Документ z0309-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13 лютого 2019 року № 64


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2019 р.
за № 309/33280

ЗМІНИ
до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій

1. Пункт 2 розділу I після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«акта встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту;».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим.

2. Розділ II доповнити новим пунктом такого змісту:

«20. Другий примірник акта про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту за формою № 4-ЦСО (додаток 4) передається центром сервісного обслуговування в електронній формі з дотриманням вимог законодавства до територіального органу ДФС, де проводиться реєстрація зазначеного реєстратора.».

3. Доповнити Порядок новим додатком 4, що додається.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. Максименко


Додаток 4
до Порядку опломбування реєстраторів
розрахункових операцій
(пункт 20 розділу II)

Форма № 4-ЦСО

АКТ
про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонтувгору