Документ z0310-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - z0243-19

{Абзац другий пункту 2.26 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

За умови прямування одного пасажира в окремому купе проїзд оформляється одним проїзним документом. За умови прямування двох чи трьох пасажирів в окремому купе проїзд на всі місця купе оформляється на окремих бланках із зазначенням прізвища та імені у проїзному документі, що оформляється на додаткове(і) місце(я) одного з пасажирів, який буде прямувати в цьому самому купе.

{Пункт 2.26 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

2.27. Проїзд у сімейному купе оформляється на одному бланку проїзного документа, на якому ставиться відмітка "сімейне купе". При цьому проїзд у "сімейному купе" дозволяється для кількості осіб - не більше 3 дорослих та дітей до 6 років, які прямують з ними.

2.28. Діти до 14 років допускаються до перевезення в пасажирських поїздах тільки в супроводі дорослих.

2.29. Пасажир, який перевозить дитину до 14 років, повинен мати документ, який підтверджує вік дитини, і надавати його особам, які контролюють, під час посадки в поїзд та на шляху прямування.

{Пункт 2.29 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008, Наказами Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011, № 145 від 20.04.2015}

2.30. Вік дитини, що дає право на знижку вартості проїзду, визначається на день від'їзду.

2.31. Дитина віком до 6 років, якщо вона не займає окремого місця, перевозиться з дорослим пасажиром безплатно без придбання проїзного документа.

2.32. При прямуванні з одним дорослим пасажиром більше однієї дитини до 6 років пасажир повинен додатково придбати дитячий проїзний документ на кожне місце, займане дітьми.

2.33. Перевезення дитини від 6 до 14 років та дитини віком до 6 років, для якої супровідник бажає мати окреме місце, здійснюється за дитячими проїзними документами.

2.34. Оформлення проїзних документів, у тому числі електронних, здійснюється з використанням терміналів автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями, електронних каналів обслуговування, у тому числі автоматів самообслуговування (кіосків), і за ручною технологією за 45 діб до відправлення поїзда. Продаж проїзних документів на окремі поїзди може здійснюватися за 90 діб. Інформація про строки продажу, у тому числі менші за 45 діб, доводиться до відома пасажирів. Продаж проїзних документів на регіональні поїзди, які обслуговуються моторвагонним рухомим складом, здійснюється за 10 діб до відправлення поїзда.

{Абзац перший пункту 2.34 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Продаж проїзних документів (у тому числі електронних) здійснюється квитковими касами, а також через електронні канали обслуговування.

Оформлення проїзних документів через електронні канали обслуговування здійснюється таким чином:

при оформленні проїзного документа із відкладеним друком пасажиру видається роздрук - підтвердження замовлення проїзного документа, на підставі якого у будь-який час до відправлення поїзда автоматизованою касою або через автомати самообслуговування (кіоски) роздруковується проїзний документ на відповідному бланку;

при оформленні електронного проїзного документа пасажир отримує посадочний документ, роздрукований на папері або збережений на електронному носії (мобільний телефон, компактний персональний комп'ютер тощо), що підтверджує факт сплати коштів пасажиром і надає право на проїзд без звернення до квиткової каси. Інформація про оформлені електронні проїзні документи (посадочні документи) заноситься до відповідної відомості. QR-код, розміщений на посадочному документі, зчитується провідником вагона за допомогою відповідного пристрою.

За зверненням пасажира роздруківка електронного проїзного документа на бланку встановленого зразка здійснюється за додаткову плату, встановлену перевізником, у порядку, що не суперечить законодавству про захист економічної конкуренції.

{Абзац шостий пункту 2.34 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

Посадка до вагона та проїзд пасажира дозволяється за електронним проїзним документом, що має статус "оплачений". Електронні проїзні документи, що мають статус "використаний", "погашений", "повернений", є недійсними для проїзду.

