Документ z0310-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - z0243-19

У разі пред'явлення проїзних документів на поїзди, які відходять зі станцій залізниць України, але оформлених в інших країнах, станція повернення платежів зобов'язана зробити відмітку на проїзному документі про припинення його дійсності та повернути місця, зазначені в ньому, для продажу.

На проїзному документі зазначається також інформація про повернення місць для загальної реалізації. Проїзний документ з відміткою чи допоміжним бланком повернення місць, оформленим електронним способом, видається пасажиру для отримання платежів у країні, де оформлено проїзний документ.

19.4. Повернення платежів за повністю невикористані проїзні документи, оформлені в Україні, але погашені в інших країнах, проводиться з урахуванням часу пред'явлення проїзних документів для погашення, за умови пред'явлення в касу повернення проїзного документа та допоміжного бланка або проїзного документа з відміткою про погашення протягом 6 місяців з дня пред'явлення проїзного документа для погашення.

19.5. Якщо за груповим проїзним документом не може виїхати повна кількість учасників групи, то керівник групи зобов'язаний пред'явити груповий проїзний документ начальнику вокзалу (станції) або черговому по вокзалу для поставлення відмітки і повернення вільних місць у продаж.

Така відмітка може бути проставлена тільки до початку поїздки. Після відправлення поїзда на шляху прямування, у тому числі на вокзалах і в поїздах, відмітки про проїзд кількості пасажирів, меншої від вказаної в проїзному документі, не проводиться, платежі за непрослідувану відстань не повертаються.

19.6. Повернення платежів за проїзні документи, оплачені у безготівковому порядку юридичними особами, проводиться перевізником в претензійному порядку за умови попереднього погашення проїзних документів у касі повернення платежів з відміткою про повернення місць для продажу.

Повернення платежів за невикористані проїзні/перевізні документи, оформлені через електронні канали зв’язку, здійснюється:

пасажиром самостійно через електронні канали зв’язку до відправлення поїзда, зазначеного у проїзному/перевізному документі;

після відправлення поїзда, але не пізніше однієї години з моменту його відправлення через квиткові каси пунктів відправлення.

В інших випадках розгляд питання про повернення платежів за невикористані проїзні/перевізні документи, оформлені через електронні канали зв’язку, здійснюється перевізником у претензійному порядку.

Кошти за невикористані проїзні/перевізні документи повертаються на рахунок власника платіжної картки.

Повернення платежів за електронні проїзні/перевізні документи, збережені на електронних носіях, у квиткових касах здійснюється після їх роздруківки пасажиром на паперовому носії.

{Пункт 19.6 розділу 19 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015, № 74 від 01.02.2019}

19.7. Вартість проїзного документа повертається повністю або частково, якщо:

а) проїзний документ не використаний повністю або частково;

б) проїзний документ з вини перевізника використаний у вагоні чи поїзді нижчої категорії, ніж зазначено в проїзному документі;

{Підпункт "б" пункту 19.7 розділу 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

в) за груповим проїзним документом прямувала неповна кількість її учасників;

г) проїзний документ має позначку про припинення поїздки чи зупинку на шляху прямування і пред'явлений до повернення на станції, де здійснена відмітка про зупинку чи припинення поїздки на шляху прямування, не пізніше однієї години після відправлення поїзда з цієї станції.

{Підпункт "г" пункту 19.7 розділу 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

19.8. За проїзні документи, що мають відмітку відповідно до підпункту "а" пункту 8.38 цих Правил, повернення платежів не здійснюється.

19.9. Касир має право повернути одному пасажиру платежі за 9 невикористаних проїзних документів, незалежно від напрямків та проїзні документи на зворотний проїзд чи на проїзд з пункту пересадки до них.

У разі пред'явлення проїзних документів до повернення після відправлення поїзда для кількості осіб більше однієї повернення платежів здійснюється за умови, що один із проїзних документів оформлено на особу, яка пред'являє проїзні документи до повернення.

{Пункт 19.9 розділу 19 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

{Пункт 19.9 розділу 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

19.10. У разі пред'явлення до повернення проїзних документів, виданих для проїзду "назад" як у пункті придбання, так і у пункті зворотного виїзду, а також оформлених від іншої станції виїзду, застосовуються положення як для проїзного документа, виданого на проїзд "туди".

19.11. Якщо пасажир відмовився від поїздки з особистих причин в термін:

не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти;

від 24 до 9 годин до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти;

менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда виплачується повна вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується;

{Абзац четвертий пункту 19.11 розділу 19 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

після відправлення поїзда, але не більше ніж через годину після його відправлення, виплачується 10 відсотків вартості квитка і плацкарти.

{Пункт 19.11 розділу 19 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

{Пункт 19.11 розділу 19 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008, Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

19.12. Виплата платежів за невикористані проїзні документи, у тому числі такі, що мають позначку про припинення поїздки на шляху прямування, пред'явлені після 1 години після відправлення поїзда, не проводиться.

