Документ z0305-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.11.2007, підстава - z1235-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 152/52/29 від 15.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 травня 2000 р.
за N 305/4526
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 369/1105/336 ( z1235-07 ) від 05.10.2007 }
Про затвердження Порядку і розміру оплати робіт та використання коштів, отриманих від послуг, пов'язаних із збиранням, пошуком, підготовкою, створенням та наданням запитуваної письмової інформації, а також з наданням інших послуг інформаційними підрозділами
органів внутрішніх справ

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 914/525/303 ( z1056-04 ) від 16.08.2004 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11
грудня 1999 р. N 2266 ( 2266-99-п ) "Про перелік платних послуг,
які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів
внутрішніх справ" Н А К А З У Є М О:
Затвердити Порядок і розмір оплати робіт та використання
коштів, отриманих від послуг, пов'язаних із збиранням, пошуком,
підготовкою, створенням та наданням запитуваної письмової
інформації, а також з наданням інших послуг інформаційними
підрозділами органів внутрішніх справ (додається).
Міністр внутрішніх справ України Ю.Ф.Кравченко
В.о.Міністра фінансів України П.К.Германчук
В.о.Міністра економіки України І.А.Шумило
Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
15.03.2000 N 152/52/29
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2000 р.
за N 305/4526
Порядок і розмір оплати робіт та використання коштів, отриманих від послуг, пов'язаних із збиранням, пошуком, підготовкою, створенням та наданням запитуваної письмової інформації, а також з наданням інших послуг інформаційними
підрозділами органів внутрішніх справ *
____________
* Далі - Порядок.
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11
грудня 1999 року N 2266 ( 2266-99-п ) "Про перелік платних послуг,
які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів
внутрішніх справ" (далі - Перелік) міністерство внутрішніх справ
України, міністерство фінансів України та міністерство економіки
України визначають розміри і порядок унесення юридичними та
фізичними особами плати за надання послуг інформаційними
підрозділами органів внутрішніх справ України (Управлінням
оперативної інформації при МВС України, управліннями оперативної
інформації при ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, управліннями (відділами) оперативної інформації УМВС
України в областях, м.Севастополі та на транспорті). 2. Інформаційні підрозділи органів внутрішніх справ у межах
своєї компетенції здійснюють надання послуг на договірних засадах
згідно із затвердженим Переліком.
3. Розрахунки за виконані роботи (надані послуги)
здійснюються у формі попередньої (повної або часткової) оплати або
за фактом виконаних робіт (послуг), що обумовлюється в договорі: для юридичних осіб - шляхом безготівкового перерахунку на
спеціальні реєстраційні рахунки підрозділів органів внутрішніх
справ в органах Державного казначейства України; для фізичних осіб - шляхом унесення готівки до установ
Національного банку України та інших уповноважених банків для
перерахування на спеціальні реєстраційні рахунки органів
внутрішніх справ в органах Державного казначейства України. 3.1. Підтвердженням розрахунків є оригінал платіжного
документа, який подається юридичними та фізичними особами.
4. Вартість робіт є предметом угоди договірних сторін, вона
визначається на підставі цін і тарифів, затверджених у
встановленому порядку, і не включає вартості захищеного
голографічними елементами бланка інформаційної довідки про
відсутність чи наявність судимості, виготовленого згідно з
вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002
року N 932 ( 932-2002-п ) "Про затвердження переліків документів і
груп товарів, які підлягають захисту голографічними елементами.
( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 914/525/303 ( z1056-04 ) від 16.08.2004 ) 4.1. Відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний
архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 7 травня 1998 року N 639 ( 639-98-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними архівними установами" галузевий державний архів МВС
України надає за плату фізичним та юридичним особам послуги з
упорядкування документів, використання наявних архівних матеріалів
та копіювання цих документів. Оплата робіт та послуг, що
виконуються на договірних засадах, здійснюється згідно з наказами
Головного архівного управління України від 10 січня 2000 року N 3
( z0055-00 ) "Про затвердження цін та тарифів на роботи та послуги
із забезпечення схоронності та науково-технічного опрацювання
документів на підприємствах, в установах і організаціях, що
виконуються державними архівами на договірних засадах",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2000 року
за N 55/4276, та від 9 лютого 2000 року N 10 ( z0142-00 ) "Про
затвердження цін і тарифів на роботи та послуги у сфері
використання архівних документів, що виконуються державними
архівними установами на договірних засадах". 4.2. З метою запобігання придбанню, реєстрації та
перереєстрації викрадених автомототранспортних засобів
підприємства, організації, установи, незалежно від форми
власності, об'єднання громадян, а також громадяни можуть отримати
за письмовою заявою довідки про те, чи значаться транспортні
засоби в розшуку в Україні та країнах - учасницях СНД. 4.3. У разі придбання мисливської та газової зброї, раніше не
зареєстрованої і яка була в обігу (знайдена, добровільно здана,
тощо), юридичні та фізичні особи можуть отримати за письмовою
заявою довідку про те, оголошено на цю зброю розшук чи ні. 4.4. Надання фізичним та юридичним особам інформації про
наявність чи відсутність у громадян судимості здійснюється на
підставі Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ). Статтею 31
цього Закону передбачено доступ громадян до інформації про них,
який здійснюється за наявності письмового звернення особи, що
перевіряється. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних із
задоволенням запитів щодо доступу до офіційних документів і
надання письмової інформації, регламентується статтею 36 згаданого
Закону. Довідки про надання необхідної інформації фізичним особам
надаються безпосередньо запитувачу або представнику громадянина за
наявності належним чином оформленого доручення та квитанції про
сплату вартості виконаних послуг. Вартість інформаційних послуг, зазначених у пунктах 4.2,
4.3, 4.4 цього Порядку (термін виконання - до одного місяця),
становить 10 гривень 20 копійок (з урахуванням податку на додану
вартість), а вартість інформаційних послуг з надання термінових
довідок (термін виконання - до десяти діб) - 20 гривень 40
копійок. ( Абзац пункту 4.4 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 914/525/303 ( z1056-04 ) від 16.08.2004 ) Вартість бланка довідки, захищеного голографічними
елементами, визначається за результатами тендера, проведеного
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), та при виконанні
інформаційної послуги сплачується додатково. ( Пункт 4.4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 914/525/303 ( z1056-04 ) від 16.08.2004 ) 4.5. Розмір оплати послуг з: присвоєння ідентифікаційних
кодів становить 20 гривень 40 копійок (з урахуванням податку на
додану вартість); унесення змін до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України суб'єктів господарської
діяльності ( 118-96-п ), що належать до сфери управління МВС і
відомості про які є державною таємницею, - 14 гривень 28 копійок.
( Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 914/525/303 ( z1056-04 ) від 16.08.2004 ) 4.6. Оплата послуг суб'єктами господарської діяльності, що
належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ
України, з розроблення та інсталяції програмного забезпечення,
проведення навчання в галузі інформаційних технологій, ремонту
комп'ютерної техніки та виконання пусконалагоджувальних робіт,
послуг з передачі даних замовника мережею електронної пошти,
послуг з розроблення для суб'єктів господарської діяльності, що
належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ
України, проектів побудови локальних та корпоративних мереж, а
також консультаційно-методичних послуг з цих питань здійснюється
на підставі укладених договорів.
5. Кошти, отримані за здійснені роботи (надані послуги),
спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України,
зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки органів
внутрішніх справ в органах Державного казначейства України і
використовуються на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням
робіт, на зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази
інформаційних підрозділів, а також на невідкладні потреби органів
внутрішніх справ згідно з кошторисом доходів і видатків. 6. Облік та контроль за надходженням і використанням коштів
покладається на фінансові підрозділи Міністерства внутрішніх справ
України, ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області, УМВС
України в областях, м.Севастополі та на транспорті і органи
Державного казначейства України.
Начальник Управління оперативної
інформації при МВС України В.А.Саницькийвгору