Документ z0310-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - z0243-19

Розділ 27. Недостача, втрата та пошкодження багажу

27.1. При виявленні (перевізником під час перевезення, перевантаження, вивантаження, видачі, або пасажиром під час отримання) ознак недостачі, пошкодження чи втрати багажу працівник станції (вокзалу) зобов'язаний зробити перевірку багажу і про результати скласти комерційний акт.

{Пункт 27.1 розділу 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

27.2. Комерційний акт підписують:

представник станції, який брав участь при перевірці багажу;

начальник станції або його заступник;

пасажир, якщо він був присутній при складанні комерційного акта, або два свідки.

Комерційний акт є підставою для подання пасажиром претензії до перевізника.

{Абзац п'ятий пункту 27.2 розділу 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

27.3. У всіх випадках один примірник комерційного акта після підпису видається пасажиру при видачі багажу. Якщо пасажир не визнає фактів, установлених комерційним актом, то він має право вимагати від працівників станції та за її рахунок, щоб стан багажу, а також причини і обсяг збитків були встановлені експертизою.

27.4. У разі надання згоди пасажиром на одержання багажу із виявленими пошкодженнями упакування після перевезення багаж видається з розпакуванням місць і перевіркою вмісту згідно з описом, пред'явленим одержувачем.

У комерційному акті, який складається за результатами перевірки, зазначаються дані про одержувача (прізвище, ім'я та по батькові) та сума оголошеної цінності (якщо вона була зазначена станцією відправлення багажу).

27.5. У разі ушкодження чи недостачі багажу перевізник на станції прибуття багажу сплачує пасажиру вартість втраченого чи пошкодженого багажу згідно з оголошеною цінністю.

{Абзац перший пункту 27.5 розділу 27 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Якщо місць багажу було декілька, а оголошена цінність була загальною для всіх місць, то розмір виплати розраховується пропорційно до ваги втраченої чи пошкодженої частини багажу.

Якщо стан багажу визначався експертизою, то пасажиру повертається вартість частини чи всього багажу згідно з оцінкою, зробленою експертизою, але не більше суми оголошеної цінності.

27.6. Якщо власнику знайденого багажу за його претензією вже сплачено відшкодування, то багаж видається за умови повернення одержаної суми.

Якщо з одержанням багажу погашаються всі претензії, то комерційний акт залишається у перевізника, а в разі погашення тільки частини претензії - на копії акта робиться відмітка за підписом начальника станції (вокзалу) про видачу розшуканих місць багажу.

{Абзац другий пункту 27.6 розділу 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Розділ 28. Перевезення вантажобагажу

28.1. Вантажобагаж приймається до перевезення від будь-якої фізичної чи юридичної особи без пред'явлення проїзного документа.

28.2. До перевезення приймаються вантажі, що можуть бути легко і швидко завантажені і розміщені у багажному вагоні, зокрема:

предмети, зазначені в пунктах 22.6 та 22.7 цих Правил, - на зазначених там умовах;

холодильники, кондиціонери, пральні машини, швацькі машини, побутові прилади, меблі;

кінострічки;

продукти харчування, що не потребують охолодження, вентиляції та ін.

28.3. Вага окремого місця вантажобагажу може бути від 5 до 165 кг.

При цьому:

а) вантажобагаж вагою одного місця до 75 кг приймається до станцій, відкритих для багажних операцій;

б) вантажобагаж вагою одного місця від 75 кг до 165 кг приймається до станцій, відкритих для вантажобагажних операцій.

Перелік станцій, відкритих для багажних та вантажобагажних операцій, визначається Укрзалізницею.

28.4. Як виняток, приймається до перевезення без перевантаження вантажобагаж вагою одного місця від 165 до 300 кг від і до станцій формування та обертання поїзда, з яким курсує багажний вагон, за умови завантаження та вивантаження силами відправника (одержувача). У перевізних документах проставляється відмітка "Завантаження (вивантаження) - силами відправника, розвантаження - одержувача". У разі невивантаження такого вантажобагажу згідно з відміткою після прибуття поїзда на станцію призначення перевізник вивантажує вантажобагаж і складає акт. Одержувач повинен сплатити перевізнику витрати, пов'язані із вивантаженням вантажобагажу.

{Пункт 28.4 розділу 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

28.5. Речі зі склом чи дзеркалами приймаються до перевезення без перевантаження та в упакуванні, яке гарантує цілість скла чи дзеркала. На кожному упакуванні повинен бути напис "Обережно, скло!".

Вантажі, що швидко псуються, перевозять у багажних вагонах пасажирських поїздів без підтримування сталого температурного режиму на шляху прямування.