{Пункт 19.12 розділу 19 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

19.13. У разі припинення поїздки на шляху прямування з особистих причин не пізніше 1 години після відправлення поїзда пасажиру повертається вартість квитка за непрослідувану відстань, а вартість плацкарти не повертається.

{Абзац перший пункту 19.13 розділу 19 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

Належна пасажиру частина платежів визначається у такому порядку: з повної вартості квитка віднімається вартість за прослідувану відстань. Пасажир оплачує вартість за послуги з повернення проїзного документа. Вартість плацкарти до розрахунку не включається.

19.14. У всіх випадках повернення проїзних документів пасажир, крім випадків, що сталися з вини перевізника, вносить плату за послуги (комісійний збір). Кошти, сплачені за послуги, пов'язані з резервуванням місць і продажем проїзних документів, не повертаються, за винятком випадків, коли повернення здійснюється з вини перевізника.

У разі повернення проїзних документів з вини перевізника пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час придбання проїзного документа, у тому числі за послуги, пов'язані з резервуванням місць.

{Пункт 19.14 розділу 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

19.15. Якщо сума, що підлягає поверненню після вирахування, є рівною або меншою від плати за послуги з повернення платежів за невикористаний проїзний документ, то плата за послуги з повернення не сплачується.

19.16. У разі відміни поїзда, зазначеного в проїзному документі, або його запізнення до відправлення з пункту відправлення пасажирів більше ніж на одну годину, ненадання пасажиру місць, зазначених у проїзному документі, запізнення пасажира на поїзд з пункту пересадки з вини перевізника і відмови пасажира при цьому скористатися іншими місцями чи поїздом для повернення платежів пасажир повинен пред'явити проїзні документи для відмітки "Проїзний документ не використаний повністю з вини перевізника".

На підставі цієї відмітки пасажиру виплачується повна вартість проїзного документа, у тому числі з платою за послуги з продажу (комісійний збір) та резервування місць. Плата за послуги з повернення проїзного документа (комісійний збір) не здійснюється.

{Пункт 19.16 розділу 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

19.17. У разі перерви в русі поїздів незалежно від причини та відмови пасажира від продовження поїздки станція, на якій пасажир затримався внаслідок перерви, зобов'язана повернути повну вартість проїзних документів від станції відправлення, а також плату за послуги (комісійний збір) з продажу. Плата за послуги з повернення не стягується.

19.18. У разі переведення пасажира з вини перевізника до вагона (поїзда) нижчої категорії, ніж зазначено в проїзному документі, виплата різниці вартості проїзду проводиться на станції призначення пасажира або на станції переривання поїздки за умови пред'явлення проїзного документа з відміткою на зворотній стороні, завіреною начальником поїзда, про фактично здійснену поїздку.

{Пункт 19.18 розділу 19 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

19.19. У разі переривання поїздки на шляху прямування з вини перевізника та відмови пасажира скористатися поїздом (вагоном) іншої категорії повернення платежів за непрослідувану відстань здійснюється перевізником у пункті переривання поїздки або у претензійному порядку за заявою пасажира як різниця тарифної вартості, зазначеної у проїзному документі, пропорційно прослідуваній пасажиром у поїзді (вагоні) відстані.

{Розділ 19 доповнено новим пунктом 19.19 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Розділ 20. Повернення платежів для організованих груп

20.1. Повернення платежів за повністю або частково не використані групові проїзні документи, що були оформлені за готівку чи в безготівковому порядку, проводиться перевізником на рахунок юридичної чи фізичної особи, що їх придбала.

{Пункт 20.1 розділу 20 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

20.2. Для повернення платежів представник юридичної (фізичної) особи повинен пред'явити проїзні документи, придбані за готівку чи в безготівковому порядку, в залізничну касу для їх погашення та повернення місць у продаж. Після цього представник юридичної чи фізичної особи направляє заяву і проїзні документи перевізнику.

Перевізник в 30-денний строк повинен розглянути заяву і перерахувати заявнику кошти за проїзні документи, оформлені в безготівковому порядку, на рахунок юридичної чи фізичної особи, що їх придбала. Кошти за проїзні документи, оформлені за готівку, повертаються керівнику групи (уповноваженій особі) поштовим переказом на адресу, зазначену в заяві, або через каси пункту повернення.

{Пункт 20.2 розділу 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

20.3. У разі здійснення відмітки на проїзних документах про повернення не пізніше ніж:

за 5 діб до відправлення поїзда, вказаного в проїзному документі, повертається повністю вартість квитка і плацкарти;

менше ніж за 5 діб, але не пізніше ніж за 3 доби до відправлення поїзда, указаного в проїзному документі, повертається повністю вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти;

менше ніж за 3 доби до відправлення поїзда, указаного в проїзному документі, повертається лише вартість квитка;

{Абзац четвертий пункту 20.3 розділу 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

протягом години після відправлення поїзда, указаного в проїзному документі, повертається 10 відсотків вартості квитка та плацкарти;

{Пункт 20.3 розділу 20 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

пізніше 1 години після відправлення поїзда, на який оформлено проїзний документ, повернення платежів не проводиться.

