Інструкція з надання ISBN суб'єктам видавничої діяльності України
Мінпресінформ України; Інструкція від 29.02.199620
Документ z0310-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.02.2003, підстава - z0093-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 20 від 29.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 червня 1996 р.
vd960229 vn20 за N 310/1335
Затверджено
наказом Міністерства України
у справах преси та інформації
від 29.02.96 N 20 ( z0309-96 )

( Інструкція втратила чинність як така, що не відповідає нормам
чинного законодавства України на підставі Наказу Державного
комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення N 10 ( z0093-03 ) від 17.01.2003 )
Інструкція
з надання ISBN суб'єктам видавничої діяльності України

1. Ця Інструкція розроблена на підставі Угоди про
співробітництво з Міжнародним агентством ISBN в м.Берліні,
підписаної 13.01.96 Міністром України у справах преси та
інформації за Агентство ISBN в Україні, та наказу Міністра України
у справах преси та інформації від 29.02.96 N 20 ( z0309-96 ) "Про
утворення Робочої групи з впровадження в Україні міжнародної
стандартної нумерації друкованих видань".
2. Для отримання блоків ISBN (міжнародний стандартний номер
книги) юридичні особи, що зареєстровані відповідно до чинного
законодавства та здійснюють видавничу діяльність в Україні (далі -
видавці), звертаються до Мінпресінформу України з листом та
завіреними в установленому порядку копіями: 2.1. Статуту або Положення, що мають бути прошиті і
пронумеровані, де в переліку видів діяльності передбачена
"видавнича діяльність"; 2.2. Свідоцтва про державну реєстрацію.
3. В листі мають бути зазначені: повна поштова та юридична
адреси, номери телефонів і факсу, посада, прізвище, ім'я та по
батькові першого керівника. 4. Для визначення Робочою групою видавничого префікса та
здійснення розрахунку відповідного блоку ISBN видавець має
повідомити у листі дані щодо обсягів випуску книжкової продукції у
назвах за минулий, поточний та наступний роки. У разі потреби Робоча група може вимагати інші документи, що
підтверджують обсяги видавничої діяльності з метою уникнення
помилок при визначенні категорії префіксу ISBN за обсягами
видавничої діяльності. 5. Термін розгляду листа Робочою групою не повинен
перевищувати 24 робочих днів від дати реєстрації листа у
загальному відділі Мінпресінформу України. 6. За результатами розгляду листа Робочою групою видавцю
надається частина блоку ISBN для кодифікації видань, про що
повідомляється листом за підписом Керівника Робочої групи.вгору