28.6. Суб'єкт господарювання приймає вантажобагаж до перевезення на підставі заяви, в якій зазначається:

а) найменування станції відправлення і призначення;

б) найменування (прізвища) відправника і одержувача та їх місце проживання;

в) найменування вантажобагажу, кількість місць, вага окремих місць і вид упакування;

г) сума оголошеної цінності вантажобагажу;

ґ) зобов'язання про повідомлення одержувача.

28.7. Начальник станції зобов'язаний розглянути заяву відправника, встановити можливість приймання вантажу до перевезення та дату і час завезення його на станцію.

Начальник станції може обмежити вагу або кількість місць вантажу, що приймається до перевезення однією партією, залежно від часу стоянки поїзда, наявності місць у багажному вагоні та запропонувати відправити вантаж декількома партіями різними поїздами.

28.8. Вантажі, що швидко псуються, приймаються від відправника після того, як начальник станції встановить, з яким саме поїздом вони можуть бути відправлені, але не раніше ніж за 2 години до відходу цього поїзда.

28.9. На підтвердження приймання вантажобагажу до перевезення відправнику видається вантажобагажна квитанція. Відправник повинен пересвідчитися в тому, що вантажобагажна квитанція заповнена правильно.

Якщо відправник надає інші супровідні документи, то вони прикріплюються до дорожньої відомості, про що в ній робиться відмітка. Датою прийняття вантажобагажу до перевезення вважається дата накладення календарного штемпеля станції відправлення на перевізні документи.

28.10. Приймання вантажобагажу здійснюється відповідно до пунктів 22.4-22.8, 22.25, 22.26 цих Правил.

Вантажобагаж на нетарифних пунктах не приймається.

28.11. Коли в працівника станції виник сумнів щодо найменування вантажу чи його стану, станція відправлення вантажобагажу може здійснити перевірку вмісту вантажобагажу. Перевірка проводиться тільки на станції відправлення в присутності відправника. За результатами такої перевірки складається акт.

28.12. До перевезення вантажобагажем приймаються рослини, саджанці та інші садивні матеріали, якщо їх упакування гарантує схоронність перевезення і вони не забруднюють багаж інших пасажирів. Кожне місце відправки в цьому випадку не повинно перевищувати вагу 25 кг і висоту 2 м. Зазначені відправлення зі станцій, що знаходяться на території районів, оголошених під карантином, приймають тільки після пред'явлення власником карантинного документа на право перевезення.

28.13. Оголошення цінності вантажобагажу здійснюється відповідно до пунктів 22.17-22.19 цих Правил, крім положень про необов'язковість оголошення цінності.

28.14. Під час здавання вантажобагажу відправник зобов'язаний оголосити його цінність, яка зазначається у перевізних документах у графі "Оголошена цінність". Залізнична станція відправлення зобов'язана відмовити в прийманні вантажобагажу, якщо відправник не оголосив його цінність.

28.15. На упакування вантажобагажу поширюються вимоги, визначені для упакування багажу.

{Пункт 28.15 розділу 28 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

28.16. Сільськогосподарські продукти повинні бути упакованими в ящики, корзини, лантухи, а мед та інші рідкі продукти - у металеві фляги або дерев'яні діжки. Упакування повинне гарантувати збереження продуктів, що перевозяться.

28.17. Баки мотовелосипедів, мотоциклів, моторолерів, мопедів і мотоколясок повинні бути очищені від пального і масел. Мотоцикли вагою до 165 кг, моторолери і мопеди приймають до перевезення у заводській чи іншій твердій упаковці (латах).

Розділ 29. Доставка та видача вантажобагажу

29.1. Строк доставки вантажобагажу визначається аналогічно до строку доставки багажу з різницею в очікуванні перевантаження - замість 1 доби - 2 доби.

29.2. Строк доставки вантажобагажу відповідно збільшується у випадках, вказаних у пункті 22.28 цих Правил, а також у разі затримок з вини відправників та одержувачів.

У дорожній вантажобагажній відомості у графі "інші відмітки" вказуються причини і тривалість затримок, внаслідок яких перевізник має право подовжити строк доставки вантажу.

{Абзац другий пункту 29.2 розділу 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

29.3. Строк доставки вважається дотриманим, якщо вантажобагаж прибув на станцію призначення до закінчення строку доставки і отримувач був своєчасно повідомлений про прибуття вантажобагажу.

29.4. Вантажобагаж, що прибув на станцію призначення, зберігається безплатно протягом однієї доби, не враховуючи дня прибуття. Надалі за зберігання стягується плата за встановленими тарифами.

{Пункт 29.4 розділу 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

29.5. Станція призначення зобов'язана не пізніше наступного дня після прибуття вантажобагажу направити отримувачу повідомлення (листом на замовлення, телеграмою за заявою відправника, повідомленням по телефону) про прибуття вантажобагажу. Станція зобов'язана мати докази відправлення отримувачу повідомлення про прибуття вантажобагажу.

