Документ z0312-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.06.2003, підстава - z0454-03

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 256 від 28.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 серпня 1997 р.
vd970728 vn256 за N 312/2116
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації
N 265 ( z0454-03 ) від 02.06.2003 )
Про затвердження Порядку повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних з реалізацією
товарів (виконанням робіт, наданням послуг)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації
N 34 ( z0074-98 ) від 19.01.98 )

З метою забезпечення виконання підпункту 12.1.4 пункту 12.1
статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок повідомлення про зменшення валового
доходу по операціях, пов'язаних з реалізацією товарів
(виконанням робіт, наданням послуг), що додається. 2. Заступнику начальника Головного управління прямих
податків П.А.Рогозі подати Порядок повідомлення про зменшення
валового доходу по операціях, пов'язаних з реалізацією товарів
(виконанням робіт, наданням послуг), до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію. 3. Начальнику управління справами В.В.Коваленку
у 10-денний термін з дня реєстрації Порядку в Міністерстві
юстиції України забезпечити тиражування та надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі вказаного Порядку. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України 0.І.Шитрю.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
наказом Державної податкової
адміністрації України від
28 липня 1997 за N 256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 1997 р.
за N 312/2116

Порядок
повідомлення про зменшення валового доходу
по операціях, пов'язаних із реалізацією
товарів (виконанням робіт, наданням
послуг)
1. Загальні положення
1.1. Порядок повідомлення про зменшення валового доходу по
операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт,
наданням послуг) (надалі - Порядок), розроблено згідно з пунктом
12.1.4 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ). 1.2. Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на
прибуток підприємств (надалі - платниками податку), включаючи
банки і небанківські фінансові установи. 1.3. Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях,
пов'язаних з реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням
послуг), складається платниками податку за формою, що додається.
2. Визначення об'єкта оподаткування при врегулюванні
сумнівної, безнадійної заборгованості
2.1. Платник податку-продавець товарів (робіт, послуг)
зменшує суму валових доходів звітного періоду (квартал, рік) на
вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)
у разі, коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без
погодження з платником податку оплату їх вартості у терміни,
визначені умовами договору. Зазначене зменшення здійснюється у
разі, якщо платник податку звернувся із заявою до суду
(арбітражного суду) про стягнення заборгованості з такого покупця
або про визнання покупця банкрутом, а також у випадках, коли за
поданням продавця нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення
боргу з покупця чи стягнення заставленого майна. ( Абзац перший
підпункту 2.1 пункту 2 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 34 ( z0074-98 ) від 19.01.98 ) За аналогічними умовами зменшуються суми валових доходів від
здійснення кредитно-депозитних операцій платниками податку -
кредиторами у разі несплати дебіторами відсотків (комісійних) у
терміни, визначені кредитно-депозитними договорами. При цьому метод нарахувань при визначенні податкового
зобов'язання кредитора щодо відсотків (комісійних) за таким
кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення
заборгованості або списання боргу на збитки за встановленим
порядком. 2.2. Зменшення сум валового доходу звітного податкового
періоду на вартість таких відвантажених товарів (виконаних робіт,
наданих послуг) відображаються платниками податку у відповідних
рядках декларацій про прибуток підприємств, прибуток страховиків,
прибуток банків та прибуток сільськогосподарських підприємств. При цьому, якщо відвантаження товарів продукції і невиконання
зобов'язань щодо їх оплати, а також звернення до суду про
стягнення заборгованості з покупця відбувається в одному
податковому періоді, платник податку відображає у відповідних
рядках декларації про прибуток вартість цих товарів (робіт,
послуг) одночасно як у складі валових доходів, так і у складі
доходів, що підлягають виключенню з метою оподаткування. Якщо зазначені події відбуваються у різних податкових
періодах, то виключення вартості відвантажених товарів (робіт,
послуг) зі складу валових доходів із метою оподаткування
