Документ z0310-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - z0243-19

{Абзац перший пункту 7.2 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Посадка в поїзд дітей віком до 16 років здійснюється за пред'явленням документів, що посвідчують вік дитини (свідоцтва про народження дитини, нотаріально завіреної копії свідоцтва про народження дитини, паспорта одного із батьків, у якому є запис про дитину, паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

{Абзац другий пункту 7.2 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

{Абзац третій пункту 7.2 розділу 7 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Під час групових перевезень керівник групи зобов'язаний пред'явити проїзні документи та список, завірений згідно з вимогами пункту 4.6 розділу 4 цих Правил у квитковій касі, а провідник (стюард) - перевірити відповідність пред'явлених пасажирами документів, які посвідчують особу, завіреним спискам.

{Пункт 7.2 розділу 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

Військовослужбовці (у період проходження строкової військової служби) здійснюють посадку в поїзд за пред'явленням військового квитка.

{Пункт 7.2 розділу 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

Для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, при проїзді їх до місця проживання документом, що засвідчує особу, є довідка про звільнення.

{Пункт 7.2 розділу 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

{Пункт 7.2 рзділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

7.3. Провідник (стюард) вагона зобов’язаний перед подачею поїзда для посадки пасажирів вивісити трафарет та порядковий номер вагона, а після зупинки вагона - своєчасно відкрити двері та розпочати посадку пасажирів, перевіряючи проїзні документи, їх відповідність даті відправлення поїзда, номеру поїзда і вагона, відповідність ваги і розмірів ручної поклажі встановленим нормам, а в разі потреби - перевізні документи про оплату ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром.

Перевіряється також наявність оригіналів документів на право пільгового або безплатного проїзду.

Пасажири без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами, з прізвищем та іменем у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу (за винятком допущених описок не більше трьох знаків), без документів, що посвідчують особу, з ручною поклажею більше встановлених норм та з перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються.

У разі виявлення під час перевірки у поїзді пасажира без проїзного документа та документів, які посвідчують особу, а також документів, що підтверджують право на пільговий проїзд, пасажира з недійсним проїзним документом, з прізвищем та іменем (за винятком допущених описок не більше трьох знаків) у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу, він уважається безквитковим і повинен сплатити штраф та оплатити проїзд від станції посадки до станції призначення. У разі відмови від сплати штрафу та вартості проїзду пасажир повинен залишити поїзд на найближчій станції для подальшого оформлення вартості проїзду та протоколу про адміністративне правопорушення в установленому порядку із залученням представників правоохоронних органів.

При проїзді в поїзді категорії «Інтерсіті+» (ІС+) перевірка проїзних та перевізних документів, документів, що посвідчують особу, та документів, що надають право на пільги, може здійснюватися після посадки пасажирів у поїзд.

Під час групових перевезень пасажири з документами, що посвідчують особу, дані яких не відповідають завіреним квитковою касою спискам, у вагон не допускаються.

{Пункт 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

{Пункт 7.4 розділу 7 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

7.4. На проміжних станціях пасажири з проїзними документами допускаються для посадки в будь-який вагон поїзда.

{Пункт 7.4 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

7.5. Пасажир повинен займати у вагоні місце, яке вказане в проїзному документі.

7.6. У разі продажу двох проїзних документів на одне місце, у тому числі оформлених через електронні канали зв’язку, начальник поїзда (старший стюард) і провідник (стюард) вагона зобо-в’язані допустити пасажира у вагон і вжити заходів для надання йому місця в поїзді.

У такому випадку начальник поїзда (старший стюард) в обов’язковому порядку складає акт (довільної форми) у трьох примірниках, перший з яких надає пасажиру, другий направляє до виробничого підрозділу перевізника для проведення службової перевірки, третій залишає у себе.

{Пункт 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

7.7. У разі відсутності місця у вагоні, до якого придбано проїзний документ, начальник поїзда (старший стюард) зобов'язаний надати пасажиру, за його згодою, місце в іншому вагоні (у тому числі і вищої категорії - без стягнення доплати). Якщо ж пасажиру надано місце нижчої категорії, то йому повертається різниця вартості проїзду.