{Абзац пункту 20.3 розділу 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

{Пункт 20.3 розділу 20 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

{Пункт 20.4 розділу 20 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Розділ 21. Особливі умови повернення платежів

21.1. Якщо пасажир пред’явив проїзний документ, у тому числі електронний, інформація в якому не відповідає встановленим вимогам, не сприймається автоматизованою системою і який викликає підозру в дійсності такого документа, або пред’явив до повернення посадочний документ, щодо якого системою надано відповідь, що цей документ має статус «використаний, погашений, повернений», розгляд питання щодо повернення вартості таких платежів здійснюється перевізником у претензійному порядку.

{Абзац перший пункту 21.1 розділу 21 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Перевізник на підставі письмової заяви пасажира та оригіналу проїзних документів зобов’язаний у 30-денний строк розглянути претензії і направити пасажиру платежі або вмотивовану відмову.

{Пункт 21.1 розділу 21 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

21.2. Якщо пасажир не здійснив поїздку через хворобу чи нещасний випадок, що стався в день від'їзду, і пред'явив проїзні документи до повернення пізніше ніж за одну годину після відправлення поїзда, то повернення платежів проводиться у претензійному порядку при пред'явленні пасажиром проїзних документів та документів, які підтверджують хворобу чи нещасний випадок. При цьому пасажиру повертається вартість квитка з вирахуванням вартості послуги за повернення квитка. Вартість плацкарти не повертається.

{Пункт 21.2 розділу 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

21.3. Якщо пасажир видаляється з поїзда за обставин, передбачених підпунктом "б" пункту 8.38 цих Правил, то станція, на якій пасажир припинив поїздку, зобов'язана зробити відмітку на проїзному документі, скласти акт і на підставі цього акта повернути вартість квитка за непрослідувану відстань зі сплатою вартості послуги за повернення проїзних документів. Вартість плацкарти не повертається.

21.4. Претензії про повернення платежів за групові проїзні документи, за якими не відбулася поїздка в орендованих вагонах і поїздах, розглядаються орендодавцем.

За частково невикористані групові проїзні документи на проїзд в орендованих вагонах та поїздах із-за переривання поїздки або здійснення поїздки неповною кількістю членів групи платежі не повертаються.

21.5. Повернення платежів за невикористані проїзні документи, направлені поштою до перевізника, проводиться в претензійному порядку у 30-денний строк.

{Абзац перший пункту 21.5 розділу 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

Датою подання заяви в цьому разі є дата її реєстрації перевізником.

{Пункт 21.5 розділу 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

21.6. Платежі за непрослідувану відстань у разі припинення поїздки на шляху прямування виплачуються на вокзалі (станції), де пасажир припинив поїздку, або перевізником за письмовою заявою особи, що припинила поїздку.

{Пункт 21.6 розділу 21 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

21.7. У разі повернення повністю невикористаних проїзних документів у вагони підвищеного комфорту вартість сервісних послуг повертається повністю.

21.8. У разі повернення повністю невикористаних проїзних документів, у тому числі не пізніше 1 години з часу відправлення поїзда, обов'язковому поверненню підлягає сума страхового збору в складі як вартості квитка, так і вартості плацкарти. За проїзні документи, використані частково, страховий збір не повертається.

{Пункт 21.8 розділу 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

21.9. У разі повернення до відправлення поїзда проїзних документів, повна вартість проїзду яких (квиток + плацкарта) для 1 пасажира є меншою 10 грн., вартість плацкарти повертається повністю.

{Абзац другий пункту 21.9 розділу 21 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

21.10. Повернення платежів за проїзні документи зі штампом "багаж" проводиться в разі наявності на проїзному документі позначки "багаж повернено", завіреної розпискою працівника багажного відділення або наявності в пасажира квитанції, що підтверджує доплату за перевезення за тарифом вантажобагажу.

21.11. Розгляд питання про повернення платежів за проїзні документи, що мають відмітку про зупинку на шляху прямування і пред'явлені до повернення пізніше 1 години після відправлення поїзда зі станції, на якій здійснена зупинка, здійснюється перевізником. До проїзного документа з відміткою про зупинку долучається заява особи, що здійснювала поїздку.

{Пункт 21.11 розділу 21 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

{Пункт 21.12 розділу 21 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

21.12. Розгляд питання про повернення платежів пасажирам у всіх інших випадках, не передбачених цими Правилами, може бути здійснено перевізником. До заяви про повернення платежів додаються відповідні документи та довідки.

{Пункт 21.12 розділу 21 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

21.13. Відмова про повернення вартості платежів може бути оскаржена до суду в установленому законодавством порядку.

{Пункт 21.14 розділу 21 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

21.14. Повернення платежів за невикористані проїзні документи, сплачені із застосуванням платіжних карток, здійснюється, як правило, на рахунок власника платіжної картки, якою виконано оплату послуги.

