Документ z0306-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.06.2018, підстава - z0652-18

{Додаток в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 68 від 30.01.2017, № 28 від 17.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}


Додаток 3
до Положення з організації перевірки
рівня фізичної підготовленості
кандидатів до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 12 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Дата проведення інструктажу

Посада, прізвище, ініціали та особистий підпис особи, яка проводить інструктаж

Посада, прізвище, ініціали та особистий підпис особи, яка проводить медичний огляд

Особистий підпис кандидата

1

2

3

4

5

6

Додаток 4
до Положення з організації перевірки
рівня фізичної підготовленості
кандидатів до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 17 розділу II)

ПРОТОКОЛвгору