У разі неможливості надати місце пасажиру в цьому самому поїзді йому, на його згоду, надається відповідне місце в іншому поїзді з переоформленням проїзних документів безплатно, а в разі відмови пасажира від запропонованої заміни місця на підставі акта загальної форми, складеного начальником поїзда (старшим стюардом) йому повертається вартість проїзду і послуг.

{Абзац другий пункту 7.7 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

{Пункт 7.7 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

7.8. Пасажири, яким оформлено проїзд без плацкарти згідно з пунктом 3.4 цих Правил, здійснюють посадку тільки в штабний вагон поїзда.

Пасажир пред'являє квиток начальнику поїзда і здійснює поїздку в коридорі штабного вагона, а начальник поїзда протягом години повинен оформити проїзд.

7.9. Після посадки пасажирів у вагон та відправлення поїзда провідник (стюард) вагона зобов'язаний додатково перевірити наявність і дійсність проїзних документів та погасити їх, не пошкоджуючи надруковану інформацію. Погашення проїзних документів, крім посадочних документів, здійснюється шляхом відривання шматочка у верхній частині проїзного документа по лінії складання його впоперек або компостування проїзного документа пристроєм.

{Абзац перший пункту 7.9 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

{Абзац другий пункту 7.9 розділу 7 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

Погашення посадочних документів здійснюється шляхом зчитування інформації відповідним пристроєм.

{Абзац пункту 7.9 розділу 7 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013, № 145 від 20.04.2015}

Додатково перевіряється наявність посвідчень, що дають право на безплатний чи пільговий проїзд, відповідність прізвища та імені на іменних, пільгових та безплатних проїзних документах прізвищу та імені в посвідченні особи про право на пільги.

{Абзац пункту 7.9 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008, Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

Проїзні документи пасажирів, які слідують у вагонах з місцями для лежання, зберігаються у провідника вагона, крім проїзних документів, інформація про які зберігається на електронних носіях.

{Абзац пункту 7.9 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008, Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Проїзні документи пасажирів, які прямують у вагонах з місцями для сидіння, зберігаються у пасажирів і пред’являються на вимогу осіб, які здійснюють контроль.

{Абзац пункту 7.9 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

{Пункт 7.9 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

7.10. У разі втрати провідником вагона прийнятих на зберігання від пасажирів проїзних документів начальник поїзда складає акт у двох примірниках, який підписують пасажири, чиї проїзні документи втрачено, провідник вагона і начальник поїзда. Акт завіряється штемпелем начальника поїзда та є підставою для проїзду пасажира до станції оформлення начальником поїзда нового проїзного документа. На підставі цього акта начальником поїзда в касі станції оформляються нові проїзні документи з відміткою на звороті цих проїзних документів "замість утраченого".

Якщо пасажиру потрібні проїзні документи для звіту про відрядження, то йому на підставі заяви та акта начальником поїзда в касі тієї станції, на якій поїзд має зупинку, оформляється новий проїзний документ з відміткою на звороті "замість утраченого".

7.11. Якщо пасажир помилково сів у поїзд не того напрямку, що вказаний у проїзному документі, то він повинен покинути його на найближчій станції. У цьому разі начальник поїзда (старший стюард) складає акт, який дає право пасажиру повернутись назад до станції відправлення поїзда без оплати проїзду.

{Абзац перший пункту 7.11 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Якщо після повернення на станцію відправлення пасажир не встиг на поїзд, зазначений у проїзному документі, то він пред'являє проїзний документ та акт загальної форми для поновлення дійсності квитка та придбання нової плацкарти.

{Абзац другий пункту 7.11 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

7.12. У пасажирських вагонах для пасажирів вивішується інформація про розклад руху даного поїзда (безпересадкового вагона), про послуги, що надаються у поїзді, про місцезнаходження книги скарг, номер вагона, у якому знаходиться начальник поїзда, місцезнаходження власника вагонів поїзда, наявність у складі поїзда вагона-ресторану (вагона-кафе), його розміщення згідно зі схемою поїзда, режим роботи, план евакуації, пам'ятка для пасажирів щодо дій у разі пожежі, а також витяги з цих Правил щодо прав та обов'язків пасажирів та провідників (стюардів) вагонів.