Повернення платежів на рахунок власника платіжної картки відбувається автоматично у квиткових касах, які обладнані платіжними терміналами.

Повернення платежів за невикористані проїзні документи, оплачені із застосуванням платіжних карток, з виконанням операції формування акта про повернення здійснюється у квиткових касах:

у разі якщо квиткові каси не обладнані платіжними терміналами;

за відсутності у пасажира платіжної картки, якою здійснювалася оплата послуг, або строк дії картки, якою здійснювалася оплата послуг, скінчився;

через технічні причини.

Для отримання коштів пасажир має право протягом 180 днів з дня повернення місць у продаж пред’явити перевізнику, пункт продажу якого здійснив операцію повернення, оригінали бланків проїзних документів із допоміжним бланком повернення та активованим актом про повернення.

{Розділ 21 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012; в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015, № 74 від 01.02.2019}

21.15. Якщо індивідуальний чи груповий проїзний документ, який оформлено зі знижкою для проїзду "туди - назад", не використаний в одному напрямку, повернення платежів здійснюється після перерахунку до повної вартості пред’явленого проїзного документа.

{Розділ 21 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

21.16. Розгляд питання про повернення платежів за проїзні документи, оформлені згідно з пунктами 8.30, 8.31 розділу 8 цих Правил, проводиться перевізником, пункт продажу якого оформив безкоштовний проїзний документ.

{Розділ 21 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Розділ 22. Перевезення багажу

22.1. До перевезення багажем приймаються речі пасажира, упаковані в закриті валізи, скрині, невеликі ящики, фанерні коробки, а також корзини, лантухи, вузли або паки, перев'язані залізною стрічкою або мотузкою. Вага окремого місця не повинна бути більшою ніж 75 кг, а довжина - більшою за три метри.

22.2. До перевезення як багаж приймаються також такі речі та предмети:

а) крісла, складані стільці, коляски для хворих та дитячі;

б) музичні інструменти в ящиках, футлярах або в іншій упаковці;

в) театральні реквізити, що вільно вміщуються в багажному вагоні;

г) вимірювальні прилади та упакований ручний інструмент;

ґ) велосипеди звичайні, мотовелосипеди, моторолери і мотоцикли без коляски з порожніми резервуарами для пального та мастильних матеріалів;

д) лижі та інше спортивне приладдя;

е) приймачі, телевізори, радіоли, магнітофони, комп'ютери;

є) автомобільні шини без упакування.

22.3. До перевезення багажем не допускаються:

речі, стан яких не відповідає санітарним нормам;

легкозаймисті (бензин, гас, ацетон тощо) самозаймисті, вибухові, радіоактивні, їдкі, наркотичні, психотропні речовини та отруйні речовини і прекурсори, вогнепальна зброя, бойові припаси;

{Абзац третій пункту 22.3 розділу 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

газові балони, що були у вжитку;

предмети, які можуть розповсюджувати інфекцію та поширюють сморід;

тварини, за винятком собак, дрібних домашніх тварин, бджіл і птахів у клітках або в іншій відповідній тарі;

золото, срібло, платина та вироби з них, цінні папери, гроші металеві та паперові, перли, дорогоцінне каміння та інші коштовності, вироби мистецтва.

22.4. Багаж приймається до перевезення в тривкій справній упаковці, що забезпечує його схоронність на всьому шляху прямування, до видачі пасажиру, за винятком предметів, що дозволяються до перевезення багажем без упакування. У разі подання до перевезення багажу в упакуванні, несправність якого не може призвести під час перевезення до втрати чи пошкодження багажу, пред'явленого до перевезення, або багажу інших пасажирів, перевізник може прийняти до перевезення цей багаж, проставивши відмітку в перевізних документах про несправність упакування.

{Пункт 22.4 розділу 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

22.5. Кожне місце багажу повинно бути пристосоване для перенесення його під час навантажування, перевантажування, розвантаження та за своїми розмірами, упакуванням бути зручним для розміщення в багажному вагоні, без завдання шкоди багажу інших пасажирів.

22.6. Телевізори, радіоприймачі, комп'ютери та речі зі склом або дзеркалами для перевезення без перевантаження на шляху прямування приймаються в упаковці, що забезпечує їх збереження, а для перевезення з перевантаженням - тільки в твердій упаковці (ящику). На упакуванні зверху і на бокових стінках робиться чіткий напис "обережно, телевізор!", "обережно, радіоприймач!" або "обережно, скло!". Велосипеди, коляски та ліжка дитячі приймаються в упаковці та без неї. У разі приймання їх без упакування в багажній квитанції зазначаються марка, номер, вид та предмети, що знаходяться при велосипеді, колясці.

22.7. Нові незаряджені газові балони для побутових потреб приймаються до перевезення за письмовими заявами з пред'явленням паспорта і за наявності товарного чека або рахунка-фактури. У заяві відправником зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та підтверджується, що балони нові, раніше не експлуатувалися і залишкового тиску не мають.

22.8. Багаж приймається у багажне відділення, як правило, не раніше ніж за 24 години до відправлення поїзда, з яким він має бути відправленим. У разі здачі багажу більш як за 24 години пасажиром здійснюється оплата за послугу зберігання багажу за кількість діб зберігання. При цьому неповна доба вважається повною.

Багаж, що швидко псується, приймається не раніше ніж за дві години до відправлення поїзда, без перевантаження на шляху прямування.

22.9. Багаж може бути прийнятий у пасажира на підставі проїзного документа, від (до) вказаної в ньому станції або станції, розташованої в межах приміської зони станції (відправлення) призначення пасажира, якщо вона відкрита для приймання та видачі багажу. Якщо пасажир їде до станції, яка закрита для видачі багажу, то він може оформити багаж до найближчої станції видачі багажу, навіть, якщо вона й знаходиться поза шляхом прямування пасажира.

22.10. Багаж може бути зданий до перевезення як на станції відправлення пасажира, так і на будь-якій відкритій для багажних операцій проміжній станції на шляху прямування.

22.11. Пасажир на станції початкового відправлення або на шляху прямування може здати багаж до перевезення безпосередньо до багажного вагона поїзда, у якому він їде. Багаж у цьому разі приймається прийомоздавальником тільки до станції, відкритої для багажних операцій, без перевантаження на шляху прямування. На підтвердження прийняття багажу відправнику видається ярлик встановленої форми, а до багажу прикріплюється талон ярлика.

22.12. Неподільні предмети (дитячі коляски, велосипеди та ін.) можуть прийматися до перевезення безпосередньо прийомоздавальником багажного вагона. Речі приймаються від пасажирів, які їдуть в цьому поїзді, без перевантаження на шляху прямування, після попередньої оплати перевезення, виходячи з відстані та фіксованої ваги кожного предмета, яка повинна становити не більше 20 кг. Після приймання пасажиру видається квитанція ГУ-57. Багаж видається пасажиру безпосередньо із вагона.

22.13. Загальна вага місць, пред'явлених для перевезення як багаж, не повинна перевищувати 200 кг на один проїзний документ або одну особу групового проїзного документа. Якщо за одним проїзним документом пред'являється до перевезення багаж вагою більше 200 кг, то таке перевезення може бути оформлено за наявності вільного місця у багажному вагоні.

22.14. Перевезення багажу вагою більше 200 кг оформляються однією багажною квитанцією. В багажній квитанції вказується загальна вага відправлення. При цьому 200 кг багажу оформляються за тарифом багажу, а надлишок ваги - за тарифом вантажобагажу.

Положення щодо оформлення перевезення ваги багажу понад 200 кг за тарифом вантажобагажу поширюється і на дипломатичний багаж.

22.15. Дипломатичний багаж приймається до перевезення без обмеження ваги.

22.16. Під час здавання багажу до перевезення пасажир може оголосити його цінність, яка зазначається в багажній квитанції у графі "Оголошена цінність".

Якщо пасажир не бажає оголосити цінність багажу, то в багажній квитанції у графі "Оголошена цінність" слід проставити відмітку: "Від оголошення цінності відмовляюсь", яка підписується пасажиром.

22.17. Якщо здається до перевезення декілька місць, то пасажир може оголосити цінність кожного окремого місця чи загальну цінність усіх місць. Сума оголошеної цінності встановлюється зі слів пасажира у гривнях і не повинна перевищувати фактичної вартості предметів, які знаходяться у багажі.

Цінність продуктів, що швидко псуються, і багажу, прийнятого в багажний вагон на зупинкових платформах (за ярликами), не оголошують.

Загальна сума оголошеної цінності зазначається в багажній квитанції прописом і цифрами, а цінність і вага кожного окремого місця вписується цифрами.

22.18. Визначення вартості послуги за оголошення цінності багажу та вантажобагажу проводиться за тарифами, затвердженими Мінінфраструктури відповідно до законодавства.

{Абзац перший пункту 22.18 розділу 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

При визначенні вартості за оголошену цінність неупакованого багажу і вантажобагажу (крім автомобільних шин) ставки таблиць збільшуються у 2 рази.

22.19. Перевізник не зобов'язаний запевнятись, що сума оголошеної цінності відповідає фактичній вартості багажу (вантажобагажу), пред'явленого до перевезення.

{Абзац перший пункту 22.19 розділу 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Але, якщо у працівника станції, у випадку оголошення пасажиром ціни свого багажу в сумі більш як 2000 грн. за місце, виник сумнів у правильності оцінки, то він має право вимагати розпакування багажу для перевірки.

У разі розбіжностей у сумі оцінки між працівником станції та відправником оцінка проводиться комісійно (за участю начальника станції, вокзалу або чергового помічника начальника вокзалу), про що складається акт довільної форми. Один примірник акта залишається на станції, другий Ц прямує з перевізними документами, а третій - видається відправникові.