відображаються у тому податковому періоді, в якому платник податку
звернувся з заявою до суду (арбітражного суду) про стягнення
заборгованості. 2.3. При незадоволенні судом (арбітражним судом) позову
платника податку з його вини або задоволенні його частково,
платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) у податковому
періоді, в якому прийнято таке рішення, збільшує валовий доход на
вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)
або на її частину, що не визнана судом (арбітражним судом), та на
суму нарахованої пені, виходячи з діючої на момент такого
збільшення облікової ставки Національного банку України,
збільшеної в 1,2 раза. Сума пені розраховується за весь строк, починаючи з першого
дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого
відбулося зменшення валового доходу, до останнього дня податкового
періоду, на який припадає збільшення валового доходу. Таке збільшення відображається платником податку у
відповідних рядках декларацій про прибуток. У разі оскарження платником податку рішення суду
(арбітражного суду) згідно з чинним законодавством збільшення
валового доходу не відбувається до моменту прийняття остаточного
рішення відповідним судовим органом. 2.4. При задоволенні судом (арбітражним судом) позову
платника податку щодо вини дебітора-покупця у несвоєчасній або не
повній сплаті вартості відвантажених товарів (виконаних робіт,
наданих послуг) платник податку збільшує валові доходи на вартість
відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у тому
податковому періоді, в якому від покупця (замовника) на
банківський рахунок платника податку надійшли кошти в оплату
товарів (робіт, послуг). У разі, коли протягом тридцяти календарних днів після
прийняття зазначеного рішення покупець не повертає суму
заборгованості, визнаної судом (арбітражним судом), продавець
звертається протягом наступних тридцяти календарних днів до
арбітражного суду із заявою про визнання такого покупця банкрутом.
При цьому валові доходи продавця не збільшуються на суму визнаної
заборгованості покупця протягом терміну судового розгляду справи.
У разі, коли продавець у зазначений термін не подає заяву до
арбітражного суду, він зобов'язаний збільшити валові доходи на
суму заборгованості, визнану судом (арбітражним судом). ( Абзац
другий підпункту 2.4 пункту 2 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 34 ( z0074-98 ) від 19.01.98 ) Заборгованість, яка виявилась непогашеною внаслідок
недостатньої вартості майна юридичної особи, оголошеної банкрутом
у встановленому законодавством порядку, вважається безнадійною і
відображається платником податку у складі валових витрат.
3. Зміст повідомлення
3.1. Повідомлення складається із чотирьох частин, у яких
відображаються: у першій - відомості про порушення термінів оплати вартості
товарів (робіт, послуг), визначених умовами договору, без
погодження з платником податку - продавцем, якщо платник податку -
продавець звернувся із заявою до суду (арбітражного суду) або коли
за поданням продавця нотаріус вчинив виконавчий напис про
стягнення боргу чи заставленого майна; ( Абзац другий підпункту
3.1 пункту 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 34 ( z0074-98 ) від 19.01.98 ) у другій - результати розглядів судом (арбітражним судом)
позовів платника податку щодо стягнення з покупця заборгованості
по неоплачених товарах (роботах, послугах); у третій - сума збільшення валового доходу на вартість
відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або їх
частини в розрізі не задоволених судом (арбітражним судом) з вини
платника податку позовів щодо їх оплати покупцем з урахуванням
нарахованої пені; у четвертій - сума збільшення валового доходу на вартість
відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або на її
частину в розрізі задоволення судом (арбітражним судом) позовів
платника податку - продавця щодо їх оплати.
4. Подання позову платником податку (продавцем) до суду
(арбітражного суду) щодо примусового стягнення з
покупця заборгованості по неоплачених товарах
(роботах, послугах)
4.1. Платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) у
разі використання права зменшення валового доходу за звітний
період на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих
послуг) при затримці без його погодження оплати їх вартості
покупцем звертається з заявою до суду (арбітражного суду) щодо
стягнення заборгованості з такого покупця за діючим порядком
розгляду господарських спорів. При цьому платник податку подає до державного податкового
органу разом із повідомленням про зменшення валового доходу по
операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт,
наданням послуг), копію рішення суду (арбітражного суду) про
прийняття справи до провадження.
5. Зменшення валового доходу в разі стягнення грошових сум
або витребування майна за виконавчим написом нотаріуса. Платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) з метою
зменшення валового доходу за звітний період на вартість
відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) при
затримці без його погодження оплати їх вартості покупцем в окремих
випадках, визначених законодавством, подає документи для вчинення
нотаріусом виконавчих написів про стягнення боргу з покупця чи
стягнення заставленого майна. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів,
встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому платник податку подає до державного податкового
органу разом із повідомленням про зменшення валового доходу по
операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт,
наданням послуг), копії документів, на яких вчинено нотаріусом
виконавчі написи. В разі неможливості стягнення боргу чи
заставленого майна за виконавчим написом нотаріуса, платник
податку подає до державного податкового органу копію рішення суду
про прийняття справи про банкрутство до провадження. При цьому
валові доходи продавця не збільшуються на суму заборгованості чи
майна, щодо стягнення яких вчинено нотаріусом виконавчий напис
протягом терміну судового розгляду справи. ( Порядок доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 34 ( z0074-98 ) від 19.01.98 )
Додаток
до Порядку повідомлення про зменшення
валового доходу по операціях,
пов'язаних із реалізацією товарів
(виконанням робіт, наданням послуг)
Штамп підприємства До Державної податкової
адміністрації в _______
Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг) за звітний (податковий) період _________________________ 199_ року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Назва платника податку ______________________________________ Ідентифікаційний код платника —————————————————————————————— (згідно з ЄДРПОУ) ——————————————————————————————
Місцезнаходження, телефон, факс: ____________________________ __________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Відмітка про одержання повідомлення
————————————————— |Дата, штамп ДПА| —————————————————
I. Відомості про відвантажені товари (виконані роботи,
надані послуги), не оплачені у терміни, визначені
умовами договору, у разі звернення платником податку
до суду або у випадках, коли за поданням продавця
нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення боргу
з покупця чи стягнення заставленого майна
——————————————————————————————————————————————————————————————— N |Дата від- |Назва |Вартість|Реквізити|Дата, з якої|Дата зве- |вантажен- |відва-|відван- |покупця |починається |рнення з |ня товарів|нтаже-|тажених |(індиві- |перевищення |позовом |(виконання|ної |товарів |дуальний |встановлено-|до суду |робіт, на-|проду-|(викона-|податко- |го договором|(арбітра- |дання пос-|кції |них ро- |вий но- |терміну роз-|жного су- |луг) |(групи|біт, на-|мер, пов-|рахунків |ду) чи | |това- |даних |на назва | |дата вчи- | |рів) |послуг) |та юриди-| |нення ви- | | | |чна адре-| |конавчого | | | |са) | |напису | | | | | |нотаріусом ———+——————————+——————+————————+—————————+————————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ———+——————————+——————+————————+—————————+————————————+————————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————
II. Результати розгляду судом (арбітражним судом)
позовів платника ————————————————————————————————————————————————————————————————— Результати розгля- |Дата |Результати оста- |Результати розгляду ду судом (арбітраж-|зверне-|точного розгляду |судом (арбітражним ним судом) позову |ння що-|судом (арбітраж- |судом) справ про ба- платника податку |до ос- |ним судом) позову|нкрутство при задо- ———————————————————|каржен-|—————————————————|воленні позову пла- Дата| N |Ціна|Сума |ня по- |Да-| N |Сума|Сума|тника щодо розраху- роз-|рі-|по- |задо-|перед- |та |рі-|задо|неза|нків по відвантаже- гля-|ше-|зо- |воле-|нього |ро-|ше-|воле|дово|ній продукції ду |ння|ву |ння |рішення|зг-|ння|ння |лено+——————————————————— | | |позо-|суду |ля-| |позо|го |Дата | N |Сума | | |ву | |ду | |ву |по- |розг-|ріше-|задово- | | | | | | | |зову|ляду |ння |леного | | | | | | | | | | |позову ————+———+————+—————+———————+———+———+————+————+—————+—————+——————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ————+———+————+—————+———————+———+———+————+————+—————+—————+——————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