Вантажобагаж видається отримувачу, зазначеному в дорожній вантажобагажній відомості, без пред'явлення вантажобагажної квитанції під розписку в дорожній вантажобагажній відомості. Вантажобагаж може бути виданий й іншій особі, якщо в неї є довіреність отримувача, оформлена в установленому законом порядку.

В обох випадках отримувач зобов'язаний подати документ, що посвідчує особу, а станція призначення зобов'язана перевірити його і впевнитись, що вантажобагаж видається особі, яка має на це право.

Відомості про пред'явлені документи та місце проживання особи, що отримує вантажобагаж, записуються на зворотному боці дорожньої відомості.

29.6. Вантажобагаж, що прибув на адресу юридичних осіб, видають за довіреністю, підписаною керівником і бухгалтером, з пред'явленням документа, який посвідчує особу, під розписку одержувача на зворотному боці дорожньої багажної відомості. Довіреність залишається у справах станції. Особа, уповноважена на одержання вантажобагажу, має право зняти копію з дорожньої відомості, яку багажний касир зобов'язаний завірити особистим підписом та штемпелем станції.

29.7. Отримувач при отриманні вантажобагажу має право перевірити його вагу.

29.8. Якщо отримувач, незважаючи на повідомлення про прибуття вантажобагажу, не з'явився протягом 30 діб з дня його отримання, то вантажобагаж вважається незатребуваним і реалізується згідно із законодавством України.

Якщо одержувач вантажобагажу відмовляється від одержання вантажобагажу, то станція призначення повинна в строк не пізніше однієї доби після отримання письмової заяви одержувача про відмову повідомити про це відправника із запитом, як вчинити із вантажобагажем.

Перевідправлення вантажобагажу на будь-яку станцію в цих випадках здійснюється з оплатою послуг за зберігання вантажобагажу.

Якщо в 10-денний строк після відправлення відправнику повідомлення про відмову одержувача в отриманні вантажобагажу станцією не буде отримано розпорядження щодо вантажобагажу, то він вважається незатребуваним і реалізовується згідно із законодавством.

Про реалізацію вантажобагажу інформується відправник.

29.9. Положення пункту 26.9 цих Правил поширюється також на перевезення вантажобагажу з урахуванням того, що вантажобагаж вважається втраченим, якщо він не прибув на залізничну станцію призначення протягом 10 діб після закінчення терміну доставки.

29.10. Якщо відправник вантажобагажу є його отримувачем, то йому надається право, у випадку неприбуття вантажобагажу в зазначений термін доставки з вини перевізника, заявити на залізничній станції призначення про повернення вантажобагажу на залізничну станцію відправлення, якщо це не заборонено митними чи іншими правилами. Станція призначення повинна внести зміст заяви відправника у вантажобагажну квитанцію. У цьому випадку перевідправлення вантажобагажу проводиться без стягнення платежів за новими перевізними документами, попередня вантажобагажна квитанція залишається на станції.

{Пункт 29.10 розділу 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

{Пункт 29.11 розділу 29 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Розділ 30. Перевезення автомобілів

30.1. Легкові автомобілі приймаються до перевезення пасажирськими поїздами, до складу яких включені автомобілевози.

Перелік станцій, між якими здійснюється перевезення автомобілів, оголошується Укрзалізницею.

30.2. До перевезення в автомобілевозах приймаються автомобілі від фізичних та юридичних осіб за письмовою заявою відправника.

30.3. Оголошення цінності при оформленні перевезення автомобіля не здійснюється.

30.4. Оформлення перевізних документів на перевезення автомобіля здійснюється у терміни, визначені для продажу проїзних документів як у напрямку "туди", так і "назад", але не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

30.5. При оформленні автомобіля до перевезення відправнику видається перевізний документ. Відправник повинен пересвідчитися в тому, що перевізні документи заповнені правильно.

30.6. Автомобіль приймається до перевезення згідно з технологічним процесом роботи багажного відділення.

Перевізник повинен забезпечити за бажанням відправника попереднє приймання автомобілів до перевезення.

{Абзац другий пункту 30.6 розділу 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Групові перевезення автомобілів однієї марки та моделі можуть оформлюватись за одним перевізним документом.

30.7. Здача автомобіля до перевезення відповідальному працівнику перевізника посвідчується записом у перевізному документі: "Прийнято автомобіль марки, номер, дата, час, прізвище та ініціали, підпис".

{Абзац перший пункту 30.7 розділу 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Якщо автомобіль має особливості, наприклад пошкодження, відсутні фари чи скло, незакріплений номер, навісне облаштування тощо, інформація про це зазначається в дорожній відомості відповідальним працівником перевізника, що приймає автомобіль до перевезення. Відправник підтверджує зазначені особливості своїм підписом.

{Абзац другий пункту 30.7 розділу 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Автомобіль приймається до перевезення разом із ключами.

