 60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

2.12. МОДУЛЬ 12 - АЕРОДИНАМІКА, КОНСТРУКЦІЇ ТА СИСТЕМИ ВЕРТОЛЬОТА

Категорія A - 100 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 125 хвилин.

Категорія В1 - 128 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 160 хвилин.

2.13. МОДУЛЬ 13 - АЕРОДИНАМІКА, КОНСТРУКЦІЇ ТА СИСТЕМИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Категорія В2 - 180 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 225 хвилин. За необхідності, питання та час на виконання можуть бути розділені на дві частини.

2.14. МОДУЛЬ 14 - СИЛОВА УСТАНОВКА

Категорія В2 - 24 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 30 хвилин.

2.15. МОДУЛЬ 15 - ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН

Категорія A - 60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

Категорія В1 - 92 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 115 хвилин.

2.16. МОДУЛЬ 16 - ПОРШНЕВИЙ ДВИГУН

Категорія A - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія B1 - 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія B3 - 68 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 85 хвилин.

2.17. МОДУЛЬ 17А - ПОВІТРЯНИЙ ГВИНТ

Категорія A - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія B1 - 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

МОДУЛЬ 17В - ГВИНТ

Категорія B3 - 28 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 35 хвилин.Доповнення III до додатка 3
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ III (APPENDIX III)
Стандарт підготовки і екзаменів з типу повітряного судна


Доповнення IV до додатка 3
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ IV (APPENDIX IV)
Вимоги до досвіду для розширення свідоцтва персоналу з технічного
обслуговування повітряних суден Part-66


Доповнення V до додатка 3
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ V (APPENDIX V)
Форма заявки - Форма 19 EASA


Доповнення VI до додатка 3
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ VI (APPENDIX VI)
Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден
відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правилДодаток 4
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу VI)

ДОДАТОК 4 (ANNEX IV)
Частина 147 (Part-147)

Зміст

147.1. Загальні відомості

РОЗДІЛ А - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

147.A.05. Сфера застосування

147.A.10. Загальні положення

147.A.15. Заявка

ПІДЧАСТИНА В - ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

147.A.100. Вимоги до виробничих приміщень та площ

147.A.105. Вимоги до персоналу

147.A.110. Записи інструкторів, екзаменаторів та експертів

147.A.115. Обладнання для проведення підготовки

147.A.120. Навчальний матеріал з технічного обслуговування

147.A.125. Записи

147.A.130. Процедури підготовки та система якості

147.A.135. Екзамени

147.A.140. Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування

147.A.145. Привілеї організації з підготовки до технічного обслуговування

147.A.150. Зміни в організації з підготовки до технічного обслуговування

147.A.155. Підтримання схвалення

147.A.160. Недоліки

РОЗДІЛ С - СХВАЛЕНИЙ БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ

147.A.200. Схвалений базовий курс підготовки

147.A.205. Екзамени з базових знань

147.A.210. Оцінювання базових практичних навичок

ПІДЧАСТИНА D - ПІДГОТОВКА НА ТИП/ЗАВДАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

147.A.300. Підготовка на тип/завдання повітряного судна

147.A.305. Екзамени з типу повітряного судна та оцінювання виконання завдань

РОЗДІЛ В - ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

147.B.05. Сфера застосування

147.B.10. Компетентний орган

147.B.20. Ведення записів

147.B.25. Винятки

ПІДЧАСТИНА В - ВИДАЧА СХВАЛЕННЯ

147.B.110. Процедура схвалення та зміни схвалення

147.B.120. Процедура постійного нагляду

147.B.125. Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування

147.B.130. Недоліки

ПІДЧАСТИНА С - АНУЛЮВАННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

147.B.200. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

Доповнення I. Тривалість базового курсу підготовки

Доповнення II. Схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до додатка 4 (Part-147) - Форма 11 EASA

Доповнення III. Сертифікати визнання відповідно до додатка 4 (Part-147) - Форма 148 EASA та Форма 149 EASA

147.1. Загальні відомості

Для потреб цього додатка (Part-147) компетентний орган повинен бути:

1. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території України,- уповноважений орган з питань цивільної авіації;

2. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване в третій країні,- Агентство.

РОЗДІЛ A - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

147.A.05. Сфера застосування

У цьому розділі визначено вимоги, яким має відповідати організація, для отримання схвалення на проведення підготовки та екзаменування, як зазначено у додатку 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.

147.A.10. Загальні положення

Організація з підготовки має бути організацією, яка зареєстрована як юридична особа.

147.A.15. Заявка

(a) Заявка на видачу або зміну існуючого схвалення має подаватися за формою та у порядку, встановленому компетентним органом.

(b) Заявка на видачу або зміну схвалення має містити таку інформацію:

1) Зареєстроване найменування та місцезнаходження заявника;

2) Місцезнаходження організації, що потребує схвалення або змін до схвалення;

3) Бажаний обсяг схвалення або зміна обсягу схвалення;

4) Прізвище, ім’я та підпис відповідального керівника організації;

5) Дата заявки.

ПІДЧАСТИНА B - ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

147.A.100. Вимоги до виробничих приміщень та площ

(a) Розміри та конструкція виробничих приміщень та площ мають забезпечувати захист від несприятливих погодних умов і належне проходження всієї запланованої підготовки та екзаменів у будь-який конкретний день.