{Пункт 7.12 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011, № 107 від 15.03.2016}

7.13. На всьому шляху прямування пасажирам надається можливість користуватись наявними у вагоні двома санітарними вузлами, для чого провідник (стюард) вагона зобов'язаний тримати їх відчиненими.

Не дозволяється користування санітарними вузлами при проходженні поїзда через станції та санітарні зони.

{Пункт 7.13 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

7.14. Пасажири можуть користуватись спальними місцями в будь-який період доби. Підняття й опускання верхніх полиць, на бажання пасажирів, виконують провідники вагонів.

7.15. Пасажири всіх вагонів зі спальними місцями забезпечуються за встановлену плату чаєм та кавою.

Якщо оплата за послуги здійснена за бажанням пасажира через квиткову касу, в проїзних документах зазначається відповідна інформація.

{Пункт 7.15 розділу 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

7.16. Медикаменти з аптечки вагона в доцільних кількостях, а також кип'ячена вода надаються пасажирам безплатно.

7.17. У вагонах поїздів куріння тютюнових виробів забороняється.

{Пункт 7.17 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

7.18. Азартні ігри в поїздах і на вокзалах забороняються.

7.19. Використані та погашені проїзні документи повертаються пасажирам за 30 хвилин до прибуття на станцію призначення пасажира.

Пасажир зобов'язаний зберігати проїзний документ до виходу на перон.

7.20. Видавати проїзні документи особам, що не здійснювали поїздку за ними, забороняється.

7.21. У виняткових випадках з дозволу начальника поїзда дозволяється посадка пасажирів у поїзд, якщо вони не встигли придбати проїзні документи в касі. При цьому посадка дозволяється тільки в штабний вагон з подальшим оформленням проїзду: протягом 1 години з моменту відправлення поїзда з пункту формування (обороту) і протягом 30 хвилин - з проміжних станцій. Штрафи при цьому не стягуються.

7.22. Провідники (стюарди) вагонів зобов'язані попереджувати пасажирів не пізніше ніж за 30 хвилин до прибуття поїзда до станції призначення, указаної у проїзному документі.

У разі стоянки поїзда на станції менше 5 хвилин пасажирам, які не здійснюють висадку, вихід на перон заборонено.

{Пункт 7.22 розділу 7 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

{Пункт 7.22 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

7.23. Про кожен випадок проїзду пасажиром станції призначення складається акт за підписом начальника поїзда, провідника (стюарда) вагона і пасажира, який засвідчується штампом начальника поїзда. Цим актом надається право пасажиру повернутися до станції призначення безплатно.

{Пункт 7.23 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

7.24. Якщо немає можливості скласти акт і пасажир повертається до станції призначення, зазначеної у проїзному документі, за власні кошти, повернення платежів за сплачену поїздку здійснюється у претензійному порядку. До заяви пасажира додається проїзний документ, за яким здійснювалась поїздка, та документ, що підтверджує оплату вартості проїзду до станції призначення.

7.25. Пасажири всіх вагонів зі спальними місцями, що сплатили вартість користування постільними речами, забезпечуються ними провідником вагона.

Якщо вартість користування постільними речами сплачена в квитковій касі, пасажир надає провіднику проїзний чи інший документ, що підтверджує цю сплату.

У випадках, коли пасажир не оплатив вартості користування постільними речами у квитковій касі (при терміновому виїзді на похорон, у зв'язку з нещасними випадками з рідними чи близькими, у разі непередбаченої значної зміни графіка руху поїзда, у разі зміни на шляху прямування поїзда категорії вагона, у якому слідуватиме пасажир, тощо), він може сплатити за користування у вагоні постільними речами начальнику поїзда або провіднику вагона, який зобов'язаний видати пасажиру відповідний документ (квитанцію) про сплату

{Розділ 7 доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007}

Розділ 8. Окремі особливості пасажирських перевезень

8.1. Пасажир, який прямує до однієї з проміжних станцій, за бажання та за наявності вільних місць у цьому вагоні може продовжити поїздку далі станції, зазначеної в проїзному документі (крім вагонів зі змінним трафаретом). У цьому разі він повинен завчасно заявити про це провіднику вагона (начальнику поїзда), який оформляє пасажиру документи на подальший проїзд як за нову поїздку.