У разі незгоди відправника на перевірку або незгоди з сумою оцінки, призначеною комісійно, багаж до перевезення з оголошеною цінністю не приймають.

22.20. На підтвердження прийняття багажу до перевезення пасажиру видається перевізний документ. При оформленні перевезення багажу на вільному полі лицьового боку проїзного документа, у тому числі виданого автоматизованою системою "Експрес", ставиться мастильний штамп "багаж". У разі відсутності штампа така відмітка ставиться від руки.

22.21. При прийманні неупакованих велосипедів та їм подібних предметів у багажній квитанції обов'язково зазначаються номер, марка велосипеда та прилади і пристосування при ньому (дзвінок, колесо, ліхтар, сумка та ін.).

Автомобільні шини приймаються до перевезення тільки без упакування з відмітками в багажній квитанції "з камерою" чи "без камери", "нові" чи "використовувані", виробник шини, марка.

22.22. Під час приймання дипломатичного багажу на лицьовому боці перевізного документа (багажної квитанції) ставиться відмітка "Дипломатичний багаж".

22.23. При отриманні багажної квитанції пасажир повинен пересвідчитись, що вона заповнена правильно.

22.24. Днем приймання багажу до перевезення вважається дата накладення календарного штемпеля станції відправлення багажу у призначеному для цього місці багажної квитанції.

22.25. Якщо пасажир бажає бути повідомленим про прибуття багажу, то в графі "особливі помітки" робиться запис "з повідомленням".

22.26. Плата за перевезення багажу здійснюється при його прийманні, за винятком випадків приймання багажу за ярликом, оплата за перевезення якого сплачується на станції призначення під час видачі.

22.27. Прийняття до перевезення у багажному вагоні собак, дрібних домашніх тварин, бджіл і птахів проводиться за умови, що перевезення здійснюється без перевантажування на шляху прямування.

Бджоли приймаються до перевезення у багажному вагоні при температурі повітря не вищій + 10 °С. Бджіл перевозять у вуликах або у фанерних пакетах під наглядом супровідника, який повинен їхати у цьому ж поїзді. У вагоні вулики і пакети розміщують так, щоб не були закриті вентиляційні отвори вуликів і був забезпечений вільний прохід та доступ повітря до них.

22.28. Строк доставки багажу визначається часом прямування поїзда, з яким відправлено багаж, до станції призначення. Якщо багаж буде перевантажуватися на шляху прямування, то строк доставки визначається часом прямування узгоджених поїздів, з додаванням однієї доби на кожне перевантаження. Крім того, строк доставки багажу збільшується:

а) на час непередбачених затримок, пов'язаних з виконанням митних та інших передбачених законодавством процедур;

б) на час перерви руху пасажирських поїздів, якщо така перерва сталася не з вини перевізника;

{Підпункт "б" пункту 22.28 розділу 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

в) на час, потрібний для перевідправлення багажу за заявою пасажира.

Тривалість і причина затримки, яка призводить до подовження строку перевезення багажу, вказуються на зворотному боці багажної дорожньої відомості.

22.29. Якщо багаж на шляху прямування треба перевантажувати, то подальше перевезення багажу здійснюється узгодженими поїздами з перевантаженням механізмами перевізника без участі пасажира.

{Пункт 22.29 розділу 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

22.30. На станції перевантаження багажу на зворотному боці перевізного документа (багажної дорожньої відомості) ставиться календарний штемпель з зазначенням дати прибуття та відправлення багажу.

22.31. Строк доставки вважається дотриманим, якщо до його закінчення багаж прибув на станцію призначення і може бути поданим до видачі.

Відлік часу затримання доставки багажу ведеться з нуля годин дня, наступного за днем, в який повинен прибути багаж.

22.32. Маркування багажу та вантажобагажу здійснюється згідно з інструкцією, затвердженою Укрзалізницею.

{Розділ 22 доповнено пунктом 22.32 згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

Розділ 23. Перевезення багажу між нетарифними пунктами

23.1. Перевезення багажу з нетарифних зупинкових пунктів до тарифних станцій і навпаки відбувається без перевантаження на шляху прямування.

23.2. У разі відправлення багажу з тарифної станції до нетарифного зупинкового пункту в багажній квитанції вказують наступну за зупинковим пунктом тарифну станцію призначення із зазначенням того, в якому пункті підлягає вивантаженню цей багаж.

23.3. Видача такого багажу на нетарифному зупинковому пункті проводиться прийомоздавальником безпосередньо з багажного вагона під час стоянки даного поїзда в обмін на багажну квитанцію. У разі неявки отримувача до багажного вагона на нетарифному зупинковому пункті, відмови в одержанні, псування багажу або часткової нестачі багаж не вивантажується і доставляється на зазначену в багажній квитанції тарифну станцію, де його видають у встановленому порядку.

23.4. При відправленні багажу від нетарифного зупинкового пункту до будь-якої на шляху прямування поїзда тарифної станції відправник здає багаж за час стоянки даного поїзда (за розкладом) безпосередньо в багажний вагон прийомоздавальнику.