III. Збільшення валового доходу на вартість відвантажених товарів
(виконаних робіт, наданих послуг) або на її частину в розрізі
незадоволених судом (арбітражним судом) з вини платника податку
позовів щодо їх оплати покупцем ———————————————————————————————————————————————————————————————— N | Показники |Один.виміру|Кількість незадоволених | | |позовів при остаточному | | |розгляді судом (арбітра- | | |жним судом) —————+—————————————————————+———————————+———————————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 —————+—————————————————————+———————————+———————————————————————— 1. |Загальна вартість ві-| | 1 | 2 | 3 |...|Всього |двантажених товарів | |———+———+———+———+———————— |(виконаних робіт, на-| тис.грн. | | | | | | Х |даних послуг) або її | | | | | | | |частина у разі неза- | | | | | | | |доволення судом (ар- | | | | | | | |бітражним судом) по- | | | | | | | |зову з вини платника | | | | | | | |податку щодо їх опла-| | | | | | | |ти | | | | | | | 2. |Податковий період, в | квартал | | | | | | Х |якому відбувалось | | | | | | | |зменшення валових до-| | | | | | | |ходів на зазначену | | | | | | | |вартість відвантаже- | | | | | | | |них товарів | | | | | | | 3. |Період, за який нара-| день | | | | | | Х |ховується пеня | | | | | | | 4. |Облікова ставка Наці-| % | | | | | | Х |онального банку Укра-| | | | | | | |їни, збільшена в 1,2 | | | | | | | |раза | | | | | | | 5. |Сума нарахованої пені| тис.грн. | | | | | | Х |(п.1 х п.3 х п.4 : | | | | | | | |365) | | | | | | | 6. |Сума, на яку збільшу-| тис.грн. | | | | | | |ється валовий доход, | | | | | | | |з урахуванням нарахо-| | | | | | | |ваної пені (п.1 + | | | | | | | |+ п.5) | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
IV. Збільшення валового доходу або віденесення до валових витрат
вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)
або її частини у разі задоволення судом (арбітражним судом)
позову платника податку —————————————————————————————————————————————————————————————————— N|Визнані судом позови |Погашення заборгованості |Непогашення |платника або їх части-| |заборгованості |ни | | —+——————————————————————+——————————————————————————+—————————————— |Дата |N рі-|Ціна|Сума |Дата|Сума отри- |Вартість |Сума заборго- |розг-|шення|по- |задо-|роз-|маних кош- |отримано-|ваності, що |ляду | |зову|воле-|ра- |тів або ва-|го майна |лишилась непо- | | | |ння |хун-|ртості ма- |по лікві-|гашеною по лі- | | | |позо-|ку |йна в опла-|даційній |квідаційній | | | |ву | |ту за від- |процеду- |процедурі при | | | | | |вантажені |рі при |визнанні поку- | | | | | |товари (ви-|визнанні |пця банкрутом | | | | | |конані ро- |покупця | | | | | | |боти, на- |банкрутом| | | | | | |дані пос- | | | | | | | |луги) | | —+—————+—————+————+—————+————+———————————+—————————+—————————————— 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 —+—————+—————+————+—————+————+———————————+—————————+—————————————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Підпис Керівника
Підпис Головного бухгалтера

V. Результати стягнення боргу чи заставленого майна
за виконавчим написом нотаріуса ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Загаль- |Сума отри-|Сума за-|Результати розгляду|Сума забор- з/п|на сума |маних кош-|боргова-|оскарження в суді |гованості, |боргу чи|тів або |ності, |суми заборгованос- |що лишилась |вартості|вартості |стягнен-|ті, стягнення якої |непогашеною |застав- |майна за |ня якої |провадилось за ви- | |леного |виконавчим|за вико-|конавчим написом | |майна, |написом |навчим |нотаріуса (відст- | |щодо |нотаріуса |написом |рочка, розстрочка, | |стяг- | |нотаріу-|тощо) | |нення | |са ос- | | |яких | |каржено | | |вчинено | |до суду | | |виконав-| | | | |чий на- | | | | |пис но- | | | | |таріуса | | | | ———+————————+——————————+————————+———————————————————+———————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ————————————————————————————————————————————————————————————————— ( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 34 ( z0074-98 ) від 19.01.98 )вгору