Про внесення змін до Вимог до оцінки безпеки атомних станцій
Держатомрегулювання; Наказ від 11.02.201615
Документ z0303-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2016. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2016  № 15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 лютого 2016 р.
за № 303/28433

Про внесення змін до Вимог до оцінки безпеки атомних станцій

Відповідно до статті 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу IV Вимог до оцінки безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 року за № 964/18259, такі зміни:

1) у пункті 4.4:

в абзаці першому після слів «різних станах РУ» доповнити словами «, а також їх можливі комбінації»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Для визначення можливих комбінацій вихідних подій можуть застосовуватись детерміністичний та імовірнісний методи, а також результати інженерних оцінок.»;

2) пункт 4.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«найбільш несприятливе для вихідної події функціонування систем безпеки АС.».

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчук Б.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С. Божко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова
Державної регуляторної служби України
В. Демчишин


Ксенія Ляпінавгору