На підтвердження про прийняття багажу безпосередньо в багажний вагон прийомоздавальник видає відправнику ярлик встановленої форми, талон якого прикріплює до прийнятого багажу. Перевезення багажу між нетарифними зупинковими пунктами не виконуються.

23.5. На кожну багажну відправку, прийняту з видачею ярлика, прийомоздавальник вагона оформляє окремий здавальний список за формою ЛУ-26, у якому проставляє дані, установлені при прийомі багажу, та ставить відмітку "Багаж за ярликом".

23.6. Багаж здається прийомоздавальнику станції призначення багажу під розписку у здавальному списку.

23.7. Багаж, прийнятий за ярликом, видається на станції призначення після пред'явлення ярлика, встановлення ваги багажу та оплати всіх платежів з видачею багажної квитанції. Багажна дорожня відомість залишається у касі разом з корінцем багажної квитанції.

Розділ 24. Перевезення покійників

24.1. Перевезення труни з покійником здійснюється у багажних і поштово-багажних вагонах чи в спеціально обладнаних відсіках цих вагонів. При перевезенні з перевантаженням станція оформлення перевізних документів телеграмою інформує про таке перевезення станцію перевантаження.

24.2. При оформленні перевізних документів пасажир повинен пред'явити документи на право здійснення перевезення, а також документи (чек та ін.), які посвідчують, що для перевезення покійника була придбана металева труна. Перевезення тіла покійника повинно проводитись у ретельно запаяній металевій труні, поміщеній у дерев'яний ящик, вільний простір якого повинен бути засипаний тирсою чи торфом, вапном та ін.

{Пункт 24.2 розділу 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

24.3. Труна з покійником перевозиться за умови її супроводження. Супровідник прямує в поїзді і повинен мати проїзний документ.

Якщо супровідник на шляху з будь-якої причини відстане від поїзда, в якому прямує труна з покійником, то доставка труни за призначенням не затримується.

24.4. За перевезення труни з покійником у багажному чи поштово-багажному вагонах чи в їх спеціально обладнаних відсіках оплата здійснюється як за перевезення 300 кг багажу.

При перевезенні урни з попелом у багажних вагонах оплата здійснюється як за перевезення 30 кг багажу.

Розділ 25. Перевідправлення багажу

25.1. Про перевідправлення багажу з причин несвоєчасного його прибуття власник повинен подати начальнику станції початкового призначення письмову заяву, в якій зазначається, коли і з якої станції здавався до перевезення багаж, кількість місць, вага, вид упакування, оголошена цінність багажу, номер багажного відправлення, найменування нової станції призначення багажу і місце проживання власника багажу. Начальник станції, що одержав заяву, на зворотному боці багажної квитанції робить відмітку "Заяву про перевідправлення багажу до станції... з причин несвоєчасного його прибуття прийнято". Багажну квитанцію повертають пасажиру. У цьому випадку штраф за прострочення строку доставки багажу пасажирові не виплачується. Строк доставки багажу згідно з заявою пасажира визначається відповідно до нових даних про відправлення.

25.2. Перевідправлення прибулого на початкову станцію призначення багажу проводиться за новими перевізними документами, складеними на станції перевідправлення багажу. У новій дорожній багажній відомості зазначають номер багажної дорожної відомості початкового відправлення.

25.3. Про прибуття багажу і його перевідправлення станція початкового призначення письмово повідомляє власника з вказівкою дати перевідправлення і номера нової багажної квитанції.

Видача багажу на новій станції призначення відбувається безплатно, при цьому власник багажу повертає багажну квитанцію, за якою оформлялось початкове відправлення.

25.4. Допускається перевідправлення багажу також у випадках, коли багаж не прибув, а строк доставки його ще не закінчився. При цьому багаж перевідправляють на нову станцію призначення, зазначену в заяві пасажира, за новими перевізними документами, зі стягненням належних платежів як за нове перевезення. Після внесення платежів пасажиру видається багажна квитанція замість квитанції, виданої станцією початкового відправлення, що разом із заявою зберігається на станції до прибуття багажу.

Якщо в пасажира є проїзний документ до нової станції призначення, то речі пасажира відправляються з оплатою як за багаж.

Якщо пасажир не має проїзного документа за новим маршрутом, то провізні платежі сплачуються як за вантажобагаж.

25.5. Пасажир може заявити, щоб зданий ним багаж було повернуто назад із залізничної станції призначення на першопочаткову станцію відправлення, якщо це не заборонено митними або іншими правилами.

Заяву про це слід подати на залізничну станцію відправлення або призначення разом з багажною квитанцією. Перевезення у зворотному напрямку оформляється новою багажною (вантажобагажною) квитанцією.

Провізні платежі та інші плати, пов'язані з поверненням багажу, стягуються при його видачі.