(b) Для викладання теорії та проведення екзаменів з теоретичних знань має бути забезпечене повністю захищене придатне приміщення, відокремлене від інших приміщень.

1. Максимальна кількість студентів будь-якого курсу, які проходять теоретичну підготовку, не має перевищувати 28 осіб.

2. Розміри приміщення для проведення екзаменів мають бути такими, щоб жоден із студентів не мав змоги зі свого місця читати роботу або бачити екран комп’ютера іншого студента під час екзамену.

(c) Зазначене у підпункті (b) цього пункту приміщення має забезпечувати такі умови, які дадуть змогу студентам, не відволікаючись і не відчуваючи надмірного дискомфорту, зосередитися на підготовці або екзамені.

(d) У разі проведення базового курсу підготовки мають бути забезпечені майстерні для базової підготовки та/або виробничі приміщення та площі для технічного обслуговування, відокремлені від навчальних класів, для проведення практичних занять, передбачених запланованим курсом підготовки. Проте якщо організація не здатна забезпечити наявність таких виробничих приміщень та площ, домовленості щодо надання таких майстерень та/або виробничих приміщень та площ для технічного обслуговування можуть бути укладені з іншою організацією. У такому разі має бути укладено письмову угоду з такою організацією, в якій зазначаються умови доступу та користування такими приміщеннями. Компетентний орган повинен мати доступ до усіх таких договірних організацій, при цьому забезпечення доступу має бути відображене у зазначеній письмовій угоді.

(e) У разі проведення курсу підготовки на тип/завдання повітряного судна доступ має бути забезпечено до відповідних виробничих приміщень та площ, де розміщуються зразки типу повітряного судна, як визначено у 147.A.115 (d).

(f) Максимальна кількість студентів, які проходять практичні заняття, не має перевищувати 15 осіб на одну особу, яка здійснює нагляд, або експерта з оцінювання практичних навичок.

(g) Офісні приміщення мають бути забезпечені для інструкторів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок згідно зі стандартом, що дасть їм змогу, не відволікаючись і не відчуваючи надмірного дискомфорту, підготуватися до виконання своєї роботи.

(h) Мають бути забезпечені виробничі приміщення та площі з обмеженим доступом для зберігання екзаменаційної документації та записів з підготовки. Умови зберігання таких документів мають забезпечувати належний стан документів протягом встановленого періоду зберігання згідно з 147.A.125. Виробничі приміщення та площі для зберігання документації та офісні приміщення можуть бути об’єднані за умови забезпечення належної безпеки.

(i) Має бути забезпечена бібліотека, що містить всі технічні матеріали відповідно до обсягу та рівня підготовки, яка проводиться.

147.A.105. Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, який має корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання всіх зобов’язань з підготовки відповідно до стандартів, передбачених цим додатком (Part-147).

(b) Має бути призначена особа або група осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації з підготовки до технічного обслуговування вимогам цього додатка (Part-147). Така(і) особа(и) повинна(і) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику. Відповідальним керівником може також бути керівна особа або одна з групи осіб за умови відповідності вимогам, зазначеним в підпункті (а) цього пункту до відповідального керівника.

(c) Організація з підготовки до технічного обслуговування має укласти договір з достатньою кількістю персоналу для планування/виконання теоретичної та практичної підготовки, проведення екзаменів і оцінювання практичних навичок відповідно до схвалення.

(d) Шляхом відступу від підпункту (c) цього пункту у разі залучення іншої організації для проведення практичної підготовки та оцінювання персонал такої організації може призначатися для проведення практичної підготовки та оцінювання.

(e) Будь-яка особа може виконувати будь-яку комбінацію функцій інструктора, екзаменатора та експерта з оцінювання практичних навичок за умови відповідності підпункту (f) цього пункту.

(f) Досвід і кваліфікація інструкторів, екзаменаторів знань і експертів з оцінювання практичних навичок має встановлюватись відповідно до опублікованих критеріїв або відповідно до процедури і стандарту, погодженими компетентним органом.

(g) Екзаменатори та експерти з оцінювання практичних навичок мають бути зазначені у керівництві організації для прийняття такого персоналу.

(h) Інструктори та екзаменатори знань повинні не рідше ніж кожні 24 місяці проходити підвищення кваліфікації з питань сучасної технології, практичних навичок, людського фактора та новітніх методик підготовки щодо знань, які викладаються або перевіряються.

147.A.110. Записи інструкторів, екзаменаторів та експертів

(a) Організація має вести записи щодо всіх інструкторів, екзаменаторів знань і експертів з оцінювання практичних навичок. Ці записи повинні відображати інформацію щодо досвіду та кваліфікації, отримання підготовки та подальшого підвищення кваліфікації зазначених осіб.

(b) Для всіх інструкторів, екзаменаторів знань та експертів з оцінювання практичних навичок мають бути складені повноваження.

147.A.115. Обладнання для проведення підготовки

(a) Кожний навчальний клас має бути оснащений відповідним обладнанням для презентації згідно зі стандартом, який забезпечує студентам можливість легко читати тексти, креслення, діаграми презентації та зображення з будь-якого місця у навчальному класі.

Обладнання для презентації має включати характерні тренажерні пристрої, щоб допомогти студентам у розумінні змісту предмета, за умови, що такі пристрої вважаються корисними для досягнення такої мети.