{Пункт 2.34 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

2.35. Оформлення проїзного документа здійснюється в присутності особи, що має намір придбати проїзний документ для себе чи для іншої особи.

Оформлення у квитковій касі повних та дитячих проїзних документів, у тому числі електронних, здійснюється із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи, яка здійснює оплату проїзного документа.

{Пункт 2.35 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

Під час оформлення проїзних документів з використанням мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо прізвище та ім'я особи, що буде здійснювати поїздку, зазначає особа, яка здійснює оформлення та оплату проїзного документа.

{Пункт 2.35 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

У проїзних документах (крім пільгових та безплатних) на проїзд у регіональних поїздах та квитках на проїзд у поїздах приміського сполучення прізвище та ім'я особи не зазначаються.

{Пункт 2.35 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

Прізвище та ім'я пасажира у проїзному документі можуть зазначатися зі скороченням до 20 знаків (із врахуванням технічних можливостей автоматизованих систем).

{Пункт 2.35 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

2.36. Пункти продажу можуть організовувати за телефоном приймання замовлень на доставку проїзних документів за місцем проживання, роботи, навчання, відпочинку чи іншого місця, зазначеного пасажиром.

2.37. Одна особа має право придбати за одним зверненням до каси до 9 проїзних документів уключно незалежно від напрямків та проїзні документи на зворотний проїзд чи на проїзд з пункту пересадки до них.

{Пункт 2.37 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

{Пункт 2.38 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

{Пункт 2.39 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

2.38. Групові перевезення пасажирів за заявками юридичних та фізичних осіб оформляються згідно з установленою технологією.

Оформлення групових перевезень здійснюється за груповими проїзними документами. Кількість місць оформлених за одним груповим проїзним документом повинна бути не більше кількості місць, ніж в одному вагоні. Оформлення перевезення організованої групи в одному вагоні здійснюється на одному проїзному документі. За бажанням керівника групи можуть бути оформлені проїзні документи для окремих пасажирів у складі групи.

{Пункт 2.38 розділу 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012, № 145 від 20.04.2015}

Якщо кількість місць, зазначена в замовленні на перевезення групи, становить більше половини загальної кількості місць цього поїзда, то пункт продажу може пропонувати замовнику перевезення в додатковому поїзді.

{Пункт 2.38 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

{Пункт 2.41 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

{Пункт 2.42 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

{Пункт 2.43 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

2.39. У проїзних документах, оформлених у вагони з нумерованими місцями, зазначаються номер та дата відправлення поїзда, номер вагона та номер місця, у тому числі при продажу з проміжних станцій.

2.40. Проїзні документи оформляються на проїзд у безпересадковому сполученні. У разі оформлення окремих проїзних документів для проїзду з пересадками квитковий касир зобов'язаний узгодити з пасажиром інтервал між часом прибуття поїзда до пункту пересадки за розкладом та часом відбуття поїзда з пункту пересадки.

Як правило, поїзди вибирають за розкладом руху таким чином, щоб строк очікування відправлення поїзда з пункту пересадки після прибуття у цей пункт був мінімальним, якщо інші умови щодо строку перебування пасажира в пункті пересадки ним не вказано.

{Пункт 2.40 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

2.41. Продаж проїзних документів у вагон безпересадкового сполучення до станцій перечеплення вагонів і розташованих ближче розпочинається тільки в добу відправлення поїзда, а весь інший час - тільки до станцій, розташованих далі від станцій перепричеплювання вагонів.

2.42. Оформлення проїзних документів у зворотному напрямку та на поїзди, які відходять з пунктів пересадки, здійснюється, як правило, з пунктів формування чи обертання поїздів.

2.43. Проїзний документ у вагон зі змінним трафаретом видається не далі ніж до станції зміни трафарету.

2.44. Забороняється оформлення проїзду за простроченими та невстановленого зразка пільговими документами, при відсутності потрібних печаток, з незасвідченими виправленнями.