30.8. Звірка відповідності даних машини технічному паспорту покладається на відповідального працівника перевізника. У разі наявності розбіжностей у даних машини і технічному паспорті автомобіль до перевезення не приймається.

{Пункт 30.8 розділу 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

30.9. Речі, що здаються відправником до перевезення у машині, оформляються як вантажобагаж при здачі автомобіля. У перевізному документі на ці речі робиться запис: "У машині відправника" та зазначається номерний знак машини. Оплата за речі, що здаються до перевезення у машині відправника, здійснюється за положеннями, передбаченими для вантажобагажу.

30.10. Завантаження автомобіля до вагона покладається на перевізника.

{Пункт 30.10 розділу 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

30.11. Автомобіль видається тільки на станції призначення. Видача автомобіля проводиться протягом доби після прибуття поїзда (без повідомлення отримувача про прибуття автомобіля).

30.12. Якщо протягом доби отримувач не з'явився для отримання автомобіля, перевізник повинен повідомити отримувача про прибуття автомобіля.

{Пункт 30.12 розділу 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

30.13. Автомобіль видається отримувачу, зазначеному в дорожній вантажобагажній відомості, без пред'явлення перевізного документа, під розписку в дорожній вантажобагажній відомості. Необхідні відомості про пред'явлені документи та місце проживання особи, що отримує автомобіль, записуються на зворотному боці дорожньої відомості. Отримувач зобов'язаний пред'явити документ, що посвідчує особу, а станція призначення зобов'язана видати автомобіль особі, яка має на це право.

Розділ 31. Повернення провізних платежів

{У розділі 31 слово "залізниці" у всіх відмінках замінено словом "перевізник" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

31.1. Якщо зданий багаж або вантажобагаж повернуто пасажиру за його бажанням до завантаження у вагон на залізничній станції відправлення більше ніж за 9 годин до відправлення поїзда, сплачені провізні платежі повертаються в повному розмірі.

{Абзац перший пункту 31.1 розділу 31 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

У разі пред'явлення перевізних документів менше ніж за 9 годин до часу відправлення поїзда виплачується вартість перевезення з вирахуванням 10 відсотків.

{Абзац пункту 31.1 розділу 31 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

Якщо зданий багаж отримано пасажиром на одній з проміжних залізничних станцій, то провізні платежі за непрослідувану відстань не повертаються.

Якщо зданий багаж або вантажобагаж затримано на залізничній станції митними або слідчими органами, то провізні платежі за перевезення багажу або вантажобагажу пасажиру не повертаються.

31.2. За не здійснене з вини перевізника перевезення багажу та вантажобагажу повернення провізних платежів здійснюється у повному розмірі, без стягнення будь-яких плат.

31.3. Повернення провізних платежів, сплачених за багажною квитанцією із записом на лицьовому боці "Багаж на руках пасажира", здійснюється до відправлення поїзда. При пред'явленні перевізних документів після відправлення поїзда (не пізніше однієї години) разом із багажною квитанцією повертаються проїзні документи, до яких вона оформлена.

{Пункт 31.3 розділу 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 44 від 25.01.2013}

31.4. Повернення провізних платежів, стягнених за багажною квитанцією із записом на лицьовому боці "Багаж на руках пасажира", при припиненні поїздки на шляху прямування, у тому числі з позначкою на проїзному документі про зупинку, не здійснюється.

31.5. Провізні платежі за нездійснені перевезення автомобілів повертаються у повному розмірі, якщо перевізні документи пред'явлені до каси повернення не пізніше ніж за 9 годин до відправлення поїзда.

{Абзац перший пункту 31.5 розділу 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

При пред'явленні перевізних документів на автомобілі менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда, але не більше ніж через 1 годину після відправлення поїзда, виплачується вартість перевезення з вирахуванням 10 відсотків.

{Абзац другий пункту 31.5 розділу 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 252 від 04.03.2008; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011}

31.6. Повернення провізних платежів за перевізні документи, пред'явлені пізніше однієї години після відправлення поїзда, як правило, не здійснюється. За наявності особливих причин розгляд питання повернення провізних платежів можливий у претензійному порядку. Рішення щодо повернення платежів чи відмови приймається перевізником.

{Пункт 31.6 розділу 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

31.7. Повернення провізних платежів за перевізними документами, що містять відмітку про прийняття автомобіля до перевезення, не здійснюється.

Якщо відповідальному працівнику перевізника, що прийняла автомобіль до перевезення, заявлено про відмову в перевезенні і є можливість повернення автомобіля відправнику, у перевізних документах при поверненні автомобіля закреслюється інформація про прийняття і здійснюється запис відповідальною особою: "Автомобіль повернено відправнику, зазначається час, число, місяць, рік, прізвище та ініціали та проставляється підпис". Відправник підтверджує отримання автомобіля своїм підписом. Аналогічний запис здійснюється у дорожній відомості.

