Документ z0305-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2015. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

25.02.2015  № 57


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 305/26750

Про внесення змін до положень про заохочувальні відзнаки правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Статуту Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 14 жовтня 2010 року № 204, правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про нагрудний знак правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «За значний внесок у розвиток системи державного соціального страхування України на випадок безробіття», затвердженого постановою правління Фонду від 19 травня 2011 року № 257, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2011 року за № 915/19653, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1.5:

абзац другий доповнити словами «, які мають відповідний стаж роботи у державній службі зайнятості не менше двох років»;

в абзаці третьому:

слова «та наглядової ради» виключити;

після слова «Фонду» доповнити абзац словами «, які виконували свої обов’язки у складі правління Фонду не менше двох років»;

пункт 1.8 доповнити реченням такого змісту: «Іноземцям та особам без громадянства грошова винагорода не виплачується.»;

2) доповнити розділ ІІІ пунктом такого змісту:

«3.5. Нагрудним знаком нагороджуються особи, які попередньо нагороджені Подякою правління Фонду та Почесною грамотою правління Фонду.».

2. Унести до Положення про Почесну грамоту правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду від 19 травня 2011 року № 257, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2011 року за № 916/19654, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1.4:

абзац другий доповнити словами «, які мають відповідний стаж роботи у державній службі зайнятості не менше двох років»;

в абзаці третьому:

слова «та наглядової ради» виключити;

після слова «Фонду» доповнити абзац словами «, які виконували свої обов’язки у складі правління Фонду не менше двох років»;

пункт 1.7 доповнити реченням такого змісту: «Іноземцям та особам без громадянства грошова винагорода не виплачується.»;

2) доповнити розділ ІІІ пунктом такого змісту:

«3.5. Почесною грамотою нагороджуються особи, які попередньо нагороджені Подякою правління Фонду.».

3. Унести до Положення про Подяку правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду від 19 травня 2011 року № 257, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2011 року за № 917/19655, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1.4:

абзац другий доповнити словами «, які мають відповідний стаж роботи у державній службі зайнятості не менше одного року»;

в абзаці третьому:

слова «та наглядової ради» виключити;

після слова «Фонду» доповнити абзац словами «, які виконували свої обов’язки у складі правління Фонду не менше одного року»;

пункт 1.7 доповнити реченням такого змісту: «Іноземцям та особам без громадянства грошова винагорода не виплачується.»;

2) доповнити розділ ІІІ пунктом такого змісту:

«3.5. Оголошення Подяки правління Фонду є першою заохочувальною відзнакою правління Фонду.».

4. Державному центру зайнятості подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

С. Кондрюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова об'єднаної профспілки
працівників соціальної сфери
Міністерства соціальної політики України
В.І. Ступаквгору