{Пункт 8.1 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

8.2. Пасажир має право один раз здійснити зупинку на будь-якій проміжній станції, розташованій на маршруті виданого пасажиру проїзного документа.

8.3. У разі зупинки на проміжній станції пасажир повинен не пізніше однієї години після прибуття поїзда пред'явити свій проїзний документ черговому по вокзалу, начальнику станції або начальнику вокзалу для поставлення відмітки "Зупинка з продовженням терміну дійсності квитка".

Продовжити поїздку пасажир може в термін не пізніше 10 діб після відправлення поїзда, з яким він прибув на станцію переривання поїздки. Нова поїздка за цим проїзним документом оформляється від станції, на якій пасажир здійснив зупинку, або станції, розташованої далі на маршруті прямування. Якщо зупинка була здійснена з причини захворювання, то згідно з підпунктом "б" пункту 8.38 цих Правил продовжити поїздку пасажир може в термін не пізніше 10 діб після закінчення лікування, після пред'явлення медичної довідки з місця лікування чи лікарняного листа.

{Пункт 8.3 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

8.4. У разі припинення поїздки на шляху прямування пасажир повинен не пізніше однієї години після відправлення поїзда пред'явити проїзний документ у пункті продажу проїзних документів станції припинення поїздки для поставлення відповідного штемпеля та отримання вартості квитка за непрослідувану відстань.

{Абзац перший пункту 8.4 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

Забороняється здійснювати відмітку про припинення дійсності квитка на станціях, які розташовані не на маршруті прямування поїзда, на який оформлено проїзний документ.

Оформлення продовження поїздки за проїзними документами, які мають відмітку про припинення їх дійсності, не здійснюється. Для продовження поїздки пасажир повинен придбати нові проїзні документи.

{Пункт 8.4 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

8.5. Пасажир може після зупинки змінити маршрут прямування без зміни станції призначення. Якщо вартість квитка за новим маршрутом перевищує вартість квитка за маршрутом, указаним у проїзному документі, то пасажиром сплачується різниця вартості квитка між новим і старим маршрутом.

Якщо новий маршрут коротший від указаного в проїзному документі, то зміна маршруту прямування проводиться без додаткової сплати вартості квиткової частини шляхом поставлення відмітки на зворотному боці проїзного документа. Вартість плацкарти в обох випадках сплачується на загальних підставах.

8.6. Якщо пасажир бажає змінити маршрут на станції початкового відправлення, він повинен здати проїзний документ до каси повернення платежів за невикористані проїзні документи й оформити новий проїзний документ.

8.7. У всіх випадках зупинки на шляху прямування (крім тих, що сталися з вини перевізника) для продовження поїздки пасажир повинен оплатити вартість нової плацкарти відповідно до категорії вагона.

{Абзац перший пункту 8.7 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Якщо продовження поїздки здійснюватиметься у вагоні вищої категорії, крім вартості плацкарти, пасажир повинен сплатити різницю вартості квитка від станції продовження поїздки до станції призначення.

8.8. Якщо проїзні документи пасажира після відправлення поїзда залишилися в особи, яка його проводжала, останній негайно, але не пізніше ніж через одну годину з моменту відправлення поїзда, повинен пред'явити їх начальнику станції (вокзалу), який коштом того, хто проводжає, дає телеграму (телефонограму) начальнику поїзда. На підставі телеграми начальником поїзда оформляються проїзні документи на весь шлях прямування.

{Пункт 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

8.9. Проїзні документи, пред'явлені особою, яка проводжала пасажира, гасяться штемпелем "Дійсність проїзного документа припинена по станції...".

8.10. Погашені проїзні документи повертаються тому, хто проводжає. Повернення платежів за вдруге придбані проїзні документи здійснюється тільки за заявою до перевізника за умови пред'явлення погашених і вдруге придбаних проїзних документів.