{Абзац другий пункту 31.7 розділу 31 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012, № 107 від 15.03.2016}

31.8. У разі втрати автомобіля перевізник відшкодовує дійсну вартість автомобіля.

31.9. У разі пошкодження автомобіля перевізник відшкодовує суму, що відповідає відсотку зниження цінності автомобіля внаслідок пошкодження.

31.10. У випадках повного відшкодування за втрачений чи пошкоджений автомобіль перевізник повертає повністю провізні та інші платежі, які були сплачені відправником.

У разі пошкодження чи втрати автомобіля експертну оцінку відповідно стану пошкодженого автомобіля чи дійсної вартості автомобіля із урахуванням дати випуску здійснюють відповідні експертні організації.

31.11. Повернення вартості невикористаних перевізних документів без пред'явлення до каси їх оригіналів не здійснюється.

Розділ 32. Організація перевезення пасажирів та оформлення квитків у приміському сполученні

32.1. Проїзд у приміському сполученні здійснюється за приміськими одноособовими, груповими та абонементними квитками. На бажання пасажирів приміські квитки продаються як в напрямку "туди", "назад", так і "туди і назад".

32.2. Одноосібні та групові квитки для проїзду в приміському сполученні оформляються через реєстратори розрахункових операцій та вручну.

{Пункт 32.2 розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

32.3. Абонементні квитки бувають повні, пільгові, дитячі, студентські та "вихідного дня". У залежності від місцевих умов перевізник може надати право проїзду за абонементними квитками в загальних вагонах окремих пасажирських поїздів з нумерованими місцями.

{Пункт 32.3 розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

32.4. Оформлення повних квитків приміського сполучення як в залізничних касах, так і в приміських поїздах здійснюється без пред’явлення паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу.

Пільгові квитки оформлюються на підставі оригіналів документів, що посвідчують право на пільги та є дійсними на дату здійснення поїздки:

у квиткових касах - всім особам, які мають право на пільговий проїзд, крім пільгової категорії «діти віком від 6 до 14 років»;

у приміських поїздах - всім особам, які мають право на пільговий проїзд.

{Пункт 32.4 розділу 32 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.5. Повні абонементні квитки продаються фізичним або юридичним особам у готівковому або безготівковому порядку, без зазначення в квитку прізвища, імені та по батькові пасажира, на будь-яку кількість місяців, але не більше ніж на один рік.

32.6. Пільгові абонементні квитки є іменними, продаються фізичним або юридичним особам у готівковому або безготівковому порядку із зазначенням на квитку прізвища, імені та по батькові повністю зі слів замовника, на будь-яке число місяців, але не більше ніж на один рік.

На бажання фізичних або юридичних осіб продаж повних та пільгових абонементних квитків може здійснюватись на 15 днів.

32.7. Студентські абонементні квитки продаються у готівковому або безготівковому порядку студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів із зазначенням у квитку прізвища студента та номера студентського (учнівського) квитка. Студентські абонементні квитки дійсні для проїзду тільки в період дії пільги, передбаченої законодавством.

32.8. Дитячі абонементні квитки продаються для дітей віком від 6 до 14 років за пред’явленням документа, що посвідчує вік дитини (свідоцтва про народження дитини, нотаріально завіреної копії свідоцтва про народження дитини, паспорта одного із батьків, у якому є запис про дитину, паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

{Пункт 32.8 розділу 32 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.9. Абонементні квитки "вихідного дня" продаються пасажирам незалежно від віку та наявності пільг.

32.10. Рішення щодо запровадження реалізації абонементних квитків приймається перевізником.

{Розділ 32 доповнено новим пунктом 32.10 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.11. Продаж приміських квитків, у т. ч. абонементних, здійснюється за маршрутами прямування поїздів приміського сполучення.

Допускається оформлення проїзду не більше ніж з однією пересадкою.

32.12. Продаж квитків на станціях та зупинкових пунктах організовує перевізник залежно від місцевих умов.

{Абзац перший пункту розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

На всіх станціях і зупинкових пунктах приміської зони, де кількість проданих квитків становить 50 і більше за добу, відкриваються квиткові каси.

На станціях і зупинкових пунктах, де обсяг продажу менший 50 квитків, перевізник може встановлювати інший порядок продажу з урахуванням місцевих умов (на окремих дільницях провідниками пасажирських вагонів, квитковими касирами (роз’їзними)).

{Абзац третій пункту розділу 32 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Про порядок оформлення проїзду зі станцій, зупинкових пунктів, де відсутні квиткові каси, перевізник зобов'язаний інформувати пасажирів.

{Абзац четвертий пункту розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

32.13. За наявності технічних засобів перевізник може організовувати продаж приміських квитків, у тому числі абонементних, попередньо із зазначенням дати виїзду.