2.45. Загублені та викрадені проїзні документи не поновлюються.

Поновлення пошкоджених проїзних документів здійснюється у квиткових касах за поданням паспорта пасажира та письмової заяви пасажира. На зворотному боці поновленого проїзного документа наноситься відмітка "Поновлений" та зазначаються дата, підпис, прізвище та ініціали касира. Повернення поновлених проїзних документів здійснюється згідно з розділом 19 цих Правил.

{Пункт 2.45 розділу 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

{Пункт 2.45 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

2.46. У разі надання одному пасажиру проїзних документів для двох та більше осіб квитковий касир оформляє, як правило, рівну кількість верхніх і нижніх місць. Виняток може бути зроблений особам з інвалідністю, особам похилого віку, хворим, пасажирам з дітьми.

{Пункт 2.46 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

2.47. Перевізник має право відмовити в оформленні проїзних документів у разі, якщо:

а) замовник проїзного документа не згоден з умовами цих Правил;

б) у поїзді немає вільних місць.

{Пункт 2.47 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

2.48. Перевізник може організовувати продаж проїзних документів на окремі поїзди (вагони) з урахуванням вимог пасажира до купе - "чоловіче", "жіноче", "змішане".

{Пункт 2.48 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

2.49. Проїзні документи видаються пасажиру після їх повної оплати.

Під час отримання проїзного документа пасажир повинен, не відходячи від каси, перевірити правильність зазначених у ньому відомостей, у тому числі прізвища та імені, та одержану здачу.

{Пункт 2.49 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

2.50. Виданий пасажиру проїзний документ дійсний тільки на час прямування поїзда між станціями, указаними в ньому.

2.51. Дійсність проїзного документа (квитка і плацкарти) продовжується:

а) у разі ненадання пасажиру місця, указаного в проїзному документі;

б) у разі запізнення пасажира на поїзд з пункту пересадки з вини перевізника.

{Підпункт "б" пункту 2.51 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

2.52. Дійсність квитка (однієї з двох частин проїзного документа) продовжується:

а) у разі запізнення пасажира на поїзд, якщо про це було заявлено ним не пізніше однієї години після відправлення поїзда;

{Підпункт "а" пункту 2.52 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

б) якщо пасажир не зміг виїхати поїздом, указаним у проїзному документі, унаслідок хвороби чи нещасного випадку і пред'явив проїзний документ разом з довідкою лікувального закладу не пізніше 10 діб після одужання. У цих випадках нова поїздка може бути оформлена протягом однієї доби після поставлення відмітки про продовження дійсності квитка.

2.53. Під час оформлення проїзних документів квитковий касир або інший працівник, який одержує гроші під час розрахунку з пасажиром, повинен з'ясувати, чи згоден пасажир сплатити вартість за користування у вагоні постільними речами та інші послуги, що надаються суб'єктом господарювання.

{Абзац перший пункту 2.53 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

У разі сплати пасажиром за його власним бажанням у квитковій касі вартості користування постільними речами та іншими послугами, що надаються суб'єктом господарювання відповідна інформація зазначається у проїзному чи іншому документі.

{Абзац другий пункту 2.53 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

{Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007}

Розділ 3. Позачергове та першочергове оформлення проїзних документів

3.1. Правом позачергового оформлення проїзних документів в добових касах та касах попереднього продажу (у разі особистого звернення з пред'явленням посвідчення особи) користуються:

а) народні депутати України, депутати Автономної Республіки Крим (у межах Автономної Республіки Крим);

б) Герої Радянського Союзу, Герої України;

в) Герої Соціалістичної Праці;

г) особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу";

ґ) повні кавалери ордена Слави трьох ступенів та повні кавалери ордена Трудової Слави;

д) особи з інвалідністю внаслідок війни I, II і III груп з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, та особи, до них прирівняні;

{Підпункт "д" пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

е) учасники Другої світової війни;