{Пункт 8.10 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

8.11. Погашення проїзних документів, пред'явлених пізніше ніж через одну годину після відправлення поїзда, не здійснюється.

{Пункт 8.11 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

8.12. Якщо протягом чотирьох годин після відправлення пасажира з початкової станції не буде одержана телеграма (телефонограма) від начальника вокзалу станції відправлення, то пасажир уважається безквитковим і зобов'язаний сплатити штраф та вартість проїзду від станції посадки до станції призначення начальнику поїзда або сплатити штраф і залишити поїзд.

8.13. Якщо час прямування пасажира до станції призначення становить чотири години і менше, пасажир уважається безквитковим, якщо за 30 хвилин до прибуття поїзда на станцію призначення не буде отримана інформація з пункту відправлення про пред'явлені проїзні документи особою, яка проводжала пасажира.

8.14. Провідник (стюард), який виявив, що пасажир його вагона відстав від поїзда, зобов'язаний негайно вжити заходів щодо збереження його речей і сповістити начальника поїзда. Начальник поїзда складає акт, у якому перелічуються речі пасажира. Акт, крім начальника поїзда, підписується провідником (стюардом) вагона та двома пасажирами - свідками події.

{Пункт 8.14 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

8.15. Пасажир, який відстав від поїзда, повинен звернутися до начальника станції (вокзалу), який зобов'язаний інформувати начальника станції за ходом поїзда, де поїзд має зупинку не менше 10 хвилин, та начальника поїзда про необхідність зняття речей і проїзного документа такого пасажира.

8.16. Про зняття речей телеграмою сповіщається начальник станції, де перебуває пасажир. Телеграма дає право пасажиру безплатно доїхати першим попутним поїздом до станції, де містяться його речі і проїзний документ.

8.17. Передавання речей і проїзного документа начальником поїзда начальнику станції, начальником станції - пасажиру оформляється актом загальної форми у двох примірниках з описом речей.

8.18. Після приїзду пасажира на станцію, де зберігаються його речі і проїзний документ, він повинен пред'явити проїзний документ черговому по вокзалу (станції) для поновлення дійсності квитка.

8.19. Для здійснення поїздки у вагоні іншої категорії пасажир повинен звернутися до начальника поїзда. У разі продовження поїздки у вагоні вищої категорії пасажир сплачує різницю вартості проїзду за відстань між станціями, де пасажир зайняв місце, і станцією, до якої він прямує.

8.20. При переведенні пасажира на його бажання у вагон нижчої категорії різниця вартості проїзду йому не повертається.

8.21. Переоформлення дитячого проїзного документа на проїзний документ повної вартості дозволяється тільки в разі, якщо на дату відправлення поїзда дитині виповнилося 14 років. Зміна прізвища та імені не допускається.

{Пункт 8.21 розділу 8 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015, № 74 від 01.02.2019}

8.22. Пасажир може за наявності вільних місць переоформити проїзний документ на поїзд, який відходить раніше, у вагон вищої (нижчої) категорії, або здійснити заміну місць, указаних у проїзному документі, на місця будь-якого вагона такої самої категорії.

{Абзац другий пункту 8.22 розділу 8 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

Переоформлення проїзних документів зі зміною прізвища та імені пасажира не допускається.

{Пункт 8.22 розділу 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

{Пункт 8.22 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

8.23. Переоформлення здійснюється в квиткових касах, якщо до відправлення поїзда, на який переоформлюються проїзні документи, не більше 24 годин.

8.24. За переоформлення проїзних документів здійснюється плата, установлена суб'єктом господарювання.

8.25. Не здійснюється переоформлення проїзного документа (повного, пільгового, дитячого чи групового) зі зміною станції призначення (відправлення), оформленого за безготівковим розрахунком, сплаченого з використанням платіжної картки, оформленого через Інтернет.

{Пункт 8.25 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012; в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016, № 74 від 01.02.2019}

8.26. При переоформленні проїзних документів вартість проїзду перераховується відповідно до нових умов поїздки. Якщо вартість проїзного документа, розрахованого за новими умовами, є вищою від попередньої, пасажиром сплачується різниця вартості. Якщо вартість нових проїзних документів є меншою від вартості проїзних документів, що переоформляються, пасажиру повертається різниця у вартості проїзду.

