Документ z0305-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.10.2017, підстава - z1112-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.02.2012  № 237


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2012 р.
за № 305/20618

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 2998 від 27.12.2013
№ 578 від 29.04.2014
№ 692 від 27.05.2014
№ 365 від 23.03.2015
№ 1174 від 29.11.2016
№ 607 від 10.08.2017}

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 07.04.2011 № 3205-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця», Закону України від 21.04.2011 № 3262-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2998 від 27.12.2013}

{Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 414 від 07.10.2003, до якого вносились зміни}

2. Унести до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за № 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2285), такі зміни:

2.1. В абзаці п’ятому підпункту «д» підпункту 1.2 пункту 1 розділу VII слова «, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію» виключити.

2.2. У тексті Положення та у додатках 1-4, 6, 11, 12 до нього слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках.

2.3. У додатку 7 до Положення:

слово «Державна» замінити словом «Національна»;

після слів «яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» доповнити додаток словами «(Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)».

2.4. У додатках 8, 13 до Положення слово «Державна» замінити словом «Національна».

3. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2006 № 187, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2006 за № 451/12325, такі зміни:

3.1. Підпункт «в» пункту 3.1 глави 3 доповнити словами «, крім випадку, коли товариство діє на підставі модельного статуту».

3.2. У тексті Положення та додатках 1-3 до нього слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках.

3.3. У додатку 4 до Положення слово «Державна» замінити словом «Національна».

3.4. Додаток 5 до Положення після слів «дата реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «(Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)».

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 607 від 10.08.2017}

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 23.03.2015}

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1174 від 29.11.2016}

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 27.05.2014}

8. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

Перший заступник Голови
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України

Заступник Голови
Національного банку України

Голова Антимонопольного комітету України
В.П. Павленко


А.М. Близнюк


С.М. ТимченкоА. Литвин


І.В. Соркін

В.П. Цушко


Протокол засідання Комісії
від 07.02.2012 № 237вгору