{Підпункт "е" пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

є) особи з інвалідністю внаслідок війни I, II і III груп та прирівняні до них особи;

{Підпункт "є" пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

ж) почесні залізничники;

з) особи з інвалідністю I і II груп, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують;

{Підпункт "з" пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

и) особи, які супроводжують хворих дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів);

і) прокурори та слідчі;

ї) працівники поліції;

{Підпункт "ї" пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

й) працівники Служби безпеки України;

к) співробітники Управління державної охорони України;

л) судді;

м) особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та рятувальники;

{Підпункт "м" пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

н) особи, які супроводжують народних депутатів, зазначені в його посвідченні про відрядження;

о) особи, нагороджені трьома ступенями знака "Залізнична Слава", - при особистих поїздках та поїздках членів сім'ї;

п) члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України при виконанні службових обов'язків;

{Підпункт "р" пункту 3.1 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

р) військовослужбовці при направленні у відрядження до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки.

3.2. Особи, перелічені в підпунктах "і" - "м", "п" пункту 3.1 та в підпунктах "в", "е", "ж" пункту 3.3, користуються правом відповідно до позачергового та першочергового оформлення проїзних документів тільки при службових поїздках, за умови пред'явлення службового посвідчення та посвідчення про відрядження.

{Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

3.3. Правом першочергового оформлення проїзду в добових касах користуються:

а) пасажири з дітьми віком до 10 років, а також пасажири - супровідники хворих неповнолітніх дітей, які прямують на санаторно-курортне лікування за путівками, пред'явленими в касу;

б) особи, які їдуть за телеграфно засвідченим викликом про смерть, нещасний випадок;

в) працівники рефрижераторних поїздів та локомотивних бригад;

г) учасники бойових дій;

ґ) учасники війни;

д) ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони;

е) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

є) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи - I категорії;

{Підпункт "є" пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

ж) державні службовці під час відрядження.

У касах попереднього продажу вищевказаним особам проїзні документи надаються в загальній черзі.

У залізничних вузлах першочергове право на одержання місць, які є в продажу, надається пасажирам після пред'явлення проїзного документа до цього пункту як пересадкового.

3.4. Особи, перелічені в підпунктах "і" - "м" пункту 3.1 та в підпунктах "б", "в" пункту 3.3, забезпечуються проїзними документами в добових касах незалежно від наявності вільних місць. У разі відсутності вільних місць касир добової каси в спосіб, установлений технологічним процесом вокзалу, зобов'язаний оформити квиток без плацкарти за тарифом загального вагона з відміткою "Згідно з пунктом 3.4 Правил".

Розділ 4. Резервування місць для організованих груп

4.1. Резервування місць для перевезення організованих груп провадиться на підставі письмової заяви організатора перевезення. Заява від організатора перевезення - юридичної особи підписується її керівником. У заяві вказуються: повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження, реквізити банку, який обслуговує, дата від'їзду, бажаний номер поїзда, кількість і категорія місць, станції відправлення і призначення.

{Абзац перший пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

Заява про перевезення групи дітей шкільного віку засвідчується підписом директора школи, де вчаться школярі, або завідувача районного відділу освіти, або керівника юридичної особи - організатора перевезення.

У заяві, поданій фізичною особою, зазначаються паспортні дані заявника: прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, дата і місце видачі, місце проживання, контактний телефон.

{Пункт 4.1 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

Заяви від юридичних осіб на резервування місць для перевезення організованих груп можуть направлятись також в електронному вигляді. Переліки електронних адрес для направлення заяв для резервування місць зазначаються на офіційному веб-сайті перевізника.

{Пункт 4.1 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

4.2. Заява про резервування місць надається в період, коли попередній продаж проїзних документів на дату, яку замовляє організатор перевезення, вже розпочався.

{Абзац перший пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

{Абзац другий пункту 4.2 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

4.3. Резервування місць за телеграмами юридичних чи фізичних осіб не провадиться.