(b) Майстерні для базової підготовки та/або виробничі приміщення та площі для виконання технічного обслуговування, зазначені у 147.A.100 (d), мають бути забезпечені усім необхідним інструментом та обладнанням для проведення схваленого обсягу підготовки.

(c) Майстерні для базової підготовки та/або виробничі приміщення та площі для виконання технічного обслуговування, зазначені у 147.A.100 (d), мають бути забезпечені добіркою зразків повітряних суден, двигунів, частин повітряних суден та обладнання авіоніки.

(d) Організація з підготовки на тип повітряного судна, як зазначено у 147.A.100 (e), повинна мати доступ до повітряних суден відповідного типу. Дозволяється використовувати тренажерні пристрої, якщо вони забезпечують відповідні стандарти підготовки.

147.A.120. Навчальний матеріал з технічного обслуговування

(a) Студент повинен бути забезпечений матеріалами з курсу підготовки до технічного обслуговування, який охоплює (як застосовно):

1. Навчальний план базових знань, визначений додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил для відповідної категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна; та

2. Зміст курсу підготовки на тип повітряного судна, що вимагається додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил для відповідного типу повітряного судна та категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна.

(b) Студенти повинні мати доступ до зразків документації з технічного обслуговування та технічної інформації бібліотеки відповідно до 147.A.100 (i).

147.A.125. Записи

Організація має зберігати всі записи з підготовки, екзаменування і оцінювання практичних навичок студентів протягом необмеженого строку.

147.A.130. Процедури підготовки та система якості

(a) Організація має встановити процедури, які є прийнятними для компетентного органу, з метою забезпечення відповідних стандартів підготовки та відповідності зазначеної організації відповідним вимогам цього додатка (Part-147).

(b) Організація має створити систему якості, що включає:

1. Функцію незалежного аудиту для моніторингу стандартів підготовки, достовірності екзаменів з теоретичних знань та оцінювання практичних навичок, відповідності процедурам та адекватності процедур; та

2. Систему зворотного зв’язку щодо недоліків за результатами аудитів особі(ам) та надалі відповідальному керівнику, зазначеному в 147.A.105 (a), для забезпечення (за потреби) коригувальних дій.

147.A.135. Екзамени

(a) Екзаменаційний персонал має забезпечити захист всіх екзаменаційних питань.

(b) Будь-який студент, який порушив правила чесного складання екзамену або який мав при собі матеріали, що стосуються предмета екзамену, крім екзаменаційних паперів та дозволеної відповідної документації, повинен бути відсторонений від складання екзамену і може бути допущений до складання екзамену не раніше ніж через 12 місяців з дати інциденту. Компетентний орган повинен бути проінформований про кожний такий інцидент упродовж одного календарного місяця, включаючи деталі розслідування.

(c) Будь-який екзаменатор, який підказує студентові відповіді на запитання під час екзамену, відсторонюється від виконання своїх обов’язків, а екзамен вважається недійсним. Упродовж одного календарного місяця необхідно повідомити компетентний орган про таку подію.

147.A.140. Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація має розробити керівництво для використання організацією, що описує організацію і її процедури, та містить таку інформацію:

1. Заяву, підписану відповідальним керівником, яка підтверджує, що керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування та всі інші пов’язані з ним керівництва визначають відповідність організації вимогам цього додатка, і ця відповідність забезпечуватиметься постійно;

2. Посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), призначеної(их) відповідно до 147.A.105 (b);

3. Обов’язки осіб, зазначених у підпункті 2, включаючи питання, з яких вони від імені організації з підготовки до технічного обслуговування можуть звертатися безпосередньо до компетентного органу;

4. Структура організації з підготовки до технічного обслуговування із зазначенням підпорядкованості особи (осіб) згідно з підпунктом 2 цього пункту;

5. Перелік інструкторів з підготовки, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок;

6. Загальний опис навчальних і екзаменаційних виробничих приміщень та площ, місця розташування яких вказані в сертифікаті схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування, а також, за потреби, будь-які інші місця розташування організації відповідно до вимог 147.A.145 (b);

7. Перелік курсів підготовки до технічного обслуговування, що становлять обсяг схвалення;

8. Процедури внесення змін до керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування;

9. Процедури організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до вимог 147.A.130 (a);

10. Процедура контролю організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до вимог 147.A.145 (c), у разі якщо організація уповноважена на проведення підготовки, екзаменування та оцінювання практичних навичок у місцях розташування організації, інших, ніж зазначені у 147.A.145 (b);

11. Перелік місць розташування організації відповідно до 147.A.145 (b);

12. За потреби перелік організацій, зазначених у 147.A.145 (d).

(b) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування і всі подальші зміни до нього мають бути схвалені компетентним органом.

(c) Незважаючи на положення підпункту (b) цього пункту, незначні зміни до керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування можуть бути схвалені через процедуру, передбачену в керівництві (далі - непряме схвалення).

147.A.145. Привілеї організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація з підготовки до технічного обслуговування може проводити такі дозволені та відповідно до керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування види навчальної діяльності:

1. базові курси підготовки відповідно до програми додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил або їх частини;

2. курси підготовки на тип/завдання повітряного судна відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил;

3. приймання екзаменів за дорученням компетентного органу, включаючи екзамени для студентів, які не проходили базові курси підготовки або курси підготовки на тип/завдання повітряного судна у цій організації з підготовки до технічного обслуговування;

4. видача сертифікатів визнання відповідно до вимог доповнення III за результатами успішного завершення схвалених базових курсів підготовки або курсів підготовки на тип/завдання повітряного судна та складання екзаменів, зазначених у підпунктах (1) - (3) (а) цього підпункту.

