Документ z0303-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.07.2017, підстава - z0747-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2017  № 83


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2017 р.
за № 303/30171

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 292 від 29.05.2017}

Про затвердження Змін до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та пункту 121 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), з метою покращення якості заміщення офіцерського складу Збройних Сил України цивільними особами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року № 902, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за № 45/24822, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Центрального комітету профспілки
працівників Збройних Сил України


А.РеваО.О.ШубінД.Олійник


Д.Т.Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
09.02.2017 № 83

ЗМІНИ
до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами
(на умовах строкового трудового договору)

1. У пункті 2 розділу І рядок 74 викласти в такій редакції:

"

74

5549

Офіцер

909000

2224.2

Провізор

".

2. Розділ ІІІ після рядка 303 доповнити рядком 304 такого змісту:

"

304

226

Лаборант (клінічних лабораторій)

3221

Лаборант (медицина)

".

У зв’язку з цим рядки 304 - 513 вважати відповідно рядками 305 - 514.

Директор
Військово-медичного департаменту
Міністерства оборони України
генерал-майор медичної служби

А.В. Вербавгору