4.4. Плата за послуги з резервування місць уноситься готівкою в день замовлення або в безготівковому порядку протягом трьох банківських днів (день замовлення не враховується) за кожне замовлене місце, незалежно від того, яка кількість місць фактично буде викуплена.

У разі невиконання замовлення на резервування місць у повному обсязі та пов'язаної з цим відмови від оформлення перевезення групи кошти, сплачені за резервування місць, повертаються повністю за всю кількість сплачених місць.

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

{Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008, Наказами Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011, № 808 від 17.10.2013}

4.5. На вимогу керівника групи при оформленні проїзду груп дітей пункт резервування зобов'язаний оформити проїзд повністю туди і назад, у тому числі з пунктів пересадки, про що пункт оформлення проїзду групи дітей повідомляє пункт посадки, висадки або пересадки групи. Начальник вокзалу (станції) та поїзда або вповноважені ними особи зобов'язані керувати посадкою в поїзд та висадкою дітей з нього.

4.6. Замовник повинен викупити проїзні документи на замовлені місця протягом трьох діб з дня замовлення (день замовлення не враховується).

{Абзац перший пункту 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

В особливих випадках за узгодженням із замовником пункт продажу може встановлювати інші терміни викупу проїзних документів.

На всіх проїзних документах (крім пільгових і студентських), оформлених для перевезення групи, зазначаються прізвище та ім'я керівника групи.

{Пункт 4.6 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

Списки груп завіряються штемпелем каси, проставляються дата (число, місяць, рік), години та хвилини, прізвище та ініціали касира і підпис.

{Пункт 4.6 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

Оформлення пільгових і студентських проїзних документів для пасажирів, які їдуть у складі організованої групи, здійснюється на окремих проїзних документах із зазначенням прізвища, імені пасажира та шифру пільги.

{Пункт 4.6 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

У випадку заміни керівника групи зміна прізвища та імені на групових проїзних документах здійснюється за умови подання письмової заяви організатора поїздки в будь-якому пункті продажу перевізника.

{Пункт 4.6 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Заміна списків для групових перевезень можлива в пункті оформлення проїзних документів за заявою керівника групи один раз, не пізніше однієї доби до відправлення поїзда.

{Пункт 4.6 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

{Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

4.7. Проїзні документи за заявами, що подаються в термін від 6 до 3 діб до відправлення поїзда, повинні бути викуплені протягом 1 доби, а менше 3 діб - в день резервування місць.

{Пункт 4.7 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008, Наказу Міністерства інфраструктури № 586 від 01.12.2011}

4.8. Місця з не викуплених у визначений термін проїзних документів передаються у загальний продаж, замовлення анулюється. Плата за резервування місць не повертається.

{Пункт 4.8 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

4.9. Резервування місць для перевезення груп дітей на період літніх канікул проводиться на підставі заяв, які подаються організаторами оздоровлення дітей в пункти резервування перевізника до 15 квітня поточного року.

{Пункт 4.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

4.10. Заяви на перевезення груп дітей в період літніх канікул, подані до 15 квітня, підтверджуються організатором оздоровлення дітей за 40-45 діб до відправлення поїзда, а подані після 15 квітня задовольняються перевізником залежно від наявності вільних місць, рухомого складу та розкладів руху додаткових поїздів.

У цьому разі оплата за резервування місць здійснюється організатором оздоровлення дітей при підтвердженні заяви.

{Пункт 4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

4.11. Якщо в заяві замовлено окремий(і) вагон(и), вартість перевезення сплачується за всю кількість місць даного(их) вагона(ів).

Розділ 5. Пільгові перевезення пасажирів

5.1. До пільгових перевезень належить безплатний проїзд та проїзд зі знижкою вартості проїзду, що надаються відповідно до міжнародних угод, законів України, постанов Кабінету Міністрів України тощо.

