Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на право провадження торговельної діяльності
МЗЕЗторг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 16.08.199511
Документ z0303-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2005, підстава - z1002-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 11 від 16.08.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 серпня 1995 р.
vd950816 vn11 за N 303/839
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки
N 263 ( z1002-05 ) від 31.08.2005 )
Про затвердження Порядку видачі сертифікатів
на право провадження торговельної діяльності

Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 1995 року
N 603/95 "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі", а
також Постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року
N 628 ( 628-95-п ) "Про затвердження Положення про сертифікат на
право провадження торговельної діяльності", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі сертифікатів на право здійснення
торговельної діяльності та зразок сертифіката (додаються). 2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Бура В.П.), Головному договірно-правовому управлінню
(Нестер Л.Д.) зареєструвати Порядок видачі сертифікатів на право
здійснення торговельної діяльності в Міністерстві юстиції України. 3. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Бура В.П.) довести наказ до обласних (міських) управлінь
торгівлі. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.
В.о.Міністра А.Г.Гончарук
Затверджено
наказом МЗЕЗ торгу
від 16 серпня 1995 року
N 11
Порядок видачі сертифікатів на право
провадження торговельної діяльності
1. Для отримання сертифіката суб'єкти підприємницької
діяльності подають: а) заяву про видачу сертифіката із зазначенням: для юридичної особи - найменування, місцезнаходження та даних
про розрахункові рахунки у відповідних банках; для фізичної особи - прізвища, імені, по батькові, паспортних
даних (серія, номер, коли і ким виданий, місце проживання); виду торговельної діяльності, на яку надається сертифікат; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію; в) копію документа про наявність відповідних торговельних
приміщень (для роздрібної торгівлі); г) документ про реєстрацію електронних контрольно-касових
апаратів (для роздрібної торгівлі); д) довідку податкової інспекції про взяття на облік юридичної
особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як
підприємця, завірену податковою інспекцією; е) документ про внесення плати за сертифікат.
2. Рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката
приймається не пізніше 15 днів від дати реєстрації заявки
уповноваженим органом. 3. У разі наявності у суб'єкта підприємницької діяльності
кількох об'єктів торгівлі на кожен з них видається копія
сертифіката, засвідчена органом, що його видав. 4. Рішення про відмову у видачі сертифіката приймається і
надсилається суб'єкту підприємницької діяльності з обгрунтуванням
причин відмови. Таке рішення може бути оскаржено у порядку, визначеному
законодавством. 5. Сертифікат видається суб'єкту підприємницької діяльності
строком на один рік і є документом суворої звітності. Орган, що
видає сертифікат, реєструє його в журналі обліку видачі
сертифікатів, де вказуються повна назва і місце знаходження
юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані
(серія, номер, коли і ким виданий), місце проживання фізичної
особи, вид діяльності, на яку видається сертифікат, особливі
умови, правила та місце провадження даного виду діяльності,
реєстраційний номер сертифіката, дата його видачі і термін дії,
сума плати за сертифікат та відмітка про сплату цієї суми. 6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов
і правил провадження відповідного виду торговельної діяльності
орган, що видав сертифікат, може зупинити його дію на визначений
термін до усунення порушень. У разі повторного або грубого порушення умов і правил
провадження діяльності, на яку видано сертифікат, такий сертифікат
може бути анульовано, при цьому плата за видачу сертифіката не
повертається.
Зразок Затверджено
наказом МЗЕЗ торгу
від 16 серпня 1995 року
N 11
Сертифікат
на право провадження торговельної діяльності
Реєстраційний N __________________
від "____" ____________ 199__ року
Дійсний до "__"________ 199__ року
Виданий __________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи або __________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові (серія і N паспорту, коли і ким __________________________________________________________
виданий) суб'єкта підприємницької діяльності) Вид діяльності ___________________________________________________
(на який видається сертифікат) Місце здійснення діяльності ______________________________________
(адреса магазину, кіоску) Сертифікат виданий _______________________________________________
(назва уповноваженого органу, посада, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові)
Дата видачі "_____"__________ 199__ р. ______________ М.П.
(підпис)вгору