8.27. У разі запізнення пасажира в пункт пересадки з вини перевізника (запізнення або відміна поїзда, зазначеного у проїзному документі, оформленому за узгодженим маршрутом проїзду) і на бажання продовжити поїздку перевізник повинен відправити пасажира без стягнення плати наступним поїздом, щоб пасажир прибув на станцію призначення з найменшим запізненням.

{Пункт 8.27 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016, № 74 від 01.02.2019}

8.28. У разі прибуття поїзда, у складі якого прямує вагон безпересадкового сполучення, після відправлення поїзда, з яким мав прямувати цей вагон, пасажирам на їхнє бажання надається можливість виїхати без оплати проїзду до станції призначення в іншому поїзді, у якому є вільні місця.

{Пункт 8.28 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

8.29. Якщо пасажир або група пасажирів під час поїздки до пункту пересадки виявлять, що поїзд запізнюється, то вони повинні повідомити провідника (стюарда) вагона або машиніста дизель - чи електропоїзда про пересадку в певному пункті. Провідник вагона (стюард, машиніст) попереджає станцію пересадки про наявність у поїзді таких пасажирів для вжиття заходів щодо затримки поїзда або відправлення їх іншим поїздом.

{Пункт 8.29 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011, № 107 від 15.03.2016}

8.30. Якщо у пасажира викрадено проїзні документи на станції зворотного відправлення чи на шляху прямування (на станції пересадки) або він їх загубив і не має коштів для придбання нових проїзних документів, він може доручити (телефоном, факсом тощо) будь-якій особі придбати повний або дитячий проїзний документ у квитковій касі за місцем проживання (місцезнаходженням) такої особи в Україні на поїзд, який відправляється зі станції виїзду пасажира, не менше ніж за 3 години та не більше ніж за дві доби до відправлення.

{Пункт 8.30 розділу 8 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

8.31. Начальник вокзалу (станції), на якому (якій) оформлено проїзний документ за рахунок особи, що його сплачувала, телеграмою сповіщає начальника вокзалу (станції) перебування пасажира про оформлення проїзду із зазначенням повної інформації службового рядка проїзного документа.

Оформлений за плату проїзний документ гаситься та разом з телеграмою передається на станцію відправлення пасажира для прикладення до звіту про виданий безкоштовно проїзний документ.

{Абзац другий пункту 8.31 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

На підставі цієї телеграми проїзний документ (повний чи дитячий) оформлюється пасажирові ручним способом, без тарифної сітки та без стягнення плати.

Особі, що сплатила вартість проїзду, на підтвердження сплати видається копія телеграми.

Повернення коштів за сплачені та невикористані проїзні документи проводиться в претензійному порядку.

{Пункт 8.31 розділу 8 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

8.32. У разі виявлення технічної несправності вагона або небезпечних захворювань у пасажирів та інших причин, що унеможливлюють подальше прямування вагона та спричиняють його відчеплення, начальник поїзда (старший стюард) повинен розмістити пасажирів на вільні місця у вагонах цього самого поїзда, у тому числі й у вагонах вищої категорії.

У разі відміни поїзда або заміни його на поїзд іншої категорії зі станції формування (обороту) чи на шляху прямування начальник поїзда (старший стюард) та начальник вокзалу (станції) повинні організувати пересадку пасажирів до вагонів іншого поїзда.

{Пункт 8.32 розділу 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

{Пункт 8.32 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

8.33. Якщо вільних місць немає, начальник поїзда та начальник станції (вокзалу) зобов'язані вжити заходів щодо відправлення пасажирів відчепленого вагона.

8.34. При розміщенні пасажирів відчепленого вагона перевага надається пасажирам з дітьми, хворим, особам похилого віку, особам з інвалідністю.

{Пункт 8.34 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

8.35. Переоформлення проїзних документів при відчепленні вагона здійснюється відповідальними працівниками перевізника без участі пасажира.

{Пункт 8.35 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

8.36. У разі переведення пасажирів з відчепленого вагона в інші вагони перенесення ручної поклажі і надання їм допомоги є обов'язком перевізника. При цьому слід ужити заходів для забезпечення безпеки пасажирів та збереження ручної поклажі.