5.2. Знижки на проїзд пасажирів чи перевезення багажу (вантажобагажу) для окремих поїздів, на окремий період та напрямки, на визначені дати, окремі категорії вагонів, періоди року, дні тижня, на квиток та плацкарту одразу чи роздільно, на визначені партії багажу чи вантажобагажу перевізником можуть установлюватись окремими наказами Міністерства інфраструктури України.

{Пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009, Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

5.3. Особам, яким пільги надані згідно з Угодою про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року, знижка з вартості квитка і плацкарти надається при проїзді територією СНД та у вагонах держав СНД. Вартість квитка за проїзд по території держав Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки та плацкарти у вагонах перевізників цих держав сплачується на загальних підставах.

{Абзац перший пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Героям Радянського Союзу та особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів, безкоштовний проїзд за відповідними талонами надається у м'якому вагоні з двомісними купе "СВ", інвалідам Великої Вітчизняної війни I та II груп - у купейному вагоні швидкого поїзда, у тому числі при проїзді у внутрішньому сполученні.

5.4. У разі відсутності вільних місць у пасажирському поїзді особам, що мають право на безплатний проїзд, проїзні документи за їх згодою можуть оформлятись у вагони та поїзди нижчої категорії.

5.5. Особам, що мають право на безплатний проїзд у купейних вагонах та м'яких вагонах з двомісними купе, безплатний проїзд на їх прохання може оформлятись у вагонах із сидячими місцями швидкісних та високошвидкісних поїздів.

5.6. Перелік категорій громадян, які користуються пільгами на залізничному транспорті, наведено в додатку 2 до цих Правил.

{Пункт 5.7 розділу 5 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

5.7. Особам, яким пільги надані законодавством України, знижка з вартості квитка та плацкарти надається при проїзді в межах України і тільки у вагонах перевізників України. При проїзді по території України у вагонах, які належать іноземним залізничним адміністраціям (залізницям) та перевізникам інших держав, знижка надається тільки щодо вартості квитка, плацкарта сплачується повністю.

{Абзац перший пункту розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

При проїзді у вагонах суб'єктів господарювання України за межі України осіб, яким пільги надані законодавством України до держав СНД та Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, знижка з вартості квитка надається до прикордонної станції України, а з вартості плацкарти - на весь шлях прямування.

5.8. Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю, можуть користуватись пільгою тільки під час супроводження осіб з інвалідністю.

Дозволяється оформлення пільгового проїзного документа тільки для супровідника, якщо вік дитини з інвалідністю менше 6 років і дитина прямує із супровідником без зайняття окремого місця.

Оформлення проїзних документів для супровідника особи з інвалідністю I групи чи дитини з інвалідністю здійснюється із зазначенням шифру, прийнятого в автоматизованій системі керування пасажирськими перевезеннями для супровідника відповідної категорії особи з інвалідністю, та прізвища й імені особи з інвалідністю, яку супроводжують.

{Пункт 5.8 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

5.9. Знижка з вартості проїзду за відповідними документами, що засвідчують право на пільги у період з 1 жовтня по 15 травня, надається при оформленні проїзних документів на дату відправлення не раніше 1 жовтня і не пізніше 15 травня.

{Абзац перший пункту розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

Якщо пасажир до 24 години 15 травня не прибув на станцію призначення, то пільговий проїзний документ зберігає свою дійсність до прибуття пасажира на станцію призначення.

Оформлення пільгового проїзного документа зі станції пересадки на дату пізніше 15 травня не дозволяється.

{Абзац четвертий пункту розділу 5 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

Розділ 6. Порядок оформлення безплатних та пільгових проїзних документів за талонами

6.1. Безплатні або пільгові проїзні документи видаються за умови пред'явлення оригіналу документа, який підтверджує право на пільги, та листа (книжки) талонів. Талони без посвідчення і посвідчення без талонів, а також талон, відрізаний власником талона або іншою особою, крім квиткового касира, уважається недійсним, і проїзд за таким талоном не оформляється.