(b) Підготовка, екзаменування знань та оцінювання практичних навичок може проводитися тільки в місцях розташування організації, зазначених у сертифікаті схвалення та/або в місцях розташування організації, зазначених у керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування.

(c) Шляхом відступу від підпункту (b) цього пункту організація з підготовки до технічного обслуговування може проводити підготовку, екзаменування та оцінювання практичних навичок у місцях розташування організації, інших ніж зазначені у підпункті (b) цього пункту, згідно з процедурою контролю, яка зазначена у керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування. Такі місця розташування організації не потрібно зазначати у керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування.

(d) 1. Організація з підготовки до технічного обслуговування може передати по субпідряду проведення базової теоретичної підготовки, підготовки на тип, а також проведення відповідного екзаменування іншій організації, яка не є організацією з підготовки до технічного обслуговування, тільки під контролем системи якості організації з підготовки до технічного обслуговування.

2. Проведення базової теоретичної підготовки та екзаменування за субпідрядом обмежуються модулями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 та 10 Доповнення I до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.

3. Підготовка на тип та екзаменування за субпідрядом обмежуються силовою установкою та системами авіоніки.

(e) Організація не може бути схвалена для проведення екзаменування, якщо не схвалена для проведення відповідної підготовки.

(f) Шляхом відступу від підпункту (e) цього пункту організація, схвалена на проведення базових курсів підготовки або підготовки на тип, може також бути схвалена на проведення екзаменів у випадках, коли підготовка на тип не вимагається.

147.A.150. Зміни в організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація з підготовки до технічного обслуговування має повідомляти компетентний орган про всі наміри щодо проведення будь-яких змін в організації, які впливають на схвалення до їх впровадження, щоб дати змогу компетентному органові перевірити безперервність відповідності організації вимогам цього додатка (Part-147) і внести (за потреби) зміни до сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими організація з підготовки до технічного обслуговування може працювати під час таких змін, якщо компетентний орган не визначить, що схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування має бути призупинено.

(c) Неповідомлення компетентного органу про такі зміни може призвести до призупинення або анулювання сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування, починаючи від дати запровадження таких змін.

147.A.155. Підтримання схвалення

(a) Схвалення має видаватися на необмежений строк. Схвалення має залишатися чинним за умови, що:

1. організація і надалі відповідає вимогам цього додатка (Part-147) відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в 147.B.130; та

2. компетентному органу надано доступ до організації з метою перевірки постійної відповідності вимогам цього додатка (Part-147); та

3. сертифікат схвалення не було здано компетентному органу або анульовано.

(b) У разі анулювання схвалення сертифікат підлягає поверненню компетентному органові.

147.A.160. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є один або декілька з таких:

1. будь-яка значна невідповідність у процесі екзаменування, внаслідок чого екзаменування може бути визнане недійсним;

2. відмова надати компетентному органові доступ до виробничих приміщень та площ організації в робочий час після двох письмових запитів;

3. відсутність відповідального керівника організації;

4. значна невідповідність процесу підготовки.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність процесу підготовки, інша ніж недолік рівня 1.

(c) Після отримання повідомлення про недоліки згідно з 147.B.130 утримувач схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування має розробити план коригувальних дій і продемонструвати коригувальні дії, які задовольнять компетентний орган, у термін, погоджений з цим органом.

ПІДЧАСТИНА C - СХВАЛЕНИЙ БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ

147.A.200. Схвалений базовий курс підготовки

(a) Схвалений базовий курс підготовки має складатися з теоретичної підготовки, екзаменування знань, практичної підготовки та оцінювання практичних навичок.

(b) Елемент теоретичної підготовки має охоплювати предмети для категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна відповідно до вимог додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.

(c) Елемент екзаменування знань має охоплювати типову вибірку з предметів підготовки, які входять до елементу підготовки, передбаченого підпунктом (b) цього пункту.

(d) Елемент практичної підготовки має охоплювати практичне користування звичайними інструментами/обладнанням, розбирання/складання типової добірки частин повітряного судна та участь у типових роботах з технічного обслуговування, що виконуються відповідно до окремого закінченого модуля Part-66.

(e) Елемент оцінювання практичних навичок має охоплювати практичну підготовку і визначати, чи може студент кваліфіковано користуватися інструментами, обладнанням та виконувати роботи згідно з керівництвами з технічного обслуговування.

(f) Тривалість базових курсів підготовки має відповідати доповненню I.

(g) Тривалість курсів перепідготовки між категоріями (підкатегоріями) свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, визначається на підставі аналізу плану базової підготовки та відповідної необхідної практичної підготовки.

147.A.205. Екзамени з базових знань

Екзамени з базових знань мають:

(a) відповідати вимогам додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил;

(b) проводитися без використання навчальних конспектів;

(c) охоплювати типову добірку з предметів окремого модуля підготовки, який викладався згідно з додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.

147.A.210. Оцінювання базових практичних навичок

(a) Оцінювання базових практичних навичок має виконуватися під час базового курсу підготовки з технічного обслуговування призначеними експертами з оцінювання практичних навичок після закінчення кожного відвідування майстерень / виробничих приміщень та площ з технічного обслуговування.