{Пункт 8.36 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

8.37. Постільні речі пасажирам з відчепленого вагона видаються безплатно.

8.38. Пасажир може бути видалений з поїзда в таких випадках:

а) якщо перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. На проїзному документі проставляється відмітка "Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 8.38 Правил";

б) якщо перебуває в стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда з обов'язковою участю медичного персоналу.

Якщо пасажира видаляють з поїзда в непритомному стані, то його речі разом з проїзним документом передають начальнику вокзалу (станції), де видалено пасажира, за актом, складеним начальником поїзда (провідником безпересадкового вагона (стюардом)) та підписаним начальником поїзда, начальником вокзалу (станції) та пасажиром, який їде у цьому вагоні. Після одужання пасажиру повертаються його речі та вартість проїзду за непрослідувану відстань. Вартість плацкарти не повертається.

{Абзац другий підпункту "б" пункту 8.29 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

Якщо ж пасажир побажає продовжити поїздку, то проїзний документ і лікарняний лист чи довідка медичного закладу пред'являються в касу для оформлення проїзду. Багаж у разі прослідування його далі станції висадки пасажира повертається безплатно до станції видалення пасажира на підставі телеграми начальника вокзалу (станції), де пасажир був видалений;

в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда. У цьому разі на проїзних документах проставляється відмітка "Неправильне перевезення ручної поклажі".

8.39. У разі пересадки пасажирів до поїзда, що наданий для заміни, провідники (стюарди) на проїзних документах зобов'язані зробити відмітку про категорію поїзда та категорію (клас) вагона, в якому фактично прямує пасажир.

{Розділ 8 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

Розділ 9. Нещасні випадки з пасажирами

9.1. Про всі нещасні випадки з пасажирами, а також травми, тілесні пошкодження, що сталися з пасажирами на вокзалі чи в поїзді, представник суб'єкта господарювання зобов'язаний скласти акт (додаток 3).

В акті зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пасажира, номер поїзда, вагона та місця, у якому їхав (чи мав їхати) пасажир, серія та номер проїзного документа або пароль (захисний код), дата та час випадку, його обставини, ким надана перша медична допомога.

{Абзац другий пункту 9.1 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

Акт підписують відповідальним працівником перевізника, який склав цей акт, та свідки (не менше двох). Завіряється акт штампом начальника станції (начальника поїзда).

{Абзац третій пункту 9.1 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Один примірник акта після підписання залишається у справах суб'єкта господарювання, а другий - видається пасажиру;

у разі смерті пасажира або тяжких тілесних пошкоджень акт видається близьким родичам.

9.2. Представник суб'єкта господарювання повинен видати довідку потерпілому, що мав право на безплатний проїзд без проїзного документа чи здійснював поїздку за електронним проїзним документом, із зазначенням відомостей про страховика.

{Пункт 9.2 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

9.3. Не видається акт та довідка, коли нещасний випадок трапився з пасажиром за обставин, безпосередньо не пов'язаних з поїздкою.

Розділ 10. Пасажирські тарифи

10.1. На залізницях України застосовуються пасажирський, приміський та багажний тарифи, затверджені в установленому законодавством порядку.

Тарифами на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні встановлюється повна вартість проїзду - вартість проїзду дорослого пасажира.

10.2. Повна вартість проїзду (вартість проїзду дорослого пасажира) в спальних вагонах та вагонах з сидячими нумерованими місцями поїздів прямого та місцевого сполучення складається з двох частин:

- квиток - частина вартості проїзду, змінювана залежно від категорії вагона та поїзда, що компенсує витрати на переміщення вагона;

- плацкарта - частина вартості проїзду, змінювана залежно від категорії вагона, поїзда, що компенсує витрати на підготовку в рейс та обслуговування вагона.

До складових вартості проїзного документа включається квиток, плацкарта, податок на додану вартість, страховий збір (страховий платіж), плата за продаж проїзного документа (комісійний збір) та може включатись за бажанням пасажира плата за користування комплектом постільних речей та інші послуги, що надаються суб'єктом господарювання.