{Пункт розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

32.14. Залежно від величини пасажиропотоку та кількості діючих квиткових кас можуть відкриватись спеціалізовані каси для певної пільгової категорії пасажирів для продажу абонементних квитків та квитків на окремі напрямки.

{Абзац перший пункту розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

Якщо пасажиропотік є недостатнім для безперервної роботи спеціалізованої каси у денному чи змінному режимі, допускається змішана спеціалізація роботи приміських кас (для осіб з інвалідністю та пенсіонерів, для одиночних та абонементних квитків тощо).

{Абзац другий пункту 32.14 розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.15. Дитина до 6 років перевозиться з дорослим пасажиром безплатно без придбання квитка. При прямуванні більшої кількості дітей до 6 років пасажир повинен додатково придбати дитячий квиток на кожну дитину, крім однієї.

32.16. Для перевезення дитини від 6 до 14 років пасажир повинен придбати дитячий квиток, який дає право проїзду нарівні з дорослими пасажирами.

32.17. Діти до 14 років допускаються до перевезення в приміських поїздах тільки в супроводі дорослих.

32.18. Вартість пільгового проїзду для дітей віком від 6 до 14 років становить 75 відсотків від вартості проїзду дорослого пасажира (повного квитка).

32.19. Для проїзду пасажирів з дітьми, осіб з інвалідністю та пасажирів похилого віку в складі приміського поїзда можуть виділятись окремі купе, про що власники поїзда (вагона) інформують відповідними написами.

{Пункт 32.19 розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.20. Перевезення пасажирів здійснюється в межах приміської зони між залізничними станціями та зупинковими пунктами, відкритими для посадки, висадки пасажирів, за розкладом руху приміських поїздів, затвердженим у встановленому порядку.

32.21. У період строку дії квитка пасажир може здійснити поїздку будь - яким приміським поїздом, що курсує у даному напрямку.

Здійснювати поїздку без сплати вартості за проїзд не дозволяється.

32.22. До закінчення поїздки приміським поїздом пасажир повинен зберігати квиток і пред'являти його за вимогою осіб, які здійснюють контроль, у тому числі на станції призначення пасажира.

32.23. На всьому шляху прямування пасажирам надається можливість користуватись наявними в поїзді санітарними вузлами.

32.24. Паління у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів (електро- і дизель-поїздів) забороняється.

32.25. Під час руху приміського поїзда пасажирам, на їх бажання, може бути надана обслуговувальним персоналом послуга з продажу періодичних видань. Стороннім особам вести торгівлю в поїздах не дозволяється.

32.26. У зимовий час вікна вагонів приміських поїздів відкривати забороняється. У літній та перехідний період вікна можуть відкриватися пасажирами з правого боку за рухом поїзда за згодою пасажирів.

32.27. Загублені квитки не поновлюються.

32.28. Пасажир видаляється з поїзда в таких випадках:

а) якщо пасажир перебуває в явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. Видалення такого пасажира провадиться провідником вагона або особами, які здійснюють контроль, а в разі виявлення опору і непокори - працівником міліції;

б) якщо пасажир перебуває в стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда на найближчій станції з медичним закладом за обов'язкової участі медичного персоналу;

в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин.

32.29. Приміський квиток для проїзду "туди" чи "назад" дійсний до 24-ї години дня, зазначеного в квитку.

32.30. Приміський квиток для проїзду "туди і назад" дійсний: при прямуванні "туди" - до 24-ї години дня, указаного в квитку, для зворотного виїзду - упродовж доби, не рахуючи дня видачі, а також вихідних та святкових днів. У всіх випадках приміські квитки дають право проїзду на одну поїздку "туди" і одну поїздку "назад" у період їх дії.

32.31. Якщо строк дії приміського квитка, у тому числі абонементного, закінчується на шляху прямування пасажира, то квиток зберігає дію до прибуття пасажира на станцію призначення.

Строк дії абонементних квитків указується на квитках і вираховується, починаючи з дати, зазначеної пасажиром, і закінчується датою, що передує даті видачі відповідного місяця і року. Наприклад, квиток виданий 14.02.2007 діє до 13.03.2007; квиток, виданий 14.01.2007, дійсний до 13.02.2007. Абонементні квитки, видані 30, 31 січня терміном на 1 місяць, дійсні до кінця лютого включно.

32.32. Абонементні квитки "вихідного дня" дійсні для проїзду по п'ятницях, суботах, неділях, понеділках, передсвяткових і святкових днях на будь-якій дільниці між станціями, указаними у квитку.

{Пункт 32.32 розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.33. Поїздка пасажира має розпочатися від станції, зазначеної у квитку, або на одній з проміжних станцій за маршрутом прямування пасажира.