(b) Студент має досягти прохідного рівня відповідно до 147.A.200 (e) цього додатка (Part-147).

ПІДЧАСТИНА D - ПІДГОТОВКА НА ТИП/ЗАВДАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

147.A.300. Підготовка на тип/завдання повітряного судна

Організація з підготовки до технічного обслуговування має бути схвалена на проведення підготовки на тип/завдання повітряного судна згідно з додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, за умови відповідності вимогам 66.A.45.

147.A.305. Екзамени з типу повітряного судна та оцінювання виконання завдань

Організація з підготовки до технічного обслуговування, яка схвалена згідно з 147.A.300 для проведення підготовки на тип повітряного судна, має проводити екзаменування з типу повітряного судна або оцінювання виконання завдання, які визначені додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, за умови відповідності вимогам стандарту для типу повітряного судна та/або завдання, який визначений у 66.A.45 додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.

РОЗДІЛ B - ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

147.B.05. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні вимоги, яких мають дотримуватись компетентні органи, який є відповідальним за застосування та забезпечення дотримання положень Розділу A цього додатка (Part-147).

147.B.10. Компетентний орган

(a) Загальні положення

Держава-член має визначити компетентний орган, до обов’язків якого належать видача, продовження дії, зміна, призупинення або анулювання сертифікатів схвалення відповідно до цього додатка (Part-147). Цей компетентний орган запроваджує письмові процедури та організаційну структуру.

(b) Ресурси

Компетентний орган має бути належним чином забезпечений персоналом для виконання вимог цього додатка.

(c) Процедури

Компетентний орган запроваджує процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-147).

З метою забезпечення постійної відповідності процедури мають переглядатися з внесенням відповідних змін.

(d) Кваліфікація і підготовка

Весь персонал, залучений для схвалень, передбачених цим додатком (Part-147), повинен:

1. бути відповідно кваліфікований та мати всі відповідні знання, досвід та підготовку для виконання покладених на нього завдань;

2. пройти підготовку та підготовку для підтримання кваліфікації згідно з додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил і цього додатка (Part-147), де застосовно, включаючи поняття та стандарти, що використовуються в їх роботі.

147.B.20. Ведення записів

(a) Компетентний орган має запровадити систему ведення записів, яка забезпечує відповідне відстеження процесу видачі, продовження, зміни, призупинення або анулювання кожного схвалення організації.

(b) Записи щодо нагляду за організаціями з підготовки до технічного обслуговування мають містити принаймні:

1. заявку на видачу схвалення організації;

2. сертифікат схвалення організації, включаючи будь-які зміни до нього;

3. копію програми аудитів, що визначає дати запланованих аудитів і дати їх фактичного проведення;

4. записи щодо постійного нагляду, включаючи всі записи аудитів;

5. копії всього офіційного листування;

6. детальні відомості про будь-які винятки та застосовані санкції;

7. будь-який звіт інших компетентних органів щодо нагляду за організацією;

8. керівництво організації, а також зміни до нього.

(c) Строк зберігання записів, передбачених підпунктом (b) цього пункту, має становити щонайменше чотири роки.

147.B.25. Винятки

(a) Компетентний орган може звільнити державний навчальний заклад від вимог:

1. зазначених у 147.A.10 цього додатка (Part-147);

2. мати відповідального керівника за умови, що призначена керівна особа для управління організацією матиме достатні фінансові можливості для діяльності організації відповідно до вимог цього додатка (Part-147);

3. мати ресурси в частині системи якості щодо незалежного аудиту за умови, що відповідний центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства проводить аудит організації з періодичністю, що встановлена цим додатком (Part-147).

(b) Усі винятки, дозволені відповідно до частини шостої статті 11 Повітряного кодексу України, мають бути задокументовані та зберігатися компетентним органом.

ПІДЧАСТИНА B - ВИДАЧА СХВАЛЕННЯ

Ця підчастина встановлює вимоги щодо видачі або зміни схвалення організації.

147.B.110. Процедура схвалення та зміни схвалення

(a) У разі отримання заявки на схвалення чи зміну схвалення організації, компетентний орган має:

1. оцінити керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування; та

2. перевірити відповідність організації вимогам цього додатка (Part-147).

(b) Усі виявлені недоліки мають бути задокументовані та доведені до відома заявника в письмовому вигляді.

(c) Усі недоліки мають бути усунені відповідно до 147.B.130 до видачі схвалення.

(d) Номер схвалення має вказуватись у сертифікаті схвалення у спосіб, визначений Агентством.

147.B.120. Процедура постійного нагляду

(a) Кожна організація має бути повністю перевірена на відповідність вимогам цього додатка (Part-147) за період, що не перевищує 24 місяці. Це має включати моніторинг принаймні одного курсу підготовки і одного екзаменування, проведених організацією з підготовки до технічного обслуговування.

(b) Недоліки мають опрацьовуватися відповідно до 147.B.130.

147.B.125. Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування має відповідати формі, наведеній у доповненні II до цього додатка (Part-147).

147.B.130. Недоліки

(a) Невиконання коригувальних дій щодо недоліку 1 рівня в триденний строк від дати письмового повідомлення призводить до повного або часткового анулювання, призупинення або обмеження сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування компетентним органом.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам, у разі недоліку 2 рівня, протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із повного або часткового анулювання, призупинення, обмеження схвалення організації.