{Пункт 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

6.2. Безплатні та пільгові проїзні документи видаються в обмін на талони поточного року. При оформленні безплатних та пільгових проїзних документів (зі знижкою вартості 50%) відривні талони на проїзд "туди" дійсні для виїзду до 31 грудня поточного року, талони на проїзд "назад" дійсні для виїзду до 31 січня наступного за вказаним у талоні року.

Безплатний проїзд в обмін на талон поточного року та талон минулого року оформляється для виїзду до 31 грудня поточного року.

{Абзац другий пункту 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

{Абзац третій пункту 6.2 розділу 6 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 808 від 17.10.2013}

У разі відсутності прямого поїзда до станції призначення дозволяється оформлення пільгового чи безплатного проїзного документа в обмін на талони з однією пересадкою.

{Пункт 6.2 розділу 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

{Пункт 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008, в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 943 від 09.09.2009}

6.3. На бажання інваліда Великої Вітчизняної війни з правом безплатного проїзду в купейному вагоні швидкого поїзда може бути оформлений проїзд у вагоні "СВ" з доплатою 50 відсотків різниці у вартості проїзду.

6.4. У разі оформлення проїзду у вагоні, який за категорією оплачується нижче, ніж категорія вагона, проїзд у якому передбачено пільгами, різниця у вартості проїзду не виплачується.

6.5. У разі оформлення проїзного документа в обмін на талон білетний касир відрізає потрібний талон з листа (книжки) талонів та його додає до звіту касира. При оформленні проїзду вручну відрізується проїзний документ, контрольний талон (цінова сітка) повністю залишається при корінці проїзного документа.

6.6. Номер посвідчення про право на пільги та прізвище й ім'я особи, яка має право на пільги, проставляються на проїзному документі.

{Пункт 6.6 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

6.7. Проїзні документи, видані безплатно або зі знижкою 50 відсотків, дійсні для проїзду тільки в разі, якщо номери в посвідченні та проїзному документі співпадають.

6.8. У разі оформлення в обмін на відповідні талони пільгового або безплатного проїзного документа з однією пересадкою на всіх проїзних документах проставляється повний маршрут прямування.

{Пункт 6.8 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

6.9. За наявності місць з пункту пересадки оформляється проїзд до пункту призначення з видачею пасажиру окремих проїзних документів до кожного пункту пересадки та пункту призначення.

6.10. У разі відсутності вільних місць з пункту пересадки на подальший відрізок шляху чи на бажання пасажира проїзний документ видається тільки до пункту пересадки. Проїзний документ до пункту пересадки, у якому зазначений повний маршрут, дійсний протягом 10 діб з дня прибуття до пункту пересадки. В обмін на нього безплатно або зі знижкою 50 відсотків оформляється новий проїзний документ до станції призначення або до станції наступної пересадки.

{Абзац перший пункту 6.10 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

Безплатні або пільгові проїзні документи, пред'явлені пізніше ніж через 10 діб після прибуття пасажира до пункту пересадки, є не дійсними. Жодна відмітка на проїзному документі, за яким пасажир прямував до пункту пересадки, не проставляється.

6.11. Власник пільгового або безплатного проїзного документа, отриманого в обмін на талони, має право повернути його назад у будь-який час, але не пізніше ніж за одну годину після відправлення поїзда і отримати документ на одержання нового проїзного документа.

{Абзац перший пункту 6.11 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

Якщо проїзний документ здано до автоматизованої каси, то пасажиру видається видрукуваний на терміналі талон на оформлення безплатного чи пільгового проїзного документа. Якщо проїзний документ повертається до білетної каси з ручним оформленням, то пасажиру видається перекреслений бланк нового проїзного документа без тарифної сітки з написом "замість талона туди (назад) за 200__ рік".

Якщо зданий проїзний документ був пільговим, то пасажиру видається перекреслений бланк пільгового проїзного документа, якщо безплатним - то перекреслений бланк повного проїзного документа.