У приміських поїздах контроль наявності у пасажирів квитків та строків їх дії, як правило, здійснюється на шляху прямування поїзда.

За рішенням перевізника контроль наявності та строків дії квитків може здійснюватися посадковими бригадами з числа працівників перевізника на вокзалах, станціях та зупинкових пунктах, на яких працюють квиткові каси, під час посадки у вагон, входу/виходу пасажирів на/з перон(у), у місцях встановлення технічних систем контролю.

Контроль наявності та строків дії квитків може здійснюватися автоматизованими (або механізованими) засобами контролю, у тому числі під час входу/виходу на/з перон(у).

{Пункт 32.33 розділу 32 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.34. Під час посадки та проїзду в приміському поїзді, який обслуговується поїзними бригадами, пасажир зобов’язаний пред’являти працівнику поїзної бригади квиток.

Пасажир, який здійснює поїздку за пільговим квитком, зобов’язаний пред’являти квиток та оригінал документа, що підтверджує право на такий проїзд.

{Пункт 32.34 розділу 32 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

32.35. Пасажири без квитків чи з такими квитками, які мають ознаки підробки, виправлення, з ручною поклажею більше встановлених норм та з перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються.

32.36. У приміських та поїздах без нумерації місць у вагоні кожний пасажир самостійно займає одне вільне сидяче чи стояче місце.

{Пункт розділу 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

Розділ 33. Інформація про організацію руху приміських поїздів

33.1. У кожному вокзалі (пасажирській будівлі) та на зупиночній платформі вивішується стенд з розкладом руху приміських поїздів по даній станції.

{Абзац перший пункту 33.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007}

Інформація на стенді з розкладом руху приміських поїздів розміщується у хронологічному порядку - з 0 до 24 години, із зазначенням номера поїзда, маршруту прямування, часу відправлення, часу прибуття у кінцевий пункт, періодичності курсування та приміток (із зазначенням назв станцій, на яких приміський поїзд не має зупинок).

33.2. На станції відправлення поїзда та пункту продажу квитків пасажирів зобов'язані завчасно поінформувати про всі заплановані зміни в розкладі руху приміських поїздів.

33.3. Начальник вокзалу (станції) зобов'язаний забезпечити оперативне внесення змін до розкладу руху поїздів та інформацію про призначення додаткових поїздів шляхом оновлення інформації на стенді розкладу руху.

Інформація про одноразові зміни в розкладі руху, призначення приміського поїзда на один рейс вивішується на окремих оголошеннях поруч зі стендом розкладу руху та в інших місцях.

Інформація про щорічну зміну розкладу руху вивішується за 45 днів до введення їх в дію. Новий розклад руху приміських поїздів замість старого вивішується не пізніше ніж за добу введення нового розкладу руху.

33.4. Інформація про вартість проїзду до станцій, що користуються найбільшим попитом, подається у вигляді стенда або через електронну довідкову систему (автомати для довідок), на якому зазначаються назва станції, вартість проїзду в приміських поїздах, що прямують від даної станції, та розмір штрафу за безквитковий проїзд.

33.5. У приміщеннях вокзалу (пасажирській будівлі) вивішуються витяги з цих Правил.

33.6. Про запізнення приміського поїзда пасажири та особи, які його зустрічають, повинні бути повідомлені засобами зв'язку не пізніше ніж за 20 хвилин до часу та в час прибуття поїзда на станцію за розкладом.

33.7. Інформація про час та колію відправлення (прибуття), запізнення поїздів, зміну колії прибуття чи відправлення повинна передаватися пасажирам усіма наявними засобами інформації через гучномовці, електричні та електронні табло. Наприкінці передання інформації про запізнення приміського поїзда повинен указуватись час наступної передачі інформації.

33.8. Інформація через гучномовці оповіщувального зв'язку передається, як правило, за формою типових текстів, затверджених ПАТ "Укрзалізниця".

{Пункт 33.8 розділу 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

33.9. Перед відправленням приміських поїздів з пункту формування чи обороту пасажирам передається інформація про колію відправлення поїзда, порядок виходу до нього, а в разі затримки відправлення - тривалість затримки.

{Пункт 33.9 розділу 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 649 від 02.11.2012}

33.10. Усні та письмові довідки про запізнення поїздів видаються фізичним та юридичним особам безкоштовно.

Розділ 34. Приміський тариф

34.1. Вартість проїзду пасажирів у приміському сполученні визначається за приміським тарифом і складається з однієї частини - квитка.

Вартість проїзду пасажирів визначається залежно від відстані. Діапазон відстані визначається перевізником залежно від місцевих умов.

{Абзац другий пункту 34.1 розділу 34 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

34.2. Вартість пільгового абонементного квитка на один місяць становить, як правило, суму вартості 26 поїздок за встановленим тарифом, повного - 40 і "вихідного дня" - 14 поїздок. Перевізник на окремих дільницях може встановлювати меншу кількість поїздок при обчисленні вартості абонементного квитка.

