Документ z0315-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 23
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України

№ з/п

Розміри посадових окладів, встановлених до 01 березня 2018 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 (гривень)

Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу, що встановлюються з 01 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704

1

2

3

1

2250

60

2

2190 - 2249

59

3

2140 - 2189

58

4

2100 - 2139

57

5

2070 - 2099

56

6

2000 - 2069

55

7

1900 - 1999

54

8

1860 - 1899

53

9

1830 - 1859

52

10

1800 - 1829

51

11

1760 - 1799

50

12

1720 - 1759

49

13

1680 - 1719

48

14

1600 - 1679

47

15

1560 - 1599

46

16

1520 - 1559

45

17

1480 - 1519

44

18

1460 - 1479

43

19

1440 - 1459

42

20

1420 - 1439

41

21

1400 - 1419

40

22

1390 - 1399

39

23

1380 - 1389

38

24

1350 - 1379

37

25

1325 - 1349

36

26

1300 - 1324

35

27

1275 - 1299

34

28

1250 - 1274

33

29

1200 - 1249

32

30

1195 - 1199

31

31

1190 - 1194

30

32

1170 - 1189

29

33

1150 - 1169

28

34

1145 - 1149

27

35

1120 - 1144

26

36

1100 - 1119

25

37

1085 - 1099

24

38

1075 - 1084

23

39

1065 - 1074

22

40

1060 - 1064

21

41

1050 - 1059

20

42

1030 - 1049

19

43

1000 - 1029

18

44

970 - 999

17

45

950 - 969

16

46

930 - 949

15

47

890 - 929

14

48

850 - 889

13

49

830 - 849

12

__________
Примітки:


1. Ця Схема застосовується для встановлення співвідношення розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які не визначені у схемах, наведених у додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України.
2. Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, визначені за цією Схемою, не можуть перевищувати розмірів відповідних тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України відповідних органів військового управління, встановлених у схемах, визначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 24
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України

№ з/п

Розміри посадових окладів, встановлених (обчислених) до 01 березня 2018 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 (гривень)

Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу, що встановлюються з 01 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704

1

2

3

1

2250 - 2320,00

60

2

2190 - 2249,99

59

3

2140 - 2189,99

58

4

2100 - 2139,99

57

5

2070 - 2099,99

56

6

2000 - 2069,99

55

7

1900 - 1999,99

54

8

1860 - 1899,99

53

9

1830 - 1859,99

52

10

1800 - 1829,99

51

11

1760 - 1799,99

50

12

1720 - 1759,99

49

13

1680 - 1719,99

48

14

1600 - 1679,99

47

15

1560 - 1599,99

46

16

1520 - 1559,99

45

17

1480 - 1519,99

44

18

1460 - 1479,99

43

19

1440 - 1459,99

42

20

1420 - 1439,99

41

21

1400 - 1419,99

40

22

1390 - 1399,99

39

23

1380 - 1389,99

38

24

1350 - 1379,99

37

25

1325 - 1349,99

36

26

1300 - 1324,99

35

27

1275 - 1299,99

34

28

1250 - 1274,99

33

29

1200 - 1249,99

32

30

1195 - 1199,99

31

31

1190 - 1194,99

30

32

1170 - 1189,99

29

33

1150 - 1169,99

28

34

1145 - 1149,99

27

35

1120 - 1144,99

26

36

1100 - 1119,99

25

37

1085 - 1099,99

24

38

1075 - 1084,99

23

39

1065 - 1074,99

22

40

1060 - 1064,99

21

41

1050 - 1059,99

20

42

1030 - 1049,99

19

43

1000 - 1029,99

18

44

970 - 999,99

17

45

950 - 969,99

16

46

930 - 949,99

15

47

890 - 929,99

14

48

850 - 889,99

13

49

830 - 849,99

12

50

798 - 829,99

11

51

774 - 797,99

10

52

750 - 773,99

9

__________
Примітки:


1. Ця Схема застосовується для встановлення співвідношення розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, які були звільнені з військової служби до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", що не визначені у схемах, наведених у додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України.
2. Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, визначені за цією Схемою, не можуть перевищувати відповідних тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України відповідних органів військового управління, встановлених в додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України.
3. Тарифні розряди за посадами заступників, для яких посадові оклади до 01 березня 2018 року були встановлені відповідно до абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (на 3-7 відсотків нижче розміру окладу безпосереднього військового керівника), встановлюються відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цього наказу.
Якщо назва посади безпосереднього керівника містить слово "заступник", встановлення тарифного розряду для заступника такого керівника здійснюється відповідно до першого речення абзацу п’ятого пункту 1 цього наказу. У разі відсутності такої посади військового керівника в схемах, визначених в додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, тарифний розряд для посади заступника керівника встановлюється на підставі цієї Схеми.

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 25
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

ЗРАЗОК

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник

С.В. Дяченко

"___" __________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал армії України

В.М. Муженко

"___" _________ 20__ року

СХЕМА
розмірів тарифних розрядів осіб офіцерського складу Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України за структурою, затвердженою штатом № 01/141

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Начальник управління (штатне військове звання - "полковник")

53

2

Заступник начальника управління усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади, одне з яких - заступник начальника управління (штатне військове звання - "полковник")

52

3

Начальник відділу (штатне військове звання - "полковник")

45

4

Старший офіцер-інспектор (штатне військове звання - "майор")

25

5

Офіцер-інспектор (штатне військове звання - "капітан")

20

Заступник директора
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник

"____" __________________20___ року
С.П. Галімський

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 26
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

ЗРАЗОК


ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр оборони України
генерал армії України

С.Т. Полторак

"___" _________ 20__ року

СХЕМА
розмірів тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу апарату Міністерства оборони України

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Старший інженер (штатне військове звання - "полковник")

30

2

Інженер (штатне військове звання - "підполковник")

28

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України

О.В. Яцино

"___" __________ 20__ року

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник

С.В. Дяченко

"___" __________ 20__ року

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 27
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

ЗРАЗОК

ПОГОДЖЕНО
Начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал армії України

В.М. Муженко

"___" _________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр оборони України
генерал армії України

С.Т. Полторак

"___" _________ 20__ року

СХЕМА
розмірів тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Генерального штабу Збройних Сил України

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Начальник самостійної служби, який безпосередньо підпорядкований начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України (штатне військове звання - "полковник")

51

2

Заступник начальника самостійної служби, який безпосередньо підпорядкований начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України (штатне військове звання - "полковник")

50вгору