Нова поїздка оформляється за маршрутом, зазначеним пасажиром, незалежно від маршруту в проїзних документах, за якими поїздка не здійснилася.

6.12. Термін дії документів, які видані замість повернених проїзних документів, визначається так, як і щодо звичайних талонів. Документи на право отримання проїзного документа в напрямку туди дійсні до 31 грудня поточного року, у напрямку назад - до 31 січня наступного за указаними в документі року.

6.13. Число разів повернення пільгових та безплатних проїзних документів не обмежується. Плата за послуги з повернення безплатного проїзного документа не здійснюється.

6.14. Вартість невикористаного безплатного проїзного документа не повертається. Повернення платежів за зданий пільговий проїзний документ провадиться на загальних підставах.

6.15. Якщо пасажир, який прямує в безпересадковому сполученні перервав поїздку за пільговим чи безплатним проїзним документом, то талони на відповідну пільгу не повертаються і право на нову пільгову чи безплатну поїздку не поновлюється. Але, якщо пасажир побажає продовжити поїздку за цим самим проїзним документом, то таке право надається, а підставою для оформлення продовження поїздки є проїзний документ з відміткою про зупинку. Для подальшого проїзду за пільговим проїзним документом пасажир повинен придбати нову зі знижкою 50% плацкарту, проїзний документ на весь шлях компостується і разом з плацкартою віддається пасажиру для поїздки. Для подальшого проїзду за безплатним проїзним документом оформляється новий безплатний проїзний документ, а в касі для звіту залишається безкоштовний проїзний документ на весь шлях прямування.

{Пункт 6.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007}

6.16. Якщо пасажир, який прямує з однією пересадкою, припиняє поїздку в пункті пересадки, то талони за пред'явлені до повернення безкоштовні проїзні документи на виїзд з пункту пересадки не повертаються і право на нову безплатну поїздку не поновлюється.

{Абзац перший пункту 6.16 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

Для повернення талонів за безкоштовний проїзний документ з пересадкою на виїзд з пункту першопочаткового відправлення до каси повернення разом із цим проїзним документом повинен бути повернений проїзний документ, оформлений на виїзд із пункту пересадки.

{Пункт 6.16 розділу 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 145 від 20.04.2015}

6.17. При оформленні проїзду Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденами Слави трьох ступенів, повним кавалерам ордена Трудової Слави та особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", у автоматизованій касі видається безплатний проїзний документ. У разі оформлення вручну видається бланк повного проїзного документа без сітки для проїзду у вагоні згідно з виділеним місцем. В обох випадках на проїзному документі вказується номер книжки.

{Пункт 6.17 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008}

6.18. Утрачені безплатні чи пільгові проїзні документи не поновлюються.

6.19. Виданий безплатний чи пільговий проїзний документ належить тільки тій особі, що і документ, номер якого вказаний у проїзному документі, і не підлягає переданню будь-яким особам, у тому числі і близьким родичам (дружині, чоловіку, дітям та ін.).

Розділ 7. Перевезення пасажирів

7.1. Поїздка пасажира повинна розпочинатися від станції, вказаної у проїзному документі.

У випадку, якщо пасажир здійснив посадку в поїзд на проміжній станції за маршрутом прямування поїзда, він має право на зайняття місця, зазначеного в проїзному документі.

{Пункт 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

7.2. Посадка в поїзд осіб, що здійснюють поїздку за повними, пільговими, у тому числі безплатними та груповими, проїзними документами, здійснюється за умови наявності проїзного документа та документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа для виїзду за кордон особи, яку визнано біженцем, та особи, яка потребує додаткового захисту, довідки про звернення за захистом в Україні, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, картки мігранта, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, паспортного документа іноземця та особи без громадянства), для пасажирів пільгових категорій - додатково оригіналу документа, що підтверджує право на пільговий проїзд.вгору