Розділ 26. Видача багажу пасажиру

26.1. Багаж видається, як правило, на станції призначення, зазначеній у багажній квитанції. Видача проводиться протягом всього часу роботи багажного відділення згідно із графіком.

26.2. Якщо в багажній квитанції є запис про необхідність повідомлення одержувача про прибуття багажу, станція призначення в день прибуття багажу повідомляє одержувача про прибуття та місце отримання багажу.

Якщо такого запису нема, то одержувач довідується про прибуття багажу особисто в багажній касі.

26.3. Пред'явнику багажної квитанції надається право отримання багажу на залізничній станції відправлення чи на одній із проміжних станцій, розташованих на шляху прямування. Перевізник зобов'язаний видати багаж, якщо прохання про видачу було зроблено завчасно і цьому не перешкоджає тривалість стоянки поїзда, розміщення багажу у вагоні, а також митні та інші процедури.

{Абзац перший пункту 26.3 розділу 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

У цих випадках на багажну квитанцію наноситься відмітка "Багаж видано на станції...".

26.4. Багаж видається на станції призначення пред'явнику багажної квитанції. Багажна квитанція при видачі багажу повертається пасажиром.

На вимогу пред'явника багажної квитанції перевізник зобов'язаний перевірити багаж в його присутності.

{Абзац другий пункту 26.4 розділу 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

26.5. Багаж, не затребуваний пасажиром протягом 30 діб з дня прибуття на залізничну станцію призначення, не враховуючи доби прийняття, підлягає реалізації згідно із законодавством України.

26.6. Отримувач при отриманні багажу має право перевірити його вагу. У разі виявлення нестачі і складання про це комерційного акта плата за зважування не стягується.

Якщо фактична вага перевищує вагу, зазначену в перевізних документах, працівниками перевізника складається акт і проводиться службове розслідування. З отримувача багажу стягується плата за перевезення надлишку ваги та плата за зважування.

{Абзац другий пункту 26.6 розділу 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

26.7. На станції призначення багаж, що прибув, зберігається без оплати протягом однієї доби, не враховуючи дня прибуття.

При зберіганні багажу понад добу (при цьому неповна доба вважається повною) з одержувача стягується плата, розмір якої встановлюється суб'єктом господарювання.

26.8. У разі втрати багажної квитанції чи ярлика, за якими здійснювалося перевезення, багаж видають пасажиру за його письмовою заявою з описом належних йому речей під розписку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця проживання. У дорожній відомості проставляється засвідчена підписами одержувача і начальника станції відмітка про причини видачі багажу без пред'явлення багажної квитанції чи ярлика.

26.9. Якщо багаж не прибув на станцію призначення у встановлений строк, то станція призначення зобов'язана на зворотному боці багажної квитанції зробити відмітку "Багаж не прибув". Пасажир (на його бажання) може бути повідомленим про прибуття багажу.

Багаж вважається втраченим і пасажир має право на відшкодування його вартості, якщо багаж не прибуде на залізничну станцію призначення через 10 діб після закінчення строку його доставки.

Якщо багаж прибув з запізненням, то станція призначення складає та видає пасажиру акт, у якому зазначаються номер багажної квитанції, дата, час приймання багажу для перевезення, дата та час прибуття до станції призначення, сума перевізних платежів, кількість діб прострочення терміну доставки з вини перевізника, сума штрафу, яка підлягає виплаті пасажиру.

{Абзац третій пункту 26.9 розділу 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

На підставі акта багажна каса станції призначення багажу сплачує пасажиру штраф за невиконання строку доставки.

У розписці, виданій при отриманні грошей, пасажир може заявити, щоб знайдений багаж був йому доставлений безкоштовно на іншу станцію.

26.10. Якщо багаж з вини перевізника не прибув на залізничну станцію призначення у встановлений строк доставки, а пасажир не може чекати прибуття багажу, то він може подати заяву про перевідправлення багажу на іншу станцію призначення.

{Абзац перший пункту 26.10 розділу 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Плата за перевідправлення багажу у цих випадках не здійснюється. Залізнична станція повинна зазначати інформацію щодо перевідправлення у багажній квитанції.

26.11. Якщо багаж, визнаний втраченим, буде знайдено протягом 12 місяців з дати, коли він мав прибути на залізничну станцію призначення, то станція призначення зобов'язана повідомити про це пасажира, якщо його місце проживання відоме чи може бути встановлено.

26.12. Протягом 30 днів після відправлення повідомлення про виявлення втраченого багажу пасажир може заявити, щоб багаж було доставлено йому безплатно на іншу станцію, і зобов'язаний повернути одержану ним раніше суму відшкодувань за втрачений багаж. Оплата за зберігання багажу на станції перевідправлення не стягується.

26.13. Якщо виявлений багаж не був затребуваний пасажиром протягом 30 днів після відправлення йому повідомлення або якщо втрачений багаж було знайдено більше ніж через 12 місяців з дати, коли він повинен прибути на станцію призначення, то він підлягає реалізації згідно із законодавством України.вгору