ПІДЧАСТИНА C -  АНУЛЮВАННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

147.B.200. Анулювання, призупинення та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

Компетентний орган має:

(a) призупинити сертифікат схвалення за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози безпеці польотів; або

(b) призупинити, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до 147.B.130.

Заступник директора
департаменту льотної
придатностіВ. Овчинніков


Доповнення I до додатка 4
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу VI)

ДОПОВНЕННЯ I (APPENDIX I)
Тривалість базового курсу підготовки

Мінімальна тривалість повних базових курсів має бути такою:

Базовий курс

Тривалість (у годинах)

Частина теоретичної підготовки (у %)

A1

800

від 30 до 35

A2

650

від 30 до 35

A3

800

від 30 до 35

A4

800

від 30 до 35

B1.1

2400

від 50 до 60

B1.2

2000

від 50 до 60

B1.3

2400

від 50 до 60

B1.4

2400

від 50 до 60

B2

2400

від 50 до 60

B3

1000

від 50 до 60


Доповнення II до додатка 4
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу VI)

ДОПОВНЕННЯ II (APPENDIX II)
Схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно
до додатка 4 (Part-147) - Форма 11 EASA


Доповнення III до додатка 4
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 1 розділу VI)

ДОПОВНЕННЯ III (APPENDIX III)
Сертифікати визнання відповідно до додатка 4 (Part-147) -
Форми 148 EASA та 149 EASAДодаток 5
до Авіаційних правил України
«Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів,
компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених
до виконання цих завдань»
(пункт 5 розділу III)

ДОДАТОК 5 (ANNEX VA)
Частина-Т (Part-T)

Зміст

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Т.1. Компетентний орган

РОЗДІЛ A - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Т.А. 101. Сфера застосування

ПІДЧАСТИНА В - ОБОВ’ЯЗКИ

Т.А.201. Обов’язки

ПІДЧАСТИНА Е - ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІДЧАСТИНА G - ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ, СХВАЛЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ПІДЧАСТИНИ G ДОДАТКА 1 (PART-M)

Т.A.701. Сфера застосування

Т.А.704. Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

Т.А.706. Вимоги до персоналу

Т.A.708. Управління підтриманням льотної придатності

Т.A.709. Документація

Т.A.711. Привілеї

Т.A.712. Система якості

Т.A.714. Ведення записів

Т.A.715. Підтримання схвалення

Т.А.716. Недоліки

РОЗДІЛ В - ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

T.B.101. Сфера застосування

Т.В.102. Компетентний орган

Т.В.104. Ведення записів

T.B.105. Взаємний обмін інформацією

ПІДЧАСТИНА В - ОБОВ’ЯЗКИ

Т.В.201. Обов’язки

Т.В.202. Недоліки

ПІДЧАСТИНА G -  ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ, СХВАЛЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ПІДЧАСТИНИ G ДОДАТКА 1 (PART-M)

T.B.702. Первинне схвалення

Т.В.704. Постійний нагляд

Т.В.705. Недоліки

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

T.1. Компетентний орган

(а) Для потреб цього додатка (Part-T), компетентний орган для здійснення нагляду за повітряними суднами та організаціями має бути уповноважений орган, призначений державою-членом, який видав сертифікат експлуатанта.

РОЗДІЛ A - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Т.А.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює вимоги для забезпечення того, що підтримання льотної придатності повітряного судна, зазначеного у пункті 1 (b) Розділу I цих Авіаційних правил, виконується відповідно до основних вимог, визначених у Доповненні I Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації».

Він також визначає умови, яким повинні відповідати особи чи організації, що здійснюють управління підтриманням льотної придатності та технічне обслуговування такого повітряного судна.

ПІДЧАСТИНА В - ОБОВ’ЯЗКИ

Т.А.201. Обов’язки

1. (а) Експлуатант є відповідальним за льотну придатність повітряного судна і зобов’язаний забезпечити його експлуатацію за умови, що повітряне судно має сертифікат типу, виданий або визнаний Агентством;

(b) повітряне судно знаходиться у льотнопридатному стані;

(с) повітряне судно має чинний сертифікат льотної придатності, виданий відповідно до Додатка 8 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

(d) технічне обслуговування повітряного судна здійснюється відповідно до програми технічного обслуговування, яка має відповідати вимогам держави реєстрації та застосовним вимогам Додатка 6 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

(e) будь-який дефект або пошкодження, що впливає на безпеку експлуатації повітряного судна, усувається відповідно до прийнятного стандарту держави реєстрації;

(f) повітряне судно відповідає будь-яким застосовним:

(i) вимогам директиви льотної придатності або вимогам щодо підтримання льотної придатності, що видані або прийняті державою реєстрації; та

(ii) вимогам обов’язкової інформації з безпеки польотів, що видані Агентством, включаючи директиви льотної придатності;

(g) повітряне судно передано до експлуатації після виконання технічного обслуговування організацією, що має відповідні повноваження згідно з вимогами держави реєстрації. Підписаний сертифікат передачі до експлуатації повинен містити в тому числі основні подробиці виконаного технічного обслуговування;

(h) виконується огляд повітряного судна перед кожним польотом шляхом проведення предпольотного огляду;

(i) усі модифікації та ремонти відповідають вимогам льотної придатності, які встановлені державою реєстрації;

(j) такі записи щодо повітряного судна є доступними до того часу, коли інформація, що в них міститься, не буде замінена еквівалентною за обсягом та глибиною новою інформацією, але не менше 24 місяців:

(1) загальний час експлуатації (години, цикли та календарний час, що застосовно) повітряного судна та всіх компонентів з обмеженим ресурсом;

(2) поточний статус відповідності вимогам T.A.201 (1) (f);

(3) поточний статус виконання програми технічного обслуговування;

(4) поточний статус модифікацій та ремонтів разом із відповідною детальною інформацією та підтвердними даними для того, щоб продемонструвати їх відповідність вимогам, встановленим державою реєстрації.