{Абзац четвертий пункту 10.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007, Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

Ставки квитка і плацкарти є диференційованими залежно від відстані поїздки, категорії поїзда і вагона.

До вартості квитка та плацкарти застосовуються коефіцієнти індексації тарифного регулювання за календарними періодами року, коефіцієнти зниження (підвищення) за днями тижня та залежно від дати продажу.

{Пункт 10.2 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

10.3. Тарифи на перевезення пасажирів затверджуються для загальних, плацкартних, купейних вагонів із 4-місними купе, м'яких вагонів із 2-місними купе - "СВ" та вагонів типу "М" (люкс) нічних пасажирських, нічних швидких поїздів, нічних швидкісних поїздів і вагонів 1-го, 2-го та 3-го класів денних швидких регіональних поїздів, денних швидкісних поїздів (Регіональний експрес, Інтерсіті (ІС) та Інтерсіті + (ІС+).

{Пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007, № 252 від 04.03.2008, Наказами Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011, № 586 від 01.12.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

10.4. У вагонах з триярусним розташуванням місць (вагони габариту "РІЦ") встановлюється категорія вагона залежно від використання полиць. При використанні нижньої і верхньої полиць - (двомісне купе) застосовується тариф для м'якого вагона з двомісними купе, при використанні всіх трьох полиць - застосовується тариф жорсткого купейного вагона.

У спеціально обладнаних вагонах для осіб з інвалідністю, які використовують для пересування крісло колісне, вартість проїзду для таких осіб сплачується за тарифом купейного нефірмового вагона з 4-місними купе незалежно від того, в якому купе вони їдуть. Перевезення засобів для пересування в цьому вагоні здійснюється безоплатно.

{Абзац другий пункту 10.4 розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Оформлення та справляння провізної плати у м'яких вагонах із 2-місними купе типу "М" (люкс) здійснюється таким чином:

а) у купе може прямувати один або два дорослих пасажири та одна дитина віком до 6 років, при цьому сплачується повна вартість проїзду за купе;

б) повернення одного місця з двох оформлених місць у купе не проводиться;

в) плата за послуги (збір) справляється за двох пасажирів;

г) не надаються пільги та знижки, не застосовується дитячий тариф, не оформляється проїзд за службовими і разовими квитками працівників залізничного транспорту.

Оформлення та справляння провізної плати за кожний замовлений спеціальний вагон-салон здійснюються за тарифом м’якого вагона з 2-місними купе типу «М» («СВ») відповідної категорії поїзда з оплатою вартості проїзду 12 дорослих пасажирів таким чином:

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

оформлення проїзду здійснюється на одному бланку проїзного документа;

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

не надаються пільги та знижки, не здійснюється оформлення дитячих проїзних документів, не оформлюється проїзд за службовими і разовими квитками працівників залізничного транспорту;

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

часткове повернення місць та переоформлення проїзних документів не проводиться;

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

платні послуги (комісійний збір) стягуються відповідно до пункту 12.1 цих Правил за кожне оформлене місце;

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

з одним дорослим пасажиром допускається безоплатне перевезення однієї дитини віком до шести років.

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

У вагонах із купе закритого типу, що обладнані меблями, які трансформуються, категорія вагона встановлюється залежно від використання полиць (місць) у вагоні.

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Залежно від категорії вагона застосовуються тарифи для:

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

двох нижніх полиць - м’якого вагона з двомісними купе «СВ»;

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

чотирьох полиць - жорсткого купейного вагона;

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

чотирьох місць для сидіння - вагона 1-го класу денних поїздів категорії «Регіональний поїзд», денних швидкісних поїздів категорій «Регіональний експрес», «Інтерсіті» та «Інтерсіті +»;

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

шести місць для сидіння - вагона 2-го класу денних поїздів категорії «Регіональний поїзд», денних швидкісних поїздів категорій «Регіональний експрес», «Інтерсіті» та «Інтерсіті +».

{Пункт 10.4 розділу 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

{Пункт 10.4 розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

10.5. При проїзді з України в Україну через територію держав СНД вартість проїзду складається з трьох частин:вгору