{Пункт 34.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007, Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

34.3. Вартість абонементних квитків, виданих більше ніж на один місяць, визначається множенням вартості місячного квитка на кількість місяців.

Вартість студентських та дитячих абонементних квитків визначається множенням вартості квитка за відповідним пільговим тарифом на кількість поїздок, визначену для пільгового абонементного квитка.

{Абзац другий пункту 34.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 666 від 03.08.2007}

34.4. Вартість абонементного квитка на 15 днів становить половину місячної вартості цього квитка.

{Пункт 34.4 розділу 34 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

34.5. У разі проїзду з пересадками (не більше однієї) вартість проїзду стягується за загальну відстань прямування ( у т.ч. за абонементними квитками).

34.6. Продаж приміських квитків як в напрямку "туди", так і "назад" незалежно від відстані прямування здійснюється за приміськими тарифами, що діють у пункті продажу квитків.

34.7. Вартість перевезення надлишку ручної поклажі в приміському поїзді (не більше 14 кг) дорівнює вартості повного квитка.

{Пункт 34.7 розділу 34 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

34.8. Вартість перевезення собаки великої породи і собак малих порід (крім однієї особини); дрібних кімнатних тварин, кімнатних декоративних птахів, свійської птиці (крім одного місця); велосипеда у розібраному та впакованому вигляді за рахунок надлишку ручної поклажі становить половину вартості повного квитка за кожну особину чи місце.

{Пункт 34.8 розділу 34 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 235 від 22.07.2011, № 74 від 01.02.2019}

{Пункт 34.9 розділу 34 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

34.9. Знижка вартості проїзду за студентськими та учнівськими квитками надається протягом року із урахуванням терміну дії відповідного квитка.

{Пункт розділу 34 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008}

34.10. Вартість перевезення велосипеда у зібраному вигляді (на ходу); засобу для пересування особи з інвалідністю (крісло колісне тощо) як ручної поклажі пасажиром, що не є особою з інвалідністю; дитячої коляски, розмір якої перевищує встановлену норму ручної поклажі, пасажиром, який не є супровідником дитини, дорівнює вартості повного квитка.

Вартість перевезення одного з найменувань (компактного засобу переміщення з електродвигуном, рослини, електронної, побутової апаратури, в тому числі разом з іншими речами) за рахунок надлишку ручної поклажі дорівнює вартості повного квитка.

{Розділ 34 доповнено новим пунктом 34.10 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

34.11. Дозволяється оформлення безплатного квитка тільки для супровідника, якщо вік дитини, що є інвалідом з дитинства, менше 6 років.

34.12. Дозволяється оформлення пільгового квитка тільки для особи, що супроводжує дитину з інвалідністю у період з 01 жовтня по 15 травня, якщо вік дитини з інвалідністю на дату здійснення поїздки є менше ніж 6 років.

{Пункт 34.12 розділу 34 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 74 від 01.02.2019}

34.13. Уважаються застрахованими без стягнення страхового збору пасажири, що мають право на безкоштовний проїзд, та діти менше 6 років, які здійснюють поїздку без квитка.

34.14. Розмір страхового збору при оформленні пільгових проїзних документів визначається із суми, яку фактично сплачує пасажир.

34.15. Розмір страхового збору на квитку зазначається окремо.

34.16. Повернення платежів за невикористані приміські квитки при відмові пасажира від поїздки, як правило, не проводиться.

34.17. У разі непередбачених завчасно великих перерв (більше двох годин) у русі приміських поїздів (унаслідок аварій, стихійного лиха та ін.) пасажирам за їх вимогою може бути повернена вартість квитків.

Повернення платежів проводиться пасажиру тільки в години перерви в русі приміських поїздів.

Повернення вартості не використаних повністю або частково абонементних квитків проводиться за рішенням перевізника, який видав квиток, на підставі заяви та доданих до неї документів, що є доказами підтвердження неможливості використання квитка повністю чи частково.

{Пункт розділу 34 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1333 від 03.11.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}

34.18. Про всі нещасні випадки з пасажирами, а також травми, тілесні пошкодження, що сталися з пасажирами на вокзалі чи в поїзді, представник суб'єкта господарювання зобов'язаний скласти акт (додаток 3).

В акті зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пасажира, номер поїзда, вагона та місця, у якому їхав (чи мав їхати) пасажир, номер і серія проїзного документа, дата та час випадку, його обставини, ким надана перша медична допомога.

Акт підписують відповідальний працівник перевізника, який склав цей акт, та свідки (не менше двох). Завіряється акт штампом начальника станції (начальника поїзда).

{Абзац третій пункту розділу 34 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 107 від 15.03.2016}вгору