2. Організація з управління підтриманням льотної придатності експлуатанта має контролювати завдання, зазначені у T.A.201 (1). Для цих цілей організація має відповідати додатковим вимогам Підчастини G цього додатка (Part-T).

3. Організація з управління підтриманням льотної придатності, зазначена у підпункті (2) цього пункту, має впевнитися, що технічне обслуговування та передача повітряного судна в експлуатацію виконуються організацією з технічного обслуговування, яка відповідає вимогам Підчастини Е цього додатка (Part-T). Для цих цілей, якщо сама організація з управління підтриманням льотної придатності не відповідає вимогам Підчастини Е цього додатка (Part-T), вона має укласти договір з такими організаціями.

ПІДЧАСТИНА Е - ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити виконання технічного обслуговування повітряного судна та його компонентів організаціями, які відповідають таким вимогам:

(1) організація має видане або прийнятне для держави реєстрації схвалення організації з технічного обслуговування;

(2) обсяг схвалення організації включає відповідний обсяг робіт на повітряному судні та/або компоненті;

(3) організація запровадила систему звітування про події, яка забезпечує інформування експлуатанта, компетентного органу експлуатанта, організації, яка є відповідальною за типову конструкцію чи за конструкцію згідно з додатковим сертифікатом типу, та організації з управління підтриманням льотної придатності про будь-який виявлений стан повітряного судна чи компонента, який загрожує безпеці польотів;

(4) організація розробила керівництво організації, яке містить опис всіх процедур організації.

ПІДЧАСТИНА G - ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ, СХВАЛЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ПІДЧАСТИНИ G ДОДАТКА 1 (PART-M)

Т.А.701. Сфера застосування

Ця підчастина встановлює вимоги в доповнення до вимог Підчастини G додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, яким має відповідати організація, схвалена відповідно до Підчастини G додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, для контролю завдань, зазначених у T.A.201.

T.A.704. Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

На доповнення до вимог M.A.704 додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, керівництво має містити процедури, що визначають як організація з управління підтриманням льотної придатності забезпечує відповідність вимогам цього додатка (Part-Т).

Т.А. 706. Вимоги до персоналу

На доповнення до вимог M.A.706, M.A.706 (c) та (d) додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, персонал повинен мати достатні знання застосовного законодавства третіх країн.

Т.A.708. Управління підтриманням льотної придатності

Незважаючи на положення M.A.708 додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, для повітряного судна, управління підтриманням льотної придатності якого здійснюється відповідно до вимог цього додатка (Part-Т), схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має:

(a) забезпечити передачу повітряного судна організації з технічного обслуговування (за потреби);

(b) забезпечити проведення всього обсягу робіт з технічного обслуговування відповідно до програми технічного обслуговування;

(c) забезпечити виконання вимог обов’язкової інформації T.A.201 (1) (f);

(d) забезпечити усунення всіх дефектів, виявлених під час планового технічного обслуговування чи тих, про які було повідомлено, організацією з технічного обслуговування відповідно до прийнятних у державі реєстрації даних з технічного обслуговування;

(e) координувати проведення планового технічного обслуговування, виконання вимог обов’язкової інформації T.A.201 (1) (f), заміну компонентів з обмеженим ресурсом, а також огляд компонентів з метою забезпечення належного виконання робіт;

(f) виконувати управління та зберігання записів з підтримання льотної придатності, які вимагаються T.A.201 (1) (j);

(g) забезпечити схвалення модифікацій та ремонтів відповідно до вимог держави реєстрації.

Т.A.709. Документація

Незважаючи на положення M.A.709 (a) та (b), для кожного повітряного судна, управління підтриманням льотної придатності якого здійснюється відповідно до вимог цього додатка (Part-Т), організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати та використовувати застосовні дані з технічного обслуговування, прийнятні для держави реєстрації.

Т.A.711. Привілеї

Організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил, може виконувати завдання, зазначені в T.A.708, для повітряного судна, яке включено до її сертифіката експлуатанта за умови, що організація запровадила процедури, схвалені компетентним органом, для забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-Т).

Т.A.712. Система якості

На доповнення до вимог M.A.712 додатка 1 (Part-М) до цих Авіаційних правил, організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити, що система якості здійснює моніторинг того, що вся діяльність, передбачена цією підчастиною, цим виконується відповідно до схвалених процедур.

Т.A.714. Ведення записів

На доповнення до вимог M.A.714 (a) додатка 1 (Part-М) до цих Авіаційних правил, організація має зберігати записи, передбачені T.A.201 (1) (j).

Т.A.715. Підтримання схвалення

На доповнення до умов, зазначених у M.A.715 (a) додатка 1 (Part-М) до цих Авіаційних правил, для організації, яка управляє підтриманням льотної придатності відповідно до цієї підчастини, схвалення має залишатися чинним за умов:

(a) відповідності організації застосовним вимогам цього додатка (Part-Т); та

(b) забезпечення організацією того, що будь-якій особі, уповноваженій компетентним органом, для визначення відповідності організації вимогам цього додатка (Part-Т), надається доступ до будь-яких її виробничих приміщень та площ, повітряного судна або документів, пов’язаних з її діяльністю, включаючи будь-яку діяльність, що передана по субпідряду.

Т.А.716. Недоліки

Після отримання повідомлення про недоліки згідно з T.B.705 схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має розробити план коригувальних дій і продемонструвати коригувальні дії, які задовольнять компетентний орган, у термін, погоджений з цим органом.

РОЗДІЛ В - ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

T.B.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні вимоги, яких мають дотримуватися компетентні органи, які є відповідальними за застосування та дотримання положень Розділу А цього додатка (Part-T).

Т.В.102. Компетентний орган

1. Загальні положення

Держава-член має визначити компетентний орган, на який покладаються обов’язки, як визначено у Т.1. Цей компетентний орган має запровадити письмові процедури та організаційну структуру.

2. Ресурси

Кількість персоналу має бути достатньою для виконання вимог, передбачених цим розділом.

3. Кваліфікація та підготовка

Весь персонал, залучений до діяльності щодо цього додатка (Part-T), має бути відповідно кваліфікований та мати відповідні знання, досвід, початкову підготовку та підготовку з підтримання кваліфікації з метою виконання покладених на нього завдань.

4. Процедури

Компетентний орган має запровадити процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цього додатка (Part-T).

Т.В.104. Ведення записів

1. Вимоги M.B.104 (a)–(c) додатка 1 (Part-М) до цих Авіаційних правил мають застосовуватися.

2. Мінімальний перелік записів для здійснення нагляду за кожним повітряним судном має містити принаймні:

a) сертифікат льотної придатності повітряного судна,

b) все відповідне листування, пов’язане з повітряним судном,

c) звіти будь-якої виконаної інспекції та огляду повітряного судна,

d) докладні відомості про будь-які винятки та застосовані санкції.

3. Всі записи, зазначені у T.B.104, мають бути надані на вимогу іншій державі-члену, Агентству або державі реєстрації.

4. Записи, зазначені у підпункті 2, мають зберігатися протягом 4 років після закінчення періоду оренди без екіпажу (сухого лізингу).

T.B.105. Взаємний обмін інформацією

Застосовуються вимоги М.В.105 додатка 1 (Part-M) до цих Авіаційних правил.

ПІДЧАСТИНА В - ОБОВ’ЯЗКИ

Т.В.201. Обов’язки

1. Компетентний орган, як зазначено у Т.1, забезпечує проведення інспекцій та перевірок, включаючи огляди повітряного судна, з метою підтвердження відповідності вимогам цього додатка (Part-Т).

2. Компетентний орган має виконувати інспекції та перевірки до схвалення сухого лізінгу за угодою відповідно до ARO.OPS.110 (a) (1), для щоб переконатися, що і надалі дотримуються вимоги Т.А.201.

3. Компетентний орган повинен забезпечити взаємозв’язок з державою реєстрації (за потреби) для виконання обов’язків щодо нагляду за повітряним судном, що міститься у цьому додатку (Part-T).

Т.В.202. Недоліки

1. Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цього додатка (Part-T), яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

2. Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цього додатка (Part-T), яка може знизити стандарт безпеки та ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

3. Якщо під час інспекцій, перевірок, оглядів повітряного судна або за допомогою інших засобів виявлено невідповідність, компетентний орган має:

a) вжити заходів (як необхідно), таких як заборона польоту повітряного судна, для запобігання розвитку невідповідності,

b) вимагати вжиття коригувальних дій, які відповідають характеру недоліку.

4. У разі недоліків рівня 1 компетентний орган має вимагати вжиття відповідних коригувальних дій перед наступним польотом та повинен повідомити державу реєстрації.

ПІДЧАСТИНА G - ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ, СХВАЛЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ПІДЧАСТИНИ G ДОДАТКА 1 (PART-M)

T.B.702. Первинне схвалення

На доповнення до вимог М.В.702 додатка 1 (Part-М) до цих Авіаційних правил, якщо керівництво організації з управління підтриманням льотної придатності містить процедури щодо управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, зазначеного у підпункті 1 (b) Розділу I цих Авіаційних правил, компетентний орган має встановити, що ці процедури відповідають цьому додатку (Part-T), і він повинен перевірити відповідність організації вимогам цього додатка (Part-T).

Т.В.704. Постійний нагляд

На доповнення до вимог М.В.704 додатка 1 (Part-М), один раз на 24 місяці має здійснюватися вибіркова інспекція окремих повітряних суден, зазначених у підпункті 1 (b) Розділу I цих Авіаційних правил, управління підтриманням льотної придатності яких здійснюється організацією.

Т.В.705. Недоліки

На доповнення до вимог М.В.705 додатка 1 (Part-М) до цих Авіаційних правил, щодо організацій, які здійснюють управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, зазначеного у підпункті 1 (b) Розділу I цих Авіаційних правил, компетентний орган має також вжити заходів, якщо протягом аудитів, інспекцій на пероні або за допомогою інших засобів виявлено доказ невідповідності вимогам цього додатка (Part-T).

Заступник директора
департаменту льотної
придатностіВ. Овчинніковвгору